LP TERBARU FIZIK

Embed Size (px)

Citation preview

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN Nama Kolej Program Tahun / Semester Kod dan Subjek Topik / Tajuk Pengetahuan Terdahulu Objektif Pembelajaran : KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU : DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN : TAHUN 1 SEMESTER 1 : KP 1022 (FIZIK) : BAB 1 PENGENALAN ASAS FIZIK : Asas Fizik SPM 1. Mengaitkan hubungan fizik dengan biologi 2. Mengaplikasikan teori limitasi dalam pengukuran, rekod dan analisis data. 1. Paul Davidovits, (2001), Physics in Biology and Medicine, A Harcourt Science and Technology company.

Rujukan

Rujukan Tambahan

1. FOKUS Ungu Masteri SPM, Penerbitan Pelangi Sdn.Bhd.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 1

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN PELAN PERSEDIAAN PENGAJARAN SEMESTER LANGKAH / MASA Set Induksi (5 Minit) IDEA UTAMA / ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJAR AKTIVITI PELAJAR ALAT BANTUAN MENGAJAR CATATAN PENERAPAN NILAI

Membuka minda pelajar

Memberi gambaran terhadap fenomena alam yang biasa berlaku dalam kehidupan yang dikaitkan dengan fizik

Pelajar membuat perkaitan dan mencatat nota.

Sentiasa mengambil tahu fenomenafenomena alam yang biasa berlaku di bumi ini.

Sesi Pengajaran (120 minit)

Bab 1:Pengenalan Asas Fizik Definisi fizik Kaitan fizik dengan biologi Penggunaan konsep fizik dalam perkembangan biologi Unit dan dimensi Unit SI Vektor dan skala

1. Tanya kepada pelajar apakah kaitan fizik dengan biologi 2. Pengajar menerangkan jenis-jenis kuantiti fizik 3. Pengajar menerangkan perbezaan unit asas dan unit SI

1. Pelajar menjawab pertanyaan pengajar 2. Pelajar menjawab dan mencatat nota 3. Pelajar membuat jadual perbezaan antara unit asas dan unit SI

Lcd Komputer dan Slaid PPT nombor 2 17

Harus peka terhadap kejadian alam dan kaitkan dengan apa yang dipelajari. Pelajar harus mahir dalam asas penukaran unit kerana ia merupakan elemen terpenting dalam subjek fizik Penyemaian nilai-nilai murni diri pelajar. Menghormati pengajar penerangan diberikan. semasa

Pelajar tekun dan memberi fokus 1. yang sepenuhnya semasa sesi pembelajaran. Pelajar lebih berkeyakinan dalam menjawab pertanyaan pengajar. (2/4) KP 1032 MATEMATIK Muka Surat 2

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN Sesi Tutorial (120 minit) Bab 1:Pengenalan Asas Fizik Definisi fizik Kaitan fizik dengan biologi Penggunaan konsep fizik dalam perkembangan biologi Unit dan dimensi Unit SI Vektor dan skala Memberi penerangan kepada setiap subtopik Menunjukkan cara pengiraan di papan putih Bertanya kepada pelajar jawapan untuk setiap contoh soalan Membahagikan pelajar kepada kumpulan dan mengedarkan soalan berkaitan dengan tajuk. Memantau pelajar Berbincang soalan tutorial dengan pelajar. (4/4) Penutup (05 minit) Penutup kognitif Pengajar membuat kesimpulan kepada keseluruhan topik. Penutup Sosial Pengajar membuat kesimpulan terhadap keseluruhan topik dan kaitkan dengan kehidupan. Pengajar menyenaraikan contoh soalan berkaitan dengan setiap subtopik. Pengajar menunjukkan bentuk soalan yang berkaitan dengan topik. Pelajar mendengar dan mencatat nota. Pelajar mendengar dan mencatat nota. Pelajar perlu mahir dalam membuat pengiraan dan sentiasa membuat latihan. Pelajar memberi perhatian dan mencatat nota yang disampaikan oleh pengajar. LCD. Komputer. Slide show. Pelajar memberi respon yang baik terhadap pertanyaan pengajar. Menghormati pengajar penerangan diberikan. Menjawab pertanyaan pengajar. semasa Penyemaian nilai-nilai murni diri pelajar.

Pelajar tekun mendengar penerangan oleh pengajar sepanjang sesi pembelajaran. Pelajar lebih berkeyakinan dalam menjawab pertanyaan pengajar.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 3

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN Nama Kolej Program Tahun / Semester Kod dan Subjek Topik / Tajuk Pengetahuaan Terdahulu : KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU : DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN : TAHUN 1 SEMESTER 1 : KP 1022 (FIZIK) : BAB 2 KINEMATIK DAN DINAMIK 1. Aasa Fizik SPM

Objektif Pembelajaran

1. Mengetahui jenis-jenis gerakan dan dapat membuat perbezaan. 2. Menggunakan konsep asas kinematik dan dinamik 3. Mengaplikasikan konsep static dan dinamik cecair 4. Mengaplikasikan teori limitasi dalam pengukuran, rekod dan analisis data.

Rujukan

2. Paul Davidovits, (2001), Physics in Biology and Medicine, A Harcourt Science and Technology company.

Rujukan Tambahan

2. FOKUS Ungu Masteri SPM, Penerbitan Pelangi Sdn.Bhd.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 4

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN PELAN PERSEDIAAN PENGAJARAN SEMESTER LANGKAH / MASA Set Induksi (5 Minit) IDEA UTAMA / ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJAR AKTIVITI PELAJAR ALAT BANTUAN MENGAJAR CATATAN PENERAPAN NILAI

Membuka minda pelajar

Membuat penceritaan tentang gerakan yang wujud dalam kehidupan.

Pelajar berfikir dan melakukan perkaitan

Pelajar perlu memberi perhatian ketika pensyarah member penerangan.

Sesi Pengajaran (60 minit)

Bab 2:Kinematik dan Dinamik Gerakan dalam garis lurus Jarak dan sasaran

1. Menerangkan tentang definisi setiap subtopik 2. Bertanya kepada setiap orang pelajar tentang contoh gerakan dalam garis lurus. 3. Menunjukkan rumus-rumus terlibat

1. Pelajar mendengar dan mencatat nota 2. Setiap orang pelajar memberikan contoh yang berlainan. 2. Pelajar mencatat nota.

Lcd Komputer dan Slaid PPT nombor 2 26

Pelajar dinasihatkan supaya tidak cuai ketika mengira menggunakan kalkulator Penyemaian nilai-nilai murni diri pelajar. Menghormati pengajar semasa penerangan diberikan. 2. Pelajar lebih berkeyakinan dalam menjawab pertanyaan pengajar.

(1/9) Sesi Pengajaran (120 minit) Bab 2: Kinematik dan Dinamik Laju dan halaju Pecutan Gerakan relatif 1. Menerangkan definisi laju dan halaju 2. Menerangkan definisi pecutan 1. Pelajar mencatat nota dan membuat jadual Papan putih, Pen Marker, kalkulator

Berhati- hati ketika memandu di jalan raya Memandu dengan halaju Muka Surat 5

KP 1032 MATEMATIK

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN dan contoh pecutan. 3. Menunjukkan rumus-rumus yang terlibat dan mengarahkan pelajar menghafal rumus. perbezaan antara laju dan halaju. 2. Palajar mencatat nota 3. Pelajar menyenarai kan semua rumus dan menghafal. 1. Pelajar mencatat nota 2. Pelajar berfikir dan melakukan membuat perkaitan Lcd Komputer dan Slaid PPT nombor 2 17 yang ditetapkan

Gerakan membulat seragam Gerakan angular

(3/9) Sesi Pengajaran (60 minit) BAB2:KINEMATIK DAN DINAMIK Gerakan harmonik Gerakan lengkung linear Hukum Newton Geseran Kekenyalan Daya statik Bendalir (4/9) BAB2:KINEMATIK DAN DINAMIK Gerakan relatif - Definisi - Aplikasi dalam kehiduapan Perbezaan gerakan membulat seragam dan gerakan angular Gerakan harmonik KP 1032 MATEMATIK 1. Membahagikan pelajar kepada kumpulan dan mengedarkan topik perbincangan setiap kumpulan. 2. Memberi penerangan tentang tajuk tugasan 1. Menerangkan tentang definisi setiap subtopik. 2. Memberikan contoh setiap gerakan dalam kehidupan

Menggalakkan pelajar berbincang Bekerjasama dalam satu kumpulan

3.

1. Pelajar bergerak dalam kumpulan 2. Pelajar mencatat nota 3. Pelajar berbincang dalam

Papan putih, Pen Marker, Kalkulator

Berbincang dalam kumpulan tanpa ada sebarang percanggahan pendapat. Tidak malu untuk bertanya sesama sendiri.

Muka Surat 6

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN Definisi Contoh-contoh gerakan 3. Memantau pelajar kumpulan dan membentan gkan tugasan.

(5/9) Sesi Tutorial BAB2:KINEMATIK DAN DINAMIK (60 minit) Gerakan harmonik Gerakan lengkung linear Hukum Newton Geseran Kekenyalan Daya statik Bendalir Memberi penerangan kepada setiap subtopik Menunjukkan cara pengiraan di papan putih Bertanya kepada pelajar jawapan untuk setiap contoh soalan Membahagikan pelajar kepada kumpulan dan mengedarkan soalan berkaitan dengan tajuk. Memantau pelajar Berbincang soalan tutorial (6/9) dengan pelajar. Sesi Tutorial BAB2:KINEMATIK DAN DINAMIK (60 minit) Gerakan relatif - Definisi - Aplikasi dalam kehiduapan Perbezaan gerakan Memberi penerangan kepada setiap subtopik Menunjukkan cara pengiraan di papan putih Bertanya kepada pelajar jawapan untuk setiap Pelajar memberi perhatian dan mencatat nota yang disampaikan oleh pengajar. LCD. Komputer. Slide show. Pelajar memberi respon yang baik terhadap pertanyaan pengajar. Menghormati pengajar Pelajar memberi perhatian dan mencatat nota yang disampaikan oleh pengajar. LCD. Komputer. Slide show. Pelajar memberi respon yang baik terhadap pertanyaan pengajar. Menghormati semasa diberikan. pengajar penerangan Penyemaian nilai-nilai murni diri pelajar.

Menjawab pertanyaan pengajar.

Pelajar tekun mendengar penerangan oleh pengajar sepanjang sesi pembelajaran. Pelajar lebih berkeyakinan dalam menjawab pertanyaan pengajar. Penyemaian nilai-nilai murni diri pelajar.

Menjawab

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 7

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN membulat seragam dan gerakan angular Gerakan harmonik - Definisi - Contoh-contoh gerakan contoh soalan Membahagikan pelajar kepada kumpulan dan mengedarkan soalan berkaitan dengan tajuk. Memantau pelajar Berbincang soalan tutorial (7/9) dengan pelajar. Sesi Amali (120 minit) pertanyaan pengajar. semasa diberikan. penerangan

Pelajar tekun mendengar penerangan oleh pengajar sepanjang sesi pembelajaran. Pelajar lebih berkeyakinan dalam menjawab pertanyaan pengajar. 1. Pelajar mendengar dan mengambil alat 2. Pelajar berfikir dan melakukan membuat perkaitan 4. Lcd Komputer dan Slaid PPT Berhati hati ketika mengendalikan alat.

Prinsip Bernoulli

1.Mengarahkan pelajar mengambil semua peralatan untuk tujuan amali 2.Pensyarah menunjukkan cara mengendalikan alat

(9/9)Penutup (05 minit) Penutup kognitif Pengajar membuat kesimpulan kepada keseluruhan topik. Penutup Sosial Pengajar membuat kesimpulan terhadap keseluruhan topik dan kaitkan dengan kehidupan. Pengajar menyenaraikan contoh soalan berkaitan dengan setiap subtopik. Pengajar menunjukkan bentuk soalan yang berkaitan dengan topik. Pelajar mendengar dan mencatat nota. Pelajar mendengar dan mencatat nota.

Pelajar perlu mahir dalam membuat pengiraan dan sentiasa membuat latihan.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 8

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN Nama Kolej Program Tahun / Semester Kod dan Subjek Topik / Tajuk Pengetahuan Terdahulu : KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU : DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN : TAHUN 1 SEMESTER 1 : KP 1022 (FIZIK) : BAB 3 TENAGA DAN KERJA 1. Asas Fizik SPM

Objektif Pembelajaran

1. Membezakan konsep tenaga dan kerja 2. Menggetahui cara mengurangkan tenaga elektrik 3. Mengira kadar tenaga yang digunakan dalam melakukan sesuatu kerja.

Rujukan

3. Paul Davidovits, (2001), Physics in Biology and Medicine, A Harcourt Science and Technology company.

Rujukan Tambahan

3. FOKUS Ungu Masteri SPM, Penerbitan Pelangi Sdn.Bhd.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 9

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN PELAN PERSEDIAAN PENGAJARAN SEMESTER LANGKAH / MASA IDEA UTAMA / ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJAR AKTIVITI PELAJAR ALAT BANTUAN MENGAJAR . CATATAN PENERAPAN NILAI Penyemaian nilai-nilai murni diri pelajar. Pelajar berfikir diluar kotak pemikiran agar dapat menyerap isi pembelajaran. Lcd Komputer Pelajar perlu jimat dalam menggunakan tenaga elektrik bagi mengurangkan kuasa elektrik. Mempraktikkan keselamatan diri dalam situasi yang melibatkan daya dan tenaga.

Set Induksi (5 Minit)

Membuka minda pelajar

Memberi gambaran kepada situasi kerja dalam kehidupan.

Pelajar berfikir dan melakukan perkaitan.

Sesi Pengajaran (60 minit)

BAB 3: TENAGA DAN KERJA Takrifan kerja, tenaga dan kuasa Kerja dan perubahan tenaga kinetik

1. Bertanya kepada contohcontoh tenaga 2. Pengajar menerangka n definisi kerja, tenaga, kuasa dan menunjukka n cara pengiraan yang terlibat. 3. Pengajar menerangka n konsep

1. Pelajar menjawab soalan pengajar dan mencatat nota. 2. pelajar mendengar dan mencatat nota. 3.pelajar mendengar dan mencatat nota.

5.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 10

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN kerja dan kaikan dengan tenaga kinetik 1.Membahagikan pelajar kepada kumpulan dan mengedarkan topik perbincangan setiap kumpulan. 2.Memantau pelajar 3.Berbincang topik perbincangan dengan pelajar. 1. Pelajar bergerak dalam kumpulan 2. Pelajar berbincang dalam kumpulan 3. Pelajar membentan gkan hasil kerja Papan putih, Pen Marker, Kalkulator Menggalakkan pelajar berbincang Bekerjasama dalam satu kumpulan

(1/4) Sesi Pengajaran (120 minit) Kerja, tenaga dan kuasa - Definisi - Perbezaan - Situasi - Contoh pengiraan Hukum keabadian tenaga Daya konservatif

(2/4) Sesi Amali (120 minit)

Hukum Keabadian Tenaga

1.Mengarahkan pelajar mengambil semua peralatan untuk tujuan amali 2.Pensyarah menunjukkan cara mengendalikan alat

1. Pelajar mendengar dan mengambil alat 2. Pelajar berfikir dan melakukan membuat perkaitan

Lcd Komputer dan Slaid PPT

Berhati hati ketika mengendalikan alat.

6.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 11

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN

(4/4)Penutup (05 minit) Penutup kognitif Pengajar membuat kesimpulan kepada keseluruhan topik. Penutup Sosial Pengajar membuat kesimpulan terhadap keseluruhan topik dan kaitkan dengan kehidupan. Pengajar menyenaraikan contoh soalan berkaitan dengan setiap subtopik. Pengajar menunjukkan bentuk soalan yang berkaitan dengan topik. Pelajar mendengar dan mencatat nota. Pelajar mendengar dan mencatat nota. Pelajar perlu mahir dalam membuat pengiraan dan sentiasa membuat latihan.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 12

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN Nama Kolej Program Tahun / Semester Kod dan Subjek Topik / Tajuk Pengetahuan Terdahulu : KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU : DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN : TAHUN 1 SEMESTER 1 : KP 1022 (FIZIK) : BAB 4 HABA DAN TERMODINAMIK 1. Fizik SPM

Objektif Pembelajaran

1. Membuat perbezaan antara haba dan termodinamik 2. Mengetahui konsep pemindahan haba 3. Membuat pengiraan dalam menentukan jumlah haba yang digunakan bagi sesuatu bahan.

Rujukan

4. Paul Davidovits, (2001), Physics in Biology and Medicine, A Harcourt Science and Technology company.

Rujukan Tambahan

4. FOKUS Ungu Masteri SPM, Penerbitan Pelangi Sdn.Bhd.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 13

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN PELAN PERSEDIAAN PENGAJARAN SEMESTER LANGKAH / MASA Set induksi (5 minit) IDEA UTAMA / ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJAR AKTIVITI PELAJAR ALAT BANTUAN MENGAJAR CATATAN PENERAPAN NILAI

Membuka minda pelajar

Memberikan gambaran situasi kerja yang sering dilakukan oleh pelajar

Pelajar berfikir dan melakukan perkaitan

Penyemaian nilai-nilai murni diri pelajar. Pelajar memberi repons yang baik terhadap pertanyaan pengajar dan menjawab dengan sopan.

Sesi Pengajaran (60 minit)

BAB 4: HABA DAN TERMODINAMIK Definisi dan unit Pemindahan haba Konduksi Radiasi Resapan dan membran

1. Pengajar bertanya kepada pelajar apakah perbezaan haba dan termodinamik. 2. Pengajar menerangkan tentang definisi haba dan termodinamik 3. Menyenaraikan rumus-rumus yang terlibat

1. Pelajar mendengar dan mencatat nota 2. Pelajar mendengar dan mencatat nota 3. Pelajar mencatat nota menghafal rumus

Lcd Komputer dan Slaid PPT

Pelajar dinasihatkan supaya menggunakan tenaga dengan sebaik mungkin.

7.

(1/6)Sesi Pengajaran (60 minit) 1. Mengira jumlah tenaga haba yang

1.Membahagikan pelajar kepada kumpulan dan

4. Pelajar bergerak

Papan putih,

Menggalakkan pelajar berbincang Muka Surat 14

KP 1032 MATEMATIK

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN digunakan bagi sesuatu bahan dengan menggunakan rumus Q=mc. 2. Menerangkan konsep muatan haba tentu dan aplikasinya dalam kehidupan seharian. mengedarkan topik perbincangan setiap kumpulan. 2.Memantau pelajar 3.Berbincang topik perbincangan dengan pelajar. dalam kumpulan 5. Pelajar berbincang dalam kumpulan 6. Pelajar membentan gkan hasil kerja Pen Marker, Kalkulator

Bekerjasama dalam satu kumpulan

(2/6) Sesi Pengajaran (60 minit) Bab 4: Haba dan Termodinamik Tenaga solar Tenaga, haba dan kerja Haba dan kehidupan Termodinamik sistem hidup 1. Pengajar bertanya kepada pelajar tentang jenis-jenis tenaga yang wujud dalam kehidupan. 2. Pengajar menerangkan tentang definisi setiap subtopik. 3. Pengajar mengaitkan hubungan antara tenaga, haba dan kerja. 1. Pelajar menjawab soalan pensyarah dan mencatat nota. 2. Pelajar mendengar dan mencatat nota. 3. Pelajar mendengar dan mencatat nota. Lcd Komputer dan Slaid PPT Pelajar dinasihatkan supaya menghargai peranan haba dalam kesejahteraan hidup.

Tenaga, haba dan kerja Definisi Perbezaan Contoh pengiraan Haba dan kehidupan

8.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 15

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN

AplikasiTeknologi masa hadapan dalam pengurusan haba (3/6)

Sesi Tutorial (60 minit)

BAB 5: GELOMBANG DAN BUNYI Tutorial

Menyenaraikan rumus yang terlibat dalam topik Pengajar membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan. Pengajar mengedarkan soalan tutorial dan memantau pelajar.

Pelajar mendengar dan mencatat nota Pelajar bergerak dalam kumpulan Pelajar berbincang dalam kumpulan dan menyiapkan soalan tutorial yang diberikan.

Soalan tutorial.

Bekerjasama menyelesaikan soalan yang diberi.

Whiteboard. Berani dan yakin ke hadapan untuk menjawab.

9.

(4/6) Sesi Amali (120 minit)

Pemindahan Haba

1.Mengarahkan pelajar mengambil semua peralatan untuk tujuan amali 2.Pensyarah menunjukkan cara mengendalikan alat

1. Pelajar mendengar dan mengambil alat 2. Pelajar berfikir dan melakukan membuat perkaitan

Lcd Komputer dan Slaid PPT

Berhati hati ketika mengendalikan alat.

(6/6)KP 1032 MATEMATIK

10. Muka Surat 16

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN

Penutup (05 minit)

Penutup kognitif Pengajar membuat kesimpulan kepada keseluruhan topik. Penutup Sosial Pengajar membuat kesimpulan terhadap keseluruhan topik dan kaitkan dengan kehidupan.

Pengajar menyenaraikan contoh soalan berkaitan dengan setiap subtopik. Pengajar menunjukkan bentuk soalan yang berkaitan dengan topik.

Pelajar mendengar dan mencatat nota. Pelajar mendengar dan mencatat nota.

Pelajar perlu mahir dalam membuat pengiraan dan sentiasa membuat latihan.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 17

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN Nama Kolej Program Tahun / Semester Kod dan Subjek Topik / Tajuk Pengetahuan Terdahulu : KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU : DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN : TAHUN 1 SEMESTER 1 : KP 1022 (FIZIK) : BAB 5 GELOMBANG DAN BUNYI 1. Asas Fizik SPM

Objektif Pembelajaran

1. Mengaplikasikan ciri-ciri fizikal asas getaran dan pergerakan gelombang. 2. Mengaplikasikan teori gelombang dalam hitungan. 3. Mengaplikasikan teori gelombang untuk mengenalpasti ciri-ciri cahaya dan konsep pencahayaan di persekitaran kerja.

Rujukan

1. Paul Davidovits, (2001), Physics in Biology and Medicine, A Harcourt Science and Technology company.

Rujukan Tambahan

1. FOKUS Ungu Masteri SPM, Penerbitan Pelangi Sdn.Bhd.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 18

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN PELAN PERSEDIAAN PENGAJARAN SEMESTER LANGKAH / MASA IDEA UTAMA / ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJAR AKTIVITI PELAJAR Menceritakan tentang fenomena gelombang dalam kehidupan seharian. Pelajar berfikir dan melakukan perkaitan. ALAT BANTUAN MENGAJAR LCD. Membuka minda pelajar Komputer. Slide show. CATATAN PENERAPAN NILAI

Set Induksi (5 Minit)

Penyemaian nilai-nilai murni diri pelajar. Pelajar memberi repons yang baik terhadap pertanyaan pengajar dan menjawab dengan sopan.

Sesi Pengajaran (60 minit)

BAB 5: GELOMBANG DAN BUNYI Ciri-ciri bunyi dan gelombang Eko dan Kesan Doppler Keamatan dan frekuensi

Pengajar menerangkan tentang jenis jenis gelombang dan cara perambatan gelombang. Pengajar menerangkan tentang kesan Doppler dan contoh situasi berkaitan kesan Doppler. Pengajar menerangkan tentang keamatan. Pengajar menerangkan

1. Pelajar menjawab pertanyaan pensyarah 2.Pelajar mendengar dan mencatat nota.

Lcd Komputer

Pelajar perlu mendengar dengan teliti penerangan yang diberikan oleh pensyarah.

11.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 19

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN tentang frekuensi dan kesannya kepada pendengaran. Pengajar menunjukkan jalan pengiraan bagi mengira halaju bunyi menggunakan rumus (1/5) v = f Sesi Pengajaran (60 minit) BAB 5: GELOMBANG DAN BUNYI Pendengaran Gelombang ultrasonik Pengajar bertanya kepada pelajar apa yang mereka faham tentang gelombang Pengajar menerangkan kesan gelombang terhadap pendengaran manusia Pengajar menerangkan tentang gelombang ultrasonic dan kegunaanya dalam bidang perubatan. Pengajar KP 1032 MATEMATIK Muka Surat 20 Lcd Komputer Pelajar perlu mendengar dengan teliti penerangan yang diberikan oleh pensyarah.

1. Pelajar menjawab pertanyaan pensyarah 2.Pelajar mendengar dan mencatat nota.

12.

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN menerangkan tentang ciri-ciri gelombang ultrasonic. (2/5) Sesi Tutorial (60 minit) BAB 5: GELOMBANG DAN BUNYI Tutorial Pengajar membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan. Pengajar mengedarkan soalan tutorial dan memantau pelajar. Pelajar bergerak dalam kumpulan Pelajar berbincang dalam kumpulan dan menyiapkan soalan tutorial yang diberikan. 13. 1.Mengarahkan pelajar mengambil semua peralatan untuk tujuan amali 2.Pensyarah menunjukkan cara KP 1032 MATEMATIK 1. Pelajar mendengar dan mengambil alat 2. Pelajar berfikir dan melakukan membuat perkaitan 14. Muka Surat 21 Lcd Komputer dan Slaid PPT Berhati hati ketika mengendalikan alat. Menyenaraikan rumus yang terlibat dalam topik Pelajar mendengar dan mencatat nota Soalan tutorial. Bekerjasama menyelesaikan soalan yang diberi.

Whiteboard. Berani dan yakin ke hadapan untuk menjawab.

(3/5) Sesi Amali (120 Minit)

Pengukuran Gelombang Bunyi

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN mengendalikan alat

(5/5)Penutup (05 minit) Penutup kognitif Pengajar membuat kesimpulan kepada keseluruhan topik. Penutup Sosial Pengajar membuat kesimpulan terhadap keseluruhan topik dan kaitkan dengan kehidupan. Pengajar menyenaraikan contoh soalan berkaitan dengan setiap subtopik. Pengajar menunjukkan bentuk soalan yang berkaitan dengan topik. Pelajar mendengar dan mencatat nota. Pelajar mendengar dan mencatat nota. Pelajar perlu mahir dalam membuat pengiraan dan sentiasa membuat latihan.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 22

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN Nama Kolej Program Tahun / Semester Kod dan Subjek Topik / Tajuk Pengetahuan Terdahulu : KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU : DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN : TAHUN 1 SEMESTER 1 : KP 1022 (FIZIK) : BAB 6 ELEKTRISITI DAN TEKNOLOGI ELEKTRIK 1. Asas Fizik SPM

Objektif Pembelajaran

1. Mengenalpasti ciri-ciri arus elektrik dan komponen lain 2. Mengetahui jenis litar elektrik 3. Mengetahui aplikasi elektrik dalam kehidupan.

Rujukan

1. Paul Davidovits, (2001), Physics in Biology and Medicine, A Harcourt Science and Technology company.

Rujukan Tambahan

1. FOKUS Ungu Masteri SPM, Penerbitan Pelangi Sdn.Bhd.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 23

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN PELAN PERSEDIAAN PENGAJARAN SEMESTER LANGKAH / MASA IDEA UTAMA / ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJAR AKTIVITI PELAJAR Menceritakan Pelajar berfikir tentang aplikasi dan melakukan elektrik dalam perkaitan. kehidupan seharian . ALAT BANTUAN MENGAJAR LCD. Membuka minda pelajar Komputer. Slide show. CATATAN PENERAPAN NILAI

Set Induksi (5 Minit)

Pelajar memberi repons yang baik terhadap pertanyaan pengajar dan menjawab dengan sopan.

Sesi Pengajaran (60 minit)

BAB 6: ELEKTRISITI DAN TEKNOLOGI ELEKTRIK Hukum Coulomb Arus dan voltan Medan elektrik Keupayaan elektrik Rintangan dan kapasitor

1. Pengajar menerangka n tentang setiap subtopik. 2. Pengajar menunjukka n jalan pengiraan bagi setiap soalan. Pengajar mengedarkan tajuk perbincangan. Pengajar membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan

1. Pelajar menjawab pertanyaan pensyarah 2.Pelajar mendengar dan mencatat nota.

Lcd Komputer

Pelajar perlu mendengar dengan teliti penerangan yang diberikan oleh pensyarah.

(1/7) Sesi Pengajaran (60 minit) Arus dan voltan Keupayaan elektrik Pelajar bersedia dengan tajuk perbincangan Pelajar bergerak dalam Papan putih, Pen Marker, Kalkulator

15. Pelajar perlu berani dalam melontarkan idea. Pelajar perlu berbincang untuk lebih memahami setiap topik yang diajar.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 24

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN kumpulan Pengajar memantau pelajar. Pelajar berbincang dalam kumpulan.

(2/7) Sesi Pengajaran (60minit)

BAB 6: ELEKTRISITI DAN TEKNOLOGI ELEKTRIK Litar elektrik Alat diagnostik

Pengajar membuat perbandingan tentang jenis litar. Pengajar menyenaraikan rumus-rumus yang terlibat dan jalan pengiraan.

Pelajar mendengar dan mencatat nota. Pelajar mendengar dan mencatat nota.

Lcd Komputer

Pelajar perlu mendengar dengan teliti penerangan yang diberikan oleh pensyarah.

(3/7) Sesi Tutorial (60 minit) BAB 6: ELEKTRISITI DAN TEKNOLOGI ELEKTRIK Tutorial Pengajar membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan. Pelajar bergerak dalam kumpulan Menyenaraikan rumus yang terlibat dalam topik Pelajar mendengar dan mencatat nota Soalan tutorial.

16. Bekerjasama menyelesaikan soalan yang diberi.

Whiteboard. Berani dan yakin ke hadapan untuk menjawab.

Pelajar Pengajar berbincang mengedarkan soalan dalam tutorial dan kumpulan dan memantau pelajar. menyiapkan KP 1032 MATEMATIK Muka Surat 25

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN soalan tutorial yang diberikan. (5/7) Sesi Amali (120 minit) Aplikasi Hukum Coulomb 1.Mengarahkan pelajar mengambil semua peralatan untuk tujuan amali 2.Pensyarah menunjukkan cara mengendalikan alat 1. Pelajar mendengar dan mengambil alat 2. Pelajar berfikir dan melakukan membuat perkaitan 18. Lcd Komputer dan Slaid PPT 17. Berhati hati ketika mengendalikan alat.

(7/7)

Penutup (05 minit)

Penutup kognitif Pengajar membuat kesimpulan kepada keseluruhan topik. Penutup Sosial Pengajar membuat kesimpulan terhadap keseluruhan topik dan kaitkan dengan kehidupan.

Pengajar menyenaraikan contoh soalan berkaitan dengan setiap subtopik. Pengajar menunjukkan bentuk soalan yang berkaitan dengan topik.

Pelajar mendengar dan mencatat nota. Pelajar mendengar dan mencatat nota.

Pelajar perlu mahir dalam membuat pengiraan dan sentiasa membuat latihan.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 26

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN Nama Kolej Program Tahun / Semester Kod dan Subjek Topik / Tajuk Pengetahuan Terdahulu : KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU : DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN : TAHUN 1 SEMESTER 1 : KP 1022 (FIZIK) : BAB 7 MAGNETISM 1. Asas Fizik SPM

Objektif Pembelajaran

1. Mengenalpasti ciri-ciri elektromagnet 2. Mengetahui jenis elektromagnet 3. Mengetahui aplikasi elektromagnet dalam kehidupan.

Rujukan

1. Paul Davidovits, (2001), Physics in Biology and Medicine, A Harcourt Science and Technology company.

Rujukan Tambahan

1. FOKUS Ungu Masteri SPM, Penerbitan Pelangi Sdn.Bhd.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 27

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN PELAN PERSEDIAAN PENGAJARAN SEMESTER LANGKAH / MASA Set Induksi (5 Minit) IDEA UTAMA / ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJAR AKTIVITI PELAJAR ALAT BANTUAN MENGAJAR LCD. Komputer. Slide show. Menghormati pengajar memberi penerangan. semasa CATATAN PENERAPAN NILAI

Membuka minda pelajar

Menunjukkan bahan electromagnet kepada pelajar.

Pelajar berfikir dan melakukan perkaitan.

Penyemaian nilai-nilai murni diri pelajar.

Pelajar berfikir diluar kotak pemikiran agar dapat menyerap isi pembelajaran. Sesi Pengajaran (60 minit) BAB 7: KEELEKTROMAGNETAN Litar dan daya magnetik Hukum Faraday Lcd Komputer Pelajar perlu mendengar dengan teliti penerangan yang diberikan oleh pensyarah.

1. Pengajar menerangkan tentang litar dan daya magnetik. 2. Pengajar menerangkan tentang hukum faraday. (1/5)

1. Pelajar mendengar dan mencatat nota 2.Pelajar mendengar dan mencatat nota.

19. Sesi Pengajaran (60 minit) BAB7:MAGNETISM Gelombang elektromagnetik Spektrum Pengajar bertanya kepada pelajar jenis-jenis gelombang elektromagnet Pengajar menerangkan tentang gelombang 7. Pelajar menjawab soalan pensyarah . 8. Pelajar Papan putih, Pen Marker, Kalkulator Pelajar perlu berani dalam melontarkan idea. Pelajar perlu berbincang untuk lebih memahami setiap topik yang diajar. Muka Surat 28

KP 1032 MATEMATIK

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN electromagnet dan spectrum electromagnet. (2/5) mendenga r dan mencatat nota. Pelajar mendengar Soalan dan mencatat tutorial. nota Whiteboard. Pelajar bergerak dalam kumpulan Pelajar berbincang dalam kumpulan dan menyiapkan soalan tutorial yang diberikan. 20. (3/5) Sesi Amali (120 minit) Magnetism 1. Mengarahkan pelajar mengambil semua peralatan untuk tujuan amali 2. Membahagikan pelajar kepada kumpulan 3. Mengarahkan pelajar melakukan amali KP 1032 MATEMATIK 1. Pelajar mendengar dan mengambil alat 2. Pelajar berfikir dan melakukan membuat perkaitan 21. Lcd Komputer dan Slaid PPT Berhati hati ketika mengendalikan alat. Bekerjasama menyelesaikan soalan yang diberi. Berani dan yakin ke hadapan untuk menjawab.

elektromagnetik

Sesi Tutorial (60 minit)

BAB 7: MAGNETISM Tutorial

Menyenaraikan rumus yang terlibat dalam topik Pengajar membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan. Pengajar mengedarkan soalan tutorial dan memantau pelajar.

Muka Surat 29

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN

4. Memantau pelajar

(5/5)

Penutup (05 minit)

Penutup kognitif Pengajar membuat kesimpulan kepada keseluruhan topik. Penutup Sosial Pengajar membuat kesimpulan terhadap keseluruhan topik dan kaitkan dengan kehidupan.

Pengajar menyenaraikan contoh soalan berkaitan dengan setiap subtopik. Pengajar menunjukkan bentuk soalan yang berkaitan dengan topik.

Pelajar mendengar dan mencatat nota. Pelajar mendengar dan mencatat nota.

Pelajar perlu mahir dalam membuat pengiraan dan sentiasa membuat latihan.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 30

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN Nama Kolej Program Tahun / Semester Kod dan Subjek Topik / Tajuk Pengetahuan Terdahulu : KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU : DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN : TAHUN 1 SEMESTER 1 : KP 1022 (FIZIK) : BAB 8 OPTIK 1. Asas Fizik SPM

Objektif Pembelajaran

1. Mengenalpasti jenis optik 2. Melukis gambar rajah sinar bagi kanta cembung dan kanta cekung. 3. Mengetahui aplikasi optik dalam kehidupan

Rujukan

1. Paul Davidovits, (2001), Physics in Biology and Medicine, A Harcourt Science and Technology company.

Rujukan Tambahan

1. FOKUS Ungu Masteri SPM, Penerbitan Pelangi Sdn.Bhd.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 31

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN PELAN PERSEDIAAN PENGAJARAN SEMESTER LANGKAH / MASA Set Induksi (5 Minit) IDEA UTAMA / ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJAR AKTIVITI PELAJAR Menunjukkan bahan electromagnet kepada pelajar. Pelajar berfikir dan melakukan perkaitan. ALAT BANTUAN MENGAJAR LCD. Komputer. Slide show. Pelajar berfikir diluar kotak pemikiran agar dapat menyerap isi pembelajaran. Sesi Pengajaran (120 minit) BAB 8: OPTIK Sifat cahaya Pantulan dan biasan Penaburan Laser Pengajar menerangkan tentang litar dan daya magnetik. Pengajar menerangkan tentang hukum faraday. Pelajar mendengar Lcd dan mencatat Komputer nota Pelajar mendengar dan mencatat nota. Pelajar perlu mendengar dengan teliti penerangan yang diberikan oleh pensyarah. CATATAN PENERAPAN NILAI

Penyemaian nilai-nilai murni diri pelajar. Menghormati pengajar semasa memberi penerangan.

Membuka minda pelajar

22. Sesi Pengajaran (120 minit) Melukis gambar rajah sinar bagi: a) Kanta cembung b) Kanta cekung Ciri-ciri imej yang terbentuk KP 1032 MATEMATIK Pengajar membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan dan mengedarkan topik perbincangan. Pengajar memantau pelajar Muka Surat 32 Pelajar bergerak dalam kumpulan dan bersedia dengan topik. Pelajar berbincang dalam kumpulan. Papan putih, Pen Marker, Kalkulator Pelajar perlu berani dalam melontarkan idea. Pelajar perlu berbincang untuk lebih memahami setiap topik yang diajar.

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN Sesi Tutorial (60 minit)

BAB 8: OPTIK Kanta dan mata Mikroskop

1. Pengajar menerangka n tentang jenis kanta dan fungsinya kepada mata.

1. Pelajar mendengar dan mencatat nota

Lcd Komputer

Pelajar perlu mendengar dengan teliti penerangan yang diberikan oleh pensyarah.

Sesi Tutorial (60 minit)

BAB 8: OPTIK Tutorial

Menyenaraikan rumus yang terlibat dalam topik Pengajar membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan.

Pelajar mendengar Soalan dan mencatat tutorial. nota Whiteboard. Pelajar bergerak dalam kumpulan

23. Bekerjasama menyelesaikan soalan yang diberi. Berani dan yakin ke hadapan untuk menjawab.

Pelajar berbincang dalam kumpulan Pengajar dan menyiapkan mengedarkan soalan soalan tutorial tutorial dan yang diberikan. memantau pelajar. 24. (6/6) Penutup (05 minit) Penutup kognitif Pengajar membuat kesimpulan kepada keseluruhan topik. Penutup Sosial KP 1032 MATEMATIK Pengajar menyenaraikan contoh soalan berkaitan dengan setiap subtopik. Pelajar mendengar dan mencatat nota. Pelajar mendengar Muka Surat 33 Pelajar perlu mahir dalam membuat pengiraan dan sentiasa membuat latihan.

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN Pengajar membuat kesimpulan terhadap keseluruhan topik dan kaitkan dengan kehidupan. dan mencatat nota.

Pengajar menunjukkan bentuk soalan yang berkaitan dengan topik.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 34

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN Nama Kolej Program Tahun / Semester Kod dan Subjek Topik / Tajuk Pengetahuan Terdahulu : KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU : DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN : TAHUN 1 SEMESTER 1 : KP 1022 (FIZIK) : BAB 9 FOTON, ELEKTRIK DAN ATOM 1. Asas Fizik SPM

Objektif Pembelajaran

1. Mengenalpasti sejarah penemuan atom 2. Mengenalpasti jenis atom yang wujud dalam kehidupan.

Rujukan

1. Paul Davidovits, (2001), Physics in Biology and Medicine, A Harcourt Science and Technology company.

Rujukan Tambahan

1. FOKUS Ungu Masteri SPM, Penerbitan Pelangi Sdn.Bhd.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 35

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN PELAN PERSEDIAAN PENGAJARAN SEMESTER LANGKAH / MASA Set Induksi (5 Minit) IDEA UTAMA / ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJAR AKTIVITI PELAJAR Mengimbas kembali topik berkaitan sejarah atom yang dipelajari dalam mata pelajaran kimia. Pelajar berfikir dan melakukan perkaitan. ALAT BANTUAN MENGAJAR LCD. Komputer. Slide show. Pelajar berfikir diluar kotak pemikiran agar dapat menyerap isi pembelajaran. Lcd Komputer Pelajar perlu mendengar dengan teliti penerangan yang diberikan oleh pensyarah. CATATAN PENERAPAN NILAI

Penyemaian nilai-nilai murni diri pelajar. Menghormati pengajar semasa memberi penerangan.

Membuka minda pelajar

Sesi Pengajaran (120 minit)

BAB 9: FOTON, ELEKTRIK DAN ATOM Struktur atom Penyebaran dan penyerapan cahaya Penghasilan x ray Radioterapi Mekanik kuantum

(1/3) KP 1032 MATEMATIK

1. Pengajar menerangka n struktor atom yang wujud bagi sesuatu unsur. 2. Pengajar menerangka n tentang penyebaran dan penyerapan cahaya. 3. Pengajar menerangka n tentang bagaimana sinar X terhasil.

1. Pelajar mendengar dan mencatat nota 2.Pelajar mendengar dan mencatat nota. 3. pelajar mendengar dan mencatat nota.

25.

Muka Surat 36

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN Sesi Tutorial (120 minit) Menyenaraikan rumus yang terlibat dalam topik Pengajar membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan. Pelajar mendengar Soalan dan mencatat tutorial. nota Whiteboard. Pelajar bergerak dalam kumpulan Bekerjasama menyelesaikan soalan yang diberi. Berani dan yakin ke hadapan untuk menjawab.

BAB 9: FOTON, ELEKTRIK DAN ATOM Tutorial

Pelajar berbincang dalam kumpulan Pengajar dan menyiapkan mengedarkan soalan soalan tutorial tutorial dan yang diberikan. memantau pelajar. 26.

(3/3) Penutup (05 minit) Penutup kognitif Pengajar membuat kesimpulan kepada keseluruhan topik. Penutup Sosial Pengajar membuat kesimpulan terhadap keseluruhan topik dan kaitkan dengan kehidupan. Pengajar menyenaraikan contoh soalan berkaitan dengan setiap subtopik. Pengajar menunjukkan bentuk soalan yang berkaitan dengan topik. Pelajar mendengar dan mencatat nota. Pelajar mendengar dan mencatat nota. Pelajar perlu mahir dalam membuat pengiraan dan sentiasa membuat latihan.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 37

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN Nama Kolej Program Tahun / Semester Kod dan Subjek Topik / Tajuk Pengetahuan Terdahulu : KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU : DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN : TAHUN 1 SEMESTER 1 : KP 1022 (FIZIK) : BAB 10 FIZIK NUKLEAR 1. Asas Fizik SPM

Objektif Pembelajaran

1. Mengenalpasti konsep reputan radioaktif 2. Mengira konsep setengah hayat bagi sesuatu reputan. 3. Mengenalpasti jenis sinaran radioaktif yang wujud.

Rujukan

1. Paul Davidovits, (2001), Physics in Biology and Medicine, A Harcourt Science and Technology company.

Rujukan Tambahan

1. FOKUS Ungu Masteri SPM, Penerbitan Pelangi Sdn.Bhd.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 38

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN PELAN PERSEDIAAN PENGAJARAN SEMESTER LANGKAH / MASA Set Induksi (5 Minit) IDEA UTAMA / ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJAR AKTIVITI PELAJAR Mengimbas kembali topic fizik nuclear yang dipelajari semasa SPM. Pelajar berfikir dan melakukan perkaitan. ALAT BANTUAN MENGAJAR Membuka minda pelajar CATATAN PENERAPAN NILAI

Membuka minda pelajar

Mengimbas kembali topic fizik nuclear yang dipelajari semasa SPM.

Sesi Pengajaran (60 minit)

BAB 10: FIZIK NUKLEAR Kandungan nukleus Ikatan dan struktur nukleus Radioaktiviti Isotop dan perubahan nuklear

1. Radioaktiviti 2. Isotop

1. Pengajar menerangka n tentang kandungan nucleus dalam suatu atom. 2. Pengajar menerangka n tentang ikatan dan struktur nucleus. 3. Pengajar menerangka n tentang radioaktiviti dan isotop . 4. Pengajar

1. Pelajar mendengar dan mencatat nota 2.Pelajar mendengar dan mencatat nota. 3. pelajar mendengar dan mencatat nota.

Lcd Komputer

Pelajar perlu mendengar dengan teliti penerangan yang diberikan oleh pensyarah.

Pelajar perlu berani dalam melontarkan idea. Pelajar perlu berbincang untuk lebih memahami setiap topik yang diajar.

27.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 39

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN membahagi kan pelajar kepada beberapa kumpulan dan mengedarka n topik perbincanga n. 5. Pengajar memantau pelajar

(1/3)

Sesi Tutorial (120 minit)

BAB 10: FIZIK NUKLEAR Tutorial

Menyenaraikan rumus yang terlibat dalam topik Pengajar membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan.

Pelajar mendengar Soalan dan mencatat tutorial. nota Whiteboard. Pelajar bergerak dalam kumpulan

Bekerjasama menyelesaikan soalan yang diberi. Berani dan yakin ke hadapan untuk menjawab.

Pelajar berbincang dalam kumpulan Pengajar dan menyiapkan mengedarkan soalan soalan tutorial tutorial dan yang diberikan. memantau pelajar. 28. (3/3) Penutup (05 minit) Penutup kognitif Pengajar Pelajar mendengar Pelajar perlu mahir dalam membuat Muka Surat 40

KP 1032 MATEMATIK

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN Pengajar membuat kesimpulan kepada keseluruhan topik. Penutup Sosial Pengajar membuat kesimpulan terhadap keseluruhan topik dan kaitkan dengan kehidupan. menyenaraikan contoh soalan berkaitan dengan setiap subtopik. Pengajar menunjukkan bentuk soalan yang berkaitan dengan topik. dan mencatat nota. Pelajar mendengar dan mencatat nota. pengiraan dan sentiasa membuat latihan.

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 41

KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI TERENGGANU JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN

Disemak oleh:

Disemak oleh:

CIK NURUL AZMAL BT MUHAMMAD KETUA JABATAN JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN KOLEJ ISLAM SAINS & TEKNOLOGI TERENGGANU

CIK ROSHASLINA BT SALLEH PENGURUS HAL EHWAL AKADEMIK KOLEJ ISLAM SAINS & TEKNOLOGI TERENGGANU

Disahkan oleh:

EN. MOHD. NORIZAL B NAWANG KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KOLEJ ISLAM SAINS & TEKNOLOGI TERENGGANU

KP 1032 MATEMATIK

Muka Surat 42