Lokalno prezracevanje z rekuperacijo

 • View
  231

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Svež, čist zrak v vašem prostoru, boljše počutje, majhna poraba električne energije, večje udobje bivanja, učinkovito, zanesljivo delovanje, ugodna cena, enostavna vgradnja, preprosta in enostavna uporaba.

Text of Lokalno prezracevanje z rekuperacijo

 • Lokalno prezraevanje z rekuperacijoMICRA

 • UREDITEV UINKOVITE PRISILNE DOBAVE IN IZMENJAVE ZRAKA V SOBAH ALI PROSTORIH.

  MI IMAMO REITEV!

  Koliko sveega zraka dihamo?V vsakdanjem ivljenju ne razmiljamo veliko o tem, koliko asa smo v zaprtih prostorih - hie, pisarne, poslovne stavbe, bolninice, itd. Ves ta as si delimo zrak dvomljive istosti in sveine z ljudmi v teh prostorih. Slabo poutje, utrujenost, glavobol in drugi neprijetni simptomi so prvi kazalci negativnega vpliva onesnaenega in postanega zraka na zdravje ljudi. e zmeraj le redko povezujemo te pogoje s slabo kakovostjo zraka.

  V ujetnitvu lastnih hi ...Moderne hie iz opeke in betona, ki so opremljene z dvojno/trojno zastekljenimi okni, kovinskimi vrati, dodatno zunanjo izolacijo, itd, so praktino hermetino zaprte. S prizadevanjem za zmanjanje toplotnih izgub in strokov toplotne energije je prilo v skoraj popolno izolacijo stavb, kar blokira vse monosti naravnega gibanja in izmenjavo zraka. Sobe ali prostori, ki so dobro toplotno izolirani in vgrajenimi plastinimi okni, ne prepreuje pretirano vlago, ki povzroi nastanek smradu, vkljuno neprijeten vonj, obutek po postanem zraku, razlinih onesnaeval, tudi plesni. Mikroklima v tej hii, postane kodljiva za njene prebivalce, kot tudi za strukturo hie.

  Naravno prezraevanje ni optimalna reitevDelno lahko problem onesnaenega zraka reimo z naravnim zraenjem z odpiranjem oken, ni pa nujno, da je to mogoe (podstrehe, kleti). Prezraevanje z odpiranjem oken pripelje do nenadzorovanega ezmernega pretoka zraka in ustvarja nevaren prepih. Z odpiranjem oken boste napolnili sobo, ne s istim zrakom, ampak z meanico cvetnega prahu in izpunih plinov. S tem se povea toplotna izguba skupaj z visokimi stroki energije, kakor tudi nivo zunanjega hrupa.

  N H.

 • www.omega-air.si

  KAZALO

  MICRA 60

  MICRA 150 E

  Opis sestavnih delov in delovanja enote MICRA 60 ............................................................................... 2

  Opis sestavnih delov in delovanja enote MICRA 150 E .......................................................................... 12

  Primer ureditve prezraevalnega sistema MICRA 60 ................................................................................. 10

  Primer ureditve prezraevalnega sistema MICRA 150 E .............................................................................. 14

  Tehnini podatki za enoto MICRA 60 ........................................................................................................... 11

  Tehnini podatki za enoto MICRA 150 E ........................................................................................................ 15

  Dodatna oprema za enoto MICRA 60 ............................................................................................................ 11

  Dodatna oprema za enoto MICRA 150 E ....................................................................................................... 15

  3Prezraevanje in klimatizacija

 • OHIJE Kovinsko ohije je prevleeno s polimerom in okraeno z elementi iz

  zrcalno poliranega nerjavnega jekla. 15-milimetrska zvona in toplotna izolacijska plast iz penofola. Sodobno oblikovana naprava se ujema z vsemi vrstami notranje opreme. Sprednja ploa omogoa preprosto odpiranje za vzdrevanje, npr. za ienje ali zamenjavo filtra. Dovajanje sveega zraka v napravo in odvajanje odpadnega zraka iz prostora potekata po dveh zranih kanalih s premerom 125 mm.

  ZNAILNOSTI Uinkovita rekuperacija toplote za posamezne prostore,

  Protitoni toplotni izmenjevalec iz aluminija z izkoristkom rekuperacije do 78 %,

  EC-ventilatorji z majhno porabo elektrine energije in varno napajalno napetostjo 12 V,

  samodejni sistem s tremi stopnjami delovanja,

  tiho delovanje (2229 dBA),

  ienje zraka z dvema vgrajenima zranima filtroma G4,

  preprosta montaa,

  primerna za neprekinjeno delovanje,

  pulzna napajalna enota za iroko podroje napajalnih napetosti 100240 V in frekvenco 5060 Hz.

  FILTRIRANJE ZRAKA Za ienje sveega in odpadnega zraka sta predvidena dva vgrajena

  zrana filtra G4. Filter za svei zrak iz dovedenega sveega zraka odstrani prah, pelod in uelke ter prepreuje nabiranje umazanije v zranih komponentah.

  DOVAJANJE IN ODVAJANJE ZRAKA Za dovajanje sveega in odvajanje odpadnega zraka skrbita dva aksialna

  elektronsko komutirana (EC) ventilatorja. Naprava za prezraevanje posameznih prostorov z rekuperacijo toplote po zaslugi EC-tehnologije zagotavlja majhno porabo energije. Ventilatorja sta napajana z varno napetostjo 12 V. Motorja obeh ventilatorjev sta opremljena z zaito proti pregrevanju in kroglinimi leaji za daljo ivljenjsko dobo.

  MICRA 60 Micra 60 je naprava za prezraevanje posameznih prostorov z rekuperacijo toplote. Namenjena je energijsko varnemu prezraevanju prostorov v stanovanju, hii, drubenih in poslovnih prostorov. Namestitev brez prikljuitve zranih kanalov. Najbolja reitev za preprosto in uinkovito prezraevanje obnovljenih prostorov.

  KRMILNA ENOTA Napajanje prezraevalne naprave zagotavlja pulzna napajalna enota s

  irokim podrojem napajalnih napetosti 100240 V in frekvenco 5060 Hz. Napajalna enota je opremljena z zaitnimi tokokrogi za razline nevarne situacije, kot so kratek stik, preobremenitev, napetostne konice ali obrnjena polarnost izhodnih tokokrogov. Vsestranske znailnosti napajalne enote omogoajo uporabo v razlinih dravah in zagotavljajo zanesljivo uporabo v elektrinih omrejih s irokimi tolerancami elektrinih standardov.

  4 Lokalno prezraevanje z rekuperacijo

 • www.omega-air.si

  NAINI KRMILJENJA IN DELOVANJA Samodejni sistem dopua tri naine delovanja:

  1. Minimalni zrani pretok ventilatorjev za dovajanje in odvajanje zraka 30 m3/h in minimalna raven hrupa 30 dBA.

  2. Srednji zrani pretok ventilatorjev za dovajanje in odvajanje zraka 45 m3/h in minimalna raven hrupa 45 dBA.

  3. Srednji zrani pretok ventilatorjev za dovajanje in odvajanje zraka 60 m3/h in minimalna raven hrupa 29 dBA.

  Svei zrak

  Odpadni zrak

  Filter za svei zrak

  Filter za odpadni zrak

  OPIS DELOVANJA Svei zrak od zunaj prehaja skozi filter za svei zrak in toplotni izmenjevalec ter

  se preko dovodnega ventilatorja dovaja v prostor. Topel odpadni zrak iz prostora prehaja skozi filter za odpadni zrak in toplotni izmenjevalec se preko odvodnega aksialnega ventilatorja odvaja iz prostora. Toplotna energija iz toplega odpadnega zraka iz prostora se v toplotnem izmenjevalcu prenese na ist, hladen svei zrak, ki prihaja v toplotni izmenjevalec od zunaj. Izmenjava toplotne energije se odraa v manjih toplotnih izgubah in manjih strokih ogrevanja v hladnem obdobju. Svei in odpadni zrak sta povsem loena, zato se okube, vonjave in mikrobi iz toplega odpadnega zraka ne prenesejo na svei zrak.

  Naprava je opremljena z visokotehnolokim protitonim toplotnim izmenjevalcem z aluminijastimi ploami. Toplotni izmenjevalec izkoria toplotno energijo odpadnega zraka za ogrevanje sveega zraka. Izkoristek rekuperacije dosee 78 %. Kombinacija naprave za prezraevanje posameznih prostorov z rekuperacijo toplote MICRA 60 s klimatskimi napravami ni le najuinkoviteji nain za doseganje zahtevanih notranjih mikroklimatskih pogojev, ampak pomeni tudi precejen prihranek strokov, saj rekuperator zagotavlja ohranjanje toplote v zimskem asu in ohranjanje hladu v poletnem asu.

  ZAITA PRED ZAMRZOVANJEM Naprava za prezraevanje posameznih prostorov z rekuperacijo toplote

  je opremljena z zaito proti zamrzovanju. Rekuperator v hladnem obdobju omogoa prenos odvzete toplotne energije iz toplega odpadnega zraka na hladen svei zrak. Med ohlajanjem odpadnega zraka lahko v napravi nastane kondenzat. Ta po zranem kanalu za odpadni zrak odteka iz prostora. e je temperatura odpadnega zraka na izhodu toplotnega izmenjevalca pod nastavljeno mejno vrednostjo, lahko kondenzat v rekuperatorju zamrzne. Zaradi zaite pred zamrzovanjem je naprava opremljena z elektronskim termostatom, ki v primeru nevarnosti zamrznitve izklopi ventilator za dovajanje sveega zraka. Zatem topel odpadni zrak ogreje rekuperator na zahtevano temperaturo. Ko ni ve nevarnosti za zamrznitev kondenzata, se ventilator za dovajanje sveega zraka vklopi in naprava se povrne v prejnji nain delovanja.

  TOPLOTNI IZMENJEVALEC (REKUPERATOR)

  Toplotni izmenjevalec (rekuperator)

  5Prezraevanje in klimatizacija

 • PRIMER UREDITVE PREZRAEVALNEGA SISTEMA

  Napravo MICRA 60 namestite v vseh prostorih, kjer je potrebno prezraevanje. Ena naprava lahko zagotovi uinkovito prezraevanje povrine do najve 24 m2. Prezraevalni sistem je zasnovan z napravami MICRA 60 za prezraevanje posameznih prostorov z rekuperacijo toplote, ki zagotavljajo neprekinjeno prezraevanje prostora, ohranjanje toplote v zimskem asu ter ohranjanje hlada v poletnem asu.

  Napravo za prezraevanje posameznih prostorov z rekuperacijo toplote MICRA 60 namestite na sprednji steni, na notranji strani prostora. Minimalna debelina stene znaa 100 mm.

  Najprej s pomojo osnovne ploe iz lepenke, ki je priloena v kompletu, oznaite odprtine za zrane kanale. Izvrtajte luknje in z zidnimi vloki in vijaki osnovno ploo pritrdite na steno. Plastine zrane kanale vstavite v odprtine. Priloeno osnovno ploo uporabite za namestitev zranih kanalov v zahtevani poloaj in prilagoditev cevi in zranih kanalov. Na zunanji strani stene namestite dvojni kovinski pokrov za zaito naprave pred vdorom vode in drugih predmetov. Spodnjo cev za izstopni zrak namestite tako, da zagotavlja nemoteno odtekanje kondenzata na prosto.

  Po pravilni namestitvi zranih kanalov med zunanjim pokrovom in osnovno ploo prostor med zranimi kanali in steno zapolnite z montano peno. Na montani ploi so za ta postopek predvidene posebne odprtine.

  Ko se montana pena