Click here to load reader

Lokalni volonterski servis opštine Palilula - Zoran Zlatkovic

 • View
  780

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija "Lokalni volonterski servis opštine Palilula za pomoć pri zapošljavanju mladih i ugroženih grupa". Prezenter Zoran Zlatković.Balkanska konferencija o mladima u riziku, Beograd, 28.2.2012.

Text of Lokalni volonterski servis opštine Palilula - Zoran Zlatkovic

 • 1. ORGANIZACIJA KREATIVNOG OKUPLJANJA Lokalni volonterski servis optine Palilula (Beograd) za pomo pri zapoljavanju mladih iz ugroenih grupa

2. O PROJEKTU

 • LVS nastao je u okviru
 • projekta Aktivno traim
 • posao, koji Kancelarija za
 • mlade Optine Palilula sprovodi
 • u saradnji sa zajednikim
 • programom Ujedinjenih nacija
 • Zapoljavanje i migracije
 • mladih i uz veliku podrku
 • Ministarstva omladine i sporta
 • Republike Srbije.

3. CILJEVI PROJEKTA

 • Poveanje zapoljivosti mladih iz ugroenih grupa I
 • socijalna inkluzija ostvaruje se kroz:
 • U kljuivanje relevantnih organizacija, institucija i partnera-medjusektorsku saradnju(Kancelarija za mlade GO Palilula, NVO OKO, GRIG, UTLOS (Udruenje tumaa za osobe oteenog sluha), Romsko srce, Gradski centar za socijalni rad - odeljenje Palilula, Fond za zapoljavanje, Nacionalna sluba za zapoljavanje - odeljenje Palilula, Crveni krst Palilula, Centar za razvoj preduzetnitva, kola za obrazovanje odraslih Braa Stamenkovi i dr.)

4. CILJEVI PROJEKTA

 • Istraivanje specifinihpotrebamladih iz ranjivih grupa i utvrivanjeponudena lokalnom tritu rada
 • Edukacija volontera zamentorski rad sa osobama iz ranjivih grupa
 • Edukacije namenjene mladima iz ranjivih grupa ( programi motivisanja i osnaivanja, kursevi raunara i jezika)
 • Edukacija volontera zamentorski rad sa osobama iz ranjivih grupa

5. CILJEVI PROJEKTA

 • Formiranje individualnih mentorskih volonterskih timova i uspostavljanje nove vrste usluge Servisa za podrku zapoljavanju mladih iz ugroenih grupa
 • Organizovanje dogaajapromocije karijere mladih iz ugroenih grupau saradnji sa poslodavcimai partnerima na projektu i institucijama obrazovanja
 • FormiranjeMree podrkesa idejom da se razmene iskustva korisnika i da se oformi grupa koja je osnaena da prua medjusobnu podrku u traenju posla i van Servisa i Kancelarije za mlade.

6. REZULTATI PROJEKTA

 • Ovakvim pristupom razvijanja usluga, kao i stalnim prilagodjavanjem
 • potrebama korisnika i zajednice postie se:
 • p ovean broj mladih iz ranjivih grupakorisnika usluga KZM za 30%
 • poveanje razumevanja pristupa relevantnim uslugama (za obrazovanje, zapoljavanje itd.) mladima iz ranjivih grupa
 • poveanje motivacije i kapacitete mladih iz ranjivih grupa za zapoljavanje
 • senzibilizacija zajednice za potrebe mladih iz ranjivih grupa
 • poveanje kapaciteta Lokalnog volonterskog servisa
 • povezivanje zajednice, korisnika i poslodavaca

7. REZULTAT PROJEKTA

 • Servis za podrku zapoljavanjuinformie mlade, organizuje programe edukacije za volontere i korisnike, prua mentorsku podrku za pisanje CVija, motivacionog pisma, pripremu za intervju, posetu institucijama i poslodavcima, organizuje promociju Servisa, sastanke sa volonterima i korsnicima, dokumentuje,prati i planira sve aktivnosti.

8.

 • Zoran Zlatkovi
 • Organizacija kreativnog okupljanja OKO
 • okoorganizacija @gmail.com

9.

Search related