Click here to load reader

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT ... energije in možnosti izrabe obnovljivih virov (biomasa, energija sonca, vodna energija in geotermalna energija). Pomen dokumenta LEK kot dokument ima

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT ... energije in možnosti izrabe obnovljivih virov (biomasa, energija...

 • LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE VOJNIK

  OBČINA VOJNIK

  KERŠOVA 8

  3212 VOJNIK

  LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT

  OBČINE VOJNIK

 • LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE VOJNIK

  Breznik in Breznik

  storitve in svetovanje d.n.o.

  Šmartno 19 A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

  Stran | 2

  Naslov Lokalni energetski koncept občine Vojnik

  Naročnik Občina Vojnik

  Keršova 8

  3212 Vojnik

  Izvajalec Breznik in Breznik

  Storitve in svetovanje d.n.o.

  Šmartno 19 A

  2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

  t: +386 41 347 025

  e: [email protected]

  Številka projekta 1

  Datum izdelave November 2011

  Datum novelacije Junij 2013

  Vodja projekta s strani

  naročnika

  Jelka Gregorc, višja svetovalka za okolje in

  prostor

  ____________________________

  Vodja projekta s strani

  izdelovalca

  Milan Breznik, inž. el.

  ____________________________

  Strokovni sodelavci Matjaž Breznik, abs. geo.

  Gorazd Divjak Zalokar, uni.dipl.geo.

  Maja Oblak, uni.dipl.geo.

 • LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE VOJNIK

  Breznik in Breznik

  storitve in svetovanje d.n.o.

  Šmartno 19 A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

  Stran | 3

  Kazalo vsebine

  1. UVOD ...................................................................................................................................................... 7

  1.1. Pogoste kratice .................................................................................................................................... 9

  1.1. Definicije izrazov ................................................................................................................................ 10

  1.2. Namen in cilji lokalnega energetskega koncepta ............................................................................... 13

  1.3. Zakonske podlage .............................................................................................................................. 15

  Slovenska zakonodaja .................................................................................................................................. 16

  Evropska zakonodaja ................................................................................................................................... 19

  1.4. Metodologija in potek izdelave LEK ................................................................................................... 20

  1.5. Predstavitev občine Vojnik ................................................................................................................. 22

  2. ANALIZA OBSTOJEČE RABE ENERGIJE .................................................................................................... 27

  2.1. Stanovanja ......................................................................................................................................... 28

  2.1.1. Primerjava s Slovenijo ................................................................................................................... 32

  2.2. Večstanovanjske stavbe ..................................................................................................................... 34

  2.3. Javne stavbe ....................................................................................................................................... 39

  2.3.1. Raba energije javnih objektov v času izdelave EZ Vojnik .............................................................. 42

  2.3.2. Javni objekti v času izdelave LEK ................................................................................................... 43

  2.3.3. Termografske meritve izbranih objektov ...................................................................................... 55

  2.3.4. Javne stavbe z opravljenimi razširjeni energetski pregledi ........................................................... 56

  2.3.5. Pregled in analiza energetskega stanja objektov v okviru EZ ........................................................ 59

  2.4. Raba energije v prometu .................................................................................................................... 68

  2.5. Industrija in storitve ........................................................................................................................... 72

  2.6. Skupna raba energije ......................................................................................................................... 75

  3. ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO ............................................................................................................... 77

  3.1. Stanje električnega omrežja ............................................................................................................... 77

  3.2. Raba električne energije ..................................................................................................................... 80

  3.2.1. Primerjava z EZ Vojnik ................................................................................................................... 80

  3.2.2. Gospodinjstva ................................................................................................................................ 81

  3.2.3. Industrija in storitve ...................................................................................................................... 81

  3.2.4. Javna razsvetljava .......................................................................................................................... 81

  3.3. Skupna raba električne energije ......................................................................................................... 85

  3.4. Stanje plinovodnega omrežja ............................................................................................................. 86

  3.5. Kotlovnice ........................................................................................................................................... 88

  4. ANALIZA EMISIJ ..................................................................................................................................... 94

  4.1. Emisije povzročene z ogrevanjem stanovanj ...................................................................................... 94

  4.2. Emisije povzročene iz javnih stavb ter emisije v industriji .................................................................. 96

 • LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE VOJNIK

  Breznik in Breznik

  storitve in svetovanje d.n.o.

  Šmartno 19 A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

  Stran | 4

  4.3. Emisije nastale zaradi porabe električne energije .............................................................................. 98

  5. ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN RABE ENERGIJE ............................................................................................... 99

  5.1. Stanovanja in kotlovnice .................................................................................................................... 99

  5.2. Javne stavbe ..................................................................................................................................... 100

  5.3. Podjetja ............................................................................................................................................ 100

  5.4. Javna razsvetljava ............................................................................................................................ 101

  6. PREDVIDENA RABA ENERGIJE IN NAPOTKI ZA OSKRBO ....................................................................... 103

  6.1. Zasnova energetske infrastrukture Savinjske regije in subregija Celje z okolico .............................. 103

  6.2. Razvojni načrti občine ...................................................................................................................... 103

  6.3. Razvojni načrti malega gospodarstva .............................................................................................. 104

  6.4. Razvojni načrti občine na področju energije .................................................................................... 105

  6.5. Izvedeni načrti .................................................................................................................................. 106

  6.6. Ocena predvidene bodoče rabe energije za ogrevanje .................................................................... 108

  7. POTENCIAL UČINKOVITE RABE ENERGIJE............................................................................................. 109

  7.1. Stanovanja ....................................................................................................................................... 109

  7.2. Javne stavbe ..................................................................................................................................... 111

  7.2.1. Energetski pregledi stavb ............................................................................................................ 111

  7.2.2. Energetsko knjigovodstvo ........................................................................................................... 112

  7.2.3. Občinski

Search related