Lokalförsörjning 2013-2021

  • Published on
    08-Jan-2016

  • View
    37

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Barn- och utbildningsfrvaltningen. Lokalfrsrjning 2013-2021. Varberg 2012. Hur uppfyller vi kraven i den nya skollagen? Hur mter vi behoven i ett vxande Varberg? Hur realiserar vi ml och vision fr Varbergs Kommun?. Kommunens uppdrag enligt skollagen. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<p>Ingen bildrubrik</p> <p>Lokalfrsrjning 2013-2021Barn- och utbildningsfrvaltningen11</p> <p>Varberg 2012 Hur uppfyller vi kraven i den nya skollagen?</p> <p> Hur mter vi behoven i ett vxande Varberg?</p> <p> Hur realiserar vi ml och vision fr Varbergs Kommun?</p> <p>2</p> <p>Kommunens uppdrag enligt skollagen</p> <p>Skollagen stller krav p kommunerna att frutsttningar skapas s att skollagen ska kunna efterlevas.</p> <p>Skollagen stller tydliga krav p likvrdighet och att frutsttningar ges fr mluppfyllelse fr alla elever. </p> <p>Barn och elevers resultat ska frbttras. </p> <p>Bedmning och betygsttning krver en organisation dr likvrdigheten och rttskerheten skerstlls.</p> <p>2015 ska kommunerna garantera en kompetensfrsrjning med en bemanning av behriga och legitimerade lrare i respektive verksamhetsform. </p> <p>3</p> <p>Kommunens uppdrag enligt skollagen</p> <p>Frutsttningar ska skapas s att rektor kan utva och ta ansvar som pedagogisk ledare. </p> <p>Elevhlsa ska finnas tillgnglig fr alla elever med skollkare, skolskterska, psykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens.</p> <p>Elever ska ha tillgng till skolbibliotek.</p> <p>Ett dokumenterat systematisk kvalitetsarbete ska upprttas.</p> <p>En skola som speglar dagens samhlle dr elever med olika frutsttningar mts och arbetar utifrn ett inkluderande frhllningsstt.</p> <p>4versikt: Elevutveckling i Varbergs kommun 2013-2021Elevutveckling: Bygger p prognoser ver hur mnga barn som fds i Varbergs kommun, planerad byggnation samt in- och utflyttning. </p> <p>5</p> <p>Vad str vi infr i ett vxande Varberg?Hantera barnkning i frskolan. </p> <p>Hantera elevkning i grundskolan.</p> <p>Tillgodose skollagens krav fr kad mluppfyllelse.</p> <p>Nyttja nuvarande ndamlsenliga lokaler.</p> <p>Avveckling av lokaler som ej r ndamlsenliga.</p> <p>6</p> <p>Barn- och utbildningsfrvaltningens strategi fr lokalfrsrjning</p> <p>Attrahera med ndamlsenliga lokaler.</p> <p>Samordna mellan aktrer och verksamheter, skapa fleravdelningsfrskolor.</p> <p>Omdisponera fr att nyttja lokaler optimalt.</p> <p>Avveckla tillflliga, undermliga lokaler samt lokaler som inte behvs.</p> <p>Framtidsbereda med investeringar som hller ver tid.</p> <p>7</p> <p>Vr inriktning i utvecklingsarbetet:</p> <p>Skollagens krav p rttskerhet, likvrdighet ochbehrighet.</p> <p>Ett F-9 perspektiv med en organisation som bygger p max en vergng mellan skolor.</p> <p>En organisation dr vra resurser (personal, lokaler och material) nyttjas p bsta stt.</p> <p>Lrmiljer som stimulerar till pedagogisk och mnesdidaktisk utveckling fr kad mluppfyllelse och frbttrade resultat.</p> <p>8Blshammar, Trnninge och Lindbergversikt: Elevutveckling Blshammar och Lindberg</p> <p>Blshammar, Trnninge och Lindberg Vad ser vi?Blshammar och Lindbergs rymmer inte antalet i elever i nuvarande F-9 organisation och kan inte mta kommande tillstrmming av elever frn planerade och nya omrden. </p> <p>Vissa svrigheter att uppfylla skollagens krav p behrighet, likvrdighet och rttskerhet.</p> <p>Behov av flytta omrdet Gingegrden, Lugnet och Barnabro frn Hsten till Trnninge.</p> <p>Behov av en fleravdelningsfrskola med flexibla lokaler som kan stllas om fr annan verksamhet 2014.</p> <p>Behov av Trnninge skola 2016.</p> <p>Sammanfattningsvis: Vi ser ett behov av frndring!Frndringsfrslag fr Blshammar och Lindberg 2013-2015</p> <p>rskurser flyttas frn Blshammar till Peder Skrivares skola enligt nedan:</p> <p>2013/2014 k 8-92014/2015 k 82015/2016 k 8</p> <p>Frndringsfrslag 2013-2015:Blshammar F-7</p> <p>Frndringsfrslag 2013-2015:Lindbergs skola F-9Fram till ny skola i Trnninge kan man fylla upp de klasser man har, samt omdisponera yta fr att f ett till klassrum.</p> <p>Frndringsfrslag frn 2016: Blshammar F-515</p> <p>Frndringsfrslag frn 2016:Trnninge och LindbergTrnninge skola byggs fr 600 elever och 150 elever i flexibla lokaler frskola/skola. Elever boendes i nyckelkoderna 130401 (Gingegrden), 010301 och 010302 (Lugnet) och 130400 och 010303 (Barnabro) samt elever i k 6-9 i Blshammar brjar i Trnninge.</p> <p>Lindberg organiseras som en F-5, 6-9 alternativ F-9 skola. Organisation beslutas lngre fram utifrn utbyggnadstakt och behov.Utbyggnad i Torpa bedms kunna hanteras inom Trnninge och Lindbergs upptagningsomrde. </p> <p>1617Frndringsfrslag frn 2016:Trnninge och Lindberg</p> <p>Motivering till frndringsfrslagInom omrdet finns behov av att kunna avlasta Blshammar skola med tv rskurser frn lsret 2013/2014. Detta grs fr att skolan ska klara elevtillstrmning till dess ny skola i Trnninge r klar. </p> <p>Flytt av elever till Peder Skrivares skola skapar avlastning fr Blshammar samt att det finns pedagogiska vinster att flytta tv rskurser istllet fr en. </p> <p>Gingegrden, Lugnet och Barnabro ingr i Trnninge och Lindbergs upptagningsomrde. Eleverna boendes i omrdena fr i stort stt gngavstnd till ny skola.Detta gr att Bocksten, Furuberg och Hsten klarar elevtillstrmning med nytt upptagningsomrde i centrum. </p> <p>versikt: Frslag p frndringsprocess Blshammar, Trnninge och Lindberg2012/2013Planering fr ny skola i Trnninge startas.</p> <p>2013/2014k 8 och 9 flyttas frn Blshammar till Peder Skrivares skola och avslutar sin skolgng p PS.</p> <p>2014/2015k 8 flyttas frn Blshammar till Peder Skrivares skola och avslutar sin skolgng p PS.</p> <p>2015/2016k 8 flyttas frn Blshammar till Peder Skrivares skola och avslutar sin skolgng p PS.</p> <p>2016/2017Ny skola i Trnninge. k 6-9 flyttar frn Blshammar till ny skola i Trnninge.</p> <p>Strategi fr frndringsfrslagElever </p> <p>Barn och elever fljer srskilt upprttat introduktionsprogram.</p> <p>Vid flytt av elever skapas nya klasser fr att skerstlla likvrdiga frutsttningar och god arbetsmilj. </p> <p>D nya klasser skapas tas hnsyn till elevernas nskeml, jmt antal elever per klass, jmn knsfrdelning och geografisk spridning. </p> <p>Pedagoger och personal fljer med elevgruppen utifrn behrighet, kompetens och behov enligt gllande lagstiftning.</p> <p>OBS! Vid flytt av elever i k 8 och 9 frn Blshammar 2013-2016 till PS bibehlls nuvarande klassorganisationStrategi fr frndringsfrslag Medarbetare</p> <p>Pedagoger och personal arbetar utifrn introduktionsprogram, vision Varberg 2025, vrdegrund och med utveckling av den nya verksamheten.</p> <p>Varje skola erbjuds forskningsbaserat utvecklingsprojekt fr att frmja skolutveckling och realisera vision Varberg 2025 och BUN:s ml.Strategi fr frndringsfrslagLokaler</p> <p>Lokaler och utemilj ses ver s att de r ndamlsenliga och ev. anpassningar grs.</p> <p>Lokaler som ej uppfyller verksamhetens milj- och brandskerhetskrav avvecklas. </p> <p>Lokaler som uppfyller verksamhetens krav nyttjas. </p> <p>Skolskjuts</p> <p>Skolskjuts ges enligt Varbergs kommuns riktlinjer och kompletteras utifrn gatufrvaltningens mlarbete Sker skolvg.</p> <p>Tyck till om frslaget!Vad hnder nu?Arbetsgrupp med rektor, gymnasiechef, personal och projektledare, som arbetar med konkretisering av frslaget med verflyttning av rskurs 8 och 9 till PS skola.</p> <p>Frdjupning och dialog om framtida organisation fr Lindbergsskola fortstter med representanterfrn frvaltning och frldrastyrelse. </p> <p>Nya mten fr vrdnadshavare Lindbergs skola 13 november och fr Blshammars skola 14 november. Srskild inbjudan kommer!</p> <p>Fram till den 3 december kan du tycka till om frslaget via e-post!E-post: blashammar.lindberg@varberg.se</p>