l»—i trn windowsl»—i trn windows

  • View
    437

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

một số lỗi trên windows

Text of l»—i trn windowsl»—i trn windows

Li 1: Li khi di chuyn mn hnh xut hin khung mu en.

Vi vn ny th bn g SystemPropertiesPerformance vo khung search ca Start m ca s Performance Options. tab Visual Effects chn radiobutton Adjust for best appearance.

Li 2: Li ko ci t ng dng c.

L do bn t tn th mc ting vit c du. Ch cn sa li ko du th c.

Li 3: D:/ is not accessibleThe file or directory corrupted and unreadale

Cch khc phc: Bn b mt quyn truy xut d liu ti D. Cch lm:1.My computer -> trn tab chn Tools -> Folder options -> View -> ko xung di kim dng Use simple file sharing (recommended) b check i.ok 2.Bn chn D property -> tab security -> chn adminitrator -> di chn advanced -> tab Owner -> chon admin chn check vo replace owner on ....( tc quyn truy xut d liu ti y). Ok 1 ln ti bng lc ni kim khung trn chn Every one -> bn di chn Full Control ok ok.

B xung thm: vi nhng bn ko c Security c th do cha chuyn phn vng t Fat32 sang NTFS

Li 4: Li hin thng bo di gc mn hnh:

Cch khc phc: Ci ch l 2 thng bo :1 -Bn ang tt tng la Win thng bo bn nn bt ln bo v my cho tt. 2- Backup d liu trnh gp ri ro. Bn mun tt th c vo Open Action Center n c ci dng Ignore Message hay l Hide Message bn tch vo l s n i.

Li 7: Icon image b mt ht

Khc phc bn chnh nh hnh di:

Li 8: Mt chc nng Manager bng chut phi trong win 7

- u tin cc bn m bm phm Window(ca s) + R s ra bng cmd- nh regedit --> enter- Vo bng Regedit ri cc bn tm theo ng dn ny: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Manage\command- Sau n c 1 file reg trong tn l Default: click chut phi chn Modify... : thay dng lnh c bng ci ny %SystemRoot%\system32\mmc.exe %SystemRoot%\system32\CompMgmt.mscSau cc bn tt bng regedit i, F5 v chut phi computer chn Manage th xem.Lu : ci ny ch p dng cho cc bn m Manage bng cch chut phi vo Computer ko c thi nh. Cn trng hp b virus n mt file m ny th repair win.

Li 9: Li icon b phng to khi thot game

Cch khc phc:+Do game i resolution khi bn chi, sau khi thot ra n khng tr li resolution mc nh ca laptop. Bn vo Control Panel > Hardware and Sound > Display > Adjust Resolution ... chn resolution no c ch (recommended). Nu laptop ca bn dng video chipset ca Intel, m utility ca n, trong phn Display Setting, ch trong mc Aspect Ratio Option, bn chn Full Screen (no border) thay v Center Image.

Li 11:

cch tick vo always show icons, nerver thumbnails. cch ny nhanh, gn nhng li phin toi v khi xem hnh nh, khng c ch thumbnail, kh bt li. C nhiu my vn ko thc hin c ....

Li 12:

M IE --> Tools (Alt+X) --> Internet Options - Advanced --> Reset... --> OK --> Apply --> OK

Li 13: USB b li write protected

khc phc li trn bn th thc hin theo cch ny:Start Menu >> Run, g regedit>>enterTm ng n kha nyHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\StorageDevicePolicisNhn sang bn phi, thy 1 gi tr Dword tn l WriteProtectOk>> bn kch p v i gi tr ca n thnh 0lu : Trong trng hp khng c kha StorageDevicePolicies th bn to ra bng cch Click chut phi vo Control, chn new KEY v t tn l StorageDevicePolicies.Sau khi to KEY StorageDevicePoliciesbn chut phi StorageDevicePoliciesvo v chn NEW - DWORD t tn cho n l WriteProtect v t gi tr cho n l 0Ngoi ra nu th nh th do bn cha m nt kho trn th nh.

Li 14:Bn phi ng k thy c link

Nguyn nhn do bn cha ci net framework 2 - 3 - 3.5

Li 15: Khi i bo hnh my tnh v th lc khi ng n hin cc dng ch:Broadcom UNDI PXE-2.1 v11.0.6 Copyright (C) 2000-2007 Broadcom Corporation Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation All rights reserved PXE-E61: Media test failure, check cable PXE-MOF: Exiting

c th do lng cp hoc do bn bt ch network boot . Bn vo Bios ri qua tab boot disable n. Xem first boot l HDD lun cha.

Li 16: Mi ln restart my l hin thng bo nh hnh di rt phin phc:

Vo control panel nh bn, chn Administrative tool, Local security policy, chn local policy, chn security options, tm Interractive logon: Dispaly the user info when the session is locked, chn li User display name, domain and username

Li 17: ko ci password c... User account control panel n bo l "Windows cannot change your pasword"...1. Chut phi vo Computer chn Manage2. Mc System Tools chn Local Users and Groups v chn Users khung bn phi3. Nhy p vo Adminitrator4. B tch "User cannot change password">>n apply ri Ok Tt ci Manager ny i ri vo t pass.

Li 19: Xo bng logon khi khi ng my tnh

click phi mycomputer -> manager -> local user and group -> user -> click phi vo administrator -> property -> check vo "password never expires" -> restar li myHay- My Network Place->View network connections- R-Click vo Local Area Connection->Properties- Chn Client Services for Netware->Uninstall

Li 20: Li Icon WinXP b bi mu xanhChut phi trn Desktop->Arrange Icon by ->Lock Web Items on Desktopvo click chut phi vo my computer -> properties -> chn th Advanced -> ci perfomance chn setting -> bc chn ci u tin.Mnh cng gp trng hp ny. lm ht cch nhng khng c. Nhng c 1 ci c th cc bn khng . Sau khi lm ht cc cch trn ko dc th lm nh sau nh: Right click ln desktop-> properties-> chn th desktop -> chn customize desktop -> chn tab Web -> xem trong khung web page c b stick ci no khng, b ht stick i.

Li 21: Li tn cc icon trn mn hnh b bi encontrol panel g visual effects vo search chn "Adjust the apperance and performace...."Trong th Visual effects:B chn mc "Use drop shadows for icon labels on the desktop" -> OK.

Li 22: Task manager bi kha bi admin do virus hya antivirusCch 1: Vo Start ~> Run ~> copy on lnh sau ri paste vo ri Enter :REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Pol icies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f

Cch 2: Vo Registry Editor chnh sa: (Start -> Run -> g vo regedit ri bm Enter)HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies\ System

Tm kha DisableTaskMgr bn phi v thay i gi tr thnh 0.

Cch 3: Cn nu s lm sai th copy on code ny ri save thnh file c nh dng l *.reg ri chy file ny.Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System]DisableTaskMgr=dword:00000000

Cch 4: Cui cng l dng Group Policy Editor (chnh sch nhm)Start ~> Run ~> nhp vo gpedit.msc ri OK.Tm theo: Administrative Templates ~> System ~> Ctrl+Alt+Delete Options ~> Remove Task Manager.Double click vo Remove Task Manager ri thit lp l Not Configured, xong ri th Ok.Nh sau khi lm xong 1 trong cc cch trn phi khi ng li my (Reset).

Li 23: Mt MSCONFIGC th l virus (thng hay gp), hay li HH Cn nu mun th sa th vo C:\Windows\PCHealth\HelpCtr\Binaries\ tm xem c Msconfig.exe khng . Sau m Run vo Regedit. Ti kha HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\App Paths\ thm mi gi tr tn l MSCONFIG.EXE.Sau khi thm mi, pha bn phi xut hin gi tr, double click gi tr ny ri g C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe vo gi tr ca Data. M Run ln v g Msconfig th xem.

Li 24: UAC gy rt nhiu phin toi n ngi dng t vic chnh sa cc tp tin n chy cc ng dng(nht l games).

Trn windows 7 th ta ch vic vo run>msconfig>tools>Change AUC settings>launch>ko thanh trt xung di cng(never notify).

Li 25: Open bt k chng trnh no cng ra firefox hay mt ch trnh no khc.Download file bn di v gii nn chy:Bn phi ng k thy c link

Li 26: Li trnh duyt web b ci trang ch khc mc d chnh li homepage riKhc phc:1- Vi IE: Vo start->programes(all programes)->right click vo internet explore->properties chon th shortcut .Xoa ht trong target thay th bng "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" Bn phi ng k thy c link. ->Ok .xong.2- Vi Firefox cng th : Start->progames -> right click FF-> propeties->short cut thay th trong target bng "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"3- Vi chrome cng vy v thay th trong target bng C:\Users\username\AppData\Local\Google\Chrome\Appl ication\chrome.exe

Li 27: Truy cp Internet thng xuyn li Shutdown Hy m bo rng my tnh ca bn thng xuyn cp nht cc virus hoc cc bin th mi nht ca n. Bn vo Start - Run g services.msc nhn phm Enter . Tm dch v mang tn l Remote procedure call (RPC) chn dch v ny tip tc bn chn Recovery v chuyn i t Restart the Computer thnh Take no action. Nhn Ok . Khi ng li my tnh .

Li 28: Khi download trn mediafire b bo li "The server replies that you don''t have permissions to download this file. Details : HTTP/1.1 403 Forbidden . Bn ng nhp vo ti khon mediafire ca mnh (nu cha c th sign up) ri nhn download. Nu vn khng c, trn nt Download thy c 3 la chn, bn nhp chn hnh u tin Add to my account ri vo Tab My files s thy tp tin cn download, nhp vo ri nhn Download l OK.

Li 29: Bn ang dng window nhng mun xem phin bn , Service Pack Windows m mnh s dng l g ?Bn vo Start - Run g winver nhn Enter

Li 30: Li khi ci t adobe flash th n bo li : Certificate Authentication Failedbn vo Start >Control panel-> Add remove program-->Add remove windowcomponent--> tick vo update root certificatificate ri next ci v , xong ci Adobe Flash bnh thng.

Li 31: Khi bn ci win b ng bc "Setup is preparing your computer for first use" ?Cch khc phc:-Ti mn hnh "Setup is preparing your computer for first use" cc bn bm Shift + F10 hin ra ca s command, bn g lnh taskmgr.exe->processing:-Cc bn tm cc file cmd ri end processing n i.-Sau ng Task manager-Rt nhiu laptop asus dnh phi trng hp ny.

Li 32: M 1 chng trnh no bng cch double click chut tri khng c, m click chut phi chn open mi m c th cch khc phc nh sau:Khi m file bng Open with, bn c chn Always use the selected program to open this kind of file.

Li 33: Thng bo li "Please Insert a Disk into Drive A:" Khi bn m my tnh ln , mn hnh desktop s xut hin , bn nhn c thng bo li Please in