of 10 /10
1 LOGISZTIKA 1. Anyagmozgatás, logisztika definíciója Az anyagmozgatás fogalma: Anyagok, segédanyagok, késztermékek stb. nem nagy távolságú helyváltoztatását célzó olyan tevékenység, mely nem jár együtt alak- vagy állapotváltozással, és amely kézi munkával vagy sajátos eszközökkel, gépekkel – elsősorban területi korlátokon belül – megy végbe. Rendszerszintű értelmezés: Az anyagmozgatás az a jól elkülönített termelési-üzemi részrendszer, amely a termelési folyamat technológiai, ellenőrzési, tárolási és csomagolási elemeit (részrendszereit) folyamatrendszerré kapcsolja össze. A mozgatandó anyag jellemzői: - ömlesztett anyagok - darabáruk Logisztika fogalma: Beszerzéssel, mozgatással, tárolással és a termékelosztással kapcsolatos tevékenységek összessége, amely magába foglalja a szállítást, az elosztást, az anyagmozgatást, a tárolást és a lészletgazdálkodást. 2. Termelési költségek összetevői, az értékképződés folyamata

LOGISZTIKA - Kezdőlap [ESTIEM Wiki] · 1 LOGISZTIKA 1. Anyagmozgatás, logisztika definíciója Az anyagmozgatás fogalma: Anyagok, segédanyagok, késztermékek stb. nem nagy távolságú

Embed Size (px)

Text of LOGISZTIKA - Kezdőlap [ESTIEM Wiki] · 1 LOGISZTIKA 1. Anyagmozgatás, logisztika definíciója Az...

Page 1: LOGISZTIKA - Kezdőlap [ESTIEM Wiki] · 1 LOGISZTIKA 1. Anyagmozgatás, logisztika definíciója Az anyagmozgatás fogalma: Anyagok, segédanyagok, késztermékek stb. nem nagy távolságú

1

LOGISZTIKA

1. Anyagmozgatás, logisztika definíciója Az anyagmozgatás fogalma: Anyagok, segédanyagok, késztermékek stb. nem nagy távolságú helyváltoztatását célzó olyan tevékenység, mely nem jár együtt alak- vagy állapotváltozással, és amely kézi munkával vagy sajátos eszközökkel, gépekkel – elsősorban területi korlátokon belül – megy végbe. Rendszerszintű értelmezés: Az anyagmozgatás az a jól elkülönített termelési-üzemi részrendszer, amely a termelési folyamat technológiai, ellenőrzési, tárolási és csomagolási elemeit (részrendszereit) folyamatrendszerré kapcsolja össze. A mozgatandó anyag jellemzői: - ömlesztett anyagok - darabáruk Logisztika fogalma: Beszerzéssel, mozgatással, tárolással és a termékelosztással kapcsolatos tevékenységek összessége, amely magába foglalja a szállítást, az elosztást, az anyagmozgatást, a tárolást és a lészletgazdálkodást.

2. Termelési költségek összetevői, az értékképződés folyamata

Page 2: LOGISZTIKA - Kezdőlap [ESTIEM Wiki] · 1 LOGISZTIKA 1. Anyagmozgatás, logisztika definíciója Az anyagmozgatás fogalma: Anyagok, segédanyagok, késztermékek stb. nem nagy távolságú

2

Az ipari termelés rendszertechnikai értelmezés szerint időbeli-, térbeli- és értékképződési folyamatokon keresztül fut le, amelyhez munkaerőre, munkaeszközre és munkatárgyra van szükség. Ha a feltételek közül csak egy is hiányzik, a rendszer termelési céllal nem működhet. Az ipari termelésnek, mint időbeli folyamatnak a munkaerő felhasználásával kapcsolatos költsége az idővel arányos, monoton növekvő függvénnyel fejezhető ki:

M ( t1 ) < M ( t2 )

A berendezések, gépek, állóeszközök elhasználódása a berendezések igénybevételi intenzitása mellett szintén az idő függvénye az alábbi feltétellel:

B ( t1 ) < B ( t2 )

A munkatárgyak esetén a költség az idő folyamán állandó, mert anyagköltség csak egyszer lép fel:

A = konstans

A fentiek alapján a rendszer működése alatt, az idő függvényében, a felhasznált költségek az alábbi alakban fejezhetők ki:

K = A + B ( t ) + M ( t )

Az érték a pénz közvetítéséve kifejezett árakban nyilvánul meg. Ebből következik, hogy a termelési folyamat során a befejezetlen terméknek csak azokban a termelési fázisokban lehet értékük, amikor félkész termékként piacra vihetők.

A gyártási fázisban a félkész termék értéke akkor kezd el növekedni, ha eléri a funkcionális felhasználási állapot bizonyos szintjét, azaz a végállapot eléréséhez szükséges technológiai műveletek a termék selejtté válásában minimális valószínűséggel játszanak szerepet. Itt a technológiai fázisokban csökken az érték, a tárolási és szállítási fázisokban az érték nem változik. Az A jelzésű gyártási folyamat esetén a termelési folyamat költségei nagyobbak, mint az előállított termelési érték, tehát a folyamat veszteséges. A B-vel jelzett folyamat esetén pedig az tapasztalható, hogy az előállított

Page 3: LOGISZTIKA - Kezdőlap [ESTIEM Wiki] · 1 LOGISZTIKA 1. Anyagmozgatás, logisztika definíciója Az anyagmozgatás fogalma: Anyagok, segédanyagok, késztermékek stb. nem nagy távolságú

3

érték nagyobb, mint a termelés költsége, így a termelési folyamat nyereséget mutat. A veszteségből a nyereségbe való átmenet a folyamat várakozási időinek csökkenéséből adódik, ami jelentősen csökkenti az átfutási időt. 3. Gráfok definíciója és használata anyagáramlási hálózatok modellezésére Gráf: halmaz elemei + hozzárendelési utasítások. Gráf lehet: - irányított ( folyamatos üzemű anyagmozgató gépek, szállítószalag, görgős pálya )

- nem irányított ( szakaszos üzemű anyagmozgató gépek pályája, targonca, daru )

Gráfhoz rendelhető paraméterek: - q ( mozgatott anyagmennyiség, db ) - t ( anyagmozgatási idő, perc ) - μ ( anyagáramlási intenzitás, db/perc ) Áramlási törvény: q=μ*t (db/h) Csomóponti törvény: Σμi= állandó μcs =-A*μ, ahol μcs: csomóponti anyagáramlási intenzitás (db/h)

4. Petri háló definíciója, egyszerű Petri háló működésének lekövetése A Petri-háló úgy fogható fel, mint egy irányított gráf, aminek csomópontjai és élei vannak. A csomópontok halmaza:

- P – helyek - t – átmenetek

típusú alapkomponensekből áll. Pi

ti hely átmenet A csomópontok közötti kapcsolatot az alábbi két függvény definiálja: - az I bemeneti függvény ( INPUT ) - az O kimeneti függvény ( OUTPUT )

Page 4: LOGISZTIKA - Kezdőlap [ESTIEM Wiki] · 1 LOGISZTIKA 1. Anyagmozgatás, logisztika definíciója Az anyagmozgatás fogalma: Anyagok, segédanyagok, késztermékek stb. nem nagy távolságú

4

Ezek csak különböző típusú csomópontokat kapcsolhatnak össze. Pi tj pi+1 Ennek megfelelően az INPUT függvényeket a helyekből az átmenetekbe, az OUTPUT függvényeket pedig az átmenetekből a helyekbe irányított nyilakkal jelölik. Egy nyíl akkor mutat pi helyből tj átmenetbe, ha pi tj-nek bemenete, ha a nyíl tj átmenetből pi helybe mutat, akkor pi tj-nek kimenete. Az eddig bemutatott jellemzők egy statikus állapot rögzítésére alkalmasak. A Petri-hálók azonban alkalmasak egy rendszer dinamikájának leírására is, a rendszerelemek állapotának kifejezésével. Ezt az állapotot az un. tokenek írják le. Az ilyen Petri-hálót jelölt Petri- hálónak nevezzük. Pi tj pi+1 A jelölt Petri-háló működési szabályai: - a tokenek a hálón belül az átmenetek gyújtásával mozgathatók - egy átmenet akkor gyújtható, ha az átmenetbe befutó összes ív végén lévő helyek töltése pozitív - az átmenet gyújtása megváltoztatja a jelölést, minden átmenethez tartozó helyben, a tokeneloszlás vektor elemei az INPUT helyeken 1-el csökkennek, az OUTPUT helyeken 1-el nőnek - nem következhet be változás egy adott helyen akkor, ha az a gyújtott átmenetek nem INPUT és nem OUTPUT helye, illetve akkor, ha az adott átmenetnek INPUT és OUTPUT helye egyszerre Az előző értelmezés alapján az ábrán lévő t1 átmenet már nem gyújtható, mert a p2 hely töltése nulla. p1 t1 p3 p1 t1 p3

p2 p2 gyújtás előtt gyújtás után

Page 5: LOGISZTIKA - Kezdőlap [ESTIEM Wiki] · 1 LOGISZTIKA 1. Anyagmozgatás, logisztika definíciója Az anyagmozgatás fogalma: Anyagok, segédanyagok, késztermékek stb. nem nagy távolságú

5

5. Robotos anyagmozgató rendszer modellezése Petri-hálóval

Tekintsük az anyagmozgatási vonalakat, amelyek közé I. és II. robotokat helyezünk el. Tételezzük fel, hogy az A munkadarab anyagkezeléséhez mindkét robot szükséges, a B munkadarab anyagkezelését csak a II. robot látja el. Az ábrából megszerkeszthető a Petri-háló. A fekete pontok azt jelzik, hogy a munkadarabok megvannak és a robotok szabadok. Mindkét fő anyagmozgatási vonal össze van kapcsolva egymással, és kapcsolatban van az előtte- és az utána lévő anyagmozgatási útvonal szakaszokkal is. Az anyagmozgatási folyamat javítható lenne tárolók alkalmazásával, amit a helyekhez rendelt kapacitásokkal ábrázolhatunk.

6. Szimulációs szoftverek modellező képességének összehasonlítása gráfokkal, Petri-hálókkal

Szimulációs szoftverek modellező képessége:

- statikus struktúra bemutatása - folyamatok dinamikájának bemutatása - analízis - vizualizáció

Szimulációs szoftverek idő kezelése: - diszkrét - folyamatos

Szimulációs modell elkészítésének lépései: - Rendszerstruktúra és adatok analízise (25%) - Modellkészítés (35%) - Eredmények analízise (40%)

Page 6: LOGISZTIKA - Kezdőlap [ESTIEM Wiki] · 1 LOGISZTIKA 1. Anyagmozgatás, logisztika definíciója Az anyagmozgatás fogalma: Anyagok, segédanyagok, késztermékek stb. nem nagy távolságú

6

7. Targoncák feladatkörei, hajtása, főbb paraméterei, 3 jellegzetes targoncavázlat Feladatkörök: Hajtás módja: Főbb meghatározó paraméterek: - rakodás - kézi - teherbírás - szállítás - elektromos - emelési magasság - raktározás - belső égésű motor - munkafolyosó szélesség - komissiózás - kezelhető egységrakomány

8. Futódaruk felépítése és anyagmozgatási időszükségletének meghatározása Jellemzők:

- elektromos hajtás - három független mozgás - teherlengések - horogüzemű

Page 7: LOGISZTIKA - Kezdőlap [ESTIEM Wiki] · 1 LOGISZTIKA 1. Anyagmozgatás, logisztika definíciója Az anyagmozgatás fogalma: Anyagok, segédanyagok, késztermékek stb. nem nagy távolságú

7

Anyagmozgatás időszükségletének számítása: ta-b= temelés + tfutómacska + thíd + tsüllyesztés temelés = semelés/vemelés + vemelés/aemelés . . .

9. Szállítóképesség, átbocsátóképesség és parciális határteljesítmény fogalmának összehasonlítása Szállítóképesség Szállítóképességnek nevezzük valamely konkrét anyagmozgató gép szállítási kapacitását pl. [db/h] mértékegységben.

Q = v / L [db/h] Átbocsátóképesség A szállítóképesség rendszerszintű értelmezése. Értéke alacsonyabb mint a szállítóképességé, a rendszer mechanikai korlátai és a forgalomirányítási jellemzők miatt.

Parciális határteljesítmény A szállítóképesség rendszerszintű értelmezése, elágazásokkal rendelkező hálózatokban különböző viszonyok esetén. Értéke alacsonyabb mint a szállítóképességé, a rendszer mechanikai korlátai és a forgalomirányítási jellemzők miatt.

v

L

A

B

Page 8: LOGISZTIKA - Kezdőlap [ESTIEM Wiki] · 1 LOGISZTIKA 1. Anyagmozgatás, logisztika definíciója Az anyagmozgatás fogalma: Anyagok, segédanyagok, késztermékek stb. nem nagy távolságú

8

Az ábrán szereplő elágazásra értelmezhető: μAB1 = 3600 / tAB1 μAB2 = 3600 / tAB2

10. Azonosítási technikák rendszerezése

Azonosítási technikák

Mechanikus

Mágneses

Optikai

Elektronikus

vonalkód

karakter felism. (OCR)

mintafelismerés - alakfelismerés - szín felismerés

lyukkártyák

ütközők

mágnescsíkok

rádiófrekvenciásazonosítók

Régielvek

Újelvek

A

B1

Page 9: LOGISZTIKA - Kezdőlap [ESTIEM Wiki] · 1 LOGISZTIKA 1. Anyagmozgatás, logisztika definíciója Az anyagmozgatás fogalma: Anyagok, segédanyagok, késztermékek stb. nem nagy távolságú

9

11. Vonalkódos azonosítás, rádiófrekvenciás azonosítás, ipari képfeldolgozó rendszerek jellemzése néhány szóval, ábrával

Vonalkód leolvasása: -érzékelés,letapogatás -kiértékelés -adatátvitel Rádiófrekvenciás azonosítás:

A rendszerek legtöbbje az adatcsere szempontjából félduplex üzemmódban működik. Ez azt jelenti, hogy a 2 irányú ( írási és olvasási ) információ átvitel azonos frekvenciával történik, azonban egyidejűleg csak egyik irányban történhet kommunikáció. Ahol duplex üzem van, ott a kommunikáció mindkét irányba végbemegy.

Vonalkód leolvasók

Statikus (vkd és aleolvasó rel. elmozd nem

szüks.)

Dinamikus (vkd és aleolvasó rel. elmozd.

szüks.)

Résolvasók Olvasóceruzák Álló sugarú

scannerek

Lézer scannerek

Egy iránybanpásztázó (egy

sugaras)scannerek

Több iránybanpásztázó

(raszteres)scannerek

V-sugarúscannerek

Párhuzamossugarúscannerek

Omnidirekcionálisscannerek

CCDscannerek

CCD vonalkamerák CCD mátrix

kamerák

„linear imager”leolvasók

Page 10: LOGISZTIKA - Kezdőlap [ESTIEM Wiki] · 1 LOGISZTIKA 1. Anyagmozgatás, logisztika definíciója Az anyagmozgatás fogalma: Anyagok, segédanyagok, késztermékek stb. nem nagy távolságú

10

Ipari képfeldolgozó rendszerek: - Korábbi technológia: fényérzékelők alkalmazása (csak objektum meglétének vizsgálatára)

-Mintaillesztő rendszer (Pattern Matching Sensor)

Mintaillesztő/mérőrendszer alkalmazása

Határátmenet vizsgálata

Alaktűrés vizsgálata

„Menetemelkedés” vizsgálata

Pozícionálás