of 11/11
Logistika preduzeća UNIVERZITET U NIŠU MAŠINSKI FAKULTET Logistika preduzeća Student: Miloš Ristić Profesor: dr Goran Petrović BIZNIS PLAN 06/09/2022

Logistika preduzeća

  • View
    59

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

biznis plan

Text of Logistika preduzeća

Slide 1

Logistika preduzea

UNIVERZITET U NIUMAINSKI FAKULTET

Logistika preduzeaStudent: Milo RistiProfesor: dr Goran PetroviBIZNIS PLAN

9/2/2014

1. ta je biznis plan?To je dokument kojim se:analizira predstojei poslovni poduhvatdefinie strategija poslovanja.

Sastavljanje biznis plana je veoma vaan proces u kome dokumentujete i predstavljate ta va biznis zapravo predstavlja.

Neophodan dokument ukoliko elite da pozajmite kapital.

Logistika preduzea

UNIVERZITET U NIUMAINSKI FAKULTET

9/2/20142. Zato vam je potreban biznis plan?Biznis plan je vana stavka prilikom pokretanja biznisa. Moe da se koristi i u interne i u eksterne svrhe.

U interne svrhe, biznis plan koristi kaomapa vaeg poslovanja.Pomae vam da:objektivno sagledate vae poslovanje;sagledate sve kroz razliite aspekte kako sprovodite va plan;razjasnite i uvrstite svoje ciljeve;pratite i merite svoj uspeh.

U eksterne svrhe, biznis plan predstavlja veoma vaan dokument ukoliko eliteda obezbedite spoljni izvor prihoda.

Logistika preduzea

UNIVERZITET U NIUMAINSKI FAKULTET

9/2/20143. Kome je namenjen biznis plan?Ovde su navedeni samo neki od ljudi/institucija kome je biznis plan namenjen:banke i finansijske kueinvestitori,poslovni aneli, prijatelji itd;vladine agencije koje daju pomo i odobravajukredite, subvencije...potencijalniposlovni partneri.Biznis plan je jednako vaan kako za vas tako iza vae poslovne partnerei vamenadment tim.

Po pravilu, biznis plan se ne pie samo jednom.

Logistika preduzea

UNIVERZITET U NIUMAINSKI FAKULTET

9/2/20144. ta sve ini sastavni deo biznis plana?Biznis plan se sastoji od nekoliko delova. U zavisnosti od svrhe za koju se sastavlja, moe da sadri samo sledee:Naslovna stranai sadraj,Rezime,ta je svrha vaeg poslovanja,Analiza trita,Menadment timi organizaciona struktura,Marketing plani plan prodaje,Operativni plan,Finansijska projekcijai plan,Projekcija rizikai menadmenta,Strategija rasta,Izlazna strategija.

Logistika preduzea

UNIVERZITET U NIUMAINSKI FAKULTET

9/2/20145. ta omoguava biznis plan? Proveru / dokazivanje isplativosti biznis ideje,

Ocenu opravdanosti realizacije odreene poslovne ideje,

Smanjenje rizika poslovanja,

Potencijalne greke se prave na papiru, a ne u stvarnosti,

Sagledavanje vrednosti potrebnog inicijalnog kapitala,

Laki pristup potencijalnim kreditorima i finansijerima.Logistika preduzea

UNIVERZITET U NIUMAINSKI FAKULTET

9/2/2014

6. Svrha kreiranja biznis planaBiznis plan predstavlja osnovno orue preduzetnika.

Osnovna svrha biznis plana je da pomogne preduzetniku da definisane ciljeve poslovanja pretvori u stvarnost.

Izradom biznis plana pre svega razraujete svoju poslovnu ideju i sagledavate ekonomsku opravdanost ulaganja.

Logistika preduzea

UNIVERZITET U NIUMAINSKI FAKULTET

9/2/201477. Finansijska podrka biznis planaDa bi se dobila ansa za finansijsku podrku, biznis plan mora da:

prui dokaze o trinoj orjentaciji projekta,ukae na dokaze o prihvatanju konkretnog programa od strane kupaca,precizno definie vlasnike odnose unutar preduzea,to preciznije ukae na finansijsku stranu projekta,svoje prognoze bazira na realnim pretpostavkama.Logistika preduzea

UNIVERZITET U NIUMAINSKI FAKULTET

9/2/20148. ZakljuakCilj izrade biznis plana nije iskljuivo zvog banke ili odreene finansijske institucije.

Pre svega je namenjen preduzetniku i njegovom biznisu, a tek onda potencijalnim kreditorima.

Jak i kvalitetan biznis plan e dati investitorima potrebnopoverenje u vas i vae poslovanjekoje e pokazati da znate ta radite kao i da imate jasnu kratkoronu, srednjoronu ili dugoronusliku o vaim ciljevima i planovima.Logistika preduzea

UNIVERZITET U NIUMAINSKI FAKULTET

9/2/20149. Literaturahttp://www.preduzetnickiservis.rs/sr/kako-se-pravi-biznis-plan/sta-se-ocekuje-od-konkretnog-poslovnog-plana/http://www.infogo.biz/biznis-plan-preduzeca-izrada-primer-download.htmlhttp://www.preduzetnickiservis.rs/sr/kako-se-pravi-biznis-plan/sadrzaj-biznis-plana/

Logistika preduzea

UNIVERZITET U NIUMAINSKI FAKULTET

9/2/2014

Logistika preduzea

UNIVERZITET U NIUMAINSKI FAKULTET

HVALA NA PANJI9/2/2014