Click here to load reader

Ljud – spridning

  • View
    80

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ljud – spridning. Uppgift 4, kap 2. Uppgift 4, kap 2. Uppgift 4, kap 2. Ljudutbredning – avstånd. Ljudutbredning – frifält. Mätning av ändring i ljudnivå som funktion av (log) avståndet från källan. Ljud inomhus. Frifält: endast direktljud Inomhus: även reflexer. Ljud inomhus. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ljud – spridning

AkustikLjud – spridning
Uppgift 4, kap 2
Uppgift 4, kap 2
Uppgift 4, kap 2
Ljudutbredning – avstånd
Ljudutbredning – frifält
Mätning av ändring i ljudnivå som funktion av (log) avståndet från källan
Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik
Ljud inomhus
Frifält: endast
Ljud inomhus
Ljud i luft: Longitudinalvåg
I förlustfri kanal: plan våg
x
x1
Akustisk effekt
Intensitet
Si = S vinkelrät mot
Sfärisk vågutbredning
Ljudutbredning – frifält
Effekten bevaras:
Ljudutbredning – frifält
Avståndslagen
Avståndsfördubbling
Ljudutbredning
Ljudhastighet – temperatur och luftfuktighet
Laserstråle i sockerlösning
Temperaturvariation
Temperaturvariation
Temperatur
Skuggzon
Källa
Källa
a)
Temperatur
b)
Vind
Vindhastighet
Skuggzon
Källa
Diffraktion
= Böjning
Om d< så böjs ljudet runt hindret
(
Diffraktion
Bullerskärm
<<H
>>H
Skärm
Skugga
H
Vägtrafikbuller
Addition av ljud
Addition av ljudtryck:
Addition av ljud
Okorrelerad addition
Okorrelerad addition:
Addition av ljudnivå:
Ex: Två maskiner bullrar med 45 dB resp. 47 dB. Hur hög är ljudnivån om båda är igång samtidigt?
Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik
Korrelerade signaler - interferens
Fas
Två signaler är i fas om argumenten är samma ±2nπ (n=0,1,2,...),
och i motfas om argumenten skiljer sig med π ±2nπ (n=0,1,2,...)‏
Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik
Korrelerade signaler
Ex: Hur mycket längre ska omvägen r vara för att få destruktiv interferens?
Ton med f=500 Hz
Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik
Sfärisk vågutbredning
Addition av sfäriska källor
Spegelkälla
Ljudmätning vid hård fasad

Search related