of 30 /30
Nr. Crt. Denumirea Procedurii Tip procedură Scopul procedurii Cod Procedură Data aprobării ediției inițiale Data aprobării ultimei ediții Data aprobării ultimei revizii 1 2 4 5 6 9 7 1 Procedura Organizarea şi funcţionarea sistemului de control intern managerial de sistem Descrie procesul de organizare si funcţionare a sistemului de control managerial in cadrul spitalului. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii. PS 100 04.03.2015 21.06.2018 2 Procedura -Elaborarea procedurilor din cadrul institutului de sistem Stabilirea unei forme unitare de elaborare a procedurilor, instrucţiunilor şi formularelor. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii. PS 100-01 04.03.2015 21.06.2018 3 Procedura Gestiunea Documentelor de sistem Stabilește modul de elaborare, verificare, aprobare, difuzare, retragere, modificare precum şi metodele de gestionare a documentelor incluse în SCIM și în activitatea spitalului, pentru asigurarea că informaţiile curente din ediţiile în vigoare ale documentelor aplicabile sunt disponibile persoanelor interesate. PS 100-02 04.03.2015 21.06.2018 LISTA PROCEDURI OPERATIONALE - ACTUALIZATE OCTOMBRIE 2018

LISTA PROCEDURI OPERATIONALE - ACTUALIZATE OCTOMBRIE … site socola proceduri - 15 oct_ 2018.pdf · 11 Procedura privind activitatea Comisiei Medicamentului opera țional ă Stabilirea

 • Author
  others

 • View
  27

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of LISTA PROCEDURI OPERATIONALE - ACTUALIZATE OCTOMBRIE … site socola proceduri - 15 oct_...

 • Nr. Crt. Denumirea Procedurii Tip procedură Scopul procedurii

  Cod Procedură

  Data aprobării

  ediției inițiale

  Data aprobării ultimei ediții

  Data aprobării ultimei revizii

  1 2 4 5 6 9 7

  1Procedura Organizarea şi funcţionarea sistemului de control intern managerial

  de sistem

  Descrie procesul de organizare si funcţionare a sistemului de control managerial in cadrul spitalului. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii.

  PS 100 04.03.2015 21.06.2018

  2 Procedura -Elaborarea procedurilor din cadrul institutului de sistem

  Stabilirea unei forme unitare de elaborare a procedurilor, instrucţiunilor şi formularelor. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii.

  PS 100-01 04.03.2015 21.06.2018

  3 Procedura Gestiunea Documentelor de sistem

  Stabilește modul de elaborare, verificare, aprobare, difuzare, retragere, modificare precum şi metodele de gestionare a documentelor incluse în SCIM și în activitatea spitalului, pentru asigurarea că informaţiile curente din ediţiile în vigoare ale documentelor aplicabile sunt disponibile persoanelor interesate.

  PS 100-02 04.03.2015 21.06.2018

  LISTA PROCEDURI OPERATIONALE - ACTUALIZATE OCTOMBRIE 2018

 • 4 Procedura Controlul Înregistrărilor de sistem

  Stabileşte metodele şi responsabilităţile privind gestionarea controlată a înregistrărilor asociate sistemului de control managerial.

  PS 100-03 04.03.2015 21.06.2018

  5 Procedura privind Managementul Riscului de sistem

  Stabileste un set unitar de reguli pentru întocmirea şi actualizarea Registrului de riscuri.

  PS 100-04 04.03.2015 28.03.2018 21.06.2018

  6 Procedură privind implementarea Codului de Conduită Etică operațională

  Stabilirea unei forme unitare implementarea codului de conduită a personalului contractual din cadrul unităţii.

  .

  PO 100-05 09.04.2015

  7 Procedura privind activitatea Comitetului director operațională

  Stabilirea unei forme unitare de constituire si acţiune a Comitetului director.

  PO 100-06 18.03.2015 18.02.2016

  8 Procedura privind activitatea Consiliului medical operațională

  Stabilirea unei forme unitare de constituire si funcţionare a Consiliului Medical. PO 100-07 09.04.2015

  9 Procedura privind organizarea si activitatea Consiliului de Etica operațională

  Stabilirea unei forme unitare de constituire si funcţionare a Consiliului Etic. PO 100-08 09.04.2015

  10Procedura privind concilierea intre pacienti si angajati la nivelul comisiei special constituite.

  operațională

  Stabilirea unei forme unitare privind concilierea la nivelul comisiei între pacienţi şi angajaţi.

  PO 100-09 09.04.2015

 • 11 Procedura privind activitatea Comisiei Medicamentului operaționalăStabilirea unei forme unitare de constituire si funcţionare a Comisiei Medicamentului.

  PO 100-10 09.04.2015

  12 Procedura privind activitatea Nucleului de calitate operaționalăStabilirea unei forme unitare de constituire si funcţionare a Nucleului de Calitate .

  PO 100-11 09.04.2015

  13 Procedura privind activitatea Comisiei de Farmacovigilenta operaționalăStabilirea unei forme unitare de constituire si funcţionare a Comisiei de farmacovigilență.

  PO 100-12 09.04.2015

  14Procedura de aducere la cunoştinţa angajaţilor a hotărârilor consiliului de administraţie

  operațională

  Stabilirea unei forme unitare de transmiterea Hotărârilor Consiliului de Administraţie spre cunoaştere personalului.

  PO 100-13 18.03.2015 08.09.2015

  15 Procedura privind activitatea Comisiei de Disciplină operaționalăStabilirea unei forme unitare de costituire si funcţionare a comisiei de disciplina.

  PO 100-14 09.04.2015

  16Procedura gestionarea situaţiilor de criză (gestionarea dificultăţilor şi tensiunilor accentuate)

  operațională

  Stabilirea de masuri si procedee de gestionarea a situaţiilor de criză. PO 100-15 09.04.2015

  17Procedura privind sistemul cu inscrisuri de comunicare interna si externa

  operațională

  Stabileşte metodele şi responsabilităţile pentru comunicare şi consultare între diferite niveluri şi funcţii în cadrul institutului şi comunicare externă cu alte instituții publice.

  PO 100-16 18.03.2015 25.07.2016

  18 Procedura privind relaţia spitalului cu mass-media operațională

  Stabileşte legătura Institutului cu reprezentanţii mass-media, căile de acces si comunicare cu aceştia.

  PO 100-17 09.04.2015

 • 19Procedura privind gestionarea Registrului de sugestii si reclamatii

  operațională

  Stabilirea responsabilităţile privind înregistrarea şi soluţionarea sugestiilor si reclamaţiilor.

  PO 100-18 09.04.2015

  20 Procedura privind aplicarea deciziilor Colegiului Medicilor operațională

  Stabilirea unei forme unitare de aplicare a deciziilor transmise de la nivelul Colegiului medicilor

  PO 100-19 09.04.2015

  21

  Procedura privind aplicarea prelucrarea şi analiza datelor din chestionarele de satisfacţie a pacienţilor

  operațională

  Stabilirea modalităţii de aplicăre a chestionarelor de satisfacţie pacienţilor, culegerea datelor din chestionare şi analiza acestora în comisiile de la nivelul institutului.

  PO 100-20 09.04.2015

  22Procedura privind prelucrarea şi analiza chestionarelor de satisfacţie a personalului

  operațională

  Stabileşte modalitatea de aplicare, prelucrare şi analiză a chestionarelor de satisfacţie a personalului.

  PO 100-21 09.04.2015

  23

  Rambursarea la cererea asiguratilor a cheltuielilor cu medicamentele, amterialele saniatare si investigatiile paraclinice din timpul internarii

  operațională

  Reguli privind rambursarea la cererea asiguratilor a cheltuielilor cu medicamentele, amterialele saniatare si investigatiile paraclinice din timpul internarii

  PO 100-23 15.04.2015

  24 Procedură operațională privind auditul intern operaționalăStabileşte modalitatea de desfăşurare a misiunilor de audit intern.

  PS 101 10.04.2015 03.10.2016

 • 25 Organizarea si conducerea contabilitatii de sistem

  Stabileşte modul de organizare si conducere a contabilitatii şi stabileşte activitatea persoanelor implicate.

  PS 102 10.04.2015

  26 Procedura intocmirea si circuitul documentelor financiar contabile operațională

  Stabileşte modul de realizare a activităţii de intocmire cât şi circuitul documentelor financiar contabile.

  PO 102-01 10.04.2015 04.01.2017

  27 Procedura angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor operațională

  Stabileşte modul de realizare a activităţii de intocmire şi circuitul al documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate.

  PO 102-02 10.04.2015 29.09.2017

  28

  Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii activelor, datoriilor si capitalurilor proprii operațională

  Stabileşte modul de realizare a activităţii de inventarierea activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

  PO 102-03 10.04.2015

  29

  Procedura privind organizarea operaţiunilor supuse vizei controlului financiar preventiv CFP

  operațională

  Stabileşte modul de organizare a activităţii de acordare a vizei de CFP. PO 102-04 10.04.2015 09.11.2017

  30 Procedure privind elaborarea BCV operațională

  Stabileşte modul de organizare a activităţii de întocmire, avizare şi aprobare a BCV. PO 102-05 10.04.2015

  31

  Procedura privind elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţiile din cadrul spitalului operațională

  Stabileşte modul de organizare a activităţii de întocmire, şi analiză a BCV la nivelul secţiilor.

  PO 102-06 10.04.2015

 • 32Procedura privind controlul gestiunii si a costurilor la nivelul sectiilor

  operațională

  Stabilirea regulilor specifice referitoare la controlul gestiuni in unitate, pe secţii si compartimente.

  PO 102-07 10.04.2015

  33 Procedura privind întocmirea situaţilor financiare operaționalăÎntocmirea situaţiilor financiare proprii trimestriale si anuale.

  PO 102-08 10.04.2015 04.01.2017

  34 Procedura de recepţie a lucrărilor de investitii operaționalăStabilirea unei forme unitare de recepţie a lucrărilor de investiţii.

  PO 102-09 10.04.2015 29.09.2017

  35 Procedura privind înregistrarea sponsorizarilor si donatiilor operațională

  Stabileşte modul de realizare a activităţii de înregistrare a sponsorizărilor şi stabileşte activitatea persoanelor implicate.

  PO 102-10 10.04.2015

  36 Procedura privind activitatea de casierie operaționalăStabilirea regulilor specifice referitoare la activitatea de casierie.

  PO 102-11 10.04.2015

  37

  Procedura privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în patrimoniul unității

  operațională

  Stabilirea setului de reguli si operatiuni pentru modul in care se scot din uz mijloacele fixe şi obiectele de inventar date in folosinta.

  PO 102-12 10.04.2015

  38 Procedura privind garanțiile materiale operațională

  Stabilirea regulilor specifice referitoare la stabilirea şi gestionarea garanţiilor materiale.

  PO 102-13 10.04.2015

  39

  Procedura privind stabilirea și monitorizarea centrelor de cost a domeniiilor cu variabilitate mare a cheltuielilor

  operațională

  Stabilirea şi monitorizarea centrelor de cost, a domeniilor şi activităţilor cu variabilitate mare a cheltuielilor.

  PO 102-14 08.09.2015

 • 40 Procedura privind analiza periodică a costurilor institutului operaționalăStabileşte modul de analiza periodică a costurilor institutului.

  PO 102-15 08.09.2015

  41Procedura privind asigurarea și înlocuirea perioadică a lenjeriei și efectelor

  operaționalăStabileşte asigurarea şi înlocuirea periodică a lenjeriei şi efectelor.

  PO 102-16 08.09.2015

  42 Procedura operationala privind circuitul facturii operațională

  Stabileşte modul de realizare a activităţii de intocmire cât şi circuitul facturii primite de la furnizori.

  PO 102-17 09.12.2016

  43Procedura operationala privind urmarirea incasarii valorii serviciilor medicale prestate.

  operațională

  Stabileste modul de realizare a activitatii de urmarire a incasarii serviciilor medicale prestate.

  PO 102-18 29.09.2017

  44

  Procedura privind decontarea cheltuielilor de delegare si detasare in alta localitate,decontarea cheltuielilor cu ocazia deplasarilor in alta localitate

  operațională

  Stabileste modul de realizare a decontarii cheltuielilor de delegare, deplasare in alta localitate

  PO 102-19 06.09.2018

  45 Procedura privind activitatea Serviciului RUNOS de sistem

  Stabilirea unei forme unitare de organizare a activitătii Serviciului RUNOS, de stabilire a principalelor responsabilităţi privind activitatea serviciului.

  PS 103 09.09.2015 08.08.2016

  46 Proceduri de intocmire si aprobare a organigramei operaționalăStabilirea unei forme unitare de întocmire şi difuzare a organigramei unităţii.

  PO 103-01 08.09.2015

 • 47Procedura privind evaluarea periodica a posturilor – întocmirea statelor de funcții

  operațională

  Stabilirea unei forme unitare de întocmire a statelor de functii şi evaluarea posturilor. PO 103-02 08.09.2015

  48Procedura privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere

  operațională

  Stabilirea unei forme unitare de organizare şi desfăşurare a concursurilor privind ocuparea funcţiilor de conducere.

  PO 103-03 08.09.2015

  49 Procedura privind evidența și raportarea concediilor. operaționalăStabilirea unei forme unitare de evidenţiere şi raportare a concediilor de odihnă..

  PO 103-04 25.08.2016 11.11.2016

  50

  Procedura privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante

  operațională

  Stabilirea unei forme unitare privind organizarea si desfășurarea concursului /examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante.

  PO 103-05 08.09.2015

  51Procedura de angajare personaluluI - întocmirea contractului de muncă

  operațională

  Stabilirea unei forme unitare de angajare a personalului cadrul unităţii sanitare şi întocmirea contractului de muncă.

  PO 103-06 08.09.2015

  52Procedura privind întocmirea, circulaţia graficelor de lucru şi pontajelor

  operațională

  Stabilirea unei forme unitare de întocmire a graficelor de lucru, circulaţia acestora şi pontajelor.

  PO 103-07 08.09.2015

  53Procedură privind stabilirea drepturilor salariale a personalului angajat

  operațională

  Stabilirea unei forme unitare de stabilire a drepturilor salariale pentru personalul angajat din instituţie.

  PO 103-08 08.09.2015

 • 54 Procedura de întocmire şi revizuirea fişei postului operațională

  Stabilirea unei forme unitare de întocmire si revizuire a fisei postului.

  PO 103-09 08.09.2015

  55 Procedura privind confidentialitatea datelor operaționalăStabilirea unei forme unitare de păstrare a confidenţialităţii datelor.

  PO 103-10 08.09.2015

  56

  Procedura privind evidenta salariatilor intocmirea si transmiterea REVISAL, intocmirea si gestionarea dosarului personal

  operațională

  Stabilirea unei forme unitare a activităţii unităţii privind evidenta salariaţilor, întocmirea şi gestionare dosarului personal.

  PO 103-11 08.09.2015 08.08.2016

  57Procedura integrarea personalului nou angajat/rezidenti operațională

  Stabilirea unei forme unitare de informare, integrare a angajaţilor noi.

  PO 103-12 08.09.2015

  58Procedura pentru evaluarea performantelor profesionale individuale

  operațională

  Stabilirea unei forme unitare de evaluare a performantelor profesionale individuale.

  PO 103-13 08.09.2015 08.08.2016

  59Procedura promovarea in grade sau trepte profesionale a personalului

  operațională

  Stabilirea unei forme unitare de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din unitate.

  PO 103-14 08.09.2015

  60 Procedura de sanctionare angajaţilor operaționalăStabilirea unei forme unitare de sancționare a angajaților. PO 103-15 08.09.2015

  61Procedura de eliberarea din functie a membrilor Comitetului Director

  operaționalăStabilirea unei forme unitare de eliberare din funcţie a membrilor comitetului director.

  PO 103-16 08.09.2015

  62Procedura privind intocmirea planului de pregatire, formare profesionala

  operațională

  Stabilirea unei forme unitare de întocmire a planului de pregătire, formare profesională PO 103-17 08.09.2015

 • 63 Proceduri privind delegarea /subdelegarea de competenta operațională

  Stabilirea unei forme unitare de delegarea/subdelegare de competentă, stabilirea şi comunicarea sarcinilor delegate.

  PO 103-18 08.09.2015

  64 Procedura privind managementul functiilor sensibile operațională

  Stabilirea unei forme unitare de gestionare a funcţiilor sensibile din cadrul spitalului. PO 103-19 08.09.2015

  65 Procedura privind elaborarea deciziilor si notelor de serviciu. operațională

  Stabilirea unei forme unitare de elaborare a deciziilor și notelor de servici la nivelul spitalului.

  PO 103-20 08.09.2015 08.08.2016

  66

  Procedura privind decontarea serviciilor medicale acordate contracost pentru personalul angajat al institutului

  operațională

  Stabileste modalitatea de decontare a serviciilor medicale acordate contracost personalului angajat al institutului

  PO 103 - 21 14.10.2016

  67

  Procedura privind activitatea serviciului achizitii publice,contractare, aprovizionare, transport

  de sistem

  Stabilirea activităţii serviciului achizitii publice, contractare, aprovizionare, transport. PS 104 14.10.2016

  68Procedură privind elaborarea şi actualizarea Programului anual de achiziţii

  operațională

  Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentelor şi persoanelor implicate pentru elaborarea şi actualizarea programului de achiziţii.

  PO 104-01 08.09.2015 14.10.2016

  69Procedura privind elaborarea, aprobarea, utilizarea si arhivarea caietului de sarcini

  operațională

  Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentelor şi persoanelor implicate pentru elaborarea caietului de sarcini. PO 104-02 24.09.2014 19.12.2017

 • 70

  Procedură privind aprovizionarea sectiilor cu medicamente, materiale sanitare bunuri si servicii

  operațională

  Stabileşte modul de aprovizionarea sectiilor cu medicamente, materiale sanitare bunuri si servicii.

  PO 104-03 08.09.2015

  71 Procedură privind aprovizionarea în situații de urgență operaționalăStabileşte modul de aprovizionarea sectiilor în situaţii de urgenţă.

  PO 104-04 08.09.2015

  72 Procedură privind achizitia directă operaționalăStabileşte modul de achiziţie prin procedura de achiziţie directă.

  PO 104-05 08.09.2015 14.10.2016

  73 Procedură privind intocmirea referatelor operaționalăStabileşte modul de întocmire a referatelor de necesitate. PO 104-06 08.09.2015 19.12.2017

  74Procedură pe tipurile de transport (alimente, lenjerie, materiale sanitare, persoane)

  operaționalăStabileşte modul de desfăşurare a activităţilor pe tipuri de transport.

  PO 104-07 08.09.2015

  75Procedură de igienizare a mijloacelor de transport (brancarde, ambulanţă)

  operaționalăStabileşte modul de igienizare a mijloacelor de transport. PO 104-08 08.09.2015

  76Procedura privind negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

  operațională

  Stabileşte modul de achiziţie prin procedura de negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.

  PO 104 -09 14.10.2016

  77 Procedura privind dialogul competitiv operaționalăStabileşte modul de achiziţie prin procedura de dialogul competitiv.

  PO 104-10 14.10.2016

  78 Procedura privind negocierea competitiva operaționalăStabileşte modul de achiziţie prin procedura de negocierea competitiva.

  PO 104-11 14.10.2016

  79 Procedura privind achizitia prin procedura de licitatie deschisa operaționalăStabileşte modul de achiziţie prin procedura de licitaţie deschisă.

  PO 104-12 14.10.2016

 • 80 Procedura privind achizitia prin procedura simplificata operaționalăStabileşte modul de achiziţie prin procedura simplificată. PO 104-13 14.10.2016

  81 Procedura privind licitatia restransa operaționalăStabileşte modul de achiziţie prin procedura de licitaţie restrânsă.

  PO 104-14 14.10.2016

  82Procedura privind Constituirea si evidentierea garanției de bună execuție

  operaționalăstabileste modul de realizare a constituirii si evidentierii garantiei de buna executie.

  PO 104-15 29.09.2017

  83 Procedura privind Comisia de evaluare operaționalăStabileste modul de functionare a Comisiei de evaluare

  PO 104-16 19.12.2017

  84 Procedura operationala privind Strategia de contractare operaționalăStabileste modul de realizare a Strategiei de contractare PO 104-17 19.12.2017

  85Procedură privind selectionarea documentelor aflate pe suport de hartie

  operațională

  Stabileşte modul de selectionarea şi arhivarea documentelor aflate pe suport de hartie.

  PO 105-01 10.06.2015

  86Procedură privind pastrarea si utilizarea documentelor aflate pe suport de hartie

  operațională

  Stabileşte modul de păstrare şi utilizarea documentelor aflate pe suport de hartie.

  PO 105-02 10.06.2015

  87Procedura privind arhivarea documentelor aflate pe suport de hartie

  operaționalăStabileşte modul de arhivare a documentelor aflate pe suport de hartie.

  PO 105-03 10.06.2015

  88 Procedura privind colectarea selectiva a deseurilor operaționalăStabileşte modul de colectare selectivă a deşeurilor. PO 105-04 10.06.2015 08.04.2016

  89Procedura operaționala privind organizarea şi functionarea depozitului arhiva fizica

  operaționalăStabileşte modul de organizare şi funcţionare a depozitului arhivă.

  PO 105-05 10.06.2015

 • 90 Procedura operaționala privind organizarea şi desfăşurarea pazei operaționalăStabileşte modul de organizare şi funcţionare a activităţii de pază.

  PO 105-06 08.09.2015

  91Procedura operaționala privind întreţinerea echipamentelor medicale

  operaționalăStabileşte modul de organizare şi întreţinere a echipamentelor medicale.

  PO 105-07 08.09.2015

  92Procedură privind interventia rapida in cazul deteriorarii instalatiilor si echipamentelor

  operațională

  Stabileşte modul de organizare a interventiei rapide in cazul deteriorarii instalatiilor si echipamentelor.

  PO 105-08 08.09.2015

  93 Proceduri operaționala privind situații de urgență. operațională

  Stabilirea unei forme unitare de acţiune şi stabilirea de măsuri şi procedee de gestionare a situaţiilor de urgenţă (eveniment excepţional, de amploare și intensitate, determinat în principal de factori de risc externi - calamități naturale, incendii, explozii, avarii etc.)

  PO 106-01 08.09.2015 02.12.2015

  94Proceduri operaționala privind activitatea de prevenire și stingere a incendiilor

  operaționalăReglementează modul de evacuare a pacienţilor în caz de incendiu declanşat.

  PO 106-02 08.09.2015

  95Protocol privind evacuarea pacientului imobilizat in caz de incendiu declansat

  Reglementează modul de evacuare a pacienţilor imobilizati în caz de incendiu declanşat.

  PSI 106-02-01 10.11.2016

  96 Protocol privind interzicerea completa a fumatului

  Reglementeaza interzicerea fumatului in unitate. PSI 106-02-

  02 17.03.2016

 • 97

  Regulament privind reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor pentru incinte si constructii

  Reglementeaza masurile de aparare impotriva incendiilor in incinte si constructii R 106-02-03 08.09.2015

  98

  Regulament privind reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor pentru instalatiile utilitare aferente constructiilor

  Reglementeaza masurile de aparare impotriva incendiilor in incinte si constructii R 106-02-04 08.09.2015

  99Procedura operațională privind activitatea compartimentului de SSM

  operațională

  Reglementează modul de instruire a salariaţilor privind sănătatea şi securitatea in munca.

  PO 106-03 30.04.2015 08.09.2015

  100

  Protocol privind protecția personalului ce manipulează substanțe și materiale ușor inflamabile

  Reglementeaza protectia personalului care manipulează substanțe și materiale ușor inflamabile

  SSM 106 03-01 08.09.2015

  101 Protocol: reguli privind utilizarea echipamentului de protecție

  Reglementeaza modul de utilizare a echipamentului de protecție

  SSM 106 03-02 08.09.2015

  102Protocol privind prevenirea riscurilor legate de activitatea profesională

  Reglementeaza modul de prevenire a riscurilor legate de activitatea profesională

  SSM 106 03-03 08.09.2015 16.04.2018

  103Procedura privind prevenirea riscurilor tehnologice pentru dispozitive medicale

  operațională

  Stabileşte o formă unitară pentru prevenirea riscurilor tehnologice a dispozitivelor medicale.

  PL 106 03-04 08.09.2015

  104 Procedura privind prevenirea riscurilor previzibile operaționalăStabileşte o formă unitară pentru prevenirea riscurilor.

  PL 106 03-05 08.09.2015

 • 105

  Procedura privind stabilirea zonelor, practicilor, proceselor, actelor cu risc crescut pentru securitatea si sanatatea în munca.

  operațională

  Procedura privind stabilirea zonelor, practicilor, proceselor, actelor cu risc crescut pentru securitatea si sanatatea în munca.

  PL 106 03-06 08.09.2015

  106Procedura de derulare a exercițiului de evacuare și a evacuării reale

  operațională

  Stabileşte o formă unitară pentru modul de desfăşurare a simulării de incendiu.

  PO 106 04 08.09.2015

  107Procedura privind activitatea compartimentului statistica si informatica medicala

  operațională

  Stabileşte desfăşurărarea activitatilor la serviciului de evaluare si statistica medicală.

  PS 107 09.04.2015 19.12.2017

  108 Accesul securizat, prelucrarea si utilizarea datelor pacientilor operaționalăStabilirea unei forme unitare cu privire la accesul, prelucrarea si utilizarea datelor pacientilor.

  PO 107-01 09.04.2015

  109Informarea Pacienţilor Referitor la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

  operațională

  Stabileşte etapele şi responsabilităţile necesare pentru informarea pacienţilor internaţi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

  PL 107-01-01 08.09.2015

  110 Colectare a datelor în format electronic operaționalăStabilirea unei forme unitare a modului de colectare a datelor in format electronic.

  PO 107-02 09.04.2015

  111Colectare a datelor în format electronic din FOCG în cadrul biroului unic de registratură

  operațională

  Stabileşte etapele şi responsabilităţile privind colectare a datelor în format electronic din FOCG în cadrul biroului unic de registratură.

  PL 107-02-01 15.10.2015

 • 112 Accesul şi utilazarea bazelor de date create de sistemul informatic operațională

  Stabilirea unei forme unitare cu privire la accesul si utilizarea bazelor de date create de sistemul informatic.

  PO 107-03 09.04.2015

  113 Managementul site-lui spitalului şi a conţinutului paginii web operaționalăStabilirea unei forme unitare de management si completare cu date a paginii de internet.

  PO 107-04 09.04.2015

  114 Accesul in interes stiintific la date arhivate ale pacientului operațională

  Stabilește accesul in interes stiintific la datele arhivate ale pacientului, culegerea datelor si folosirea acestora in scop stiintific.

  PO 107-05 09.04.2015

  115 Întreţinerea software a sistemului informatic şi a echipamentului IT operațională

  Stabilește modul de acțiune pentru întreţinerea software a sistemului informatic şi a echipamentului IT.

  PO 107-06 09.04.2015

  116 Procedură operațională privind activitatea blocului alimentar operațională

  Stabilirea unei forme unitare de organizare și desfășurare a activității în blocul alimentar al institutului.

  PO 108 01 08.09.2015

  117Procedură operațională privind calcularea și asigurarea necesarului zilnic de calorii

  operațională

  Stabilește asigurarea necesităților nutritive cantitative și calitative pentru hrana pacienților.

  PO 108 02 08.09.2015

  118Activitatea Serviciului de Management al Calității Serviciilor Medicale

  operațională

  Stabilirea Organizării și activității Serviciului de Management al Calității Serviciilor Medicale

  PG 109 02.12.2015

 • 119 Procedură de autoevaluare a calității serviciilor prestate operațională

  Stabilește modul de auto-evaluare si revizuire a protocoalelor terapeutice/practica medical, adoptate de secțiile/compartimentele spitalului.

  PO 109-01 02.12.2015

  120Procedura operationala privind gestionarea evenimentelor adverse/santinela (near miss)

  operațională

  Stabileste modul de prevenire a aparitiei evenimentelor adverse/santinela/near-miss.Precum si raportarea corecta a acestor evenimente, in cazul aparitiei lor.

  PO 109-02 07.11.2017 19.12.2017

  121

  Procedura privind monitorizarea si evaluarea aplicarii procedurilor operationale si a protocoalelor existente la nivel de unitate

  operațională

  Stabileste monitorizarea si evaluarea aplicarii procedurilor operationale si a protocoalelor existente la nivel de unitate

  PO 109-03 16.04.2018

  122

  Procedura operationala privind întocmirea și afișarea declarațiilor de avere, declarații privind conflictul de interese;

  operațională

  Stabilirea unei forme unitare de întocmire si afitare a declaratiilor de avere, incompatibilitate.

  PO 110-01 08.09.2015 03.10.2016

  123

  Procedura de sistem privind activitatea compartimentului de relatii cu publicul

  de sistem

  Stabileste organizarea compartimentului de relatii cu publicul.

  PS - 111 06.09.2018

  124 Procedura operationala privind relatia institutului cu mass media.; operațională

  Stabileste modul de organizare si desfasurare a relatiilor cu mass media. PO 111-01 06.09.2018

 • 125 Procedura operationala privind solutionarea petitiilor operațională

  Stabileste modul de solutionare a petitiilor. PO 111-02 06.09.2018

  126

  Procedura operationala privind intocmirea planului de ingrijire, monitorizarea interventiilor efectuate de asistentul medical inscrise in foaia de nursing.

  operațională

  Stabilirea unei forme unitare de intocmire si gestionare a formularului "Foaia de nursing"

  PO 201 17.08.2017 06.09.2018

  127 Procedura operationala privind predarea pacientului intre ture operaționalăStabilirea modului de predare si preluare a pacientului de la o tura la alta

  PO 201-01 17.08.2017

  128 Manual de recoltare probe biologice operațională

  Stabileste modul de desfasurare a tuturor

  activitatilor din cadrul Laboratorului de analize

  medicale 202-01

  19.09.2018

  129 Controlul documentelor; operațională 202-02 19.09.2018

  130 Acorduri de servicii; operațională 202-03 19.09.2018

  131 Examinarea efectuata de laboratoare subcontractate; operațională 202-04 19.09.2018

  132 Servicii externe si aprovizionare; operațională 202-05 19.09.2018

  133 Servicii de consiliere; operațională 202-06 19.09.2018

  134 Rezolvare reclamatii operațională 202-07 19.09.2018

  135Identificarea si controlul neconformitatilor; operațională 202-08 19.09.2018

  136 Actiuni corective si preventive; operațională 202-09 19.09.2018

  137 Imbunatatirea continua operațională 202-10 19.09.2018

  138 Controlul inregistrarilor; operațională 202-11 19.09.2018

 • 139 Evaluare si audit operațională 202-12 19.09.2018

  140 Analiza de management; operațională 202-13 19.09.2018

  141 Personal; operațională 202-14 19.09.2018

  142 Conditii de mediu si de lucru operațională 202-15 19.09.2018

  143Echipamente, reactivi si consumabile de laborator operațională 202-16 19.09.2018

  144 Procese de pre-examinare operațională 202-17 19.09.2018

  145 Procese de examinare operațională 202-18 19.09.2018

  146 Asigurarea calitatii rezultatelor operațională 202-19 19.09.2018

  147 Procese post - examinare operațională 202-20 19.09.2018

  148Raportarea si eliberarea rezultatelor operațională 202-21 19.09.2018

  149 Managementul informational al laboratorului

  operațională 202-22 19.09.2018

  150 Activitatea in Camera de Garda de sistemStabilește regulile și principiile de funcționare a Camerei de Gardă.

  PS 203 08.09.2015 28.08.2017

  151Internarea si asistenta pacientilor neidentificati, fara apartinatori la momentul internarii.

  operațională

  Stabileşte modul de realizare a internarii de urgenta si asistentei pacientilor neidentificati, fara apartinatori, care se prezinta la Camera de garda a institutului in vederea internarii.

  PL 203-01-01 10.03.2017 28.08.2017

  152 Gestionarea si pastrarea bunurilor de valoare ale pacientilor operațională

  Stabilirea regulilor specifice referitoare la gestionarea si pastrarea bunurilor de valoare ale pacienților.

  PO 203-02 08.09.2015 28.08.2017

 • 153 Gestionarea efectelor pacientilor operaționalăStabilirea regulilor specifice referitoare la gestionarea efectelor pacienţilor.

  PO 203-03 08.09.2015 28.08.2017

  154Procedura privind Programul National de Sanatate Mintala si Profilaxie in Patologia psihiatrica

  operațională PO 204 29.09.2017

  155 Procedura de organizare a spaţiului şi dotare a farmaciei operațională

  Stabilește modul de organizareşi dotare a farmaciei cuprindeactivităţile de organizare aspaţiului, a atribuţiilorpersonalului, a activităţilor deasigurare a înzestrării tehnico-materiale a farmaciei, înconformitate cu prevederilelegale.

  PO 205-01 12.03.2015

  156 Procedura de organizare a personalului farmaciei operațională

  Scopul procedurii este acela dea asigura calitatea activităţiiprestate de fiecare persoană dincolectivul farmaciei.

  PO 205-02 12.03.2015

  157 Procedura de aprovizionare a farmaciei operațională

  Scopul procedurii este de a se asigura că, în farmacie există permanent un stoc de produse adecvat cererii spitalului

  PO 205-03 12.03.2015

  158 Procedura de recepţie a produselor în farmacie operațională

  Scopul procedurii de recepţie este asigurarea că produsele, cu care farmacia se aprovizionează, corespund din punct de vedere calitativ şi cantitativ cu produsele facturate.

  PO 205-04 12.03.2015

 • 159Procedura de depozitarea medicamentelor şi a altor produse de sănătate

  operațională

  Scopul procedurii de depozitare a medicamentelor și materialelor sanitare, corespund din punct de vedere calitativ şi cantitativ cu produsele facturate.

  PO 205-05 12.03.2015

  160 Procedura de returnare şi retragere a produselor operațională

  Scopul procedurii este asigurare a unitară de returnare şi retragere a produselor expirate.

  PO 205-06 12.03.2015

  161 Procedura de preaparare a medicamentelor în farmacie operațională

  Stabilește metodele și acțiunile necesare preparării medicamentelor magistrale şi medicamentelor în lot (oficinale, tradiţionale).

  PO 205-07 12.03.2015

  162Procedura de eliberarea medicamentelor si altor produse de ingrijire a sanatatii

  operaționalăStabilește metodele și acțiunile privind eliberarea medicamentelor din farmacie.

  PO 205-08 12.03.2015

  163

  Procedura de distrugerea medicamentelor expirate sau deteriorate, manipularea substanțelor volatile și a celor periculoase

  operațională

  Stabilește metodele și acțiunile privind distrugerea medicamentelor expirate sau deteriorate și manipularea substanțelor volatile și a celor periculoase.

  PO 205-09 12.03.2015

  164 Procedura privind igiena in farmacie operațională

  Stabilește acțiunile și ansamblu de reguli, privind menţinerea condiţiillor de curăţenie, realizarea dezinfecţiei şi dezinsecţiei în farmacie.

  PO 205-10 12.03.2015

 • 165 Procedura privind rezolvarea reclamaţiilor operațională

  Stabilirea modului de primire,înregistrarea, validarea,investigharea şi rezolvareareclamaţiilor la nivelulfarmaciei.

  PO 205-11 12.03.2015

  166 Procedura privind trasabilitatea medicamentelor operaționalăStabilirea modului de asigurarea trasabilității medicamentelor. PO 205-12 12.03.2015

  167Procedura privind eliberarea și livrarea în regim de urgență a medicamentelor

  operațională

  Scopul procedurii este acela de a reglementa la nivelul farmaciei modul de eliberare a medicamentelor în regim de urgenţă.

  PO 205-13 08.09.2015

  168Procedura privind monitorizarea consumului de medicamente și materiale sanitare

  operațională

  Stabilește modul de monitorizare a consumului de medicamente și materiale saniatare.

  PO 205 -14 08.09.2015

  169Procedură privind prescrierea medicamentelor cu risc de a crea dependență

  operațională

  Stabilește modul de prescrierea medicamentelor cu risc de a crea dependență.

  PO 205 -15 02.12.2015

  170

  Procedura de sistem privind activitatea Laboratorului de Radiologie si imagistica medicala de sistem

  Stabileste modul de organizare si activitatea Laboratorului de Radiologie si imagistica medicala PS 206

  16.04.2018

  171

  Procedura de lucru pentru Radioprotectie

  operațională

  Stabileste modul de protecţieîn radiologia de diagnostic apacientului, a personaluluiexpus şi a populaţiei.

  PL 206-01-01 16.04.2018

 • 172

  Procedura de lucru privind securitatea radiologica

  operațională

  Stabileste cerintele specifice pentru radiologia de diagnostic si radiologia interventionala, pentru a acoperi toate situatiile de expuneri medicale, de expunere profesionala, inclusiv expunerile potentiale.

  PL 206-01-02 16.04.2018

  173

  Procedura de lucru privind intretinerea si asigurarea conditiilor de mediu si igiena in cadrul LRIM operațională

  Descrie modalitatea de realizarea a condiţiilor de adecvare a localurilor si mediului pentru desfăşurarea corecta a investigaţiilor in LRIM

  PL 206-01-03 16.04.2018

  174Procedura de lucru privind investigatii radiologice operațională

  Stabileste protocolul standard pentru examinarea radiografică în general.

  PL 206-01-04 16.04.2018

  175 Procedura de lucru privind investigatii Computer Tomograf operațională

  Are ca scop prezentarea complexitatii acestei investigatii in vederea stabilirii cu exactitate a unor diagnostice pentru o arie mare de afectiuni precum si la o eficacitate maxima a tratamentului, putand diagnostica cu mare rapiditate

  PL 206-01-05 16.04.2018

  176

  Procedura de lucru privind investigatii ecografie

  operațională

  Stabileste etapele si criteriile de acceptare interne pentru furnizarea serviciului medical de ecografie catre pacienti.

  PL 206-01-06 16.04.2018

 • 177

  Procedura de lucru privind instructiuni de gestionarea circuitului pacientilor operațională

  Defineşte și descrie gestionarea primirii și îndrumării pacienţilor, în vederea realizării investigaţiilor de radiologie si imagistica.

  PL 206-01-07 16.04.2018

  178

  Procedura de lucru privind instructiuni de pregatire a pacientilor pentru examinari operațională

  Descrie modalitatea de pregătire a pacientului în vederea realizării examinării radiologice și imagistica medicala.

  PL 206-01-08 16.04.2018

  179Procedura privind intocmirea, gestionarea, prelucrarea datelor şi arhivarea FOCG

  operațională

  Stabilește regulile de intocmire, gestionare, prelucrarea datelor şi arhivarea FOCG

  PO 210-01 08.09.2015

  180Procedura privind intocmirea, gestionarea si prelucrarea datelor personale şi arhivarea FSZ

  operațională

  Stabilește regulile de intocmire, gestionare, prelucrarea datelor şi arhivarea FSZ

  PO 210-02 08.09.2015 22.05.2017

  181 Procedură privind internarea pacienţilor în secţiile de psihiatrie operaționalăSabilește regulile pentru internarea pacienţilor în secţiile de psihiatrie.

  PO 210-03 08.09.2015

  182 Procedură privind transferul interclinic al pacientului critic operaționalăSabilește regulile privind transferul interclinic al pacientului critic

  PO 210-04 08.09.2015

  183Procedura privind pastrarea confidentialitatii pacientului HIV/SIDA

  operaționalăSabilește regulile privind pastrarea confidentialitatii pacientului HIV/SIDA

  PO 210-05 08.09.2015

  184 Procedură privind externarea pacienului operaționalăSabilește regulile privind externarea pacienului PO 210-06 08.09.2015

 • 185

  Procedură privind externarea pacientului decedat în timpul spitalizării în spitalele de psihiatrie

  operațională

  Sabilește regulile privind externarea pacientului decedat în timpul spitalizării în spitalele de psihiatrie

  PO 210-07 08.09.2015

  186Procedură privind intocmirea si eliberarea decontului de cheltuieli pe pacient

  operațională

  Sabilește regulile privind intocmirea si eliberarea decontului de cheltuieli pe pacient

  PO 210-08 08.09.2015

  187

  Procedură pentru obținerea acordului reprezentantului legal al persoanei care nu-şi pot manifesta voinţa sau fără discernământ

  operațională

  Sabilește regulile pentru obținerea acordului reprezentantului legal al persoanei care nu-şi pot manifesta voinţa sau fără discernământ

  PO 210-09 08.09.2015

  188

  Procedură privind desfăşurarea studiilor clinice şi obţinerea acordului pacientului pentru includerea în cercetarea ştiinţifică şi consecutiv prelucrarea datelor cu caracter personal

  operațională

  Sabilește regulile privind desfăşurarea studiilor clinice şi obţinerea acordului pacientului pentru includerea în cercetarea ştiinţifică şi consecutiv prelucrarea datelor cu caracter personal

  PO 210-10 08.09.2015 09.12.2016

  189Procedura de organizare a echipei de investigatori si delegarea in cadrul studiului clinic

  Sabilește regulile de organizare a echipei de investigatori si delegarea in cadrul studiului clinic

  PL210-10-01 09.12.2016

  190

  Procedura de lucru privind recrutarea si identificarea subiectilor inclusi in studiile clinice

  Sabilește regulile de lucru privind recrutarea si identificarea subiectilor inclusi in studiile clinice

  PL210-10-02 09.12.2016

 • 191

  Procedura de lucru privind obtinerea consimtamantului informat al subiectilor in scop de cercetare medicala

  Sabilește regulile de lucru privind obtinerea consimtamantului informat al subiectilor in scop de cercetare medicala

  PL210-10-03 09.12.2016

  192

  Procedura de lucru privind medicatia studiului,receptie,pastrare si gestionare

  Sabilește regulile de lucru privind medicatia studiului,receptie,pastrare si gestionare

  PL210-10-04 09.12.2016

  193Procedura de lucru privind evaluarea si raportarea evenimentelor adverse grave

  Sabilește regulile de lucru privind evaluarea si raportarea evenimentelor adverse grave

  PL210-10-05 09.12.2016

  194Procedura de lucru privind arhivarea documentelor studiului clinic

  Sabilește regulile de lucru privind arhivarea documentelor studiului clinic

  PL210-10-06 09.12.2016

  195Procedură privind metode aplicabile pacienţilor prezentând agitaţie psihomotorie accentuată

  operațională

  Sabilește regulile privind metode aplicabile pacienţilor prezentând agitaţie psihomotorie accentuată

  PO 210-11 08.09.2015

  196

  Procedură privind normele de conduită în cazul pacienților aflați sub influența unor substanțe psihoactive, tratamente sau dependențe

  operațională

  Sabilește regulile privind normele de conduită în cazul pacienților aflați sub influența unor substanțe psihoactive, tratamente sau dependențe

  PO 210-12 08.09.2015

  197

  Procedură privind normele de conduită și siguranță în cazul pacienților aflați în perioada de detenție

  operațională

  Sabilește regulile privind normele de conduită și siguranță în cazul pacienților aflați în perioada de detenție

  PO 210-13 08.09.2015

 • 198Procedură privind extenarea ca urmare a părăsirii de către pacient a institutului fără aviz medical

  operațională

  Sabilește regulile privind extenarea ca urmare a părăsirii de către pacient a institutului fără aviz medical

  PO 210-14 12.01.2016

  199

  Procedura operationala - conduita cadrelor medicale in cazul unei agresiuni din partea pacientilor sau apartinatorilor acestora

  operațională

  Stabileste reguli privind evitarea oricarei forme de agresiune si violenta, escaladarea conflictului precum si pentru nerespectarea drepturilor pacientului.

  PO 210 - 15 22.05.2017

  200 Procedura Generală Activitatea SPIAAM operaționalăSabilește regulile generale privind activitatea SSCIN PS 211 11.06.2015 17.07.2017

  201 Managementul infectiilor asociate asistentei medicale operaționalăSabilește regulile privind managementul infectiilor asociate asistentei medicale

  PO 211-01 11.06.2015 17.07.2017

  202Procedura privind managementul deşeurilor rezultate din activitatea medicală

  operațională

  Sabilește regulile privind managementul deşeurilor rezultate din activitatea medicală

  PO 211-02 08.09.2015 17.07.2017

  203

  Procedura privind efectuarea curăţeniei, dezinfecţiei şi asepsia în sectiile si compartimentele spitalului

  operațională

  Sabilește regulile privind efectuarea curăţeniei, dezinfecţiei şi asepsia în sectiile si compartimentele spitalului

  PO 211-03 25.09.2016 17.07.2017

  204Procedura privind efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei la nivelul blocului alimentar

  operațională

  Sabilește regulile privind efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei la nivelul blocului alimentar

  PO 211-04 08.09.2015 17.07.2017

  205 Procedura privind activitatea de sterilizare operaționalăSabilește regulile privind activitatea de sterilizare PO 211-05 08.09.2015 16.04.2018

 • 206Proceduri de intervenţie în caz de expunere a personalului la agenți contaminanți

  operațională

  Sabilește regulile de intervenţie în caz de expunere a personalului la agenți contaminanți

  PO 211-06 08.09.2015 17.07.2017

  207Proceduri pentru protecţia personalului împotriva infecțiilor nosocomiale

  operațională

  Sabilește regulile pentru protecţia personalului împotriva infecțiilor nosocomiale

  PO 211-07 08.09.2015 17.07.2017

  208 Proceduri pentru instituirea si comunicarea carantinei operaționalăSabilește regulile pentru instituirea si comunicarea carantinei

  PO 211-08 08.09.2015 17.07.2017

  209Proceduri pentru comunicare interna privind incidenţa infecţiilor nosocomiale

  operațională

  Sabilește regulile pentru comunicare interna privind incidenţa infecţiilor nosocomiale

  PO 211-09 08.09.2015 17.07.2017

  210 Procedură privind harta de risc epidiomiologic operaționalăSabilește regulile privind harta de risc epidiomiologic PO 211-10 08.09.2015 17.07.2017

  211Procedură de identificarea și raportarea cazurilor de infecții nosocomiale digestive

  operațională

  Sabilește regulile de identificarea și raportarea cazurilor de infecții nosocomiale digestive

  PO 211-11 08.09.2015 17.07.2017

  212Procedură privind recoltarea probelor pentru depistarea infecțiilor nosocomiale

  operațională

  Sabilește regulile privind recoltarea probelor pentru depistarea infecțiilor nosocomiale

  PO 211-12 08.09.2015 17.07.2017

  213Procedură de analiză a evenimentelor de contaminare infecțioasă

  operaționalăSabilește regulile de analiză a evenimentelor de contaminare infecțioasă

  PO 211-13 08.09.2015 17.07.2017

 • 214

  Procedură cu scop preventiv privind analiza și monitorizarea săptămânală a cazurilor expuse la risc de infecție nosocomială

  operațională

  Sabilește regulile cu scop preventiv privind analiza și monitorizarea săptămânală a cazurilor expuse la risc de infecție nosocomială

  PO 211-14 08.09.2015 17.07.2017

  215Procedură de intervenție în cazul apariției unui episod de infecție nosocomile

  operațională

  Sabilește regulile de intervenție în cazul apariției unui episod de infecție nosocomile

  PO 211-15 08.09.2015 17.07.2017

  216 Procedură privind controlul infecțiilor nosocomiale operaționalăProcedură privind controlul infecțiilor nosocomiale PO 211-16 09.09.2015 17.07.2017

  217

  Procedura privind diagnosticul,prevenirea transmiterii interumane si tratamentul infectiilor produse de Enterobacteriaceae producatoare de carbapenemaze

  operațională

  Sabilește regulile privind diagnosticarea, prevenirea transmiterii interumane si tratamentul infectiilor produse de Enterobacteriaceae producatoare de carbapenemaze

  PO 211-17 25.09.2016 17.07.2017

  218

  Procedura privind diagnosticul,profilaxia si tratamentul infectiilor determinate de Staphylococcus aureus meticilinorezistent (MRSA)

  operațională

  Sabilește regulile privind diagnosticul,profilaxia si tratamentul infectiilor determinate de Staphylococcus aureus meticilinorezistent (MRSA)

  PO 211-18 25.09.2016 17.07.2017

  219

  Procedura privind informarea pacientilor cu privire la infectiile produse de enterobacteriaceae, clostridium dificile si MRSA

  operațională

  Sabilește regulile privind informarea pacientilor cu privire la infectiile produse de enterobacteriaceae, clostridium dificile si MRSA

  PO 211-19 25.09.2016 17.07.2017

 • 220

  Procedura operationala privind evaluarea statusului infectios la internarea pacientilor in sectiile institutului (acuti,cronici, ingrijiri paliative)

  operațională

  Stabileste modul de evaluare a statusului infectios in momentul internarii pacientilor in sectiile institutului.

  PO 211 - 20 16.04.2018