of 63/63
PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU STRUČNI STUDIJ POLITIČKA EKONOMIJA ak.g. 2006/07. LISTA PREDLOŽENIH SEMINARSKIH TEMA I POLAZNE LITERATURE priredio: Rajko ODOBAŠA U Osijeku, listopad 2006.

LISTA PREDLOŽENIH SEMINARSKIH TEMA I …...37. Financijska globalizacija i razvoj modernog poslovnog bankarstva 38. Nastanak, ekonomske uloge i današnja društvena mo ć novca 39

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LISTA PREDLOŽENIH SEMINARSKIH TEMA I …...37. Financijska globalizacija i razvoj modernog...

 • PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU STRUČNI STUDIJ

  POLITIČKA EKONOMIJA

  ak.g. 2006/07.

  LISTA PREDLOŽENIH SEMINARSKIH TEMA

  I POLAZNE LITERATURE

  priredio: Rajko ODOBAŠA

  U Osijeku, listopad 2006.

 • PRIJEDLOG SEMINARSKIH TEMA ak.g. 2006/07. EKONOMSKE DOKTRINE I EKONOMISTI KROZ POVIJEST

  1. Ekonomska misao u staroj Ateni i Rimu 2. Merkantilizam - trgovinski kapitalizam

  3. Fiziokratizam – zemlja kao izvor bogatstva 4. Klasična engleska politička ekonomija 5. Marginalizam (subjektivistička škola)

  6. Keynes i keynezijanstvo - reakcija na Veliku krizu 7. Čikaška škola – ekonomski liberalizam

  TEMELJNI EKONOMSKI POJMOVI I PROBLEMI 8. Stanovništvo i proizvodna sredstva - Malthusova teorija i rast svjetskog stanovništva

  9. Zakon opadajućih prinosa i drugi izvori siromaštva nacija i pojedinaca 10. Društvena podjela rada (specijalizacija) – pozitivne i negativne posljedice

  11. Nastanak i razvoj poduzetništva i poduzeća kroz povijest 12. Ekonomska i društvena uloga današnjeg poduzetnika i poduzetništva

  13. Mješovito gospodarstvo na počet ku 21. st. – niti plansko niti čisto tržišno 14. Ekonomske uloge države u suvremenom mješovitom gospodarstvu 15. Tržišni dio gospodarstva i demokracija – sukladnosti i proturječja

  16. Državni prihodi i oporezivanje 17. Nejednaka raspodjela dohotka i borba protiv siromaštva ODREÐIVANJE CIJENE NACIONALNOG PROIZVODA

  18. Tržišna konkurencija - mikroekonomsko određivanje cijena proizvoda 19. Nepotpuna konkurencija i javne politike suzbijanja nepotpune konkurencije

  20. Transnacionalne korporacije (TNC) i međunarodni monopoli u globalnom gospodarstvu NADNICE, RENTE I PROFITI - RASPODJELA DOHOTKA

  21. Rad, tržišta rada i određivanje nadnica 22. Sindikati, kolektivno pregovaranje i pravo na štrajk

  23. Nezaposlenost i politike suzbijanja nezaposlenosti 24. Rente kao vrsta dohotka

  25. Profit i teorije profita POSLOVNE ORGANIZACIJE

  26. Tipovi današnjih poslovnih organizacija - sličnosti i razlike 27. Dionička društva (korporacije) - ekonomska i društvena uloga i značenje

  28. Burze i burzovno poslovanje vrijednosnim papirima 29. Poslovni management i suvremene upravljačke metode

  ODREÐIVANJE NACIONALNOG PROIZVODA I NJEGOVIH KOLEBANJA 30. Moderne metode određivanja i predviđanja nacionalnog proizvoda

  31. Inflacija – vrste, uzroci i posljedice 32. Politike suzbijanja i smanjivanja inflacije

  33. Monetarna politika i njezini gospodarski utjecaji 34. Fiskalna politika i njezini gospodarski utjecaji 35. Teorije nacionalnog ekonomskog rasta i razvoja

  36. Izvori i čimbenici suvremenog ekonomskog rasta i razvoja FINANCIJE, TRGOVINA I MEÐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI

  37. Financijska globalizacija i razvoj modernog poslovnog bankarstva 38. Nastanak, ekonomske uloge i današnja društvena moć novca 39. Međunarodna trgovina i njezini utjecaji na ekonomski razvoj

  40. Banke i krediti 41. Međunarodne ekonomske organizacije i njihove ekonomske uloge

  42. Hrvatska i međunarodni ekonomski poredak u doba globalizacije i “ekonomije znanja” SUVREMENI EKONOMSKI PROBLEMI

  43. Spolna ekonomska diskriminacija i ekonomski položaj žene 44. Etnička, vjerska ili rasna ekonomska diskriminacija

  45. Informatizacija, robotizacija i biotehnologizacija proizvodnje- utjecaji na ekonomsku teoriju i praksu 46. Zaštita i unaprijeđenje prirodnog okoliša - ekonomski aspekti problema i rješenja

  47. Granice ekonomskog rasta – bezgranični materijalni rast ili održivi razvoj? 48. “Neto ekonomsko blagostanje” (NEW) – materijalno bogatstvo i/ili ljudsko blagostanje

  49. Alternativni gospodarski sustavi - uzroci i posljedice propasti komunističkih gospodarstava 50. Hrvatska - problemi tranzicije i priključenja EU-i 51. Gospodarska struktura i ekonomska politika EU-e

  52. Globalno gospodarstvo – nove industrije, poslovne organizacije i društveni odnosi 53. Socijalni nauk Katoličke crkve - kritika materijalistički orijentiranog društvenog razvitka

  54. Regionalni gospodarski razvitak – ekonomska budućnost Slavonije i Baranje 55. Znanost i umjetnost kao čimbenici ekonomskog razvitka

 • 1. EKONOMSKA MISAO U STAROJ ATENI I RIMU

  1. J. A. Schumpeter: Povijest ekonomske analiz e, knjiga I, Informator, Zagreb, 1975., str. 43- 62 2. E. Roll: Povijest razvoja ekonomske teorije, Kultura, Zagreb, 1956. 3. R. Cantillon: Opća rasprava o prirodi trgovine, CKD, Zagreb, 1982. 4. ***: Ekonomisti XVII i XVIII stoljeća, Kultura, Zagreb, 1962. 5. B. Kotruljević: O trgovini i savršenom trgovcu, DTS, Dubrovnik, 1989. 6. J Prince-Smith: Sloboda trgovine, (separat u knjižnici) 7. J. Robinson i J. Eatwell: Uvod u suvremenu ekonomiku, Zagreb, 1990., str. 21-30 8. J. K. Galbraith: Ekonomija u perspektivi, MATE, Zagreb, 1995. (odnosni dijelovi)

 • 2. MERKANTILIZAM - TRGOVINSKI KAPITALIZAM

  1. J. A. Schumpeter: Povijest ekonomske analize, knjiga I, Informator, Zagreb, 1975., str. 278-314 2. E. Roll: Povijest razvoja ekonomske teorije, Kultura, Zagreb, 1956. 3. R. Cantillon: Opća rasprava o prirodi trgovine, CKD, Zagreb, 1982. 4. ***: Ekonomisti XVII i XVIII stolje}a, Kultura, Zagreb, 1962. 5. B. Kotruljević: O trgovini i savršenom trgovcu, DTS, Dubrovnik, 1989. 6. J Prince-Smith: Sloboda trgovine, (separat u knjižnici) 7. J. Robinson i J. Eatwell: Uvod u suvremenu ekonomiku, Zagreb, 1990., str. 21-30 8. J. K. Galbraith: Ekonomija u perspektivi, MATE, Zagreb, 1995. (odnosni dijelovi) 9. I. Wallerstein: Suvremeni svjetski sistem, CKD, Zagreb, 1986. 10. J. K. Galbraith: Ekonomija u prespektivi, MATE, Zagreb

 • 3. FIZIOKRATIZAM - ZEMLJA KAO IZVOR BOGATSTVA

  1. J. A. Schumpeter: Povijest ekonomske analize, knjiga I, Informator, Zagreb, 1975., str. 173-227 2. E. Roll: Povijest razvoja ekonomske teorije, Kultura, Zagreb, 1956. 3. R. Cantillon: Opa rasprava o prirodi trgovine, CKD, Zagreb, 1982. 4. ***: Ekonomisti XVII i XVIII stoljeća, Kultura, Zagreb, 1962. 5. B. Kotruljević: O trgovini i savršenom trgovcu, DTS, Dubrovnik, 1989. 6. J Prince-Smith: Sloboda trgovine, (separat u knjižnici) 7. J. Robinson i J. Eatwell: Uvod u suvremenu ekonomiku, Zagreb, 1990., str. 21-30 8. J. K. Galbraith: Ekonomija u perspektivi, MATE, Zagreb, 1995. (odnosni dijelovi) 9. I. Wallerstein: Suvremeni svjetski sistem, CKD, Zagreb, 1986.

 • 4. KLASIČNA ENGLESKA POLITIČKA EKONOMIJA

  1. P. A. Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 375-395 2. J. A. Schumpeter: Povijest ekonomske analize, knjiga I, Informator, Zagreb, 1975., str. 385-568 3. E. Roll: Povijest razvoja ekonomske teorije, Kultura, Zagreb, 1956. 4. ***: Ekonomisti XVII i XVIII stoljeća, Kultura, Zagreb, 1962. 5. J Prince-Smith: Sloboda trgovine, (separat u knjižnici) 6. J. K. Galbraith: Ekonomija u perspektivi, MATE, Zagreb, 1995. (odnosni dijelovi) 7. D. Ricardo: Načela političke ekonomije, Kultura, Zagreb 8. J. Robinson i J. Eatwell: Uvod u suvremenu ekonomiku, CKD, Zagreb, 1990., str. 31- 50

 • 5. MARGINALIZAM (SUBJEKTIVISTIČKA ŠKOLA) 1. P. A. Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 64-106 2. J. A. Schumpeter: Povijest ekonomske analize, knjiga I, Informator, Zagreb, 1975., str. 247-257, 339-343, 486-500, 688-701, 796-898 3. A. Dragičević: Ekonomski leksikon, Informator, Zagreb, 1991. (natuknice “subjektivna škola”, “subjektivna teorija vrijednosti”, “korisnost”, “marginalna škola”, “marginalizam”, “marginalna produktivnost” i natuknice o svim predstavnicima škole) 4. J. Robinson i J. Eatwell: Uvod u suvremenu ekonomiku, CKD, zagreb, 1990., str. 54-66 5. R. Turvey: Praktični problemi marginalističkog formiranja cijena, izvor u P. A. Samuelson, ed.: Ekonomska čitanka, NZMH, Zagreb, 1975., str. 243-249

 • 6. KEYNES I KEYNEZIJANSTVO - REAKCIJA NA VELIKU KRIZU

  1. P. A. Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 3, 10, 43, 140, 397, 404, 409, 434, 438, 466-467 2. J. A. Schumpeter: Povijest ekonomske analize, knjiga I, Informator, Zagreb, 1975., str. 980-993 3. J. K. Galbraith: Kako je Keynes dospio u Ameriku, izvor u P. A. Samuelson: Ekonomska ~itanka, NZMH, Zagreb, 1975. 4. J. Robinson i J. Eatwell: Uvod u suvremenu ekonomiku, CKD, Zagreb, 1990., str. 56-75 5. J. M. Keynes: Opća teorija zaposlenosti, kamate i novca, CKD, Zagreb 6. J. M. Keynes: Ekonomski eseji, separati u knjižnici 7. A. Dragičević: Ekonomski leksikon, Informator, Zagreb, 1991., natuknice o Keynesu i njegovoj ekonomiji

 • 7. ČIKAŠKA ŠKOLA - EKONOMSKI LIBERALIZAM

  1. M. Puškarić: Milton Friedman i Čikaška škola, “Ekonomski pregled”, br. 10-11-12/1992., str. 725-744 2. M. Puškarić: Liberalizam i demokracija, “Privreda i pravo”, br. 9-10/1992., str. 580-593 3. P. A . Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 375-395, 640-659 4. N. Bobbio: Liberalizam i demokracija, Novi Liber, Zagreb, 1992. 5. C. Napoleoni: Ekonomska misao dvadesetog stoljeća, CKD, Zagreb 6. L. C. Thurow: Opasni tokovi razvoja ekonomske teorije, CKD, Zagreb, 1987., str. 13-29 7. Z. Brunsko: Monetarizam, "Ekonomski pregled", br. 3-4/1992., str. 308-318

 • 8. PUČANSTVO I SREDSTVA - MALTHUSOVA TEORIJA I RAST SVJETSKOG STANOVNIŠTVA

  1. P. A. Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 692-707 2. Thomas R. Malthus: Porast pučanstva i siromaštvo, izvor u P. Samuelson: "Ekonomska čitanka", NZMH, Zagreb, 1975., str. 17-23 3. National Academy of Science: Porast svjetskog pu~anstva, izvor kao pod 2, str. 23-33 4. Business Week: Kraj eksplozije pučanstva u SAD, izvor kao pod 2, str. 33-38 5. Herman KAHN et alt.: Slijedećih 200 godina, Stvarnost, Zagreb, 1977., str. 47-85 6. Mihajlo Mesarić i Eduard Pastel: Čovječanstvo na raskršću, Stvarnost, Zagreb, 1975., str. 138-145 7. J. K. Galbraith: Doba neizvjesnosti, Stvarnost, Zagreb, str. 309-334 8. H. M. Donella et alt.: Granice rasta, Stvarnost, Zagreb, 1975., str. 9-65 9. J. Robinson i J. Eatwell: Uvod u suvremenu ekonomiku, CKD, Zagreb, 1981., str. 31-54 10. Theodore W. Schultz: Ulaganje u ljude, CKD, Zagreb, 1985., str. 13-20 11. R. Supek: Ova jedina zemlja, Naprijed, Zagreb, 1973., str. 5-195 12. Z. Roca: Demografsko ekološki slom, August Cesarec, Zagreb, 1987. 13. A. Gore: Zemlja u ravnoteži: Ekologija i ljudski duh, Mladost, Zagreb, 1994. 14. Boras - Odobaša: Osnove ekonomske teorije 1, Ekonomski fakultet u Osijeku, 1994., odnosni dijelovi 15. A. Baletić-Wertheimer: Suvremene značajke razvoja svjetskog stanovništva i njihove ekonomske implikacije, "Suvremeni ekonomski problemi", br. 1/1992., Zagreb, str. 67-89 16. S. Plevko: Pristup izgradnji politike zaštite okoliša, "Ekonomski pregled", br. 7-8/1995., str. 564-587

 • 9. IZVORI SIROMAŠTVA DRUŠTAVA I POJEDINACA - ZAKON OPADAJUĆIH PRINOSA

  1. P. A. Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, str. 692-707 2. Thomas R. Malthus: Porast pu~anstva i siroma{tvo, izvor u P. A. Samuelson, ed.: "Ekonomska ~itanka", NZMH, Zagreb, 1975., str. 17-23 3. "National Academy of Science": Porast svjetskog pučanstva, izvor kao pod 2, str. 23-33 4. "Business Week": Kraj eksplozije pučanstva u SAD, izvor kao pod 2, str. 33-38 5. H. Kahn i ost.: Slijedećih 200 godina, Stvarnost, Zagreb, 1977., str. 47-85 6. M. Mesarić i E. Pastel: Čovječanstvo na raskršću, Stvarnost, Zagreb, 1975., str. 138-145 7. J. K. Galbraith: Doba neizvjesnosti, Stvarnost, Zagreb, 309-334 8. H. M. Donella i ost.: Granice rasta, Stvarnost, Zagreb, 1975., str. 9-65 9. J. Robinson i J. Eatwell: Uvod u suvremenu ekonomiku, CKD, Zagreb, 1981., str. 31-54 10. Theodore W. Schultz: Ulaganje u ljude, CKD, Zagreb, 1985., str. 13-20 11. Z. Roca: Demografsko ekološki slom, August Cesarec, Zagreb, 1987., 12. R. Supek: Ova jedina zemlja, Naprijed, Zagreb, 1973., str. 5-195 13. Boras - Odobaša: Osnove ekonomske teorije 1, Ekonomski fakultet u Osijeku, 1994., odnosni dijelovi 14. A. Baletić-Wertheimer: Suvremene značajke razvoja svjetskog stanovništva i njihove ekonomske implikacije, "Suvremeni ekonomski problemi", br. 1/1992., Zagreb, str. 67-89 15. S. Plevko: Pristup izgradnji politike zaštite okoliša, "Ekonomski pregled", br. 7-8/1995., str. 564-587

 • 10. PODJELA RADA (SPECIJALIZ ACIJA) - POZITIVNE I NEGATIVNE POSLJEDICE

  1. P. A. Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 21-35 2. E. Pusić: Uprava i podjela rada, Encyclopaedia Moderna, Zagreb, br. 2/1969/70., str. 26-50, (separat u knjižnici) 3. A. Smith: Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda, knjiga 1: "O uzrocima poboljšanja proizvodnih snaga rada i o redu prema kojem se proizvod rada prirodno raspodjeljuje među različite slojeve naroda", 1-3 poglavlje 4. E. Durkheim: O podjeli društvenog rada, (separat u knjižnici) 5. M. Weber: Vrste podjele rada, (separat u knjižnici) 6. J. Tironi: Politička ekonomija, Narodne novine, Zagreb, 1979., str. 94-106 7. V. Rus i V. Arzenšek: Rad kao sudbina i kao sloboda, SN Liber, Zagreb, 1984. (odnosni dijelovi) 8. V. Katunarić: Dioba društva, Sociološko društvo Hrvatske, Zagreb, 1988., str. 7-25 9. J. Robinson i J. Eatwell: Uvod u suvremenu ekonomiku, CKD, Zagreb, 1990., str. 31-37 10. M. Mesić: Rad i upravljanje, Globus, Zagreb, 1986., str. 7-105

 • 11. NASTANAK I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I PODUZEĆA 1. Dragičević A. i Vranjican S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 389-438 2. J. Kulicher, Opća ekonomska povijest srednjeg i novog vijeka, i knjiga, Kultura, Zagreb, 1957., str. 231-272 3. J. A. Schumpeter, Povijest ekonomske analize, Informator, Zagreb, 1975., i knjiga, str. 458-460, II knjiga, str. 746-761 4. J. A. Schumpeter, Kapitalizam, socijalizam i demokracija, Globus, Zagreb, 1981., str. 105-111, 143 5. A. Marshall, Načela ekonomike, CKD, Zagreb, 1987., str. 435-456 6. P. A. Baran i P. M. Sweezy, Monopolni kapital, Stvarnost, Zagreb, 1969., str. 24-37 7. D. Gorupić i D. Gorupić, Poduzeće (Postanak i razvoj poduzetništva i poduzeća), Informator, Zagreb, 1990., str. 1-43, 80-97 8. H. S. Slichter, Slobodno privatno poduzetništvo, izvor u P. A. Samuelson: Ekonomska čitanka, NZMH, Zagreb 1975, str. 38-48 8. P. A. Samuelson, Ekonomska uloga privatne djelatnosti, izvor kao pod 7, str. 108-118 9. K. Polanyi, Naš zastarjeli tržišni mentalitet, izvor kao pod 7, str. 542-552 10. Z. Baletić, Poduzetništvo, izvor u Ð. Njavro, ed.: "Poduzetništvo", Privredni vjesnik, Zagreb, 1990., str. 25-39 11. F. Stanković, Teorijski aspekti poduzetništva, izvor kao pod 10, str. 39-49 12. A. Dragičević,Poduzetnička funkcija u informacijsko doba, "Suvremeni ekonomski problemi", br. 1/1992., str. 1-35 13. R. Bennett, Management, Informator, Zagreb, 1994. (dijelovi o poduzetništvu)

 • 12. EKONOMSKA I DRUŠTVENA ULOGA PODUZETNIŠTVA 1. Dragičević A. i Vranjican S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 389-438 2. Z. Baletić, Poduzetništvo, izvor u Ð. Njavro, ed.: "Poduzetništvo", Privredni vjesnik, Zagreb, 1990., str. 25-39 3. F. Stanković, Teorijski aspekti poduzetništva, izvor kao pod 1, str. 39-49 4. Ð. Pribičević, Poduzetništvo u modernoj tržišnoj privredi, izvor kao pod 1, str. 49-59 5. Ð. Njavro, Poduzetnik i suvremena znanstveno-tehnološka transformacija, izvor kao pod 1, str. 59-69 6. B. Kovač, Političko-ekonomska uloga poduzetništva, izvor kao pod 1, str. 69-95 7. A. Marshall, Načela ekonomike, CKD, Zagreb, 1987., str. 435-456 8. D. Gorupić i D. Gorupić, Poduzeće (Postanak i razvoj poduzetništva i poduzeća), Informator, Zagreb, 1990., odnosni dijelovi(npr. 1-43, 80-97) 9. P. A. Baran i P. M. Sweezy, Monopolni kapital, Stvarnost, Zagreb, 1969., str. 24-37 10. H. S. Slichter, Slobodno privatno poduzetništvo, izvor u P. Samuelson, ed.: Ekonomska čitanka, NZ MH, Zagreb, 1975., str. 38-48 11. R. Bennett, Management, Informator, Zagreb, 1994. (dijelovi o poduzetništvu) 12. A. Dragičević, Poduzetnička funkcija u informacijsko doba, "Suvremeni ekonomski problemi", br. 1/1992., str. 1-35

 • 13. MJEŠOVITO GOSPODARSTVO NA POČETKU 21. st. - NI KOMANDNO NI ČISTO TRŽIŠNO

  1. Dragičević A. i Vranjican S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 18-31, 591-657, 658-675 2. P. A. Samuelson i W. Nordhaus, Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 19-21, 35-47, 148-156, 286-318 3. J. K. Galbraith, Ekonomika i društveni ciljevi, Otokar Keršovani, Rijeka, 1979., str. 28-36, 229-238 4. J. K. Galbraith, Nova industrijska država, Stvarnost, Zagreb, str. 327-352 5. J. M. Keynes, Dva ekstrema: liberalizam i kontrola cijena i nadnica, (separat u knjižnici) 6. M. i R. Friedman, Tiranija kontrole, (separat u knjižnici) 7. H. Šošić, Gospodarstvo, Školska knjiga, Zagreb, 1992. 8. M. Friedman, Kapitalizam i sloboda, Globus i Školska knjiga, Zagreb, 1992., str. 19-33, 33-47 9. S. Bowles i R. Edwards, Razumijevanje kapitalizma, Školska knjiga, Zagreb, 1991., str. 279-304 10. J. Robinson, Kritika kapitalizma i mješovitog gospodarskog sustava, izvor u P. Samuelson: "Ekonomska čitanka", NZMH, Zagreb, 1975., str. 535-541 11. J. M. Keynes, Dva ekstrema: liberalizam i kontrola cijena i nadnica, (separat u knjižnici) 12. M. i R. Friedman, Tiranija kontrole, (separat u knjižnici)

 • 14. EKONOMSKA ULOGA DRŽAVE U MJEŠOVITOM GOSPODARSTVU

  1. Dragičević A. i Vranjican S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 18-26, 84-94, 183-202 2. P. A. Samuelson i W. Nordhaus, Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 19-47, 148-156, 303-318, 319-353, 548-564, 697-705, 715-728 3. M. Friedman, Kapitalizam i sloboda, Globus i Školska knjiga, Zagreb, 1992., str. 19-33, 33-47 4. S. Bowles i R. Edwards, Razumijevanje kapitalizma, Školska knjiga, Zagreb, 1991., str. 279-304 5. J. Robinson, Kritika kapitalizma i mješovitog gospodarskog sustava, izvor u P. Samuelson: "Ekonomska čitanka", NZMH, Zagreb, 1975., str. 535-541 6. P. McCracken, Vladine pogreške destabiliziraju inače stabilnu privatnu privredu, izvor kao pod 4, str. 526-534 7. M. Harrington, Ne možemo povjeriti javne poslove biznisu, izvor kao pod 4, str. 411-414 8. A. Shonfield, Moderni kapitalizam, izvor kao pod 4, str. 552-556 9. C. P. Kindleberger: Najbolje postavljeni planovi, izvor kao pod 4, str. 557-562 10. J. Robinson i J. Eatwell, Uvod u suvremenu ekonomiku, CKD, Zagreb, 1990., str. 255-259, 311-328, 338-351 11. J. K. Galbraith, Nova industrijska država, Stvarnost, Zagreb, 327-352 12. J. K. Galbraith, Ekonomika i društveni ciljevi, Otokar Keršovani, Rijeka, 1979., str. 28-36, 146-153, 264-270 13. E. Mandel: Kasni kapitalizam, CKD, Zagreb, 1982. 14. M. Watts: Što je tržišna ekonomija?, Informativna agencija Sjedinjenih država, Zagreb, 1992., (materijal u knjižnici) 15. J. M. Keynes, Dva ekstrema: liberalizam i kontrola cijena i nadnica, (separat u knjižnici) 16. M. i R. Friedman, Tiranija kontrole, (separat u knjižnici)

 • 15. TRŽIŠNA EKONOMIJA I DEMOKRACIJA - SUKLADNOSTI I PROTURJEČJA

  1. J. K. Galbraith: Nova industrijska država, Stvarnost, Zagreb, str. 327-352 2. J. K. Galbraith: Doba neizvjesnosti, Stvarnost, Zagreb, str. 357-381 ("Demokracija, liderstvo, angažiranost") 3. *** : Što je demokracija?, Informativna agencija Sjedinjenih država, Zagreb, 1992. 4. A. de Tocqueville: O demokraciji u Americi, Informator, Zagreb, 1995. 5. F. Fukuyama: Kraj povijesti i posljednji čovjek, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1994. 6. M. i R. Friedman: Tiranija kontrole, (separat u knjižnici) 7. M. Novak: Duh demokratskog kapitalizma, Globus i Školska knjiga, Zagreb, 1993., str. 7-225 8. N. Bobbio: Liberalizam i demokracija, Novi Liber, Zagreb, 1992., str. 1-84, 101-142 9. S. Bowles i R. Edwards: Razumijevanje kapitalizma, Školska knjiga, Zagreb, 1991., str. 279-370 10. F. A. Hayek: Politički ideal vladavine prava, Školska knjiga, Zagreb, 1994. 11. M. Puškarić: Liberalizam i demokracija, “Privreda i pravo”, br. 9-10/1992., str. 580-593

 • 16. DRŽAVA PRIHODI I OPOREZIVANJE

  1. P. A. Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 298-336 2. J. G. Stigler: Upravljanje privredom, izvor u P. A. Samuelson, ed.: "Ekonomska čitanka", NZMH, Zagreb, 1975., str. 102-108 3. P. A. Samuelson: Ekonomska uloga privatne djelatnosti, izvor kao pod 2, str. 108-118 4. J. A. Pechman: Dosad najbolji porezni sistem, izvor kao pod 2, str. 119-126 5. J. Tobin: Negativni porez na dohodak, izvor kao pod 2, str. 127-134 6. J. Robinson: Kritika kapitalizma i mješovitog gospodarskog sustava, izvor kao pod 2, str. 535-541 7. M. Friedman: Kapitalizam i sloboda, Globus i Školska knjiga, Zagreb, 1992. str. 83-93: "Fiskalna politika" separat u knjižnici 8. B. Jelčić: Financijsko pravo (dijelovi o porezu) 9. M. Watts: Što je tržišna ekonomija?, Informativna agencija Sjedinjenih država, Zagreb, 1992., (materijal u knjižnici) 10. Barbara Jelčić: Pravednost kao princip fiskalne politike, "Suvremeni ekonomski problemi", br. 1/1992., Zagreb, str. 89-113

 • 17. NEJEDNAKA RAZDIOBA DOHOTKA I BORBA PROTIV SIROMAŠTVA

  1. P. A. Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 216-230, 231-239, 240-248, 354-374, 566-584 2. J. Robinson i J. Eatwell: Uvod u suvremenu ekonomiku, CKD, Zagreb, 1990., str. 213-217 3. David Hume: Sebičnost i pravda, izvor u Detmar Doering, ed.: "Mala čitanka iz liberalizma", Zaklada Friedrich Naumann, Zagreb, 1993. 4. Friedrich August von Hayek: Fikcija socijalne pravde, izvor u Detmar Doering, ed.: "Mala čitanka iz liberalizma", Zaklada Friedrich Naumann, Zagreb, 1993. 5. S. Bowles i R. Edwards: Razumijevanje kapitalizma, Školska knjiga, Zagreb, 1991., str. 345-370 6. J. Tobin: O poboljšanju ekonomskog položaja crnaca, izvor u P. A. Samuelson, ed.: Ekonomska čitanka, NZMH, Zagreb, 1974., str. 429-436 7. D. Moynihan: Rasni neredi i siromaštvo, izvor kao pod 6, str. 436-443 8. R. Lapman: Nixon u napadu na siromaštvo, izvor kao pod 6, str. 454-463 9. E. J. Mishan: Recept za gušenje pobuna: povećati školarine i uvesti studentske zajmove, izvor kao pod 6, str. 476-482 10. C. R. McConell i S. L. Brue: Suvremena ekonomija rada, MATE, Zagreb, 1994. (odnosni dijelovi) 11. J. K. Galbraith: Ekonomika i društveni ciljevi, Otokar Keršovani, Rijeka, 1979., str. 37-44, 71-78, 212-218 12. A. K. Sen: O ekonomskoj nejednakosti, CKD, Zagreb 13. K. Schmidt: Može li nejednakost biti pravedna? "Financijska praksa", br. 4/1994., str. 427-430 14. M. Friedman: Kapitalizam i sloboda, Globus i Školska knjiga Zagreb, 1992., str. 115-126, 145-202, (separati u knjižnici) 15. Šućur Z., Siromaštvo: teorije, koncepti i pokazatelji, Pravni fakultet, Zagreb, 2001.

 • 18. TRŽIŠNA KONKURENCIJA - MIKROEKONOMSKO ODREÐIVANJE CIJENA

  1. P. A. Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 48-96, 140-196, 338-353 2. J. A. Schumpeter: Kapitalizam i ekonomski poredak, izvor u P. A. Samuelson, ed.: "Ekonomska čitanka", NZMH, Zagreb, str. 249-257 3. R. A. Radford: Ekonomska organizacija logora ratnih zarobljenika, izvor kao pod 2, str. 52-62 4. "Adam Smith": Ne za novac, ne za ljubav...burza, izvor kao pod 2, str. 63-73 5. S. H. Slichter: Slobodno privatno poduzetništvo, izvor kao pod 2, str. 38-47 6. E. von Bohm-Bawerk: Kapital i posredna proizvodnja, izvor kao pod 2, str. 48-51 7. F. M. Fischer i ost.: Troškovi promjene automobilskih modela od 1949., izvor kao pod 2, str. 225-227 8. W. H. Nicholls: Vodstvo u cijenama - slučaj industrije cigareta, izvor kao pod 2, str. 228-238 9. "Business Week": Avionska kompanija preuzima marginalnu zračnu liniju, izvor kao pod 2, str. 239-242 10. R. Turvey: Praktični problemi marginalističkog formiranja cijena, izvor kao pod 2, str. 243-248 11. J. K. Galbraith: Ekonomika i društveni ciljevi, Otokar Keršovani, Rijeka, str. 79-163 12. P. A. Baran i P. M. Sweezy: Monopolni kapital, Stvarnost, Zagreb, 1978., (odnosni dijelovi) 13. P. Baran: Monopolni kapital: Esej o američkom ekonomskom i društvenom poretku, Stvarnost, Zagreb, 1969., (odnosni dijelovi) 14. M. Friedman: Kapitalizam i sloboda, Globus i Školska knjiga, Zagreb, 1992. str. 127-145 (separat u knjižnici) 15. H. Braverman: Rad i monopolistički kapital, Globus, Zagreb, 1983., str. 207-241 16. F. Bastiat: Sloboda kao konkurencija, (separat u knjižnici) 17. A. Smith: Tržište i pojedinac (separat u knjižnici) 18. M. Watts: Što je tržišna ekonomija?, Informativna agencija Sjedinjenih država, Zagreb, 1992., (materijal u knjižnici)

 • 19. NEPOTPUNA KONKURENCIJA I JAVNE POLITIKE SUZBIJANJA MONOPOLA

  1. P. A. Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 140-196, 338-353 2. J. A. Schumpeter: Kapitalizam i ekonomski poredak, izvor u P. A. Samuelson, ed.: "Ekonomska čitanka", NZMH, Zagreb, str. 249-257 3. J. Brooks: Problemi komunikacija i tajnih sporazuma: slučaj industrije električne opreme, izvor kao pod 2, str. 258-275 4. ***: "Sporazum": studij slučaja međunarodnog kartela, izvor kao pod 2, str. 276-283 5. C. Kaysen i D. F. Turner: Kako se vodi borba protiv trustova, izvor kao pod 2, str. 284-292 6. J. K. Galbraith: U mojoj novoj industrijskoj državi razbijanje trustova nije potrebno, izvor kao pod 2, str. 293-298 7. W. Adams: Galbraith ima krivo, u činjenicama i politici, izvor kao pod 2, str. 299-303 8. E. T. Grether: Politika borbe protiv trustova još je vitalna, izvor kao pod 2, str. 304-312 9. J. K. Galbraith: Ekonomika i društveni ciljevi, Otokar Keršovani, Rijeka, str. 79-163 10. P. A. Baran i P. M. Sweezy: Monopolni kapital, Stvarnost, Zagreb, 1978., (odnosni dijelovi) 11. P. Baran: Monopolni kapital: Esej o američkom ekonomskom i društvenom poretku, Stvarnost, Zagreb, 1969., (odnosni dijelovi) 12. M. Friedman: Kapitalizam i sloboda, Globus i Školska knjiga, Zagreb, 1992. str. 127-145 13. H. Braverman: Rad i monopolistički kapital, Globus, Zagreb, 1983., str. 207-241 14. I. Vrančić, ed.: Politička ekonomija kapitalizma, Informator, Zagreb, 1976., str. 372-388 15. F. Bastiat: Sloboda kao konkurencija, (separat u knjižnici) 16. A. Smith: Tržište i pojedinac (separat u knjižnici) 17. M. Watts: Što je tržišna ekonomija?,

  Informativna agencija Sjedinjenih država, Zagreb, 1992., (materijal u knjižnici)

 • 20. TRANSNACIONALNE KORPORACIJE (TNC) I MEÐUNARODNI MONOPOLI U GLOBALNOM GOSPODARSTVU

  1. P. A. Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 140-196, 338-353 2. J. A. Schumpeter: Kapitalizam i ekonomski poredak, izvor u P. A. Samuelson, ed.: "Ekonomska čitanka", NZMH, Zagreb, str. 249-257 3. J. Brooks: Problemi komunikacija i tajnih sporazuma: slučaj industrije električne opreme, izvor kao pod 2, str. 258-275 4. ***: "Sporazum": studij slučaja međunarodnog kartela, izvor kao pod 2, str. 276-283 5. C. Kaysen i D. F. Turner: Kako se vodi borba protiv trustova, izvor kao pod 2, str. 284-292 6. J. K. Galbraith: U mojoj novoj industrijskoj državi razbijanje trustova nije potrebno, izvor kao pod 2, str. 293-298 7. W. Adams: Galbraith ima krivo, u činjenicama i politici, izvor kao pod 2, str. 299-303 8. E. T. Grether: Politika borbe protiv trustova još je vitalna, izvor kao pod 2, str. 304-312 9. J. K. Galbraith: Ekonomika i društveni ciljevi, Otokar Keršovani, Rijeka, str. 79-163 10. P. A. Baran i P. M. Sweezy: Monopolni kapital, Stvarnost, Zagreb, 1978., (odnosni dijelovi) 11. P. Baran: Monopolni kapital: Esej o američkom ekonomskom i društvenom poretku, Stvarnost, Zagreb, 1969., (odnosni dijelovi) 12. M. Friedman: Kapitalizam i sloboda, Globus i Školska knjiga, Zagreb, 1992. str. 127-145 13. H. Braverman: Rad i monopolistički kapital, Globus, Zagreb, 1983., str. 207-241 14. C. Palloix: Svjetska kapitalistička privreda i multinacionalne kompanije, Stvarnost, Zagreb (odnosni dijelovi) 15. M. Novak: Duh demokratskog kapitalizma, Globus i Školska knjiga, Zagreb, 1993., str. 280-297 (separat u knjižnici) 16. M. Watts: Što je tržišna ekonomija?,

  Informativna agencija Sjedinjenih država, Zagreb, 1992., (materijal u knjižnici) 18. ***: Transnacionalci u Hrvatskoj-hrvatska transnacionalna poduzeća za svijet?!, separat u knjižnici

 • 21. RAD, TRŽIŠTE RADA I ODREÐIVANJE VISINE NADNICA 1. Dragičević A. i Vranjican S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 121-133, 167-218, 251-287 2. P. A. Samuelson i W. Nordhaus, Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992.,str. 216-230, 231-248, 249-263, 286-302, 354-374, 566-600, 601-619 3. M. Friedman, Minimalne plaće, izvor u P.A. Samuelson, ed.: "Ekonomska čitanka", NZMH,Zagreb,1975., str. 326-328 4. E. H. Chamberlin, Može li se ograničiti snaga sindikata?, izvor kao pod 2, str. 328-336 5. G. W. Taylor, Uloga radničkih sindikata, izvor kao pod 2, str. 93-101 6. E. Goldston, Biznis može pomoći u rješavanju socijalnih problema, izvor kao pod 2, str. 408-410 7. C. C. Killingsworth, Automacija kao prijetnja, izvor kao pod 2, str. 463-467 8. R. M. Solow, Automacija nije prijetnja, izvor kao pod 2, 468-475 9. J. K. Galbraith, Potreba direktne i indirektne kontrole, izvor kao pod 2, 596-498 10. A. F. Burns, Smjernice za nadnice i cijene: ne, izvor kao pod 2, str. 499-505 11. O. Eckstein, Smjernice za nadnice i cijene: da, izvor kao pod 2, str. 506-514 12. Federalna rezervna banka Atlante: Odnos nezaposlenost-inflacija: na što ukazuju prognoze, izvor kao pod 2, str. 491-495 13. S. Bowles i R. Edwards, Razumijevanje kapitalizma, Školska knjiga, Zagreb, 1991., str. 162-218, 219-278 14. J. Robinson i J. Eatwell, Uvod u suvremenu ekonomiku, CKD, Zagreb, 1990. str. 314-317, 342- 345 15. C. R. McConell i S. L. Brue, Suvremena ekonomija rada, MATE, Zagreb, 1994. 16. Š.. Ðodan, Humani kapital i progres, Birotehnika, Zagreb, 1995. 17. M. Friedman, Kapitalizam i sloboda, Globus i Školska knjiga, Zagreb, 1992. str. 127-144, 145-166 18. M. Friedman, Tko štiti radnika?, (separat u knjižnici) 19. Kolarić S., ur., Globalizacija i sindikati, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Zagreb, 2000.

 • 22. SINDIKATI, KOLEKTIVNO PREGOVARANJE I PRAVO NA ŠTRAJK

  1. Dragičević A. i Vranjican S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 121-133, 167-218, 251-287 2. P. A. Samuelson i W. Nordhaus, Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 216-230, 231-248, 249-263, 286-302, 354-374, 566-600, 601-619 3. M. Friedman, Minimalne plaće, izvor u P.A. Samuelson, ed.: "Ekonomska čitanka", NZMH, Zagreb, 1975., str. 326-328 4. E. H. Chamberlin, Može li se ograničiti snaga sindikata?, izvor kao pod 2, str. 328-336 5. G. W. Taylor, Uloga radničkih sindikata, izvor kao pod 2, str. 93-101 6. E. Goldston: Biznis može pomoći u rješavanju socijalnih problema, izvor kao pod 2, str. 408-410 7. C. C. Killingsworth, Automacija kao prijetnja, izvor kao pod 2, str. 463-467 8. R. M. Solow, Automacija nije prijetnja, izvor kao pod 2, 468-475 9. J. K. Galbraith, Potreba direktne i indirektne kontrole, izvor kao pod 2, 596-498 10. A. F. Burns, Smjernice za nadnice i cijene: ne, izvor kao pod 2, str. 499-505 11. O. Eckstein, Smjernice za nadnice i cijene: da, izvor kao pod 2, str. 506-514 12. Federalna rezervna banka Atlante, Odnos nezaposlenost-inflacija: na što ukazuju prognoze, izvor kao pod 2, str. 491-495 13. M. Friedman, Tko štiti radnika?, separat u knjižnici 14. M. Friedman, Kapitalizam i sloboda, Globus i Školska knjiga, Zagreb, 1992. str. 127-144, 145-166 (separati u knjižnici) 15. S. Bowles i R. Edwards, Razumijevanje kapitalizma, Školska knjiga, Zagreb, 1991., str. 162-218, 219-278 16. J. Robinson i J. Eatwell, Uvod u suvremenu ekonomiku, CKD, Zagreb, 1990. str. 314-317, 342- 345 17. C. R. McConell i S. L. Brue, Suvremena ekonomija rada, MATE, Zagreb, 1994. 18. J. K. Galbraith, Nova industrijska država, Stvarnost, Zagreb, str. 296-315 19. Kolarić S., ur., Globalizacija i sindikati, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Zagreb, 2000.

 • 23. NEZAPOSLENOST I POLITIKE SUZBIJANJA NEZAPOSLENOSTI 1. P. A. Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 216-230, 231-248, 249-263, 286-302, 354-374, 566-600, 601-619 2. M. Friedman: Minimalne plaće, izvor u P.A. Samuelson, ed.: "Ekonomska čitanka", NZMH, Zagreb, 1975., str. 326-328 3. E. H. Chamberlin: Može li se ograničiti snaga sindikata?, izvor kao pod 2, str. 328-336 4. G. W. Taylor: Uloga radničkih sindikata, izvor kao pod 2, str. 93-101 5. E. Goldston: Biznis može pomoći u rješavanju socijalnih problema, izvor kao pod 2, str. 408-410 6. C. C. Killingsworth: Automacija kao prijetnja, izvor kao pod 2, str. 463-467 7. R. M. Solow: Automacija nije prijetnja, izvor kao pod 2, 468-475 8. J. K. Galbraith: Potreba direktne i indirektne kontrole, izvor kao pod 2, 596-498 9. A. F. Burns: Smjernice za nadnice i cijene: ne, izvor kao pod 2, str. 499-505 10. O. Eckstein: Smjernice za nadnice i cijene: da, izvor kao pod 2, str. 506-514 11. Federalna rezervna banka Atlante: Odnos nezaposlenost-inflacija: na što ukazuju prognoze, izvor kao pod 2, str. 491-495 12. M. Friedman: Tko štiti radnika?, separat u knjižnici 13. M. Friedman: Kapitalizam i sloboda, Globus i Školska knjiga, Zagreb, 1992. str. 127-144, 145-166 (separati u knjižnici) 14. S. Bowles i R. Edwards: Razumijevanje kapitalizma, Školska knjiga, Zagreb, 1991., str. 162-218, 219-278 15. J. Robinson i J. Eatwell: Uvod u suvremenu ekonomiku, CKD, Zagreb, 1990. str. 314-317, 342- 345 16. C. R. McConell i S. L. Brue: Suvremena ekonomija rada, MATE, Zagreb, 1994. 17. J. K. Galbraith: Nova industrijska država, Stvarnost, Zagreb, str. 296-315 18. J. M. Keynes: Nezaposlenost i inflacija, separat u knjižnici 19. P. Bejaković: Zaposlenost i nezaposlenost u glavnim smjerovima i školama ekonomske misli, "Ekonomski pregled", br. 5-6/1995. 20. Kolarić S., ur., Globalizacija i sindikati, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Zagreb, 2000.

 • 24. RENTE KAO VRSTA DOHOTKA 1. Dragičević A. i Vranjican S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 121-131, 510- 589 2. P. A. Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 216-248, 264-285 3. E. F. Denison: Izvori rasta Sjedinjenih država, izvor u P. A. Samuelson, ed.: “Ekonomska čitanka”, NZMH, Zagreb, 1975, str. 313-323 4. D. Ricardo: O renti, izvor kao pod 2, str. 323-326 5. M. Friedman: Minimalne plaće, izvor kao pod 2, str. 326-328 6. A. Marshall: Načela ekonomike, CKD, Zagreb, 1987., str. 51-71, 103-162, 311-435

 • 25. PROFIT I TEORIJE PROFITA 1. Dragičević A. i Vranjican S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 66-140, 389-419 2. P. A. Samuelson i W. Nordhaus, Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 216-285 3. S. H. Slichter, Slobodno privatno poduzetništvo, izvor u P. A. Samuelson, ed.: “Ekonomska čitanka”, NZMH, Zagreb, 1975, str. 38-48 4. A. Marshall, Načela ekonomike, CKD, Zagreb, 1987., str. 311-334, 363-386 5. Ludwig von Mises, Birokracija, Institut za javne financije, zagreb, 2005., str. 32- 54 6. Časopis "Hrvatsko gospodarstvo", br. 84-85/1996. 7. M. Štahan, Utvrđivanje rezultata poslovanja,podjela dobiti i pokriće gubitka, Financije i porezi, br. 2/2005., str. 3-15 8. I. Ferenčak, Klasična politička ekonomija i teorija eksploatacije, Ekonomski vjesnik, br. 1/1995., str. 41-44

 • 26. TIPOVI POSLOVNIH ORGANIZACIJA - SLIČNOSTI I RAZLIKE

  1. Dragičević A. i Vranjican S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 94-102, 225-248, 389-438 2. N. C. Siropolis, Menedžment malog poduzeća, MATE, Zagreb (odnosni dijelovi) 3. R. Meigs i W. Meigs: Računovodstvo: temelj poslovnih odluka, MATE, Zagreb, 1994., odnosni dijelovi 4. J. K. Galbraith, Ekonomika i društveni ciljevi, Otokar Keršovani, Rijeka, 1979., str. 45-56, 59-71, 81-90, 90-106, 127-137, 154-163 5. J. K. Galbraith, Nova industrijska država, Stvarnost, Zagreb, str. 102-131 6. D. Gorupić i D. Gorupić, Poduzeće (Postanak i razvoj poduzetništva i poduzeća), Informator, Zagreb, 1990., str. 1-43, 80-97 7. Ð. Njavro, ur., Poduzetništvo, Privredni vjesnik, Zagreb, 1990., str. 25-39 8 J. K. Galbraith, Doba neizvjesnosti, Stvarnost, Zagreb, 282-309 8. I. Boras i R. Odobaša, Osnove ekonomske teorije 1, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 1994., odnosni dijelovi 9. P. A. Baran i P. M. Sweezy, Monopolni kapital, Stvarnost, Zagreb, str. 13-56 10. R. Marris, Galbraith: da, izvor u P. A. Samuelson, ed.: Ekonomska čitanka, NZMH, Zagreb, 1975., str. 74-79 11. R. M. Solow, Galbraith: ne, izvor kao pod 6, str. 80-83 12. E. Goldston, Istina o maksimiranju profita, izvor kao pod 6, str. 84-88 13. F. A. Hayek, Non sequitur "efekta zavisnosti", izvor kao pod 6, str. 89-92 14. A. Marshall, Načela ekonomike, CKD, Zagreb, 1987.. str. 150-207

 • 27. DIONIČKA DRUŠTVA (KORPORACIJE) - EKONOMSKA I DRUŠTVENA ULOGA

  1. Dragičević A. i Vranjican S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 94-103, 389-420, 510-590 2. J. K. Galbraith, Doba neizvjesnosti, Stvarnost, Zagreb, str. 282-308 3. R. Meigs i W. Meigs, Računovodstvo: temelj poslovnih odluka, MATE, Zagreb, 1994., odnosni dijelovi 4. J. K. Galbraith, Ekonomika i društveni ciljevi, Otokar Keršovani, Rijeka, 1979., str. 45-56, 81-90, 90-106, 127-137, 154-163 5. J. K. Galbraith, Nova industrijska država, Stvarnost, Zagreb, str. 102-131 6. P. A. Baran i P. M. Sweezy, Monopolni kapital, Stvarnost, Zagreb, str. 13-56 7. R. Marris, Galbraith: da, izvor u P. A. Samuelson, ed.: Ekonomska čitanka, NZMH, Zagreb, 1975., str. 74-79 8. R. M. Solow, Galbraith: ne, izvor kao pod 6, str. 80-83 9. E. Goldston, Istina o maksimiranju profita, izvor kao pod 6, str. 84-88 10. F. A. Hayek, Non sequitur "efekta zavisnosti", izvor kao pod 6, str. 89-92 11. E. Goldston, Biznis može pomoći rješavanju socijalnih problema, izvor kao pod 6, str. 408-410 12. M. Harrington, Ne možemo povjeriti javne poslove biznisu, izvor kao pod 6, str. 411-414 13. R. Nader, Korporativno čudovište, izvor kao pod 6, str. 415-420

 • 28. BURZE I BURZOVNO POSLOVANJE VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

  1. Dragičević A. i Vranjican S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 510-590 2. P. A. Samuelson i W. Nordhaus, Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992, str. 269-285, 518-523 3. Boras – Odobaša, Osnove ekonomske teorije 1 (skripte), odnosni dijelovi 4. M. Papuga, Z. Adrović i ostali, Uvod u financijsko tržište i tržište vrijednosnih papira, Zagrebačka poslovna škola, Zagreb, 1990., str. 1-166 5. Ž. Mrkušić, Burzovno poslovanje, Informator, Zagreb, 1990., (odnosni dijelovi) 6. P. von Bestenbostel i A. Dunskus, Dionice i burze - savjeti za dioničko poslovanje, Informator, Zagreb 7. I. Burić, Dioničarsko društvo, Informator, Zagreb, 1988. 8. B. J. Foley, Tržište kapitala, MATE, Zagreb, 1993. 9. M. Hanžeković, Vrijednosni papiri i njihovo tržište, Institut za javne financije, Zagreb, 1990., str. 5-33, 40-142 10. *** : Financije - suštinski pojmovi financija od A do Ž, (Dio: "Revolucija na burzama vrijednosnica"), Privredni vjesnik, Zagreb, 1996. 11. V. Veselica: Ekonomska interpretacija uloge i značenja vrijednosnih papira u ek. sustavu, "Hrvatska gospodarska revija", br. 2/1996. 12. Kindleberger, C.P. i Aliber, R., najveće svjetske financijske krize, Masmedia, Zagreb, 2006. 13. Mishkin F.S. i drugi, Financijska tržišta i institucije, Mate, Zagreb, 2005.

 • 29. POSLOVNI MANAGEMENT I SUVREMENE UPRAVLJAČKE ULOGE

  1. Dragičević A. i Vranjican S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 94-104, 251- 287, 389-439 2. R. Bennet, Management, Informator, Zagreb, 1994. 3. N. C. Siropolis, Menedžment malog poduzeća, MATE, Zagreb (odnosni dijelovi) 4. D. Čengić, Manageri i privatizacija, Alinea, Zagreb, 1995. 5. P. Drucker, Nova zbilja, Novi Liber, Zagreb, 1992., str. 153-226 6. T. Hindle, Menedžer - suštinski pojmovi praktičnog upravljanja od A do Ž, Privredni vjesnik, Zagreb, 1996. 7. Harold Koontzi Heinz Weihrich, Menedžment, MATE, Zagreb, 1994. 8. Dominick Salvatore, Ekonomija za menedžere, MATE, Zagreb, 1994. 9. Eliza G.C. Collins i Marry A. Devanna, Poslovno upravljenja u 21. stoljeću, MATE, Zagreb, 1993. 10. Goran Tudor i V. Srića, Menedžer i pobjednički tim, MEP, Zagreb, 1996. 11. Ludwin von Mises, Birokracija, Institut za javne financije, Zagreb, 2005. 12. www.poslovniforum.hr/management 13. Collins, E.G.C. i drugi, Izazovi menadžmenta u 21. st., Mate, Zagreb, 2002. 14. Weihrich H. i koontz H., Menedžment, Mate, zagreb, 1998. 15. Salvatore D., Ekonomija za menadžere u svjetskoj privredi, MATE, Zagreb, 2004.

 • 30. MODERNE TEORIJE ODREĐIVANJA I PREDVIĐANJA DRUŠTVENOG PROIZVODA

  1. P. A. Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 396-496, 566-620 640-660 2. J. K. Galbraith: Kako je Keynes prispio u Ameriku, izvor u P. A. Samuelson, ed.: “Ekonomska čitanka”, NZMH, Zagreb, 1975., str. 135-143 3. H. Hazlitt: Keynesijanske i druge današnje hereze, izvor u P. A. Samuelson, ed.: “Ekonomska čitanka”, NZMH, Zagreb, 1975., str. 143-146 4. P. A. Samuelson: Ekonomsko predviđanje i nauka, izvor u P. A. Samuelson, ed.: “Ekonomska čitanka”, NZMH, Zagreb, 1975., str. 1146-155 5. A. Marshall: Načela ekonomike, CKD, Zagreb, 1987., str. 415-456 6. J. M. Keynes: Opća teorija zaposlenosti, kamata i novca, CKD, Zagreb 7. Kovačević B., Gospodarstvo svijeta, Mikrorad, Zagreb, 2003. 8. Landes D.S., Bogatstvo i siromaštvo naroda – zašto su neki tako bogati, a neki tako siromašni, Masmedia, Zagreb, 2003.

 • 31. INFLACIJA – VRSTE, UZROCI I POSLJEDICE

  1. P. A. Samuelson i W. Nordhaus, Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 496-506, 587-620 2. J.K. Galbraith, Novac, Stvarnost, Zagreb, str. 14, 22-24, 53-54, 80-81, 122-123, 181-183, 185-205 3. M. Babić, Makroekonomski modeli, Narodne novine, Zagreb, 1991., str. 356-398 4. F. D. Graham, Hiperinflacija: Njemačka 1919-1923., izvor u "Ekonomska čitanka", P. Samuelson ed., NZ MH, Zagreb, 1975., str. 155-158 5. J. Grunwald, Kronična inflacija: Chile XX stoljeća, izvor kao pod 4, str. 158-161 6. S. E. Slichter, Obrana puzajuće inflacije, izvor kao pod 4, str. 161-165 7. J. Bacman, Optužba puzajuće inflacije, izvor kao pod 4. str. 165-172 8. A. J. Hagger, Tipovi inflacije, izvor u I. Perišin, ed.: "Inflacija", Informator, Zagreb, str. 63-76 9. E. James, Inflacija, izvor kao pod 8, str. 37-63 10. I. Perišin, Strukturni i politički aspekt suvremene inflacije, izvor kao pod 8, str. 193-207 11. L. C. Thurow, Opasni tokovi razvoja ekonomske teorije, CKD, Zagreb, 1987., str. 44-79 12. M. Friedman, Lijek protiv inflacije, separat u knjižnici 13. J. M. Keynes, a) Nezaposlenost i inflacija, b) Javne financije i zlatni standard, separati u knjižnici 14. Dragičević A. i Vranjican S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 47-57, 591-656

 • 32. POLITIKE SUZBIJANJA INFLACIJE

  1. Dragičević A. i Vranjican S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 47-57, 591-656 2. P. A. Samuelson i W. Nordhaus, Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 496-506, 587-620 3. J. K. Galbraith, Novac, Stvarnost, Zagreb, str. 14, 22-24, 53-54, 80-81, 122-123, 181-183, 185-205 4. F. D. Graham, Hiperinflacija: Njemačka 1919-1923., izvor u "Ekonomska čitanka", P. Samuelson ed., NZ MH, Zagreb, 1975., str. 155-158 5. J. Grunwald, Kronična inflacija: Chile XX stoljeća, izvor kao pod 3, str. 158-161 6. S. E. Slichter, Obrana puzajuće inflacije, izvor kao pod 3, str. 161-165 7. J. Bacman, Optužba puzajuće inflacije, izvor kao pod 3. str. 165-172 8. A. J. Hagger, Tipovi inflacije, izvor u I. Perišin, ed.: "Inflacija", Informator, Zagreb, str. 63-76 9. E. James, Inflacija, izvor kao pod 7, str. 37-63 10. I. Perišin, Strukturni i politički aspekt suvremene inflacije, izvor kao pod 7, str. 193-207 11. M. Babić, Makroekonomski modeli, Narodne novine, Zagreb, 1991., str. 356-398 12. L. C. Thurow, Opasni tokovi razvoja ekonomske teorije, CKD, Zagreb, 1987., str. 44-79 13. Ž. Rohatinski, Mjere antiinflacijske politike, "Ekonomski pregled", br. 7-8/1993., str. 653-657 14. Ð. Medić, Antiinflacijska šok-politika: osobine, dometi i nedostaci, "Ekonomski pregled", br. 9-10/1993., str. 602-617 15. M. Friedman, Lijek protiv inflacije, separat u knjižnici 16. J. M. Keynes, a) Nezaposlenost i inflacija, b) Javne financije i zlatni standard, separati u knjižnici

 • 33. MONETARNA POLITIKA I NJEZINI GOSPODARSKI UTJECAJI

  1. Dragičević A. i Vranjican S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 591-657 2. J. K. Galbraith, Ekonomika i društveni ciljevi, Otokar Keršovani, Rijeka, 1979., str. 271-281 3. J. M. Keynes, Novac i monetarna politika, separat u knjižnici 4. Ž. Rohatinski, Monetarna reforma i završetak prve faze stabilizacijskog programa, "Ekonomski pregled", br. 7-8/1994., str. 541-555 5. L. Božina, Emisija novca u novčanom sustavu, "Ekonomski pregled", br. 5-6/1994., str. 390-403 6. L. Božina, Novac i krediti u novčanoj i kreditnoj politici financijskih institucija, "Ekonomski pregled", br. 1-2/1994., str. 75-87 7. Federal reserve Bank of St. Louis, Primarni novac-objašnjenje i analitička upotreba, izvor u P. A. Samuelson, ed., "Ekonomska čitanka", NZMH, Zagreb, 1975., str. 172-177 8. W. McChesney Martin Jr., Sjećanja i razmišljanja: dva desetljeća na kormilu Federal R., izvor kao pod 6, str. 183-186 9. M. Friedman, Obrana kvantitativne teorije novca, izvor kao pod 6, str. 187-193 10. P. A. Samuelson, Objektivno ocijenjeni monetarizam, izvor kao pod 6, str. 194-207 11. M. Friedman, Monetarizam, da, izvor kao pod 6, str. 515-519 12. W. W. Heller, I fiskalna i monetarna politika, da, izvor kao pod 6, str. 520-522 13. P. A. Samuelson, Čisti i jasan monetarizam, ne, izvor kao pod 6, str. 523-525 14. P. McCracken, Vladine pogreške destabiliziraju inače stabilnu privatnu privredu, izvor kao pod 6, str. 526-534 15. M. Babić, Makroekonomski modeli, Narodne novine, Zagreb, 1991.

 • 34. FISKALNA POLITIKA I NJEZINI GOSPODARSKI UTJECAJI 1. P. A. Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 397-433, 620-656 2. J. K. Galbraith: Ekonomika i društveni ciljevi, Otokar Keršovani, Rijeka, 1979., str. 271-281 3. F. Byrd: Nedostaci deficitarnog financiranja, izvor u P. A. Samuelson, ed.: "Ekonomska čitanka", NZMH, Zagreb, 1975., str. 208-210 4. M. H. Stans: Potreba za uravnoteženim federalnim budžetom, izvor kao pod 2, str. 211-216 5. J. Tobin: Deficit, deficit, tko ima deficit, izvor kao pod 2, str. 217-224 6. M. Babić: Makroekonomski modeli, Narodne novine, Zagreb, 1991. 7. M. Kesner-Škreb: Proračunski deficit zemalja u tranziciji Srednje i Istočne Europe, "Financijska praksa", br. 4/1993. 8. Šimović, J. i Šimović, H., Fiskalni sustav i fiskalna politika EU-e, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2006. , str. 3-13

 • 35. TEORIJE EKONOMSKOG RASTA

  1. P. A. Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 375-396, 416-434, 548-566 2. W. W. Rostow: Etape rasta i start: da, izvor u P. A. Samuelson, ed.: Ekonomska èitanka, NZ MH, Zagreb, 1975., str. 372-377 3. S. Kuznets: Etape rasta i start: ne, izvor kao pod 2, str. 378-382 4. H. Stein i E. Denison: Zašto rast?, izvor kao pod 2, str. 383-389 5. R. Solow: Izvori i ciljevi rasta, izvor kao pod 2, str. 390-400 6. E. F. Denison: Izvori rasta Sjedinjenih Dr`ava, Izvor kao pod 2, str. 313-322 7. J. M. Keynes: Gospodarske šanse naših unuka, izvor kao pod 2, str. 621-628 8. Robinson i Eatwell: Uvod u suvremenu ekonomiku, CKD, Zagreb, 1990., str. 322-329 9. N. Rosenberg i L. E. Birdzel Jr.: "Kako se zapad obogatio: Ekonomska transformacija industrijskog svijeta", August Cesarec, Zagreb, 1993. 10. M. Babić: Makroekonomski modeli, Narodne novine, Zagreb, 1991., str. 399-431 11. Š. Ðodan: Humani kapital i progres, Birotehnika, Zagreb, 1995. 12. Ž. Rohatinski: Stabilnost i rast, "Ekonomski pregled", br. 7-8/1995., str. 588-603 13. Kalanj R., Moderno društvo i izazovi razvoja, Hrvatsko sociološko društvo i zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1994. 14. Šućur Z., Siromaštvo: teorije, koncepti i pokazatelji, Pravni fakultet, Zagreb, 2001. 15. Thurow L.C., Budućnost kapitalizma - Kako današnje gospodarske snage oblikuju sutrašnji svijet, MATE, Zagreb, 1997. 16. Thurow L.C., Glavom o glavu - Uoči gospodarske bitke između Japana, Europe i Amerike, Mladost, Zagreb, 1993. 17. Kovačević B., Gospodarstvo svijeta, Mikrorad, Zagreb, 2003. 18. Jones E., Ekonomski rast u svjetskoj povijesti, Politička kultura, Zagreb, 2003. 19. The Economist, Vodič kroz ekonomske pokazatelje – Ekonomija sa smislom, Zagreb, 1997. 20. Landes D.S., Bogatstvo i siromaštvo naroda – zašto su neki tako bogati, a neki tako siromašni, Masmedia, Zagreb, 2003.

 • 36. TRENDOVI I IZVORI EKONOMSKOG RASTA

  1. P. A. Samuelson: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 375-396, 416-434, 548-566 2. W. W. Rostow: Etape rasta i start: da, izvor u P. A. Samuelson, ed.: Ekonomska ~itanka, NZ MH, Zagreb, 1975. str. 372-377 3. S. Kuznets: Etape rasta i start: ne, izvor kao pod 2, str. 378-382 4. H. Stein i E. Denison: Zašto rast?, izvor kao pod 2, str. 383-389 5. R. Solow: Izvori i ciljevi rasta, izvor kao pod 2, str. 390-400 6. E. F. Denison: Izvori rasta Sjedinjenih Država, Izvor kao pod 2, str. 313-322 7. J. M. Keynes: Gospodarske šanse naših unuka, izvor kao pod 2, str. 621-628 8. Robinson i Eatwell: Uvod u suvremenu ekonomiku, CKD, Zagreb, 1990., str. 322-329 9. N. Rosenberg i L. E. Birdzel Jr.: Kako se zapad obogatio: Ekonomska transformacija industrijskog svijeta, August Cesarec, Zagreb, 1993. 10. J. K. Galbraith: Ekonomika i društveni ciljevi, Otokar Keršovani, Rijeka, 1979., str. 45-56, 138-145 11. M. Babić: Makroekonomski modeli, Narodne novine, Zagreb, 1991., str. 356-398 12. Š. Ðodan: Humani kapital i progres, Birotehnika, Zagreb, 1995. 13. Ž. Rohatinski: Stabilnost i rast, "Ekonomski pregled", br. 7-8/1995., str. 588-603 14. Kalanj R., Moderno društvo i izazovi razvoja, Hrvatsko sociološko društvo i zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1994. 15. Šućur Z., Siromaštvo: teorije, koncepti i pokazatelji, Pravni fakultet, Zagreb, 2001. 16. Thurow L.C., Budućnost kapitalizma - Kako današnje gospodarske snage oblikuju sutrašnji svijet, MATE, Zagreb, 1997. 17. Thurow L.C., Glavom o glavu - Uoči gospodarske bitke između Japana, Europe i Amerike, Mladost, Zagreb, 1993. 18. Jones E., Ekonomski rast u svjetskoj povijesti, Politička kultura, Zagreb, 2003. 19. The Economist, Vodič kroz ekonomske pokazatelje – Ekonomija sa smislom, Zagreb, 1997. 20. Landes D.S., Bogatstvo i siromaštvo naroda – zašto su neki tako bogati, a neki tako siromašni, Masmedia, Zagreb, 2003.

 • 37. FINANCIJSKA GLOBALIZACIJA I RAZVOJ MODERNOG

  POSLOVNOG BANKARSTVA

  1. Dragičević A. i Vranjican S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 183-220 2. P. A. Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 269-285, 434-445, 496-517, 524-547 3. J. K. Galbraith, Novac, Stvarnost, Zagreb, 1975. 4. J. Robinson i J. EatwelL, Uvod u suvremenu ekonomiku, CKD, Zagreb, 1990., str. 234-247 5. I. Dvornik, Novac i novčana politika, Liburnija i Školska knjiga, Rijeka, 1980., str. 1-169 6. I. Perišin, Novac i privredni razvoj, Naprijed, Zagreb, 1961. 7. F. Lundberg, Bogati i najbogatiji (studija o moći novca danas), Globus, Zagreb, 1977. 8. R. F. Hartley, Uspjesi i promašaji, Informator, Zagreb, 1993. 9. J K. Galbraith, Doba neizvjesnosti, Stvarnost, Zagreb, str. 174-214 10. J. M. Keynes, a) Novac i monetarna politika; b) Javne financije i zlatni standard, (separati u knjižnici) 11. *** , Primarni novac - objašnjenje i analitička upotreba, izvor u P. A. Samuelson, ed.: Ekonomska čitanka, NZMH, Zagreb, 1975., str. 172-177 12. W. McChesney Martin jr., Sjećanja i razmišljanja: dva desetljeća na kormilu Federal Reserve, izvor kao pod 11, str. 183-186 13. M. Friedman, Obrana kvantitativne teorije novca, izvor kao pod 11, str. 187-193 14. P. A. Samuelson, Objektivno ocijenjeni monetarizam, izvor kao pod 11, str. 194-207 15. J. A. Schumpeter, Povijest ekonomske analize, knjiga 1, Informator, Zagreb, 1975., str. 228-277 16. ***, Financije - suštinski pojmovi financija od A do Ž, Privredni vjesnik, Zagreb, 1996. 17. V. Veselica, Tržišna ekonomija i financijske institucije, "Ekonomski pregled", br. 7-8/1993., str. 431-566 18. Kindleberger, C.P. i Aliber, R., najveće svjetske financijske krize, Masmedia, Zagreb, 2006. 19. Mishkin F.S. i drugi, Financijska tržišta i institucije, Mate, Zagreb, 2005.

 • 38. NASTANAK,ULOGE I MOĆ NOVCA DANAS

  1. Dragičević A. i Vranjican S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 637-657, 121-143 2. P. A. Samuelson i W. Nordhaus, Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 269-285, 434-445, 496-517, 524-547 3. J. K. Galbraith, Novac, Stvarnost, Zagreb, 1975. 4. J. Robinson i J. Eatwell, Uvod u suvremenu ekonomiku, CKD, Zagreb, 1990., str. 234-247 5. I. Dvornik, Novac i novčana politika, Liburnija i Školska knjiga, Rijeka, 1980., str. 1-169 6. Ð. Račić, Nauka o novcu, Školska knjiga, Zagreb, 1955. 7. I. Perišin, Novac i privredni razvoj, Naprijed, Zagreb, 1961. 8. F. Lundberg, Bogati i najbogatiji (studija o moći novca danas), Globus, Zagreb, 1977. 9. R. F. Hartley, Uspjesi i promašaji, Informator, Zagreb, 1993. 10. J K. Galbraith, Doba neizvjesnosti, Stvarnost, Zagreb, str. 174-214 11. J. M. Keynes, a) Novac i monetarna politika; b) Javne financije i zlatni standard, separati u knjižnici 12. ***, Primarni novac - objašnjenje i analitička upotreba, izvor u P. A. Samuelson, ed.: Ekonomska čitanka, NZMH, Zagreb, 1975., str. 172-177 13 W. McChesney Martin jr., Sjećanja i razmišljanja: dva desetljeća na kormilu Federal Reserve, izvor kao pod 11, str. 183-186 14. M. Friedman, Obrana kvantitativne teorije novca, izvor kao pod 11, str. 187-193 15. P. A. Samuelson, Objektivno ocijenjeni monetarizam, izvor kao pod 11, str. 194-207 16. N. Rosenberg i L. E. Birdzel Jr., "Kako se zapad obogatio: Ekonomska transformacija industrijskog svijeta", August Cesarec, Zagreb, 1993. 17. ***, Financije - suštinski pojmovi financija od A do Ž, Privredni vjesnik, Zagreb, 1996. 18. Simmel G., Filozofija novca, IK Z. Stojanović, Sremski Karlovci, 2004.

 • 39. MEÐUNARODNA TRGOVINA I TEORIJA KOMPARATIVNIH PREDNOSTI

  1. Dragičević A. i Vranjican S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 225-250, 591-657 2. P. A. Samuelson i W. Nordhaus, Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 397-415, 660-676, 677- 691, 708-725 3. F. Bastiat, Podnesak svjećara - 1845, izvor u P. Samuelson, ed.: Ekonomska čitanka, NZMH, Zagreb, str. 337-340 4. ***, "Podnesak svjećara", izvor kao pod 2, str. 340-342 5. M. Friedman, Slučaj fleksibilnih deviznih tečajeva, izvor kao pod 2, str. 342-348 6. H. C. Wallich, U obranu fiksnih valuta, izvor kao pod 2, str. 348-353 7. H. S. Houthakker, Devizna fleksibilnost i i tržište eurodolara, izvor kao pod 2, str. 354-361 8. E. Despres i drugi, Dolar i svjetska likvidnost - gledište manjine, izvor kao pod 2, str. 362-371 9. M. Friedman, Kapitalizam i sloboda, Globus i Školska knjiga, Zagreb, 1992., str. 65-83 ("Međunarodni financijski i trgovački aranžmani"), separat u knjižnici 10. J. Robinson i J. Eatwell, Uvod u suvremenu ekonomiku, CKD, Zagreb, 1990., str. 260-278, 317-322, 346-348 11. J. K. Galbraith, Ekonomika i društveni ciljevi, Otokar Keršovani, Rijeka, 1979., str. 117-126, 154-163 12. P. Drucker, Nova zbilja, Novi Liber, 1992., str. 101-152 (separat u knjižnici) 13. M. Babić, Međunarodna ekonomija, MATE, Zagreb, 1993. 14. J. Prince-Smith, Sloboda trgovine, (separat u knjižnici) 15. ***, Transnacionalci u Hrvatskoj - Hrvatska transnacionalna poduzeća za svijet?!, (separat u knjižnici) 16. J. M. Keynes, Javne financije i zlatni standard, (separat u knjižnici) 17. M. i R. Friedman, Tiranija kontrole, (separat u knjižnici) 18. D. Čalić, Trendovi razvoja svjetske privrede, "Suvremeni ekonomski problemi", br. 1/1992. Kovačević B, Gospodarstvo svijeta, Mikrorad, Zagreb, 2003.

 • 40. BANKE I KREDITI 1. Dragičević A. i Vranjican S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 183-220, 548-555 2. P. A. Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 269-285, 434-445, 496-517, 524-547 3. J. K. Galbraith, Novac, Stvarnost, Zagreb, 1975. 4. I. Dvornik, Novac i novčana politika, Liburnija i Školska knjiga, Rijeka, 1980., str. 1-169 5. J. Tomašević, Novac i kredit, Ekonomski fakultet u zagrebu, Zagreb, 2004. 6. D. Jakovčević, Upravljanje kreditnim rizicima u suvremenom bankarstvu, TEB, Poslovno savjetovanje, 2000. 7. R. L. Miller i D. D. VanHoose, Moderni novac i bankarstvo, MATE, Zagreb, 1997. 8. Bankarstvo za poduzetnike – sve o dopuštenim prekoračenjima, ciljanim programima, kreditnim linijama i rizicima, LIDER – poslovni tjednik, studeni 2005. 9. Kindleberger, C.P. i Aliber, R., najveće svjetske financijske krize, Masmedia, Zagreb, 2006. 10. Čečuk A., Financijska globalizacija, Graf form, Split, 2002. 11. Mishkin F.S. i drugi, Financijska tržišta i institucije, Mate, Zagreb, 2005.

 • 41. MEÐUNARODNE EKONOMSKE ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA

  1. P. A. Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, Mate, Zagreb, str. 397-415, 660-676, 677- 691, 708-725 2. M. Friedman: Kapitalizam i sloboda, Globus i Školska knjiga, Zagreb, 1992., str. 65-83 ("Međunarodni financijski i trgovački aranžmani"), 3. J. Robinson i J. Eatwell: Uvod u suvremenu ekonomiku, CKD, Zagreb, 1990., str. 260- 278, 317-322, 346-348 4. M. Babić: Međunarodna ekonomija, MATE, Zagreb, 1993. 5. L. Brkić: Teorije međunarodne ekonomske integracije, Gordon, Zagreb, 1995. 6. V. Mileta: Uvod u međunarodne ekonomske odnose, Narodne novine, Zagreb, 1988. 7. V. Mileta: Gospodarska sinteza Europe, Školska knjiga, Zagreb 8. V. Mileta: ABC Europske zajednice (leksikon temeljnih pojmova), Školske novine, Zagreb, 1992. 9. D. Čalić: Trendovi razvoja svjetske privrede, "Suvremeni ekonomski problemi", br. 1/1992. 10. ***: Statut Međunarodnog monetarnog fonda sa amandmanima, Narodne novine, Međunarodni ugovori br. 3/1992. 11. ***: Transnacionalci u Hrvatskoj - Hrvatska transnacionalna poduzeća za svijet?!, (separat u knjižnici) 12. J. M. Keynes: a) Putokazi za budućnost, b) Keynzov plan za monetarnu i financijsku konferenciju UN u Bretton Woodsu, separati u knjižnici 13. M. i R. Friedman: Tiranija kontrole, (separat u knjižnici) 14. J. Prince-Smith: Sloboda trgovine, (separat u knjižnici) 15. Babić A. i Babić M., Međunarodna ekonomija, Mate, Zagreb, 2000.

 • 42. HRVATSKA I MEÐUNARODNI EKONOMSKI POREDAK U DOBA GLOBALIZACIJE I “EKONOMIJE ZNANJA”

  1. D. Vojnić: Ekonomija i politika tranzicije u svjetlu kontinuiteta reformskih opcija, "Suvremeni ekonomski problemi", Zagreb, br. 1/1992., str. 35-66 2. P. Drucker: Nova zbilja, Novi Liber, 1992., str. 101-152 (separat u knjižnici) 3. H. Šošić: Gospodarstvo, Školska knjiga, Zagreb, 1992. 4. S. Radović i ost.: Konkurentske sposobnosti hrvatskog gospodarstva, "Ekonomski pregled", br. 11-12/1993., str. 683-715 5. B. Marendić: Osnovne značajke trgovinske i financijske suradnje RH i zemalja EZ, "Ekonomski pregled", br. 1-2/1994., str. 822-836 6. V. Samardžija: Nakon oživotvorenja ugovora o Europskoj uniji, izvor u V. Samardžija, ur.: "Europska unija: Gospodarsko i političko okruženje Hrvatske", Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb, 1994., str. 7-16 7. Z. Baletić: Europski federalizam i Hrvatska, izvor kao pod 6, str. 17-26 8. P. Strpić: Kriza ideje Maastrichta i rođenje Europske unije, izvor kao pod 6, str. 27-54 9. N. Čučković i S. Sirotić: Preduvjeti za povezivanje s Europskom zajednicom - empirijska istraživanja, izvor kao pod 6, str. 163-196 10. L. Brkić: Teorije međunarodne ekonomske integracije, Gordon, Zagreb, 1995. 11. Friedman, L.T., Lexus i maslina – razumijevanje globalizacije, Izvori, Zagreb, 2003. 12. Družić I. i drugi, Hrvatski gospodarski razvoj, Politička kultura, Zagreb, 2003. 13. M. Mesarić, Informatička revolucija i njezin utjecaj na stvaranje informatičke, mrežne, globalne ekonomije – analiza Manuela Castellsa, Ekonomski pregled, br. 5-6/2005., str. 389-422

 • 43. SPOLNA EKONOMSKA DISKRIMINACIJA I EKONOMSKI POLOŽAJ ŽENE

  1. P. A. Samuelson i W. Nordhaus, Ekonomija, MATE, Zagreb, str. 216-230, 231-239, 240-248, 354-374, 566-584 2. J. Tobin, O poboljšanju ekonomskog položaja crnaca, izvor u P. A. Samuelson, ed.: Ekonomska čitanka, NZMH, Zagreb, 1974. str. 429-436 3. D. Moynihan, Rasni neredi i siromaštvo, izvor kao pod 2, str. 436-443 4. A. Lewis, Crni se učenjak zalaže za sudjelovanje crnih studenata u dostignućima društva, izvor kao pod 2, str. 443-463 5. R. Lapman, Nixon u napadu na siromaštvo, izvor kao pod 2, str. 454-463 6. E. J. Mishan, Recept za gušenje pobuna: povećati školarine i uvesti studentske zajmove, izvor kao pod 2, str. 476-482 7. M. Friedman, Kapitalizam i sloboda, Globus i Školska knjiga, Zagreb, 1992., str. 93-114, 115-125, 167-182 8. C. R. McConell i S. L. Brue, Suvremena ekonomija rada, MATE, Zagreb, 1994. (odnosni dijelovi) 9. J. K. Galbraith, Ekonomika i društveni ciljevi, Otokar Keršovani, Rijeka, 1979., str. 37-44, 71-78, 212-218 10. A. K. Sen, O ekonomskoj nejednakosti, CKD, Zagreb 11. M. Novak, Položaj i uloga žene u managementu, "Hrvatska gospodarska revija", br. 5/1996. 12. P. Bejaković, Razlike u nadnicama između javnog i privatnog sektora, te između muškaraca i žena, "Financijska praksa", br. 5/1994. 13. Z. Bogut, Diskriminacija na tržištu rada, "Ekonomska misao i praksa", br. 1/1999. 14. M. Kokanović, Diskriminacija žena u Hrvatskoj, Ženksa sekcija SSSH, Zagreb, 2000.

 • 44. ETNIČKA, VJERSKA ILI RASNA EKONOMSKA DISKRIMINACIJA 1. P. A. Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, str. 216-230, 231-239, 240-248, 354-374, 566-584 2. J. Tobin: O poboljšanju ekonomskog položaja crnaca, izvor u P. A. Samuelson, ed.: Ekonomska čitanka, NZMH, Zagreb, 1974., str. 429-436 3. D. Moynihan: Rasni neredi i siromaštvo, izvor kao pod 2, str. 436-443 4. A. Lewis: Crni se učenjak zalaže za sudjelovanje crnih studenata u dostignućima društva, izvor kao pod 2, str. 443-463 5. R. Lapman: Nixon u napadu na siromaštvo, izvor kao pod 2, str. 454-463 6. E. J. Mishan: Recept za gušenje pobuna: povećati školarine i uvesti studentske zajmove, izvor kao pod 2, str. 476-482 7. M. Friedman: Kapitalizam i sloboda, Globus i Školska knjiga, Zagreb, 1992., str. 93-114, 115-125, 167-182 8. C. R. McConell i S. L. Brue: Suvremena ekonomija rada, MATE, Zagreb, 1994. (odnosni dijelovi) 9. J. K. Galbraith: Ekonomika i društveni ciljevi, Otokar Keršovani, Rijeka, 1979., str. 37-44, 71-78, 212-218 10. A. K. Sen: O ekonomskoj nejednakosti, CKD, Zagreb 11. P. A. Baran i P. M. Sweezy: Monopolni kapital, Stvarnost, Zagreb, str. 228-258 12. M. Novak: Duh demokratskog kapitalizma, Globus i Školska knjiga, Zagreb, 1993., str. 268-279 13. M. Puškarić: Milton Friedman i Čikaška škola, “Ekonomski pregled”, br. 10-11-12/1992, str. 725-743

 • 45. INFORMATIZACIJA, ROBOTIZACIJA I BIOTEHNOLOGIJA - UTJECAJI NA EKONOMSKU TEORIJU I PRAKSU

  1. A. Dragičević: Poduzetnička funkcija u informacijsko doba, "Suvremeni ekonomski problemi", br. 1/1992., str. 1-35 2. P. B. Scott: Robotička revolucija, August Cesarec, Zagreb, 1987., str. 15-62, 237-318, 348-359 3. S. Vranjican: Tehnološka zavisnost i privredni razvoj, Narodne novine, Zagreb, 1989. 4. A. Toffler: Šok budućnosti, O. Keršovani, Rijeka 5. V. Srića, Ð. Njavro i ost.: Vrednovanje tehnologija i razvoj, Privredni vjesnik, Zagreb, 1990. 6. G. Friedrich i A. Schaff: Mikroelektronika i društvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb (odnosni dijelovi) 7. T. Logdson: Robotska revolucija, Nakladni zavod Globus, Zagreb (odnosni dijelovi) 8. M. Watts: Što je tržišna ekonomija?, Informativna agencija Sjedinjenih država, Zagreb, 1992., (materijal u knjižnici) 9. M. F. Wolters: Peta generacija (Ključ za blagostanje pomoću industrijskih robota i inteligentnih kompjutora), Nakladni zavod Globus, Zagreb 10. P. Drucker: Nova zbilja, Novi Liber, Zagreb, 1992., str. 153- 226 (separat u knjižnici) 11. Rifkin J., Biotehnološko stoljeće - trgovina genima u osvit vrlog novog svijeta, Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 1999. 12. Gašparović V., Ekonomija automatiziranih proizvodnih sustava, Informator, Zagreb, 1990. 13. M. Mesarić, Informatička revolucija i njezin utjecaj na stvaranje informatičke, mrežne, globalne ekonomije – analiza Manuela Castellsa, Ekonomski pregled, br. 5-6/2005., str. 389-422

 • 46. ZAŠTITA OKOLIŠA - EKONOMSKI ASPEKTI PROBLEMA I RJEŠENJA

  1. Dragičević A. i Vranjican S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 8-65 2. P. A. Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 19-47, 286-318, 416-433 3.. J. K. Galbraith, Ekonomika i društveni ciljevi, Otokar Keršovani, Rijeka, 1979., str. 183-194, 204-211, 212-218,257-263 4. I. Fetscher, Uvjeti preživljavanja čovječanstva, Nakladni zavod Globus, Zagreb 5. P. Russell, Buđenje planeta, Globus, Zagreb, 1979. 6. F. Capra, Vrijeme preokreta, Globus, Zagreb, 1986., str. 109-306 7. Z. Roca, Demografsko ekološki slom, August Cesarec, Zagreb, 1987. 8. A. Gore, Zemlja u ravnoteži: Ekologija i ljudski duh, Mladost, Zagreb, 1994. 9. S. Plevko, Pristup izgradnji politike zaštite okoliša, "Ekonomski pregled", br. 7-8/1995., str. 564-587 10.. S. Kulić, Globalna situacija u svijetu: Makroekonomija i zdravlje živog svijeta, "Ekonomski pregled", br. 5-6/1992., str. 409-439 11. N. G. Roegen, Kriza prirodnih resursa, "Treći program hrvatskog radija", br. 30/1990. , str. 119-125 (separat u knjižnici) 12. S. Andrijašević, Međunarodni ugovori o zaštiti okoliša i trgovinska politika, "Financijska praksa", br. 1/1994. 13. S.Andrijašević, Financijski elementi u gospodarenju otpadom-neka iskustva zemalja EU, "Financijska praksa", br. 1/1994. 14. Darko Motik i Leon Oblak, Ekonomski instrumenti ekološke politike i standard ISO 14001, “Ekonomija”, Zagreb, br. 2/1998. 15. Cifrić I., Socijalna ekologija - prilozi zasnivanju discipline, Globus, Zagreb, 1989. 16. Cifrić I., Napredak i opstanak – moderno mišljenje u postmodernom kontekstu, Hrvatsko sociološko društvo i zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1994. 17. Glavač V., Uvod u globalnu ekologiju, Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša i Hrvatske šume, Zagreb, 1999. 18. Pozaić V., ur., Ekologija: znanstveno-etičko-teološki upiti i obziri, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, Zagreb, 1991. 19. Črnjar Mladen, Ekonomika i politika zaštite okoliša – Ekologija-Ekonomija-Menadžment-Politika, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2002. 20. Rademacher F. J., Ravnoteža ili razaranje: Eko-socijalno-tržišno gospodarstvo kao ključ svjetskog održivog razvoja, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2003. 21. Schmidheiny S. i Poslovni savjet za održivi razvoj, Novim smjerom Globalni poslovni pristup razzvoju i okolišu, Društvo za unaprjeđenje kvalitete življenja, Zagreb, 1995. 22. Vujić V., red., Održivi razvoj turizma, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija, 2005.

 • 47. GRANICE EKONOMSKOG RASTA- BEZGRANIČNI MATERIJALNI RAST ILI ODRŽIVI RAZVOJ?

  1. Dragičević A. i Vranjican S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 461-490, 121-133, 58-65, 167-218 2. P. A. Samuelson i W. Nordhaus, Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 692-707 3. Thomas R. Malthus, Porast pučanstva i siromaštvo, izvor u P. Samuelson: "Ekonomska ~itanka", NZMH, Zagreb, 1975. str. 17-23 4. National Academy of Science, Porast svjetskog pučanstva, izvor kao pod 2, str. 23-33 5. Business Week, Kraj eksplozije pučanstva u SAD, izvor kao pod 2, str. 33-38 6. Herman Kahn i ost., Slijedećih 200 godina, Stvarnost, Zagreb, 1977., str. 47-85 7. Mihajlo Mesarić i Eduard Pastel, Čovječanstvo na raskršću, Stvarnost, Zagreb, 1975., str. 138-145 8. J. K. Galbraith, Doba neizvjesnosti, Stvarnost, Zagreb, 309-334 9. H. M. Donella et alt.: Granice rasta, Stvarnost, Zagreb, 1975., str. 9-65 10. J. Robinson i J. Eatwell, Uvod u suvremenu ekonomiku, CKD, Zagreb, 1981., str. 31-54 11. R. Supek, Ova jedina zemlja, Naprijed, Zagreb, 1973., str. 5-195 12. F. Capra, Vrijeme preokreta, Globus, Zagreb, 1986., str. 212-306 13. J. K. Galbraith, Doba neizvjesnosti, Stvarnost, Zagreb, str. 309-335 14. I. Fetscher, Uvjeti preživljavanja čovječanstva, Nakladni zavod Globus, Zagreb 15. Z. Roca, Demografsko ekološki slom, August Cesarec, Zagreb, 1987., 16. A. Gore, Zemlja u ravnoteži: Ekologija i ljudski duh, Mladost, Zagreb, 1994. 17. S. Plevko, Pristup izgradnji politike zaštite okoliša, "Ekonomski pregled", br. 7-8/1995., str. 564-587 18. N. G. Roegen, Kriza prirodnih resursa, "Treći program hrvatskog radija", br. 30/1990. , str. 119-125 (separat u knjižnici) 19. Cifrić I., Socijalna ekologija - prilozi zasnivanju discipline, Globus, Zagreb, 1989. 20. Cifrić I., Napredak i opstanak – moderno mišljenje u postmodernom kontekstu, Hrvatsko sociološko društvo i zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1994. 21. Glavač V., Uvod u globalnu ekologiju, Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša i Hrvatske šume, Zagreb, 1999. 22. Pozaić V., ur., Ekologija: znanstveno-etičko-teološki upiti i obziri, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, Zagreb, 1991. 23. Rademacher F. J., Ravnoteža ili razaranje: Eko-socijalno-tržišno gospodarstvo kao ključ svjetskog održivog razvoja, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2003.

 • 48. "NETO EKONOMSKO BLAGOSTANJE - NEW" - MATERIJALNO BOGATSTVO I/ILI LJUDSKO BLAGOSTANJE

  1. Dragičević A. i Vranjican S., Politička ekonomija, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1998., str. 461- 490 2. P. A. Samuelson i W. Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992., str. 19-47, 286-318, 416-433 3. J. K. Galbraith, Ekonomika i društv