of 40 /40
LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_ RED.BR. PREZIME I IME 1 ABDURAHMANOVIĆ ADMIR 2 ADILOVIĆ HARIS 3 AGIĆ ADIS 4 AHMETSPAHIĆ SAMIR 5 AHMETSPAHIĆ MUJO 6 ALAGIĆ ADNAN 7 ALEKSIĆ VIDAK 8 ALIBEGIĆ MUHAMED 9 ALIĆ ALEN 10 ANDAČIĆ MARIO 11 ANDELIJA DŽENAN 12 ANĐELIĆ DANIJEL 13 ARAPOVIĆ VEDRAN 14 ARNAUTOVIĆ ASIM 15 ARSLANAGIĆ AJDIN 16 AŠANIN ALEKSANDAR 17 AŠČERIĆ (ZAHID) EMIR 18 AŠČIĆ FADIL KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POHAĐANJE OSNOVNE OBUKE – KADETA ZA ČIN POLICAJAC U DR ISTRAGE I ZAŠTITU Broj: 16-11-34-2-4533- /14 Istočno Sarajevo, 18.02.2015. godine Na osnovu člana 15. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke za istrage i zaštitu, član 12. Poslovnika o radu Komisije i član VI stav (2) tačka a) Javnog oglasa za prijem kandi obuke kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu od 31.12.2014. godine, obavještavamo sve k pregleda prijavne dokumentacije utvrđeno da ispunjavaju opće i posebne uvjete Javnog oglasa, da mogu pristupiti kandidata, po rasporedu kako slijedi: I. GRUPA – DANA 26.02.2015. GODINE U 10,00 SATI Page 1

LISTA KANDIDATA U PROCEDURI - sipa.gov.basipa.gov.ba/assets/content/morfoloski-status-komisija-2015-bo... · lista_kandidata_u_proceduri_ 19 avdagiĆ muamer 20 avram miljan 21 bahiĆ

 • Author
  vanminh

 • View
  222

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of LISTA KANDIDATA U PROCEDURI -...

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  RED.BR. PREZIME I IME

  1 ABDURAHMANOVI ADMIR

  2 ADILOVI HARIS

  3 AGI ADIS

  4 AHMETSPAHI SAMIR

  5 AHMETSPAHI MUJO

  6 ALAGI ADNAN

  7 ALEKSI VIDAK

  8 ALIBEGI MUHAMED

  9 ALI ALEN

  10 ANDAI MARIO

  11 ANDELIJA DENAN

  12 ANELI DANIJEL

  13 ARAPOVI VEDRAN

  14 ARNAUTOVI ASIM

  15 ARSLANAGI AJDIN

  16 AANIN ALEKSANDAR

  17 AERI (ZAHID) EMIR

  18 AI FADIL

  KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POHAANJE OSNOVNE OBUKE KADETA ZA IN POLICAJAC U DRAVNOJ AGENCIJI ZA

  ISTRAGE I ZATITU

  Broj: 16-11-34-2-4533- /14

  Istono Sarajevo, 18.02.2015. godine

  Na osnovu lana 15. Odluke o metodu, nainu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Dravnoj agenciji

  za istrage i zatitu, lan 12. Poslovnika o radu Komisije i lan VI stav (2) taka a) Javnog oglasa za prijem kandidata za pohaanje osnovne

  obuke kadeta za in policajac u Dravnoj agenciji za istrage i zatitu od 31.12.2014. godine, obavjetavamo sve kandidate, za koje je prilikom

  pregleda prijavne dokumentacije utvreno da ispunjavaju ope i posebne uvjete Javnog oglasa, da mogu pristupiti provjeri morfolokog statusa

  kandidata, po rasporedu kako slijedi:

  I. GRUPA DANA 26.02.2015. GODINE U 10,00 SATI

  Page 1

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  Napomena

  KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POHAANJE OSNOVNE OBUKE KADETA ZA IN POLICAJAC U DRAVNOJ AGENCIJI ZA

  ISTRAGE I ZATITU

  Broj: 16-11-34-2-4533- /14

  Istono Sarajevo, 18.02.2015. godine

  Na osnovu lana 15. Odluke o metodu, nainu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Dravnoj agenciji

  za istrage i zatitu, lan 12. Poslovnika o radu Komisije i lan VI stav (2) taka a) Javnog oglasa za prijem kandidata za pohaanje osnovne

  obuke kadeta za in policajac u Dravnoj agenciji za istrage i zatitu od 31.12.2014. godine, obavjetavamo sve kandidate, za koje je prilikom

  pregleda prijavne dokumentacije utvreno da ispunjavaju ope i posebne uvjete Javnog oglasa, da mogu pristupiti provjeri morfolokog statusa

  kandidata, po rasporedu kako slijedi:

  I. GRUPA DANA 26.02.2015. GODINE U 10,00 SATI

  Page 2

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  19 AVDAGI MUAMER

  20 AVRAM MILJAN

  21 BAHI FUAD

  22 BAJRI KEMAL

  23 BARANAC DRAGIA

  24 BARBARI GORAN

  25 BAREI DANIJEL

  26 BAREI JOSIP

  27 BAI ISMIR

  28 BAI DAMIR

  29 BAKARAD JELENA

  30 BATALEVI MUJO

  31 BAZINA SLAVEN

  32 BEBI IMO

  33 BEIRBAI MIRZA

  34 BEIROVI MEMNUN

  35 BEIROVI MUSTAFA

  36 BERBI ADIN

  37 BERIDAN ZLATAN

  38 BEI AMMAR

  39 BEI AMRA

  40 BEI BENJAMIN

  41 BELI HARIS

  42 BLAGOJEVI MLADEN

  43 BLAI DANIJEL

  Page 3

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  Page 4

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  44 BOGDANOVI VASO

  45 BOJANI DIMITRIJE

  46 BOJANI GORAN

  47 BOJI EMSAD

  48 BORILO ZLATA

  49 BOSILJI STEFAN

  50 BOKOVI EDIN

  51 BONJAK JOSIP

  52 BONJAK MARIO

  53 BOI MARKO

  54 BOOVI ALEKSANDAR

  55 BRAJKOVI ZORAN

  56 BREKALO MARIN

  57 BREANI MIROSLAV

  58 BRKI NISAD

  59 BUBULJ OGNJEN

  60 BUCALO MILE

  61 BUDEI EMIN

  62 BUDEI EMIN

  63 BUKVI ADNAN

  64 BUNTI VEDRAN

  65 BURNJAKOVI BUDIMIR

  66 CRNOGOREVI NEVEN

  67 CVIJANOVI MILETA

  68 CVITI TOMISLAV

  Page 5

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  Page 6

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  69 AKAR ERWIN

  70 ALUK NEDAD

  71 ARAPINA MATE

  72 AUEVI HARIS

  73 AUEVI NAIM

  74 AVI MILO

  75 EURA KRISTINA

  76 ELEBI ARMIN

  77 IKO ALDIN

  78 OLAKOVI ABIDIN

  79 OVI EMIR

  80 URI ARNES

  81 USTO EDIN

  82 VORO ALEN

  83 VORO OGNJEN

  84 ENGI IRFAN

  85 IRKOVI DRAGAN

  86 ORLUKA SLAVIA

  87 OSI TOMISLAV

  88 UKLE ALMIR

  89 ULIBRK MARKO

  90 ULOV JASMIN

  91 DACI TARIK

  92 DADOVI ADIS

  93 DAMJANOVI BOKO

  Page 7

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  Page 8

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  94 DAUTOVI ADMIR

  95 DEDOVI ANEL

  96 DEMIR MIRZA

  97 DIVLJAK ZVJEZDAN

  98 DIZDAR SULEJMAN

  99 DIZDAREVI HALID

  100 DIZDARI ISMAR

  101 DOLI KARLO

  102 DOLI STIPE

  103 DRAGANI BOJAN

  104 DRAGIEVI DRAEN

  105 DRAGIEVI SAA

  106 DROBNJAK MARKO

  107 DUBLJEVI DEJAN

  108 DUBOVINA GORAN

  109 DUDI MIRALEM

  110 DUDO ELVIS

  111 DUGONJI SELMIN

  112 DAKOVI VEDAD

  113 DANKO AMIR

  114 DELI ADNAN

  115 DELILOVI ALEN

  116 DINI ADMIR

  117 ERMAN NIKOLINA

  118 IDO DEJAN

  Page 9

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  -

  Page 10

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  119 OKI MILO

  120 UDERIJA FEHIM

  121 URI SINIA

  122 EFENDI HARIS

  123 ELEZ MILO

  124 FEJZI AMAR

  125 FISOVI ALISA

  126 FII NEDIM

  127 FIO AMIR

  128 FUTAR DOBRISLAV

  129 GABELA ELDIN

  130 GABELJI EDIN

  131 GAGRO TONI

  132 GAJI DANIMIR

  133 GALI IVAN

  134 GAVRANOVI EDIS

  135 GAZI ARMIN

  136 GAZIJA AMER

  137 GOLIJAN ALEKSANDAR

  138 GOLO ANEL

  139 GRGI MLADEN

  140 GRUJI BOBAN

  141 GVERO MLAEN

  142 HABIBOVI ALMIR

  143 HADI MENSUR

  Page 11

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  Page 12

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  144 HALILOVI ADIL

  145 HANDI MAHMUD

  146 HARAI KENAN

  147 HASANAGI NIHAD

  148 HASANOVI ELVIS

  149 HASANOVI ZEID

  150 HASEI HARUN

  151 HAZIROVI SEMIR

  152 HEBIB TARIK

  153 HIBI SULEJMAN

  154 HODI SALEM

  155 HODI SEMIR

  156 HRKALOVI VLADO

  157 HRNJI ARMIN

  158 HURLOV EMIR

  159 HUSKI KENAN

  160 IBRAHIMOVI EDIN

  161 IBRAKOVI ELMEDIN

  162 IBRIEVI SAMIR

  163 ILIKOVI MILAN

  164 IMAMOVI VILDANA

  165 IMAMOVI TARIK

  166 ISAKOVI JASMIN

  167 ISANOVI HARIS

  168 ISLAMOVI RUSMIR

  Page 13

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  Page 14

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  169 ISMI AHMED

  170 ITVANI IVKO

  171 JAGANJAC NEDIM

  172 JANKOVI NEBOJA

  173 JAPALAK ADI

  174 JAAREVI EJUB

  175 JAAREVI ARMAN

  176 JAVORAC PREDRAG

  177 JAZVIN NEDIM

  178 JELAVI ANTE

  179 JERKOVI NEO

  180 JEVTI MLADEN

  181 JOVANOVI LJUBIA

  182 JOVII SINIA

  183 JUKI IVAN

  184 JURKOVI EMIL

  185 JUI NERMA

  186 KADRI AZRA

  187 KADROVI KENAN

  188 KAHVEDI EMAN

  189 KALTAK AMMAR

  190 KANLI SANIN

  191 KAPIDIJA ALIJUDIN

  192 KARAHASANOVI AGAN

  193 KARAMUJI TIMUR

  Page 15

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  Page 16

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  194 KASI SENAD

  195 KATANA AMIR

  196 KATICA AMIR

  197 KERKEZ ZORAN

  198 KESEROVI DEVAD

  199 KEKI AHMET

  200 KISA JOVAN

  201 KOKOTOVI MARKO

  202 KOLAKOVI SEMIR

  203 KOLAR EDIN

  204 KOMARICA MIRNES

  205 KOMLENOVI GORAN

  206 KORA ANDREA

  207 KORDI JOSIP

  208 KOSMAJAC ALEKSANDAR

  209 KOARAC NEMANJA

  210 KOARC GORAN

  211 KOVA VLADISLAV

  212 KOVA NIKOLA

  213 KOVAEVI ZORAN

  214 KOVAEVI KEMIR

  215 KOVAEVI BENJAMIN

  216 KOVAI MARKO

  217 KOVA NEZIR

  218 KOZLI ALDIN

  Page 17

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  Page 18

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  219 KRAJINIK ALEM

  220 KREMO ORHAN

  221 KREZOVI DALIBOR

  222 KUDIN ADMIN

  223 KULAGLI FERID

  224 LANCO AJDIN

  225 LAPO EDIN

  226 LATINOVI BOKO

  227 LEKA ALDIN

  228 LIZDE MIRAN

  229 LOJPUR SAA

  230 LOPATI MILO

  231 LOVRI DRAENKO

  232 LUBRI DRAGO

  233 LUBURA STEFAN

  1 MABI IVAN

  2 MAKLJENOVI DARKO

  3 MALKI DARKO

  4 MANUGA RADIVOJE

  5 MARI BORIS

  6 MARI SRETEN

  7 MARIJANOVI ANA

  8 MARIJANOVI KOMLJEN

  II. GRUPA DANA 27.02.2015. GODINE U 10,00 SATI

  Page 19

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  II. GRUPA DANA 27.02.2015. GODINE U 10,00 SATI

  Page 20

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  9 MARILOVI DEJAN

  10 MARKOVI MILJAN

  11 MARKOVI DANIJEL

  12 MARKOVI MARKO

  13 MAROEVI ZVONIMIR

  14 MARVAK MILO

  15 MASNOPITA SAMIR

  16 MAI VEDAD

  17 MAUNAGA DRAEN

  18 MAUNAGA MILJAN

  19 MEHMEDSPAHI DAMIR

  20 MEKI SAMIR

  21 MEMIDAN ELDIN

  22 MEI HALIL

  23 MEI KENAN

  24 MEI IRHAD

  25 MEZIT AJDIN

  26 MIHAILOVI LIDIJA

  27 MIHAJLOVI DRAGAN

  28 MIJANOVI MILO

  29 MIJOVI TOMISLAV

  30 MILJANI DEJAN

  31 MIRKO MARIN

  32 MIROSAVLJEVI BOBAN

  33 MITRI OBRAD

  Page 21

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  Page 22

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  34 MITROVI ORE

  35 MOJSILOVI MIROSLAV

  36 MOTIKA BORIS

  37 MRO EJUB

  38 MUHAMEDAGI ILHAN

  39 MUJANOVI FADILA

  40 MUJANOVI JASMIN

  41 MUJANOVI ASMER

  42 MUJANOVI HALIL

  43 MURATSPAHI DINO

  44 MURTI ADIS

  45 MUSTAJBAI MALIK

  46 MUI NELIS

  47 MUIJA MITHAT

  48 MUZUROVI DINO

  49 NIKI ALEKSANDAR

  50 NIKOLI MILO

  51 NINKOVI PAVLE

  52 NII MILO

  53 NOSI JOSIP

  54 NOVAKOVI MILJAN

  55 NOVAKOVI SRAN

  56 NOVOVI RADE

  57 NUMANOVI ENSAR

  58 OKANOVI NEDIM

  Page 23

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  Page 24

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  59 OKI SENAD

  60 OKI ARMIN

  61 OKILJ OGNJEN

  62 OMAZI MARKO

  63 OMERAEVI SAMIR

  64 OMERBEGOVI AMEL

  65 OROZ DEJAN

  66 OROZ MATEO

  67 OSTOJI TOMISLAV

  68 OZDI ADIS

  69 PAJDAKOVI ANJA

  70 PAJI KRSTO

  71 PANDUREVI ORE

  72 PANTI SLAVKO

  73 PAPRICA MARKO

  74 PAALI DINO

  75 PAALI TARIK

  76 PAALI AMIR

  77 PAALI HUSREF

  78 PAI DENANA

  79 PAVKOVI ALEKSANDAR

  80 PEJII URO

  81 PEJII SLOBODAN

  82 PEKI EDIN

  83 PERENDA SENAD

  Page 25

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  Page 26

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  84 PERI SILVIJE

  85 PERTEI ELMIR

  86 PETROVI MLADEN

  87 PINJI BENJAMIN

  88 PIRALI ARMIN

  89 PJANI AMER

  90 PLAKALOVI BOJAN

  91 PLAKALOVI MLADEN

  92 PLAVI NIKOLA

  93 PODI VERNES

  94 POJUINA RADENKO

  95 POKRAJI ANDREA

  96 POPOVI MATKOVI DRAGANA

  97 POPOVI DEJAN

  98 POZDER ARMIN

  99 POZDEROVI AJDIN

  100 PRAKO ELDINA

  101 PRAZINA RUSMIR

  102 PRCE ANDREA

  103 PROROK STEFAN

  104 PRULJ RADOMIR

  105 PUDAR MILAN

  106 PURII ELMER

  107 RAC BOJAN

  108 RAI IZUDIN

  Page 27

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  Page 28

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  109 RADAN ZDRAVKO

  110 RADOVANOVI DRAENKO

  111 RADOVI MILAN

  112 RADULOVI SRAN

  113 RALJI ZORAN

  114 RAMI KANITA

  115 RASTODER ALDIN

  116 RAI DAMIR

  117 RAANICA JASMIN

  118 REGOJEVI KSTAN

  119 REPEA SAMIR

  120 RIMAC-BRDAR MARIJANA

  121 RISTI RANKO

  122 RUI DANILO

  123 SALKANOVI ANEL

  124 SALKI DENAD

  125 SALKI SANEL

  126 SAMARDIJA BOJAN

  127 SAMOUKOVI MARKO

  128 SARAJI ARMIN

  129 SARI EDIN

  130 SAVI MARKO

  131 SAVI DAMJAN

  132 SAVI IGOR

  133 SELI JOVICA

  Page 29

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  Page 30

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  134 SELIMI ANIS

  135 SELIMOVI VEDRAN

  136 SELIMOVI ALEN

  137 SELMI DENIS

  138 SEMREN ZVONIMIR

  139 SIMOVI RANKO

  140 SIMOVI BOJAN

  141 SIMOVI NIKO

  142 SINANOVI JASMINA

  143 SINANOVI ARMIN

  144 SMAJI AMER

  145 SMAKA ALMIN

  146 SMRKO EMIN

  147 SOLI JASMINA

  148 SOLOMUN FRANO

  149 SPAHI SENAD

  150 STANEK GORAN

  151 STUPI DRAEN

  152 SUBOTI RADOMIR

  153 SULEJMANOVI ADMIR

  154 SULJETOVI MIRZA

  155 SUVAJAC DEJAN

  156 SVRAKI EMSAR

  157 ABI ERMIN

  158 ABOTI MITHAT

  Page 31

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  Page 32

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  159 ARAVANJA KREO

  160 ARI HARIS

  161 ARI ELHARUN

  162 ARI DARIO

  163 EHOVAC MARKO

  164 EHOVAC MLADEN

  165 EHOVI ELDINA

  166 EHOVI AMAR

  167 ELJMO BENJAMIN

  168 EREMET ALMIR

  169 EREMET TEO

  170 ESTI NERMIN

  171 ILJEGOVI STEFAN

  172 II NEDIM

  173 KAMO ARMIN

  174 KOBI SAA

  175 KRBA MILAN

  176 KULJ SELMIR

  177 LJIVO ARMIN

  178 OBOT ARKO

  179 UUR SRAN

  180 UUR BOJANA

  181 UUR MILKA

  182 UKMAN ADNAN

  183 UKMAN ADVAN

  Page 33

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  Page 34

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  184 UMI MIRJANA

  185 UKI ARMIN

  186 UNJAR BORIS

  187 TADI LJILJAN

  188 TAKOVI GORAN

  189 TEINOVI VLADO

  190 TEKLI KATARINA

  191 TELALOVI MIRZA

  192 TOKI IVOR

  193 TOMA BRANISLAV

  194 TOMI-JURI MIRELA

  195 TOMOVI PETAR

  196 TOPAL HARIS

  197 TOPALOVI ORE

  198 TOPI ANELO

  199 TOZO ISMAR

  200 TRIVUN MIROSLAV

  201 TRNOVAC JASMIN

  202 TRUMI ELVIS

  203 TUCAKOVI IBRO

  204 TUFO EDIN

  205 TURI EMIR

  206 VASI IGOR

  207 VASI NIKOLA

  208 VEHABOVI NEDIM

  Page 35

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  Page 36

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  209 VEJZOVI MIRNES

  210 VIDAKOVI SANJA

  211 VLADAVI ALDEN

  212 VLAI IVANA

  213 VRANEI KERIM

  214 VUKOVI NJEGO

  215 VUJII BRANISLAV

  216 VUJI BORIS

  217 VUJMILOVI SRAN

  218 VUJNI DARIJANA

  219 VUJOVI MARKO

  220 VUKAINOVI NJEGO

  221 VUKOVI ZUBAC VANJA

  222 VUKOVI GORAN

  223 VUKOVI ALEKSANDRA

  224 VUKOVI ENANA

  225 VULIN DAVOR

  226 ZAGRLJAA OMAR

  227 ZLATAREVI TARIK

  228 ZUBAC ORE

  229 ZUJI MARTINA

  230 ZUKI AMEL

  231 ZULI ERMIN

  232 ZUROVAC ANDREJ

  233 IVANI MILO

  Page 37

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  Page 38

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  Provjera morfolokog statusa kandidata obavit e se u Sportskoj dvorani Slavija, Istono Sarajevo, ulica Karaoreva bb, u neposrednoj blizini

  zgrade Dravne agencije za istrage i zatitu.

  Kandidat koji ne pristupi provjeri ili ne zadovolji kriterije koji se odnose na provjeru morfolokog statusa, iskljuit e se iz daljeg procesa odabira,

  primjenom odredbe iz lana 4. stav (3) i lana 15. stav (2) Odluke o metodu, nainu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike

  osnovne obuke kadeta u Dravnoj agenciji za istrage i zatitu, kao i lana 12. stav (2) Poslovnika o radu Komisije.

  Napomena: Kandidati su duni prilikom pristupanja provjeri morfolokog statusa dati na uvid vaei dokument na osnovu kojeg je mogue utvrditi

  identitet kandidata. Pored navedenog, neophodno je da kandidati budu prikladno odjeveni, kako bi pristupili navedenim provjerama, s ciljem to

  preciznijeg utvrivanja morfolokog statusa (trenerka i sl.).

  KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POHAANJE OSNOVNE OBUKE KADETA ZA IN POLICAJAC U DRAVNOJ

  AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZATITU

  Page 39

 • LISTA_KANDIDATA_U_PROCEDURI_

  Provjera morfolokog statusa kandidata obavit e se u Sportskoj dvorani Slavija, Istono Sarajevo, ulica Karaoreva bb, u neposrednoj blizini

  zgrade Dravne agencije za istrage i zatitu.

  Kandidat koji ne pristupi provjeri ili ne zadovolji kriterije koji se odnose na provjeru morfolokog statusa, iskljuit e se iz daljeg procesa odabira,

  primjenom odredbe iz lana 4. stav (3) i lana 15. stav (2) Odluke o metodu, nainu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike

  osnovne obuke kadeta u Dravnoj agenciji za istrage i zatitu, kao i lana 12. stav (2) Poslovnika o radu Komisije.

  Napomena: Kandidati su duni prilikom pristupanja provjeri morfolokog statusa dati na uvid vaei dokument na osnovu kojeg je mogue utvrditi

  identitet kandidata. Pored navedenog, neophodno je da kandidati budu prikladno odjeveni, kako bi pristupili navedenim provjerama, s ciljem to

  preciznijeg utvrivanja morfolokog statusa (trenerka i sl.).

  KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POHAANJE OSNOVNE OBUKE KADETA ZA IN POLICAJAC U DRAVNOJ

  AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZATITU

  Page 40