of 437 /437
MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor comunale din judeţul ALBA 1 DC 1 Lungime: 3,000 Km Origine: Km 0+000 Baia de Arieş Destinaţie:Km 3+000 Cioara de Sus 2 DC 2 Lungime: 5,240 Km Origine: Km 0+000 Lunca Mureşului Destinaţie:Km 5+240 Gura Arieşului 3 DC 3 Lungime: 6,300 Km Origine: Km 0+000 Micoşlaca Cisteiu de Mureş Destinaţie:Km 6+300 Ocna Mureş 4 DC 4 Lungime: 4,530 Km Origine: Km 0+000 DJ 107D Destinaţie:Km 4+530 Şpălnaca 5 DC 5 Lungime: 2,465 Km Origine: Km 0+000 Şpălnaca (DC 4) Destinaţie:Km 2+465 Silivaş 6 DC 6 Lungime: 5,840 Km Origine: Km 0+000 DJ 107D (Vama Seacă) Destinaţie:Km 5+840 Turdaş 7 DC 7 Lungime: 3,630 Km Origine: Km 0+000 Fărău (DJ 107D) Destinaţie:Km 3+630 Heria 8 DC 8 Lungime: 2,510 Km Origine: Km 0+000 DJ 107D Destinaţie:Km 2+510 Sânbenedic 9 DC 9 Lungime: 2,710 Km Origine: Km 0+000 DJ 107D Destinaţie:Km 2+710 Medveş 10 DC 10 Lungime: 8,500 Km Reclasat din: DC 10 + DEN (Gâmbaş - Aiud: L=2,000km) Origine: Km 0+000 Ciumbrud (DJ 107E) Păgida - Gâmbaş Destinaţie:Km 8+500 Aiud (DN 1) 11 DC 11A Lungime: 5,832 Km Origine: Km 0+000 Cistei (DN 14B) Destinaţie:Km 5+832 Gara Mihalţ 12 DC 12 Lungime:11,000 Km Origine: Km 0+000 Meşcreac (DJ 142L) Destinaţie:Km11+000 Şoimuş 13 DC 12C Lungime: 0,500 Km Reclasat din: DE Origine: Km 7+000 Limita Jud. Hunedoara Destinaţie:Km 7+500 Vulcan 14 DC 13 Lungime: 5,000 Km Origine: Km 0+000 Lopadea Nouă (DJ 107E) Destinaţie:Km 5+000 Beţa REŢEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. 1

Lista Drumurilor Comunale Din Romania

Embed Size (px)

Text of Lista Drumurilor Comunale Din Romania

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ALBA1 DC 1 Lungime: 3,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Baia de Arie 3+000 Cioara de Sus 0+000 Lunca Mureului 5+240 Gura Arieului 0+000 Micolaca Cisteiu de Mure 6+300 Ocna Mure 0+000 DJ 107D 4+530 plnaca 0+000 plnaca (DC 4) 2+465 Siliva 0+000 DJ 107D (Vama Seac) 5+840 Turda 0+000 Fru (DJ 107D) 3+630 Heria 0+000 DJ 107D 2+510 Snbenedic 0+000 DJ 107D 2+710 Medve

2

DC 2

Lungime:

5,240 Km

3

DC 3

Lungime:

6,300 Km

Destinaie: Km 4 DC 4 Lungime: 4,530 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km

5

DC 5

Lungime:

2,465 Km

6

DC 6

Lungime:

5,840 Km

7

DC 7

Lungime:

3,630 Km

8

DC 8

Lungime:

2,510 Km

9

DC 9

Lungime:

2,710 Km

10 DC 10

Lungime:

8,500 Km

Reclasat din: DC 10 + DEN (Gmba - Aiud: L=2,000km) Origine: Km 0+000 Ciumbrud (DJ 107E) Pgida - Gmba Destinaie: Km 8+500 Aiud (DN 1) Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DE Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Cistei (DN 14B) 5+832 Gara Mihal 0+000 Mecreac (DJ 142L) 11+000 oimu

11 DC 11A

Lungime:

5,832 Km

12 DC 12

Lungime:

11,000 Km

13 DC 12C

Lungime:

0,500 Km

7+000 Limita Jud. Hunedoara 7+500 Vulcan 0+000 Lopadea Nou (DJ 107E) 5+000 Bea

14 DC 13

Lungime:

5,000 Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ALBA15 DC 14 Lungime: 5,500 Km Origine: Km Destinaie: Km 16 DC 15 Lungime: 2,500 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km 0+000 DC 13 Odverem 5+500 Ocnioara 0+000 DJ 107E (Lopadea Nou) 2+500 Ciuguzel 0+000 DJ 107E (Hoprta) 2+500 Asinip 0+000 DN 1 (Teiu) 2+000 Beldiu 0+000 Teiu (DN 1) 5+600 Cpud (DJ 142L) 0+000 Crciunelu de Jos (DN 14B) 2+150 Bucerdea Grnoas 0+000 Blaj (DJ 107) 2+250 Petrisat 0+000 Sncel (DJ 107) 1+500 Iclod

17 DC 16

Lungime:

2,500 Km

18 DC 17

Lungime:

2,000 Km

19 DC 19

Lungime:

5,600 Km

20 DC 20

Lungime:

2,150 Km

21 DC 21

Lungime:

2,250 Km

22 DC 22

Lungime:

1,500 Km

23 DC 23

Lungime:

3,200 Km

Reclasat din: DC 23 + DEN (L=2,000km) Origine: Km 0+000 DJ 107 (Lunca Trnavei) Pnade Destinaie: Km 3+200 Biia Reclasat din: DC 24 + DEN (L=5,000km) Origine: Km 0+000 ona (DJ 107) Biia Destinaie: Km 6+000 Alecu (DJ 107V) Origine: Km 0+000 DJ 107 (Halta Blcaciu) Blcaciu 12+200 Valea Lung (DJ 142K)

24 DC 24

Lungime:

6,000 Km

25 DC 25

Lungime:

12,200 Km

Destinaie: Km 26 DC 26 Lungime: 5,400 Km

Reclasat din: DC 26 (Snmiclu - Valea Sasului: L=5,400km) Origine: Km 0+000 Snmiclu (DJ 107V) Destinaie: Km 5+400 Valea Sasului Origine: Km 0+000 Jidvei (DJ 107) Halta Feisa - Feisa 2+510 DJ 142K

27 DC 27

Lungime:

2,510 Km

Destinaie: Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 2

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ALBA28 DC 28 Lungime: 5,150 Km Reclasat din: DC 28 (DJ 107 - Snmiclu: L=5,150km) Origine: Km 0+000 DJ 107 Cplna de Jos Destinaie: Km 5+150 Snmiclu (DJ 107V) Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 DJ 107 5+000 Veseu 0+000 DN 14B 1+000 Glogove 0+000 DN 14B 4+000 Lodroman 0+000 Veza (DJ 107) Izvoarele 4+000 Tiur 0+000 Mnrade DJ 107 1+300 Sptac 0+000 DJ 107 (Cergu Mare) 2+400 Cergu Mic 0+000 DJ 107 (Cergu Mare) 2+500 Lupu 0+000 Mihal (DJ 107B) 3+600 Obreja 0+000 Hpria (DJ 107) 4+450 Dumitra 0+000 Hpria (DJ 107) Henig 7+960 Berghin (DJ 107) 0+000 Alba Iulia (DN 1) 7+831 Ciugud (DJ 107C) 0+000 DJ 107C 2+460 Oarda 0+000 DN 1 (Halta Rahu) Rahu 9+150 Deal

29 DC 29

Lungime:

5,000 Km

30 DC 31

Lungime:

1,000 Km

31 DC 33

Lungime:

4,000 Km

32 DC 34

Lungime:

4,000 Km

Destinaie: Km 33 DC 35 Lungime: 1,300 Km Origine: Km

Destinaie: Km 34 DC 36 Lungime: 2,400 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

35 DC 37

Lungime:

2,500 Km

36 DC 39

Lungime:

3,600 Km

37 DC 40

Lungime:

4,450 Km

38 DC 41

Lungime:

7,960 Km

Destinaie: Km 39 DC 43 Lungime: 7,831 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

40 DC 44

Lungime:

2,460 Km

41 DC 46

Lungime:

9,150 Km

Destinaie: Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 3

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ALBA42 DC 47 Lungime: 2,850 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 DN 1 (Halta Cut) 2+850 Cut 0+000 Clnic (DJ 106F) 5+000 Deal 0+000 Grbova (DJ 106F) 6+700 Crpini 0+000 Ssciori (DN 67C) Loman - Plei 21+000 Crri 0+000 Strungari (DJ 704A) 4+000 Purcrei 0+000 DN 7 3+540 Blandiana 0+000 DN 7 (Halta Balomiru de Cmp) Balomiru de Cmp 3+150 Acmariu 0+000 Bulbuc (DJ 107U) Viezuri - Curpeni 5+180 Ceru Bcini (DJ 107U) 0+000 DJ 107I Dup Deal 5+000 Cheia 0+000 Blandiana (DJ 107A) 10+950 Rctu 0+000 DN 74 (Izvoru Ampoiului) 2+990 Trmpoiele 0+000 DN 74 (Suseni) Ptrngeni 2+730 Valea Mic 0+000 DN 74 Ampoia - Remetea - Lunca Ampoiei 14+000 Lunca Meteului

43 DC 49

Lungime:

5,000 Km

44 DC 50

Lungime:

6,700 Km

45 DC 51

Lungime:

21,000 Km

Destinaie: Km 46 DC 52 Lungime: 4,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

47 DC 55

Lungime:

3,540 Km

48 DC 57

Lungime:

3,150 Km

Destinaie: Km 49 DC 60 Lungime: 5,180 Km Origine: Km

Destinaie: Km 50 DC 62 Lungime: 5,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 51 DC 63 Lungime: 10,950 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

52 DC 66

Lungime:

2,990 Km

53 DC 67

Lungime:

2,730 Km

Destinaie: Km 54 DC 68 Lungime: 14,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 55 DC 68A Lungime: 8,000 Km

Reclasat din: DC 68A rekilometrat Origine: Km 2+270 Limita Jud. Cluj Destinaie: Km 10+270 Lunca Mureului (DJ 107F)

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 4

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ALBA56 DC 70 Lungime: 21,800 Km Reclasat din: DC 70 + DF (elna - Necrileti: L=18,000km) Origine: Km 0+000 Ighiu (DJ 107H) elna Destinaie: Km 21+800 Necrileti (DJ 106H) Reclasat din: DC 72 + DEN (Craiva - Piatra Craivei: L=3,000km) Origine: Km 0+000 DJ 107H (Cricu) Craiva Destinaie: Km 6+640 Piatra Craivei Reclasat din: DEA Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

57 DC 72

Lungime:

6,640 Km

58 DC 72A

Lungime:

4,300 Km

2+900 Limita Jud. Sibiu 7+200 Grbova (DJ 106F) 0+000 Cricu (DJ 107H) 4+750 Tibru 0+000 DN 1 (Gara Brban) 4+955 DN 74 (Miceti) 0+000 Strem (DJ 750C) 6+580 Geomal 0+000 DC 77 Cetea - Reicani - Teceti - Dealu Geoagiului 23+622 Ilieti 0+000 Strem (DJ 750C) Strem 7+250 Benic (DJ 107K) 0+000 ifra (DN 1) Grbova de Jos - Grbovia 8+000 Grbova de Sus 0+000 DJ 107M (Vlioara) 1+600 Izvoarele 0+000 DN 1 (Mirslu) Lopadea Veche 8+250 Rachi 0+000 DN 1 Mirslu 6+000 Cicu 0+000 DN 1 (Decea) 3+500 Ormeni

59 DC 73

Lungime:

4,750 Km

60 DC 74

Lungime:

4,955 Km

61 DC 75

Lungime:

6,580 Km

62 DC 76

Lungime:

23,622 Km

Destinaie: Km 63 DC 77 Lungime: 7,250 Km Origine: Km

Destinaie: Km 64 DC 79 Lungime: 8,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 65 DC 80 Lungime: 1,600 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

66 DC 81

Lungime:

8,250 Km

Destinaie: Km 67 DC 82 Lungime: 6,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 68 DC 83 Lungime: 3,500 Km Origine: Km Destinaie: Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 5

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ALBA69 DC 85 Lungime: 3,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 DN 1 3+000 Dumbrava 0+000 DN 1 4+800 Mhceni 0+000 Drum forestier Negrileasa 3+000 Poiana Narciselor 0+000 Lupuleti (DJ 107I) Poieni 6+000 Stnioara

70 DC 86

Lungime:

4,800 Km

71 DC 87

Lungime:

3,000 Km

Destinaie: Km 72 DC 88 Lungime: 6,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 73 DC 90 Lungime: 9,500 Km

Reclasat din: DC 90 (Sohodol - Poiana: L=9,500km) Origine: Km 0+000 Sohodol (DJ 750A) Bzeti - Deonceti - Leheti Destinaie: Km 9+500 Poiana Origine: Km 0+000 DJ 762 Avram Iancu 6+400 Trsa

74 DC 91

Lungime:

6,400 Km

Destinaie: Km 75 DC 93 Lungime: 6,000 Km

Reclasat din: DC 93 (Poiana Vadului - Costeti: L=3,450km) + DF (Costeti - Petelei: L=2,550km) Origine: Km 0+000 Poiana Vadului (DJ 750B) Costeti 6+000 Petelei 0+000 Burzeti (DJ 750B) Popetii de Sus - Lzeti 7+000 DC 133 (Faa Lzeti) 0+000 Ursoaia 12+000 Ghear Scrioara 0+000 Cmpeni (DN 75) 7+000 Certege 0+000 Bistra (DN 75) Ciuldeti - Bleti - Durti 8+800 Poiana 0+000 DN 75 Muca 5+200 Lazuri 0+000 Lupa (DN 75) Hddu - Pru Crbunari - asa 7+000 Geamna

Destinaie: Km 76 DC 94 Lungime: 7,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 77 DC 95 Lungime: 12,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

78 DC 96

Lungime:

7,000 Km

79 DC 97

Lungime:

8,800 Km

Destinaie: Km 80 DC 98 Lungime: 5,200 Km Origine: Km

Destinaie: Km 81 DC 99 Lungime: 7,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 6

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ALBA82 DC 100 Lungime: 3,935 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Dealu Geoagiului (DC 76) 3+935 Modoleti (DJ 107K) 0+000 Sntimbru (DJ 107B) Totoi 5+150 DJ 107 (Teleac) 0+000 Grbova de Jos (DC 79) 3+000 Geomal 0+000 DJ 107I Valea Inzelului 8+000 Valea Fgetului 0+000 Brdeti (DJ 107I) Valea Poienii - Dumeti 7+000 Slciua de Jos (DN 75) 0+000 Geogel (DJ 107I) 11+000 Ponor (DJ 750C) 0+000 DJ 107A 2+000 Stuini 0+000 DC 66 2+500 Pirita 0+000 DJ 108 (Albac) 4+000 Brti 0+000 Hoprta (DJ 107E) 4+000 Turda (DC 6) 0+000 Siliva 3+000 Hoprta (DJ 107E) 0+000 DN 74 (DC 66) 3+000 Dealu Roatei 0+000 DN 75 3+000 Potionci 0+000 DN 74 Buninginea 6+500 Gheduleti 0+000 DN 74 (Ciuruleasa) 6+000 Soharu

83 DC 101

Lungime:

5,150 Km

Destinaie: Km 84 DC 102 Lungime: 3,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

85 DC 103

Lungime:

8,000 Km

Destinaie: Km 86 DC 104 Lungime: 7,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 87 DC 106 Lungime: 11,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

88 DC 107

Lungime:

2,000 Km

89 DC 108

Lungime:

2,500 Km

90 DC 109

Lungime:

4,000 Km

91 DC 110

Lungime:

4,000 Km

92 DC 112

Lungime:

3,000 Km

93 DC 113

Lungime:

3,000 Km

94 DC 114

Lungime:

3,000 Km

95 DC 115

Lungime:

6,500 Km

Destinaie: Km 96 DC 116 Lungime: 6,000 Km Origine: Km Destinaie: Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 7

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ALBA97 DC 117 Lungime: 7,000 Km Origine: Km Destinaie: Km 98 DC 118 Lungime: 2,000 Km Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Bucium (DJ 107I) Valea esii - Jurculeti - Muntari 7+000 Roia Montan 0+000 DC 99 (Lupa) 2+000 Muca

99 DC 119

Lungime:

12,000 Km

Reclasat din: DC 119 + DEN (Trifeti - Petroasa: L=9,000km) Origine: Km 0+000 DJ 108 (Horea) Trifeti Destinaie: Km 12+000 Petroasa Origine: Km 0+000 DN 75 (Albac) Sohodol 12+000 Costeti 0+000 Sohodol (DJ 750A) Lumineti - Joldieti - Valea Verde 13+000 Medreti 0+000 Horea (DJ 108) Preluca 9+000 Ptrueti 0+000 Vidra (DJ 762) Dosu Luncii - Hrti - Poieni - Bi - Hoanca 10+000 Bordetii Poieni 0+000 Mogo (DJ 107I) Mmligani 9+000 Valea Geogeti 0+000 DJ 108 Mnceti 2+000 Fericet 0+000 Drum forestier 4+000 Bucuru 0+000 DJ 107I (Gura Hornei) Butna - Corna 3+000 Floreti 0+000 DJ 107I 2+000 Valea Uzei 0+000 Slciua de Jos (DN 75) 5+000 Subpiatr

100 DC 120

Lungime:

12,000 Km

Destinaie: Km 101 DC 121 Lungime: 13,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 102 DC 122 Lungime: 9,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 103 DC 123 Lungime: 10,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 104 DC 124 Lungime: 9,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 105 DC 125 Lungime: 2,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 106 DC 126 Lungime: 4,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

107 DC 127

Lungime:

3,000 Km

Destinaie: Km 108 DC 128 Lungime: 2,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km

109 DC 130

Lungime:

5,000 Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 8

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ALBA110 DC 131 Lungime: 15,000 Km Reclasat din: DC 131 + DF (L=11,000km) Origine: Km 0+000 Arieeni (DN 75) Faa Cristesei Destinaie: Km 15+000 Coble Origine: Km 0+000 Izvoarele (DN 75) Dobreti - Grda Seac - Pliti 3+000 Ghear 0+000 DN 75 (Scrioara) 3+000 Faa Lzeti 0+000 Dealu Ordncuii 2+000 Sfoartea 0+000 DN 75 Runc - Negeti 10+000 Negeti 0+000 DN 75 tiuleti 4+000 Lespezea

111 DC 132

Lungime:

3,000 Km

Destinaie: Km 112 DC 133 Lungime: 3,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

113 DC 134

Lungime:

2,000 Km

114 DC 135

Lungime:

10,000 Km

Destinaie: Km 115 DC 136 Lungime: 4,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 116 DC 137 Lungime: 8,000 Km

Reclasat din: DC 137 + DF (L=4,000km) Origine: Km 0+000 Poiana Vadului (DJ 750B) Fgetu de Sus - Duduieni Destinaie: Km 8+000 Psteti Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 DN 75 3+000 Dealu Frumos 0+000 DN 75 3+000 Bodeti 0+000 Poiana Leheti - Furduieti 3+000 Bzeti (DC90) 0+000 DN 75 (Bonceti) Valea Bistrei 5+000 Dealu Capsei 0+000 DN 74A (Cmpeni) 3+000 Poduri 0+000 Bistra (DN 75) Hudriceti 6+000 Dmbureni

117 DC 138

Lungime:

3,000 Km

118 DC 139

Lungime:

3,000 Km

119 DC 140

Lungime:

3,000 Km

Destinaie: Km 120 DC 141 Lungime: 5,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 121 DC 142 Lungime: 3,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

122 DC 143

Lungime:

6,000 Km

Destinaie: Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 9

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ALBA123 DC 144 Lungime: 11,000 Km Reclasat din: DC 144 + DEN (Trioreti - Novceti: L=3,000km) Origine: Km 0+000 Bistra (DN 75) Dealu Muntelui - rneti - Trioreti Destinaie: Km 11+000 Novceti Origine: Km 0+000 Bistra (DN 75) Creeti - Vrii Mici 7+000 Vrii Mari 0+000 Roia Montan 5+000 arina 0+000 DJ 742 (Blmoeti) 4+000 Grda Brbuleti 0+000 DN 74A (Crpini) Vrtop 9+000 DC 147 0+000 DJ 107I (Buciumi Sat) Valea Abruzei 8+000 Bisericani 0+000 DJ 107I 2+000 Ciuculeti 0+000 Mogo (DC 124) Cristeti 3+000 Bogdneti 0+000 DJ 107I (Valea Barnii) 3+000 Brbeti 0+000 Cojocani (DJ 107I) Boceti - Bogdneti 5+000 Buteti 0+000 DJ 107I (Mogo) Valea upilor 3+000 Valea Mlacii 0+000 Mogo (DC 124) 2+000 Poienile Mogo 0+000 DN 74 Ciuruleasa - Bidigeti 6+000 Bodreti

124 DC 145

Lungime:

7,000 Km

Destinaie: Km 125 DC 146 Lungime: 5,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

126 DC 147

Lungime:

4,000 Km

127 DC 148

Lungime:

9,000 Km

Destinaie: Km 128 DC 149 Lungime: 8,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 129 DC 150 Lungime: 2,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

130 DC 151

Lungime:

3,000 Km

Destinaie: Km 131 DC 152 Lungime: 3,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

132 DC 153

Lungime:

5,000 Km

Destinaie: Km 133 DC 154 Lungime: 3,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 134 DC 155 Lungime: 2,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

135 DC 156

Lungime:

6,000 Km

Destinaie: Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 10

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ALBA136 DC 157 Lungime: 2,500 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DEN Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DEN Origine: Km Destinaie: Km 0+000 DN 74 (Ciuruleasa) 2+500 DC 156 (Bidigeti) 0+000 DN 74 2+000 Bogleti 0+000 Buninginea (DC 115) 3+000 Morreti 0+000 DN 74 4+000 Boteti 0+000 DN 74 2+000 Vulcan 0+000 Grda de Sus (DN 75) 5+000 Biharia 0+000 Drum forestier 3+500 Ocoale 0+000 Brleti Ctun (DJ 107I) 2+000 Onceti 0+000 Mmligani (DC 124) 2+000 Valea Brlueti 0+000 Mmligani (DC 124) 1+000 Valea Coceti 0+000 DN 75 (Mihoieti) 2+000 Bobreti 0+000 Vidra (DJ 762) 1+000 Dealu Goieti 0+000 Jefleti 3+000 Goieti

137 DC 158

Lungime:

2,000 Km

138 DC 159

Lungime:

3,000 Km

139 DC 160

Lungime:

4,000 Km

140 DC 161

Lungime:

2,000 Km

141 DC 162

Lungime:

5,000 Km

142 DC 163

Lungime:

3,500 Km

143 DC 164

Lungime:

2,000 Km

144 DC 165

Lungime:

2,000 Km

145 DC 166

Lungime:

1,000 Km

146 DC 167

Lungime:

2,000 Km

147 DC 168

Lungime:

1,000 Km

148 DC 169

Lungime:

3,000 Km

149 DC 170

Lungime:

8,000 Km

0+000 Strungari (DJ 704A) 8+000 Tonea

150 DC 171

Lungime:

5,000 Km

0+000 Pianu de Sus (DJ 704A) 5+000 Teren de Golf

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 11

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ALBA151 DC 172 Lungime: 4,000 Km Reclasat din: DEN Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DE Origine: Km Destinaie: Km 153 DC 174 Lungime: 4,000 Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km 157 DC 178 Lungime: 2,000 Km Reclasat din: DE Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DEN Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km 161 DC 182 Lungime: 10,000 Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Metereu (DJ 107A) 4+000 Valea Goblii

152 DC 173

Lungime:

35,000 Km

0+000 Fenes (DN 74) Poiana Narciselor - Negrileasa 35+000 Lupuleti (DJ 107I)

0+000 Boteti (DN 74) 4+000 Dobrot

154 DC 175

Lungime:

4,500 Km

0+000 Zlatna 4+500 Dumbrava

155 DC 176

Lungime:

3,500 Km

0+000 DN 74 3+500 Rui

156 DC 177

Lungime:

12,000 Km

0+000 Zlatna Vltori 12+000 Runc

0+000 Almau Mare 2+000 Hane

158 DC 179

Lungime:

14,500 Km

0+000 Necrileti (DJ 106H) 14+500 Sfrcea

159 DC 180

Lungime:

6,500 Km

0+000 Dostat (DJ 141D) 6+500 Spring (DJ 106L)

160 DC 181

Lungime:

5,000 Km

0+000 Strungari Valea Leii 5+000 Mnstirea Cioara

0+000 Grda Seac 10+000 Pliti

162 DC 183

Lungime:

3,000 Km

0+000 DN 67C 3+000 Valea Beiului

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 12

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ALBA163 DC 184 Lungime: 4,000 Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km 164 DC 185 Lungime: 8,000 Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km 165 DC 186 Lungime: 8,000 Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km 167 DC 188 Lungime: 2,000 Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km 168 DC 189 Lungime: 2,000 Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km 171 DC 192 Lungime: 6,000 Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km 173 DC 194 Lungime: 3,000 Km Reclasat din: DEN Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Ocoli (DC 89) Runc 4+000 Lunca Larg

0+000 Ponorel (DJ 762) Valea Morii - Plecua 8+000 Hoanc

0+000 Nemei (DJ 762) 8+000 Dosu Luncii

166 DC 187

Lungime:

5,000 Km

0+000 DJ 762 Segaj - Modoleti 5+000 Jefleti

0+000 Goieti (DJ 762) Dealu Goieti 2+000 Haiduceti

0+000 Oideti (DJ 762) 2+000 Haiduceti

169 DC 190

Lungime:

2,000 Km

0+000 Vrtneti (DJ 762) 2+000 Urde

170 DC 191

Lungime:

6,000 Km

0+000 Lunca Veseti (DJ 762) Culdeti - Runc 6+000 Ponorel (DJ 762)

0+000 Valea Morii 6+000 Vlcneasa

172 DC 193

Lungime:

6,000 Km

0+000 Bobrti Puiuleeti 6+000 Pitrceti

0+000 Turda (DC 110) 3+000 Splnaca (DC 4)

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 13

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ALBA174 DC 195 Lungime: 3,500 Km Reclasat din: Strad n Bucerdea Vinoas (L=1,800km) + DF (L=1,700km) Origine: Km 0+000 DJ 107H Destinaie: Km 3+500 Bucerdea Vinoas Reclasat din: DEN Origine: Km Destinaie: Km 176 DC 197 Lungime: 7,000 Km Reclasat din: DEN Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DEN Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DEN Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km 180 DC 201 Lungime: 2,500 Km Reclasat din: DEN Origine: Km Destinaie: Km 181 DC 202 Lungime: 12,000 Km Reclasat din: DEN Origine: Km Destinaie: Km 182 DC 203 Lungime: 10,500 Km

175 DC 196

Lungime:

13,100 Km

0+000 DJ 108 Budieti 13+100 Dealu Lamasoi

0+000 Rogoz (DN 75) 7+000 Dup Plee

177 DC 198

Lungime:

3,000 Km

0+000 DJ 108 3+000 Ruseti

178 DC 199

Lungime:

6,000 Km

0+000 DN 75 6+000 Pleeti

179 DC 200

Lungime:

10,000 Km

0+000 DJ 108 Cioneti 10+000 Valea Lomasoi

0+000 DN 75 Galbena 2+500 Valea Galben

0+000 DN 75 Costeti 12+000 Horea (DJ 108)

Reclasat din: Strad n Mun. Blaj (L=1,400km) + DEN (L=9,100km) Origine: Km 0+000 Blaj (DJ 107) Fliteti Destinaie: Km 10+500 Deleni Obrie Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km

183 DC 204

Lungime:

5,000 Km

0+000 Horea (DJ 108) Buteti - Giurgiu 5+000 Znzeti

184 DC 205

Lungime:

9,400 Km

Reclasat din: DEN (Berghin - Ohaba: L=5,600km) + DEN (Ohaba - Mgherat: L=3,800km) Origine: Km 0+000 Berghin (DJ 107) Ohaba 9+400 Mgherat

Destinaie: Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 14

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ALBA185 DC 206 Lungime: 5,000 Km Reclasat din: DEN (esuri - Almau Mare: L=2,000km) + DEN (Almau Mare - Ctun Lazuri: L=3,000km) Origine: Km 0+000 esuri Almau Mare 5+000 Ctun Lazuri

Destinaie: Km 186 DC 207 Lungime: 7,000 Km Reclasat din: DEN Origine: Km Destinaie: Km 187 DC 208 Lungime: 5,000 Km Reclasat din: DEN Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DEN Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km 192 DC 213 Lungime: 4,000 Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km

0+000 DJ 705 Plai 7+000 Cib

0+000 Brdet 5+000 Brdet

188 DC 209

Lungime:

3,000 Km

0+000 DC 156 3+000 Valea Tului

189 DC 210

Lungime:

2,000 Km

0+000 DC 156 2+000 Valea Budeiei

190 DC 211

Lungime:

4,000 Km

0+000 Ciuruleasa (DC 156) 4+000 Borzeti

191 DC 212

Lungime:

6,000 Km

0+000 Grde (DN 75) Poiu 6+000 Runcuri

0+000 DN 75 4+000 Nmu

193 DC 214

Lungime:

15,000 Km

Reclasat din: DF (L=8,000km) + DEN (L=7,000km) Origine: Km 0+000 ugag (DN 67C) Destinaie: Km 15+000 Brsana Reclasat din: DEN Origine: Km 0+000 DN 67C Destinaie: Km 12+000 Ari Reclasat din: DEN Origine: Km Destinaie: Km

194 DC 215

Lungime:

12,000 Km

195 DC 216

Lungime:

3,000 Km

0+000 DN 67C 3+000 Mrtinie

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 15

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ALBA196 DC 217 Lungime: 8,000 Km Reclasat din: DF Origine: Km Destinaie: Km Reclasat din: DEN Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Tu Bistra 8+000 Curmtura

197 DC 218

Lungime:

5,000 Km

0+000 Vinerea (DJ 704) 5+000 Slitea (DJ 705E)

Lungimea total a reelei de drumuri comunale din judeul ALBA

1130,290 Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 16

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARAD1 DC 1 Lungime: 11,300 Km Reclasat din: DC 1 (Berechiu - Susag: L=9,900km) + DE (Susag - DJ 792A: L=1,400km) Origine: Km 0+000 Berechiu (DJ 709) Moiori - Susag 11+300 DJ 792A

Destinaie: Km 2 DC 2 Lungime: 11,600 Km

Reclasat din: DE (DJ 709 - Coroi: L=8,000km) + DC 1 (Coroi - DJ 792A: L=3,600km) Origine: Km 0+000 DJ 709 (Cermei) Coroi Destinaie: Km 11+600 DJ 792A Reclasat din: DE (Stoineti - Vlani: L=2,700km) Origine: Km 0+000 Stoineti Destinaie: Km 2+700 Vlani Reclasat din: DC 4 (DJ 792A - Ciunteti: L=6,000km) + DE (Ciunteti - Limita Jud. Bihor: L=3,800km) Origine: Km 0+000 DJ 792A (Craiva) Stoineti - Ciunteti 9+800 Limita Jud. Bihor 0+000 DC 4 2+300 iad 0+000 DC 4 Rogoz de Beliu 2+400 iad

3

DC 3

Lungime:

2,700 Km

4

DC 4

Lungime:

9,800 Km

Destinaie: Km 5 DC 5 Lungime: 2,300 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

6

DC 6

Lungime:

2,400 Km

Destinaie: Km 7 DC 9 Lungime: 13,200 Km

Reclasat din: DC 9 (Beneti - Mru: L=13,200km) Origine: Km 0+000 Tgdu (DJ 793A) Beneti - Bochia - Secaci Destinaie: Km 13+200 Mru Reclasat din: DC 10 (Hma - Clit: L=2,200km) Origine: Km 0+000 Hma (DJ 793A) Destinaie: Km 2+200 Clit Reclasat din: DC 11 (Comneti - Botfei: L=8,000km) + DF 114 (Botfei - Limita Jud. Bihor: L=8,500km) Origine: Km 0+000 Comneti (DJ 793A) Agriu Mic - Botfei 16+500 Limita Jud. Bihor

8

DC 10

Lungime:

2,200 Km

9

DC 11

Lungime:

16,500 Km

Destinaie: Km 10 DC 12 Lungime: 3,000 Km

Reclasat din: DC 12 (Hlna - Urvi de Beliu: L=3,000km) Origine: Km 0+000 Hlma (DC 10) Destinaie: Km 3+000 Urvi de Beliu Reclasat din: DC 13 (DJ 793A - Groeni: L=7,500km) Origine: Km 0+000 DJ 793A (Groeni) Destinaie: Km 7+500 Groeni

11 DC 13

Lungime:

7,500 Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 17

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARAD12 DC 14 Lungime: 4,500 Km Reclasat din: DC 14 (Nermi - Brzeti: L=4,500km) Origine: Km 0+000 Nermi (DJ 793A) Destinaie: Km 4+500 Brzeti Origine: Km 0+000 DJ 792B (Sebi) Rpsig 13+300 DJ 792A 0+000 Prunior (DJ 793) 4+100 DC 15

13 DC 15

Lungime:

13,300 Km

Destinaie: Km 14 DC 17 Lungime: 4,100 Km Origine: Km Destinaie: Km

15 DC 18

Lungime:

6,400 Km

Reclasat din: DC 18 (Igneti - Ndlbeti: L=5,800km) + DE (L=0,600km) Origine: Km 0+000 Igneti (DJ 793C) Susani Destinaie: Km 6+400 Ndlbeti Reclasat din: DC 19 (Donceni - Igneti: L=3,100km) Origine: Km 0+000 Donceti (DJ 793C) Destinaie: Km 3+100 Igneti (DJ 793C) Reclasat din: DC 20 (Mnead - Ndlbeti: L=4,300km) + DE (L=1,400km) Origine: Km 0+000 Mnead (DJ 793C) Destinaie: Km 5+700 Ndlbeti Reclasat din: DC 21 (Buhani - Neagra: L=4,300km) Origine: Km 0+000 Buhani (DJ 792B) Destinaie: Km 4+300 Neagra Reclasat din: DC 22 (Dezna - Slatina de Cri: L=3,500km) Origine: Km 0+000 Dezna (DJ 792B) Destinaie: Km 3+500 Slatina de Cri Reclasat din: DC 23 (Iermata - Chier: L=10,100km) Origine: Km 0+000 Iermata (DJ 792) Moroda Destinaie: Km 10+100 Chier (DJ 792D) Reclasat din: DC 25 (Trnova - Gara CFR: L=2,200km) Origine: Km 0+000 Trnova (DJ 792C) Destinaie: Km 2+200 Gara CFR Reclasat din: DC 26 (Mocrea - Gara CFR: L=0,700km) Origine: Km 0+000 Mocrea (DJ 792D) Destinaie: Km 0+700 Gara CFR Reclasat din: DC 27 (Silindia - Mocrea: L=8,300km) Origine: Km 0+000 Silindia (DJ 792C) Satu Mic Destinaie: Km 8+300 Mocrea (DJ 792D)

16 DC 19

Lungime:

3,100 Km

17 DC 20

Lungime:

5,700 Km

18 DC 21

Lungime:

4,300 Km

19 DC 22

Lungime:

3,500 Km

20 DC 23

Lungime:

10,100 Km

21 DC 25

Lungime:

2,200 Km

22 DC 26

Lungime:

0,700 Km

23 DC 27

Lungime:

8,300 Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 18

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARAD24 DC 28 Lungime: 1,900 Km Reclasat din: DC 28 (DJ 792C - Iercoeni: L=1,900km) Origine: Km 0+000 DJ 792C Destinaie: Km 1+900 Iercoeni Reclasat din: DE (Ineu - Satu Mic: L=9,300km) Origine: Km 0+000 Ineu (DN 79A) Mocrea Destinaie: Km 9+300 Satu Mic (DC 27) Reclasat din: DE (Alma - Mnstire Alma: L=2,800km) Origine: Km 0+000 Alma (DN 79A) Destinaie: Km 2+800 Mnstire Alma Reclasat din: DC 31 (DJ 792B - Sljeni: L=3,500km) Origine: Km 0+000 Sebi (DJ 792B) Destinaie: Km 3+500 Sljeni Reclasat din: DC 33 (Reveti - Roia: L=4,000km) Origine: Km 0+000 Reveti (DJ 708) Destinaie: Km 4+000 Roia Reclasat din: DC 35 (Alma - Rdeti: L=4,000km) Origine: Km 0+000 Alma (DJ 792E) Cil Destinaie: Km 4+000 Rdeti Reclasat din: DC 36 (DJ 708 - Crocna: L=2,000km) Origine: Km 0+000 DJ 708 Destinaie: Km 2+000 Crocna Reclasat din: DC 37 (Iosa - Feni: L=1,200km) Origine: Km 0+000 Iosa (DJ 708) Destinaie: Km 1+200 Feni Reclasat din: DC 38 (Gurahon - Brusturescu: L=12,600km) Origine: Km 0+000 Gurahon (DN 79A) Zimbru Destinaie: Km 12+600 Brusturescu Reclasat din: DC 39 (DC 38 - Valea Mare: L=1,300km) Origine: Km 0+000 DC 38 Destinaie: Km 1+300 Valea Mare Reclasat din: DC 40 (Zimbru - Dulcele: L=3,400km) Origine: Km 0+000 Zimbru (DC 38) Destinaie: Km 3+400 Dulcele

25 DC 29

Lungime:

9,300 Km

26 DC 30

Lungime:

2,800 Km

27 DC 31

Lungime:

3,500 Km

28 DC 33

Lungime:

4,000 Km

29 DC 35

Lungime:

3,800 Km

30 DC 36

Lungime:

2,000 Km

31 DC 37

Lungime:

1,200 Km

32 DC 38

Lungime:

12,600 Km

33 DC 39

Lungime:

1,300 Km

34 DC 40

Lungime:

3,400 Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 19

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARAD35 DC 41 Lungime: 6,700 Km Reclasat din: DC 41 (DN 79A - Poiana: L=6,700km) Origine: Km 0+000 DN 79A Avram Iancu Destinaie: Km 6+700 Poiana Reclasat din: DE (DC 41 - Limita Jud. Bihor: L=10,400km) Origine: Km 0+000 DC 41 (Avram Iancu) Destinaie: Km 10+400 Limita Jud. Bihor Reclasat din: DC 42 (Vidra - Mermeti: L=8,200km) + DE (L=0,200km) Origine: Km 0+000 DN 79A km 4+700 (Vidra) Mgulicea Destinaie: Km 8+400 Mermeti Reclasat din: DC 43 (DN 76 - Bodeti: L=1,500km) Origine: Km 0+000 DN 76 Destinaie: Km 1+500 Bodeti Reclasat din: DC 44 (DN 76 - Brusturi: L=9,700km) Origine: Km 0+000 DN 76 (Hlmagiu) Bneti - Cristeti Destinaie: Km 9+700 Brusturi Reclasat din: DC 46 (Hlmgel - Luncoara: L=10,700km) Origine: Km 0+000 Hlmgel Destinaie: Km 10+700 Luncoara Reclasat din: DC 47 (DN 76 - Toheti: L=7,500km) + DE (L=0,800km) Origine: Km 0+000 DN 76 (Ioneti) Poienari Destinaie: Km 8+300 Toheti Reclasat din: DC 48 (Hlmgel - Toheti: L=1,700km) Origine: Km 0+000 Hlmgel (DJ 792F) Destinaie: Km 1+700 Toheti Reclasat din: DC 94 (agu - Limita Jud. Timi: L=6,000km) Origine: Km 0+000 agu (DN 69) Destinaie: Km 6+000 Limita Jud. Timi Reclasat din: DC 49 (Hlmagiu - Toheti: L=2,000km) Origine: Km 0+000 Hlmagiu (DN 76) Destinaie: Km 2+000 Toheti Reclasat din: DC 50 (DN 76 - Tisa: L=2,000km) Origine: Km 0+000 DN 76 Destinaie: Km 2+000 Tisa

36 DC 41A

Lungime:

10,400 Km

37 DC 42

Lungime:

8,400 Km

38 DC 43

Lungime:

1,500 Km

39 DC 44

Lungime:

9,700 Km

40 DC 46

Lungime:

10,700 Km

41 DC 47

Lungime:

8,300 Km

42 DC 48

Lungime:

1,700 Km

43 DC 49

Lungime:

6,000 Km

44 DC 49A

Lungime:

2,000 Km

45 DC 50

Lungime:

2,000 Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 20

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARAD46 DC 50A Lungime: 0,900 Km Reclasat din: DC 50 (DN 76 - rmure: L=0,900km) Origine: Km 0+000 DN 76 Destinaie: Km 0+900 rmure (DC 50) Reclasat din: DC 51 (Vrfurile - Aciua: L=10,500km) Origine: Km 0+000 Vrfurile (DN 79A) Talagiu Destinaie: Km 10+500 Aciua (DN 79A) Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Cariera Virfurile 0+500 Gara Virfurile

47 DC 51

Lungime:

10,500 Km

48 DC 51A

Lungime:

0,500 Km

49 DC 52

Lungime:

9,800 Km

Reclasat din: DC 52 (Plecua - Budeti: L=6,000km) + DE (Budeti - Talagiu: L=3,800km) Origine: Km 0+000 Plecua (DN 79A) Dumbrava - Budeti 9+800 Talagiu (DC 51)

Destinaie: Km 50 DC 53 Lungime: 1,200 Km

Reclasat din: DC 53 (Gura Vii - Rostoci: L=1,200km) Origine: Km 0+000 Gura Vii (DN 79A) Destinaie: Km 1+200 Rostoci Reclasat din: DC 54 (DJ 708 - Honior: L=1,000km) Origine: Km 0+000 DJ 708 Destinaie: Km 1+000 Honisor Reclasat din: DF 196 (DJ 708 - Buceava oimu: L=3,200km) Origine: Km 0+000 DJ 708 Brazii - Iacobini Destinaie: Km 3+200 Buceava oimu Reclasat din: DC 56 (DJ 708 - Seca: L=2,800km) Origine: Km 0+000 DJ 708 Destinaie: Km 2+800 Seca Reclasat din: DC 57 (DJ 708 - Iacobini: L=1,200km) Origine: Km 0+000 DJ 708 Destinaie: Km 1+200 Iacobini Reclasat din: DC 58 (Boneti - Musteti: L=5,800km) Origine: Km 0+000 Boneti (DN 79A) Destinaie: Km 5+800 Musteti Reclasat din: DC 59 (Chiindia - Piueni: L=4,700km) + DE (L=5,600km) Origine: Km 0+000 Chiindia (DJ 793) Destinaie: Km 10+300 Piueni Reclasat din: DC 60 (Chiindia - Vsoaia: L=10,900km) Origine: Km 0+000 Chiindia (DJ 793) Destinaie: Km 10+900 Vsoaia

51 DC 54

Lungime:

1,000 Km

52 DC 55A

Lungime:

3,200 Km

53 DC 56

Lungime:

2,800 Km

54 DC 57

Lungime:

1,200 Km

55 DC 58

Lungime:

5,800 Km

56 DC 59

Lungime:

10,300 Km

57 DC 60

Lungime:

10,900 Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 21

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARAD58 DC 61 Lungime: 4,100 Km Reclasat din: DC 61 (DJ 708A - Miniel: L=4,100km) Origine: Km 0+000 DJ 708A Destinaie: Km 4+100 Miniel Reclasat din: DC 61A (DJ 708A - Nda: L=1,900km) + DF 181 + DF 35 (L=20,900km) Origine: Km 0+000 DJ 708A (km 23+800) Nda 22+800 Conop 0+000 DJ 708A 7+400 Miniu de Sus

59 DC 61A

Lungime:

22,800 Km

Destinaie: Km 60 DC 62 Lungime: 7,400 Km Origine: Km Destinaie: Km

61 DC 63

Lungime:

6,400 Km

Reclasat din: DC 63 (DJ 708A - Luguzu: L=6,400km) Origine: Km 0+000 DJ 708A (Tut) Camna Destinaie: Km 6+400 Luguzu (DJ 792C) Origine: Km Destinaie: Km 0+000 ilindia (DJ 792C) 4+100 DJ 708A

62 DC 64

Lungime:

4,100 Km

63 DC 65

Lungime:

12,600 Km

Reclasat din: DC 65 (Mderat - Drau: L=12,600km) Origine: Km 0+000 Mderat (DJ 792C) Agriu Mare Destinaie: Km 12+600 Dru Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Agriu Mare (DC 65) 2+500 Arneag (DJ 792D)

64 DC 66

Lungime:

2,500 Km

65 DC 67

Lungime:

4,400 Km

Reclasat din: DC 67 (Trnova - DC 65: L=4,400km) Origine: Km 0+000 Trnova (DJ 792D) Destinaie: Km 4+400 DC 65 (Agriu Mare) Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Mca (DJ 709) 3+200 Mderat (DJ 792C)

66 DC 68

Lungime:

3,200 Km

67 DC 69

Lungime:

5,700 Km

Reclasat din: DC 69 (DN 7 - Cladova: L=5,700km) Origine: Km 0+000 DN 7 (Baratca) Destinaie: Km 5+700 Cladova Reclasat din: DC 70 (DN 7 - Milova: L=5,200km) Origine: Km 0+000 DN 7 Destinaie: Km 5+200 Milova Reclasat din: DC 70A (DN 7 - Debelagora: L=7,500km) Origine: Km 0+000 DN 8 Destinaie: Km 7+500 Debelagora

68 DC 70

Lungime:

5,200 Km

69 DC 70A

Lungime:

7,500 Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 22

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARAD70 DC 71 Lungime: 2,900 Km Reclasat din: DE (DN 7 - Belotin: L=2,900km) Origine: Km 0+000 DN 7 Destinaie: Km 2+900 Belotin Reclasat din: DC 72 (Stejar - Svrin: L=20,300km) Origine: Km 0+000 Stejar (DN 7) Lupeti - Prneti Destinaie: Km 20+300 Svrin (DN 7) Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Baia (DJ 707C) 2+800 Lupeti (DC 72)

71 DC 72

Lungime:

20,300 Km

72 DC 73

Lungime:

2,800 Km

73 DC 74

Lungime:

13,700 Km

Reclasat din: DC 74 (Svrin - Troa: L=13,700km) Origine: Km 0+000 Svrin (DN 7) Temeeti Destinaie: Km 13+700 Troa Reclasat din: DC 75 (DN 7 - Petri: L=2,900km) Origine: Km 0+000 DN 7 Selite Destinaie: Km 2+900 Petri (DJ 707) Reclasat din: DJ 707A (Limita Jud. Hunedoara - Ilteu: L=2,300km) Origine: Km 0+000 Limita Jud. Hunedoara Destinaie: Km 2+300 Ilteu (DN 7) Reclasat din: DE (Ilteu - DJ 707A: L=2,300km) Origine: Km 0+000 Ilteu (DN 7) Destinaie: Km 2+300 DJ 707A Reclasat din: DC 78 (DJ 682 - Cplna: L=4,400km) Origine: Km 0+000 DJ 682 Destinaie: Km 4+400 Cplna (DJ 707B) Reclasat din: DC 80 (Tela - Bulci: L=4,600km) Origine: Km 0+000 Tela (DJ 682) Destinaie: Km 4+600 Bulci Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Bata (DC 83) 3+200 Comp. Mure (DN 7)

74 DC 75

Lungime:

2,900 Km

75 DC 75A

Lungime:

2,300 Km

76 DC 76

Lungime:

2,300 Km

77 DC 78

Lungime:

4,400 Km

78 DC 80

Lungime:

4,600 Km

79 DC 82

Lungime:

3,200 Km

80 DC 83

Lungime:

26,200 Km

Reclasat din: DC 83 (Dorgo - Bata: L=26,200km) Origine: Km 0+000 Dorgo (DJ 682) Ususu - Belotin - Lalain Destinaie: Km 26+200 Bata (DJ 682) Origine: Km 0+000 itarov (DJ 572) Varnia 12+500 Dorgo (DJ 682)

81 DC 84

Lungime:

12,500 Km

Destinaie: Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 23

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARAD82 DC 85 Lungime: 4,400 Km Reclasat din: DC 85 (Dorgo - Ptr: L=4,400km) Origine: Km 0+000 Dorgo Destinaie: Km 4+400 Ptr Reclasat din: DC 86 rekilometrat (Limita Jud. Timi - DJ 609: L=7,200km) Origine: Km 8+000 Limita Jud. Timi Bruznic Destinaie: Km 15+200 DJ 609 Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Ghioroc (DJ 708B) 0+300 Cab. Ghioroc

83 DC 86

Lungime:

7,200 Km

84 DC 88A

Lungime:

0,300 Km

85 DC 88B

Lungime:

5,600 Km

Reclasat din: DE (DJ 708B - Feredeu: L=5,600km) Origine: Km 0+000 DJ 708B Destinaie: Km 5+600 Feredeu Reclasat din: DC 89 (DJ 691 - Chesin: L=2,000km) Origine: Km 0+000 DJ 691 Destinaie: Km 2+000 Chesin Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Zbrani (DJ 682) 3+000 Chesin (DC 89) 0+000 Firiteaz (DJ 682A) 2+500 Ficu

86 DC 89

Lungime:

2,000 Km

87 DC 90

Lungime:

3,000 Km

88 DC 92

Lungime:

2,500 Km

89 DC 95

Lungime:

3,100 Km

Reclasat din: DC 95 (DC 49 - Hunedoara Timiana: L=3,000km) Origine: Km 0+000 DC 49 Destinaie: Km 3+100 Hunedoara Timiana Origine: Km 0+000 Clugreni (DJ 682) Bodrogu Nou - Bodrogu Vechi 9+800 DN 7

90 DC 96A

Lungime:

9,800 Km

Destinaie: Km 91 DC 98 Lungime: 23,400 Km

Reclasat din: DC 98 (DN 76 - Felnac: L=21,200km) + DE (L=2,2km) Origine: Km 0+000 DN 69 Vinga - Mailat Destinaie: Km 23+400 Felnac Origine: Km Destinaie: Km 14+000 Limita Jud. Timi 17+000 DJ 682

92 DC 98A

Lungime:

3,000 Km

93 DC 99A

Lungime:

17,100 Km

Reclasat din: DC 99B Origine: Km 0+000 Bodrogu Nou (DJ 682) Mntur Destinaie: Km 17+100 Limita Jud. Timi

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 24

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARAD94 DC 100A Lungime: 16,600 Km Reclasat din: DC 100A (Limita Jud. Timi - Pecica: L=16,600km) Origine: Km 3+500 Limita Jud. Timi Snpetru German Destinaie: Km 20+100 Pecica (DN 7) Reclasat din: DE (Munar - Bezdia: L=4,400km) Origine: Km 0+000 Munar (DJ 682) Destinaie: Km 4+400 Bezdia Reclasat din: DC 103 (emlac - Peregu Mare: L=12,400km) Origine: Km 0+000 emlac (DJ 709D) Destinaie: Km 12+400 Peregu Mare (DJ 709J) Reclasat din: DC 77A Origine: Km 0+000 DC 78 Destinaie: Km 6+000 Limita Jud. Timi Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km 0+000 DN 7 2+200 Sederhat 0+000 DJ 709C 2+500 Variau Mare (DJ 709J)

95 DC 100B

Lungime:

4,400 Km

96 DC 103

Lungime:

12,400 Km

97 DC 104

Lungime:

6,000 Km

98 DC 105

Lungime:

2,200 Km

99 DC 107

Lungime:

2,500 Km

100 DC 108

Lungime:

14,400 Km

Reclasat din: DC 108 (DJ 709C - Zimand Cuz: L=14,200km) + DE (L=0,200km) Origine: Km 0+000 DJ 709C Snpaul - ofronea - Utvinis Destinaie: Km 14+400 Zimand Cuz (DN 79) Origine: Km 0+000 imand (DN 79) Olari 13+600 Caporal Alexa (DJ 792C)

101 DC 111

Lungime:

13,600 Km

Destinaie: Km 102 DC 115 Lungime: 8,400 Km

Reclasat din: DC 115 (imand - Snmartin: L=8,400km) Origine: Km 0+000 imand (DN 7) Olari Destinaie: Km 8+400 Snmartin (DJ 709B) Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Socodor (DN 79A) 6+200 Padure Socodor

103 DC 118

Lungime:

6,200 Km

104 DC 119

Lungime:

14,500 Km

Reclasat din: DC 119 (Zerind - Vrand: L=14,500km) Origine: Km 0+000 Zerind (DN 79) Destinaie: Km 14+500 Vrand (DN 79A) Reclasat din: DC 120 (Zerind - Iermata Neagr: L=2,300km) + DE (L=0,100km) Origine: Km 0+000 Zerind (DN 79) Destinaie: Km 2+400 Iermata Neagr Origine: Km Destinaie: Km 0+000 DN 79 4+600 DJ 794 (Mica)

105 DC 120

Lungime:

2,400 Km

106 DC 121

Lungime:

4,600 Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 25

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARAD107 DC 122 Lungime: 3,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Vntori (DJ 794) 3+000 Zenudu Mic 0+000 epreu (DJ 793) 6+000 Apateu (DJ 794) 0+000 Mica (DJ 794) 9+100 DJ 793

108 DC 124

Lungime:

6,000 Km

109 DC 128

Lungime:

9,100 Km

110 DC 129

Lungime:

5,500 Km

Reclasat din: DC 129 (Mica - Adea: L=5,500km) Origine: Km 0+000 Mica (DJ 794) Destinaie: Km 5+500 Adea (DC 130) Reclasat din: DC 130 (DN 79 - Adea: L=4,300km) + DC 129 (Adea - intea Mare: L=4,300km) Origine: Km 0+000 DN 79 (km 45+000) Adea 8+600 intea Mare (DN 79A)

111 DC 130

Lungime:

8,600 Km

Destinaie: Km 112 DC 131 Lungime: 5,665 Km

Reclasat din: DC 131 (DN 79A - ipari: L=3,600km) + DE (L=2,065km) Origine: Km 0+000 DN 79A km (92+000) Destinaie: Km 5+665 ipari Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Cherelu (DN 79A) 16+800 epreu (DJ 793)

113 DC 132

Lungime:

16,800 Km

114 DC 133

Lungime:

10,800 Km

Reclasat din: DE (Sepreu - Limita Jud. Bihor: L=10,800km) Origine: Km 0+000 Sepreu (DJ 793) Apateu Destinaie: Km 10+800 Limita Jud. Bihor

Lungimea total a reelei de drumuri comunale din judeul ARAD

759,065 Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 26

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARGE1 DC 1 Lungime: 10,600 Km Origine: Km Destinaie: Km 2 DC 2 Lungime: 1,300 Km Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Lpuani (DJ 731) Bdeti 10+600 Domneti (DN 73C) 0+000 Pietroani (DJ 731) 1+300 Bdeti (DC 1)

3

DC 4

Lungime:

2,000 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Corbi l=2,000 km Origine: Km 0+000 Corbi (DJ 731) Destinaie: Km 2+000 Jgheaburi Origine: Km 0+000 Blileti (DJ 732) Brtia - Priboaia - Ulia 11+800 Vldeti (DC 10)

4

DC 7

Lungime:

11,800 Km

Destinaie: Km 5 DC 8 Lungime: 5,000 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Vldeti l=5,000 km Origine: Km 0+000 Coteasca Destinaie: Km 5+000 Drghescu Reclasat din: Strad rural in comuna Berevoieti l= 4,000 km Origine: Km 0+000 Brtia (DJ 732B) Destinaie: Km 4+000 Oelu Origine: Km 0+000 Schitu Goleti (DN 73) Capu Piscului 8+000 Vldeti (DJ 732) 0+000 Stlpeni (DJ 732) Valea Mare - Valea Bradului - Mihieti 11+800 Lzreti (DN 73)

6

DC 9

Lungime:

4,000 Km

7

DC 10

Lungime:

8,000 Km

Destinaie: Km 8 DC 11 Lungime: 11,800 Km Origine: Km

Destinaie: Km 9 DC 13 Lungime: 3,195 Km

Reclasat din: DC 13 (Bughea de Jos - Mlci l= 3,195 km) Origine: Km 0+000 Bughea de Jos (DJ 732C) Destinaie: Km 3+195 Mlci Origine: Km 0+000 Albeti (DJ 735) Mlin 3+200 Bughia de jos (DJ 732C) 0+000 Valea Mare (DN 73) Rceni 4+000 Lereti (DJ 734)

10 DC 16

Lungime:

3,200 Km

Destinaie: Km 11 DC 18 Lungime: 4,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 12 DC 19 Lungime: 3,000 Km

Reclasat din: DC 19 + strad rural in comuna Valea Mare Prav l= 1,000 km Origine: Km 0+000 Valea Mare (DN 73) Nmeti Destinaie: Km 3+000 Gura Prav

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 27

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARGE13 DC 20 Lungime: 2,000 Km Reclasat din: Strad rural in comuna Valea Mare Prav l= 2,000 km Origine: Km 0+000 Valea Mare Prav (DN 73) Destinaie: Km 2+000 Pietroasa Reclasat din: DE (Podul Dmboviei - Baraj Pecineag l= 12.000 km) Origine: Km 0+000 Podul Dmboviei (DN 73) Destinaie: Km 12+000 Stic Reclasat din: DE (Dmbovicioara - Cabana Brusture: L=4,000km) Origine: Km 0+000 Dmbovicioara Destinaie: Km 4+000 Cabana Brusture Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Dmbovicioara (DJ 736) 5+700 Ciocanu

14 DC 21

Lungime:

12,000 Km

15 DC 22

Lungime:

4,000 Km

16 DC 23

Lungime:

5,700 Km

17 DC 25

Lungime:

3,000 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Stoeneti l= 3,000 km Origine: Km 0+000 Bdeni (DN 72A) Destinaie: Km 3+000 Valea Bdenilor Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Bdeni (DN 72A) 2+800 Coteneti (DN 72A) 0+000 Stoeneti (DN 72A) 5+040 Piatra (DN 73) 0+000 Ceteni (DN 72A) 8+000 Boteni (DJ 733) 0+000 Lici (DN 72A) 1+500 Lici 0+000 Valea Mare (DN 73) Blceti 7+100 Mioarele (DJ 737) 0+000 Mioarele (DJ 737) 3+000 Chilii

18 DC 26

Lungime:

2,800 Km

19 DC 27

Lungime:

5,040 Km

20 DC 29

Lungime:

6,000 Km

21 DC 30

Lungime:

1,500 Km

22 DC 31

Lungime:

7,100 Km

Destinaie: Km 23 DC 32 Lungime: 3,000 Km Origine: Km Destinaie: Km

24 DC 33

Lungime:

6,000 Km

Reclasat din: Strad rural in municipiul Cmpulung Muscel l= 6,000 km Origine: Km 0+000 Cmpulng Destinaie: Km 6+000 Valea Romnetilor Reclasat din: Strad rural in comuna Valea Mare Prav l= 5,000 km Origine: Km 0+000 Blceti elari Destinaie: Km 5+000 Valea Mare Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Cmpulung 6+500 Blceti (DN 72A)

25 DC 34

Lungime:

5,000 Km

26 DC 35

Lungime:

6,500 Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 28

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARGE27 DC 36 Lungime: 4,350 Km Reclasat din: DC 36 (Mu - Suslneti l= 4,350 km) Origine: Km 0+000 Mu (DJ 737) Destinaie: Km 4+350 Suslneti (DJ 733) Reclasat din: Strad rural in comuna Boteni l=2,600 km Origine: Km 0+000 Lunca (DJ 733) Destinaie: Km 2+600 Balabani Reclasat din: DC 40 (Poienarii de Muscel - Poienari l= 2,010 km) Origine: Km 0+000 Mu (DJ 737) Destinaie: Km 2+010 Poienari (DJ 738) Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Poienari (DJ 738) 1+500 Groani 0+000 Poienari (DJ 738) 3+000 Valea ndrt 0+000 Loturi (DJ 738) 1+500 Schitu Goleti 0+000 Schitu Goleti (DN 73) 1+600 Valea Pechii 0+000 Miheti (DN 73) 6+500 Drghici (DJ 738) 0+000 Hrtieti (DJ 733) 7+000 Drghici (DJ 738)

28 DC 38

Lungime:

2,600 Km

29 DC 40

Lungime:

2,010 Km

30 DC 41

Lungime:

1,500 Km

31 DC 42A

Lungime:

3,000 Km

32 DC 43

Lungime:

1,500 Km

33 DC 43A

Lungime:

1,600 Km

34 DC 44

Lungime:

6,500 Km

35 DC 45

Lungime:

7,000 Km

36 DC 46

Lungime:

2,500 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Mihieti l=2,500 km Origine: Km 0+000 Miheti (DN 73) Destinaie: Km 2+500 Valea Popii Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Rdeti (DN 73) 4+200 Piigaia

37 DC 47

Lungime:

4,200 Km

38 DC 48

Lungime:

1,500 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Hrtieti l=1,500 km Origine: Km 0+000 Lucieni (DJ 733) Destinaie: Km 1+500 Lespezi Origine: Km 0+000 Hrtieti (DJ 733) Dealu 2+000 Valea lui Topor (DJ 733) 0+000 Davideti (DJ 733) 7+500 Huluba

39 DC 49

Lungime:

2,000 Km

Destinaie: Km 40 DC 50 Lungime: 7,500 Km Origine: Km Destinaie: Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 29

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARGE41 DC 51 Lungime: 6,500 Km Origine: Km Destinaie: Km 42 DC 52 Lungime: 2,100 Km 0+000 Vultureti (DJ 733) Brzeti 6+500 Davideti (DJ 733)

Reclasat din: Strad rural Origine: Km 0+000 Vultureti Destinaie: Km 2+100 Mzgana Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Negreti (DJ 739) 4+500 Lenea 0+000 Dobreti (DJ 702) Moteni 6+200 Greci 0+000 Dobreti (DJ 702) 11+600 Suseni (DJ 702C)

43 DC 53

Lungime:

4,500 Km

44 DC 55

Lungime:

6,200 Km

Destinaie: Km 45 DC 58 Lungime: 11,600 Km Origine: Km Destinaie: Km

46 DC 60

Lungime:

2,100 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Bogai l=2,100 km Origine: Km 0+000 Bogai Destinaie: Km 2+100 Chieti Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Suseni (DJ 702C) 5+600 Dumbrava

47 DC 61

Lungime:

5,600 Km

48 DC 64

Lungime:

10,000 Km

Reclasat din: DC 64 (Rncciov - Priboieni l= 10,000 km) Origine: Km 0+000 Rncciov Destinaie: Km 10+000 Priboieni Origine: Km 0+000 Priboeni (DC 97A) Paraschiveti 4+700 Albuele (DJ 702) 0+000 Vichieti (DJ 702) 2+000 Gara Topoloveni 0+000 Ciulnia (DN 7) Buditeni - Glmbocel 12+000 Bogai (DC 97A) 0+000 Glmbocata (DN 7) Ciolceti 7+600 Bntu

49 DC 65

Lungime:

4,700 Km

Destinaie: Km 50 DC 67 Lungime: 2,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

51 DC 70

Lungime:

12,000 Km

Destinaie: Km 52 DC 72 Lungime: 7,600 Km Origine: Km

Destinaie: Km 53 DC 73 Lungime: 2,700 Km

Reclasat din: DC 73 (Gorganu - Clineti l= 2,700 km) Origine: Km 0+000 Gorganu (DN 7) Destinaie: Km 2+700 Clineti

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 30

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARGE54 DC 75 Lungime: 8,000 Km Origine: Km Destinaie: Km 55 DC 76 Lungime: 4,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Goleti (DN 7) Ciocneti - Vleni 8+000 Potgoria 0+000 tefneti (DN 7) 4+000 tefneti Vale 0+000 tefneti (DN 7) 3+000 Izvorani 0+000 Piteti (DN 7) Valea Mare 4+400 tefneti (DN 7) 0+000 Valea Mare (DC 78) 8+000 Enculeti 0+000 Valea Mare (DC 79) Fget 7+400 Colibai (DJ 733) 0+000 Colibai (DJ 733) Uzina Colibai 4+000 UzinaColibai (DJ 733) 0+000 Piscani (DJ 733) 2+000 Mioveni (DJ 733) 0+000 Clucereasa (DN 73) Valea Stnii 8+000 Livezeni (DN 73) 0+000 Tieti (DN 73) 7+000 Mnstirea 0+000 Racovia (DJ 733) 6+000 Coneti (DJ 733) 0+000 Leordeni (DJ 703B) Baloteasca - Cotu Malului 10+500 Glmbocata (DN 7) 0+000 Glmbocata (DN 7) 4+100 Baloteasca (DC 87)

56 DC 77

Lungime:

3,000 Km

57 DC 78

Lungime:

4,400 Km

Destinaie: Km 58 DC 79 Lungime: 8,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

59 DC 80

Lungime:

7,400 Km

Destinaie: Km 60 DC 81 Lungime: 4,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 61 DC 82 Lungime: 2,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

62 DC 83

Lungime:

8,000 Km

Destinaie: Km 63 DC 84 Lungime: 7,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

64 DC 85

Lungime:

6,000 Km

65 DC 87

Lungime:

10,500 Km

Destinaie: Km 66 DC 89 Lungime: 4,100 Km Origine: Km Destinaie: Km

67 DC 92

Lungime:

4,130 Km

Reclasat din: DC 92 (Teiu - DJ 503 l= 4,130 km) Origine: Km 0+000 Teiu Destinaie: Km 4+130 DJ 503

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 31

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARGE68 DC 94 Lungime: 1,200 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Leordeni 1+200 Gara Leordeni 0+000 Mavrodolu 2+600 DC 91 0+000 Ciupa Mnciulescu (DJ 702A) 5+100 Furduieti (DC 104) 0+000 Gorneti (DJ 702) Bogai - Dumbrava 9+500 Limita Jud. Dmbovia

69 DC 95

Lungime:

2,600 Km

70 DC 96

Lungime:

5,100 Km

71 DC 97A

Lungime:

9,500 Km

Destinaie: Km 72 DC 98 Lungime: 1,600 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Mozceni l=1,600 km Origine: Km 0+000 Mozceni (DJ 659) Destinaie: Km 1+600 Zidurile (DJ 503) Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Mozceni (DJ 659) 1+050 Dumbrveni (DJ 503) 0+000 Boeti (DJ 702) 4+000 Limita Jud. Dmbovia 0+000 DJ 507 Teiu - Leile 9+000 Mozacu (DJ 679D) 0+000 DJ 659 Mozceni 8+000 Babaroaga 0+000 DJ 503 1+800 Oarja 0+000 Rteti (DJ 702G) Furduieti - Rociu 12+700 Gliganu de jos (DJ 659) 0+000 Oarja (DJ 503) Cireu 9+000 Coeri (DJ 702G) 0+000 erbneti (DJ 703B) 4+140 Rociu (DC 104) 0+000 Oarja (DJ 503) Silitea - Gruiu 11+300 Furduieti (DJ 507)

73 DC 99

Lungime:

1,050 Km

74 DC 99A

Lungime:

4,000 Km

75 DC 100

Lungime:

9,000 Km

Destinaie: Km 76 DC 101 Lungime: 8,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 77 DC 103 Lungime: 1,800 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

78 DC 104

Lungime:

12,700 Km

Destinaie: Km 79 DC 105 Lungime: 9,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 80 DC 106 Lungime: 4,140 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

81 DC 108

Lungime:

11,300 Km

Destinaie: Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 32

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARGE82 DC 109 Lungime: 2,600 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Silitea (DJ 703B) 2+600 Cireul (DC 105) 0+000 Costeti (DJ 703B) 6+500 Gara Flfani 0+000 Bradu (DJ 659) 6+000 Oarja (DC 103) 0+000 erbneti (DJ 703B) Tuuleti 6+500 Pdureni (DJ 503) 0+000 Costeti (DN 65A) 7+476 Suseni (DJ 659) 0+000 Suseni (DJ 659) Gleti 4+000 Chirieti (DJ 503) 0+000 Cerani (DJ 659) Burdeti 4+850 Oarja (DJ 503)

83 DC 110

Lungime:

6,500 Km

84 DC 111

Lungime:

6,000 Km

85 DC 112

Lungime:

6,500 Km

Destinaie: Km 86 DC 113 Lungime: 7,476 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

87 DC 114

Lungime:

4,000 Km

Destinaie: Km 88 DC 115 Lungime: 4,850 Km Origine: Km

Destinaie: Km 89 DC 116 Lungime: 4,000 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Suseni l=4,000 km Origine: Km 0+000 Suseni Destinaie: Km 4+000 tefneti Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Lceni (DN 65A) 3+100 Halta Suseni (DJ 659A) 0+000 Broteni (DN 65A) Halta Prvu Rou 8+800 Cerani (DJ 659) 0+000 Ioneti (DN 65A) Tomanca 9+200 Vulpeti (DJ 504) 0+000 Cornael (DJ 504) Deagurile 9+200 Recea (DJ 504) 0+000 Deagu de jos (DC 122) 5+000 Goleasca 0+000 Brlogu (DJ 659) Deagu de Sus 10+000 Deagu de sus (DC 122)

90 DC 117

Lungime:

3,100 Km

91 DC 118

Lungime:

8,800 Km

Destinaie: Km 92 DC 121 Lungime: 9,200 Km Origine: Km

Destinaie: Km 93 DC 122 Lungime: 9,200 Km Origine: Km

Destinaie: Km 94 DC 122A Lungime: 5,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

95 DC 123

Lungime:

10,000 Km

Destinaie: Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 33

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARGE96 DC 125 Lungime: 4,900 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Cldraru (DJ 679A) 4+900 Burdea 0+000 Humele (DN 65A) Goia 4+600 Orodel (DJ 679D) 0+000 Izvoru (DJ 504) 15+420 tefan Cel Mare (DJ 659)

97 DC 126

Lungime:

4,600 Km

Destinaie: Km 98 DC 128 Lungime: 15,420 Km Origine: Km Destinaie: Km

99 DC 129

Lungime:

2,500 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Popeti l=2,500 km Origine: Km 0+000 Bucov Destinaie: Km 2+500 Adunai Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Glavacioc (DC 131) 1+000 Mnstirea Glavacioc 0+000 Glavacioc 5+200 Limita Jud. Teleorman 0+000 Miroi (DN 65A) 1+850 Cldraru (DJ 679A) 0+000 Slobozia (DJ 504) 4+000 Purcreni 0+000 DJ 679F Bdeti 1+800 Limita Jud. Olt 0+000 Malu (DJ 679) Selreasca 6+300 Brla (DJ 679) 0+000 Urluieni (DJ 679) Afirmeti - Zuvelcai 4+500 Limita Jud. Olt

100 DC 130

Lungime:

1,000 Km

101 DC 131

Lungime:

5,200 Km

102 DC 132

Lungime:

1,850 Km

103 DC 133

Lungime:

4,000 Km

104 DC 135

Lungime:

1,800 Km

Destinaie: Km 105 DC 137 Lungime: 6,300 Km Origine: Km

Destinaie: Km 106 DC 138 Lungime: 4,500 Km Origine: Km

Destinaie: Km 107 DC 139 Lungime: 5,200 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Stolnici l=1,200 km + DC 139 Origine: Km 0+000 Cochineti (DJ 679) Stolnici Destinaie: Km 5+200 Fznrie Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Cieti (DC 142) 5+500 FermaCodru (DC 110) 0+000 Martalogi (DJ 672) Ciobani 4+000 Limita Jud. Olt

108 DC 140

Lungime:

5,500 Km

109 DC 141

Lungime:

4,000 Km

Destinaie: Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 34

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARGE110 DC 142 Lungime: 14,600 Km Origine: Km Destinaie: Km 111 DC 143 Lungime: 14,000 Km Origine: Km 0+000 Cieti (DJ 679) Stolnici 14+600 Martalogi (DJ 679) 0+000 Curteanca (DN 65A) Halta Burdea 14+000 Vlcua (DC 142) 0+000 Buzoieti (DN 65) 3+000 Halta Ioneti 0+000 Ioneti (DN 65A) Vladita 3+000 Podeni (DN 65A) 0+000 Costeti 4+000 erboieni (DN 65A)

Destinaie: Km 112 DC 144 Lungime: 3,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

113 DC 145

Lungime:

3,000 Km

Destinaie: Km 114 DC 146 Lungime: 4,000 Km Origine: Km Destinaie: Km

115 DC 147

Lungime:

2,500 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Poiana Lacului l=2,500 km Origine: Km 0+000 Poiana Lacului Dinculeti Destinaie: Km 2+500 Dealu Oraului Reclasat din: Strad rural in comuna Poiana Lacului l=1,500 km Origine: Km 0+000 Poiana Lacului Destinaie: Km 1+500 Glceti Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Stolnici (DJ 679) 1+235 Stolnici (DC 142) 0+000 Costeti (DJ 703B) 5+000 Strci 0+000 PodulBroteni (DN 65A) 3+000 Smei 0+000 Lngeti (DN 65) Siliteni 6+420 Bumbuieni (DN 65) 0+000 LuncaCorbului (DN 65) 6+715 Mrteti 0+000 Albota (DN 65) Hineti - Smeura 12+500 Papuceti (DJ 703E)

116 DC 147A

Lungime:

1,500 Km

117 DC 149

Lungime:

1,235 Km

118 DC 150

Lungime:

5,000 Km

119 DC 151

Lungime:

3,000 Km

120 DC 152

Lungime:

6,420 Km

Destinaie: Km 121 DC 153 Lungime: 6,715 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

122 DC 154

Lungime:

12,500 Km

Destinaie: Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 35

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARGE123 DC 155 Lungime: 7,000 Km Origine: Km Destinaie: Km 124 DC 156 Lungime: 8,300 Km Origine: Km 0+000 Prundu Geamna 7+000 Hinteti (DC 154) 0+000 Cerbu Mare 8+300 Mooaia (DN 67B)

Destinaie: Km 125 DC 156A Lungime: 2,900 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Albota l=2,900 km Origine: Km 0+000 Mare Destinaie: Km 2+900 Frteti Origine: Km 0+000 Vaa (DC 167) Bdicea 5+500 Lipia (DC 160) 0+000 Vaa (DC 157) Mogoeti 4+000 Limita Jud. Olt 0+000 Vreti (DN 67B) Frteti 6+000 Chiani (DJ 703B) 0+000 Lipia (DJ 679) 5+000 Dealul Bradului 0+000 Mooaia (DN 67B) Lzreti 6+100 Poiana Lacului (DJ 703A) 0+000 Lupuieni (DJ 703E) Sltioarele 8+400 Btrni (DC 161) 0+000 Mooaia (DN 67B) 2+500, Ciocnoi (DJ 703E)

126 DC 157

Lungime:

5,500 Km

Destinaie: Km 127 DC 158 Lungime: 4,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 128 DC 159 Lungime: 6,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 129 DC 160 Lungime: 5,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

130 DC 161

Lungime:

6,100 Km

Destinaie: Km 131 DC 162 Lungime: 8,400 Km Origine: Km

Destinaie: Km 132 DC 163 Lungime: 2,500 Km Origine: Km Destinaie: Km

133 DC 164A

Lungime:

5,800 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Poiana Lacului l=5,800 km Origine: Km 0+000 Smara (DJ 703A) Destinaie: Km 5+800 Ctunai Origine: Km 0+000 Smara (DJ 703A) Dealul Viilor 6+700 Bjeneti (DJ 703E) 0+000 Smara (DJ 703A) Gleanu 5+000 Pduroiu Vale (DN 67B)

134 DC 165

Lungime:

6,700 Km

Destinaie: Km 135 DC 166 Lungime: 5,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 36

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARGE136 DC 167 Lungime: 14,000 Km Origine: Km Destinaie: Km 137 DC 169 Lungime: 3,000 Km Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Veioara (DJ 703B) Vaa - Chirieti 14+000 Cocu 0+000 Lungani (DJ 703B) 3+000 Izvoru (DN 67B)

138 DC 170

Lungime:

6,000 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Vedea l=6,000 km Origine: Km 0+000 Blejani (DJ 703B) Destinaie: Km 6+000 Faa Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Faa (DJ 703B) 6+000 Bureteti 0+000 Dincani (DJ 703B) Diconeti 7+500 Cocu (DJ 703E)

139 DC 171

Lungime:

6,000 Km

140 DC 172

Lungime:

7,500 Km

Destinaie: Km 141 DC 172A Lungime: 8,500 Km

Reclasat din: Strada rural in Comuna Vedea l= 8,500 km Origine: Km 0+000 Dincani (DJ 703B) Destinaie: Km 8+500 Faa Reclasat din: Strad rural in comuna Bascov l=4,000 km Origine: Km 0+000 Valea Ursului Brileni Destinaie: Km 4+000 Mica Reclasat din: Strad rural in comuna Vedea l=3,500 km Origine: Km 0+000 Rtoi (DN 67) Destinaie: Km 3+500 DJ 731C Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Richielele de sus (DJ 731B) 4+000 Richielele de Jos 0+000 Cocu (DJ 703A) Groi 4+300 Bbana (DJ 703E)

142 DC 173

Lungime:

4,000 Km

143 DC 175

Lungime:

3,500 Km

144 DC 176

Lungime:

4,000 Km

145 DC 177

Lungime:

4,300 Km

Destinaie: Km 146 DC 178 Lungime: 3,000 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Cocu l=3,000 km Origine: Km 0+000 Cocu (DJ 703A) Destinaie: Km 3+000 Greabn (DJ 703B) Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Draganu (DN 7) 7+000 Cotmenia (DJ 731B)

147 DC 179

Lungime:

7,000 Km

148 DC 180

Lungime:

3,800 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Uda l=3,800 km Origine: Km 0+000 DJ 703B Destinaie: Km 3+800 Dealul Bisericii

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 37

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARGE149 DC 181 Lungime: 8,500 Km Reclasat din: Strad rural in comuna Uda l=8,500 km Origine: Km 0+000 DJ 703B Destinaie: Km 8+500 Dealul Tolcesii Origine: Km 0+000 Brbteti (DJ 703A) Dealul Padurii 13+000 Costeti (DN 7)

150 DC 182

Lungime:

13,000 Km

Destinaie: Km 151 DC 183 Lungime: 8,000 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Uda l= 8,000 km Origine: Km 0+000 Miercani (DJ 703B) Destinaie: Km 8+000 Greabn (DJ 703B) Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Morareti (DN 7) 5+300 Spiridoni

152 DC 184

Lungime:

5,300 Km

153 DC 185

Lungime:

12,800 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Uda l= 12,800 km Origine: Km 0+000 Cocu (DJ 703A) Chirieti - Diconeti - Slitea Destinaie: Km 12+800 Brneti Origine: Km 0+000 Chirieti (DJ 703B) Uda 24+000 Spunari (DJ 703B) 0+000 DJ 703B (Cotu) Uda - Limita Jud. Olt km 6+000 - Limita Jud. Olt km 8+000 - Dogari 17+000 DC 188 0+000 Ciomgeti (DJ 678G) Dogari 4+000 Limita Jud. Olt

154 DC 186

Lungime:

24,000 Km

Destinaie: Km 155 DC 187 Lungime: 15,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 156 DC 188 Lungime: 4,000 Km Origine: Km

Destinaie: Km 157 DC 189 Lungime: 3,500 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Morreti l= 3,500 km Origine: Km 0+000 Morreti Destinaie: Km 3+500 Dealul Obejdeanului Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Morreti (DJ 703) 6+000 Crceti 0+000 Sineti (DJ 703) Mci 5+300 Valea Cucii

158 DC 190

Lungime:

6,000 Km

159 DC 191

Lungime:

5,300 Km

Destinaie: Km 160 DC 193 Lungime: 3,500 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Ciomgeti l= 3,500 km Origine: Km 0+000 Ciomgeti Destinaie: Km 3+500 Puneti

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 38

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARGE161 DC 194 Lungime: 3,000 Km Reclasat din: Strad rural in comuna Cuca l= 3,000 km Origine: Km 0+000 Mci Stnicei Destinaie: Km 3+000 Cuca Reclasat din: Strad rural in comuna Morreti l= 3,000 km Origine: Km 0+000 Vrzaru (DN 7) Destinaie: Km 3+000 Mncioiu Reclasat din: Strad rural in comuna Uda l= 4,000 km Origine: Km 0+000 Govora Bduleti Destinaie: Km 4+000 Ciorca Reclasat din: Strad rural in comuna Uda l= 6,600 km Origine: Km 0+000 Moeti Destinaie: Km 6+600 Govora Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Cungrea (DJ 703) 1+600 Limita Jud. Vlcea

162 DC 195

Lungime:

3,000 Km

163 DC 196

Lungime:

4,000 Km

164 DC 197

Lungime:

6,600 Km

165 DC 198

Lungime:

1,600 Km

166 DC 199

Lungime:

2,500 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Cuca l= 2,500 km Origine: Km 0+000 Cuca Destinaie: Km 2+500 Brblani Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Morreti DN 7) 6+500 Luminile (DJ 678A) 0+000 Poenari (DJ 678A) Ioaniceti 4+500 Tomuleti 0+000 Lacurile (DJ 678A) 5+800 Piatra (DN 73C)

167 DC 201

Lungime:

6,500 Km

168 DC 202

Lungime:

4,500 Km

Destinaie: Km 169 DC 203 Lungime: 5,800 Km Origine: Km Destinaie: Km

170 DC 204

Lungime:

2,000 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Ciofrngeni l= 2,000 km Origine: Km 0+000 Ciofrngeni Destinaie: Km 2+000 Burlui Origine: Km 0+000 Lacurile (DJ 678A) Schitu Matei 5+000 Ciofrngeni 0+000 Cotmeana (DN 7) Lineti 6+700 Pieleti (DJ 704E)

171 DC 205

Lungime:

5,000 Km

Destinaie: Km 172 DC 206 Lungime: 6,700 Km Origine: Km

Destinaie: Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 39

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARGE173 DC 208 Lungime: 8,000 Km Reclasat din: Strad rural in comuna Cotmeana l= 8,000 km Origine: Km 0+000 Negeti Snduleti Destinaie: Km 8+000 Bascovele Origine: Km 0+000 Zigoneni (DN 7C) Valea lui Enache 10+500 Aluniu

174 DC 209

Lungime:

10,500 Km

Destinaie: Km 175 DC 212 Lungime: 2,000 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Bascov l= 2,000 km Origine: Km 0+000 Valea Ursului Destinaie: Km 2+000 Glmbocu Origine: Km 0+000 Argeani (DN 7C) Biculeti 5+500 Zgoneni (DN 7C)

176 DC 213

Lungime:

5,500 Km

Destinaie: Km 177 DC 214 Lungime: 4,500 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Bascov l= 4,500 km Origine: Km 0+000 Bascov Destinaie: Km 4+500 Uiasca Reclasat din: Strad rural in comuna Mlureni l= 3,000 km Origine: Km 0+000 DJ 703I Destinaie: Km 3+000 Buneti Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Mlureni (DJ 703I) 7+200 Toplia

178 DC 215

Lungime:

3,000 Km

179 DC 216

Lungime:

7,200 Km

180 DC 217

Lungime:

1,500 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Meriani l= 1,500 km Origine: Km 0+000 DN 7C Destinaie: Km 1+500 Capu Piscului Origine: Km 0+000 Stroieti (DJ 703I) Valea Muscelului 5+300 Vlsneti 0+000 Budeasa (DJ 703K) 1+200 Baraj Budeasa

181 DC 218

Lungime:

5,300 Km

Destinaie: Km 182 DC 219 Lungime: 1,200 Km Origine: Km Destinaie: Km

183 DC 220

Lungime:

4,000 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Budeasa l= 4,000 km Origine: Km 0+000 Budeasa Mare Destinaie: Km 4+000 Budeasa Mic Origine: Km 0+000 Valea Mrului (DJ 703K) Zrneti - Bdiceni 11+000 Mlureni (DJ 703) 0+000 Valea Faurului (DJ 703K) 4+000 Prosia (DN 73C)

184 DC 223

Lungime:

11,000 Km

Destinaie: Km 185 DC 224 Lungime: 4,000 Km Origine: Km Destinaie: Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 40

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARGE186 DC 225 Lungime: 3,000 Km Reclasat din: Strad rural in comuna Miceti l= 3,000 km Origine: Km 0+000 Miceti Destinaie: Km 3+000 Brnzari Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 PoduBelu (DN 73) 0+750 Purcreni (DJ 731D) 0+000 Drmneti (DJ 731) 1+500 Valea Nandrii (DJ 731D) 0+000 Coeti (DJ 731) 1+700 Jupneti (DJ 731D) 0+000 Leiceti (DJ 731) 1+100 Priseaca (DJ 731D) 0+000 Gneti (DJ 731) Vrzroaia 8+000 Pietroani (DJ 731) 0+000 Brsetii de Jos (DJ 678A) 6+100 Vldeti (DC 232) 0+000 Blileti (DN 73C) 4+200 Bladislava 0+000 Suici (DJ 703G) Cpeni 4+700 Morreti (DC 236) 0+000 Cepari (DJ 678A) Crpeni 7+500 Paltinu (DJ 703G)

187 DC 227

Lungime:

0,750 Km

188 DC 228

Lungime:

1,500 Km

189 DC 228A

Lungime:

1,700 Km

190 DC 228B

Lungime:

1,100 Km

191 DC 229

Lungime:

8,000 Km

Destinaie: Km 192 DC 230 Lungime: 6,100 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

193 DC 232

Lungime:

4,200 Km

194 DC 235

Lungime:

4,700 Km

Destinaie: Km 195 DC 236 Lungime: 7,500 Km Origine: Km

Destinaie: Km 196 DC 237 Lungime: 2,500 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Sltrucu l= 2,500 km Origine: Km 0+000 Vleni (DJ 703H) Destinaie: Km 2+500 Puleni Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Sltrucu de jos (DJ 703H) 5+000 Sltrucul de Sus 0+000 Valea Danului (DJ 703H) Blaj 8+500 Blteni (DJ 678A) 0+000 Bniceti (DJ 703H) 5+600 Brseti (DJ 678A)

197 DC 238

Lungime:

5,000 Km

198 DC 239

Lungime:

8,500 Km

Destinaie: Km 199 DC 243 Lungime: 5,000 Km Origine: Km Destinaie: Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 41

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARGE200 DC 244 Lungime: 2,500 Km Reclasat din: Strad rural in comuna Cepari l= 2,500 km Origine: Km 0+000 Cepari Destinaie: Km 2+500 Valea Mgurii Origine: Km 0+000 Cepari (DJ 703H) ValeaCalului 5+000 Cicneti (DJ 704G) 0+000 Vleni (DJ 703H) 2+600 Mnstirea Vleni

201 DC 245

Lungime:

5,600 Km

Destinaie: Km 202 DC 248 Lungime: 2,600 Km Origine: Km Destinaie: Km

203 DC 249

Lungime:

12,715 Km

Reclasat din: DJ 731A (Cpneni - Sltruc l= 12.715 km) Origine: Km 0+000 Cpneni (DN 7C) Aref Destinaie: Km 12+715 Sltruc Reclasat din: Strad rural in comuna Cicneti l= 3,300 km Origine: Km 0+000 Cicneti Destinaie: Km 3+300 Urecheti Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Verneti (DJ 703H) 3+500 Biculeti 0+000 Valea Danului (DJ 703H) 6+800 Albeti (DJ 704G) 0+000 Oieti (DN 7C) 9+000 Cicneti (DJ 704G)

204 DC 250

Lungime:

3,300 Km

205 DC 251

Lungime:

3,500 Km

206 DC 252

Lungime:

6,800 Km

207 DC 254

Lungime:

9,000 Km

208 DC 256

Lungime:

2,000 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Albetii de Arge l= 2,000 km Origine: Km 0+000 Brteti Destinaie: Km 2+000 Doblea Reclasat din: Strad rural in comuna Valea Iaului l= 2,100 km Origine: Km 0+000 Curtea de Arge Destinaie: Km 2+100 Valea Uleiului Origine: Km 0+000 Musteti (DN 7C) Cerbureni 5+200 Bdila (DC 259) 0+000 Albeti (DN 7C) Brteti 9+900 Bdila (DN 73C) 0+000 Albeti (DN 7C) 5+000 Dumitreti

209 DC 257

Lungime:

2,100 Km

210 DC 258

Lungime:

5,200 Km

Destinaie: Km 211 DC 259 Lungime: 9,900 Km Origine: Km

Destinaie: Km 212 DC 260 Lungime: 5,000 Km Origine: Km Destinaie: Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 42

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARGE213 DC 261 Lungime: 3,100 Km Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Cpneni (DN 7C) 3+100 Poienari (DJ 731A)

214 DC 262

Lungime:

11,531 Km

Reclasat din: DJ 731A (Corbeni - Brdet l= 11.531 km) Origine: Km 0+000 Corbeni Tulburea Destinaie: Km 11+531 Brdet Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Brteti (DC 259) 3+500 Florieni 0+000 Valea Iaului (DN 73C) 3+000 Brblteti 0+000 Galeu (DJ 703I) Slmneti 4+000 Brdule 0+000 Mueteti (DN 73C) 5+000 Schitu Robaia

215 DC 263

Lungime:

3,500 Km

216 DC 264

Lungime:

3,000 Km

217 DC 265

Lungime:

4,000 Km

Destinaie: Km 218 DC 267 Lungime: 5,000 Km Origine: Km Destinaie: Km

219 DC 268

Lungime:

6,875 Km

Reclasat din: DJ 731A (Sboghieti - Brdet l= 6.875 km) Origine: Km 0+000 Sboghieti Nucoara Destinaie: Km 6+875 Brdet Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Slatina (DJ 731) 2+000 Bahna 0+000 Brdule (DJ 703I) 3+200 Corbi (DJ 731) 0+000 Corbori (DJ 731) Poienrei 6+000 Gale (DJ 703I) 0+000 Domneti (DN 73C) Poduri 2+500 Stneti (DJ 731)

220 DC 269

Lungime:

2,000 Km

221 DC 270

Lungime:

3,200 Km

222 DC 271

Lungime:

6,000 Km

Destinaie: Km 223 DC 272 Lungime: 2,500 Km Origine: Km

Destinaie: Km 224 DC 273 Lungime: 5,000 Km

Reclasat din: Strad rural in comuna Mueteti l= 5,000 km Origine: Km 0+000 Robaia Valea lui Mo Destinaie: Km 5+000 Bolovneti Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Mniceti (DN 7C) 2+000 Vlcele (DJ 704H)

225 DC 274

Lungime:

4,000 Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 43

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul ARGE

Lungimea total a reelei de drumuri comunale din judeul ARGE

1220,952 Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 44

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul BACU1 DC 1 Lungime: 5,000 Km Reclasat din: DS (DJ 159 - Gura Vii: L=5,000km) Origine: Km 0+000 DJ 159 (Racova) Hlmcioaia Destinaie: Km 5+000 Gura Vii (DJ 207F km 30+000) Reclasat din: DS (DJ 156B - Mnstirea Ciolpani: L=2,500km) Origine: Km 0+000 DJ 156B (Buhui) Destinaie: Km 2+500 Mnstirea Ciolpani Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Buhui (DJ 156H) 2+800 Marginea 0+000 Buhui (DN 15) 3+000 Racova 0+000 Grleni (DN 15) 3+200 Surina 0+000 Dumbrava (DN2) Iteti - Ciumai - Fgeel 10+600 Ilieti (DJ 207F) 0+000 Ciumai (DC5) Bereti Bistria - Climeti 10+100 Galbeni 0+000 Filipeti (DN 2) 5+700 Limita Jud. Neam 0+000 Filipeti (DN 2) 5+400 Crligi 0+000 Filipeti (DN 2) 6+000 Brad (DJ 207D) 0+000 DN 2 (Dumbrava) 2+500 Siretul (DJ 207F) 0+000 DJ 207F (Suceti) 2+000 Costei 0+000 DJ 207D (Traian) 5+500 Bogdneti 0+000 Traian (DN 2F) 3+500 Hertioana Rzei

2

DC 1A

Lungime:

2,500 Km

3

DC 2

Lungime:

2,800 Km

4

DC 3

Lungime:

3,000 Km

5

DC 4

Lungime:

3,200 Km

6

DC 5

Lungime:

10,600 Km

Destinaie: Km 7 DC 6 Lungime: 10,100 Km Origine: Km

Destinaie: Km 8 DC 7 Lungime: 5,700 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km

9

DC 8

Lungime:

5,400 Km

10 DC 11

Lungime:

6,000 Km

11 DC 12

Lungime:

2,500 Km

12 DC 15

Lungime:

2,000 Km

13 DC 17

Lungime:

5,500 Km

14 DC 18

Lungime:

3,500 Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 45

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul BACU15 DC 19 Lungime: 2,800 Km Origine: Km Destinaie: Km 16 DC 22 Lungime: 7,500 Km Origine: Km 0+000 Traian (DN 2F) Hertioara de Jos 2+800 Hertioana de Jos 0+000 Odobeti (DN 2F) Ciutureti 7+500 Valea Mare 0+000 DJ 241A (Poieni) 3+700 Limita Jud. Neam 0+000 DJ 241C (Misihneti) 1+500 Valea Mic 0+000 Secuieni (DN 2F) 2+000 Chiticeni 0+000 Valea Caselor (DJ 241C) 2+000 Valea Mrului 0+000 Valea Caselor (DJ 241C) 2+000 Valea Moneagului 0+000 DN 2F (Rusenii de Sus) 2+800 Icani 0+000 DN 2F (Dorneni) 2+500 Budeti

Destinaie: Km 17 DC 23 Lungime: 3,700 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km

18 DC 24

Lungime:

1,500 Km

19 DC 25

Lungime:

2,000 Km

20 DC 26B

Lungime:

2,000 Km

21 DC 26C

Lungime:

2,000 Km

22 DC 27

Lungime:

2,800 Km

23 DC 28

Lungime:

2,500 Km

24 DC 28A

Lungime:

5,000 Km

Reclasat din: DS (DN 2F - Rusenii de Sus: L=5,000km) Origine: Km 0+000 DN 2F (km 33+000) Destinaie: Km 5+000 Rusenii de Sus Reclasat din: DS (DN 2F - Rusenii de Jos: L=6,000km) Origine: Km 0+000 DN 2F (km 36+000) Destinaie: Km 6+000 Rusenii de Jos Reclasat din: DS (DN 2F - Strminoasa: L=7,000km) Origine: Km 0+000 DN 2F (km 37+000) Destinaie: Km 7+000 Strminoasa Origine: Km 0+000 Odobeti (DN 2F) Poiana - Satu Nou 13+500 Spria (DJ 241)

25 DC 28B

Lungime:

6,000 Km

26 DC 28C

Lungime:

7,000 Km

27 DC 30

Lungime:

13,500 Km

Destinaie: Km 28 DC 31 Lungime: 7,000 Km

Reclasat din: DS (Satu Nou - Valea Mare: L=7,000km) Origine: Km 0+000 Satu Nou (DJ 241) Destinaie: Km 7+000 Valea Mare

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 46

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul BACU29 DC 32 Lungime: 4,000 Km Reclasat din: DS (DJ 241A - Obria: L=4,000km) Origine: Km 0+000 DJ 241A (km 67+600) Destinaie: Km 4+000 Obria Origine: Km Destinaie: Km 0+000 DJ 241A (Izvorul Berheciului) 4+400 Bimac

30 DC 33

Lungime:

4,400 Km

31 DC 35

Lungime:

6,000 Km

Reclasat din: DS (Blua - Tisa Silvestri: L=6,000km) Origine: Km 0+000 Blua (DN 2F) Destinaie: Km 6+000 Tisa Silvestri Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 DJ 241 (Oprieti) 2+000 Tochilea 0+000 Burdusaci (DJ 241) 3+300 Buca 0+000 Fntnele (DJ 243B) Bcleti - Rotria 6+200 endreti 0+000 Bcleti (DC 38) 7+000 Fntnele 0+000 Motoeni (DJ 243B) Chicerea - Chetreni 7+000 Cociu 0+000 DC 39 (Chetreni) 5+000 Poiana 0+000 Glvneti (DJ 241) 6+000 Putredeni 0+000 Rzeu (DJ 241) 1+500 Poiana

32 DC 36

Lungime:

2,000 Km

33 DC 37

Lungime:

3,300 Km

34 DC 38

Lungime:

6,200 Km

Destinaie: Km 35 DC 38A Lungime: 7,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

36 DC 39

Lungime:

7,000 Km

Destinaie: Km 37 DC 40 Lungime: 5,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km

38 DC 41

Lungime:

6,000 Km

39 DC 43

Lungime:

1,500 Km

40 DC 44

Lungime:

6,000 Km

Reclasat din: DS (DN 11A - Plopu: L=6,000km) Origine: Km 0+000 DN 11A (km 70+000) Destinaie: Km 6+000 Plopu (DN 11) Reclasat din: DC 44A (DJ 241 - Giurgioana: L=2,500km) Origine: Km 0+000 DJ 241 (Podu Turcului) Destinaie: Km 2+500 Giurgioana Origine: Km Destinaie: Km 0+000 DJ 206A (Srbi) 4+800 DJ 241A (Neguleti)

41 DC 44A

Lungime:

2,500 Km

42 DC 45

Lungime:

4,800 Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 47

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul BACU43 DC 46 Lungime: 19,300 Km Origine: Km Destinaie: Km 44 DC 46A Lungime: 2,400 Km 0+000 DJ 241 (Glvneti) Frumuelu - epoaia - Cornelu 19+300 DJ 243B (Motoeni)

Reclasat din: DS (Grdeti - Bobo: L=2,400km) Origine: Km 0+000 Grdeti (DJ 241A km 29+500) Destinaie: Km 2+400 Bobo Origine: Km 0+000 DJ 206A Muncelu 2+500 Frumuelu (DC 46) 0+000 DJ 243B 2+900 epoaia 0+000 Gura Crieti (DJ 243B) 9+700 Baloteti (DJ 243B) 0+000 DC 49 (Burdusaci) 1+500 Hghiac 0+000 DJ 241 (Burdusaci) Burdusaci - Haghiac - Movilia - Dumbrava 13+200 Stnieti (DJ 243B) 0+000 Rchitoasa (DJ 241) 4+200 Fundttura Rchitoasa 0+000 Rchitoasa (DJ 241) 4+300 Dumbrava (DC 49) 0+000 Barcana (DJ 241) 3+300 Farcaa 0+000 DJ 241 1+000 Magazia 0+000 Putini 1+200 Dnila (DJ 241) 0+000 Stnieti (DJ 243B) Slobozia - Slobozia Nou 22+500 Antoheti (DJ 241A) 0+000 Tomozia (DJ 241A) Vleni - Gorgheti 4+700 Oncetii Vechi (DJ 241A)

45 DC 46B

Lungime:

2,500 Km

Destinaie: Km 46 DC 46C Lungime: 2,900 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

47 DC 47

Lungime:

9,700 Km

48 DC 48

Lungime:

1,500 Km

49 DC 49

Lungime:

13,200 Km

Destinaie: Km 50 DC 50 Lungime: 4,200 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

51 DC 50A

Lungime:

4,300 Km

52 DC 51

Lungime:

3,300 Km

53 DC 52

Lungime:

1,000 Km

54 DC 53

Lungime:

1,200 Km

55 DC 54

Lungime:

22,500 Km

Destinaie: Km 56 DC 55 Lungime: 4,700 Km Origine: Km

Destinaie: Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 48

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul BACU57 DC 55A Lungime: 3,000 Km Reclasat din: DS (DJ 241 - Clini: L=3,000km) Origine: Km 0+000 DJ 241 (km 75+100) Destinaie: Km 3+000 Clini Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Dealu Perjului (DJ 241A) 2+300 Taula 0+000 Tarnia (DJ 241A) 3+600 Fgheni (DJ 241A) 0+000 Izvorul Berheciului (DJ 241) 1+700 Pdureni 0+000 DJ 241A (Lichitieni) Belciuneasa 5+500 Beneti (DJ 243B) 0+000 Banca (DJ 241A) Calapodeti 7+400 Dealu Morii (DJ 241A) 0+000 DC 59 1+000 Dorofei 0+000 DC 59 3+500 Bostneti 0+000 DC 59 1+400 Blneti 0+000 DJ 206A (Dealu Morii) 1+100 Grdeti 0+000 DJ 241A 2+500 Blaga 0+000 DJ 241A (Dealu Morii) 2+400 Cuia 0+000 DJ 206A 1+500 Bodeasa 0+000 DJ 241A(Neguleti) Cpoteti 7+400 Huruieti (DJ 252) 0+000 DJ 241A 1+900 Tvdrti

58 DC 55B

Lungime:

2,300 Km

59 DC 56

Lungime:

3,600 Km

60 DC 57

Lungime:

1,700 Km

61 DC 58

Lungime:

5,500 Km

Destinaie: Km 62 DC 59 Lungime: 7,400 Km Origine: Km

Destinaie: Km 63 DC 59A Lungime: 1,000 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

64 DC 59B

Lungime:

3,500 Km

65 DC 59C

Lungime:

1,400 Km

66 DC 60

Lungime:

1,100 Km

67 DC 60B

Lungime:

2,500 Km

68 DC 60C

Lungime:

2,400 Km

69 DC 61

Lungime:

1,500 Km

70 DC 62

Lungime:

7,400 Km

Destinaie: Km 71 DC 63 Lungime: 1,900 Km Origine: Km Destinaie: Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 49

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul BACU72 DC 64 Lungime: 1,600 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Banca (DJ 241A) 1+600 Ghionoaia 0+000 Lichitieni (DJ 241A) 3+900 Ddeti 0+000 DC 65 2+500 Nzrioaia 0+000 Giceana (int.DJ 252 cu DJ 206A) Popeti - Huu - Dorneni - Ghilveti - Valea Merilor 19+400 DJ 243B (Medeleni) 0+000 Giceana (DJ 252) 5+300 Arini 0+000 Vultureni (DJ 241A) 1+800 igneti 0+000 Godinetii de Jos (DJ 243B) 2+700 Valea Lupului 0+000 DJ 243B 1+700 Godinetii de Sus 0+000 DJ 243B 1+700 Valea Salciei 0+000 DJ 241A 1+500 Tomozia 0+000 DJ 241A (Dealu Perjului) 4+800 Brboasa 0+000 Frunteti (DJ 241B) Slobozia 5+700 Valea Boului 0+000 DJ 241A (Tarnia) 1+800 Oeleti 0+000 DJ 252 Soci 2+600 DJ 252 0+000 DJ 252 1+600 Fundu Vii

73 DC 65

Lungime:

3,900 Km

74 DC 65A

Lungime:

2,500 Km

75 DC 66

Lungime:

19,400 Km

Destinaie: Km 76 DC 68 Lungime: 5,300 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

77 DC 70

Lungime:

1,800 Km

78 DC 70A

Lungime:

2,700 Km

79 DC 70B

Lungime:

1,700 Km

80 DC 71

Lungime:

1,700 Km

81 DC 72

Lungime:

1,500 Km

82 DC 73

Lungime:

4,800 Km

83 DC 74

Lungime:

5,700 Km

Destinaie: Km 84 DC 75 Lungime: 1,800 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km

85 DC 76

Lungime:

2,600 Km

Destinaie: Km 86 DC 77 Lungime: 1,600 Km Origine: Km Destinaie: Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 50

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul BACU87 DC 78 Lungime: 1,500 Km Origine: Km Destinaie: Km 0+000 DJ 252 1+500 Vladnic

88 DC 79

Lungime:

2,000 Km

Reclasat din: DS (Ungureni - Bota: L=2,000km) Origine: Km 0+000 Ungureni Destinaie: Km 2+000 Bota Reclasat din: DS (Bijghir - Viforeni: L=5,700km) Origine: Km 0+000 Bijghir Destinaie: Km 5+700 Viforeni (DJ 252F) Origine: Km Destinaie: Km 0+000 Grla Anei (DJ 252F) 1+500 Boteti

89 DC 80

Lungime:

5,700 Km

90 DC 80A

Lungime:

1,500 Km

91 DC 81

Lungime:

13,000 Km

Reclasat din: DS (Poieni - Satu Nou: L=13,000km) Origine: Km 0+000 Poieni (DJ 243B km 74+650) Barna Destinaie: Km 13+000 Satu Nou Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Secuieni (DJ 241A) 5+000 Valea Fnaului 0+000 Buhoci (DJ 252) Bijghir 3+800 DN 2F (Traian) 0+000 Buhoci (DJ 252) 1+200 Dospineti 0+000 DN 2F (Holt) 5+800 Radomireti 0+000 Letea Veche (DC 87) 4+300 DC 85 0+000 Rui Ciutea (DC 86) 1+700 Siretul 0+000 DJ 252A (Miletii de Jos) 1+500 Miletii de Sus 0+000 Tamai (DJ 252B) 8+500 Horgeti (DJ 252A) 0+000 Nicolae Blcescu (DN 2) 2+000 gara Valea Seac

92 DC 82

Lungime:

5,000 Km

93 DC 83

Lungime:

3,800 Km

Destinaie: Km 94 DC 84 Lungime: 1,200 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km Destinaie: Km

95 DC 85

Lungime:

5,800 Km

96 DC 86

Lungime:

4,300 Km

97 DC 87

Lungime:

1,700 Km

98 DC 87A

Lungime:

1,500 Km

99 DC 88

Lungime:

8,500 Km

100 DC 89

Lungime:

2,000 Km

REEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN ROMNIA

pag. 51

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor comunale din judeul BACU101 DC 90 Lungime: 1,500 Km Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Gheorghe Doja (DN 2) 1+500 Gara Faraoani 0+000 Nneti (DJ 252) Mrscu 7+500 Horgeti (DJ 252A) 0+000 Bibireti (DJ 252A) 3+200 Ungureni (DJ 252F)

102 DC 92

Lungime:

7,500 Km

Destinaie: Km 103 DC 93 Lungime: 3,200 Km Origine: Km Destinaie: Km

104 DC 95

Lungime:

6,000 Km

Reclasat din: DS (Fulgeri - Chilia Benei: L=6,000km) Origine: Km 0+000 Fulgeri Destinaie: Km 6+000 Chilia Benei Origine: Km Destinaie: Km Origine: Km 0+000 Corbasca (DJ 252C) 9+800 Pnceti (DJ 252B) 0+00