of 26 /26
Lista bieglych zarejestrowanych w Sądzie Okręgowym w Gliwicach Ostatnie zmiany: 2018-10-02 Wydruk z dnia: 2018-10-02 Agrotechnika, melioracja i rekultywacja gruntów LP Nazwisko i imię Bieglego Adres Telefon i e-mail Okres sprawowania funkcji Szczególowy zakres 1 Dajka Jan 44-217 Rybnik ul. Malinowa 33 kom. 608-616-106 [email protected] 2014-03-04 2018-12-31 Agrotechnika, melioracja i rekultywacja gruntów Badania kryminalistyczne (daktyloskopia) LP Nazwisko i imię Bieglego Adres Telefon i e-mail Okres sprawowania funkcji Szczególowy zakres 1 Czekaj Tomasz 41-219 Sosnowiec ul. Kielecka 26/59 2015-02-26 2019-12-31 Analiza kryminalna (w szczególności analiza bilingów telefonicznych, rachunków bankowych i faktur), analiza przetworzonych danych chemicznych i biologicznych (w szczególności analiza danych z czujników, związków chemicznych przy sprawach paliwowych) 2 Czepiel Andrzej 42-200 Częstochowa ul. Jagienki 25 kom. 694-409-903 [email protected] 2017-06-13 2022-12-31 Analiza kryminalna (w szczególności: analiza wyludzeń podatku VAT w obrocie krajowym i zagranicznym, analiza tzw. przestępczości „karuzelowej” i struktur powiązań, analiza skomplikowanych relacji w setkach rachunków bankowych, analiza powiązań i transferów finansowych setek podmiotów, odnajdywanie związków lączących różnorodne źródla dowodowe, rekonstrukcja ścieżek przeplywu towarowego i finansowego, odtwarzanie i porównywanie obrotu towarowego z finansowym, rekonstrukcja chronologii zdarzeń, transferów, kontaktów, telefonów, analiza bardzo obszernych baz danych i dokumentów oraz analiza innych zachowań sprawczych w zorganizowanej przestępczości gospodarczej i ekonomicznej) 3 Machoń Krystian 42-622 Świerklaniec ul. Miarki 7 kom. 792-253-561 [email protected] 2016-02-11 2021-12-31 Badania daktyloskopijne Bankowość LP Nazwisko i imię Bieglego Adres Telefon i e-mail Okres sprawowania funkcji Szczególowy zakres 1 Borowiec Mariusz 40-467 Katowice ul. Adama 31/8 kom. 693-937-761 [email protected] 2014-03-04 2018-12-31 Bankowość detaliczna 2 Piekacz Adrian 42-583 Bobrowniki ul. Sienkiewicza 328 kom. 519-785-556 2015-01-01 2019-12-31 Bankowość 3 Skalski Wojciech 40-085 Katowice - Kancelaria Finansowo-Księgowa Expert Sp. z o.o. ul. Dąbrówki 10 tel. (32) 253 70 61 [email protected] expert.pl 2015-02-26 2019-12-31 Analiza finansowa i bankowość korporacyjna Bezpieczeństwo na stokach narciarskich LP Nazwisko i imię Bieglego Adres Telefon i e-mail Okres sprawowania funkcji Szczególowy zakres 1 Zając Jacek 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 5/18 kom. 502-616-024 [email protected] 2017-06-13 2022-12-31 Bezpieczeństwo na stokach narciarskich, wypadki narciarskie BHP LP Nazwisko i imię Bieglego Adres Telefon i e-mail Okres sprawowania funkcji Szczególowy zakres PB (PortalBieglego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php 1 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

  • Author
    voliem

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne,...

Page 1: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

Lista biegłych zarejestrowanych w Sądzie Okręgowym w Gliwicach

Ostatnie zmiany: 2018-10-02Wydruk z dnia: 2018-10-02

Agrotechnika, melioracja i rekultywacja gruntów

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Dajka Jan44-217 Rybnikul. Malinowa 33

kom. [email protected]

2014-03-042018-12-31

Agrotechnika, melioracja i rekultywacja gruntów

Badania kryminalistyczne (daktyloskopia)

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Czekaj Tomasz41-219 Sosnowiecul. Kielecka 26/59

2015-02-262019-12-31

Analiza kryminalna (w szczególności analizabilingów telefonicznych, rachunków bankowych i

faktur), analiza przetworzonych danychchemicznych i biologicznych (w szczególności

analiza danych z czujników, związkówchemicznych przy sprawach paliwowych)

2 Czepiel Andrzej42-200 Częstochowa

ul. Jagienki 25kom. [email protected]

2017-06-132022-12-31

Analiza kryminalna (w szczególności: analizawyłudzeń podatku VAT w obrocie krajowym izagranicznym, analiza tzw. przestępczości„karuzelowej” i struktur powiązań, analiza

skomplikowanych relacji w setkach rachunkówbankowych, analiza powiązań i transferów

finansowych setek podmiotów, odnajdywaniezwiązków łączących różnorodne źródła

dowodowe, rekonstrukcja ścieżek przepływutowarowego i finansowego, odtwarzanie i

porównywanie obrotu towarowego z finansowym,rekonstrukcja chronologii zdarzeń, transferów,

kontaktów, telefonów, analiza bardzo obszernychbaz danych i dokumentów oraz analiza innych

zachowań sprawczych w zorganizowanejprzestępczości gospodarczej i ekonomicznej)

3 Machoń Krystian42-622 Świerklaniec

ul. Miarki 7kom. [email protected]

2016-02-112021-12-31

Badania daktyloskopijne

Bankowość

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Borowiec Mariusz40-467 Katowiceul. Adama 31/8

kom. [email protected]

2014-03-042018-12-31

Bankowość detaliczna

2 Piekacz Adrian42-583 Bobrowniki

ul. Sienkiewicza 328kom. 519-785-556

2015-01-012019-12-31

Bankowość

3 Skalski Wojciech

40-085 Katowice - KancelariaFinansowo-Księgowa Expert

Sp. z o.o.ul. Dąbrówki 10

tel. (32) 253 70 [email protected]

expert.pl

2015-02-262019-12-31

Analiza finansowa i bankowość korporacyjna

Bezpieczeństwo na stokach narciarskich

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Zając Jacek44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. Harcerska 5/18kom. 502-616-024

[email protected]

Bezpieczeństwo na stokach narciarskich, wypadkinarciarskie

BHP

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

1 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 2: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

1 Czech Jacek44-217 Rybnik

ul. Budowlanych 45B/5(32) 423-26-05

2015-01-012019-12-31

BHP w górnictwie

2 Dłucik Mariusz44-290 Jejkowice

ul. Poprzeczna 90Ekom. 690-019-180

[email protected]

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz energetyka

3 Donder Kazimierz44-348 Podbucze

k/Wodzisławia Śląskiegoul. Wiejska 44

kom. [email protected]

2018-02-192023-12-31

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia

4 Filipek Grzegorz42-500 Będzin

ul. Śmigielskiego 13/17kom. 664-747-899

[email protected]

Bezpieczeństwo i higiena pracy

5 Koczorski Cezary44-200 Rybnik

ul. Kilińskiego 30D/5kom. [email protected]

2015-02-262019-12-31

BHP w szczególności: bezpieczeństwo i higienapracy na stanowiskach pracy, ocena ryzyka

zawodowego i biologicznego na stanowiskachpracy, wypadków przy pracy, odzież i obuwie

robocze oraz indywidualne środki ochronyosobistej, tworzenie planów Bezpieczeństwa iOchrony Zdrowia (BIOZ), szkolenia z zakresuBHP i PPOŻ, prawo pracy (czas pracy, urlopy,

regulaminy zakładu pracy, itp.) tworzenieInstrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

6 Maciejewski Jan42-207 Częstochowa

ul. Próchnika 2/51kom. 882-410-520

[email protected]

Bezpieczeństwo i higiena pracy

7 Michalski Krzysztof44-100 Gliwiceul. Wandy 2/1

kom. [email protected]

2017-01-052021-12-31

Bezpieczeństwo i higiena pracy

8 Nowak Henryk44-186 Gierałtowice

ul. Południowa 3kom. 603-256-035

2018-01-092023-12-31

Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie

9 Nycz Henryk43-220 Bojszowy

ul. Bliska 14B

kom. 509-900-688, kom.694-795-030

[email protected]

2018-01-092023-12-31

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz szkoleniaw zakresie przepisów ustawy Prawo

Geologiczne i Górnicze oraz rozporządzenieMinistra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w

sprawie szczegółowych wymagań dotyczącychprowadzenia ruchu podziemnych zakładów

górniczych; ogólne przepisy bezpieczeństwa ihigieny pracy (rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. z

poń. zm.); szkolenia w dziedziniebezpieczeństwa i higieny pracy (rozporządzenieMinistra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.); analiza wypadków zaistniałych w górnictwiepodziemnym, analiza okoliczności i przyczyn

wypadków, w tym dokumentowanie ocenyryzyka zawodowego; bezpieczeństwo i higienapracy na stanowiskach pracy: w podziemnychzakładach górniczych wydobywających węgiel

kamienny, w podziemnych zakładachgórniczych wydobywających kopaliny inne niżwęgiel kamienny, w przemyśle maszynowym;analiza okoliczności i przyczyn wypadków wmyśl przepisów zawartych w rozporządzeniu

Rady Ministrów w sprawie ustalaniaokoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i

chorób zawodowych; analiza ustaleńokoliczności i przyczyn wypadków na podstawie

ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułuwypadków przy pracy i chorób zawodowych

10 Pałamarz Łukasz44-200 Rybnik

ul. Reymonta 63A/26kom. 606-441-701

[email protected]

BHP

11 Pośpiech Adam41-703 Ruda Śląska

ul. Jesionowa 3kom. 501-734-599

[email protected]

BHP w szczególności: maszyny i urządzeniatechniczne: maszyny i urządzenia do obróbki

drewna, obrabiarki do metali, maszyny iurządzenia techniczne inne, transport

wewnętrzny i magazynowanie: transportwewnątrzzakładowy, transport ręczny, transportjezdniowy mechaniczny, pomieszczenia pracy,

wypadki przy pracy, odzież ochronyindywidualnej, odzież ochronna, odzież robocza

12 Sąsiadek Roman44-141 Gliwice

ul. Bojkowska 118kom. 603-462-525

[email protected]

Bezpieczeństwo i higiena pracy (wszczególności: stosowanie i eksploatacjaurządzeń i maszyn, eksploatacja maszyn,urządzeń i instalacji elektrycznych w tym w

przestrzeniach zagrożonych wybuchem,instrukcje eksploatacji urządzeń

energetycznych, eksploatacja maszyn,urządzeń i instalacji w górnictwie, ocena ryzykazawodowego, badanie przyczyn i okoliczności

wypadków przy pracy, transportwewnątrzzakładowy, transport ręczny, transportjezdniowy mechaniczny, obiekty, pomieszczenia

i teren zakładu pracy, prace budowlane,czynniki szkodliwe i niebezpieczne, prace

szczególnie niebezpieczne, szkolenia z zakresuBHP)

13 Sławski Andrzej40-748 Katowiceul. Sandacza 64

kom. 666-257-1352015-02-262019-12-31

Sprawy związane z wypadkami w górnictwie iprzestrzeganiem przepisów górniczych, BHP w

górnictwie węgla kamiennego, technikagórnicza, obudowy, urabianie, transport wgórnictwie węgla kamiennego, zagrożenia

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

2 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 3: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie wgórnictwie węgla kamiennego

14 Sroga Dariusz44-100 Gliwice

ul. Perkoza 10/45kom. 888-551-388

2018-01-092023-12-31

Bezpieczeństwo i higiena pracy wszczególności: wypadki przy pracy związane z:obsługą maszyn i urządzeń technicznych, w tympodlegającym pod Urząd Dozoru Technicznego,

w transporcie wewnątrzzakładowym, wbudownictwie; przepisy bezpieczeństwa i

higieny pracy związane z: spełnieniem przezmaszyny i urządzenia techniczne zasadniczych

oraz minimalnych wymagań, transportemwewnątrzzakładowym, budownictwem,

eksploatacją urządzeń podlegających podUrząd Dozoru Technicznego, spełnianiem przezśrodki ochrony indywidualnej zasadniczych

wymagań; emerytury pomostowe

15Stawiarski

Przemysław40-467 Katowice

ul. Miła 3A-16kom. 603-324-300

[email protected]

Bezpieczeństwo i higiena pracy: 1.bezpieczeństwo i higiena pracy przy

wykonywaniu robót budowlanych; Budownictwo:1. bezpieczeństwo i higiena pracy przy

wykonywaniu robót budowlanych, 2. stantechniczny, zużycie, uszkodzenia konstrukcji iobiektów budowlanych, wypadki budowlane ikatastrofy budowlane, 3. kontrola technicznautrzymania obiektów budowlanych, 4. prawo

budowlane i przepisy związane.

16 Zawisza Wojciech44-100 Gliwice

ul. Chorzowska 27/6kom. 603-946-429

[email protected]

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Broń i amunicja

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Skonecki Zygmunt42-700 Lubliniec

ul. Cebulskiego 4/6kom. 605-748-000

[email protected]

Broń i amunicja

Budownictwo

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Antos Adam44-100 Gliwice

ul. Bojkowska 43c/1052014-10-162018-12-31

Badania i pomiary termowizyjne wbudownictwie i energetyce

2Brągiel Tomasz

Biegly zawieszonydo 0000-00-00

44-100 Gliwiceul. Zielone Wzgórze 16

kom. [email protected]

2016-10-062021-12-31

Budowa, eksploatacja wodociągów ikanalizacji oraz ekonomika i organizacja

budowy

3 Dybał Leszek31-619 Kraków

ul. Korony Polskiej 59kom. 604-247-038

[email protected]

Budownictwo drogowe i budownictwoogólne

4 Dyrda Ryszard44-200 Rybnik

ul. Kościuszki 45kom. 508-328-550, (32) 422-20-00

[email protected]

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomiaw budownictwie; budownictwo, szkodygórnicze (ocena stanu technicznego

wszelkich budynków i budowli zwyłączeniem budowli kolejowych,

hydrotechnicznych, wodomelioracyjnychoraz nietypowych przepustów i mostów;wycena nieruchomości oraz maszyn i

urządzeń trwale związanych z gruntem;organizacja i ekonomika przedsiębiorstw:

wycena przedsiębiorstw lub ichzorganizowanych części; analiza

opłacalności inwestycji; zarządzanienieruchomościami

5 Flak Edward20-826 Lublin

ul. Platanowa 26kom. 602-443-316

2015-04-162019-12-31

Projektowanie i wykonawstwo budownictwadrogowego, wykonawstwo budownictwa

mostowego, normy, ceny, kosztorysowanie irozliczanie robót budowlanych w warunkach

ofertowych i przetargowych orazprawidłowości prowadzenia przetargów w

oparciu o ustawę Prawo zamówieńpublicznych

6Gąsiorowski

Tomasz32-540 Trzebinia

ul. Oś. Widokowe 4/17kom. 606-303-036

[email protected]

Budownictwo w specjalności:zabezpieczenie materiału dowodowego na

miejscu zdarzenia przy użyciu skaneralaserowego 3D; pobieranie próbek materiału

budowlanego celem dalszych badań;technologia robót budowlanych,

wykończeniowych i konstrukcyjnych;realizacja i projektowanie konstrukcji

budowlanych i inżynieryjnych; diagnostykabudynków i obiektów budowlanych oraz

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

3 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 4: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

dróg; utrzymanie i kontrola technicznaobiektów budowlanych; ocena stanutechnicznego budynków i obiektów

budowlanych; ocena projektówarchitektoniczno – budowlanych; podział

budynków; kosztorysowanie robótbudowlanych; szkody górnicze w

budownictwie

7 Hryniewicki Julian44-117 Gliwice

ul. Kopernika 85/19(32) 330-30-46, kom. 534-185-815

[email protected]

Wykonywanie ekspertyz i opiniikosztorysowych oraz wyceny robót

budowlanych, szacowanie wartości maszyni urządzeń wszystkich branż

8 Kasper Akdadiusz44-120 Pyskowiceul. Jaworowa 11

kom. [email protected]

2016-06-092021-12-31

Wykonawstwo i technologia w budownictwiedrogowym, mostowym i inżynieryjnym;

kosztorysowanie i rozliczanie robótbudowlanych; ocena prawidłowości

wykonania robót; kontrola i nadzór robótbudowlanych

9 Kasperzec Antoni44-335 Jastrzębie - Zdrój

ul. Śląska 15/6tel. (32) 471-91-25

2018-01-092023-12-31

Wycena nieruchomości i budownictwo

10

Lidner MichałBiegly zawieszonyod 2018-08-27 do

[email protected]

2018-01-092023-12-31

Budownictwo w specjalności oddziaływaniewybuchu na obiekty budowlane

11 Mandrysz Irena44-200 Rybnik

ul. Emilii Plater 10(32) 755-89-30, kom. 503-049-287

[email protected]

Budownictwo i szkody górnicze

12 Michalik Krzysztof32-500 Chrzanów

ul. Kolonia Stella 26(32) 623-00-49, kom. 602-326-161

[email protected]

Budownictwo (technologia robótbudowlanych wykończeniowych i

konstrukcyjnych; konstrukcje budowlane iinżynieryjne - realizacja i projektowanie;

diagnostyka budynków, obiektówbudowlanych, dróg; utrzymanie, kontrola

techniczna obiektów budowlanych;wykonywanie ekspertyz, opinii

technicznych, ocen i orzeczeń budowlanychw zakresie stanu technicznego budynków,

obiektów budowlanych i inżynieryjnych,wadliwie wykonanych robót budowlanych;

ocena projektów architektoniczno-budowlanych; podziały budynków;

odpowiedzialność zawodowa w aspekcieKodeksu Karnego i Prawa Budowlanego;

określenie kosztów wycen robótbudowlanych, odszkodowań; opracowania z

zakresu szkód górniczych).

13Nowicka - Słowik

Elżbieta42-606 Tarnowskie Góry

ul. Kolorowa 12kom. 505-988-040

[email protected]

Budownictwo w specjalności konstrukcyjno– budowlanej (w szczególności: ocena

wykonawstwa robót budowlanych,technologia i organizacja prac w

budownictwie, technologia i organizacjaprac na wysokości, technologia i

organizacja prac przy użyciu rusztowań ideskowań (szalunków), ocena techniczno-ekonomiczna prac z udziałem rusztowań,

badanie odpowiedzialności w budownictwiew aspekcie ustawy Prawo Budowlane z

opracowaniem opinii i analiz dotyczących:wykonawstwa, technologii i robót

budowlanych, prawidłowości wykonaniakonstrukcji rusztowań i deskowań, ocenastanu technicznego, zużycia, uszkodzenia

konstrukcji i elementów rusztowań,deskowań, analiza wypadków przy udziale

rusztowań i robót budowlanych nawysokości, badania odpowiedzialności wbudownictwie w aspekcie ustawy Prawo

Budowane dla branży rusztowań, deskowańi prac na wysokości); bezpieczeństwo i

higiena pracy (w szczególności:bezpieczeństwo i higiena pracy przywykonywaniu robót budowlanych,bezpieczeństwo prac w montażu,

demontażu, eksploatacji rusztowań ideskowań, analiz powypadkowych z

udziałem rusztowań i prac na wysokości,ocena stanu rusztowań na bezpieczeństwo

prac, badania odpowiedzialności wbudownictwie aspekcie obowiązujących

przepisów oraz ustawy Prawo Budowlaneprzy pracach na wysokości, szczególnie na

rusztowaniach)

14 Pesta Rafał87-100 Toruń

ul. Polna 8R/12kom. 514-215-705

[email protected]

Budownictwo (wykonawstwo, technologiarobót budowlanych, nadzór, wycenaprodukcji budowlanej i materiałów

budowlanych, ocena stanu technicznegooraz rozwiązań w zakresie konstrukcyjno-

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

4 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 5: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

budowlanym); Instalacje sanitarne(wykonawstwo, technologia robót

budowlanych, nadzór, wycena produkcjibudowlanej i materiałów budowlanych,

ocena stanu technicznego oraz rozwiązań wzakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, kogeneracyjnych, biogazowych,klimatyzacyjnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych ikanalizacyjnych); Instalacje przemysłowe

(wykonawstwo, technologia robótbudowlanych, nadzór, wycena produkcji imateriałów, ocena stanu technicznego irozwiązań technologicznych w zakresieinstalacji przemysłowych, odnawialnychźródeł energii, układów kogeneracyjnych;

Organizacja i zarządzanie (organizowanie izarządzanie procesami oraz projektami

inwestycyjnymi w sektorze: budowlanym,inżynieryjnym, przemysłowymenergetycznym, medycznym i

farmaceutycznym, ekspertyza oraz analizatechniczno-ekonomiczna

15PodkówkaKazimierz

30-218 Krakówul. Królowej Jadwigi 310/3

tel/fax (12) [email protected]

2018-04-172023-12-31

Budownictwo ogólne, przemysłowe ihydrotechniczne oraz kosztorysowanie

robót budowlano-montażowych,remontowych inżynieryjnych i

inwestycyjnych

16Siekanowicz

Tomasz44-105 Gliwice

ul. Cieszyńska 28603-033-779

2015-02-262019-12-31

Budownictwo oraz rzeczoznawstwobudowlane w specjalności instalacyjnejobejmującej projektowanie i kierowanie

robotami budowlanymi bez ograniczeń wzakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych

17Stawiarski

Przemysław40-467 Katowice

ul. Miła 3A-16kom. 603-324-300

[email protected]

Bezpieczeństwo i higiena pracy: 1.bezpieczeństwo i higiena pracy przywykonywaniu robót budowlanych;

Budownictwo: 1. bezpieczeństwo i higienapracy przy wykonywaniu robót

budowlanych, 2. stan techniczny, zużycie,uszkodzenia konstrukcji i obiektówbudowlanych, wypadki budowlane ikatastrofy budowlane, 3. kontrolatechniczna utrzymania obiektów

budowlanych, 4. prawo budowlane iprzepisy związane.

18 Storoniak Anna41-800 Zabrze

ul. Wolności 303/2 [email protected]

Budownictwo ogólne i szkody górnicze

19 Ważny Tomasz44-206 Rybnikul. Kupiecka 9A

kom. [email protected]

2015-09-172019-12-31

Budownictwo (w szczególności: ocenastanu technicznego obiektów budowlanych;

wykonawstwo, normy, ceny,kosztorysowanie i rozliczanie robótbudowlanych; analiza poprawności

wykonania robót budowlanych, remonty)

20

Wójcik MarcinBiegly zawieszonyod 2018-07-31 do

2018-12-31

44-100 Gliwiceul. Wichrowe Wzgórze 7

kom. 668-676-5262016-04-132021-12-31

Budownictwo i szkody górnicze (wszczególności: kosztorysowanie i

rozliczanie robót budowlanych w zakresiewykonywanych napraw i remontów z tytułu

usuwania szkód górniczych)

21 Wypiór Krystian40-474 Katowice

ul. Wojciecha 40/6kom. 519-685-450, tel/fax (32)

256-06-252015-06-162019-12-31

Budownictwo

22 Żaba Wojciech30-398 Kraków

ul. Bolesława Śmiałego33B

kom. 606-791-5562015-06-162019-12-31

Budownictwo kubaturowe, budownictwomieszkaniowe, ocena usterek i wad w

budownictwie mieszkaniowym

23 Żabińska Regina47-220 Kędzierzyn-Koźle

ul. K.Pułaskiego 7Bkom. 604-632-197

[email protected]

Budownictwo w szczególności budownictwoogólne i przemysłowe: kosztorysowanie,

rozliczanie robót budowlanych, ekspertyzy iopinie techniczne dotyczące stanu

technicznego w zakresie budynków ibudowli w budownictwie ogólnym i

przemysłowym. Szacowanie wartości robót,obiektów i nieruchomości jako

rzeczoznawca budowlany. Opiniowanie idoradztwo w zakresie przepisów

bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomiiw budownictwie ogólnym i przemysłowym.Opiniowanie i doradztwo w zakresie Prawa

Budowlanego

Dendrologia

LPNazwisko i imię

Adres Telefon i e-mailOkres

Szczegółowy zakres

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

5 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 6: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

Biegłegosprawowania

funkcji

1 Widenka Adam44-217 Rybnikul. Topolowa 5

kom. [email protected]

2015-02-262019-12-31

Ocena stanu zdrowotnego drzew orazinwentaryzacja dendrologiczna

Energetyka

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Chłap Zbigniew44-100 Gliwice

ul. Zawiszy Czarnego 18/8

kom. 601-403-346; 32 23114 83

[email protected]

2018-04-172023-12-31

Ochrona przed polem elektromagnetycznym 50 Hzw środowisku oraz na stanowiskach pracy

2 Gała Marek42-270 Rzerzęczyceul. Skrzydlowska 18

kom. 604-376-6412016-06-092021-12-31

Jakość energii elektrycznej, nielegalny pobórenergii elektrycznej, rozliczenia w obrocie energią

elektryczną

3

Sołtysik MaciejBiegly zawieszonyod 2018-07-09 do

2018-12-31

44-213 Rybnikul. Walecznych 24M

Tel. (32) 426-62-89, kom.723-600-831

[email protected]

2017-01-052021-12-31

Elektroenergetyka i rynek energii elektrycznej

Finanse, rachunkowość, księgowość, podatki, wynagrodzenia

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Borowska Krystyna44-100 Gliwice

ul. Zwycięstwa 8/3kom. 603-175-630

2014-12-182018-12-31

Rachunkowość, finanse, podatki, badaniesprawozdań finansowych, analiza ekonomiczna,

obliczanie wynagrodzeń i innych dodatków zapracę zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,badanie planów przekształcenia i podziału

jednostek gospodarczych, wycenaprzedsiębiorstw, badanie sprawozdań

finansowych syndyków masy upadłości ilikwidatorów (biegły rewident)

2 Buchta Andrzej42-440 Kiełkowice poczta

Ogrodzieniecul. Turystyczna 119

2015-04-092019-12-31

Rachunkowość i finanse

3 Budyński Stanisław47-400 Racibórz

ul. Długa 21/2kom. 608-394-470

[email protected]

Rachunkowość spółdzielni i wspólnotmieszkaniowych

4Capanda - Cieśla

Lucyna41-940 Piekary Śląskieul. Popiełuszki 21/24

kom. [email protected]

2016-06-092021-12-31

Rachunkowość, księgowość i podatki (podatekdochodowy od osób fizycznych, podatek

dochodowy od osób prawnych, podatek odtowarów i usług VAT)

5 Carska Kinga41-200 Sosnowiec

ul. Zamenhofa 26a/135kom. 796 185 381

[email protected]

Finanse przedsiębiorstw i podmiotówleczniczych, analiza finansowa (wskaźnikowa)

przedsiębiorstw i podmiotów leczniczych,analiza metod pozyskiwania i wykorzystania

kapitału w przedsiębiorstwie i podmiotówleczniczych, zarządzanie finansami

przedsiębiorstw i podmiotów leczniczych.

6 Ciałoń Józef44-323 Połomia

ul. Centralna 79 Ikom. 600-271-033

[email protected]

Emerytury, kapitał początkowy i rentywyrównawcze

7 Cyran Jerzy43-100 Tychy

ul. Uczniowska 46/90kom. 502-413-626

[email protected]

Rachunkowość - zasady ewidencji księgowej ibadania sprawozdań finansowych, rozliczenie

podatkowe, rachunkowość wspólnotmieszkaniowych i spółdzielni (biegły rewident)

8 Czerkawska Jolanta44-102 Gliwice

ul. Powroźnicza 2/6kom. 604-963-125

[email protected]

Ekonomia, finanse, organizacja i zarządzanie

9 Dobrzycki Waldemar40-018 Katowice

ul. Graniczna 63/35kom. 602-774-776

2017-06-132022-12-31

Podatki, rachunkowość i finanse

10 Doros Bartosz44-122 Gliwice

ul. Jasna 31B/119

(32) 234-10-53, kom.507-104-791

[email protected]

2016-06-092021-12-31

Rachunkowość i finanse spółek kapitałowych wkontynuacji i upadłości; księgowość spółek

osobowych; przekształcania, łączenia, podziałoraz likwidacja podmiotów gospodarczych;

postępowanie upadłościowe, Ocena zdolnościupadłościowej i likwidacyjnej przedsiębiorstw;wycena spółek, wycena aktywów i pasywów;

analiza rzetelności, prawidłowości orazzgodności ksiąg z przepisami o rachunkowości;

badanie sprawozdań finansowych, audytfinansowy i podatkowy podmiotów

gospodarczych; sprawozdawczość finansowa ipodatkowa, Międzynarodowe StandardyRachunkowości; doradztwo podatkowe;

księgowość osób fizycznych prowadzącychdziałalność gospodarczą

11 Gara Jadwiga41-218 Sosnowiecul. Wschodnia 25

kom. [email protected]

2018-07-242023-12-31

Księgowość, rachunkowość, finanse iwynagrodzenia

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

6 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 7: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

12Głowinkowski

Jarosław43-424 Drogomyśl

ul. Główna 29 [email protected]

Rachunkowość, podatki, finanse, administracjasamorządowa

13 Goworska Maria44-100 Gliwice

ul. Kościuszki 22/9kom. 691-135-467

[email protected]

Ocena zdolności upadłościowej i układowej,badanie zachowania terminu do złożeniawniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika,

rachunkowość i finanse podmiotówgospodarczych (z wyłączeniem badania

sprawozdań finansowych) podatek VAT, CIT,PIT, wynagrodzenia

14 Górski Zbigniew41-800 Zabrzeul. 3 Maja 44/5

2017-01-052021-12-31

Renty uzupełniające i świadczenia emerytalno-rentowe

15 Gutowska Bożena41-219 Sosnowiec

ul. 11 Listopada 137/24kom. 607-571-475

[email protected]

Rozliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń zestosunku pracy, rozliczanie wynagrodzeń z tytułu

umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie,umowa o dzieło, umowa o dzieło z

przeniesieniem praw autorskich), rozliczaniewynagrodzeń pracowników szkół wyższych oraz

rozliczanie wynagrodzeń według KartyNauczyciela

16 Kijko Szymon44-230 Czerwionka

ul. Kolejowa 2(32) 431-22-13

2016-02-112021-12-31

Księgowość

17 Kolbuch Adam43-100 Tychy

ul. Hetmańska 15/32kom. 508-113-227

2014-03-042018-12-31

Księgowość, rachunkowość i finanse

18 Kołeczko Iwona44-340 Łaziskaul. Kopernika 3

kom. 663-078-2052015-04-092019-12-31

Księgowość

19 Kozub Sonia40-085 Katowiceul. Dąbrówki 10

(32) [email protected]

2014-06-172018-12-31

Księgowość, rachunkowość, podatki, audyt,prawa spółek handlowych

20

Królikowska ElżbietaBiegly zawieszonyod 2017-08-18 do

2018-12-31

44-337 Jastrzębie-Zdrójul. Okrzei 23B

kom. [email protected]

2016-01-012020-12-31

Rachunkowość przedsiębiorstw i banków,analiza ekonomiczna i badanie zdolności

kredytowej przedsiębiorstw

21 Kubanek Krystian41-706 Ruda Śląska

ul. Śmiłowicka 11kom. 600-922-199

2018-02-192023-12-31

Przekształcanie, łączenie, podział orazlikwidacja podmiotów gospodarczych; wycena

spółek; postępowanie upadłościowe, ocenazdolności upadłościowej i likwidacyjnej

przedsiębiorstw; sprawozdania finansowesyndyków masy upadłości i likwidatorów;

rachunkowość, badania sprawozdańfinansowych, wycena aktywów i pasywów

(biegły rewident)

22 Kukla Aleksandra44-240 Żory

ul. Karola Miarki 54kom. [email protected]

2017-02-142022-12-31

Badanie planów przekształcenia, łączenia ipodziału jednostek gospodarczych, wycena

przedsiębiorstw, badanie zachowania terminuzłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez

dłużnika (biegły rewident)

23Lewandowska

Krystyna41-902 Bytom

ul. Tarnogórska 4F/8kom. 603-805-255

2014-09-112018-12-31

Rachunkowość

24Mendakiewicz

Mariola44-109 Gliwice

ul. Ossolińskich 3/9kom. 600-109-483

2015-01-012019-12-31

Rachunkowość (biegły rewident)

25Mularczyk - Malec

Elżbieta44-117 Gliwice

ul. Andromedy 20/7kom. [email protected]

2017-01-052021-01-31

Rachunkowość i finanse publiczne

26 Pietraszek Halina44-210 Rybnik 15ul. Brzozowa 33E

(32) [email protected]

2016-01-012020-12-31

Emerytury, renty, kapitał początkowy i rentywyrównawcze

27 Rogaczewski Leszek40-203 Katowice

ul. Al. Roździeńskiego 188Ckom. 730-745-895

[email protected]

Rachunkowość (w szczególności: księgowość,rachunkowość, badanie sprawozdań

finansowych, finanse, wycena wartości firm,wycena udziałów i akcji, wycena aktywów ipasywów, przekształcanie, łączenie, podziałoraz likwidacja podmiotów gospodarczych,

postępowanie upadłościowe, ocena zdolnościupadłościowej i likwidacyjnej przedsiębiorstw,

podatek dochodowy)

28 Sokołowski Stefan96-321 Żabia Wola

ul. Modrzewiowa 12 -Osowiec

(22) 881- 68-20 kom.604-293-562

2014-03-042018-12-31

Sprawozdania finansowe podmiotówgospodarczych

29 Sosabowski Wiesław41-800 Zabrzeul. Gołębia 24

(32) 271-57-612018-01-092023-12-31

Wynagrodzenia i płace

30 Starzyk Joanna40-076 Katowiceul. Kozielska 4/3

kom. 609-384-9372015-01-012019-12-31

Rachunkowość i finanse

31 Tkaczewski Zbigniew42-660 Kaletyul. Wąska 9

kom. [email protected]

2017-02-142022-12-31

Ubezpieczenia społeczne, renty i emerytury,rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń

Społecznych, rozrachunki gospodarcze, analizaekonomiczna i finansowa

32 Wala Aleksander44-274 Rybnik

ul. Wodzisławska 358kom. 600-910-000

[email protected]

Rachunkowość, księgowość i podatki

33 Wężowska Bożena44-100 Gliwiceul. Piwna 2A/8

kom. [email protected]

2014-01-012018-12-31

Rachunkowość (biegły rewident)

34 Wichrowski Grzegorz51-217 WrocławRamiszów 122

kom. [email protected]

2017-06-132022-12-31

Ekonomia (w szczególności: ocena propozycjiukładowych i planów naprawczych, ocena

ekonomicznej efektywności procedurupadłościowych i naprawczych oraz

prawidłowości dokonanych w tym zakresieczynności, analiza i wycena przedsiębiorstw

oraz ich poszczególnych składników, badanie iocena ekonomiczna działań i zaniechań

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

7 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 8: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

czynności gospodarczych godzących w interesyuczestników obrotu gospodarczego (działanie na

szkodę); zarządzanie (w szczególności:zarządzanie przedsiębiorstwem, marketingiem,finansami, ryzykiem prowadzenia działalnościgospodarczej, kontrolą zarządzania i jakości

produkcji)

35 Zamojska Mirosława43-300 Bielsko-Biała

ul. Komorowicka 18/13kom. 668-781-480

[email protected]

Rachunkowość i finanse

36 Zarzycki Łukasz40-007 Katowice

ul. Uniwersytecka 13 zdopiskiem "GLC"

kom. [email protected]

2017-02-142022-12-31

Księgowość, badanie sprawozdań finansowych,wycena wartości firm, wycena udziałów i akcji,wycena aktywów i pasywów, przekształcenie,łączenie, podział oraz likwidacja podmiotów

gospodarczych, postępowanie upadłościowe,ocena zdolności upadłościowej i likwidacyjnej

przedsiębiorstw, zasadność i celowośćdokonywanych wydatków przez syndyków

działających na rzecz podmiotów będących wtrakcie postępowania upadłościowego (biegły

rewident)

37 Zawada Mariusz44-121 Gliwice

ul. Aleja Majowa 16/33kom. 501-533-979

[email protected]

Audyt oraz kontrola wewnętrzna i zewnętrzna

38 Żabiełowicz Danuta44-121 Gliwice

ul. Kozielska 91/21kom. 605-413-215

[email protected]

Rachunkowość (biegły rewident)

Genetyka człowieka

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1Górczyńska-Kosiorz

Sylwia41-814 Zabrze

ul. Okulickiego 17kom. 883-068-869

2015-01-012019-12-31

Genetyka człowieka oraz diagnostykalaboratoryjna

2 Łuczak Wojciech61-806 Poznań

ul. Św. Marcina 49kom. [email protected]

2014-01-212018-12-31

Genetyka sądowa

3Mordecka - Chamera

Kinga40-873 Katowice

ul. Tysiąclecia 25/31kom. 608-461-432

[email protected]

Genetyka sądowa

Geodezja i kartografia

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Besuch Szymon44-200 Rybnikul. Jagiełły 15 [email protected]

2014-01-212018-12-31

Geodezja oraz wycena nieruchomości

2 Kajda Krzysztof44-177 Chudów (koło Gliwic)

ul. Jesionowa 5kom. 509-471-928

[email protected]

Szacowanie nieruchomości, rozgraniczenia ipodziały nieruchomości (gruntów) oraz

sporządzanie dokumetacji do celów prawnych

3Komorowski

Grzegorz44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Sienkiewicza 13kom. 601- 090-222

2014-06-172018-12-31

Geodezja i kartografia

4 Sosnowski Wojciech41-800 Zabrze

ul. Ślęczka 2a/19kom. 792-437-687

[email protected]

Geodezja i kartografia

5 Tatarczyk Krystian44-304 Wodzisław Śląski

ul. Teligi 75kom. 693-831-775

2014-04-252018-12-31

Geodezja i kartografia

Geologia, hydrogeologia i sejsmologia

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Olechowski Sławomir44-300 Wodzisław Śląski

ul. Starowiejska 25 H2015-02-262019-12-31

Sejsmologia, górnictwo i geologia - ocenastatyczna i dynamiczna oddziaływań podziemnejeksploatacji górniczej na obiekty powierzchniowe,

problematyka i prognozy zagrożeń wstrząsami,sejsmologia i geofizyka górnicza

2 Stec Krystyna40-158 Katowice

ul. Jesionowa 14/9kom. 695-167-631

[email protected]

Sejsmologia, górnictwo i geologia

Górnictwo

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Bojarski Piotr42-582 Rogoźnik

ul. Okrzei 56kom. 608-043-522

[email protected]

Górnictwo, bezpieczeństwo i higiena pracy,dyscyplina górnicza, prowadzenie ruchu zakładówgórniczych, zwalczanie zagrożeń, zarządzanie w

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

8 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 9: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

górnictwie

2 Fic Zbigniew41-806 Zabrze

ul. Kalinowa 11A/6(32) 277-18-46

[email protected]

Górnictwo, geologia i miernictwo

3 Gara Lucjan41-218 Sosnowiecul. Wschodnia 25

kom. [email protected]

2016-04-132021-12-31

Szkody górnicze, geologia i górnictwo

4 Jakubowski Jerzy41-800 Zabrze

ul. Nad Kanałem 22b/15(32) 276-25-24, kom.

508-350-5322014-03-042018-12-31

Urządzenia elektroenergetyczne zabudowane wzakładach górniczych (szczególnie urządzenia i

systemy transportu pionowego, urządzenia iinstalacje budowy przeciwwybuchowej

zabudowane w strefach zagrożenia wybuchem,projektowanie i wykonawstwo instalacji

elektroenergetycznej)

5 Kutkowski Jan44-310 Radlin

ul. Rymera 141 Kkom. [email protected]

2018-06-052023-12-31

Górnictwo i geologia

6 Kuziak Andrzej47-400 Racibórzul. Bielska 15/9

(32) 415-93-08, kom.501-468-776

[email protected]

2018-01-092023-12-31

Górnictwo i geologia w szczególności: ocenastatycznych (obniżenia, deformacje terenu

górniczego) i dynamicznych (wstrząsy górnicze)oddziaływań podziemnej eksploatacji górniczej na

obiekty powierzchniowe

7 Mączka Henryk40-570 Katowiceul. Ligocka 4/31

(32) 252-46-41, kom.790-697-554

[email protected]

2014-01-212018-12-31

Sprawy górniczo-geologiczne, ochronapowierzchni górniczej i szkody górnicze

8 Migdał Jerzy41-200 Sosnowiecul. Beskidzka 52

kom. [email protected]

2018-02-192023-12-31

Górnictwo i geologia - ocena statycznych(osiadania, deformacje terenu) i dynamicznych

(sejsmologia) oddziaływań eksploatacji górniczejpodziemnej i odkrywkowej na obiekty

powierzchniowe oraz wypadki górnicze iprzestrzeganie przepisów bhp w górnictwie

9 Mirek Adam40-748 Katowiceul. Norblina 36

kom. 798-301-350,669-998-562

[email protected]

2016-01-012020-12-31

Górnictwo, geologia i hydrogeologia - ocenastatycznych (osiadanie, deformacja terenu) i

dynamicznych (sejsmologia) oddziaływańpodziemnej, odkrywkowej i otworowej eksploatacji

górniczej na obiekty powierzchniowe, sprawyzwiązane z dyscypliną górniczą, bhp,

prowadzeniem ruchu i zwalczaniem zagrożeń wpodziemnych, odkrywkowych i otworowych

zakładach górniczych oraz organizacja pracy,zarządzenie i zatrudnianie w górnictwie

10 Misiewicz Krzysztof44-300 Wodzisław Śląski

Stroma 9888-782-389

2015-06-162019-12-31

Górnictwo i geologia (wpływ eksploatacji górniczejna powierzchnię i górotwór)

11 Pituła Jerzy43-332 Pisarzowice

ul. Czernichowska 29N2014-04-252018-12-31

Górnictwo i geologia (ocena statycznych(osiadanie, deformacja terenu) i dynamicznych

(sejsmologia) oddziaływań podziemnejeksploatacji górniczej na obiekty powierzchniowe,

sprawy związane z dyscypliną górniczą, BHP,prowadzeniem ruchu i zwalczaniem zagrożeń w

podziemnych zakładach górniczych orazorganizacją pracy i zarządzeniem w górnictwie)

12 Pomykoł Maciej43-190 Mikołówul. Przyjaciół 47

kom. [email protected]

2015-09-172019-12-31

Górnictwo i geologia (wpływ eksploatacji górniczejna powierzchnię i górotwór)

13 Pustołka Roman44-200 Rybnik

ul. Wyzwolenia 22b/23(32) 423-91-78

[email protected]@wp.pl2016-02-112021-12-31

Szkody górnicze i przemysłowe wynikające zdziałalności górniczej kopalń

14 Rogulski Krzysztof44-100 Gliwice

ul. Leszczynowa 9kom. [email protected]

2016-04-132021-12-31

Górnictwo (w szczególności: bezpieczeństwoprowadzenia prac podziemnych, prowadzenie

ruchu zakładu górniczego, zwalczanie zagrożeń,organizacja pracy i zarządzanie w górnictwie,

technika strzałowa, zagrożenie wybuchemniebezpiecznego pyłu węglowego i innezagrożenia; badanie i analiza przyczyn i

okoliczności wypadków i niebezpiecznychzdarzeń)

15 Skupień Romuald44-200 Rybnikul. Żużlowa 73

(32) 739-59-83, [email protected]

2016-01-012020-12-31

Górnictwo i geologia w sprawach o naprawienieszkód spowodowanych działalnością górniczą;

szacowanie nieruchomości w postępowaniach o:zniesienie współwłasności nieruchomości, dział

spadku lub podziału majątku, wypłatę zachowku,przeniesienie własności nieruchomości, zwrot(rozliczenie) dokonanych nakładów, zapłatę

czynszu z tytułu najmu, dzierżawy lub bezumownekorzystanie, odszkodowanie za szkody górnicze w

obiektach budowlanych, egzekucję znieruchomości, określenie treści i wartości

służebności oraz roszczenia z ubezpieczeniamajątkowego

16 Trenczek Stanisław40-756 Katowiceul. Krucza 82G/5

kom. [email protected]

2017-02-142022-12-31

Górnictwo i aerologia górnicza

17 Wierzgoń Alfons44-341 Gołkowiceul. Wyzwolenia 37

kom. [email protected]

2017-06-132022-12-31

Bezpieczeństwo i higiena pracy, sprawy związanez dyscypliną górniczą

Grafologia

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania Szczegółowy zakres

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

9 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 10: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

funkcji

1BiernackaMałgorzata

40-647 Katowiceul. Łubinowa 21

kom. [email protected]

2015-09-172019-12-31

Badanie pisma ręcznego

2 Borowik Krzysztof42-300 Myszków

ul. Sikorskiego 18/12

(34) 315-75-73, kom.601-521-421

[email protected]

2016-01-012020-12-31

Ekspertyza dokumentów związana z badaniemautentyczności oraz autorstwo pisma ręcznego

w tym podpisów

3 Buczek Adam32-501 Pogorzyce

ul. Michała Bałuckiego 51kom. 607-281-614

2015-04-092019-12-31

Kryminalistyczne badania identyfikacyjne pismai dokumentów

4 Dobrzańska Agata42-674 Zbrosławiceul. Traugutta 60A

kom. [email protected]

2017-02-142022-12-31

Ekspertyza dokumentów

5 Dudek Karina47-400 Racibórz

ul. Słowackiego 14/11kom. 796-258-121

2015-04-092019-12-31

Badanie pisma ręcznego i dokumentów

6 Gajdzik Agnieszka41-208 Sosnowiecul. Kalinowa 75/16

kom. [email protected]

2018-02-192023-12-31

Ekspertyza dokumentów i badanie pismaręcznego

7 Glinka Kamila41-219 Sosnowiec

ul. Bohaterów Getta 57/1(32) 749-88-29, kom.

696-237-4502017-01-052021-12-31

Ekspertyza dokumentów związana z badaniemautentyczności oraz autorstwo pisma ręcznego,

w tym podpisów

8 Gorzkowska Karolina05-074 Halinów

Desno 20wkom. [email protected]

2014-04-252018-12-31

Psychografologia, grafologia i badanie pismaręcznego

9 Hap Czesław47-400 Racibórz

ul. Słowackiego 73/6kom. [email protected]

2017-01-052021-12-31

Ekspertyzy dokumentów, badanie pismaręcznego, podpisów i odcisków pieczęci

10 Iwanek Radosław34-300 Żywiec

ul. Komorowskich 3kom. 660-715-088

2017-02-142022-12-31

Badanie pisma, podpisów, dokumentów ipieczątek oraz badania psychologiczne pisma

11 Jendryś Piotr41-800 Zabrze

ul. Jana III Sobieskiego 7a/1kom. 696-072-303

[email protected]

Ekspertyza kryminalistyczna dokumentówwspółczesnych związana z badaniem ich

autentyczności, autorstwa pisma ręcznego wtym podpisów

12 Król Adam41-700 Ruda Śląska

ul. Narcyzów 22kom. [email protected]

2018-06-052023-12-31

Badanie dokumentów i pisma ręcznego

13Leszczak - Gigoń

Ewelina43-190 Mikołów

ul. Reta Śmiłowicka 9Dkom. 601-160-665

2018-02-192023-12-31

Klasyczne badanie dokumentów

14 Matys Dorota43-440 Bażanowice

ul. Targoniny 35kom. 501-375-773

[email protected]

Badanie pisma ręcznego

15 Nowak Marek40-282 Katowice

ul. Gen.Sikorskiego 38/12

(32) 255-12-55, kom.607-335-445

[email protected]

2018-02-122023-12-31

Grafologia sądowa (kryminalistycznepismoznawstwo) w szczególności: ekspertyzy

pisma ręcznego, w tym podpisów (paraf),maszynowego z dowolnych urządzeń piszących

i odtwarzających, druków (pochodzących zrozmaitych maszyn drukarskich) oraz odciśnięćwszelkich pieczęci, pieczątek, datowników oraz

numeratorów; badania językowe (w tymporównawcze m.in. anonimów); ustalanie

fałszerstw lub autentyczności dokumentówgłównie papierowych; pozostałe ekspertyzy zzakresu grafologii sądowej (pismoznastwa)

16 Szwed Paweł42-400 Zawiercie

ul. Niemcewicza 47kom. 796-160-680

[email protected]

Badania identyfikacyjne pisma ręcznego

17 Szwed Edyta42-400 Zawiercie

ul. Niemcewicza 47kom. 796-240-382

[email protected]

Badania identyfikacyjne pisma ręcznego

18 Wala Krzysztof42-350 Pińczyceul. Grabowa 37a

kom. [email protected]

2016-01-012020-12-31

Kryminalistyczne badanie dokumentów (pismaręcznego, podpisów, odcisków stempli i

pieczątek, maszynopisów)

19 Zimny Paweł41-800 Zabrze

ul. Emila Szramka 7/9kom. 606-124-311

[email protected]

Ekspertyza kryminalistyczna dokumentówwspółczesnych i historycznych związanych z

badaniem ich autentyczności, autorstwa pismaręcznego, w tym podpisów

Hodowla koni

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Urban Bartłomiej41-700 Ruda Śląska

ul. Janasa 9/2akom. 518-212-609

[email protected]

Hodowla koni, w szczególności: prawidłowośćprowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych z

zakresu jeździectwa, ocena wypadkówjeździeckich, ocena zdarzeń z udziałem koni w

obrębie stajni i wybiegów dla koni, ocenaprawidłowości opieki nad koniem, prawidłowośćżywienia koni, wycena koni pod względem

wartości rynkowej z uwzględnieniem rasy konia,zdrowia konia, stopnia ułożenia i ujeżdżania,

wartości użytkowej i sportowej

Hutnictwo i kolejnictwo

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

10 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 11: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

1 Krok Werner44-105 Gliwice

UL. Karola Olszewskiego 20kom. 602-570-356

2017-01-052021-12-31

Bezpieczeństwo transportu kolejowego w zakresiewarunków technicznych i organizacyjnych

zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchukolejowego

2 Sadowski Henryk44-100 Gliwice

ul. Tarnogórska 60/8kom. 698-689-798

[email protected]

Technika i organizacja ruchu kolejowego (wszczególności: bezpieczeństwo w transporcie

kolejowym w zakresie warunków technicznych iorganizacji zapewniających bezpieczne

prowadzenie ruchu kolejowego)

Informatyka

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Grzondziel Marcin41-705 Ruda Śląskaul. Kowalskiego 2A/5

kom. 695-554-4182016-10-062021-12-31

Informatyka

2 Kruk Wojciech41-800 Zabrze

ul. M.Skłodowskiej - Curie12d/25

(32) 494-55-55, kom.516-009-817

[email protected]

2018-07-242023-12-31

Informatyka

3 Marażewski Leszek41-800 Zabrze

ul. Karłowicza 10kom. [email protected]

2018-02-192023-12-31

Sprzęt komputerowy i sieci komputerowe,oprogramowanie komputerów, technika biurowa

(maszyny do pisania, faxy, telefony,kserokopiarki), elektroniczne urządzeniakontrolno-pomiarowe, telekomunikacja

4 Wyrostek Arkadiusz52-010 Wrocław

ul. Opolska 23B/2kom. 501-709-911

[email protected]

Informatyka - w szczególności: najnowszetechnologie, technika komputerowa,

zabezpieczenia systemów tele-informatycznych, telekomunikacja, telefonia

cyfrowa i analogowa, oprogramowanie,licencjonowanie, prawa autorskie, fotografia

cyfrowa i wideogramy, monitoring z kamer, kartypłatnicze, automaty do gier, przestępczość

komputerowa i oparta na najnowszychtechnologiach

Inne kategorie

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Będkowski Rafał42-311 Żarki Letnisko

ul. Jodłowa 31kom. 506-955-545

[email protected]

Wycena szkód łowieckich w uprawach rolnychi leśnych

2Carbogno -

Barnabe Adrian43-251 Pawłowiceul. Górnicza 5A/5

kom. 662-116-6612016-02-112021-12-31

Technologia pomiarów prędkości pojazdów zapomocą: radarowych (dopplerowskich)

urządzeń rejestrujących, prędkościomierzykontrolnych, pomiaru średniej prędkościprzejazdowej na danym odcinku drogi;

technologia kontroli oraz rejestracji wjazdupojazdów na „czerwonym świetle” w wyniku

niestosowania się przez kierującychpojazdami do sygnałów sygnalizacji świetlnej

3 Ceglarska Joanna41-700 Ruda Śląskaul. Raciborska 10A/9

kom. [email protected]

2018-02-282023-12-31

Fryzjerstwo

4 Jąderko Andrzej42-300 Myszków

ul. Sikorskiego 22/22kom. [email protected]

2016-04-132021-12-31

Pomiar prędkości pojazdów za pomocąprzyrządów pomiarowych: laserowych,

radarowych i prędkościomierzy kontrolnych

5 Kowalczyk Szymon 34-734 Kasinka Mała 559kom. 510-719-084

[email protected]

Elektrotechnika w specjalności ochronaprzeciwporażeniowa sprzętu AGD (norma PN-EN 60.335) i elektronarzędza (normy VDE 701

i VDE 702) oraz bezpieczeństwoprzeciwporażeniowe aparatury i sprzętu

medycznego (PN 62.353)

6 Kowalski Tomasz41-806 Zabrzeul. Kalinowa 50

[email protected]

2015-12-172019-12-31

Ratownictwo wodne

7 Kozera Agnieszka44-310 Radlin

ul. Wrzosowa 42akom. 606-465-562

[email protected]

Gospodarka odpadami komunalnymi,niebezpiecznymi oraz innymi niż

niebezpieczne w aspekcie ustawy outrzymaniu czystości i porządku w gminach,

ustawy o odpadach oraz Prawa ochronyśrodowiska;

8 Krawczyk Dariusz44-100 Gliwice

ul. Wybrzeże WojskaPolskiego 11/1

kom. [email protected]

2018-07-242023-12-31

Komunikacja i zarządzanie (w szczególności:wolność wypowiedzi i jej nadużycia, ochrona

dóbr osobistych w związku z funkcjonowaniemmediów (dziennikarstwo, reklama, media

społecznościowe), działalność promocyjna wujęciu finansowym i organizacyjnym,

marketing i public relations (w tym spółkiskarbu państwa i samorządy)

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

11 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 12: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

9 Ociepa Roman42-274 Konopiska

ul. Górna 11a - AleksandriaPierwsza

2015-02-262019-12-31

Ornitologia, ochrona ptaków i ich hodowla

10 Skubacz Harald41-808 Zabrze

ul. Daszyńskiego 10A/4kom. 696-645-521

[email protected]

Bezpieczeństwo zajęć sportowo-rekreacyjnych, szkoleniowych ze wskazaniemna zajęcia sportowe z pływania, zespołowych

gier sportowych oraz realizacji podstawyprogramowej w szkołach i placówkach

oświatowych

11 Sobstel Jerzy44-100 Gliwice

ul. Kochanowskiego 29a/22kom. [email protected]

2018-01-092023-12-31

Systemy ochrony osób i mienia, elektronicznesystemy zabezpieczeń; systemy alarmowe,

elektroniczne systemy i urządzeniazabezpieczeń technicznych i ochrony

przeciwpożarowej; systemy monitoringu,transmisji i odbioru alarmów, dozoru

wizyjnego; usługi ochrony osób i mienia,ochrony infrastruktury krytycznej; szkolenia ikwalifikacje pracowników w ochronie osób i

mienia

Meblarstwo, technologia drewna

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Całek Ryszard40-872 Katowice

ul. Tysiąclecia 92/199kom. 605-140-943

2015-01-012019-12-31

Branża meblowa - meble współczesne i stylowe(wykonanie i renowacja), roboty wykończeniowei wystrój wnętrz (boazerie, stolarka budowlana,

gipsy, stiuki, podłogi), technologia drewna,pomiary termowizyjne i akustyczne stolarki

budowlanej, pomiary termowizyjne przegródbudowlanych z konstrukcją dachów włącznie

2 Cwityński Tomasz60-278 Poznań

ul. Palacza 126/ 13kom. [email protected]

2017-06-132022-12-31

Meblarstwo (meble kuchenne, biurowe,biblioteczne, gabinetowe, dziecięce, szafy

wnękowe), wyroby z drewna (stolarkameblowa), wyroby z materiałów

drewnopodobnych i drewnopochodnych(stolarka meblowa), ergonomia wnętrz

(poprawność projektowa, bezpieczeństwo,ergonomia oraz funkcjonalność), analiza

realizacji przetargowych opartych na Prawie oZamówieniach Publicznych (stolarka meblowa)

3 Gojowy Bernard44-337 Jastrzębie-Zdrój

ul. Traugutta 33kom. 504-587-681

[email protected]

Jakość wyrobów z drewna i materiałówdrewnopochodnych oraz poprawności usługmontażowych (meble, schody, okna, drzwi,

konstrukcje dachowe, konstrukcje drewnianedomów szkieletowych)

4 Raszczuk Jarosław05-509 Józefosław

ul. Kwadratowa 8 lok. 7

kom. [email protected]

meble.com.pl

2018-07-242023-12-31

Meble i meblarstwo (w szczególności: meblekuchenne, garderobiane, gabinetowe, biurowe,pracownicze, sklepowe, biblioteczne, szkolne,medyczne, szpitalne, itp.; meble tapicerowane;meble magazynowe i specjalnego znaczenia);

technologia drewna oraz uszlachetnianiepowierzchni drewna; stolarka otworowa

drewniana i drewnopochodna; inne wyroby zdrewna i materiałów drewnopochodnych;

renowacja mebli i wyrobów z drewna;bezpieczeństwo i ergonomia mebli; wycena

mebli; ocena Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówień przetargowych na meble – spełnienie

wymagań Prawa Zamówień Publicznych

Medycyna

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1Agdan - Tylikowska

Joanna44-160 Rudnoul. Lipowa 1G

kom. 501-602-5212014-06-172018-12-31

Psychiatria

2 Bagiński Anatol44-200 Rybnikul. Gliwicka 33

2015-02-262019-12-31

Psychiatria

3 Bąk Alfred44-300 Wodzisław Śląski

ul. XXX-lecia 121/15kom. 508-106-367

2018-06-052023-12-31

Pediatria, medycyna społeczna i choroby płuc

4 Cichocki Sebastian44-200 Rybnikul. Gliwicka 33

2014-09-112018-12-31

Psychiatria

5 Dubrownik Bożena47-400 Racibórz

ul. Klasztorna 10 - PZPkom. [email protected]

2016-02-112021-12-31

Psychiatria

6Frydrych - Mazur

Katarzyna40-748 Katowiceul. Rolnicza 24A

kom. [email protected]

2016-02-112021-12-31

Rehabilitacja medyczna w szczególnościrehabilitacja z zakresu chorób układu kostno -stawowego, neurologicznego, chorób serca,

układu krążenia, medycyna ubezpieczeniowa i

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

12 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 13: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

orzecznictwo

7Gałązka - Sztajer

Anna44-350 Gorzyceul. Zamkowa 8

kom. 601-848-0712017-10-122022-12-31

Psychiatria

8 Gleńsk Dorota44-200 Rybnikul. Gliwicka 33

2018-06-052023-12-31

Psychiatria

9 Hawranek Robert44-141 Gliwice

ul. Rolników 142

(32) 231-44-64, kom.501-283-551

[email protected]

2017-02-142022-12-31

Ortopedia i traumatologia

10Hercka - Mulas

Aleksandra44-100 Gliwice

ul. Malinowskiego 11

(32) 331-56-63, kom.601-482-558

[email protected]

2017-02-142022-12-31

Chirurgia stomatologiczna i implantologiastomatologiczna

11 Jakus Małgorzata

42-700 Lubliniecul. Grunwaldzka 48 -Wojewódzki Szpital

Neurologiczny w Lublińcu

kom. 509-774-3412016-02-112021-12-31

Psychiatria

12 Kapek - Ksol Jolanta44-251 Rybnik

ul. Szeptyckiego 15kom. 602-739-245

[email protected]

Psychiatria

13Kapustecka -

Wrocławska Lidia42-600 Tarnowskie Góry

ul. Św. Katarzyny 182015-02-262019-12-31

Psychiatria

14 Kluszczyński Jerzy44-100 Gliwiceul. Czajki 20/12

kom. 601-463-3532015-02-262019-12-31

Położnictwo i choroby kobiece

15 Koba Rafał

41-800 Zabrze - ŚląskieCentrum Chorób Serca -

Sekretariat OddziałuAnestezjologii i Intensywnej

Terapiiul. Skłodowskiej 9

tel. (32) [email protected]

2015-02-262019-12-31

Anestezjologia i intensywna terapia

16 Kotarba Miłosz

44-350 Gorzyce - WojewódzkiOśrodek Lecznictwa

Odwykowego i ZakładOpiekuńczo - Leczniczyul. Zamkowa 8 (ZOL 2)

kom. [email protected]

2016-10-062021-12-31

Psychiatria

17 Krupa Elżbieta44-200 Rybnikul. Gliwicka 33

kom. 668-524-6012015-02-262019-12-31

Psychiatria

18 Krupa Grażyna41-800 Zabrze

ul. Plac Wolności 4kom. 603-377-642

[email protected]

Choroby wewnętrzne i diabetologia

19 Ksol Marek44-251 Rybnik

ul. Szeptyckiego 15kom. 602-170-457

2015-02-262019-12-31

Psychiatria

20 Kucharski Andrzej41-711 Ruda Śląska

ul. Kokota 172 - PoradniaUrazowo Ortopedyczna

kom. [email protected]

2013-11-252018-12-31

Ortopedia i traumatologia

21 Kujawski Michał

41-813 Zabrzeul. Niepokólczyckiego 36 -

Poradnia ZdrowiaPsychicznego NZOZ HEL-

MED

kom. [email protected]

2017-02-142022-12-31

Psychiatria

22 Libor Bożena44-200 Rybnikul. Gliwicka 33

kom. [email protected]

2018-04-172023-12-31

Psychiatria

23 Łęska Iwona44-100 Gliwice - PoradniaSkórno-Wenerologiczna

ul. Dworcowa 43

2014-04-252018-12-31

Dermatologia i wenerologia

24 Maruszewski Marcin42-600 Tarnowskie Góry

ul. Karłuszowiec 92015-06-162019-12-31

Kardiochirurgia

25

Maślanka DominikBiegly zawieszonyod 2017-11-20 do

2019-12-31

47-400 Racibórzul. Podwale 14/4

2015-02-262019-12-31

Psychiatria

26 Moj Barbara44-180 Toszek

ul. Gliwicka 5 - Oddział IX [email protected]

Psychiatria

27Myśliwiec - Kowol

Mariola44-200 Rybnikul. Sławików 14 [email protected]

2015-01-012019-12-31

Psychiatria

28 Obersztyn Maciej

40-514 Katowice -Uniwersyteckie Centrum

Kliniczneul. Ceglana 35 - Zakład

Anastezjologii i IntensywnejTerapii

[email protected]

Anestezjologia i intensywna terapia

29Piekarska -

Konstanty Anna41-807 Zabrze

ul. Fitelberga 35kom. 600-823-734

[email protected]

Neurologia

30Pietrawska -

Urbaniec Wioletta44-200 Rybnik

ul. Władysława Jagiełły 40kom. 604-232-983

[email protected]

Audiologia i laryngologia

31 Pilecki Bolesław

44-100 Gliwiceul. Wybrzeże Armii Krajowej

15 - Instytut Onkologii IKlinika Radioterapii i

Chemioterapii

2015-04-092019-12-31

Onkologia i radioterapia

32PiprowskaMałgorzata

44-100 Gliwiceul. Rybnicka 32a/11

kom. 509-107-0842015-02-262019-12-31

Mikrobiologia medyczna

33 Przybyła Zbigniew44-300 Wodzisław Śląski

ul. Goździkowa 3kom. [email protected]

2018-07-242023-12-31

Chirurgia urazowa i ortopedia

34 Rusek Anna44-180 Toszek - Szpital

Psychiatrycznyul. Gliwicka 5

(32) [email protected]

2015-12-172019-12-31

Psychiatria

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

13 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 14: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

35 Szafrański Marek44-100 Gliwiceul. Bałtycka 3B

kom. [email protected]

2014-02-142022-12-31

Psychiatria

36 Szozda Ryszard44-151 Gliwice

ul. Architektów 65kom. [email protected]

2018-02-192023-12-31

Medycyna pracy, choroby wewnętrzne, chorobyzawodowe układu oddechowego, toksykologiaalkoholu, orzecznictwo lekarskie, organizacja

ochrony zdrowia

37 Wieczorek Artur44-300 Wodzisław Śląski

ul. Minorytów 1632 455 38 44

2016-01-012020-12-31

Psychiatria

38 Więckowski Marek44-100 Gliwiceul. Radiowa 2

kom. [email protected]

2014-03-042018-12-31

Choroby wewnętrzne, kardiologia

39 Wolska Monika41-201 Rybnikul. Gliwicka 33

kom. [email protected]

2014-01-212018-12-31

Psychiatra

40 Wójtowicz Marek41-800 Zabrze

ul. Plac M. Kopernika 3kom. 605-270-619

[email protected]

Neurologia

41Zajączkiewicz - Ryś

Ewa44-100 Gliwice

ul. Ziemowita 6 - PZPkom. 602-731-735

2017-02-142022-12-31

Psychiatria

42

Zeman MarcinBiegly zawieszonyod 2016-09-01 do

2019-12-31

44-100 Gliwice - CentrumOnkologii Klinika Chirurgii

Onkologicznej iRekonstrukcyjnej

ul. Wybrzeże Armii Krajowej15

tel. (32) 278 84 292015-02-262019-12-31

Chirurgia onkologiczna

43Żłobińska-Kotas

Dorota44-200 Rybnik

ul. Powstańców Śląskich 43(32) 422-10-31

2015-04-092019-12-31

Choroby wewnętrzne

Ochrona środowiska

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Gozdek Piotr44-100 Gliwice

ul. Mikołowska 11/7kom. 604-716-750

[email protected]

Promieniowanie elektromagnetyczne; Pomiarypoziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniuinstalacji: radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych,stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji i liniielektroenergetycznych; Ocena oddziaływania pól

elektromagnetycznych w ramach monitoringuśrodowiska; Pomiary natężeń pól

elektromagnetycznych w otoczeniu urządzeń iobiektów niejawnych; Ocena narażenia

pracowników na pola elektromagnetyczne;Wyznaczane zasięgu stref ochrony w otoczeniuźródeł promieniowania elektromagnetycznego na

stanowiskach pracy; Aparatura pomiarowagęstości mocy mikrofalowej (radary, nadajniki

mikrofalowe); Pomiary natężenia polaelektromagnetycznego aparatury medycznej:

rezonanse magnetyczne,diatermie chirurgiczne ifizykoterapeutyczne; Charakterystyka

promieniowania urządzeń nadawczych; Pomiarynatężeń pól elektromagnetycznych urządzeń

lotniskowych

2 Janus Ireneusz41-933 Bytom

ul. Narutowicza 8a/9kom. 609-542-906

[email protected]

Ochrona środowiska

3 Kochel Wojciech42-610 Miasteczko Śląskie

ul. Modrzewskiego 20kom. [email protected]

2017-06-132022-12-31

Pomiar oraz ocena zagrożeń spowodowanychhałasem

4 Kokoszka Marek33-100 Tarnów

ul. Brandstaettera 6/282015-04-092019-12-31

Ochrona środowiska, gospodarka odpadami,gospodarka wodno-ściekowa

5 Pacek Jolanta44-100 Gliwice

ul. Powstańców Warszawy 3/4

(32) 238-24-28, kom.500-848-916

[email protected]

2014-01-212018-12-31

Ochrona środowiska

Ochrona zwierząt

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1Bednarek-Warzybok

Karolina41-707 Ruda Śląska

ul. Jagiełły 9kom. 506-135-140

[email protected]

Ochrona zwierząt, drobnostan zwierzątgospodarskich i domowych, transport zwierząt,zadania Inspekcji Weterynaryjnej, nadzór nad

schroniskami dla bezdomnych zwierząt

Optyka i optometria

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

14 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 15: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

1

Szczerbiński PawełBiegly zawieszonyod 2018-02-16 do

2018-12-31

42-200 Częstochowaul. Al. NMP 9 - PROMED

OPTYK S.C.kom. 519-899-905

2014-10-162018-12-31

Optyka okularowa: wszystkie rodzaje soczewekokularowych (szklane i organiczne) do bliży, dali i

inne; soczewki okularowe wieloogniskowe -dwuogniskowe, progresywne; działania

pryzmatyczne; montaż soczewek okularowych woprawie (wszystkie rodzaje opraw okularowych)pod względem parametrów optycznych; montaż

soczewek okularowych w oprawie (wszystkierodzaje opraw okularowych) pod względem

parametrów technicznych; dobór oprawyokularowej od strony parametrów technicznych;

uszlachetnienie i odpowiednie zastosowanie.Optometria: refrakcja wzroku (badanie wzroku)

wszystkie rodzaje: krótkowzroczność,nadwzroczność, astygmatyzm, presbiopia, forie;

dobór soczewek kontaktowych sferycznych,astygmatycznych i multifokalnych

Organizacja zarządzania, ekonomika przedsiębiorstw, marketing

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Kachel Jerzy41-808 Zabrze

ul. Grzybowska 19/16kom. 601-874-800

[email protected]

Zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzaniefinansami, ocena zdolności upadłościowej i

likwidacyjnej przedsiębiorstw

2 Lenart Regina42-620 Nakło Śląskie

ul. Dzierżonia 17kom. 604-358-877

2015-06-162019-12-31

Marketing i sprzedaż

Pielęgniarstwo i położnictwo

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Borsuk Maria44-190

ul. Dymka 5kom. 698-639-236

[email protected]

Pielęgniarstwo

Pożarnictwo

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Bąk Andrzej44-120 Pyskowiceul. Szopena 7/2/2

kom. [email protected]

2016-01-012020-12-31

Ochrona przeciwpożarowa

2 Klama Tobiasz40-063 Katowice

ul. Żwirki i Wigury 26/10kom. 726-263-760

[email protected]

Pożarnictwo oraz ustalania przyczyn pożarów

3 Krakowiak Marian41-902 Bytom

ul. Chopina 20/3kom. 603-597-057

[email protected]

Badania pożarów i wybuchów (oględziny miejsczdarzeń, analiza akt sprawy oraz ocena zagrożeń

spowodowanych tymi zjawiskami)

4 Kycia Jacek42-672 Wieszowaul. Bytomska 112

kom. [email protected]

2016-04-132021-12-31

Pożarnictwo

5 Lech Marcin95-054 Ksawerówul. Kościuszki 3h/1

kom. [email protected]

2018-01-092023-12-31

Pożarnictwo

Psychologia i pedagogika

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Andrejewa Urszula41-600 Świętochłowice

ul. Kościuszki 22kom. 510-812-226

2017-01-052021-12-31

Psychologia

2 Brudkowski Wojciech44-100 Gliwiceul. Gorzołki 7/4

kom. [email protected]

2017-02-142022-12-31

Psychologia

3 Czempik Katarzyna44-180 Toszek - Szpital

Psychiatrycznyul. Gliwicka 5

kom. [email protected]

2016-04-132021-12-31

Psychologia

4 Furtak Marta44-100 Gliwice

ul. Daszyńskiego 29kom. 889-659-797

[email protected]

Psychologia

5Golec-Borowiec

Grażyna40-082 Katowice

ul. Sobieskiego 27 lok. 3kom. 605-734-700

2013-11-252018-12-31

Psychologia

6 Grudzień Aleksandra40-082 Katowice

ul. Sobieskiego 27/3kom. 693-882-263

[email protected]

Psychologia i seksuologia

7

Knopek AnnaBiegly zawieszonyod 2017-07-07 do

44-100 Gliwiceul. Wieczorka 10 - AresztŚledczy w Gliwicach

(32) 400-08-56, kom.731-984-860

[email protected]

2016-01-012020-12-31

Psychologia

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

15 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 16: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

2019-06-30

8

Konieczny MonikaBiegly zawieszonyod 2016-09-15 do

2018-12-31

41-500 Chorzówul. ks. Jana Gałeczki 45/59 [email protected]

2013-11-252018-12-31

Psychologia człowieka dorosłego

9

Kral - ZającMagdalena

Biegly zawieszonyod 2017-03-30 do

2018-11-30

44-100 Gliwiceul. Jana Śliwki 2/12

kom. [email protected]

2015-12-172019-12-31

Psychologia

10Krochmalny MonikaBiegly zawieszony

do 2019-05-31

44-218 Rybnikul. Plebiscytowa 35

kom. [email protected]

2016-06-092021-12-31

Psychologia

11 Kula Ewa

44-201 Rybnikul. Gliwicka 33 - Państwowy

Szpital dla Nerwowo iPsychicznie Chorych w

Rybniku

(32) [email protected]

2016-01-012020-12-31

Psychologia osób dorosłych

12 Kusz Ewa42-600 Tarnowskie Góryul. Powstańców Śląskich

23a/1kom. 502-311-480

2015-06-162019-12-31

Psychologia (ze specjalizacją z seksuologii)

13 Lach - Dudek Anna44-280 Rydułtowyul. Kalwaryjska 12

kom. [email protected]

2017-10-122022-12-31

Diagnozowanie rodzin dysfunkcyjnych orazdzieci krzywdzonych

14Lachowicz

Władysława44-100 Gliwice

ul. Chodkiewicza 22/7kom. 694-396-518

2016-01-012020-12-31

Psychologia dzieci i młodzieży

15 Listek Hanna44-100 Gliwiceul. Chopina 6

kom. [email protected]

2017-01-052021-12-31

Psychologia oraz psychologia transportu

16ŁyczkowskaWalentyna

42-600 Tarnowskie Góryul. Mickiewicza 9/15

kom. [email protected]

2016-01-012020-12-31

Psychologia i pedagogika

17 Majchrzak Łukasz43-100 Tychy

ul. Tołstoja 8/73kom. [email protected]

2014-12-182018-12-31

Psychologia kliniczna człowieka dorosłego

18 Marek Aleksandra44-200 Rybnik

ul.Gliwicka 33 - SzpitalPsychiatryczny

tel. (32) 43-28-254, (32)43-28-247

[email protected]

2015-09-172019-12-31

Psychologia

19 Maroczkaniec Ewa

41-800 Zabrzeul. Wolności 124 - NZOZ

SILESIA GabinetPsychologiczny

kom. [email protected]

2018-07-242023-12-31

Psychologia kliniczna

20Młynarczyk - Burek

Agata44-180 Toszekul. Gliwicka 5

Tel. (32) 233-41-12 wew. [email protected]

2018-04-172023-12-31

Psychologia

21 Pazera Agnieszka41-800 Zabrze

ul. Opolska 22/6kom. 608-798-701

[email protected]

Psychologia

22 Pelka Andrzej44-100 Gliwice

Skrytka pocztowa 54kom. 533-275-095

2015-06-162019-12-31

Psychologia

23Siwica - Cempel

Małgorzata44-210 Rybnik

ul. Zawiszy Czarnego 64kom. 692-533-359

2015-02-262019-12-31

Psychologia pracy oraz psychologiatransportu, psychologia dziecka i rodziny,

badania psychologiczne małoletnichświadków, diagnoza i opiniowanie sądowo-

psychologiczne w sprawach rodzinnych,opiekuńczych i nieletnich

24SzałkowskiRemigiusz

40-887 Katowiceul. Ułańska 16/19

kom. [email protected]

2016-10-062021-12-31

Psychologia człowieka dorosłego

25 Tatura Maria44-370 Pszów

ul. Andersa 22 - PrzychodniaVITAMED

kom. [email protected]

2016-02-112021-12-31

Psychologia w szczególności psychologiadziecięca oraz seksuologia dziecięca i osób

dorosłych

26 Tofilska Zuzanna40-668 Katowiceul. Bażantów 43/6

kom. 663-858-5502015-02-262019-12-31

Psychologia

27Wawrzykowska -Koszyk Lucyna

44-352 Czyżowiceul. Osińska 29

kom. 539-385-3972014-10-162018-12-31

Psychologia

28 Winch Grzegorz44-206 Rybnikul. Śląska 7a/5

kom. [email protected]

2015-09-172019-12-31

Psychologia

29Wróbel -

DzierbanowiczAgnieszka

44-335 Jastrzębie-Zdrójul. Wrocławska 12 - NZO

Psychiatryczno-Psychologicznej

"VARIUSMED" w Jastrzębiu-Zdroju

kom. [email protected]

2016-01-012020-12-31

Psychologia i zaburzenia seksuologiczne natle psychologicznym

30ZwierzyńskaKatarzyna

44-210 Rybnikul. Lektorska 36

kom. 691 844 8042015-02-262019-12-31

Psychologia

31 Zyber Andrzej41-800 Zabrzeul. 3 Maja 36/4

kom. [email protected]

2017-10-122022-12-31

Psychologia: dzieci, młodzieży i dorosłych

Rolnictwo i ogrodnictwo

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Starzec Jadwiga44-213 Rybnikul. Ks. Pojdy 5

kom. 506-508-6632016-04-132021-12-31

Gleboznawstwo, genetyka i fizjologia roślin,technologia upraw rolnych, ochrona roślin,

ochrona środowiska, ekonomika organizacjigospodarstw rolnych, szacowanie szkód wuprawach rolnych spowodowanych przez

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

16 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 17: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

zjawiska atmosferyczne,szkody łowieckie iszkody górnicze

2 Szymański Józef42-200 Częstochowa

ul. Neptunowa 15

(34) 372-16-30, kom.507-970-640

[email protected]

2017-06-132022-12-31

Ogrodnictwo i rolnictwo

3 Winiarczyk Grażyna41-803 Zabrze

ul. Bytomska 60d/4 [email protected]

Rolnictwo (w szczególności: agrochemia,nawożenie roślin uprawnych i prawidłowe

stosowanie nawozów mineralnych,organicznych i organiczno-mineralnych,

wapnowanie gleb, typy wapna nawozowego,ochrona środowiska, stosowanie odpadów i

osadów ściekowych i komunalnych wrolnictwie, pobór prób gleby, materiału

roślinnego i nawozów dla potrzeb doradztwarolniczego, pobór prób środków

wspomagających uprawę roślin, pobór próbnawozów i środków wapnujących celem

wprowadzenia do obrotu, pobór prób płodówrolnych celem eksportu do Federacji Rosyjskiej

Ruch drogowy, technika samochodowa i motoryzacyjna

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Bauer Mirosław40-674 Katowice

ul. Wronia 312014-01-012018-12-31

Ekspertyza wypadku drogowego;komputerowa analiza wypadku drogowego;powypadkowa diagnostyka samochodowa,

technika pojazdów samochodowych;lakiernictwo samochodowe; ogumienie

samochodowe; kalkulacja warsztatowa ianaliza rachunków

2Carbogno - Barnabe

Adrian43-251 Pawłowiceul. Górnicza 5A/5

kom. 662-116-6612016-02-112021-12-31

Technologia pomiarów prędkości pojazdów zapomocą: radarowych (dopplerowskich)

urządzeń rejestrujących, prędkościomierzykontrolnych, pomiaru średniej prędkościprzejazdowej na danym odcinku drogi;

technologia kontroli oraz rejestracji wjazdupojazdów na „czerwonym świetle” w wyniku

niestosowania się przez kierującychpojazdami do sygnałów sygnalizacji świetlnej

3Cegłowski Adam

Biegly zawieszonydo 2018-12-31

44-100 Gliwiceul. Brzozowa 63/1

kom. [email protected]

2013-11-252018-12-31

Budowa i eksploatacja pojazdówsamochodowych

4 Cholewiński Marek44-100 Gliwice

ul. Bankowa 7-9/2kom. 693-993-310

[email protected]

Ocena techniczna pojazdów samochodowychoraz ustalenie ich wartości, kalkulacja

kosztów napraw i jakości napraw, likwidacjaszkód ubezpieczeniowych w pojazdach,szacowanie wysokości odszkodowań,

ustalenie uzasadnionego czasu naprawypojazdu, ustalenie ceny najmu pojazdu

zastępczego, budowa i eksploatacjapojazdów samochodowych

5 Durczok Zbigniew40-102 Katowiceul. Akacjowa 6/25

kom. [email protected]

2016-04-132021-12-31

Technika motoryzacyjna, wycena wartości,kosztów i jakości napraw, techniczno-

kryminalistyczna rekonstrukcja wypadkudrogowego, w tym ruchu drogowego

6 Dzieciuch Marian44-122 Gliwice

ul. Piastowska 6/4kom. 607-574-908

[email protected]

Technika motoryzacyjna, ruch drogowy,rekonstrukcja wypadków drogowych, budowai eksploatacja maszyn, analiza wypadków w

użytkowaniu maszyn, wycena wartościmaszyn i urządzeń

7 Hałuszczak Marcin31-234 Kraków

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej6/31

kom. [email protected]

2015-04-092019-12-31

Ruch drogowy, prawo ruchu drogowego,inżynieria ruchu drogowego, organizacjaruchu drogowego, opiniowanie i analiza

projektów, audyt organizacji ruchudrogowego, tymczasowe roboty drogowe,

zabezpieczenie robót drogowych,komunikacja drogowa, administracja

drogowa, sygnalizacja świetlna i urządzeniabezpieczeństwa ruchu drogowego, wpływ

istniejących rozwiązań komunikacyjnych nawypadkowość na drogach. Służebności drogi

koniecznej i przebiegu drogi koniecznej

8 Hiszpański Tomasz42-523 Dąbrowa Górnicza

ul. Łaskowa 94kom. 662-138-260

[email protected]

Ruch drogowy, technika motoryzacyjna,mechanika o specjalności diagnostyka i

mechatronika samochodowa,rzeczoznawstwo samochodowe; wycena

pojazdów samochodowych, motocyklimaszyn, urządzeń i środków transportu,

likwidacja szkód, kosztorysowanie naprawpowypadkowych

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

17 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 18: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

9 Jaworski Robert42-100 Kłobuckul. Rómmla 8/47

kom. [email protected]

2017-02-142022-12-31

Rekonstrukcja wypadku drogowego,opiniowanie zagadnień ruchu drogowego,kosztorysowanie napraw powypadkowych

pojazdów, wycena wartości pojazdów,rzeczoznawstwo samochodowe

10 Jurajda Wacław45-054 Opole

ul. Grunwaldzka 5/5

tel. (77) 453-62-74, kom.602-619-577

[email protected]

2017-06-132022-12-31

Technika samochodowa i ruch drogowy

11 Kałucki Janusz42-622 Orzech

ul. Bytomska 29e2015-02-262019-12-31

Identyfikacja pojazdów, ruch drogowy itechnika samochodowa

12 Kałuża Marek40-750 Katowiceul. Smugowa 60A

kom. [email protected]

2017-01-052021-12-31

Wycena wartości pojazdów samochodowych,powypadkowa diagnostyka samochodowa,

technika pojazdów samochodowych,lakiernictwo samochodowe, ogumienie

samochodowe, kalkulacja warsztatowa ianaliza rachunków

13 Klausa Krzysztof41-800 Zabrze

ul. Św. Cecylii 3/4kom. [email protected]

2016-01-012020-12-31

Technika samochodowa, ruch drogowy,rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń

drogowych, wycena wartości orazkosztorysowanie napraw pojazdów

samochodowych

14 Klus Adam41-500 Chorzów

ul. J. Faski 6 Biuro Experttel./fax (32) 241-49-85, (32)

249-25-062015-02-262019-12-31

Budowa i eksploatacja oraz identyfikacjapojazdów samochodowych, wycena wartościpojazdów oraz maszyn i urządzeń, kalkulacja

kosztów napraw pojazdów, ruch drogowy irekonstrukcja wypadków drogowych

15 Kocztorz Wojciech44-300 Wodzisław Śląskiul. Księżnej Konstancji 8

(32) 455-21-52, kom. [email protected]

2018-07-242023-12-31

Rekonstrukcja wypadków drogowych ikalkulacja kosztów naprawy pojazdów

16 Kolorz Jan44-285 Pogrzebieńul. Lubomska 43

kom. [email protected]

2018-01-092023-12-31

Technika motoryzacyjna, wycena ruchomości,maszyn i urządzeń, maszyny i urządzenia

rolnicze, kotły energetyczne, blokienergetyczne

17 Konieczny Paweł41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Letnia 38kom. 605-864-011

[email protected]

Technika pojazdów samochodowych imotocykli, wycena wartości rynkowej

pojazdów samochodowych, powypadkowadiagnostyka samochodów, kalkulacja kosztów

napraw pojazdów i analiza rachunków,ekspertyza wypadku drogowego, lakiernictwo

samochodowe, ogumienie samochodowe

18 Krężel Edward43-155 Bieruń Nowy

ul. Wawelska 42kom. 502-204-115

[email protected]

Technika pojazdów samochodowych, wycenapojazdów i maszyn, ruch drogowy,

rekonstrukcja wypadków drogowych

19 Krzewski Maciej41-400 Mysłowiceul. Hlonda 3b/24

(32) 223-14-21, kom. [email protected]

2018-01-092023-12-31

Budowa i eksploatacja pojazdówsamochodowych; kalkulacja kosztów i jakości

napraw pojazdów; budowa, działanie iuszkodzenie instalacji zasilania gazem LPG w

pojazdach samochodowych; ocenatechniczna pojazdów samochodowych oraz

ustalenie ich wartości; likwidacja szkódubezpieczeniowych w pojazdach, maszynachoraz środkach technicznych i produkcyjnych;

szacowanie wysokości odszkodowań;ustalenie uzasadnionego czasu naprawpojazdów i maszyn; ustalenie cen najmu

pojazdów zastępczych; budowa i eksploatacjamaszyn i urządzeń technicznych,

produkcyjnych, budowlanych; ocenatechniczna maszyn, urządzeń i innych

środków technicznych i produkcyjnych orazustalenie ich wartości; analiza przyczyn i

zakresu uszkodzeń maszyn i urządzeń; ruchdrogowy i rekonstrukcja wypadków

drogowych

20 Kubik Wojciech42-450 Łazy

ul. Słowackiego 1Akom. 662-065-528

[email protected]

Diagnostyka i mechanika samochodowa,rzeczoznawstwo samochodowe, wycenapojazdów samochodowych, motocykli,

maszyn, urządzeń i środków transportu,technika kosztorysowania naprawy pojazdów

21 Kulawiak Wojciech41-200 Sosnowiec

ul. Głogowa 10kom. [email protected]

2018-07-242023-12-31

Ruch drogowy i rekonstrukcja wypadkówdrogowych, technika samochodowa, budowa i

eksploatacja pojazdów samochodowych,kalkulacja kosztów napraw pojazdów, wycenawartości pojazdów, eksploatacja tramwajów iwypadków drogowych z udziałem tramwajóworaz kalkulacja kosztów napraw tramwajów,transport drogowy oraz spedycja, budowa i

eksploatacja maszyn i urządzeń, ocenatechniczna i wycena wartości maszyn i

urządzeń, analiza i rekonstrukcja wypadków zudziałem maszyn i urządzeń

22 Kurtycz Krzysztof44-189 Wilcza

ul. Karola Miarki 145kom. 503-192-112

[email protected]

Rekonstrukcja wypadków drogowych,powypadkowa diagnostyka pojazdów,

technika samochodowa, kalkulacjawarsztatowa i analiza rachunków

23 Kusiak Marek42-470 Siewierzul. Zbożowa 51

kom. 501-312-9782016-06-092021-12-31

Ruch drogowy i rekonstrukcja wypadkówdrogowych

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

18 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 19: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

24 Malina Krzysztof44-230 Czerwionka-

Leszczynyul. Rybnicka 22a

tel. (32) 431-46-84, kom.602-652-069

[email protected]

2017-10-122022-12-31

Komputerowa i analityczna rekonstrukcjawypadków drogowych, korelacja uszkodzeńpojazdów, ruch drogowy, wycena wartościpojazdów i szkód całkowitych, kalkulacja

kosztów naprawy pojazdów, zasady ustalaniakosztów wynajmu pojazdu zastępczego

25 Mandzij Tadeusz42-600 Tarnowskie Góry

ul. Kruszcowa 6Dkom. 604-626-912

[email protected]

Rekonstrukcja przebiegu wypadkówdrogowych, ruchu drogowego i techniki

samochodowej

26 Mędrzyk Andrzej43-600 Jaworzno

ul. Roździeńskiego 32Akom. [email protected]

2017-06-132022-12-31

Technika motoryzacyjna (pojazdysamochodowe i motocykle), wycena wartości

oraz kosztów i jakości napraw pojazdów,powypadkowa diagnostyka samochodów,ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków

drogowych, koszty wynajmu samochodówzastępczych w odniesieniu do

technologicznego czasu naprawy, technologianapraw oraz procesy likwidacyjne

27 Mihułowicz Dariusz44-145 Pilchowice

ul. Wielopole 4kom. 696-093-015

[email protected]

Kalkulacja warsztatowa i analiza rachunków,wycena wartości pojazdów samochodowych,

powypadkowa diagnostyka samochodów,technika pojazdów samochodowych,

lakiernictwo samochodowe, ogumieniesamochodowe

28 Mruzek Antoni44-370 Pszówul. Skwary 24

(32) 455-86-03, kom. 668-447-8642016-01-012020-12-31

Ruch drogowy i mechanika samochodowa

29 Pachla Ryszard41-814 Zabrze

ul. Ziętka 9kom. [email protected]

2015-01-012019-12-31

Powypadkowa diagnostyka samochodowa,technika pojazdów samochodowych,

lakiernictwo samochodowe, ogumieniesamochodowe, kalkulacja warsztatowa ianaliza rachunków, ekspertyza wypadku

drogowego, komputerowa analiza wypadkudrogowego

30 Pakura Mirosław40-750 Katowiceul. Stabika 33H

kom. [email protected]

2017-06-132022-12-31

Wycena wartości pojazdów, kalkulacjakosztów napraw blacharsko-lakierniczych

pojazdów samochodowych, ruch drogowy irekonstrukcja wypadków drogowych, koszty

wynajmu samochodu zastępczego wodniesieniu do technologicznego czasu

naprawy, technologia napraw oraz procesylikwidacyjne

31 Pędras Jacek41-407 Imielinul. Sapety 42

kom. [email protected]

2015-04-092019-12-31

Badania mechanoskopijne i identyfikacjapojazdów (z wyszczególnieniem badań

identyfikujących podzespoły samochodowe zuwzględnieniem informacji cyfrowych w nich

zawartych)

32 Piekarz Krzysztof41-807 Zabrze

ul. 11 Listopada 115kom. [email protected]

2014-01-212018-12-31

Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadkówdrogowych

33 Pławecki Paweł43-200 Pszczyna

ul. Piękna 2akom. 602-645-041

[email protected]

Budowa i eksploatacja pojazdów, technologiai kosztorysowanie napraw pojazdów, wycena

wartości pojazdów

34 Rejman Wiesław44-120 Pyskowice

ul. Wojska Polskiego 60/3kom. 691-888-665

2015-02-262019-12-31

Technika samochodowa, ruch drogowy,rekonstrukcja zdarzeń drogowych, wycena

wartości oraz kosztów i jakości naprawypojazdów samochodowych, maszyny iurządzenia oraz środki techniczne dot.transportu i przeładunku, szkolenia i

egzaminowanie kandydatów na kierowców ikierowców

35 Romanek Radosław41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. 1 Maja 48kom. 601-513-830

[email protected]

Ruch drogowy, technika motoryzacyjna,wycena maszyn i urządzeń, kalkulacja

kosztów napraw pojazdów

36 Roszczyna Marcin41-800 Zabrze

ul. 3-go Maja 25kom. 505-126-206

[email protected]

Ruch drogowy, technika samochodowa,technika motoryzacyjna oraz szacowanieruchomości - wycena maszyn i urządzeń

37 Sadowski Andrzej40-216 Katowice

ul. Sandomierska 13kom. 601-417-167

[email protected]

Pojazdy samochodowe i maszyny, weryfikacjai ustalanie wysokości szkód

ubezpieczeniowych, wypadki drogowe i ruchdrogowy, BHP i wypadki w przemyśle z

udziałem maszyn i urządzeń

38Sakałus Marcin

Biegly zawieszonydo 2018-12-31

44-144 Nieborowiceul. Mysia Góra 18

fax (32) 350-28-00, kom.602-117-578

[email protected]

2014-12-182018-12-31

Kosztorysowanie napraw pojazdów, wycenawartości pojazdów samochodowych, badania

identyfikacyjne pojazdów, rekonstrukcjakolizji, wypadków i zdarzeń drogowych

39 Siciarek Robert41-303 Dąbrowa Górnicza

ul. Aleja Piłsudskiego36/245

kom. [email protected]

2016-10-062021-12-31

Wycena: broni i amunicji, sprzętubudowlanego, maszyn i urządzeń do obróbkidrewna, wyceny sprzętu i urządzeń rolniczych

oraz ogrodniczych; Wycena maszyn,urządzeń, środków technicznych, sprzętubiurowego, wyposażenia wnętrz, sprzętu

sportowego, sprzętu AGD i RTV oraz innychruchomości; rzeczoznawstwo samochodowe,

technika samochodowa, kalkulacja i iweryfikacja kosztów napraw, wycena

pojazdów samochodowych oraz środkówtransportu

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

19 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 20: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

40 Szeląg Piotr34-326 Pietrzykowice

ul. Jana Pawła II 8kom. 668-031-742

[email protected]

Technika samochodowa, ruch drogowy,kalkulacja kosztów naprawa pojazdówpowypadkowych, wycena pojazdów,obliczanie kosztów wynajmu pojazdu

zastępczego, rekonstrukcja wypadkówdrogowych

41 Szydło Krzysztof42-622 Świerklaniec

ul. 3 Maja 110(32) 390-26-62, kom. 503-655-032

[email protected]

Technika samochodowa, bezpieczeństworuchu drogowego, wycena wartości, kosztów ijakości naprawy pojazdów samochodowych,maszyn i urządzeń oraz pozostałych środków

technicznych

42 Śleziak Bogusław40-114 Katowice

ul. Ściegiennego 15/3kom. 601-435-093

[email protected]

Technika motoryzacyjna i ruch drogowy orazrekonstrukcja wypadków drogowych

43 Świątkowski Marek41-400 Mysłowiceul. Janowska 42B

kom. [email protected]

2017-02-142022-12-31

Ruch drogowy, rekonstrukcja wypadkówdrogowych, ustalenie wartości pojazdów

samochodowych, ocena techniczna pojazdówsamochodowych, kalkulacja kosztów naprawpojazdów, budowa i eksploatacja pojazdów

samochodowych; Wycena wartości maszyn iurządzeń, budowa i eksploatacja maszyn,

technologia i kosztorysowanie naprawmaszyn, analiza wypadków w użytkowaniu

maszyn

44 Taraj Jacek44-100 Gliwice

ul. Perkoza 29/13kom. 603-382-508

2014-12-182018-12-31

Technika samochodowa, wycena wartościoraz kosztów i jakości napraw pojazdówsamochodowych, pojazdów zabytkowych

45 Windak Witold30-118 Krakówul. Fałata 14/44

kom. [email protected]

2018-06-052023-12-31

Eksploatacja, naprawa, wycena i ocena stanutechnicznego pojazdów samochodowych

46 Witruk Robert44-100 Gliwice

ul. Zwycięstwa 4kom. 501-420-720

[email protected]

Technika motoryzacyjna, wycena wartościpojazdów, wycena wartości napraw pojazdów,

analiza uszkodzeń podzespołów idokumentacji szkodowej, weryfikacja jakościnapraw, identyfikacja pojazdów, weryfikacja

kosztów wynajmu pojazdu zastępczego istawek roboczogodziny, budowa i

eksploatacja maszyn, urządzeń i środkówtechnicznych oraz ich wyceny

47 Woźniak Marek42-500 Będzin

ul. Jabłoniowa 10kom. 793-674-766

[email protected]

Ruch drogowy i rekonstrukcja wypadkówdrogowych, technika motoryzacyjna,

kalkulacja napraw pojazdów, wycena wartościpojazdów, budowa i eksploatacja maszyn,

urządzeń i narzędzi, szacowanie ruchomości,ocena techniczna i wycena wartości maszyn,

urządzeń i narzędzi

48 Wójcik Adam44-348 Skrzyszów

ul. Powstańców Śląskich 49kom. 601-061-444

2014-06-172018-12-31

Pojazdy samochodowe i maszyny (w tym:identyfikacja i badanie oznaczeń, wadyfabryczne i jakość wykonania, koszty,

technologia i jakość napraw warsztatowych, wtym lakierniczych, przyczyny uszkodzeń iawarii). Weryfikacja i ustalenie wysokości

krajowych szkód ubezpieczeniowych (w tym:wysokość szkód komunikacyjnych i

majątkowych, wycena wartości pojazdów imaszyn (Info-Ekspert i Eurotax), kosztynaprawy pojazdów i maszyn (Audatex i

Eurotax), wypadki i uszkodzenia pozorowane- wyłudzenia odszkodowań, weryfikacja, i

ustalenie wysokości szkód obcokrajowców).Transport drogowy (w tym: weryfikacja

rozliczeń przewozów i materiałóweksploatacyjnych, w tym paliwa, czas pracy

kierowców - odczyty tachografu

49 Zelman Maciej41-400 Mysłowiceul. Świerczyny 4/2

kom. [email protected]

2018-02-282023-12-31

Identyfikacja i ocena stanu technicznegopojazdów samochodowych; budowa, naprawa

i eksploatacja pojazdów samochodowych;kalkulacja kosztów napraw i ustalenia zakresuuszkodzeń; ocena jakości wykonanych prac i

ich zgodności z technologią; weryfikacja ianaliza dokumentacji serwisowej; ustalenia

wartości rynkowej pojazdów

50 Zioła Artur41-200 Sosnowiecul. Wiosenna 27

kom. [email protected]

2015-04-092019-12-31

Rekonstrukcja przebiegu wypadkówdrogowych i ruchu drogowego

51 Żurek Dariusz43-252 Pielgrzymowice -

powiat Pszczynaul. Modrzewiowa 3

kom. [email protected]

2018-06-052023-12-31

Technika motoryzacyjna i ruch drogowy

Szacowanie nieruchomości

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Bartosik Roman41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Mickiewicza 36/33kom. 603-660-320

[email protected]

Szacowanie nieruchomości

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

20 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 21: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

2 Baryn Katarzyna42-690 Tworóg

ul. Starowiejska 42 - Kotykom. [email protected]

2017-06-132022-12-31

Szacowanie nieruchomości

3BednarczykWłodzimierz

41-300 Dąbrowa Górniczaul. Szkolna 18

kom. [email protected]

2016-02-112021-12-31

Szacowanie nieruchomości i maszyntrwale związanych z nieruchomością,

wycena przedsiębiorstw

4 Boczula Anna43-178 Ornontowice

ul. Grabowa 12/1kom. 602-154-091

[email protected]

Wycena nieruchomości

5CzarneckaAgnieszka

42-520 Dąbrowa Górniczaul. Rolnicza 19B [email protected]

2017-06-132022-12-31

Szacowanie nieruchomości

6Czyżewska

Marzena44-121 Gliwiceul. Helska 23/6

kom. [email protected]

2017-06-132022-12-31

Szacowanie nieruchomości

7 Dudek Agnieszka44-251 Rybnik

ul. Sztolniowa 260/7kom. 791-542-907

[email protected]

Szacowanie wartości nieruchomości

8 Dyrda Ryszard44-200 Rybnik

ul. Kościuszki 45kom. 508-328-550, (32) 422-20-00

[email protected]

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomiaw budownictwie; budownictwo, szkodygórnicze (ocena stanu technicznego

wszelkich budynków i budowli zwyłączeniem budowli kolejowych,

hydrotechnicznych, wodomelioracyjnychoraz nietypowych przepustów i mostów;wycena nieruchomości oraz maszyn i

urządzeń trwale związanych z gruntem;organizacja i ekonomika przedsiębiorstw:

wycena przedsiębiorstw lub ichzorganizowanych części; analiza

opłacalności inwestycji; zarządzanienieruchomościami

9 Flak Jerzy42-609 Tarnowskie Góry

ul. Grabowa 40kom. 607-112-270

2016-01-012020-12-31

Szacowanie nieruchomości

10 Fligier Katarzyna40-780 Katowiceul. Łąkowa 9/6

kom. [email protected]

2015-12-172019-12-31

Wycena nieruchomości

11 Foryś Mariusz44-100 Gliwice

ul. Góry Chełmskiej 19/14kom. 501-659-329

[email protected]

Wycena nieruchomości, maszyn i urządzeńoraz wycena przedsiębiorstw (w tym dlapotrzeb zabezpieczenia wierzytelności)

12Fryczkowska

Halina41-800 Zabrze

ul. Św. Floriana 6/1(32) 271-14-71, kom. 606-834-383

[email protected]

Szacowanie nieruchomości

13 Giołbas Antoni44-240 Żoryul. Wodna 10

kom. [email protected]

2016-02-112021-12-31

Szacowanie nieruchomości i budownictwa

14

Gola JacekBiegly zawieszonyod 2017-11-06 do

2018-10-31

42-600 Tarnowskie Góryul. Lasowicka 9

(32) 285-54-41, kom. 787-616-0322016-01-012020-12-31

Szacowanie nieruchomości

15 Janas Anna

41-106 SiemianowieŚląskie

ul. Wróblewskiego 67 lok.11

kom. [email protected]

2017-01-052021-12-31

Szacowanie nieruchomości

16 Janeta Mirosław44-286 Wodzisław Śląski

Os. Dąbrówki 3/10kom. 601-500-145, (32) 455-41-86

[email protected]

Wycena nieruchomości i budownictwo

17 Janik Arkadiusz43-143 Lędzinyul. Palmowa 39

kom. [email protected]

2016-01-012020-12-31

Szacowanie nieruchomości i wycenamienia ruchomego, badania i pomiary

termowizyjne w budownictwie i energetyce,audyt energetyczny

18 Jezienicka Danuta44-105 Gliwice

ul. Chałubińskiego 89kom. 608-022-880

[email protected]

Szacowanie nieruchomości, maszyn iurządzeń trwale związanych znieruchomością oraz mienia

zabużańskiego

19 Jończyk Małgorzata42-700 Lubliniecul. Rolnicza 6/8

kom. [email protected]

2014-01-212018-12-31

Wycena nieruchomości

20 Kaczor Krzysztof43-241 Łąka

ul. Przybosia 19kom. 601-360-204

[email protected]

Szacowanie nieruchomości

21 Kajda Krzysztof44-177 Chudów (koło

Gliwic)ul. Jesionowa 5

kom. [email protected]

2014-01-012018-12-31

Szacowanie nieruchomości, rozgraniczeniai podziały nieruchomości (gruntów) oraz

sporządzanie dokumetacji do celówprawnych

22 Korniak Tatiana41-506 Chorzówul. Górnicza 7/9

kom. [email protected]

2017-01-052021-12-31

Wycena nieruchomości, wycenaruchomości, wycena służebności przesyłu

oraz obliczania wynagrodzeń zabezumowne korzystanie z nieruchomości,

czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy

23 Kowalski Jacek44-200 Rybnik

ul. Chrószcza 31(32) 42-601-62, kom. 607-661-466

2014-04-252018-12-31

Rzeczoznawstwo majątkowe ipośrednictwo w obrocie nieruchomościami

24 Małocha Jerzy40-035 Katowice

ul. Kochanowskiego 5/32015-04-092019-12-31

Szacowanie nieruchomości

25Martyniak

Magdalena43-603 Jaworzno

ul. Wyczółkowskiego 8/4kom. 664-290-947

[email protected]

Szacowanie nieruchomości

26 Mocko Joanna43-180 Orzeszeul. Gen. Ziętka 2

kom. 608-085-413, [email protected]

2016-02-112021-12-31

Szacowanie wartości nieruchomości orazmaszyn i urządzeń trwale związanych z

gruntem

27 Mroczek Maciej31-055 Kraków

ul. Miodowa 9/U1kom. 668-362-806

2014-04-252018-12-31

Szacowanie wartości nieruchomości

28Mrowiec-Pająk

Maria41-700 Ruda Śląska

ul. Achtelika 3kom. 518-449-023

[email protected]

Szacowanie nieruchomości

29 Nowak Marian41-706 Ruda Śląska

ul. 1 Maja 49/4(32) 242-27-06, kom. 502-045-666

[email protected]

Wycena nieruchomości, wyodrębnienialokali, budownictwo oraz sporządzanie

opinii na temat wartości maszyn i urządzeń

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

21 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 22: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

30 Nurek Wojciech44-100 Gliwice

ul. Raciborska 1a/1kom. 501-472-169

2014-04-252018-12-31

Szacowanie nieruchomości

31 Nyczak Edyta44-100 Gliwice

ul. Daszyńskiego 280Lkom. 600-173-099

[email protected]

Wycena nieruchomości, wycena mieniaruchomego, maszyn i urządzeń

32Ochman - Milarska

Ewa44-164 Gliwice

ul. Polna 2 - Kleszczówfax (32) 305-19-40, kom. 504-198-742

[email protected]

Wycena nieruchomości oraz szacowanieczynszów

33OlszewskiKrzysztof

42-262 Poczesnaul. Wolności 15

kom. [email protected]

2014-09-112018-12-31

Szacowanie nieruchomości

34 Otremba Artur41-506 Chorzów

ul. Odrodzenia 44/4kom. 600-234-601

[email protected]

Szacowanie nieruchomości, szacowanieruchomości (maszyn i urządzeń)

35 Pabijan Józef41-909 Bytom

ul. Krzyżowa 13/2(32) 288-04-79, kom. 601-310-267

[email protected]

Wycena nieruchomości

36 Pastwa Wojciech41-219 Sosnowiec

ul. Bohaterów Getta 64/422014-04-252018-12-31

Szacowanie nieruchomości

37 Reyman Katarzyna40-129 Katowice

ul. Misjonarzy Oblatów22A/10

kom. [email protected]

2015-09-172019-12-31

Szacowanie nieruchomości

38 Rój Anna41-203 Sosnowiec

ul. Baczyńskiego 14a/9kom. 501-460-558

[email protected]

Wycena nieruchomości (w tym: wycenaograniczonych praw rzeczowych i

zobowiązaniowych, obliczaniewynagrodzeń za bezumowne korzystanie znieruchomości, wycena czynszów najmu,

wycena służebności gruntowych isłużebności przesyłu, wycena

nieruchomości: rolnych, leśnych izabytkowych, wycena nieruchomości

pozostających poza obecnymi granicamiRP (mienie zabużańskie), sporządzanie

oceny charakterystyki energetycznejbudynków, sporządzanie świadectw

charakterystyki energetycznej budynków,szacowanie zużycia oraz szkód i

uszkodzeń w obiektach budowlanych,szacowanie wartości szkody handlowej na

nieruchomości (m.in. szkody górnicze),wycena wartości nakładów na

nieruchomości (w tym wycena ogródkówdziałkowych)

39 Serdyński Maciej44-100 Gliwice

ul. Raciborska 1a/1kom. 506-038-090

[email protected]

Rzeczoznawstwo majątkowe (zwyłączeniem ruchomości)

40 Siudziński Jan43-410 Marklowice Górne

ul. Dębowa 14kom. 604-995-650

[email protected]

Wycena nieruchomości

41 Skrzypiec Adam42-525 Dąbrowa Górnicza

ul. Zagórcze 16Akom. [email protected]

2015-12-172019-12-31

Szacowanie nieruchomości i ruchomości,wycena maszyn, urządzeń, mega układów

technicznych

42 Skupień Romuald44-200 Rybnikul. Żużlowa 73

(32) 739-59-83, kom. [email protected]

2016-01-012020-12-31

Górnictwo i geologia w sprawach onaprawienie szkód spowodowanychdziałalnością górniczą; szacowanienieruchomości w postępowaniach o:

zniesienie współwłasności nieruchomości,dział spadku lub podziału majątku, wypłatę

zachowku, przeniesienie własnościnieruchomości, zwrot (rozliczenie)

dokonanych nakładów, zapłatę czynszu ztytułu najmu, dzierżawy lub bezumownekorzystanie, odszkodowanie za szkody

górnicze w obiektach budowlanych,egzekucję z nieruchomości, określenie

treści i wartości służebności orazroszczenia z ubezpieczenia majątkowego

43 Starczewska Aneta41-908 Bytom

ul. Felińskiego 49/27kom. 692-899-908

[email protected]

Wycena nieruchomości

44 Stąpor Ludwik44-145 Pilchowice

ul. Pogodna 5kom. [email protected]

2017-01-052021-12-31

Szacowanie nieruchomości oraz maszyn iurządzeń

45 Szwaja Zbigniew44-335 Jastrzębie - Zdrój

ul. Kaszubska 7/50kom. 508-065-548

[email protected]

Wycena nieruchomości

46 Szymik Henryk44-100 Gliwice

ul. Zwycięstwa 14/105kom. 604-906-439

[email protected]

Wycena wartości rynkowej nieruchomościzabudowanych, gruntowych i lokalowych

47 Śliwińska Elżbieta44-330 Jastrzębie-Zdrójul. Kusocińskiego 29/8

kom. [email protected]

2018-02-282023-12-31

Szacowanie nieruchomości

48 Świentek Beata44-300 Wodzisław Śląski

ul. Czyżowicka 61kom. [email protected]

2016-02-112021-12-31

Wycena nieruchomości

49 Tarko Marek41-100 Siemianowice

Śląskieul. Wróbla 21/9

kom. [email protected]

2017-01-052021-12-31

Szacowanie nieruchomości

50 Tatarczyk Maria44-304 Wodzisław Śląski

ul. Teligi 75(32) 456-94-24, kom. 603-777-725

2015-02-262019-12-31

Rzeczoznawstwo majątkowe (zwyłączeniem ruchomości)

51Wielogórska

Justyna44-100 Gliwice

ul. Raciborska 1A/1kom. 507-365-796

[email protected]

Szacowanie nieruchomości

52 Wróbel Tadeusz40-704 Katowiceul. Saloniego 14

kom. [email protected]

2018-04-172023-12-31

Szacowanie nieruchomości oraz maszyn iurządzeń trwale związanych z

nieruchomościami i innych praw donieruchomości, w tym ograniczonych praw

rzeczowych i praw zobowiązaniowych

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

22 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 23: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

53Wysocka-Marzec

Katarzyna42-200 Częstochowa

ul. Dąbkowskiego 8/10kom. 501-327-201

[email protected]

Szacowanie nieruchomości

54 Zygmont Tadeusz41-945 Piekary Śląskie

ul. Powstańców Śląskich42

(32) 287-54-19, kom. [email protected]

2018-04-172023-12-31

Szacowanie nieruchomości

Szacowanie ruchomości, wycena maszyn i urządzeń

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Bogucki Zbigniew43-195 Mikołów

ul. Botaniczna 3Dkom. 507-286-959

[email protected]

Szacowanie ruchomości i wycena majątkuruchomego (w tym środków transportu, sprzętubiurowego, wyposażenia wnętrz, mebli, sprzętuAGD, stolarki budowlanej, maszyn i urządzeń)

2 Grabiwoda Tomasz41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Reymonta 14/96kom. [email protected]

2015-09-172019-12-31

Szacowanie wartości antyków i przedmiotówartystycznych (w szczególności: elementów

wyposażenia wnętrz, fotografii, ceramiki,porcelany i rzemiosła artystycznego

3 Korniak Tatiana41-506 Chorzówul. Górnicza 7/9

kom. [email protected]

2017-01-052021-12-31

Wycena nieruchomości, wycena ruchomości,wycena służebności przesyłu oraz obliczaniawynagrodzeń za bezumowne korzystanie znieruchomości, czynszu z tytułu najmu lub

dzierżawy

4 Laskowski Piotr45-230 Opole

ul. Jankowskiego 10/2kom. [email protected]

2016-04-132021-12-31

Wycena maszyn, urządzeń i ruchomości

5 Orzechowski Marek44-300 Wodzisław Śląskiul. Przemysłowa 16/35

[email protected]

2015-02-272019-12-31

Szacowanie ruchomości

6 Pawlik Marek44-100 Gliwice

ul. Ratowników Górniczych16/5

(32) 232-17-70, kom.692-476-505

[email protected]

2018-06-052023-12-31

Wycena maszyn i urządzeń

7 Ratuszny Jan41-800 Zabrze

ul. Hermisza 6/18kom. 504-085-321

2014-01-212018-12-31

Szacowanie ruchomości w tym: maszyn iurządzeń technicznych, środków transportowych,

sprzętu biurowego i wyposażenia wnętrz

8 Roszczyna Marcin41-800 Zabrze

ul. 3-go Maja 25kom. 505-126-206

[email protected]

Ruch drogowy, technika samochodowa, technikamotoryzacyjna oraz szacowanie ruchomości -

wycena maszyn i urządzeń

9 Sokół Andrzej 44-100 Gliwicekom. 601-501-074

[email protected]

Pojazdy, maszyny i urządzenia liniitechnologicznych

10 Zatorski Jan32-300 Olkusz

ul. Kopalniana 25kom. 793-929-399

[email protected]

Wycena, ocena stanu oraz ustalania przyczynawarii pojazdów, maszyn i urządzeń

Toksykologia

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Celiński Rafał42-400 Zawiercieul. Strumień 36A

kom. [email protected]

2017-10-122022-12-31

Toksykologia, chemia sądowa, badaniafizykochemiczne substancji psychotropowych,środki odurzające oraz substancje z grupy tzw.

"dopalaczy", rachunek retrospektywny iprospektywny alkoholu etylowego

2 Ostrowski Adam30-316 Kraków

ul. Słomiana 11/28kom. 509-301-482

2016-01-012020-12-31

Toksykologia sądowa

3 Wojtal Łukasz41-506 Chorzów

ul. Kochłowicka 13/28kom. 668 255 146

[email protected]

Fizykochemia, ochrona środowiska, chemiaodpadów, chemia sądowa, toksykologia, chemia

żywności i chemia leków

Transport drogowy i kolejowy

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Jędrusik Marcin41-506 Chorzówul. Kaliny 98/39

kom. [email protected]

2018-01-092023-12-31

Zabezpieczenie i zamocowanie ładunku wtransporcie drogowym; ocena prawidłowości

zastosowanej metody zabezpieczenia ładunkuoraz użytych środków mocujących w kontekście

wypadku lub zdarzenia drogowego; przewózdrogowy pojazdem nienormatywnym

przekraczającym dopuszczalne parametry(wymiary, dopuszczalna masa całkowita, naciskiosi) oraz system zezwoleń uprawniających do

wykonywania przewozów drogowych pojazdaminienormatywnymi; odpowiedzialność

poszczególnych podmiotów biorących udział wprzewozie drogowym (nadawca/załadowca –przewoźnik – odbiorca) wobec uszkodzenia

przewożonego nieprawidłowo zamocowanego

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

23 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 24: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

ładunku

2 Król Tomasz41-605 Świętochłowice

ul. Tatrzańska 4/57kom. 693-645-741

[email protected]

Transport drogowy (w szczególności: odczyt ianaliza zapisów z tarcz tachografów, odczyt i

analiza wydruków oraz danych z kart kierowców itachografów cyfrowych, ustalanie czasu pracy

kierowców, czasu jazdy, czasu przerw iodpoczynków, czasu dyspozycyjności oraz godzin

nadliczbowych

3 Mayer Remigiusz63-700 Krotoszyn

ul. Wojciechowskiego 54kom. 724-866-300

[email protected]

Międzynarodowy i krajowy transport drogowyosób oraz rzeczy w specjalności: transport

drogowy, analiza czasu pracy kierowców, odczytprędkości pojazdów z tachografów, budowa

tachografów, wykrywanie manipulacji wtachografach, wyliczanie kosztów związanych z

transportem drogowym, zabezpieczenia imocowania ładunków w transporcie drogowym.

Tłumacze - język migowy

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1Czadankiewicz-Klimek Mariola

44-300 Wodzisław Śląskiul. Ks. P. Pośpiecha 16

kom. [email protected]

2016-02-112021-12-31

Tłumacz języka migowego

2 Folwarczny Monika44-335 Jastrzębie-Zdrójul. Wielkopolska 53/10

kom. [email protected]

2015-02-262019-12-31

Tłumacz języka migowego

3 Koperwas Mirosław41-806 Zabrze

ul. Pszczyńska 33kom. 607-500-237

[email protected]

Tłumacz języka migowego

4 Stanik Bernard47-400 Racibórzul. Gliwicka 29a

(32) 415-84-75, kom.607-283-242

[email protected]

2014-03-042018-12-31

Tłumacz języka migowego

Urządzenia dźwignicowe

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Spruś Antoni42-609 Tarnowskie Góry

ul. Hagera 9

(32) 284-18-66, kom.601-524-435

[email protected]

2018-07-242023-12-31

Urządzenia dźwignicowe

Urządzenia mechaniczne, elektryczne, gazowe i instalacje cieplne

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Milcarz Tomasz41-800 Zabrze

ul. Nowa 17kom. 508-219-902

[email protected]

Mechanika urządzeń, liny stalowe oraz certyfikatyi audyt energetyczny budynków

2 Pawelec Marian25-349 Kielce

ul. Pomorska 100/18kom. 790-816-288

[email protected]

Instalacje i urządzenia elektryczne, energetyczne.Ocena skuteczności ochrony przeciwpożarowej.Bezpieczeństwo i higiena pracy przy instalacji i

urządzeniach energetycznych. Ustalenie kosztów irozliczanie robót energetycznych

3 Pietruszewski Janusz41-706 Ruda Śląska

ul. Złota 12601-092-550

2015-09-172019-12-31

Urządzenia i instalacje gazowe, stalowe siecigazowe

4 Wanetzky Artur44-100 Gliwice

ul. Batalionu Kosynierów 61

(32) 279-18-17, kom.603-564-888

[email protected]

2016-02-112021-12-31

Urządzenia i instalacje cieplne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, odpylania

i wentylacji oraz robót ślusarsko-kowalskich itokarskich

Wycena i ustalanie zdolności upadłościowej i układowej

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Podgórski Jerzy40-586 Katowice

ul. B. Jasieńskiego 25

(32) 266-92-10, kom.505-080-068

[email protected]

2016-01-012020-12-31

Wycena i ustalanie zdolności upadłościowej iukładowej dłużnika; ocena stanu przedsiębiorstwa

dłużnika w szczególności w związku zpostępowaniem sądowym o ogłoszenie upadłości

z możliwością zawarcia układu czy teżobejmującym likwidację jego majątku lub

naprawczym oraz restrukturyzacyjnym; ustalanieterminu zaistnienia przesłanek do zgłoszenia w

sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym napotrzeby postępowań w przedmiocie

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

24 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 25: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

odpowiedzialności członków zarządu, likwidatorówspółek z ograniczoną odpowiedzialnością w

związku z treścią art. 299 k.s.h. i art. 586 k.s.h.(badanie terminowości i zaistnienia przesłanek do

zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenieupadłości w związku z postanowieniami art. 21prawa upadłościowego i naprawczego), wobecczłonków zarządu spółek prawa handlowego wzwiązku z postanowieniami art. 116 ordynacji

podatkowej; badanie sprawozdań rachunkowych wpostępowaniu upadłościowym i układowym

Wycena przedsiębiorstw

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Antonik Janusz44-121 Gliwice

ul. Dekabrystów 22kom. 605-353-030

[email protected]

Wycena przedsiębiorstw, w tym na potrzebypostępowań restrukturyzacyjnych w pełnym

zakresie ich obowiązywania; szacowanieopłacalności postępowań

restrukturyzacyjnych; oceny programów iplanów restrukturyzacyjnych; wycena spółekkapitałowych, ich udziałów i akcji; inwestycjew nieruchomości, w tym analizy opłacalności

i efektywności projektów inwestycyjnych irestrukturyzacyjnych oraz pośrednictwa wobrocie nieruchomościami komercyjnymi;

zarządzanie przedsiębiorstwem

2 Krzempek Michał30-124 Kraków

ul. Żelechowskiego 2/18kom. 602-653-234

[email protected]

Wycena przedsiębiorstw, wycena spółek,wycena znaków towarowych oraz wycena

know-how

3 Kubiczek Marcin40-028 Katowiceul. Francuska 34

tel. (32) 308-00-00 fax (32) [email protected]

2015-02-262019-12-31

Wycena przedsiębiorstw, w tym na potrzebypostępowań upadłościowych oraznaprawczych, a także postępowań

podziałowych (na skutek ustania wspólnościmajątkowej); Wycena zdolności

upadłościowej; Szacowanie opłacalnościpostępowań układowych, likwidacyjnych w

kontekście korzyści wierzycielskich;Określenie momentu wystąpienia przesłanek

do ogłoszenia upadłości na potrzebypostępowań w przedmiocie

odpowiedzialności członków zarządu spółekz ograniczoną odpowiedzialnością w związku

z art. 299 k.s.h. oraz członków zarząduspółek prawa handlowego w związku z art.116 Ordynacji podatkowej oraz w związku z

art. 373 Prawa upadłościowego inaprawczego, a także momentu wystąpienia

stanu zagrożenia niewypłacalnością wkontekście art.300-302 kodeksu karnego;Szacowanie wartości szkody wierzycieli wpostępowaniach z art. 299 k.s.h., a także wkontekście art. 373 Prawa upadłościowego i

naprawczego; Badanie zdolnościekonomiczno-finansowej podmiotów

gospodarczych na okoliczność ustalenia lubzaprzeczenia obiektywnej możliwości

uiszczenia podatku (bądź jego zaliczki) narzecz organu skarbowego w dacie upływu

terminu uiszczenia podatku, tj. w kontekściewykroczenia z art. 57 k.k.s. oraz czynuzabronionego z art. 77 k.k.s;. Badanie

racjonalności i zasadności decyzjizarządczych w związku z

odpowiedzialnością karną, o której mowa wart. 296 k.k. w związku art. 308 k.k., a także

ustalanie dopuszczalnych ram ryzykagospodarczego charakterystycznego dla

otoczenia przedsiębiorstwa/jednostkigospodarczej

4 Kubiec Iwona41-500 Chorzów

ul. Młodzieżowa 13/59kom. 698-927-155

2014-04-252018-12-31

Ekonomia, finanse i zarządzanie, wycenaprzedsiębiorstw, wycena papierów

wartościowych, wycena kapitału w spółkachprawa handlowego, ocena zdolności

upadłości i likwidacji przedsiębiorstw, analizafinansowa podmiotów gospodarczych,ekspertyza ekonomiczno-finansowa

5 Rogala Tomasz40-057 Katowice

ul. PCK 10/8tel. (32) 241-03-85, kom. 661-959-467

2014-10-162018-12-31

Wycena przedsiębiorstw, w tym na potrzebypostępowań upadłościowych oraz

naprawczych, na potrzeby postępowań wprzedmiocie odpowiedzialności członków

zarządu spółek z ograniczoną

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

25 z 26 10/2/2018, 8:23 AM

Page 26: Lista biegłych zarejestrowanych w S ądzie Okr ęgowym w Gliwicach · naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie w ęgla kamiennego 14 Sroga Dariusz 44-100 Gliwice

odpowiedzialnością, w związku z art. 299kodeksu spółek handlowych (badanie

terminowości i podstaw do złożenia wnioskuo ogłoszenie upadłości - ar. 21 prawaupadłościowego i naprawczego) oraz

członków zarządu spółek prawa handlowegow związku z art. 116 ordynacji podatkowej.

Szacowanie opłacalności postępowańukładowych i likwidacyjnych. Wycena

zdolności upadłościowej

Włókiennictwo

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Chmielewska Anna30-533 Kraków

ul. Rynek Podgórski 2/7kom. 609-648-936

[email protected]

Włókiennictwo, odzieżownictwo i pralnictwo

Zamówienia publiczne

LPNazwisko i imię

BiegłegoAdres Telefon i e-mail

Okressprawowania

funkcjiSzczegółowy zakres

1 Piotr-Krajecka Lidia44-251 Rybnik

ul. Gotartowicka 35D(81) 440-38-44, kom.

603-750-1342014-04-252018-12-31

Zamówienia publiczne

2

Poprawa KatarzynaBiegly zawieszonyod 2018-04-06 do

2019-04-05

41-902 Bytomul. Łużycka 22/18

kom. [email protected]

2017-06-132022-12-31

Zamówienia publiczne

Liczba biegłych w bazie: 389.Liczba kategorii: 41.

Wydrukował(a): Anna Słomczyńska, Sąd Okręgowy w Gliwicach

Wydruk z Portalu Biegłego v.1.26 (2018-02-14). Copyright 2011-2014 Krzysztof Gawliczek (www.gawliczek.net), 2015-2018 Install-IT (www.install-it.pl)

Licencja dla Sąd Okręgowy w Gliwicach.

PB (PortalBiegłego) - administracja http://portalbieglego/administracja/drukuj_bieglych.php

26 z 26 10/2/2018, 8:23 AM