89
LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ Organizaţiile sindicale reprezentative în cadrul C.N.H.-S.A. ANEXA NR. 1. Spaţii/sedii ale sindicatului reprezentativ MUNTELE ANEXA NR. 2. Tabel nominal cu membrii comisiei de negociere din cadrul C.N.H.-S.A. (art. 12(1)) ANEXA NR. 3. Tabel nominal cu membrii comisiei, din partea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivelul C.N.H.-S.A.(art. 12(2)) ANEXA NR. 4. Locurile de muncă în condiţii deosebite (art. 45(3)) ANEXA NR. 5. Zile lucrătoare lunare/salariat. Zile libere şi plătite acordate salariaţilor (art. 50, 56(2), (3) şi art. 143) ANEXA NR. 6. Model cerere tip concediu fără plată (art. 58) ANEXA NR. 7. Regulament de acordare a concediilor de odihnă (art. 61(1)) ANEXA NR. 8. Contract individual de muncă (art. 68(5)) ANEXA NR. 9. Proces verbal de negociere între părţi – anexă la Contractul individual de muncă. ANEXA NR. 9a. Act adiţional la Contractul individual de muncă (şcolarizare) (art. 86) ANEXA NR. 10. Act adiţional la contractul individual de muncă (alte modificări) (art. 73(4)) ANEXA NR. 10a. Informare (la modificarea Contractului individual de muncă) (art. 73(1)) ANEXA NR. 10b. Informare (anterior încheierii Contractului individual de muncă) (art. 73(1)) ANEXA NR. 10c. Planul de formare profesională (art. 83) ANEXA NR. 11. Regulament pentru ocuparea posturilor prin concurs (art. 87, 94) ANEXA NR. 12. Fişă pentru examinarea şi promovarea muncitorilor calificaţi (art. 89(5)) ANEXA NR. 13. Vechimea minimă în meserie necesară ocupării sau promovării în niveluri superioare de calificare (art. 90, art. 152(12)) ANEXA NR. 14. Funcţiile pentru care concursul profesional se desfăşoară în prezenţa şi cu avizarea testelor de către reprezentantul de specialitate din cadrul C.N.H.-S.A. ANEXA NR. 15. Regulament privind acordarea echipamentului de lucru şi de protecţie (art. 141 (1)) ANEXA NR. 16. Contract (foaie de acord) (art. 157 a) ANEXA NR. 17. Formaţii normate de lucru (art. 157 c) ANEXA NR. 18. Grila de salarizare de bază (art. 154) ANEXA NR. 19. Indicatorii şi modul de influenţă în funcţie de care se acordă salariul personalului salarizat după indicatori (art. 161 (2)) ANEXA NR. 20. Sporul pentru conducere pentru personalul pe funcţii (art. 172) ANEXA NR. 21. Sporul pentru conducerea formaţiei de lucru (muncitori) (art. 173 (2)) ANEXA NR. 22. Salarizarea personalului care execută lucrări miniere speciale ANEXA NR. 23. Regulamentul de negociere a salariilor de bază brute individuale ANEXA NR. 24. Definirea cazului de forţă majoră şi lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident (art. 170(2)) ANEXA NR. 25. 70

LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

  • Upload
    others

  • View
    45

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ

Organizaţiile sindicale reprezentative în cadrul C.N.H.-S.A. ANEXA NR. 1. Spaţii/sedii ale sindicatului reprezentativ MUNTELE ANEXA NR. 2. Tabel nominal cu membrii comisiei de negociere din cadrul C.N.H.-S.A. (art. 12(1))

ANEXA NR. 3.

Tabel nominal cu membrii comisiei, din partea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivelul C.N.H.-S.A.(art. 12(2))

ANEXA NR. 4.

Locurile de muncă în condiţii deosebite (art. 45(3)) ANEXA NR. 5. Zile lucrătoare lunare/salariat. Zile libere şi plătite acordate salariaţilor (art. 50, 56(2), (3) şi art. 143)

ANEXA NR. 6.

Model cerere tip concediu fără plată (art. 58) ANEXA NR. 7. Regulament de acordare a concediilor de odihnă (art. 61(1)) ANEXA NR. 8. Contract individual de muncă (art. 68(5)) ANEXA NR. 9. Proces verbal de negociere între părţi – anexă la Contractul individual de muncă. ANEXA NR. 9a. Act adiţional la Contractul individual de muncă (şcolarizare) (art. 86) ANEXA NR. 10. Act adiţional la contractul individual de muncă (alte modificări) (art. 73(4)) ANEXA NR. 10a. Informare (la modificarea Contractului individual de muncă) (art. 73(1)) ANEXA NR. 10b. Informare (anterior încheierii Contractului individual de muncă) (art. 73(1)) ANEXA NR. 10c. Planul de formare profesională (art. 83) ANEXA NR. 11. Regulament pentru ocuparea posturilor prin concurs (art. 87, 94) ANEXA NR. 12. Fişă pentru examinarea şi promovarea muncitorilor calificaţi (art. 89(5)) ANEXA NR. 13. Vechimea minimă în meserie necesară ocupării sau promovării în niveluri superioare de calificare (art. 90, art. 152(12))

ANEXA NR. 14.

Funcţiile pentru care concursul profesional se desfăşoară în prezenţa şi cu avizarea testelor de către reprezentantul de specialitate din cadrul C.N.H.-S.A.

ANEXA NR. 15.

Regulament privind acordarea echipamentului de lucru şi de protecţie (art. 141 (1))

ANEXA NR. 16.

Contract (foaie de acord) (art. 157 a) ANEXA NR. 17. Formaţii normate de lucru (art. 157 c) ANEXA NR. 18. Grila de salarizare de bază (art. 154) ANEXA NR. 19. Indicatorii şi modul de influenţă în funcţie de care se acordă salariul personalului salarizat după indicatori (art. 161 (2))

ANEXA NR. 20.

Sporul pentru conducere pentru personalul pe funcţii (art. 172) ANEXA NR. 21. Sporul pentru conducerea formaţiei de lucru (muncitori) (art. 173 (2)) ANEXA NR. 22. Salarizarea personalului care execută lucrări miniere speciale ANEXA NR. 23. Regulamentul de negociere a salariilor de bază brute individuale ANEXA NR. 24. Definirea cazului de forţă majoră şi lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident (art. 170(2))

ANEXA NR. 25.

70

Page 2: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

Lista accidentelor pentru care se acordă ajutoare băneşti (art. 179) ANEXA NR. 26. Regulament de organizare şi funcţionare al comisiei paritare administraţie-sindicate (art. 206)

ANEXA NR. 27.

Regulament de organizare şi funcţionare a comitetelor de securitate şi sănătate în muncă

ANEXA NR. 28.

Regulament privind modul de alegere şi desfăşurare a activităţii reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor

ANEXA NR. 28a.

71

Page 3: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI - S.A. ANEXA NR. 1

ORGANIZAŢIA SINDICALĂ REPREZENTATIVĂ LA NIVELUL C.N.H. – S.A.

SINDICATUL „ MUNTELE”

72

Page 4: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI - S.A. ANEXA NR. 2

Spaţii/sedii ale sindicatului reprezentativ MUNTELE

Nr. Locaţia Adresa sediului Suprafaţa Facilităţi crt. [m2] 1. E.M. Lonea Str. Voievodului

nr.1 48,90 Acces la:

Str. Voievodului nr.1

64,5 -energie termică

2. E.M. Petrila Str. Minei nr. 2 78,90 3. E.M. Livezeni Str. Lunca nr. 153 93,60

-energie electrică;

Str. Lunca nr. 153 35,00 4. E.M. Paroşeni Str. Minei nr. 1 42,00 5. E.M. Lupeni Str. Vitoş Gavrilă

nr.1 65,00

Str. Vitoş Gavrilă nr.1

15,12

-întreţinere, reparaţii, acces, spaţii comune, grupuri sanitare, etc.; 6. E.M. Uricani Str. Principală

nr.222 35,88

-telefon,fax, copiator, tehnică de calcul;

- 2 telefoane mobile

7. S.C.S.M. Str. Lunca nr. 60 bis

90,0

73

Page 5: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI - S.A. ANEXA nr. 3

TABEL NOMINAL cu membrii comisiei de negociere a prezentului C.C.M.,

din partea administraţiei, conform Deciziei nr. 483/27.12.2011

NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA SEMNĂTURA

Ing. JUJAN CONSTANTIN PREŞEDINTE

Ec. POPESCU VERGINICA MEMBRU

Ing. NICOLESCU CRISTIAN MEMBRU

Ing. DRĂGULESCU FLORICA MEMBRU

Ing. ZAMFIR DACIAN MEMBRU

Ing. HOLINGHER SORINA MEMBRU

Ing. CIUCĂ CLAUDIA MEMBRU Jr. BALINT ILEANA MEMBRU

Jr. COLDA VERONICA MEMBRU Ing. STOICUŢA OANA MEMBRU

74

Page 6: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI - S.A. ANEXA NR. 4

TABEL NOMINAL

cu membrii comisiei, din partea organizaţiei sindicale reprezentative la nivelul C.N.H. – S.A. – Sindicatul „ Muntele” care au participat la negocierea prezentului C.C.M., conform adresei nr. 34/ 27.12.2011

NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA SEMNĂTURA

Ing. NICA PETRE PREŞEDINTE

Ing. LASZLO DOMOKOŞ MEMBRU

Ing. TEMNEANU IOAN MEMBRU

Ing. JURCA ŞTEFAN ADRIAN MEMBRU

PAVĂL ROBERT MEMBRU MEMBRU Ing. ZAMORA GABRIEL MEMBRU SILVEŞAN CSABA ILIE MEMBRU Ing. COZMA TIBERIU GHEORGHE MEMBRU GROSU SORIN MEMBRU CĂMPEAN DARIUS

75

Page 7: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI – S.A. ANEXA NR. 5

LOCURILE DE MUNCĂ ÎN CONDIŢII DEOSEBITE

AVIZATE DE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA ÎN CADRUL E.M. LONEA

Nr. Locul de muncă crt. 1 Centrala termică Lonea II 2 Atelier tâmplărie 3 Gater 4 Claubaj

5 Depou - cabina mecanic locomotiva - transport CFI

6 Depou - atelier de reparat vagoane si locomotive

7 Sortare veche - Banda Lonea II ( 30 A ) 8 Sortare veche - Banda Lonea I ( 29 A )

LOCURILE DE MUNCĂ ÎN CONDIŢII DEOSEBITE

AVIZATE DE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA ÎN CADRUL E.M. PETRILA

Nr. Locul de muncă crt.

1 TMB 32 – 34 2 TMB claubaj 3 Benzi extractoare E 50, 51, 52, TMB 54, 55 4 TMB 56, 58 5 Funicular 6 Atelier forjă 7 Atelier confecţii metalice, sudură TH 8 Gater nou

LOCURILE DE MUNCĂ ÎN CONDIŢII DEOSEBITE

AVIZATE DE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA ÎN CADRUL E.M. LIVEZENI

Nr. Locul de muncă crt.

1 Staţie de compresoare P. A. 3 2 Staţie de ventilatoare P.A. 2 3 Centrala telefonică 4 Centrala termică 5 Separaţie cota 24 6 Separaţie cota 34 7 Bandă plănuitoare nr. 3

76

Page 8: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

LOCURILE DE MUNCĂ ÎN CONDIŢII DEOSEBITE AVIZATE DE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA

ÎN CADRUL E.M. LUPENI

Nr. Locul de muncă crt. Transport steril - funicular

1 Lansare ramura 3 - goale 2 Lansare ramura 3 - troliu 3 Primire cupe ramura 3 4 Acţionare ramura 3 5 Lansat principal 6 Lansat cupe ramura 3 - primit goale 7 Primit cupe pline 8 Încărcat cupe 9 Lansat pline Flux transport benzi - sortare

10 Banda 29 11 Deversare 34/35 12 Ciur 26 13 Concasor 30 - 33 14 Bruţi Lupeni 15 Banda 302 16 Banda 309

LOCURILE DE MUNCĂ ÎN CONDIŢII DEOSEBITE

AVIZATE DE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA ÎN CADRUL E.M. URICANI

Nr. Locul de muncă crt. 1 Siloz bruţi suprafaţă

LOCURILE DE MUNCĂ ÎN CONDIŢII DEOSEBITE

AVIZATE DE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA ÎN CADRUL S.C.S.M.

Nr. Locul de muncă crt. Laborator CCC Petrila

1 CFR Petrila 2 Prelucrare mojare Laborator CCC Coroieşti

77

Page 9: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

3 Prelucrare brut EM Livezeni 4 Prelucrare brut EM Vulcan 5 Prelucrare comercializat Laborator CCC Lupeni 6 Prelucrare brut EM Lupeni 7 Prelucrare brut EM Uricani 8 Prelucrare brut EM Paroşeni Laborator medicina muncii SCSM 9 Laborator roentgendiagnostic

SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ ÎN CONDIŢII DEOSEBITE AVIZATE DE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA

ÎN CADRUL E.P.C.V.J. VULCAN

Nr. Locul de muncă crt.

SEPARAŢIE

1 Comandă culbutor 2 Banda 02 3 Banda 03

Benzile 1Br1, 1Br2, 1Br3 4 5 Culbutor 6 Dozatoare

Ciur vibrant 9.01 7 Ciur vibrant 9.02 8

9 Bandă claubaj 9.03 10 Bandă claubaj 9.04 11 Concasor 9.05 12 Concasor 9.06 13 Bandă 9S1 – acţionare bandă 14 Bandă 9S2 – acţionare bandă 15 Banda 04 16 Banda 05

SPĂLARE

17 Staţia de colţ 18 Banda 10 19 Banda 13 20 Ciururi 93/6 21 Elevatoare 22 Baterie hidrocicloane 23 Ciur de deşlamare 10.04, 10.05, cota

27 24 Maşini de zeţaj 10.06A, 10.06B 25 Ciururi desecare 10.11 26 Banda 10.26 27 Pompe 10.19, 10.20 - cota 0 28 Iaz vechi

ÎNCĂRCARE

29 Banda 202

78

Page 10: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

30 Benzile 176/1,2,3 ATELIER EPURARE APE

31 Staţie pompe Iaz nou 32 Pompe sub decantoare 1,2,3 33 Staţia de pompe 21 34 Banda 04

FUNICULAR

35 Manipulare cupe goale 36 Staţie încărcare 37 Manipulare cupe pline 38 Lansare cupe goale 39 Primire cupe pline 40 Ramura 2 golire, decuplare cupe pline 41 Ramura 2 golire, cuplare cupe goale 42 Troliu acţionare

STAŢIE CFU COROIEŞTI

43 Cabină locomotive 44 Manevrare vagoane

79

Page 11: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ HUILEI - S.A. ANEXA NR. 6.

ZILE LUCRĂTOARE LUNARE/SALARIAT ZILE LIBERE ŞI PLĂTITE ACORDATE SALARIAŢILOR C.N.H. - S.A.

CONFORM ART. 50, 56 (2) şi (3)

1. Numărul de zile lucrătoare în anul 2012 se stabileşte pe fiecare lună, conform legislaţiei în vigoare:

LUNA NR. ZILE LUCRĂTOARE Ianuarie 21

Februarie 21 Martie 22 Aprilie 20

Mai 22 Iunie 20 Iulie 22

August 22 Septembrie 20 Octombrie 23 Noiembrie 22 Decembrie 19

TOTAL 254

2. Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează:

Ziua Libere 1 Ianuarie 1

2 Ianuarie 1

A doua zi de Paşti 1

1 Mai 1

A doua zi de Rusalii 1

Ziua Minerului 1

15 August – Adormirea Maicii Domnului 1

1 Decembrie 1

4 Decembrie 1

25 Decembrie 1

26 Decembrie 1

80

Page 12: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

3. Zile libere şi plătite: Ziua Plătite

1 Ianuarie 1

2 Ianuarie 1

A doua zi de Paşti 1

6 August (Ziua Minerului) 1

4 Decembrie 1

25 Decembrie 1

Plata acestor zile se va face doar în cazul în care ele se situează în cadrul programului de lucru săptămânal ( de luni până vineri)

4. Zile libere şi plătite care se acordă pentru evenimente familiale deosebite, pe baza cererii salariatului:

Evenimentul Total zile acordate din care:

libere plătite -decesul soţului, soţiei, copiilor, părinţilor;

5 5 3

- decesul fraţilor, surorilor, socrilor, ginere, noră;

5 5 3

- naşterea unui copil; Potrivit Legii nr.210/1999

- căsătoria unui copil; 5 5 2

- căsătoria salariatului; 5 5 5

- schimbarea locului de muncă în cadrul sucursalelor cu mutarea în altă localitate;

5 5 5

- donare de sânge; Potrivit HG nr. 1364/2006

- decesul bunicilor sau nepoţilor; 3 3 1

- ziua salariatului. 1 1

81

Page 13: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI – S.A. ANEXA NR. 7 Sucursala: ................................ Se aprobă* .......... Nr.înreg. ............ / ..................

CERERE

Subsemnatul .............................................. având funcţia de ................................ în

cadrul ......................................, vă rog să-mi aprobaţi ........ zile calendaristice de concediu

fără plată în perioada ................................. fiindu-mi necesare pentru

...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

** Solicitarea a fost făcută către .................................. în data de ........................, ora .......

Data: .............................. Semnătura:

Număr matricol: ................ Competinţă concediu de odihnă: ...... zile; Concediu de odihnă efectuat: ....... zile;

Concediu fără plată efectuat: ....... zile calendaristice. NOTĂ: * de către maistru în limita a 5 zile calendaristice;

de către şeful de sector/serviciu în limita a 10 zile calendaristice; de către conducătorul unităţii/sucursalei diferenţa de zile de concediu fără

plată (15 zile calendaristice). ** Se completează de către maistru sau şeful de sector, în situaţia în care solicitarea

a fost făcută de către persoanele din schimbul III sau IV.

82

Page 14: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI - S.A. ANEXA NR.8.

R E G U L A M E N T privind acordarea concediilor de odihnă salariaţilor

COMPANIEI NAŢIONALE A HUILEI - S.A.

Prezentul regulament face parte integrantă din Contractul Colectiv de Muncă negociat între C.N.H. - S.A. şi sindicatul reprezentativ la nivel de unitate începând cu data de 01.01.2012.

În vederea aplicării prevederilor Legii nr.53/2003, republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii la care au dreptul salariaţii, se stabilesc următoarele reguli:

CONCEDIUL DE ODIHNĂ Salariaţii Companiei Naţionale a Huilei – S.A. , au dreptul în fiecare an la un concediu de odihnă plătit, cu durata şi în cuantumurile stabilite în prezentul regulament, astfel:

I.Durata concediului de odihnă 1.a) Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă plătit, a cărui durată efectivă este stabilită conform Tabelului 1, prevăzută în Contractul individual de muncă şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic. b) Pentru salariaţii care se încadrează în muncă, în timpul anului, durata concediului de odihnă se va stabili proporţional cu perioada lucrată la data solicitării. 2. Salariaţii care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiţii, au dreptul la un concediu de odihnă suplimentar cu durata prevăzută în tabelul 1. 3. Pentru tinerii în vârstă de până la 18 ani, durata concediului de odihnă este de 24 zile lucrătoare pe an. 4. Salariaţii încadraţi în grupe de invaliditate (handicapaţi): nevăzători, pensionari gradul III invaliditate, pe lângă concediul de odihnă stabilit în tabelul nr.1 au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă suplimentar de 6 zile lucrătoare. 5. Vechimea în muncă ce se ia în considerare la determinarea duratei concediului de odihnă este aceea pe care salariaţii o împlinesc în cursul anului calendaristic pentru care li se acordă concediul; în funcţie de vechime se acordă concediul suplimentar până la maximum 4 zile/an. 6. Concediile de odihnă suplimentare acordate după caz se cumulează cu concediul de odihnă pentru activitatea desfăşurată (tabel 1).

83

Page 15: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

7. Durata concediului total de odihnă ce cuprinde şi concediul de odihnă suplimentar pentru condiţii de muncă speciale si deosebite se stabileşte pentru fiecare salariat în parte, la negocierea contractului individual de muncă, cu respectarea clauzelor stabilite prin prezentul regulament. 8. La stabilirea duratei concediului de odihnă, se va avea în vedere şi vechimea în muncă, cea recunoscută cu ocazia negocierii contractelor individuale de muncă ale salariaţilor precum şi activitatea desfăşurată în condiţii de muncă speciale, deosebite, conform tabelului nr.1.

TABEL 1

Concediu de

odihnă suplim. pt vechime în muncă

Rest activ. de la

supraf.

Tranşa de

vechime

Concediu odihnă

de bază

Pentru cond.activ.

unităţii Categoria de

personal Concediu odihnă

suplimentar

Persoanele cărora li s-a stabilit şi lucrează numai o parte din programul de lucru

în condiţii speciale, beneficiază de concediu de odihnă proporţional cu timpul lucrat în subteran. Numărul de zile de concediu de odihnă din tabel, corespunde activităţii desfăşurate pe parcursul unui an. 9. Concediul de odihnă se va efectua integral, în mod obligatoriu până la finele anului calendaristic.

II. Cuantumul indemnizaţiei de concediu de odihnă

10.a) – Pentru perioada concediului de odihnă, salariatul beneficiază de o

indemnizaţie de concediu care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent, cuvenite pentru perioada respectivă prevăzute în Contractul Individual de Muncă.

b) – Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la lit. a din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul multiplicată cu nr. de zile de concediu.

cond.

specialecond.

deosebite

Toate 0-5 21 11 5 2 - categoriile 5-10 21 11 5 2 1 de personal 10-15 21 11 5 2 2

15-20 21 11 5 2 3 >20 21 11 5 2 4

Directorii 21 11 5 2 2 4

84

Page 16: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

III. Programarea, efectuarea, întreruperea, amânarea şi

reprogramarea concediului de odihnă

11. Programarea concediului de odihnă pe anul în curs se va face de către conducătorul unităţii (sucursalei) şi salariat. Pentru acoperirea şi desfăşurarea activităţii în bune condiţii, concediile de odihnă vor fi stabilite eşalonat şi se vor efectua obligatoriu de către toţi salariaţii companiei, astfel:

- minim 10 zile lucrătoare, concediu de odihnă la cererea salariatului, cu aprobarea conducerii unităţii/ sucursalei

- restul zilelor de concediu de odihnă se vor programa de unitate/sucursală ţinând cont de asigurarea desfăşurării activităţii în bune condiţii .

12. Pentru noii angajaţi, precum şi pentru cei reîncadraţi în muncă în cursul anului, concediul va fi programat pentru activitatea desfăşurată până la 31 decembrie (proporţional cu perioada ce urmează a fi lucrată). 13. Concediul de odihnă stabilit şi programat conform celor precizate anterior, va fi efectuat până la sfârşitul anului calendaristic în curs, concediul putând fi acordat integral sau fracţionat în funcţie de interesele serviciului sau a solicitării celui în cauză. 14. Reprogramarea concediilor de odihnă se va face în următoarele cazuri: a) când salariatul se află în incapacitate temporară de muncă în perioada în care era programat să efectueze concediul de odihnă; b) când salariata solicită efectuarea concediului de odihnă înainte sau în continuarea concediului de maternitate; c) când salariatul este chemat să îndeplinească îndatoriri de stat sau obşteşti în perioada programării; d) când salariatul urmează sau trebuie să urmeze un curs de formare profesională, dispus de unitate (sucursală) în perioada programării; e) când salariatul are recomandare pentru a urma un tratament într-o staţiune balneoclimaterică în perioada în care a fost programat. În acest caz, data plecării în concediu va fi cea indicată în recomandarea medicală; f) când din motive bine întemeiate, care au intervenit după programare, prezenţa salariatului la muncă este cerută în interesul serviciului, în perioada stabilită pentru efectuarea concediului; g) în cazul în care salariatul cere, în interes personal, schimbarea datei plecării în concediu şi interesele serviciului o permit. 15. Dacă în timpul în care salariaţii sunt în concediu de odihnă intervine vreuna din situaţiile prevăzute la lit. a-g de mai sus, concediul de odihnă se întrerupe. 16. a) Salariaţii vor putea fi rechemaţi din concediu, prin dispoziţie scrisă a conducerii, numai pentru urgenţe care fac necesară prezenţa salariatului în unitate sau sucursală. În asemenea cazuri, concediul se întrerupe, iar restul zilelor de concediu se reprogramează conform dorinţei salariatului. b) În această situaţie, salariatului i se vor deconta cheltuielile de transport (dus-întors) şi cheltuielile legate de efectuarea concediului, atât pentru el cât şi pentru membrii familiei cu care este plecat; timpul consumat cu deplasarea dus-întors se consideră timp prestat.

85

Page 17: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

17. a) Conducerea unităţii (sucursalei) este obligată să aducă la cunoştinţă fiecărui salariat, cel mai târziu cu 15 zile înainte, data la care este programat să efectueze concediul de odihnă. b) În cazul în care ambii soţi lucrează în aceeaşi unitate (sucursală), la cererea acestora se va asigura ca perioadele de efectuare a concediului de odihnă să coincidă.

IV. Compensarea în bani a concediului neefectuat 18. 1) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă doar în cazurile în care contractul individual de muncă al salariatului a încetat. 2) Calculul compensaţiei se face conform prevederilor de la punctul.II. 19. În condiţiile articolului precedent, compensarea în bani a concediului de odihnă cuvenit şi neefectuat se face proporţional cu timpul cuprins între începutul anului calendaristic şi data încetării raporturilor de muncă. 20. 1) Salariaţii şi conducătorii salariaţilor sunt obligaţi să respecte programarea concediului de odihnă făcută de unitate (sucursală). 2) C.N.H. - S.A. şi sucursalele sale vor asigura ca până la finele anului în curs, toţi salariaţii să efectueze concediul de odihnă.

V. Alte precizări în legătură cu concediul de odihnă

21. 1) Vechimea în muncă care se ia în considerare pentru determinarea concediului de odihnă este vechimea în muncă actualizată pentru data de 31 decembrie a anului calendaristic pentru care se stabileşte concediul de odihnă, indiferent de data efectuării concediului. 2) Trecerea de la o tranşă de vechime la alta imediat superioară se face în cazul în care angajatul împlineşte vechimea respectivă în cursul acelui an. 22. La stabilirea duratei concediului, tinerilor în vârstă de până la 18 ani, li se ia în considerare vârsta pe care ei au avut-o la data de 1 ianuarie a anului calendaristic pentru care se stabileşte concediul. 23. Durata concediului de odihnă se stabileşte pentru fiecare salariat în parte, proporţional cu timpul lucrat sau pe care urmează să-l lucreze până la sfârşitul anului, în funcţie de condiţiile de muncă respective. 24. Salariaţii trimişi pe baza unor contracte să execute lucrări sau să presteze servicii în alte ţări, vor beneficia de concediul de odihnă aşa cum a fost stabilit prin contractul încheiat cu beneficiarul extern. 25. Salariaţii care au fost în incapacitate temporară de muncă, concediu fără plată, creştere copil pe întregul an calendaristic, nu au dreptul la concediu de odihnă pentru acel an. În cazul în care perioada de absenţă a fost de 12 luni sau mai mare şi s-a întins pe doi ani calendaristici consecutivi, salariaţii au dreptul la un singur concediu de odihnă acordat în anul reînceperii activităţii, în măsura în care nu a fost efectuat concediul în anul în care s-a produs pierderea temporară a capacităţii lor de muncă, concediu fără plată, creştere copil, s.a. 26. Salariaţii care îndeplinesc prin cumul, pe lângă funcţia de bază, o altă funcţie, au dreptul la un concediu de odihnă plătit numai pentru funcţia de bază la unitatea (sucursala) la care au carnetul de muncă. Unitatea (sucursala) la care salariaţii cumulează

86

Page 18: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

funcţii, va acorda, la cerere, salariaţilor, un concediu fără plată pentru zilele când efectuează concediul de odihnă stabilit la funcţia de bază. 27. Dreptul la concediu de odihnă nu poate face obiectul unei negocieri, renunţări sau limitări. 28. Salariatul detaşat în altă localitate, căruia i se aprobă concediul de odihnă în timpul detaşării, are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport dus-întors, din localitatea în care este detaşat în localitatea unde îşi are sediul unitatea (sucursala) de bază care l-a detaşat. 29. Concediul de odihnă neacordat salariaţilor la modificarea contractului individual de muncă prin schimbarea locului de muncă între sucursalele companiei, se va acorda de către sucursala la care a fost mutat. Indemnizaţia de concediu va fi suportată de către cele două unităţi (sucursale) proporţional cu timpul lucrat la fiecare dintre acestea în cursul anului calendaristic respectiv. 30. În cazul în care, după ce salariatul a efectuat concediul de odihnă şi contractul său de muncă a încetat din motive imputabile lui, este obligat să restituie unităţii (sucursalei), partea din indemnizaţia de concediu, corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat concediul de odihnă. 31. Salariaţii care sunt încadraţi în posturi cu fracţiuni de normă (1/2, 2/3 normă) şi care nu sunt cumularzi, au dreptul la concediu de odihnă cu durata integrală, stabilită potrivit prezentului regulament, indemnizaţia fiind calculată proporţional-corespunzător fracţiunii de normă. 32. Dacă în urma stabilirii concediului de odihnă rezultă fracţiuni de zile, se vor lua în considerare numai fracţiunile mai mari sau cel puţin egale cu o jumătate de zi, rotunjindu-se în plus, neglijându-se fracţiunile mai mici de jumătate de zi. 33. Vor primi concediu de odihnă în anul reîncadrării lor în muncă cu durata integrală, angajaţii scoşi din producţie pe perioade mai mici de 12 luni, pentru a urma cursuri de formare profesională ori pentru alte situaţii prevăzute de lege. 34. Salariaţii scoşi din producţie pentru a-şi urma soţii trimişi în misiune permanentă în străinătate, primesc în anul reîncadrării în muncă, concediu de odihnă proporţional cu timpul cuprins între data reîncadrării şi sfârşitul anului calendaristic în care a avut loc această reincadrare. 35. Perioadele în care un salariat este obligat să lucreze în programul său de muncă în locuri cu condiţii deosebite, se stabilesc prin dispoziţii ale conducerii unităţii (sucursalei), sau prin alte prevederi legale care reglementează sarcinile de serviciu ce revin fiecărui salariat, în raport cu funcţia îndeplinită. 36. Înainte de plecarea în concediu este obligatorie întocmirea "Notei de plecare în concediu" completată cu toate datele cerute de formular si aprobată. Este interzisă întocmirea acestor note retroactiv.

87

Page 19: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NATIONALA A HUILEI –S.A. ANEXA NR.9. SUCURSALA……………………………………

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA încheiat şi înregistrat sub nr…………../…………….. A. PARTILE CONTRACTULUI

Angajatorul COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA, prin EM …………………………….., cu sediul în ……………………………………………………………….………, înregistrată la Registrul Comerţului/autorităţile administraţiei publice din ……………………………….. sub nr………………………. cod fiscal …………………………… telefon ……………………., reprezentată legal prin ……………………………………….. în calitate de ………………………………………. şi Salariatul/salariata – domnul/doamna ………………………………………. domiciliat/ domiciliată în localitatea ……………………… str………………………… nr………………….. judeţul …………………… posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria …. nr…………… eliberat/eliberată de …………………………… la data de …………………., CNP …………………………., autorizaţie de muncă/permis de şedere în scop de muncă ……… nr………………… din data de ……………………., Am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit: B. OBIECTUL CONTRACTULUI:

- salariatul se obligă să presteze muncă în favoarea CNH SA, în schimbul unei remuneraţii denumită salariu. C. DURATA CONTRACTULUI:

a. nedeterminată, salariatul/salariata …………………………….. urmând să înceapă activitatea la data de ………………………..

b. determinată, de ………… luni, pe perioada cuprinsă între data de ……………….. şi data de …………………../ pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.

D. LOCUL DE MUNCA

1. Activitatea se desfăşoară la (secţie/atelier/birou/serviciu/compartiment,etc) ……………………………din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului……………………… 2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel: ……………………………………………………………………………………………………… E. FELUL MUNCII Funcţia/meseria COD ………………………………….. conform Clasificării ocupaţiilor din România. F. ATRIBUTIILE POSTULUI Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă. F1. CRITERIILE DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE A SALARIATULUI

A. Pentru funcţii de execuţie- categoria MUNCITORI: a. adaptabilitatea b. asumarea responsabilităţilor

88

Page 20: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

c. capacitatea de a rezolva problemele d. capacitatea de autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite e. capacitatea de a comunica f. capacitatea de a lucra în echipă g. capacitatea de analiză h. respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele unităţii / sucursalei i. capacitatea de a lucra independent j. conduita în timpul serviciului”

B. Pentru funcţii de execuţie TESA / Conducători Formaţie de Lucru (CFL): a. adaptabilitatea b. asumarea responsabilităţilor c. capacitatea de a rezolva problemele d. capacitatea de implementare e. capacitatea de autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite f. capacitatea de analiză şi sinteză g. creativitate şi spirit de iniţiativă h. capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic i. capacitatea de a comunica j. capacitatea de a lucra în echipă k. competenţă în redactare l. capacitatea de îndrumare m. abilităţi în utilizarea calculatorului şi a echipamentelor informatice n. respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele unităţii / sucursalei o. capacitatea de consiliere p. capacitatea de a lucra independent q. conduita în timpul serviciului

C. Pentru funcţii de conducere: a. adaptabilitatea b. asumarea responsabilităţilor c. capacitatea de a rezolva problemele d. capacitatea de a organiza e. capacitatea de a conduce f. capacitatea de analiză şi sinteză g. creativitate şi spirit de iniţiativă h. capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic i. capacitatea de a comunica j. capacitatea de a lucra în echipă k. capacitatea de a lucra independent l. capacitatea de coordonare m. capacitatea de control n. capacitatea de a delega o. abilităţi în gestionarea resurselor umane p. capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului q. abilităţi în domeniul instruirii r. abilităţi în mediere şi negociere s. obiectivitate în apreciere t. competenţe în gestionarea resurselor alocate u. competenţă decizională v. capacitate de a obţine cele mai bune rezultate w.capacitate de îndrumare x. abilităţi în utilizarea calculatorului şi a echipamentelor informatice y. respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele unităţii / sucursalei z. capacitatea de consiliere

G. CONDITII DE MUNCA 1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase.

89

Page 21: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. H. DURATA MUNCII 1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de …….. ore/zi, ……… ore/ săptămână:

a. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ………….. (ore zile/ore noapte/inegal);

b. Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/ contractului colectiv de muncă aplicabil.

2. O fracţiune de normă de ……… ore/zi , …………………ore/săptămână Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ………….. (ore zi/ ore

noapte). a. Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/ contractului

colectiv de muncă aplicabil. b. Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte

lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

I. CONCEDIUL

Durata concediului anual de odihnă este de …………… zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă). De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de …………………….. J. SALARIUL 1. Salariul de bază lunar brut ……………………. lei: 2. Alte elemente constitutive:

a. Sporuri: I. Sporul pentru lucrul permanent la front …………………………………...

II. Spor de periculozitate pentru activitatea minieră din subteran …............ III. Spor de conducere………………………………………………….............. IV. Spor de vechime în muncă………………………………………………….. V. Spor pentru condiţii deosebite……………………………………………....

VI. Spor pentru condiţii periculoase şi nocive…………………………………. VII. Spor pentru ore lucrate suplimentar peste programul normal de

lucru……………………………………………………………………………… VIII. Spor pentru timpul lucrat în cursul nopţii……………………………………

IX. Spor pentru deţinerea titlului ştiinţific de DOCTOR………………………. X. Spor pentru condiţii grele de muncă feroviară……………………………..

b. Indemnizaţii …………………. b1. Prestaţii suplimentare în bani………………………………………………………. b2. Modalitatea prestaţiilor suplimentare în valută……………………………………. c. Alte adaosuri:

I. Cu ocazia plecării în concediu de odihnă conform CCM în vigoare; II. Cu ocazia sărbătoririi zilei de Sf. Paşti, Zilei Minerului, Zilei Femeii şi

Crăciunului conform CCM în vigoare; d. Alte plăţi: I. Zile libere plătite conform CCM în vigoare. 3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu

se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii…………………………………………………… 4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ……………….. ale lunii. K. DREPTURI SI OBLIGATII ALE PARTILOR PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

a. Echipament individual de protecţie ……………………..

90

Page 22: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

b. Echipament individual de lucru …………………………. c. Materiale igienico - sanitare …………………………… d. Alimentaţie de protecţie ……………………… e. Alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă potrivit prevederilor

legale în vigoare.

L. ALTE CLAUZE a. Perioada de probă este de ……………………..zile calendaristice b. Perioada de preaviz în cazul concedierii este de …… zile lucrătoare, conform Legii nr.

53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de muncă; c. Perioada de preaviz în cazul demisiei este de …….. zile lucrătoare, conform Legii nr.

53/2003, republicată, sau contractului colectiv de muncă aplicabil; d. În cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile

prevăzute la art. 18 alin.1 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;

e. Alte clauze.

M. DREPTURI SI OBLIGATII GENERALE ALE PARTILOR 1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

a. Dreptul la salarizare pentru munca depusă; b. Dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; c. Dreptul la concediu de odihnă anual; d. Dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; e. Dreptul la securitate şi sănătate în muncă; f. Dreptul la acces la formare profesională; g. Dreptul la alocaţii de cărbune, tarif preferenţial la energia electrică, transport gratuit la şi

de la locul de muncă, ajutoare salariaţilor care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii datorită calamităţilor naturale, acoperirea unei părţi din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile, acoperirea parţială a costului biletelor de tratament;

h. Dreptul la ajutoare băneşti la încetarea Contractului Individual de Muncă în cazul pensionării sau decesului. 2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a. Obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

b. Obligaţia de a respecta disciplina muncii; c. Obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; d. Obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; e. Obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: a. Să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; b. Să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; c. Să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare,

potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern. d. Să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului.

4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: a. Să înmâneze salariatului un exemplar din contractul indivdual de muncă, anterior

începerii activităţii; a1. să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege. b. Să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea

normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; c. Să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc

desfăşurarea relaţiilor de muncă; d. Să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului,

respectiv activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în mncă, în meserie şi specialitate.

e. Să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului; f. Să ia măsuri de instruire potrivit legii a angajaţilor şi să asigure materialele necesare

informării şi educării acestora în domeniul protecţiei muncii;

91

Page 23: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

g. Să asigure măsurile necesare pentru informarea angajaţilor referitor la riscurile pentru securitate şi sănătate la care pot fi expuşi.

N. DISPOZITII FINALE

Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat intre CNH- SA şi sindicatul reprezentativ, înregistrat sub nr…….…../ ……………….. la Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege. Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii. Angajator, Salariat, ……………………………… Semnătura…………….. ……………………………… Data……………………..

Pe data de …………………. prezentul contract încetează în temeiul art…….. din Legea

nr.53/2003, republicată, în urma îndeplinirii procedurii legale.

Angajator, …………………………………………

92

Page 24: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI – S.A ANEXA NR.9.a. SUCURSALA………………………

PROCES - VERBAL DE NEGOCIERE ÎNTRE PĂRŢI anexă la contractul individual de muncă nr………….

D-lui(D-nei) _________________________________________ încadrat(ă) în funcţia de ___________________________la unitatea(sucursala)_________________________ începând cu data de ______________________i se stabilesc salariul de bază şi sporurile corespunzătoare, conform tabelului: Specificatie UM Negociat Salariul de baza lunar lei Nivel / grad Condiţii de muncă (normale, deosebite, speciale) Vechime negociata pt spor vechime ani Spor pentru lucru permanent la front % Spor pentru conditii deosebite de munca % Spor pentru conditii nocive si periculoase % Spor periculozitate % Spor pentru conditii grele de munca feroviara % Spor pentru munca prestata in cursul noptii % Spor pentru munca prestată în zilele de sâmbătă şi duminică în cadrul programului normal de lucru

%

Spor pentru vechime in munca % Spor pentru conducere % Spor pentru titlu stiintific de doctor % Alte sporuri % COMISIA DE NEGOCIERE : NUMELE ŞI PRENUMELE SEMNĂTURA ______________________ ____________ ______________________ ____________ ______________________ ____________ ______________________ ____________ ______________________ ____________ ______________________ ____________ ______________________ ____________ Semnătura………………….. Data…………………. Notă: se completează numai la negocierea CCM

93

Page 25: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALA A HUILEI – SA Anexa nr. 10 SUCURSALA………………………………….

ACT ADIŢIONAL NR………../………. la Contractul Individual de Muncă nr……

Între unitatea ( sucursala )………………………………………………reprezentată prin ….…………………..…………………în calitate de Director General ( Director ) şi subsemnatul (salariat)…………………………………………………………………………,născut(ă) la data de…………………………localitatea…………………………judeţul……………………………… fiul(fiica)lui……………………………şi a……………..., C.N.P………………………., Buletinul de Identitate (carte de identitate) Seria…..…,Numărul……………., cu domiciliul în localitatea…………………………… str……………………..……………….nr………………. judeţul…………………, a intervenit prezentul act adiţional, ale cărui clauze sunt următoarele

1. Unitatea ( subunitatea )………………………………………….se obligă să asigure salariatului – participant la cursul sau stagiul de formare profesională – următoarele

Condiţii necesare pentru buna pregătire teoretică şi practică corespunzătoare cerinţelor cursului / stagiului de formare profesională pentru meseria / specialitatea……………………………..

Drepturile cuvenite pe perioada participării la cursul / stagiul de formare profesională conform legislaţiei şi Contractul Colectiv de Muncă în vigoare

Încadrarea la absolvire, conform posibilităţilor subunităţii, pe un post / funcţie / meserie, ca urmare a noilor competenţe dobândite , sau, la vechiul loc de muncă, salarizarea corespunzătoare postului ocupat.

Schimbarea locului de muncă a salariatului cu asigurarea ocupării unui loc de muncă, corespunzător competenţelor dobândite, funcţie d enecesităţile C.N.H.-S.A.

2. Salariatul – participant la cursul / stagiul de formare profesională -

………………………………………………………………., mă oblig Să-mi însuşesc temeinic cunoştinţele teoretice şi să dobândesc priceperi şi

deprinderi practice pentru meseria / specialitatea……………………… După absolvirea cursului / stagiului de formare profesională şi promovarea

examenului de absolvire să prestez muncă în cadrul………………………….. cel puţin

- 1 ( un ) an, în cazul în care cursul/stagiul de formare profesională are durata de până la 20 zile

- 2 ( doi ) ani, în cazul în care cursul/stagiul de formare profesională are durata de 21 –40 zile

94

Page 26: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

- 3 ( trei ) ani, în cazul în care cursul/stagiul de formare profesională are durata mai mare de 41 zile

În cazul în care subsemnatul……………………………………………….., salariat participant la cursul / stagiul de formare profesională………………………………………

Nu îmi voi îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul act adiţional, sau Nu voi promova sau nu voi absolvi examenul de absolvire, sau Nu îmi voi îndeplini obligaţiile corespunzătoare noii pregătiri

profesionale, sau Refuz neîntemeiat de a ocupa un loc de muncă, corespunzător

competenţelor dobândite, sau Am iniţiativa încetării Contractului Individual de Muncă, într-o perioadă

de cel puţin 1, 2 sau 3 ani de la data absolvirii cursului / stagiului de formare profesională

Mă oblig să restitui toate cheltuielile ocazionate de formarea mea profesională, suportate de unitate.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul act adiţional în 2 ( două ) exemplare, astăzi………………………….. din care unul rămâne la…………………………………..şi unul la …………………………………… DIRECTOR SALARIAT, …………………………………… ………………………………………….

95

Page 27: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALA A HUILEI – SA Anexa nr. 10.a

ACT ADIŢIONAL NR………../………. la contractul individual de muncă nr……

Între unitatea ( sucursala) ................................................................ reprezentată prin

...................................................... în calitate de Director General/ Director şi domnul/doamna

....................................................., a intervenit prezentul act adiţional la contractul individual de muncă.

I. Începând cu data de ……………………. se modifică următoarele elemente ale contractului individual de muncă :

1.Activitatea se desfăşoară de la (secţie, atelier / birou / serviciu / compartiment, etc) ....................................................... din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului................................................................ la (secţie, atelier / birou / serviciu / compartiment, etc) ....................................................... din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului................................................................ ;

2.felul muncii: de la funcţia/meseria de ………………………….………………… la …………………………………………....;

3. perioada de probă : este de ……..…. zile calendaristice; 4.salariul:

- salariu de bază (lei/lună): de la ………… la ………… ; - nivelul/ gradul: de la ………… la ………… ; - spor pentru lucrul permanent la front : de la ………… la ………… ; - spor periculozitate : de la ………… la ………… ; - spor de conducere : de la ………… la ………… ; - spor de vechime în muncă : ………… ;

- spor pentru condiţii deosebite : de la ………… la ………… ; - spor pentru condiţii periculoase şi nocive : de la ………… la ………… ; - spor pentru condiţii grele de muncă feroviară : de la ………… la ………… ; - spor pentru munca prestată în zilele de sâmbătă şi duminică în cadrul programului

normal de lucru: de la ………… la ………… ; - spor pentru timpul lucrat în cursul nopţii: de la ………… la ………… ; - spor pentru titlu ştiinţific de doctor : ………… ; - alte sporuri ………… ;

- plata salariului se face în zilele de 15 şi 30 ale lunii ; 5.atribuţiile postului : - îndeplineşte atribuţiile ce decurg din actele normative în vigoare, dispuse de şeful ierarhic şi

fişa postului; 6.riscurile postului : - 7.condiţiile de muncă conform Legii nr. 263 / 2010 : de la condiţii …………… de muncă la

condiţii ………………. de muncă ; 8.durata concediului de odihnă: de ………….. zile; 9.condiţiile de acordare a preavizului: - 20 zile lucrătoare ; 10. perioada de preaviz în cazul demisiei este de ................. zile lucrătoare, conform Legii nr.

53/2003, republicată, sau contractului colectiv de muncă aplicabil; 11.durata normală a timpului de muncă este de : ..…. ore / zi şi ……. ore / săptămână; 12. O fracţiune de normă de : ..…. ore / zi şi ……. ore / săptămână; 13.condiţiile de muncă sunt reglementate de Contractul Colectiv de Muncă al Companiei

Naţionale a Huilei – S.A. în vigoare. 14. Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului:

A. Pentru funcţii de execuţie categoria muncitori a. adaptabilitatea b. asumarea responsabilităţilor c. capacitatea de a rezolva problemele d. capacitatea de autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite e. capacitatea de a comunica f. capacitatea de a lucra în echipă

96

Page 28: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

g. capacitatea de analiză h. respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele unităţii / sucursalei i. capacitatea de a lucra independent j. conduita în timpul serviciului”

B. Pentru funcţii de execuţie TESA /Conducători formaţii de lucru (CFL): a. adaptabilitatea b. asumarea responsabilităţilor c. capacitatea de a rezolva problemele d. capacitatea de implementare e. capacitatea de autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite f. capacitatea de analiză şi sinteză g. creativitate şi spirit de iniţiativă h. capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic i. capacitatea de a comunica j. capacitatea de a lucra în echipă k. competenţă în redactare l. capacitatea de îndrumare m. abilităţi în utilizarea calculatorului şi a echipamentelor informatice n. respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele unităţii / sucursalei o. capacitatea de consiliere p. capacitatea de a lucra independent q. conduita în timpul serviciului

C. Pentru funcţii de conducere : a. adaptabilitatea b. asumarea responsabilităţilor c. capacitatea de a rezolva problemele d. capacitatea de a organiza e. capacitatea de a conduce f. capacitatea de analiză şi sinteză g. creativitate şi spirit de iniţiativă h. capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic i. capacitatea de a comunica j. capacitatea de a lucra în echipă k. capacitatea de a lucra independent l. capacitatea de coordonare m. capacitatea de control n. capacitatea de a delega o. abilităţi în gestionarea resurselor umane p. capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului q. abilităţi în domeniul instruirii r. abilităţi în mediere şi negociere s. obiectivitate în apreciere t. competenţe în gestionarea resurselor alocate u. competenţă decizională v. capacitate de a obţine cele mai bune rezultate w.capacitate de îndrumare x. abilităţi în utilizarea calculatorului şi a echipamentelor informatice y. respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele unităţii / sucursalei z. capacitatea de consiliere aa. conduita în timpul serviciului II. Prezentul act adiţional la contractul individual de muncă se încheie în două exemplare,

dintre care unul se păstrează la sucursală, iar celălalt se înmânează salariatului. DIRECTOR GENERAL / Director ........................................................ SALARIAT Vizat: Serviciul SNPS/RU Serviciul/Compartiment Legislaţie Contencios Juridic

97

Page 29: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALA A HUILEI – S.A. Anexa 10 b SUCURSALA……………………………...

Unitatea (sucursala)………………………..…………… cu sediul în localitatea …………………………., strada………………………………, nr. …….. reprezentată prin ………………………………. în calitate de …………………………… vă înaintează prezenta,

I N F O R M A R E

Domnului, doamnei, …………………………………

Vă facem cunoscut că în conformitate cu prevederile art.17 alin.4 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, contractul individual de muncă nr ………….. încheiat cu unitatea (sucursala)……………………………….., urmează să se modifice la următoarele elemente :

I. Începând cu data de ……………………….. se modifică următoarele elemente ale contractului individual de muncă :

1.Activitatea se desfăşoară la (secţie, atelier / birou / serviciu / compartiment, etc) ....................................................... din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului................................................................

2.felul muncii : funcţia/meseria în care veţi lucra este de: ………………………………; 3. perioada de probă: este de ………… zile calendaristice; 4.salariul:

- salariu de bază (lei/lună): de la ………… la ………… ; - nivelul/ gradul: de la ………… la ………… ; - spor pentru lucrul permanent la front : de la ………… la ………… ; - spor periculozitate : de la ………… la ………… ; - spor de conducere : de la ………… la ………… ; - spor de vechime în muncă : ………… ;

- spor pentru condiţii deosebite : de la ………… la ………… ; - spor pentru condiţii periculoase şi nocive : de la ………… la ………… ; - spor pentru condiţii grele de muncă feroviară : de la ………… la ………… ; - spor pentru munca prestată în zilele de sâmbătă şi duminică în cadrul programului

normal de lucru: de la ………… la ………… ; - spor pentru timpul lucrat în cursul nopţii: de la ………… la ………… ; - spor pentru titlu ştiinţific de doctor : ………… ; - alte sporuri ………… ; - plata salariului se face în zilele de 15 şi 30 ale lunii ;

5.atribuţiile postului sunt următoarele: - îndeplineşte atribuţiile ce decurg din actele normative în vigoare, dispuse de şeful ierarhic

superior şi prevăzute în fişa postului; 6.riscurile postului : 7.condiţiile de muncă conform Legii nr. 263/2010 : de la condiţii ………... de muncă la

…….....de muncă; 8.durata concediului de odihnă: de ……….. zile; 9.condiţiile de acordare a preavizului: - 20 zile lucrătoare ; 10. perioada de preaviz în cazul demisiei este de ................. zile lucrătoare, conform Legii nr.

53/2003, republicată, sau contractului colectiv de muncă aplicabil; 11.durata normală a timpului de muncă este de : ……. ore / zi şi ……..ore / săptămână; 12. O fracţiune de normă de : ..…. ore / zi şi ……. ore / săptămână; 13.condiţiile de muncă sunt reglementate de Contractul Colectiv de Muncă al Companiei

Naţionale a Huilei – S.A. în vigoare. 14. Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului:

A. Pentru funcţii de execuţie categoria muncitori a. adaptabilitatea b. asumarea responsabilităţilor c. capacitatea de a rezolva problemele d. capacitatea de autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite

98

Page 30: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

e. capacitatea de a comunica f. capacitatea de a lucra în echipă g. capacitatea de analiză h. respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele unităţii / sucursalei i. capacitatea de a lucra independent j. conduita în timpul serviciului”

B. Pentru funcţii de execuţie TESA /Conducători formaţii de lucru (CFL): a. adaptabilitatea b. asumarea responsabilităţilor c. capacitatea de a rezolva problemele d. capacitatea de implementare e. capacitatea de autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite f. capacitatea de analiză şi sinteză g. creativitate şi spirit de iniţiativă h. capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic i. capacitatea de a comunica j. capacitatea de a lucra în echipă k. competenţă în redactare l. capacitatea de îndrumare m. abilităţi în utilizarea calculatorului şi a echipamentelor informatice n. respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele unităţii / sucursalei o. capacitatea de consiliere p. capacitatea de a lucra independent q. conduita în timpul serviciului

C. Pentru funcţii de conducere : a. adaptabilitatea b. asumarea responsabilităţilor c. capacitatea de a rezolva problemele d. capacitatea de a organiza e. capacitatea de a conduce f. capacitatea de analiză şi sinteză g. creativitate şi spirit de iniţiativă h. capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic i. capacitatea de a comunica j. capacitatea de a lucra în echipă k. capacitatea de a lucra independent l. capacitatea de coordonare m. capacitatea de control n. capacitatea de a delega o. abilităţi în gestionarea resurselor umane p. capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului q. abilităţi în domeniul instruirii r. abilităţi în mediere şi negociere s. obiectivitate în apreciere t. competenţe în gestionarea resurselor alocate u. competenţă decizională v. capacitate de a obţine cele mai bune rezultate w.capacitate de îndrumare x. abilităţi în utilizarea calculatorului şi a echipamentelor informatice y. respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele unităţii / sucursalei z. capacitatea de consiliere aa. conduita în timpul serviciului

De acord Data……………………… SALARIAT .................................. NOTĂ: La modificarea contractului individual de muncă

99

Page 31: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALA A HUILEI – SA Anexa 10 c SUCURSALA…………………………….. Unitatea (sucursala)…………………………………………cu sediul în localitatea……………….……, strada …………………………, nr. , reprezentată prin ……………………………..…… în calitate de………………………….………. vă înaintează prezenta,

I N F O R M A R E Domnului, doamnei, ………………………………………….

Vă facem cunoscut că în conformitate cu prevederile art. 17 alin. 4 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, contractul individual de muncă nr ………….. încheiat cu Compania Naţională a Huilei - S. A. cuprinde următoarele elemente : I. Data începerii activităţii : …………………………..: 1.Activitatea se desfăşoară la (secţie, atelier / birou / serviciu / compartiment, etc) ....................................................... din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului................................................................ 2. felul muncii: funcţia în care veţi lucra este de:…………………………………………………………. 3. durata contractului: nedeterminată / determinată : de la data de……………la data de………….. 4. salariul: - salariu de bază: …………………… - nivelul / gradul : …………………… - spor pentru lucrul permanent la front : …………………… - spor periculozitate : …………………… - spor de conducere : …………………… - spor de vechime în muncă : …………………… - spor pentru condiţii deosebite : …………………… - spor pentru condiţii periculoase şi nocive : …………………… - spor pentru munca prestată în zilele de sâmbătă şi duminică în cadrul programului normal de lucru: …………………… - spor pentru timpul lucrat în cursul nopţii: ............................ - spor pentru condiţii grele de muncă feroviară …………………… - spor pentru titlu ştiinţific de doctor : …………………… - alte sporuri: …………………… - plata salariului se face în zilele de : 15 şi 30 ale lunii ; 5. atribuţiile postului : - îndeplineşte atribuţiile ce decurg din actele normative în vigoare, dispuse de şeful ierarhic şi fişa postului; 6. riscurile postului : …………………… 7. condiţiile de muncă conform Legii nr. 263/2010 : …………………… 8. durata concediului de odihnă: …………... zile ; 9. condiţiile de acordare a preavizului: 20 zile lucrătoare ; 10. perioada de preaviz în cazul demisiei este de ................. zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003, republicată, sau contractului colectiv de muncă aplicabil; 11. durata normală a timpului de muncă este de :……..ore / zi şi …….. ore / săptămână ; 12. O fracţiune de normă de : ..…. ore / zi şi ……. ore / săptămână; 13. condiţiile de muncă sunt reglementate de : Contracrtul Colectiv de Muncă al Companiei Naţionale a Huilei – S.A. în vigoare. 14. Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului:

A. Pentru funcţii de execuţie categoria muncitori a. adaptabilitatea b. asumarea responsabilităţilor c. capacitatea de a rezolva problemele d. capacitatea de autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite

100

Page 32: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

e. capacitatea de a comunica f. capacitatea de a lucra în echipă g. capacitatea de analiză h. respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele unităţii / sucursalei i. capacitatea de a lucra independent j. conduita în timpul serviciului”

B. Pentru funcţii de execuţie TESA /Conducători formaţii de lucru (CFL): a. adaptabilitatea b. asumarea responsabilităţilor c. capacitatea de a rezolva problemele d. capacitatea de implementare e. capacitatea de autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite f. capacitatea de analiză şi sinteză g. creativitate şi spirit de iniţiativă h. capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic i. capacitatea de a comunica j. capacitatea de a lucra în echipă k. competenţă în redactare l. capacitatea de îndrumare m. abilităţi în utilizarea calculatorului şi a echipamentelor informatice n. respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele unităţii / sucursalei o. capacitatea de consiliere p. capacitatea de a lucra independent q. conduita în timpul serviciului

C. Pentru funcţii de conducere : a. adaptabilitatea b. asumarea responsabilităţilor c. capacitatea de a rezolva problemele d. capacitatea de a organiza e. capacitatea de a conduce f. capacitatea de analiză şi sinteză g. creativitate şi spirit de iniţiativă h. capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic i. capacitatea de a comunica j. capacitatea de a lucra în echipă k. capacitatea de a lucra independent l. capacitatea de coordonare m. capacitatea de control n. capacitatea de a delega o. abilităţi în gestionarea resurselor umane p. capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului q. abilităţi în domeniul instruirii r. abilităţi în mediere şi negociere s. obiectivitate în apreciere t. competenţe în gestionarea resurselor alocate u. competenţă decizională v. capacitate de a obţine cele mai bune rezultate w.capacitate de îndrumare x. abilităţi în utilizarea calculatorului şi a echipamentelor informatice y. respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele unităţii / sucursalei z. capacitatea de consiliere aa. conduita în timpul serviciului

Data…………………………….. De acord SALARIAT ...................................... NOTĂ: Anterior încheierii contractului individual de muncă

101

Page 33: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI S.A. ANEXA NR.11.

PLANUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIN CADRUL

COMPANIEI NAŢIONALE A HUILEI - S.A. PE ANUL 2012

NOTĂ: Participarea la programele de formare profesională a angajaţilor se va asigura de către C.N.H. – S.A. cel puţin o dată la doi ani. Situaţia prezentată mai sus este întocmită în conformitate cu Planurile de formare profesională ale sucursalelor C.N.H. – S.A.

PERSONAL MUNCITOR Sucursala TOTAL PERSONAL

PERSONAL CONDUCERE ŞI EXECUŢIETOTAL Cursuri

calificare, recalificare

Cursuri perfecţionare DIN CARE,

specializare 602 511 30 481 91 E.M.Lonea

489 415 415 74 E.M.Petrila

502 402 44 358 100 E.M.Livezeni

452 379 379 73 E.M.Vulcan

533 438 438 95 E.M.Paroşeni

803 682 22 660 121 E.M.Lupeni

320 244 244 76 E.M.Uricani

176 128 128 48 E.P.C.V.J.

158 111 111 47 S.C.S.M.

111 13 13 98 Aparat CNH-SA

TOTAL 4146 3323 96 3227 823

102

Page 34: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI - S.A ANEXA Nr.12.

= R E G U L A M E N T = PENTRU OCUPAREA POSTURILOR PRIN CONCURS

Încadrarea în muncă a oricărei persoane în cadrul Companiei Naţionale a Huilei -

S.A. se face numai pe un post vacant şi prin concurs, în raport cu nevoile unităţii (sucursalei) respective şi obţiunea persoanelor care urmează să se încadreze.

În condiţiile prevăzute în prezentul Contract Colectiv de Muncă se pot face încadrări de personal corespunzător, cu prioritate tineri şcolarizaţi de unitate, absolvenţi de licee sau şcoli profesionale de profil sau întreţinătorul de familie rămas în urma decesului salariatului în accident de muncă sau după caz, un membru de familie. Persoana care se încadrează trebuie să fie aptă din punct de vedere medical pentru activitatea de subteran sau suprafaţă în funcţie de locul de muncă unde urmează a fi angajat În vederea acoperirii necesarului de personal pentru ocuparea funcţiilor din compartimentele funcţionale şi administraţia sectoarelor din cadrul unităţii şi sucursalelor componente, cu încadrarea în numărul de personal aprobat prin B.V.C. şi prin structurile organizatorice aprobate de către A.G.A., se vor organiza concursuri / examinări în vederea ocupării posturilor vacante cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Încadrarea în muncă, precum şi promovarea personalului se realizează prin concurs, pe baza verificării aptitudinilor şi pregătirii profesionale, prin lucrare scrisă / examinare, probă practică şi perioada de proba conform Codului Muncii, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege precum şi a altor reglementări cu caracter normativ.

Art.2 . Încadrarea în muncă şi promovarea personalului în cadrul sucursalelor componente se poate face numai în condiţiile în care există locuri de muncă vacante, cu încadrarea în numărul de personal aprobat de C.N.H-S.A.

Art.3. Posturile vacante vor fi aduse la cunoştinţă prin publicare în presă sau prin afişare la sediul companiei sau a sucursalelor respective.

Art.4. Pentru ocuparea oricărui post vacant, cu excepţiile prevăzute de lege şi de Contractul Colectiv de Muncă, se va organiza concurs care va consta în:

- lucrare scrisă/examinare pentru personalul de conducere şi de execuţie din aparatul funcţional şi structura de producţie;

- lucrare scrisă/examinare şi probă practică pentru conducătorii formaţiilor de lucru şi muncitori;

Pe lângă aceste forme de examinare care sunt obligatorii, comisia poate impune şi alte forme de examinare.

103

Page 35: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA COMISIILOR Art.5. Pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor prin lucrări scrise / examinări şi probe practice se vor constitui la nivelul companiei şi al sucursalelor din componenţa acesteia, comisii de examinare de specialitate, stabilite de conducătorul unităţii (sucursalei), compuse din:

- conducătorul tehnic sau economic de la nivelul organizatoric respectiv; - conducătorul compartimentului / locului de muncă la care urmează să fie

repartizată persoana; - şeful compartimentului resurse umane; - 1 -2 specialişti în domeniu; - reprezentantul sindicatului reprezentativ - secretar - responsabilul personal din cadrul compartimentului resurse umane -

care nu are drept de vot sau notare. Reprezentanţii numiţi în comisie din afara unităţii (sucursalei), vor fi avizaţi de

conducătorul unităţii unde sunt încadraţi. Dacă un candidat prezintă în scris motive temeinice pentru recuzarea unuia din membrii comisiei, aceasta va fi adusă la cunoştinţa conducătorului care va decide.

Art.6. Preşedintele comisiei este conducătorul tehnic sau economic de la nivelul organizatoric respectiv. Secreteriatul comisiei se asigură de către responsabilul personal din cadrul compartimentului resurse umane, numită prin dispoziţie scrisă a conducătorului unităţii sau sucursalei, după caz.

CAPITOLUL III - FUNCŢIONAREA COMISIILOR

Art.7. Comisiile îşi desfăşoară activitatea în mod organizat ori de câte ori este necesară încadrarea de personal pe posturile vacante existente, stabilite în limita numărului de personal programat.

Art.8. Comisiile au obligaţia să afişeze şi să popularizeze în mass - media cu cel puţin 15 zile înainte posturile vacante, condiţiile de participare (studii, vechime, calificare, autorizare etc), data şi ora concursului .

În cazul în care la concurs se prezintă un singur concurent, se va proceda la examinarea acestuia şi în cazul în care corespunde va fi angajat pe perioadă de probă.

Art.9. În vederea participării la concurs, fiecare candidat trebuie să prezinte următoarele documente :

-cerere de solicitare a participării la concurs adresată conducerii unităţii (sucursalei); - copie după diploma ce atestă studiile prevăzute în specificaţia postului pentru care se dă concurs ; - declaraţia scrisă din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care sunt incompatibile cu postul pentru care doreşte să concureze ;

104

Page 36: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

- fişa de examen medical prin care să dovedească faptul că starea sănătăţii îi permite să îndeplinească atribuţiile ce revin postului în care urmează să se încadreze;

- recomandare de la ultima unitate la care a lucrat, din care să rezulte profilul profesional şi moral; absolvenţii care se angajează prima dată vor prezenta recomandarea de la ultima unitate de învăţamânt (care poate fi eliminatorie);

- livretul militar, după caz; - curriculum vitae - din care să rezulte concret activitatea desfăşurată pe plan profesional şi eventual ştiinţific şi didactic; acesta nu este necesară în cazul persoanelor care se incadreaza pentru prima dată în muncă, precum şi pentru cele care candidează pe posturile de deservire şi altele similare.

Art.10. Persoanele care se prezintă la selecţie vor prezenta la secretarul comisiei, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării concursului actele solicitate. Dosarele incomplete precum şi dosarele persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile aferente postului nu vor fi primite, iar persoanele respective nu vor putea participa la concurs.

CAPITOLUL IV - ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSURILOR ŞI A PROBELOR PRACTICE

Art.11. Desfăşurarea concursului va avea loc la data, ora şi locul stabilit de comisie,

având acordul prealabil al conducătorului unităţii (sucursalei) . Art.12. După intrarea candidaţilor în sala destinată acestui scop, secretarul comisiei în

prezenţa tuturor membrilor comisiei verifică prezenţa candidaţilor înscrişi, actele de identitate ale acestora şi repartizează fiecărui candidat hârtia de scris şi materialele necesare de lipit. Concurenţii îşi înscriu numele şi prenumele în colţul dreapta sus al hârtiei şi îndoaie colţul respectiv astfel încât să nu se cunoască identitatea participantului la concurs. Secretarul comisiei sigilează colţurile îndoite după care preşedintele le semnează şi încheie un proces verbal în care se consemnează nominal toţi candidaţii prezenţi la concurs.

Art.13. După parcurgerea procedurii prevăzute la art.12, preşedintele comisiei, în prezenţa comisiei şi a reprezentanţilor desemnaţi de candidaţi, rupe sigiliul plicului în care se află subiectele stabilite şi le prezintă verbal sau în scris. În funcţie de complexitatea subiectelor, stabileşte durata necesară pentru întocmirea lucrărilor, durată ce nu poate depăşi trei ore. Procedurile de mai sus se înscriu în procesul verbal.

Art.14. Pe timpul desfăşurării concursului, membrii comisiei sunt obligaţi să fie prezenţi în sală şi să ia toate măsurile astfel încât concursul să se desfăşoare corect.

Art.15. După expirarea duratei necesare pentru întocmirea lucrărilor, membrii comisiei strâng lucrările respective şi le predau preşedintelui care introduce aceste lucrări într-un plic, îl sigilează şi îl predă secretarului comisiei. Plicul va fi desigilat la data la care comisia se întâlneşte pentru corectarea lucrării. În cazul în care concursul a fost organizat pentru categoriile de personal conducători de formaţii şi /sau muncitori, după o pauză stabilită de comun acord se trece la proba practică.

Art. 16. Proba practică constă în executarea unor lucrări specifice postului vacant pentru care s-a organizat concursul. Proba practică se efectuează în prezenţa membrilor comisiei şi a conducătorului formaţiei de lucru de la locul de muncă unde acesta îşi desfăşoară activitatea. Anterior desfăşurării probei practice candidaţii vor fi instruiţi din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă şi al prevenirii şi intervenţiei în situaţii de

105

Page 37: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

urgenţă şi vor semna fişele de instruire. Pe perioada efectuării probei practice, concurentul va purta echipamentul de lucru şi de protecţie prevăzut în normativul de acordare şi va respecta normele şi instrucţiunile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum şi normele şi instrucţiunile din domeniul situaţiilor de urgenţă.

Art. 17. După strângerea lucrărilor şi susţinerea probei practice (în cazul conducătorilor de formaţii şi muncitorilor), preşedintele comisiei comunică participanţilor data la care urmează să fie cunoscute rezultatele concursului.

CAPITOLUL V -EVALUAREA REZULTATELOR CONCURSULUI ŞI SELECTAREA CANDIDAŢILOR

Nota finală a concursului are la bază două elemente : evaluarea activităţii anterioare şi rezultatul probelor din concurs ; Pentru activitatea desfăşurată în perioada anterioară, pe baza recomandării şi a curriculum-vitae, se va acorda o nota de la 1 la 10, care va avea o pondere de 20% în nota finală şi se va anunţa candidaţilor înainte de susţinerea probelor prevăzute la concurs. De asemenea, pentru fiecare probă din concurs se vor acorda note de la 1 la 10 iar media acestora va reprezenta 80% din nota finală. Nota minimă la lucrarea scrisă nu va putea fi mai mică de 6. De exemplu : Nota acor- Pondere în Rezultate data nota finală -------------------------------------------------- - activitatea anterioară 10 20% 2,0 - probe din concurs media notelor 8,25 80% 6,6 ------------------------------------------------------------------ Nota finală 8,6 După acordarea notelor de către membrii comisiei, aceştia vor semna fiecare lucrare precum şi procesul verbal în care s-au înscris rezultatele concursului.

Art. 18. Comisia de examinare va stabili ocuparea posturilor în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute. Este declarat admis candidatul care a obţinut la concursul organizat media cea mai mare, dar nu mai mică de 6 . În situaţia în care toţi candidaţii obţin note sub 6, postul va fi reprogramat la concurs. În cazul în care un candidat declarat admis refuză postul pentru care s-a organizat concurs, acest post poate fi ocupat de următorul candidat, la solicitarea acestuia, fără a se organiza un nou concurs, cu condiţia ca nota finală obţinută de acesta să fie mai mare de 6.

CAPITOLUL VI - VALIDAREA REZULTATELOR

Art.19.Lista candidaţilor admişi după evaluarea probelor de concurs, se validează de conducătorul unităţii (sucursalei) şi se afişează.

106

Page 38: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

Art.20.Contestaţiile asupra rezultatelor validate cu privire la notarea candidaţilor la concurs se pot face în termen de 3 zile de la data afişării. Contestaţiile se analizează de către o comisie formată din 3 persoane altele decât cele din comisia de examinare, al cărei preşedinte este conducătorul unităţii (sucursalei) sau un delegat al acestuia, iar unul din membri - juristul unităţii ( sucursalei). Analiza tuturor contestaţiilor şi afişarea rezultatului definitiv al concursului se face în maximum 5 zile de la expirarea termenului de contestaţie.

CAPITOLUL VII – ÎNCADRAREA CANDIDAŢILOR REUŞIŢI LA CONCURS

Art.21. Candidaţii reuşiţi la concurs sunt obligaţi să se prezinte la post în maximum 15 zile de la afişarea rezultatelor definitive ale concursului. În cazul neprezentării în acest termen, posturile devin vacante şi unitatea (sucursala) poate organiza un nou concurs pentru ocuparea lor în cazul în care pe lista rezultatelor finale ale candidaţilor nu sunt persoane care întrunesc condiţiile de a fi declarate admise.

CAPITOLUL VIII - PERIOADA DE PROBĂ ŞI ÎNCADRAREA DEFINITIVĂ

Art.22.Persoanele încadrate în urma reuşitei la concurs vor fi supuse unei perioade de probă conform Codului Muncii. Conducerea unităţii (sucursalei) are obligaţia ca pe toată durata perioadei de probă, să asigure acestor persoane condiţii pentru perfecţionarea profesională şi integrarea în muncă în vederea definitivării pe postul respectiv. Dacă la sfârşitul perioadei de probă persoana încadrată s-a dovedit corespunzătoare, încadrarea va fi definitivă de la data începerii perioadei de probă. În caz contrar va înceta contractul individual de muncă al persoanei respective şi se va organiza un nou concurs pentru ocuparea postului respectiv. Încadrarea definitivă va fi hotărâtă de conducătorul unităţii (sucursalei) cu consultarea şefilor ierarhici direcţi ai celui în cauză.

Criterii specifice pentru selecţionarea personalului din conducerea unităţii ( subunităţii)

Conducerea C.N.H. - S.A. poate numi o persoană pentru o perioadă limitată, cu delegaţie, pe posturile devenite vacante, până la ocuparea acestora prin concurs sau examen. Pentru evaluarea reală, acest personal va fi testat din punct de vedere al personalităţii, nivelului intelectual, aptitudini decizionale, tehnice sau speciale cerute de postul respectiv. Participanţii la concurs vor face obligatoriu dovada absolvirii unui curs sau practică în domeniul managementului conducerii, resurselor umane, finanţe - contabilitate, producţie şi inginerie sau altele, după caz.

107

Page 39: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

Condiţii minime pentru ocuparea funcţiilor de conducere şi execuţie din cadrul sucursalelor

( absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, subingineri , liceal, după caz) I. Funcţii din conducerea sucursalelor - directori, ingineri şefi, contabili şefi - absolvenţi ai învăţământului superior în specialitatea funcţiei, cu vechime de minim 5 ani în specialitate. II. Funcţii de conducere din cadrul sucursalelor 1. a) Şefi sectoare, şefi brigadă, şefi atelier, şefi secţie

– ingineri/subingineri de specialitate - cu vechime de minim 3 ani în domeniul de activitate; b) Adj. şefi sectoare, adj. şefi secţie – ingineri/subingineri de specialitate - cu vechime de minim 2 ani în domeniul de activitate. 2. Şefi servicii şi birouri Topo-Geo-Tehnice

- ingineri/subingineri de specialitate - cu vechime de minim 2 ani în domeniul de activitate;

3. Şefi servicii şi birouri Mecano-Energetice Aprovizionare Transport: - ingineri/subingineri de specialitate - cu vechime de minim 2 ani în domeniul de activitate;

4. Şefi servicii şi birouri Securitate şi Sănătate în Muncă - ingineri/subingineri de specialitate - cu vechime de minim 2 ani în domeniul de activitate respectând legislaţia în domeniu;

5. Şefi servicii şi birouri Resurse Umane - ingineri/subingineri, economişti, jurişti - cu vechime de minim 2 ani în domeniul de activitate;

6. Şefi servicii şi birouri Financiar-Contabilitate-Impozite-Taxe - economist – cu vechime de minim 2 ani în domeniul de activitate.

7. a) Şef serviciu Salvare Minieră, şef service PRAM, şefi laborator - inginer/subinginer - cu vechime de minim 2 ani în domeniul de activitate;

b) Adj. şef serviciu Salvare Minieră - inginer/subinginer - cu vechime de minim 2 ani în domeniul de activitate;

8. Şef Serviciu Protocol Relaţii cu Autorităţile - inginer/subinginer, traducător - cu vechime de minim 2 ani în domeniul de

activitate; 9. Şef birou Mişcare Comercial Siguranţa Circulaţiei

- inginer/subinginer - cu vechime de minim 2 ani în domeniul de activitate respectând legislaţia în domeniu;

108

Page 40: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

9. Şef Complex Hotelier - absolvent al învăţământului superior - cu vechime de minim 2 ani în domeniul de activitate respectand legislaţia în vigoare ; 10. Şef instalaţie inertizare

- inginer/subinginer - cu vechime de minim 2 ani în domeniul de activitate 11. Medic coordonator - medic - cu vechime de minim 2 ani în domeniul de activitate; III. Funcţii de execuţie 1. funcţii de specialitate

- ingineri/subingineri şi ingineri/subingineri responsabili: normare, salarizare, organizare, personal, formare profesională, protecţia mediului programe ecologice, CTC, geolog, topo, consumuri normate, programare/urmărire producţie, tehnic, energetic, electromecanic, aprovizionare, transport, RSVTI, securitate şi sănătate în muncă, cu instruirea lucrătorilor, APM, etc. - absolvenţi ai învăţământului superior;

- economişti, medici, psihologi, consilieri juridici, traducători, etc. - absolvenţi ai învăţământului superior;

- inspectori impozite-taxe - absolvenţi ai învăţământului superior; 2. funcţii auxiliare - inspector personal, inspector protecţie civilă, tehnician, responsabil evidenţa-indici, contabil, asistent medical, dispecer, operator introducere prelucrare şi validare date, casier-contabil, recepţioneri, responsabil cazare etc. - absolvenţi ai învăţământului liceal. 3. funcţii administrative - secretar, casier, arhivar, curier, etc. - absolvenţi ai învăţământului liceal. 4. maiştri ( ingineri/sing. CFL)

- absolvenţi ai şcolii de maiştri; - absolvenţi ai învăţământului superior tehnic - cu o vechime de minim 6 luni n

domeniu;

Condiţii minime pentru ocuparea funcţiilor de conducere şi execuţie din cadrul aparatului funcţional al companiei

( absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior sau liceal, după caz)

I. Funcţii din conducerea unităţii - Directori, ingineri şefi - absolvenţi ai învăţământului superior în specialitatea funcţiei, cu vechime de minim 6 ani în domeniul . II. Funcţii de conducere din cadrul unităţii - Şefi servicii – ingineri, economişti, consilieri juridici. etc, cu vechime de minim 4 ani în domeniul de activitate.

109

Page 41: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

III Funcţii de execuţie 1. funcţii de specialitate

- ingineri/subingineri, geologi, economişti, consilieri juridici, auditori publici interni, programatori, ingineri de sistem, analişti-programatori, psihosociologi, inspector protecţie civilă, etc. - absolvenţi ai învăţământului superior cu vechime de minim 3 ani în domeniul de activitate;

- administrator de reţea - absolvenţi ai învăţământului superior sau liceal 2. funcţii auxiliare - contabil, casier-contabil, operator introducere validare şi prelucrare date, arhivar, etc. - absolvenţi ai învăţământului liceal. 3. funcţii administrative - secretar, funcţionar administrativ, etc. - absolvenţi cu diplomă ai învăţământului liceal. 4. maiştri ( ingineri CFL, sing. CFL)

- absolvenţi şcoli maiştri ; - absolvenţi ai învăţământului superior - cu o vechime în muncă de minim 1 an ;

110

Page 42: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI – S.A. ANEXA Nr.13. SUCURSALA___________________________ Data_________nr.______

= F I Ş A = pentru examinarea şi promovarea muncitorilor calificaţi

-C E R E R E - Subsemnatul __________________________ nr.matricol ___________ încadrat ca (meseria) ______________________ nivelul _________ la __________________ solicit să mi se aprobe examinarea de comisia tehnică de examinare/promovare a muncitorilor pentru a fi promovat în nivelul ____________ de calificare fiind absolvent al __________________________ şi cu o vechime în meseria (specialitatea) _____________________________________ ani împliniţi şi a cursului de calificare-perfecţionare în specialitatea : ______________________________________________________________ Semnătura solicitantului ===============================================================

= REFERATUL = compartimentului de muncă (atelier, secţie, sector)

Dl. _________________________________ în ultimele 3 luni a efectuat un volum de lucrări la nivelul solicitat de ____ ore şi şi-a realizat/nu şi-a realizat sarcinile ce i-au revenit, cu respectarea/fără respectarea calităţii prescrise de documentaţiile tehnice. Compartimentul, atelierul, secţia poate/nu poate să-i asigure un volum suficient de lucrări, corespunzătoare nivelului la care se solicită să fie promovat. ŞEFUL COMPARTIMENTULUI MAISTRU Data ===============================================================

= REFERATUL =

compartimentului de personal Dl. ____________________________ îndeplineşte(nu îndeplineşte) condiţiile de pregătire, perfecţionare şi vechime în muncă în meseria (specialitatea) pentru promovarea în nivelul ____ . Este programat pentru examinarea la data de _______________ Data __________________ ŞEFUL COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE

111

Page 43: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

Continuare ANEXA nr.13

= PROCES VERBAL Nr. Încheiat azi _____________________

Comisia tehnică de examinare/ promovare a muncitorilor, procedând la examinarea scrisă şi orală a candidatului, a constatat următoarele : 1. La proba practică:_____________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ susţinută în conformitate cu prevederile indicatorului tarifar de calificare, a obţinut calificativul __________________ 2. La verificarea cunoştinţelor profesionale :___________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ a obţinut calificativul ____________________ Faţă de cele de mai sus comisia stabileşte ca dl.___________________ îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi promovat de la nivelul ______________ la nivelul _______ pentru meseria (specialitatea, funcţia) __________________________________ NUMELE ŞI PRENUMELE SEMNĂTURA PREŞEDINTE ___________________ _____________ VICEPREŞEDINTE ___________________ _____________

___________________ _____________ ___________________ _____________ ___________________ _____________ SECRETAR ___________________ _____________ ====================================================================

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE Urmare a procesului verbal al comisiei tehnice de examinare şi promovare a muncitorilor, propune ca dl. ___________________________________________ să fie încadrat cu începere de la ______________ în nivelul _________________ meseria _________________ cu un salar de bază lunar brut de _______________ lei şi pe post (orar) de ____________ lei. Data _________________ ŞEFUL COMPARTIMENTULUI DE ACORD CU PROPUNEREA CONDUCĂTORUL UNITĂŢII ( SUCURSALEI) Data _____________ _________________________________

112

Page 44: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NATIONALĂ A HUILEI ANEXA Nr.14.

= VECHIMEA MINIMĂ ÎN MESERIE = necesară ocupării sau promovării în niveluri superioare de calificare

1. Vechimea minimă în meserie, necesară ocupării unui anumit nivel de calificare sau pentru promovarea într-un nivel superior, funcţie de nivelul de pregătire profesională, pentru meseriile de: 1. Miner, ajutor miner şi vagonetar de front subteran şi suprafaţă 2. Artificier subteran şi suprafaţă 3. Sondor şi ajutor sondor subteran şi suprafaţă 4. Miner specializat pentru controlul şi asigurarea protecţiei muncii în subteran 5. Lăcătuş de mină subteran 6. Electrician şi electronist de mină subteran 7. Semnalist cuplător, subteran şi suprafaţă 8. Maşinist pentru utilaje specifice de extracţie din subteran 9. Operator staţie telegrizumetrică 10. Supraveghetor transport subteran şi suprafaţă 11. Preparator sunt cele prevăzute în indicatoarele Tarifare de calificare specifice C.N.H. - S.A. ediţia 1992. 12. Pentru meseriile utilizate în activitatea de căi ferate, auto şi hoteluri şi restaurante, vechimea minimă în specialitate şi nivelul de pregătire profesională necesară ocupării sau promovării unui anumit nivel de calificare, sunt cele precizate de indicatoarele lor specifice. 13. Pentru celelalte meserii utilizate de unitate/sucursală, nivelul de pregătire este prevăzut de indicatorul Tarifar de calificare (ITC) în vigoare, specific, iar vechimea minimă în meserie pentru ocuparea unui anumit nivel de calificare sau pentru promovarea într-un nivel superior este următoarea :

- luni - -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nivel de calificare SPECIFICAŢIE -------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - vechime minimă în meseria pentru încadrarea în ni- velul de calificare x 30 60 - stagiul obligatoriu în nivelul pentru promovare 36 24 x - absolvenţii de învăţământ superior încdraţi ca muncitori în nivel pentru promovare 12 12 x --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Echivalenţa ITC (categorie, nivel) - categoria 1 - 2 nivel 1 - categoria 3 - 4 nivel 2 - categoria 5 - 6 – 7 nivel 3 categorie superioară

113

Page 45: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI – S.A. ANEXA Nr.15

= F U N C Ţ I I L E =

pentru care concursul profesional se desfăşoară în prezenţa şi cu avizarea testelor de către reprezentantul de specialitate al C.N.H. - S.A.

1. Şefi servicii şi birouri. 2. Jurişti de la sucursalele companiei. 3. Responsabili cu problemele de calitatea producţiei.

114

Page 46: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI – S.A. ANEXA NR. 16.

RR EE GG UU LL AA MM EE NN TT

PRIVIND ACORDAREA ECHIPAMENTULUI DE LUCRU ŞI DE PROTECŢIE LA SUCURSALELE APARŢINÂND CNH SA PETROŞANI

Acordarea echipamentului de lucru şi de protecţie se face de către angajator în baza următoarelor legi şi normative:

1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 2. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările

ulterioare; 3. HG nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de acordare a echipamentului individual de

protecţie; 4. În conformitate cu evaluările de risc întocmite. În conformitate cu Legea nr. 319/2006, prin echipament individual de protecţie se înţelege

„orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv”.

Echipamentul individual de protecţie se acordă obligatoriu şi gratuit lucrătorilor conform „Normativul cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie C.N.H.-S.A.” întocmit în baza prevederilor cuprinse în HG nr. 1048/2006.

În cazul degradării echipamentului individual de protecţie, respectiv al pierderii calităţii de protecţie, se acordă un nou echipament.

Degradarea sau pierderea echipamentului individual de protecţie înainte de termenul de utilizare prevăzut din vina lucrătorului, atrage răspunderea acestuia pentru prejudicierea cauzată potrivit legii.

Cheltuielile necesare pentru achiziţionarea echipamentului individual de protecţie sunt suportate de către angajator.

În vederea acordării echipamentului individual de protecţie C.N.H.-S.A. va efectua evaluarea riscurilor. În funcţie de apariţia unor riscuri noi, a altor modalităţi de protecţie sau la propunerile sucursalelor, acesta poate fi completat. Propunerile de completare a Normativului cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie C.N.H.-S.A. vor fi înaintate spre aprobare Direcţiei Securitate şi Sănătate în Muncă din cadrul CNH SA împreună cu evaluările factorilor de risc pe locuri de muncă şi categorii profesionale. În cazuri deosebite, la recomandarea medicilor specialişti şi analizarea factorilor de risc a lucrătorilor la locul de muncă, se poate de asemenea supune spre avizare Direcţiei SSM a CNH SA completarea echipamentului individual de protecţie acordat acestor lucrători. Dacă în urma analizei factorilor de risc nu este posibilă modificarea tipului de echipament individual de protecţie, lucrătorul va fi repartizat la un alt loc de muncă în conformitate cu recomandările medicului până la restabilirea stării de sănătate.

Pentru lucrătorii care desfăşoară activităţi mai mult de 80% din timpul de lucru în frig şi intemperii, la temperaturi scăzute, se poate acorda în loc de costum vătuit, şubă pe inventar, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

C.N.H.-S.A. este obligat să întocmească “Normativul cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie C.N.H.-S.A.” în vederea dotării cu echipament individual de protecţie adecvat executării sarcinilor de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă.

„Normativul cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie C.N.H.-S.A.” trebuie supus spre analiză în Comitetul de securitate şi sănătate în muncă la nivel de C.N.H.-S.A.

Pentru lucrătorii nou încadraţi, echipamentul de lucru şi de protecţie se acordă în funcţie de riscurile locului de muncă unde au fost încadraţi.

Pentru salariaţii care au stabilită cotă procentuală de intrare în subteran intervalul de acordare a echipamentului se va corela proporţional cu timpul efectiv de lucru prestat subteran.

Pentru baia zilnică se vor acorda:

115

Page 47: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

- 1000 g săpun lunar şi un prosop la 6 luni, pentru salariaţii care lucrează în subteran; - 500 g săpun lunar şi un prosop la 12 luni, pentru salariaţii care lucrează la suprafaţă. Acordarea acestor drepturi se va realiza proporţional cu timpul efectiv lucrat. Fiecare sucursală va dispune măsuri în vederea asigurării echipamentului individual de

protecţie pentru vizitatori, personal de îndrumare şi control, în număr suficient şi în stare foarte bună. Echipamentul individual de protecţie se acordă tuturor lucrătorilor după următorul normativ:

Normativ cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie C.N.H.-S.A.

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche / 4 luni

Bocanci 1pereche /12 luni PRELUCRĂTOR PRIN AŞCHIERE

mediu de lucru - suprafaţă Salopetă simplă 1/6 luni

în plus pentru: Vestă vătuită 1/24 luni

sau Cojocel îmblănit 1/36 luni

Frig

Capişon 1/12 luni Intemperii Pelerină inventar Lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

Dispozitive de protecţie a auzului inventar Zgomot

Mănuşi de protectie

(unică folosinţă) nelimitate

Halat alb 1/12 luni PERSONAL MEDICO-SANITAR

mediu de lucru - suprafaţă Pantalon alb 1/12 luni

în plus pentru: Vestă vătuită 1/24 luni

sau Frig Cojocel îmblănit 1/36 luni

Pelerină inventar Intemperii(muncă teren)

Cizme 1/12 luni Risc contaminare bacterii, viruşi Mască de protecţie 1/ 6 luni Lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

Ochelari de protecţie inventar Şorţ de protecţie inventar Mediu radioactiv

Mănuşi de protecţie inventar Ochelari de protecţie inventar Şorţ de protecţie inventar Lucru cu substanţe agresive

Mănuşi de protecţie inventar

Cască de protecţie inventar IFRONIST mediu de lucru - suprafaţă Salopeta simplă 1/6 luni

în plus pentru:

116

Page 48: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

Costum vătuit 1/36 luni sau

Vestă vătuită 1/24 luni sau

Cojocel îmblănit 1/36 luni Mănuşi îmblănite 1 pereche / 12 luni

Mănuşi de protecţie 1 pereche / 4 luni Frig

Cizme de pâslă 1 pereche /24 luni sau

Bocanci 1 pereche /24 luni sau

Cizme 1 pereche / 12 luni Capişon 1/12 luni

Intemperii Pelerină inventar Deplasări în zone cu iluminat redus Vestă reflectorizantă inventar

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche / 4 luni

Bocanci 1pereche /12 luni FOCHIST

mediu de lucru - suprafaţă Salopetă simplă 1/12 luni

în plus pentru: Ochelari de protecţie inventar

Radiaţii calorice Şorţ de protecţie inventar

Mediu cu gaze, fum Mască de protecţie inventar

Cască de protecţie inventar MACARAGIU mediu de lucru - suprafaţă Salopetă simplă 1/12 luni

în plus pentru: Costum vătuit 1/36 luni

sau Vestă vătuită 1/24 luni

sau Cojocel îmblănit 1/36 luni Mănuşi dublate 1 pereche / 12 luni

Frig

Cizme de pâslă 1 pereche /24 luni sau

Bocanci 1 pereche / 12 luni Capişon 1/12 luni

Intemperii Pelerină inventar Lucru la înălţime Centura de siguranţă inventar Deplasări în zone cu iluminat redus Vestă reflectorizantă inventar

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche / 6 luni

Bocanci 1 pereche /12 luni SUDOR

MEDIU DE LUCRU - SUPRAFAŢĂ Salopetă simplă 1/6 luni

în plus pentru:

117

Page 49: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

Lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

Dispozitive de protecţie a auzului Zgomot inventar

Ochelari de protecţie inventar Mănuşi de protectie inventar Radiaţii Şorţ de protecţie inventar

Costum vătuit 1/36 luni sau

Vestă vătuită 1/24 luni sau

Frig

Cojocel îmblănit 1/36 luni Lucru la înălţime Centură de siguranţă inventar Intemperii Pelerină inventar

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche / 4 luni FUNICULARIST

mediu de lucru - suprafaţă Salopetă simplă 1/6 luni

în plus pentru: Costum vătuit 1/36 luni

sau Vestă vătuită 1/24 luni

sau Cojocel îmblănit 1/36 luni Cizme din pâslă 1 pereche / 24 luni Frig

sau Bocanci 1 pereche / 24 luni

sau Cizme 1 pereche / 12 luni

Capişon 1/12 luni Intemperii Pelerină inventar Lucru la înălţime Centură de siguranţă inventar Deplasări în zone cu iluminat redus Vestă reflectorizantă inventar

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche / 4 luni

Cizme 1 pereche / 6 luni CANTARAGIU

mediu de lucru - suprafaţă Salopetă simlă 1/6 luni

în plus pentru: Costum vătuit 1/36 luni

sau Vestă vătuită 1/24 luni

sau Frig

Cojocel îmblănit 1/36 luni Capişon 1/12 luni

Intemperii Pelerină inventar Deplasări în zone cu iluminat redus Vestă reflectorizantă inventar

118

Page 50: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

Salopetă simplă 1/ 12luni Cizme 1 pereche /12 luni MAŞINIST

mediu de lucru - suprafaţă Mănuşi de protectie 1 pereche / 6 luni

în plus pentru: Costum vătuit 1/36 luni

sau Vestă vătuită 1/24 luni

sau Frig

Cojocel îmblănit 1/36 luni Capişon 1/12 luni

Dispozitive de protecţie a auzului inventar Zgomot

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche / 4 luni

Salopetă simplă 1 pereche /6 luni Bocanci 1 pereche / 24luni

sau

DULGHER, TÂMPLAR, GATERIST

mediu de lucru - suprafaţă

Cizme 1 pereche / 12 luni în plus pentru:

Costum vătuit 1/36 luni sau

Vestă vătuită 1/24 luni sau

Frig

Cojocel îmblănit 1/36 luni Capişon 1/12 luni

Intemperii Pelerină inventar Lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

Dispozitive de protecţie a auzului Zgomot inventar

Medii cu pulberi Mască protecţie inventar Lucru la înălţime Centură de siguranţă inventar

Cască de protecţie inventar

Salopetă simplă 1/6 luni Bocanci 1 pereche / 24 luni

sau

VULCANIZATOR mediu de lucru - suprafaţă

Cizme 1 pereche / 12 luni în plus pentru:

Costum vătuit 1/36 luni sau

Vestă vătuită 1/24 luni Frig sau

Cojocel îmblănit 1/36 luni Radiaţii calorice Mănuşi de protecţie 1 pereche / 4 luni

ARHIVAR

mediu de lucru - suprafaţă Halat din pânză 1 /12 luni

119

Page 51: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

în plus pentru: Costum vătuit 1/36 luni

sau Vestă vătuită 1/24 luni

sau Frig

Cojocel îmblănit 1/36 luni Capişon 1/12 luni

Risc contaminare ciuperci generatoare de micoze Mănuşi de protecţie 1 pereche / 6 luni

Medii cu pulberi Mască de protecţie inventar

FARMACIST mediu de lucru - suprafaţă Halat alb 1/12 luni

în plus pentru: Vestă vătuită 1/24 luni

sau Frig Cojocel îmblănit 1/36 luni

Ochelari de protecţie inventar Şorţ de protecţie inventar Lucru cu substanţe agresive

Mănuşi de protecţie inventar

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche / 4 luni

Bocanci 1 pereche /12 luni FORJOR

mediu de lucru - suprafaţă Salopetă simplă 1/6 luni

în plus pentru: Lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

Dispozitive de protecţie a auzului Zgomot inventar

Ochelari de protecţie inventar Mănuşi de protectie inventar Radiaţii calorice Şorţ de protecţie inventar

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche / 3 luni

Cizme 1 pereche /6 luni sau

Bocanci 1 pereche /12 luni

ALTE CATEGORII PERSONAL MUNCITOR DIN CADRUL

PREPARAŢIE mediu de lucru - suprafaţă

Salopeta simplă 1/6 luni în plus pentru:

Costum vătuit 1/36 luni sau

Vestă vătuită 1/24 luni sau

Frig

Cojocel îmblănit 1/36 luni Capişon 1/12 luni

120

Page 52: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

intemperii Pelerină inventar lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

Dispozitive de protecţie a auzului zgomot inventar

deplasări în zone cu iluminat redus Vestă reflectorizantă inventar

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche / 6 luni

Cizme 1 pereche / 12 luni sau

PRIMITOR DISTRIBUITOR mediu de lucru - suprafaţă

Bocanci 1 pereche / 24 luni Salopeta simplă 1/ 12 luni

în plus pentru: Costum vătuit 1/36 luni

sau Vestă vătuită 1/24 luni

sau frig

Cojocel îmblănit 1/36 luni Capişon 1/12 luni

intemperii Pelerină inventar

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche / 3 luni

Cizme 1 pereche /6 luni sau

SEMNALIST mediu de lucru - suprafaţă

Bocanci 1 pereche / 12 luni Salopeta simplă 1/6 luni

în plus pentru: Costum vătuit 1/36 luni

sau Vestă vătuită 1/24 luni

sau frig

Cojocel îmblănit 1/36 luni Capişon 1/12 luni

intemperii Pelerină inventar deplasări în zone cu iluminat redus Vestă reflectorizantă inventar

Mănuşi de protectie 1 pereche / 6 luni ŞOFER mediu de lucru - suprafaţă Salopeta simplă 1/ 12 luni

în plus pentru: Costum vătuit 1/36 luni frig

sau Vestă vătuită 1/24 luni

sau Cojocel îmblănit 1/36 luni

Capişon 1/12 luni

121

Page 53: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

Cizme 1 pereche /12 luni sau

Bocanci 1 pereche / 24 luni intemperii Pelerină inventar ceaţă şi/sau deplasări în zone cu iluminat redus Vestă reflectorizantă inventar

LABORANT

mediu de lucru - suprafaţă Salopetă simplă/halat 1/6 luni

în plus pentru: Costum vătuit 1/36 luni

sau Vestă vătuită 1/24 luni

sau frig

Cojocel îmblănit 1/36 luni Capişon 1/12 luni

intemperii Pelerină inventar Cizme simple 1 pereche/ 12 luni

sau mediu umed (captări apă) Bocanci 1 pereche/ 24 luni

lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

Dispozitive de protecţie a auzului zgomot inventar

Ochelari de protecţie inventar Şorţ de protecţie inventar lucru cu substanţe agresive

Mănuşi de protecţie inventar radiaţii termice Mănuşi de protecţie inventar pulberi, gaze vapori Mască protecţie inventar

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche / 4 luni

Cizme simple 1 pereche/ 12 luni sau

LUCRĂTOR FEROVIAR mediu de lucru - suprafaţă

Bocanci 1 pereche /24 luni Salopetă simplă 1/6 luni

în plus pentru: Costum vătuit 1/36 luni

sau Vestă vătuită 1/24 luni

sau frig

Cojocel îmblănit 1/36 luni Capişon 1/12 luni

intemperii Pelerină inventar ceaţă ( manevre) Vestă reflectorizantă inventar

122

Page 54: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1pereche/3luni

Cizme 1pereche /12 luni sau

LUCRĂTORI CARE LUCREAZĂ ÎN CONDIŢII DE ZGOMOT

Bocanci 1 pereche /24 luni mediu de lucru-suprafaţă

Salopetă simplă 1/ 12 luni în plus pentru:

Costum vătuit 1/36 luni sau

Vestă vătuită 1/24 luni sau

frig

Cojocel îmblănit 1/36 luni Capişon 1/12 luni

Dispozitive de protecţie a auzului zgomot inventar

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche / 6 luni

Cizme 1pereche /12 luni sau

ELECTRICIAN mediu de lucru - suprafaţă

Bocanci 1 pereche /24 luni Salopetă simplă 1/6 luni

în plus pentru: Costum vătuit 1/36 luni

sau Vestă vătuită 1/24 luni

sau frig

Cojocel îmblănit 1/36 luni Capişon 1/12 luni

intemperii Pelerină inventar lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

Dispozitive de protecţie a auzului zgomot inventar

Cizme dielectrice 1 pereche/12 luni lucru în instalaţii electrice

Mănuşi dielectrice 1 pereche/12 luni lucru la înălţime Centura de siguranţă inventar

Ochelari de protecţie inventar Şorţ de protecţie inventar lucru cu substanţe agresive

Mănuşi de protecţie inventar

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche / 3 luni

Cizme 1 pereche /6 luni sau

LĂCĂTUŞ mediu de lucru - suprafaţă

Bocanci 1 pereche /12 luni Salopeta simplă 1/6 luni

în plus pentru:

123

Page 55: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

Costum vătuit 1/36 luni

sau Vestă vătuită 1/24 luni

sau frig

Cojocel îmblănit 1/36 luni Capişon 1/12 luni

intemperii Pelerină inventar lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

Dispozitive de protecţie a auzului zgomot inventar

lucru la înălţime Centură de siguranţă inventar

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche / 3 luni

Cizme 1 pereche /6 luni sau

MUNCITOR NECALIFICAT mediu de lucru - suprafaţă

Bocanci 1 pereche /12 luni Salopetă simplă 1/6 luni

în plus pentru: Costum vătuit 1/36 luni

sau Vestă vătuită 1/24 luni

sau frig

Cojocel îmblănit 1/36 luni Capişon 1/12 luni

intemperii Pelerină inventar lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

lucru la înălţime Centură de siguranţă inventar Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche / 6 luni

Cizme 1 pereche /12 luni sau

Bocanci 1 pereche /24 luni Salopetă simplă 1 pereche/ 12 luni

PERSONAL TEHNICO-INGINERESC

mediu de lucru - suprafaţă

sau Halat 1 pereche / 12 luni

în plus pentru: Costum vătuit 1/36 luni

sau Vestă vătuită 1/24 luni

sau frig

Cojocel îmblănit 1/36 luni Capişon 1/12 luni

intemperii Pelerină inventar lucru la înălţime Centură de siguranţă inventar

124

Page 56: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche/6 luni Cizme de protecţie 1 pereche / 12 luni

sau Bocanci tip miner 1pereche /12 luni

PERSONAL TEHNICO-INGINERESC

PROFIL ELECTROMECANIC

Salopetă tip miner 1/6 luni Mască de autosalvare inventar mediu de muncă - subteran

în plus pentru: -medii cu pulberi Masca de praf inventar

Costum vătuit 1/36 luni sau

Vestă vătuită 1/24 luni sau

-frig sau circulaţie pe trasee cu diferenţă de peste 150

Cojocel îmblănit 1/36 luni

C sau curenţi de aer cu viteza de peste 4m/s

Capişon 1/12 luni Costum impermeabil inventar

sau -infiltraţii abundente de apă Pelerină inventar

-lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

Dispozitive de protecţie a auzului -zgomot inventar

-lucrări în puţuri, rostogoluri şi taluzări Centura de siguranţă inventar

Cizme dielectrice 1 pereche/12 luni -lucru în instalaţii electrice

Mănuşi dielectrice 1 pereche/ 12luni Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche /3 luni Cizme de protecţie 1pereche / 6 luni

sau SALVATOR

Bocanci tip miner 1pereche /12 luni Salopetă tip salvator 1/12 luni

Aparat izolant inventar mediu de muncă - subteran

în plus pentru: -medii cu pulberi Mască cu vizor inventar

Costum vătuit 1/36 luni

sau Vesta vătuită 1/24 luni

sau

-frig sau circulaţie pe trasee cu diferenţă de peste 150

Cojocel îmblănit 1/36 luni

C sau curenţi de aer cu viteza de peste 4m/s

Capişon 1/ 6 luni

Costum impermeabil inventar -infiltraţii abundente de apă

sau

125

Page 57: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

Pelerină inventar

-lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

Dispozitive de protecţie a auzului -zgomot inventar

-lucrări in puţuri, rostogoluri şi taluzări Centura de siguranţă inventar

-lucru la temperaturi înalte Costum anticaloric inventar

Cizme dielectrice 1 pereche/12 luni -lucru în instalaţii electrice

Mănuşi dielectrice 1 pereche/ 12luni

lucru cu substanţe agresive Costum antiacid inventar

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche/ 4 luni Cizme de protecţie 1pereche / 6 luni

sau MECANIC-LDM

Bocanci tip miner 1pereche /12 luni Salopeta tip miner 1/6 luni

Mască de autosalvare inventar mediu de muncă - subteran în plus pentru:

Costum vătuit 1/36 luni sau

Vestă vătuită 1/24 luni sau

-frig sau circulaţie pe trasee cu diferenţă de peste 150

Cojocel îmbănit 1/36 luni

C sau curenţi de aer cu viteza de peste 4m/s

Capişon 1/12 luni -lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1/12 luni Cizme de protecţie 1pereche / 6 luni

sau SPECIALIST-CAMS

Bocanci tip miner 1pereche /12 luni Salopetă tip miner 1pereche / 6 luni

Mască de autosalvare inventar mediu de muncă -subteran

în plus pentru: Costum vătuit 1/36 luni

sau Vestă vătuită 1/24 luni

sau

-frig sau circulaţie pe trasee cu diferenţă de peste 150

Cojocel îmblănit 1/36 luni

C sau curenţi de aer cu viteza de peste 4m/s

Capişon 1/12 luni -lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

126

Page 58: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche / 6 luni Cizme de protecţie 1pereche / 12 luni

sau MECANIC DE EXTRACŢIE

Bocanci tip miner 1pereche /24 luni Salopetă tip miner 1/6 luni

Mască de autosalvare inventar mediu de muncă - subteran In plus pentru:

Costum vătuit 1/36 luni sau

Vestă vătuită 1/24 luni sau

-frig sau circulaţie pe trasee cu diferenţă de peste 150

Cojocel îmbănit 1/36 luni

C sau curenţi de aer cu viteza de peste 4m/s

Capişon 1/12 luni

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche / 3 luni Cizme de protecţie 1 pereche / 6 luni

sau SONDOR

Bocanci tip miner 1 pereche /12 luni Salopetă tip miner 1/6 luni

Mască de autosalvare inventar mediu de muncă - subteran în plus pentru: -medii cu pulberi Mască de praf inventar

Costum vătuit 1/36 luni sau

Vestă vătuită 1/24 luni sau

-frig sau circulaţie pe trasee cu diferenţă de peste 150

Cojocel îmbănit 1/36 luni

C sau curenţi de aer cu viteza de peste 4m/s

Capişon 1/12 luni Costum impermeabil inventar

sau -infiltraţii abundente de apă Pelerină inventar

-lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

Dispozitive de protecţie a auzului -zgomot inventar

-lucrări in puţuri, rostogoluri şi taluzări Centură de siguranţă inventar / sector

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche / 6 luni Cizme de protecţie 1pereche / 6 luni

sau POMPAGIU

Bocanci tip miner 1pereche /12 luni Salopetă tip miner 1/6 luni

Mască de autosalvare inventar mediu de muncă - subteran în plus pentru:

127

Page 59: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

Costum vătuit 1/36 luni sau

Vestă vătuită 1/24 luni sau

-frig sau circulaţie pe trasee cu diferenţă de peste 150

Cojocel îmblănit 1/36 luni

C sau curenţi de aer cu viteza de peste 4m/s

Capişon 1/12 luni -lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

Dispozitive de protecţie a auzului -zgomot inventar

Costum impermeabil inventar sau

Pelerină inventar -mediu umed

Cizme şold inventar

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche / 3 luni Cizme de protecţie 1pereche / 6 luni

sau Bocanci tip miner 1pereche /12 luni

MINER ÎNTREŢINERE PUŢ , LĂCĂTUŞ ÎNTREŢINERE VASE

EXTRACŢIE

Salopetă tip miner 1/6 luni Mască de autosalvare inventar mediu de muncă - subteran

în plus pentru: Costum vătuit 1/36 luni

sau Vestă vătuită 1/24 luni

sau

-frig sau circulaţie pe trasee cu diferenţă de peste 150

Cojocel îmblănit 1/36 luni

C sau curenţi de aer cu viteza de peste 4m/s

Capişon 1/12 luni Costum impermeabil inventar

sau -infiltraţii abundente de apă Pelerină inventar

-lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

Dispozitive de protecţie a auzului inventar -zgomot

-lucrări în puţuri, rostogoluri şi taluzări Centură de siguranţă inventar / sector

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche / 3 luni Cizme de protecţie 1pereche / 6 luni

sau SEMNALIST

Bocanci tip miner 1pereche /12 luni Salopetă tip miner 1/6 luni

Mască de autosalvare inventar mediu de muncă - subteran în plus pentru:

128

Page 60: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

Costum vătuit 1/36 luni sau

Vestă vătuită 1/24 luni sau

-frig sau circulaţie pe trasee cu diferenţă de peste 150

Cojocel îmblănit 1/36 luni

C sau curenţi de aer cu viteza de peste 4m/s

Capişon 1/12 luni Costum impermeabil inventar

sau -infiltraţii abundente de apă Pelerină

-lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

Dispozitive de protecţie a auzului -zgomot inventar

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche /3 luni Cizme de protecţie 1pereche / 6 luni

sau LĂCĂTUŞ

Bocanci tip miner 1pereche /12 luni Salopetă tip miner 1/6 luni

Mască de autosalvare inventar mediu de muncă - subteran în plus pentru: -medii cu pulberi Masca de praf inventar

Costum vătuit 1/36 luni sau

Vestă vătuită 1/24 luni sau

-frig sau circulaţie pe trasee cu diferenţă de peste 150

Cojocel îmblănit 1/36 luni

C sau curenţi de aer cu viteza de peste 4m/s

Capişon 1/12 luni Costum impermeabil inventar

sau -infiltraţii abundente de apă Pelerină inventar

-lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

Dispozitive de protecţie a auzului inventar -zgomot

-lucrări în puţuri, rostogoluri şi taluzări Centură de siguranţă inventar / sector

Ochelari de protecţie inventar Şorţ de protecţie inventar -efectuarea lucrărilor de sudare

Mănuşi de protecţie inventar

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche / 3 luni Cizme de protecţie 1pereche / 6 luni

sau Bocanci tip miner 1pereche /12 luni

MINER, AJUTOR MINER ,

VAGONETAR, MUNCITOR NECALIFICAT

Salopetă tip miner 1/6 luni Mască de autosalvare inventar mediu de muncă - subteran

129

Page 61: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

în plus pentru: -medii cu pulberi Mască de praf inventar

Costum vătuit 1/36 luni sau

Vestă vătuită 1/24 luni sau

-frig sau circulaţie pe trasee cu diferenţă de peste 150

Cojocel îmblănit 1/36 luni

C sau curenţi de aer cu viteza de peste 4m/s

Capişon 1/12 luni Costum impermeabil inventar

sau -infiltraţii abundente de apă Pelerină inventar

-lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

Dispozitive de protecţie a auzului -zgomot inventar

-lucrări în puţuri, rostogoluri şi taluzări Centură de siguranţă inventar

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1 pereche / 6 luni Cizme de protecţie 1 pereche / 12 luni

sau ELECTRICIAN

Bocanci tip miner 1pereche /12 luni Salopetă tip miner 1/6 luni

Mască de autosalvare inventar mediu de muncă - subteran în plus pentru: -medii cu pulberi Mască de praf inventar

Costum vătuit 1/36 luni sau

Vestă vătuită 1/24 luni sau

-frig sau circulaţie pe trasee cu diferenţă de peste 150

Cojocel îmblănit 1/36 luni

C sau curenţi de aer cu viteza de peste 4m/s

Capişon 1/12 luni Costum impermeabil inventar

sau -infiltraţii abundente de apă Pelerină

-lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

Dispozitive de protecţie a auzului -zgomot inventar

Cizme dielectrice 1/12 luni -lucru în instalaţii electrice

Mănuşi dielectrice 1/6 luni -lucrări în puţuri, rostogoluri şi taluzări Centură de siguranţă inventar / sector

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1pereche / 6 luni

ARTIFICIER DE MINĂ

Cizme de protecţie 1pereche / 6 luni sau

130

Page 62: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

Bocanci tip miner 1pereche /12 luni Salopetă tip miner 1/6 luni

Mască de autosalvare inventar mediu de muncă - subteran în plus pentru: -medii cu pulberi Mască de praf inventar

Costum vătuit 1/36 luni sau

Vestă vătuită 1/24 luni sau

-frig sau circulaţie pe trasee cu diferenţă de peste 150

Cojocel îmblănit 1/36 luni

C sau curenţi de aer cu viteza de peste 4m/s

Capişon 1/12 luni Costum impermeabil inventar

sau -infiltraţii abundente de apă Pelerină inventar

-lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

-lucrări în puţuri, rostogoluri şi taluzări Centură de siguranţă inventar

Cască de protecţie inventar Mănuşi de protectie 1/6 luni Cizme de protecţie 1pereche / 6 luni

sau PERSONAL TEHNICO-

INGINERESC PROFIL MINIER Bocanci tip miner 1pereche /12 luni Salopetă tip miner 1/6 luni

Mască de autosalvare inventar Mediu de muncă -subteran în plus pentru: -medii cu pulberi Mască de praf inventar

Costum vătuit 1/36 luni sau

Vestă vătuită 1/24 luni sau

-frig sau circulaţie pe trasee cu diferenţă de peste 150

Cojocel îmblănit 1/36 luni

C sau curenţi de aer cu viteza de peste 4m/s

Capişon 1/12 luni Costum impermeabil inventar

sau -infiltraţii abundente de apă Pelerină inventar

-lucrări care generează proiectare de particule Ochelari de protecţie inventar

Dispozitive de protecţie a auzului inventar -zgomot

-lucrări în puţuri, rostogoluri şi taluzări Centură de siguranţă inventar

Căştile de protecţie se vor purta obligatoriu respesctând următorul cod de culori:

-negre pentru personalul lucrător; -verde pentru artificieri; -galben pentru maiştri mineri; -albastru pentru maiştri electromecanici; -alb pentru ingineri;

131

Page 63: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

-roşu pentru vizitatori; Conducerile sucursalelor aparţinătoare CNH SA vor stabili prin dispoziţii interne modul de

acordare a echipamentului individual de protecţie în conformitate cu „Regulamentul privind acordarea echipamentului de lucru şi protecţie la sucursalele apartinând CNH SA”, cu respectarea întocmirii documentelor de evidenţă a EIP, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1850/2004, privind registrele şi formularele financiar-contabile, prin înscrierea fiecărui articol prevăzut în Normativul cadru de acordare şi utilizare a EIP, în fişa de evidenţă a materialelor.

Normativul cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie C.N.H.-S.A. a fost elaborat în urma analizării factorilor de risc având în vedere calitatea şi termenul de garanţie al echipamentelor.

132

Page 64: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI ANEXA Nr.17. EXPLOATAREA _______________________

SECTORUL __________________________ Şef formaţie __________

_____________________________________

= CONTRACT Nr. ____ = FOAIE DE ACORD

1.LUCRAREA ___________________________________________________________

2. Data începerii lucrării _____________ Data finalizării lucrării ________

3.Caracteristicile principale a locului de muncă : _________________________________________________________________

ROCA TĂIEREA ROCII ________________________________________________________________

DURITATEA SUSŢINEREA LUCRĂRII _________________________________________________________________

PROFIL ÎNCĂRCAREA ROCII _________________________________________________________________ PANTA ÎNCLIN. TRANSPORTUL ROCII _________________________________________________________________

PAS ARMARE _______________________________________________________________________________

4.Efectivul formaţiei____ 5.Norma de muncă, 6.Nr.zile 7. Program de prod.

to, mc, ml/post lucrătoare contractat

_____________ ______________ _________________ _____________

posturi normate TOTAL

to,mc,ml

________________ _____________ _____________ ________________

pe zi pe lună Nr. fişă stabilire ZILNICĂ

normă to,mc,ml

________________ ______________ ______________ ________________

5. Tariful pe unitatea de produs şi valoarea lucrării (produselor) __________________________________________________________________

Cantitatea cores- Tarif Valoarea lucră-

punzătoare condi- unitar lei/ rii (produselor)

ţiilor de realiz. (to, mc, ml)

a programului con-

tractat

(to, mc, ml)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

133

Page 65: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Obligaţiile brigăzii :

- respectarea regulilor de exploatare şi a tehnologiei de lucru stabilite :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

7. Obligaţiile conducerii sectorului :

a) Locul de depozitare a materialelor_________________________________

______________________________________________________________

b) Cantităţi, sortimente (dimensiuni) pentru materialele de aprovizionat________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c) Alte obligaţii : să asigure formaţia normată de lucru la împărţirea efectivului stabilit de comun acord cu şeful formaţiei

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ŞEF SECTOR NORMATOR ŞEF FORMAŢIE DE LUCRU

______________ ................................ ...............................................

Semnătura Semnătura Semnătura

DATA _____________

134

Page 66: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI –S.A. ANEXA nr.18.

- FORMAŢII NORMATE DE LUCRU - şi salarii de bază medii în vederea tarifării lucrărilor ce se executa în subteran

la sucursalele miniere ale C.N.H. - S.A. HUILĂ

Nr. Felul lucrării Nr.Muncitori - nivel de calificare Salariu de bază mediu pe

crt. --------------------------------------------- post al formaţiei

vag. vag. aj.min. miner miner

gal. front fr. intr. front (lei/post)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Abataj cu banc de cărbune 1 1

subminat

2. Ab.front. cu complexe

mec. - - 1 - 2

3. Ab.fr.cu sust.indivi-

duala - - 1 - 1

4. Ab.camera(fără str.5)

V.J - 1 1 - 1

5. Ab.cam.str.5 V.J - 1 1 - 2

6. Gal.cu profil de săp.

până la 8 mp - 1 1 - 1

7. Gal.cu profil de săp.

peste 8 mp - 2 1 - 1

8. Suitori - 1 1 - 1

9. Larg.şi beton.profil

total (profil liber+

profil de beton.)

până la 11 mp - 1 1 - 1

10. Larg.şi beton.cu profil

total peste 11 mp - 2 1 - 1

11.Săp.şi betoane puţur - 2 2 - 2

12.Întreţinere lucr.

miniere 1 - - 1 -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA: Formaţiile normate de lucru de mai sus, sunt maximale şi corespund principalelor lucrări ce se execută în subteranul minelor .

Pentru celelalte lucrări, formaţiile normate de lucru corespund cu cele cuprinse în caietul de norme şi normative unificate pe bazinul carbonifer Valea Jiului.

Pentru metodele de exploatare necuprinse în tabel, se vor stabili formaţiile normate de lucru în baza unei documentaţii tehnice aprobate de conducerea C.N.H.-S.A.

135

Page 67: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI –S.A. ANEXA NR.19.

GRILĂ DE SALARIZARE

Salarii de bază lunare - MINIM - 900 lei/pers - MAXIM - 6000 lei/pers.

136

Page 68: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI – S.A. ANEXA NR.20.

INDICATORII ŞI MODUL DE INFLUENŢĂ în funcţie de care se acordă salariul de bază personalului

salarizat după indicatori --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. Categoria de personal şi indicatorii Cota de majorare sau de crt. diminuare pentru fiecare

procent de depăşire sau nerealizare a indicatorului an 2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A. Aparatul functional al C.N.H.-S.A., Statia Centrala de Salvare Miniera, Reprezentanta C.N.H.-S.A. Conducere companie, conducere sucursale, conducere servicii, birouri, personal de execuţie, maistri si muncitori Productia fizica netă - tone + - 0,65 Cheltuieli la 1000 lei prod.marfă + - 0,15 Productivitatea fizică - t/pers. + - 0,20

--------------------------------------------------- TOTAL + - 1,0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- B. Exploatări miniere 1. Sectoare de producţie Conducere sectoare, maiştri şi personal de execuţie Producţia fizică netă - tone + - 0,65 Chelt.totale pe sec.- lei/to + - 0,15 Productiv.fizică t/pers + - 0,20

---------------------------------------------------- TOTAL + - 1,0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sectoare de deschideri şi pregătiri Conducere sectoare, maiştri şi personal de execuţie Prod. fizică netă din lucrări în cărbune - to + - 0,65 *) Lucrări desc.(săpări) +preg. geol. în steril - ml - + - 0,65 Cheltuieli totale pe sector - mii lei - + - 0,15 Productivitatea muncii - mc/pers - + - 0,20

---------------------------------------------------- TOTAL + - 1,0

*) se ia proporţional cu ml programaţi în cărbune respectiv în steril -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

137

Page 69: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

3. Sectoare de deservire (transport el. mec. , aeraj, securitate miniera) Conducere sectoare, maiştri şi personal de execuţie, muncitori Productie fizica netă - tone + - 0,65 Productivitate fizică -t/pers + - 0,15 Cheltuieli totale pe sector + - 0,20

---------------------------------------------------- TOTAL + - 1,0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- C. EPCVJ Conducere sectoare, conducere secţii, Conducere servicii, conducere birouri, personal de execuţie, maiştri şi muncitori Recuperare globală fizică + - 0,60 Cheltuieli la 1000 lei productie marfă + - 0,30 Consum normat de en.el.kWh/t + - 0,10

---------------------------------------------------- TOTAL + - 1,0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTĂ : Indiferent de forma de salarizare aplicată, drepturile salariale cuvenite personalului se diminuează în cazul depăşirii fondului de salarii admisibil până la nivelul care asigură încadrarea în fondul admisibil pe sucursală, calculat conform legislaţiei în vigoare. Aceşti indicatori se aplica atunci când legea nu prevede altfel.

138

Page 70: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI –S.A. ANEXA NR. 21

SPORUL DE CONDUCERE pentru personalul pe funcţii

* SPORUL DE CONDUCERE SE ACORDĂ ÎN FUNCŢIE DE REALIZĂRI (K). ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr. F U N C Ţ I A - % din sal.de bază lunar ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Director, ing. şef aparat C.N.H.-S.A. până la 60% 2. Director, ing. şef, cont. şef. sucursală până la 50%

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Şef sector, secţie, brigadă până la 35% 4. Adjunct şef sector, secţie până la 32% 5. Conducător formaţie de lucru, maiştri până la 30% 6. Şef serviciu, birou, laborator, până la 25% medic coordonator, administrator hotel --------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTA: 1. Sporul de conducere pentru personalul ce ocupă funcţii de conducere la nivel de companie şi sucursale componente C.N.H. - S.A., va fi stabilit prin negociere de Director General, până la limita maxima de 60%. 2. Pentru celelalte funcţii de conducere, sporul de conducere va fi stabilit cu ocazia negocierii individuale până la limita maximă de 35%.

139

Page 71: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI -S.A. ANEXA NR.22.

S P O R U L pentru conducerea formaţiilor de lucru

(muncitori) * SPORUL DE CONDUCERE SE ACORDĂ ÎN FUNCŢIE DE REALIZĂRI (K). A C T I V I T A T E A Şef brigadă şi Şef schimb (spor la

echipă (spor la salariul de bază %)

salariul de bază

-%)

SUBTERAN 1. Abataje frontale şi lucrări

miniere speciale 30% 20%

2. Abataje cameră, deschideri

şi pregătiri 25% 15%

3. Întreţinere lucrări miniere 10% 5%

4. Reparare, revizie şi între-

ţinere instalaţii şi utilaje 10% 5%

şi transport materiale

SUPRAFAŢĂ 5. Repararea, revizia şi întreţi-

nerea instalaţiilor şi utilajelor 15% 10%

6. Preparare 15% 10%

7. Construcţii maşini 15% 10%

8. Căi ferate uzinale 15% 10%

9.IDM 20%

10.Şef manevră 15%

11. Şef form. interv.salv. şi prim ajutor 15%

------------------------------------------------------------------------------------------------------

140

Page 72: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI - S.A. ANEXA NR.23.

SALARIZAREA PERSONALULUI CARE EXECUTĂ LUCRĂRI MINIERE SPECIALE

Salarizarea personalului care execută lucrări din categoria lucrări miniere speciale, respectiv:

- săparea şi betonarea puţurilor de mină; - camere de maşini de extracţie, suitori de funii şi camera moletelor din

subteran; - rampele puţurilor, pivniţelor de la împingătoare şi plane înclinate

compensatoare din subteran; - lărgirea şi betonarea ramificaţiilor lucrărilor miniere pe lungimea unui metru

liniar de profil avariat, inclusiv un metru liniar de lucrare cu profil constant; - săpare şi betonare suitori cu înclinare peste 70 grade; - amenajarea puţurilor;

se va face după grilele de salarizare în vigoare.

141

Page 73: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI - S.A. ANEXA NR. 24.

REGULAMENT DE NEGOCIERE a salariilor de bază individuale ale salariaţilor din cadrul

C.N.H. - S.A.

1. Salariile de bază pentru toţi salariaţii C.N.H. - S.A. se negociază pe baza grilelor de salarizare suprafaţă şi subteran, a reţelelor de salarizare, a nomenclatorului de funcţii ţinând seama de lucrările pe care le execută salariaţii, prevăzute în I.T.C. pentru activitatea minieră şi de preparare , ediţia 1992, I.T.C.- urile specifice altor ramuri de activitate ( pentru meseriile auxiliare, lista lucrărilor necalificate, fişele posturilor etc). Gradele de salarizare se vor stabili în funcţie de aportul adus de fiecare salariat la bunul mers al activităţii, competenţă profesională, aptitudini, calităţi. Salariul de bază se negociază în funcţie de nivelul de calificare al postului pe care angajatul îşi desfăşoară activitatea. 2. Premergător negocierilor individuale la nivelul C.N.H. - S.A., al sucursalelor componente şi al sectoarelor de activitate , se vor întocmi organigramele de funcţionare, având în vedere volumul de activitate şi nivelul de calificare, conform I.T.C. pentru activitatea minieră şi de preparare, ediţia 1992; de asemenea vor fi utilizate şi I.T.C. - urile specifice altor ramuri de activitate, pentru meseriile auxiliare, lista lucrărilor necalificate, fişele posturilor. 3. Salariile de bază sunt stabilite pe funcţii, grade şi niveluri de salarizare în funcţie de categoria lucrărilor executate. 4. Pentru categoriile "şef brigadă" şi " şef schimb" salariul de bază negociat al acestui post se menţine doar până când salariatul ocupă efectiv acest post. În momentul schimbării din funcţie salariul de bază se va schimba la categoria "miner" pentru cei cu această calificare, respectiv " electrician" sau "lăcătuş", pentru persoanele care au fost pe posturile de " şef echipă" în activitatea electromecanică. 5. Pe perioada cât un salariat ocupă temporar funcţia de şef brigadă, şef schimb, şef echipă, acesta va fi plătit cu salariul de bază şi sporul de conducere corespunzător funcţiei ocupate temporar. 6. Se acordă nivelul de salarizare "electro-lăcătuş specialist" doar acelor salariaţi care nu sunt " şefi de echipă" şi efectuează lucrări cu înalt grad de specializare şi responsabilitate ( compresoare, maşini de extracţie, ventilatoare principale, alimentarea generală cu energie electrică a exploatării, dispecerizare, reparaţii, întreţinere şi montaj combine de înaintare şi complexe mecanizate), dar nu mai mult de 1% din efectivul de " electro - lăcătuşi" la nivelul exploatării sau uzinei de preparare. 7. Promovarea personalului în grade de salarizare superioare se va face numai după 3 luni de la data semnării contractului individual de muncă, ţinând seama de volumul de lucrări de nivel superior necesare a fi executate în sucursală precum şi a celorlalte condiţii prevăzute la promovarea în meserie/ funcţie ( vechime, pregătire profesională). 8. La negocierea salariilor de bază, nu se admite depăşirea limitei superioare de salarizare pentru meseria sau funcţia respectivă. 9. Personalul de conducere la nivel de sector şi altele se încadrează în funcţie de gradul de organizare al sucursalelor şi sectoarelor.

142

Page 74: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

10. Nivelul de calificare obţinut de un muncitor nu este un drept câştigat pe perioadă nelimitată, acesta menţinându-se numai atâta timp cât execută lucrări corespunzătoare nivelului de calificare stabilit la negocierea contractului individuală de muncă . 11. Dacă muncitorul execută lucrări de categorie inferioară încadrării sale i se schimbă încadrarea şi se înregistrează în carnetul de muncă. 12. Executarea necorespunzătoare a lucrărilor, producerea de rebuturi din motive imputabile salariatului etc., pot duce la reexaminarea profesională a salariatului şi schimbarea nivelului de calificare a acestuia. 13. În vederea negocierii individuale, în cadrul fiecărei sucursale din cadrul companiei se va înfiinţa prin dispoziţia scrisă a conducătorului sucursalei o singură comisie de negociere din care vor face parte conducătorul sucursalei şi reprezentatntul sindicatului reprezentativ. 14. În cazul în care salariatul nu semnează procesul verbal de negociere şi nu se ajunge la un acord în faţa comisiei de negociere de la nivel de sucursală, documentele de negociere vor fi transmise spre soluţionare unei comisii care va funcţiona la nivelul administraţiei C.N.H. – S.A. şi conducerii sindicatului reprezentativ . Hotărârile acestei comisii sunt definitive şi obligatorii. 15. În cazul în care procesul verbal de negociere nu se semnează şi nu se ajunge la un acord cu privire la negocierea individuală, comisia constituită la nivelul administraţiei C.N.H. – S.A. şi conducerii sindicatului reprezentativ reprezentative va putea hotărî următoarele: - salariatul să primească în continuare doar drepturile prevăzute în contractul său individual de muncă şi procesul verbal de negociere din anul anterior; - încetarea contractului individual de muncă al salariatului;

143

Page 75: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI – S.A. ANEXA NR. 25

Definirea cazului de forţă majoră şi lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident

1. Cazuri de forţă majoră – situaţie în care nu se poate acţiona sau proceda aşa cum s-ar dori din cauza unor împrejurări constrângătoare:

a) instabilitatea terenului (pericol de alunecare, subminare, scufundare); b) infiltraţii, torente, viituri de apă la suprafaţă sau subteran; c) instabilitatea unor depozite de materiale; d) starea degradabilă a unor construcţii industriale, administrative, locative; e) instabilitatea, starea degradabilă a unor lucrări miniere (verticale, plane

înclinate, orizontale, locuri de muncă) în care se manifestă presiuni miniere ridicate, infiltraţii, viituri de apă, degajări de gaze peste limitele admise;

f) defecţiuni tehnice ale instalaţiilor electromecanice cu caracter de interes general care pot afecta starea de securitate şi sănătate a lucrătorilor precum şi procesul de producţie.

2.Lucrări de urgenţă – activităţi care necesită rezolvare imediată care nu admit amânare (a grăbi mersul unei lucrări sau acţiuni, ori rezolvarea unei probleme);

a)executarea unor lucrări de prevenire şi lichidare a zonelor cu risc ridicat şi specific (acele zone în care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile) – conform HG 1425/2006;

b) executarea lucrărilor de restabilire a aerajului, prevenirea şi evacuarea unor infiltraţii de apă, viituri de apă în lucrările miniere subterane, urgentarea punerii în funcţie a unei capacităţi de producţie sau mărirea vitezei de exploatare; c)intervenţia asupra unei zone în care masivul, lucrarea minieră, construcţia nu este stabilă (presiuni miniere, surpări, prăbuşiri); d)intervenţia în cazul producerii unui eveniment, o situaţie cu pericol grav şi iminent de accidentare, incident periculos – conform L 319/2006 cap.II:

- accidente care au antrenat decesul sau vătămări ale organismului; - situaţie concretă reală şi actuală căreia îi lipseşte doar prilejul

declanşator pentru producerea unui accident; - evenimentul inexplicabil – explozia, avaria, accidentul tehnic,

emisiile majore de gaze, fenomene de autoâncălzire; e)evacuarea personalului lucrător dintr-o zonă calamitată.

144

Page 76: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA. ANEXA NR. 26

LISTA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ PENTRU CARE SE ACORDĂ AJUTOARE SOCIALE ŞI CUANTUMUL

MAXIM AL ACESTORA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ARTICOLULUI 179. AL.(2) DIN CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ

Nr. Crt.

TIPURI DE ACCIDENTE LEI

1 Traumatisme simple necomplicate craniene, scalp, faţă 662 Traumatisme cranio-cerebrale (TCC) cu fracturi ale calotei craniene 125 Necomplicate

3 TCC cu fracturi ale calotei cu complicaţii 250

4 Traumatisme faciale complicate cu fracturi ale oaselor feţei şi infecţie 1255 Sechele ale fracturii oaselor feţei 666 Traumatisme cranio-cerebrale grave cu comă, compresie, rigiditate de 500 Decerebrare

7 Sindrom postcontuzional cranian rezidual (tulburări psihice,de memorie, 66 stări de depresiune gravă) survenite în urma accidentelor de muncă

8 Epilepsie posttraumatică 8339 Sindroame posttraumatice sechelare: hemoragii cerebrale, pareze, 1334 Paralizii, ambliopie, anosmie, ageuzie, hipoacuzie (paralizii de nervi

Craniene)

10 Traumatisme ale coloanei vertebrale fără leziuni neurologice 6611 Traumatisme ale coloanei vertebrale cu leziuni neurologice 25012 Fracturi ale coloanei vertebrale fără leziuni neurologice 20113 Fracturi ale coloanei vertebrale cu leziuni neurologice 116714 Sechele neurologice ale traumatismelor şi fracturilor vertebrale 41715 Fracturi ale oaselor toracelui fără lezarea organelor interne 8316 Fracturi ale oaselor toracelui cu leziuni ale organelor interne 58417 VOLET COSTAL 41718 Sechele ale traumatismelor şi fracturilor toracice survenite ca urmare 250

a accidentelor de muncă

19 Traumatisme abdominale cu lezarea organelor interne 50020 Sechele ale traumatismelor abdominale 41721 Traumatisme ale bazinului cu lezarea organelor interne 50022 Fracturi ale oaselor bazinului fără lezarea organelor interne 41723 Traumatisme ale bazinului cu lezarea organelor sexuale externe 125

145

Page 77: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

24 Pierderea parţială sau totală a organelor sexuale externe 83325 Fracturi ale oaselor mâinii 7526 Sechele posttraumatice ale segmentelor mâinii (pareze, paralizii,

secţionări de tendoane) 41727 Pierderea parţială a segmentelor mâinii 25028 Pierderea totală a segmentelor mâinii 116729 Pierderea totală a segmentelor mâinii la un an după accident 116730 Fracturi simple ale oaselor antebraţului 7531 Fracturi ale oaselor antebraţului ce necesită intervenţii chirurgicale 217

(osteosinteză)

32 Sechele posttraumatice ale antebraţului (vasculare, nervoase, musculare, osoase) 300

33 Pierderea parţială a antebraţului 133434 Pierderea totală a antebraţului 150135 Pierderea totală a antebraţului până la un an de la accident 150136 Fracturi ale humerusului 12537 Fracturi ale humerusului ce necesită intervenţie chirurgicală

(osteosinteză) 25038 Sechele posttraumatice ale braţului 25039 Pierderea parţială a braţului 183440 Pierderea parţială a braţului până la un an de la accident 183441 Pierderea totală a braţului 250142 Pierderea totală a braţului până la un an de la accident 250143 Pierderea totală a membrului superior 283544 Pierderea totală a membrului superior până la un an de la accident 283545 Pierderea totală a unui membru superior şi parţial a celuilalt 316846 Pierderea totală a unui membru superior şi parţial a celuilalt până la un

an de la accident 316847 Pierderea totală a ambelor membre toracice 416948 Pierderea totală a ambelor membre toracice până la un an de la

accident 416949 Sechele posttraumatice articulare ale membrului superior 25050 Entorse, luxaţii ale umărului cu aparat gipsat 12551 Fracturi ale centurii scalpo-humerale ce necesită intervenţie chirurgicală 417

(osteosinteză)

52 Sechele posttraumatice ale centurii scapulo-humerale (neurologice, etc) 25053 Traumatisme şi plăgi grave ale piciorului 4954 Entorse, luxaţii ale piciorului, aparat gipsat 6655 Fracturi ale oaselor piciorului ce nu necesită intervenţie chirurgicală 10056 Fracturi ale oaselor piciorului ce necesită interveţie chirurgicală 217

146

Page 78: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

57 Sechele posttraumatice ale piciorului 25058 Pierderea degetelor piciorului 25059 Pierderea parţială a piciorului 66760 Pierderea parţială a piciorului până la un an de la accident 66761 Pierderea totală a piciorului 116762 Pierderea totală a piciorului până la un an de la accident 116763 Traumatisme şi plăgi grave ale gambei 8364 Fracturi ale oaselor gambei care nu necesită osteosinteză 25065 Fracturi ale oaselor gambei care necesită osteosinteză 50066 Sechele posttraumatice ale gambei 30067 Pierderea parţială a segmentelor gambei 133468 Pierderea parţială a segmentelor gambei până la un an de la accident 133469 Pierderea totală a segmentelor gambei 150170 Luxaţii , entorse de genunchi cu aparat gipsat 12571 Fractură de rotulă, menisc operată 41772 Traumatisme şi plăgi grave complicate ale coapsei 8373 Fracturi simple ale femurului 41774 Fracturi ale femurului complicate ce necesită osteosinteză 50075 Sechele posttraumatice ale coapsei 30076 Sechele posttraumatice articulare membrului inferior 41777 Pierderea parţială a segmentelor coapsei 183478 Pierderea parţială a segmentelor coapsei până la un an de la accident 183479 Pierderea totală a segmentelor copasei 283580 Pierderea totală a segmentelor coapsei până la un an de la accident 283581 Pierderea totală a unui membru inferior şi parţială a celuilalt membru

inferior (picior) 316882 Pierderea totală a unui membru inferior şi parţială a celuilalt picior la un 3168

an de la accident

83 Pierderea totală a unui membru inferior şi parţial a gambei celuilalt 316884 Pierderea totală a unui membru inferior şi parţial a gambei celuilalt la un

an de la accident 316885 Pierderea totală a unui membru inferior şi parţial a coapsei celuilalt 350286 Pierderea totală a unui membru inferior şi parţial a coapsei celuilalt la

un an de la accident 350287 Pierderea totală a membrelor inferioare

416988 Pierderea totală a ambelor membre inferioare la un an de la accident 416989 Pierderea totală a unui membru superior şi parţială a unui membru

inferior 283590 Pierderea totală a unui membru superior şi parţială a unui membru

inferior la un an de al accident 2835

147

Page 79: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

91 Pierderea totală a unui membru inferior şi parţială a unui membru superior 3168

92 Pierderea totală a unui membru inferior şi parţială a unui membru superior la un an de la accident 3168

93 Pierderea totală a ambelor membre superioare şi parţial a unui membru

Inferior 500294 Pierderea totală a ambelor membre superioare şi parţial a unui membru 5002

inferior la un an de la accident

95 Pierderea totală a tuturor membrelor 583796 Pierderea parţială a urechii externe 12597 Pierderea totală a urechii externe 41798 Sechele posttraumatice ale urechii interne 41799 Sechele posttraumatice ale urechii medii 250

100 Traumatisme şi plăgi ale ochiului (simple) 75101 Pierderea parţială a vederii unui ochi 584102 Pierderea parţială a vederii unui ochi până la un an de la accident 584103 Pierderea parţială a vederii ambilor ochi 1501104 Pierderea parţială a vederii ambilor ochi până la un an de la accident 1501105 Pierderea totală a vederii unui ochi 1834106 Pierderea totală a vederii unui ochi până la un an de la accident 1834107 Pierderea totală a ambilor ochi 5837108 Pierderea totală a ambilor ochi până la un an de la accident 5837109 Traumatisme grave ale piramidei nazale 83110 Pierderea unei părţi a piramidei nazale 217111 Sechele ale traumatismelor piramidei nazale 217112 Pierderea totală a piramidei nazale 667113 Pierderea până la 30% din suprafaţa tegumentelor ca urmare a

accidentelor de muncă ce produc impotenţă funcţională a unuia sau mai multor membre 1501

114 Pierderea a peste 30% din suprafaţa tegumentară prin arsuri ce produc 1834 invaliditate permanentă

115 Pierderea a peste 30% din suprafaţa tegumentară prin arsuri ce produc 1834 invaliditate permanentă până la un an de la accident

116 Arsuri cauzate de accidente de muncă ce produc invaliditate permanentă 2501

117 Sindrom postcombustional cauzat de accidente de muncă 1334118 Sechele ale sindromului postcombustional cauzate de accidente de

muncă 1334119 Intoxicaţii cu gaze de mină ce necesită spitalizare 83120 Pensionare pentru invaliditate gradul III cauzată de accidente de muncă 833121 Pensionare pentru invaliditate gradul II cauzată de accidente de muncă 1501

148

Page 80: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

122 Pensionare pentru invaliditate gradul I cauzată de accidente de muncă 3168

NOTĂ: 1. În cazul amputării unui membru se acordă 2465 lei, iar dacă sunt amputate şi alte segmente de membre, se poate acorda o sumă de până la 3625 lei.

2. În cazul politraumatismelor grave, cu afecţiuni multiple, stabilite de medicul specialist, se va face cumul de afecţiuni, suma acordată nu va depăşi suma prevăzută la deces în accident de muncă.

3. Pentru acordarea ajutoarelor sociale menţionate în prezenta anexă părţile contractante vor elabora un Regulament pentru modul de acordare al ajutoarelor sociale pentru accidentele de muncă.

149

Page 81: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI ANEXA NR.27.

R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare al comisiei paritare administraţie – sindicat

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE Art.1. Comisia paritară administraţie – sindicat se înfiinţează în baza art.206 din Contractul Colectiv de Muncă. CAPITOLUL II COMPONENTA NOMINALA A COMISIEI Art.2. Comisia paritară administraţie – sindicat se compune din reprezentanţi ai administraţiei şi un număr egal de reprezentanţi ai sindicatului. Art.3. Componenţa nominală a comisiei paritare administraţie – sindicat va fi stabilită ulterior. În cazuri justificate fiecare parte din comisia administraţie – sindicat îşi poate înlocui membrii pe baza unei împuterniciri emise de conducerea CNH SA sau a sindicatului reprezentativ . CAPITOLUL III ATRIBUTIILE COMISIEI PARITARE Art.4. Atribuţiile comisiei paritare sunt:

- interpretarea clauzelor CCM 2012 în scopul aplicării unitare a acestuia; - controlarea modului de aplicare şi ducere la îndeplinire a prevederilor CCM 2012 - analiza unor sesizări privind încălcarea prevederilor CCM 2012 în subunităţile

CNH SA; - întocmirea şi aprobarea unor instrucţiuni, regulamente şi precizări privind

aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă; - primirea cererilor de modificare, suspendare sau încetare a contractului colectiv

de muncă adresate de părţile semnatare şi convocarea comisiilor de negociere; - formularea de propuneri pentru comisiile de negociere în vederea modificării şi

completării în timp util a CCM funcţie de apariţia unor acte normative ulterior intrării în vigoare a CCM sau în alte situaţii la solicitarea părţilor semnatare ale CCM.

COMISIA PARITARA

Art.5. Comisia paritară se întruneşte în prima şedinţă în interval de maxim 2 (două) săptămâni de la data încheierii, depunerii şi înregistrării la I.T.M. Hunedoara a Contractului Colectiv de Muncă În această şedinţă comisia îşi stabileşte programul de lucru ordinar.

150

Page 82: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

Comisia poate fi convocată la cererea uneia din părţi, ori de câte ori este nevoie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii. CAPITOLUL IV MODALITATI DE LUCRU Art.6. Comisia paritară administraţie – sindicat îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total de membrii al fiecărei părţi. Hotărârile se adoptă dacă sunt acceptate de ambele părţi (administraţie, respectiv sindicat). Strategia de adoptare a hotărârilor de către fiecare parte va rămâne la latitudinea acesteia. Art.7. Părţile, în funcţie de specificul problemelor aflate în divergenţă, pot apela, pentru consultare, la specialişti. Aceştia nu participă la discuţiile dintre părţi, pot fi consultaţi de partea asistată, cu obligaţia de a respecta confidenţialitatea şedinţei şi nu au drept de vot la adoptarea hotărârilor. Art.8. Lucrările comisiei paritare vor fi prezidate, prin rotaţie, de câte un reprezentant al fiecărei părţi. Art.9. Hotărârile adoptate conform art.6 au putere obligatorie pentru părţile contractante şi se aplică de către conducerile de la toate nivelurile organizatorice ale administraţiei sau sindicatului, indiferent de partea care le difuzează. Aceste hotărâri vor fi semnate de reprezentantul fiecărei părţi care a prezidat şedinţa. Art.10. Părţile se angajează să respecte prezentul regulament.Părţile se obligă să respecte confidenţialitatea şedinţelor. Art.11. Lucrările de secretariat ale comisiei paritare se asigură de către administraţie şi sindicat, în care scop se va încheia la fiecare şedinţă proces – verbal. La finele lucrărilor şedinţei, procesul – verbal se semnează de către toţi membrii comisiei paritare prezenţi. Secretariatul comisiei este asigurat de către fiecare parte. Hotărârile comisiei paritare se comunică prin secretariat la toate direcţiile şi compartimentele funcţionale ale aparatului companiei, sucursalelor C.N.H.- S.A. şi sindicatului reprezentativ. CAPITOLUL V DISPOZITII FINALE Art.12. Prezentul regulament este valabil pe perioada de aplicare a CCM 2012.

151

Page 83: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

ANEXA NR. 28 COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI – S.A.

Regulament de organizare şi funcţionare a comitetelor de securitate şi sănătate în muncă

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este un organism paritar constituit la

nivelul angajatorului sau reprezentantului său legal, în vederea participării şi consultării periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

CAPITOLUL I Organizarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă

Art.1. Având in vedere faptul că activitatea CNH SA Petroşani se desfăşoară în

unităţi dispersate teritorial, se înfiinţează comitete de securitate şi sănătate în muncă atât la nivelul CNH SA cât şi la nivelul fiecărei sucursale.

Art.2. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este un organism paritar şi este constituit din :

• angajator sau reprezentantul său legal şi/sau reprezentanţii săi; • reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor; • medicul de medicina muncii (medicul de întreprindere);

Art.3. Preşedintele comitetului de securitate şi sănătate în muncă este angajatorul sau reprezentantul său legal.

Art.4. Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă este lucrătorul desemnat (inginer şef SSM) sau reprezentantul Serviciului intern de prevenire şi protecţie (şef serviciu SSM).

Art.5.Membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă se nominalizează prin decizie scrisă a preşedintelui acestuia, iar componenţa comitetului va fi adusă la cunoştinţă tuturor lucrătorilor.

Art.6. La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă vor fi convocaţi să participe reprezentanţii serviciului SSM şi, de asemenea pot fi invitaţi să participe şi inspectori de muncă din cadrul ITM.

Art.7. Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, vor fi aleşi în comitetul de securitate şi sănătate în muncă pe o perioadă de 2 ani.

Art.8. În cazul în care unul sau mai mulţi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor se retrag din comitetul de securitate şi sănătate în muncă, aceştia vor fi înlocuiţi imediat prin alţi reprezentanţi aleşi.

Art.9. Reprezentanţii lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă vor fi desemnaţi dintre reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, (aleşi de către lucrători), după cum urmează: a) de la 50 la 100 de lucrători - 2 reprezentanţi; b) de la 101 la 500 de lucrători - 3 reprezentanţi; c) de la 501 la 1.000 de lucrători - 4 reprezentanţi; d) de la 1.001 la 2.000 de lucrători - 5 reprezentanţi; e) de la 2.001 la 3.000 de lucrători - 6 reprezentanţi; f) de la 3.001 la 4.000 de lucrători - 7 reprezentanţi; g) peste 4.000 de lucrători - 8 reprezentanţi.

152

Page 84: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

Art.10. Instruirea necesară exercitării rolului de membru în comitetul de securitate şi

sănătate în muncă trebuie să se realizeze în timpul programului de lucru şi pe cheltuiala sucursalei.

Art.11. Timpul alocat fiecărui reprezentant al lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă pentru exercitarea atribuţiilor specifice acestei activităţi va fi considerat timp de muncă şi va fi de cel puţin:

a) 2 ore pe lună în unităţile având un efectiv de până la 99 de lucrători; b) 5 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 100 şi 299 de lucrători; c) 10 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 300 şi 499 de lucrători; d) 15 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 500 şi 1.499 de lucrători; e) 20 de ore pe lună în unităţile având un efectiv de 1.500 de lucrători şi peste.

Art.12. Timpul alocat fiecărui reprezentant al lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă pentru exercitarea atribuţiilor specifice acestei activităţi se acordă în baza unei cereri adresate directorului sau reprezentantului său legal şi va fi de cel mult 4 ore/zi.

CAPITOLUL II Funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă Art.13. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă funcţionează în baza prezentului regulament.

Art.14. Angajatorul (directorul) sau reprezentantul său legal asigură întrunirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar.

Art.15. Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către preşedinte şi secretar, cu consultarea reprezentanţilor lucrătorilor, şi este transmisă membrilor comitetului de securitate şi sănătate în muncă, inspectoratului teritorial de muncă cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.

Art.16. Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă convoacă în scris membrii comitetului cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data şi ora stabilite.

Art.17. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

Art.18. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă convine cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi.

Art.19. La fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă încheie un proces-verbal care va fi semnat de către toţi membrii comitetului.

Art.20. Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă va afişa la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat.

Art.21. Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă transmite inspectoratului teritorial de muncă, în termen de 10 zile de la data întrunirii, o copie a procesului-verbal încheiat.

CAPITOLUL III Atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în muncă

Art.22. Pentru realizarea informării, consultării şi participării lucrătorilor, comitetul de securitate şi sănătate în muncă are cel puţin următoarele atribuţii:

153

Page 85: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire a riscurilor şi protecţie a sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare; b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă; c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe; d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală; e) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice; f) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari; g) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie; h) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării; i) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute; j) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.

CAPITOLUL IV Obligaţiile angajatorului sau reprezentantului său legal în raport cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă

Art. 23. Angajatorul sau reprezentantul său legal furnizează comitetului de securitate şi sănătate în muncă toate informaţiile necesare, pentru ca membrii acestuia să îşi poată da avizul în cunoştinţă de cauză.

Art.24. Angajatorul sau reprezentantul său legal prezintă, cel puţin o dată pe an, comitetului de securitate şi sănătate în muncă un raport scris care va cuprinde situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se vor realiza în anul următor.

Art.25. Angajatorul sau reprezentantul său legal transmite acest raport, avizat de membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă, în termen de 10 zile, inspectoratului teritorial de muncă.

Art.26. Angajatorul sau reprezentantul său legal supune analizei comitetului de securitate şi sănătate în muncă documentaţia referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncă, ale echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală, în vederea selecţionării echipamentelor optime.

Art.27. Angajatorul sau reprezentantul său legal informează comitetul de securitate şi sănătate în muncă cu privire la :

-evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate;

154

Page 86: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

- măsurile de prevenire şi protecţie atât la nivel de unitate, cât şi la nivel de loc de muncă şi tipuri de posturi de lucru; - măsurile de salvare şi prim ajutor; - măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor; - măsurile de evacuare a lucrătorilor în caz de pericol. Art.28. Angajatorul sau reprezentantul său legal comunică comitetului de securitate şi sănătate în muncă punctul său de vedere sau, dacă este cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului SSM, asupra plângerilor lucrătorilor privind condiţiile de muncă şi modul în care serviciul SSM îşi îndeplineşte atribuţiile.

Art.29. În cazul în care angajatorul sau reprezentantul său legal nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate şi sănătate în muncă, conform atribuţiilor prevăzute la Art. 22, trebuie să motiveze decizia sa în faţa comitetului; motivaţia va fi consemnată în procesul-verbal.

CAPITOLUL V Dispoziţii finale

Art. 30. Secretarii Comitetelor de securitate şi sănătate în muncă vor instrui şi aduce

la cunoştinţă membrilor Comitetelor de securitate şi sănătate în muncă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetelor de securitate şi sănătate în muncă.

Art. 31. În situaţia în care, sucursalele nu-şi pot realiza sarcinile ce le revin prin prevederile legislaţiei primare, secundare şi terţiare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în vigoare, se pot solicita Servicii externe de prevenire şi protecţie autorizate şi abilitate, conform legislaţiei în vigoare, precum şi servicii a unor instituţii specializate din domeniu.

155

Page 87: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI – S.A. ANEXA 28a

REGULAMENT PRIVIND MODUL DE ALEGERE ŞI DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII

REPREZENTANŢILOR LUCRĂTORILOR CU RĂSPUNDERI SPECIFICE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII LUCRĂTORILOR

CAPITOLUL I

GENERALITĂŢI

Reprezentantul lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor este persoană aleasă, selectată sau desemnată de lucrători, în conformitate cu prevederile legale, să-i reprezinte pe aceştia în ceea ce priveşte problemele referitoare la protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în muncă.

Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi ale altor persoane participante la procesul de muncă.

CAPITOLUL II MODUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII

REPREZENTANŢILOR LUCRĂTORILOR

Art.1. Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor trebuie să primească toate informaţiile necesare privind :

- riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie atât la nivelul sucursalei, în general, cât şi la nivelul fiecărui post de lucru şi/sau funcţie;

- măsurile luate de angajator pentru acordarea primului-ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii sucursalei, ţinând seama de alte persoane prezente;

- măsurile luate de angajator (director) pentru stabilirea legăturilor necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul-ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri;

- măsurile luate de angajator (director) pentru stabilirea lucrătorilor care aplică măsurile de prim-ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor;

- măsurile luate de angajator (director) pentru stabilirea numărului lucrătorilor menţionaţi mai sus, instruirea lor şi punerea la dispoziţia acestora a echipamentului care trebuie să fie adecvat mărimii şi/sau riscurilor specifice sucursalei. Art.2.Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor trebuie să aibă acces la :

a) evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;

b) măsurile de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra echipamentului de protecţie care trebuie utilizat;

c) evidenţa accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum şi a accidentelor de muncă;

156

Page 88: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

d) rapoartele elaborate pentru autorităţile competente, privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi;

e) informaţii privind măsurile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi informaţii provenind de la instituţiile de control şi autorităţile competente în domeniu. Art.3. Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor participă la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi sunt consultaţi în prealabil de către angajatori (directori) cu privire la :

- orice măsură care ar afecta semnificativ securitatea şi sănătatea în muncă; - desemnarea lucrătorilor care se ocupă de activităţile de protecţie şi prevenire

a riscurilor profesionale din unitate (sucursală), denumiţi în continuare lucrători desemnaţi; - desemnarea lucrătorilor care aplică măsurile de prim-ajutor, de stingere a

incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor; - recurgerea, după caz, la servicii externe de prevenire şi protecţie; - organizarea şi planificarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în

muncă; Art.4. Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor au dreptul să solicite angajatorului (directorului) să ia măsuri corespunzătoare şi să prezinte propuneri în acest sens, în scopul diminuării riscurilor pentru lucrători şi/sau al eliminării surselor de pericol. Art.5. Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor nu pot fi prejudiciaţi din cauza activităţilor desfăşurate în baza prezentului Regulament. Art. 6. Reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din cadrul comitetelor de securitate şi sănătate trebuie să li se acorde un timp adecvat, fără diminuarea drepturilor salariale, şi să li se furnizeze mijloacele necesare pentru a-şi putea exercita drepturile şi atribuţiile care decurg din prezentul Regulament. Art.7. Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor au dreptul să apeleze la autorităţile competente, în cazul în care consideră că măsurile adoptate şi mijloacele utilizate de către angajator (director) nu sunt suficiente pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă. Art. 8. Reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor trebuie să li se acorde posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile inspectorilor de muncă şi inspectorilor sanitari, în timpul vizitelor de control. Art.9. Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor sunt consultaţi, participă şi pot desfăşura următoarele activităţi:

a) colaborează cu angajatorul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă;

b) însoţesc echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor; c) ajută lucrătorii să conştientizeze necesitatea aplicării măsurilor de securitate şi

sănătate în muncă; d) aduc la cunoştinţă angajatorului sau comitetului de securitate şi sănătate în

muncă propunerile lucrătorilor referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; e) urmăresc realizarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie; f) informează autorităţile competente asupra nerespectării prevederilor legale în

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

CAPITOLUL III ALEGEREA REPREZENTANŢILOR LUCRĂTORILOR

Art.10. Numărul de reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, care se aleg dintre lucrători la nivel de sector, serviciu, etc., va fi stabilit în funcţie de numărul total al lucrătorilor din acel sector, serviciu, etc., astfel :

157

Page 89: LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂmedia0.webgarden.ro/files/media0:4f33ca5ee22b1.pdf.upl/anexe CCM 2012.pdf · LISTA ANEXELOR LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ANEXA NR

de la 50 la 100 de lucrători - 2 reprezentanţi;de la 101 la 500 de lucrători - 3 reprezentanţi; de la 501 la 1.000 de lucrători - 4 reprezentanţi; Art.11. Alegerile reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor vor fi organizate de către angajator (director) sau reprezentantul legal al acestuia, care va nominaliza pe bază de decizie/ dispoziţie, comisia de organizare şi urmărire a alegerilor. Comisia va fi aleasă pe principiul parităţii angajator – sindicate. Art.12. Reprezentanţii lucrătorilor aleşi vor avea profesii diferite, în funcţie de ponderea cea mai mare în structura organizatorică a sectorului, serviciului, etc. Art.13. Alegerea reprezentanţilor lucrătorilor se va face prin vot secret, uninominal, validarea făcându-se de către comisia de organizare şi urmărire a alegerilor, cu 50 % + 1 din numărul participanţilor la vot , pe profesiile alese. Art.14. În caz de egalitate de voturi, se reiau alegerile în cel mult 3 zile lucrătoare, participând doar primii clasaţi cu acelaşi număr de voturi la sector, serviciu, etc. Art.15. În cazul unor contestaţii, acestea vor fi soluţionate în termen de 48 de ore, de către o comisie numită de angajator (director), formată din ing. Şef SSM, consilierul juridic al unităţii şi preşedintele de sindicat. Contestaţiile se depun în maxim 24 ore de la afişarea rezultatelor alegerilor, la Comisia de organizare şi urmărire a alegerilor. Art.16. La alegerile pentru desemnarea reprezentanţilor lucrătorilor pote participa oricare lucrător din cadrul sucursalei. Art.17. Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor trebuie să îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzătoare cel puţin nivelului de bază, astfel :

a) studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic;

b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim, cu o durată de cel puţin 40 de ore.

Cerinţa minimă de la pct. b) este considerată îndeplinită şi în situaţia în care lucrătorul a absolvit o formă de învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Art.18. Nivelul de bază se atestă prin diploma de studii şi certificatul de absolvire a cursului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Art.19.. Conţinutul minim al cursurilor necesare pregătirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru nivelul de bază conţine :

a) Cadrul legislativ general referitor la securitate şi sănătate în muncă; b) Concepte de bază referitoare la securitate şi sănătate în muncă; c) Noţiuni despre riscuri generale şi prevenirea lor; d) Noţiuni despre riscuri specifice şi prevenirea lor în sectorul corespunzător activităţii

unităţii; e) Acordarea primului ajutor;

Art.20. Cerinţele minime în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor sunt obligatorii şi trebuie îndeplinite în primul an, în cel mult 6 luni de la constituirea Comitetelor de securitate şi sănătate în muncă.

Cheltuielile aferente cursului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă vor fi suportate de sucursală. Art.21. Din rândul reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor aleşi la nivel de sucursală, aceştia îşi vor desemna reprezentanţii în cadrul Comitetelor de securitate şi sănătate în muncă la nivel de sucursală.

Numărul acestora va fi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetelor de securitate şi sănătate în muncă.

158