Click here to load reader

LISBETH DAMGAARD Mediefaget, læseplan · PDF file Hvordan bruger man Ppt + præsentationsteknik • Etik, sociale medier, opførsel på nettet, afsender/modtager – kommunikation

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LISBETH DAMGAARD Mediefaget, læseplan · PDF file Hvordan bruger man Ppt +...

 • Et fællesskab er noget, vi alle er med til at skabe

  Skovalleen 6 2880 Bagsværd tlf 4498 4335 www.bagsvardfriskole.dk

  En af skolens opgaver er at opdrage til demokratisk bevidsthed, social

  og interkulturel forståelse og deltagelse i skolens fællesskaber

  Vi forventer, at alle på skolen – elever, forældre og medarbejdere – deltager

  i skolens store fællesskab

  – en lille skole med store ambitioner og stolte traditioner

  • På BF er den sociale læring en integreret del af skoledagen – både i skoledagen og i klubtid

  • Social læring er både et mål og et middel for de aktiviteter der foregår på BF

  • Social læring er et fælles ansvar mellem børn – forældre og ansatte på BF

  • BF er et fællesskab, der skaber trygge rammer for læring og udvikling

  • I et fællesskab tæller alle – og social læring er limen der, binder fællesskabet sammen

  FO TO

  B A

  G SI

  D E:

  M IK

  A L

  S C

  H LO

  S S

  E R

  | M

  IK A

  LS .D

  K ·

  G R

  A FI

  SK D

  ES IG

  N O

  G Ø

  V R

  IG E

  FO TO

  S: L

  IS B

  E T

  H D

  A M

  G A

  A R

  D |

  P O

  ET IC

  -A D

  .D K

  • Tekstbehandlingsprogram – Word, Pages, Open Office. opsætning af pæn side fx indsætte billeder, links, 10 fingersystem

  • Ppt og Prezi. Hvordan bruger man Ppt + præsentationsteknik

  • Etik, sociale medier, opførsel på nettet, afsender/modtager – kommunikation

  • Film, at lave en film, klip, filmiske virkemidler – herunder gerne teori (storyboard mv)

  • Kendskab til hardware

  • Lære at begå sig på intra.

  • Billedbehandling (Photoshop), layout, formidling,

  • Programmering – fx vha. code.org og scratch.mit.edu

  • Computerspil – forholde sig til, vurdere spillene

  • Apps? Fra forenklede fælles mål dansk, 5. og 6. klasse: Færdighedsmål: Eleven kan bruge it- og tænkeredskaber til at få ideer Vidensmål: Eleven har viden om it- og tænkeredskaber til ideudvikling Færdighedsmål: Eleven kan udarbejde forprodukter til dramatiske, dokumentariske og interaktive produktioner Vidensmål: Eleven har viden om synopse, manuskript og storyboard Vidensmål: Eleven har viden om virkemidler i drama og dokumentar på film, i tv og på internettet Færdighedsmål: Eleven kan respondere kriteriebaseret på virkemidler Fra forenklede fælles mål, dansk, 3-4 kl: Vidensmål: Eleven har viden om opsætning af tekst i håndskrift og tekstbehandling

  Mediefaget, læseplan

Search related