of 17 /17
L-novice Lions Distrikt 129 Slovenija Pomagamo - We Serve Biti za druge - Being there for others __________________________ Maj 2012 UVODNIK Namesto uvodnika: Dobro je dajati, če vas kdo prosi, še bolje pa je, če dajete ne naprošeni, iz razumevanja. Za človeka odprtih rok je iskanje tistega, ki bo dar sprejel, večja radost od darovanja. Mar je na svetu kaj, kar boste zadržali zase? Vse kar imate, bo nekega dne darovano. Darujte torej zdaj, da bo čas darovanja vaš, ne šele vaših dedičev. Kahlil Gibran prerok (o daru) KONVENCIJA DISTRIKTA V ANKARANU

Lions Distrikt 129 Slovenija · Za človeka odprtih rok je iskanje tistega, ki bo dar sprejel, večja radost od darovanja. ... 3. Poročilo guvernerja distrikta 4. Poročilo tajnika,

  • Upload
    lamnhu

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Lions Distrikt 129 Slovenija · Za človeka odprtih rok je iskanje tistega, ki bo dar sprejel,...

Page 1: Lions Distrikt 129 Slovenija · Za človeka odprtih rok je iskanje tistega, ki bo dar sprejel, večja radost od darovanja. ... 3. Poročilo guvernerja distrikta 4. Poročilo tajnika,

L-novice

Lions Distrikt 129 Slovenija Pomagamo - We Serve Biti za druge - Being there for others

__________________________ Maj 2012

UVODNIK

Namesto uvodnika:

Dobro je dajati, če vas kdo prosi, še bolje pa je, če dajete ne naprošeni, iz razumevanja. Za človeka odprtih rok je iskanje tistega, ki bo dar sprejel, večja radost od darovanja. Mar je na svetu kaj, kar boste zadržali zase? Vse kar imate, bo nekega dne darovano. Darujte torej zdaj, da bo čas darovanja vaš, ne šele vaših dedičev. Kahlil Gibran prerok (o daru)

KONVENCIJA DISTRIKTA V ANKARANU

Page 2: Lions Distrikt 129 Slovenija · Za človeka odprtih rok je iskanje tistega, ki bo dar sprejel, večja radost od darovanja. ... 3. Poročilo guvernerja distrikta 4. Poročilo tajnika,

Sklic skupščine Lions Distrikta 129 Slovenija v Ankaranu

Skupščino Zveze Lions klubov, Distrikt 129, Slovenija, bo v soboto, 26. maja 2012, ob 16.00 v Hotelu Convent, Jadranska c. 25, 6280 Ankaran Dnevi red skupščine: 1. Otvoritev skupščine 2. Izvolitev delovnega predsedstva in organov skupščine 3. Poročilo guvernerja distrikta 4. Poročilo tajnika, zakladnika in pooblaščencev guvernerja distrikta 5. Razprava o poročilih in sprejem poročil 6. Obravnava in sprejem Strategije Lions Distrikta 129 Slovenija za obdobje 2012-2017 7. Sprejem sklepa o pobratenju Lions Distrikta 129 Slovenija, Lions Distrikta 126 Hrvaška in Lions Distrikta 108 Ta2 Italija 8. Sprejem sklepa o pridružitvi Lions Distrikta 129 Slovenija v Zvezo humanitarnih organizacij Slovenije in v Humanitarni odzivni center 9. Podelitev priznanj guvernerja distrikta 10. Razrešnica guvernerju distrikta 11. Volitve novega guvernerja in obeh viceguvernerjev 12. Programski nagovor novega guvernerja 13. Predstavitev 52. mednarodne konvencije LCI 2014 v Hamburgu s strani Hans Peter Fisherja, ambasadorja konvencije iz Nemčije. 14. Razno Vsak Lions klub ima pravico, da na skupščino pošlje število delegatov v skladu z delilnikom, ki nam ga je posredoval LCI in je odvisen od števila članstva na dan 1.4.2012 (delilnik je v prilogi, glejte kolono Number Eligible Delegates za vaš klub). Registracija delegatov za skupščino bo možna eno uro pred skupščino (15.00 - 16.00). Prosim vas za točnost, saj bomo skupščino začeli točno ob uri. Se veselimo srečanja z vami. Dorijan Maršič, Guverner

K

andidati za volitve

Podatki o kandidatih za volitve za funkcije guvernerja, 1. viceguvernerja in 2.

. Zoran Vodopija - kandidat za governerja distrikta istrikta

viceguvernerja distrikta za mandat 2012-2013. 12. Alenka Marter - kandidatka za 1. viceguvernerko d3. Jurij Šarman - kandidat za 2. viceguvernejrja distrikta.

Page 3: Lions Distrikt 129 Slovenija · Za človeka odprtih rok je iskanje tistega, ki bo dar sprejel, večja radost od darovanja. ... 3. Poročilo guvernerja distrikta 4. Poročilo tajnika,

Zoran Vodopija (Lions Klub Slovenj Gradec)

Kandidat za Guvernerja Lions Distrikta 129 Slovenija

Rojen 26.08.1963 v Črni na Koroškem. Osnovno šolo obiskoval v

d junija 2004 prevzel vodenje trgovsko storitvenega podjetja S CENTER d.o.o. na

991 aktivni udeleženec vojne za Slovenijo. Sodeloval sem v operacijah na mejnem prehodu

obiji: potapljanje, tenis, igranje kitare. ons Kluba Slovenj Gradec, 2000-2001 predsednik

cone, kar zaradi tiskarske napake ni zabeleženo v takratnem Lions

07-08, 2008-09 in 2009-10 predsednik 4. regije D129-Slovenija, LCI. nija, LCI.

Alenka Marter (Lions klub Ljubljana TIVOLI)

Kandidatka za 1. Vice- guvernerko Lions Distrikta 129 Slovenija

Mariboru sem se rodila 15. avgusta 1948 mami Alenki in

r

ivela in šolala sem se v Kopru in Ljubljani, maturirala sem v

Vuzenici in od 3.razreda naprej v Slovenj Gradcu. Maturiral 1981 na Gimnaziji Ravne, na Ravnah na Koroškem. Diplomiral 1988 na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti, smer lesarstvo s temo Analiza stroškov in ekonomika poslovanja Tovarne pohištva Pameče. Pripravništvo opravljal v več proizvodnih podjetjih Lesne Slovenj Gradec. Po opravljenem strokovnem izpitu pa sem bil razporejen na delovno mesto tehnologa v tapetniški proizvodnji tovarne blazinjenega pohištva Nova Oprema, Slovenj Gradec. 1991 - 1999 zaposlen v podjetju Zepter Slovenica d.o.o., eno leto kot vodja logistike, pol leta kot pomočnik direktorja prodaje in slabih sedem let kot direktor prodaje za Slovenijo. Od maja 1999 zaposlen v podjetju Gorenje Trgovina d.o.o., (Gorenje GTI), d.o.o.

kot direktor programa„les in lesni izdelki“. Leta 2001 sem bil na programu „ekologija“ angažiran v skupini ki je izvajala gradnjo Čistilne naprave Celje v konzorciju Wabag, Vegrad, Gorenje GTI. ORavnah na Koroškem. Podjetje je v 100% zasebni lasti, vendar sam v njem nimam lastniškega deleža. Dejavnost podjetja je prodaja gradbenih strojev, opreme in storitev za gradbeništvo. Aktualno recesijo, tisti, ki dobavljamo gradbenim podjetjem, Čutimo verjetno še bolj kot gradbena podjetja sama. Trenutno se še uspešno borimo za preživetje. 1Holmec in v Dravogradu. Sem poročen z Barbaro, imava štirinajstletno hčerko Evo. H1996 sem bil med ustanovnimi Člani LiLK Slovenj Gradec. 2002-03 predsednik imeniku. V letih 202010-11 sem bil drugi viceguverner in v 2011-12 prvi viceguverner D-129 Slove

Vočetu Milanu Černčec. Žal sem ostala edinka, a k sreči imam še oba starša ki zdaj v starosti živita v Begunjah na Go enjskem. ŽNemčiji, kjer sem z starši bivala osem let. Študirala sem komunikologijo in sociologijo na filozofski fakulteti državne univerze v Münchnu.

Page 4: Lions Distrikt 129 Slovenija · Za človeka odprtih rok je iskanje tistega, ki bo dar sprejel, večja radost od darovanja. ... 3. Poročilo guvernerja distrikta 4. Poročilo tajnika,

Poročila sem se z Petrom, takrat košarkarjem AŠK Olimpije, ki je zdaj že več let član Lions

o treh in pol desetletjih aktivnega dela (najprej v Galeriji Labirint in odd. za komercialni

em ustanovna članica četrtega slovenskega lions kluba Ljubljana TIVOLI in prva klubska

la in ob podpori sočlanov iz drugih

deležila sem se evropskih LIONS konvencij v Zurichu, Deauvillu in Bologni. Občudovala

em mora biti in je osnova vsakega naprednega prepričanja. eutrudno

Jurij Šarman (Lions Klub Ptuj)

Kandidat za 2. Vice-guvernerja Lions Distrikta 129 Slovenija

kluba Ljubljana Forum in upokojenec. Imava dva pridna sinova: 38 letnega Uroša, ki je 10 let živel, študiral in delal v ZDA ter je član Lions kluba Omnia in 35 letnega Boruta, ki je v Nemčiji postal magister prava zdaj pa je lastnik fitnesa v Kranju. Vnuka Luk in Mik sta 11- in 9-letna šolarja. Ptisk pri Mladinski knjigi, nato v tajništvu Rektorata Univerze v Ljubljani in končno od leta 1989 naprej v mojizasebni jezikovni šoli Domina ) sem se jeseni 2008 upokojila. Stajnica. To dolžnost sem po letu 1993 opravljala še trikrat. Bila sem predsednica kluba leta 2000, nekajkrat članica kabineta guvernerja, 2005 tajnica guvernerja Andreja Orla in kasneje conska predsednica v ljubljanski regiji. V prvih letih razvoja lionizma sem v Ljubljani pripravljaklubov ter pomoči in sodelovanju številnih slovenskih akademskih umetnikov tudi uresničila štiri večje humanitarne prireditve: Rojstvo novega, Luč vsem, Vidim te in Moč cvetja. Usem svetovne LIONS konvencije na Havajih, v Osaki, Detroitu, Hongkongu, Bostonu in Seattlu. HumanizAltruizem pa je zame najpomembnejša človekova lastnost. Če ti dve podlagi nin uspešno uresničujemo lionsi razvijamo našo družbo v žlahtnejšo in srečnejšo skupnost.

Rojen 22. novembra 1963 na Ptuju, kjer tudi živi. Po izobrazbi je

svojem poklicnem delu se je vedno ukvarjal z mladimi. Poučeval je

t

učitelj zgodovine in sociologije. S partnerko Vido imata hčerko Dašo. Vna osnovni šoli, delal kot vzgojitelj v dijaškem domu na Ptuju, štirinajst let pa vodil mladinski center na Ptuju, kjer je trenutno tudi zaposlen. Je član upravnega odbora Evropske mreže mladinskih centrov s sedežem v Strasbourgu in član strokovnega sveta Mladinske mreže MaMa, krovne organizacije mladinskih centrov v Sloveniji. V lokalnem okolju je bil tri mandate aktiven kot mestni svetnik.

prostovoljec v Društvu prijateljev mladine Ptuj. Aktivno sodeluje ko Je ustanovni član Lions kluba Ptuj od leta 1998. Od 2008/2009 je conski predsednik 3. cone 4. regije oziroma sedaj 2. cone 6. regije. Od 2008/2009 je tudi pooblaščenec guvernerja za programe za otroke in mladino/Lions Quest.

Usposabljanje predsednikov in tajnikov Lions in Leo klubov Lions šola našega distrikta vsako leto pred sobotno skupščino, pripravi tudi dvodnevno izobraževanje z delavnicami za nove predsednike Lions in Leo klubov ter tajnike. Tokratno

Page 5: Lions Distrikt 129 Slovenija · Za človeka odprtih rok je iskanje tistega, ki bo dar sprejel, večja radost od darovanja. ... 3. Poročilo guvernerja distrikta 4. Poročilo tajnika,

izobraževanje bo potekalo v Hotelu Convent v Ankaranu. Udeleženci letošnjega usposabljanja bodo pridobili znanje o zgodovini in organizaciji svetovnega in slovenskega lionizma, veščin v vodenju kluba, prepoznavanju ustaljenih Lions projektov ter v delavnici razmišljali in pripravili osnutke svojega delovnega programa. Usposabljanje je idealna priložnost za izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter vezenju prijateljskih stikov med klubi.

S hipnozo do sprememb Marko Kocjančič

Na usposabljanju za nova vodstva Lions klubov, bo v petek zvečer 25. maja, po skupni večerji sledila delavnica, predavanje s praktičnim prikazom hipnoze. Gostili bomo Božidarja Grilca, aktivnega hipnoterapevta. Zaključil je ameriško šolo hipnoterapije OHTC pri Geraldu F. Keinu, ki je svetovno eno najbolj priznanih imen v svetu hipnoze in hipnoterapije. Božidar je tudi član ameriške zveze hipnoterapevtov National Board of Hypnosis z uradnim nazivom Board Certified Hypnotist. Aktiven je v Sloveniji kot v tujini. Trenutno vodi nekaj mednarodnih

izobraževanj hipnoze. Njegovih storitev se poslužuje pisana paleta ljudi, od preprostih, do športnikov in podjetnikov. Vsekakor več, kot jih je to javno pripravljeno priznati. Dne 21.4.2012 je v Zagrebu potekal zgodovinski dogodek. Pod Božidarjevim vodstvom je bil organiziran prvi mednarodni kongres hipnoterapevtov s področja naše bivše skupne države. Udeležba je bila številna in mednarodna z udeležbo iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Božidar se je našemu vabilu prijazno odzval. V znak podpore našemu Lions poslanstvu bo vsakemu udeležencu delavnice osebno poklonil knjigo Hipnotizirajte se (s hipnozo do sprememb). Več si lahko ogledate na http://www.grilc.com

Page 6: Lions Distrikt 129 Slovenija · Za človeka odprtih rok je iskanje tistega, ki bo dar sprejel, večja radost od darovanja. ... 3. Poročilo guvernerja distrikta 4. Poročilo tajnika,

MEDNARODNE AKTIVNOSTI

Konvenciji soednjih distriktov

V teh dneh sta potekali tudi konvenciji naših sosednjih distriktov s katerimi že vrsto let odlično sodelujemo in s katerimi bomo 1.6.2012 s podpisom sporazuma o pobratenju med distrikti 126 Hrvaška, 129 Slovenija in 108 Ta2 Italija, še bolj utrdili prijateljstvo. Guverner Dorijan Maršič se je 12.5. udeležil konvencije D 108 Ta2 Italija v Maniagu. Guverner italijanksega distrikta je poudaril medsebojno spoštovanje, odlično delo italijansko-slovenskih odborov ter sodelovanje klubov in Lionov. V soboto in nedeljo od 19.-20.5. pa sta Mednarodni direktor Janez Bohorič in guverner Dorijan Maršič pozdravila skupščino hrvaškega distrikta na Plitvicah. Ob pozdravnih nagovorih je ID Bohorič tudi predal Certifikate of Appreciation štirim zaslužnim Lions.

LIONS DOBRODELNE AKTIVNOSTI

Največja Lions rolada

(vir žurnal24.si) Člani Lions Klub Forum Ljubljana so prodali več kot 5 tisoč kosov 270-metrske rolade, izkupiček od prodaje pa bo šel v dobrodelne namene, in sicer podpori aktivnemu vključevanju slepih in slabovidnih v športne, rekreativne, izobraževalne in druge dejavnosti. Rolada, ki jo prodajajo na Kongresnem trgu v Ljubljani, je bila zjutraj pred začetkom prodaje, dolga 270 metrov, tehtala pa je 500 kilogramov. Po besedah prirediteljev so za njeno izdelavo potrebovali kar 24 ur.

Page 7: Lions Distrikt 129 Slovenija · Za človeka odprtih rok je iskanje tistega, ki bo dar sprejel, večja radost od darovanja. ... 3. Poročilo guvernerja distrikta 4. Poročilo tajnika,

Igor Savič iz omenjenega kluba je za zurnal24.si dejal, da so prodali nekaj več kot 5 tisoč kosov rolade in tako zaslužili nekaj čez 10 tisoč evrov. Računali so sicer, da bodo prodali še 5 tisoč kosov več, a kot pravi Savič, so kljub temu zadovoljni. "Nekaj bodo prispevali še sponzorji, smo pa veseli, da smo spet obudili to akcijo in da bo živela še v prihodnosti," je dejal Savič.

Veliki dobrodelni koncert Lions Škofja loka V soboto 12. maja je Lions klub Škofja loka organiziral veliki dobrodelni koncert, katerega izkupiček je bil namenjen pomoči ljudem v stiski. V športni dvorani Trata je nastopila vokalna skupina Perpetuum, Jazzile. Koncert je bil, tako kot lani, v celoti razprodan.

Page 8: Lions Distrikt 129 Slovenija · Za človeka odprtih rok je iskanje tistega, ki bo dar sprejel, večja radost od darovanja. ... 3. Poročilo guvernerja distrikta 4. Poročilo tajnika,

Obletnica LK Sežana Člani LC Sežana s svojimi partnerji in gosti iz drugih Lions Klubov in s prijatelji so se srečali na dobrodelnem srečanju - obletnici Charte Nighta v Gostišču Stari grad v Senožečah. Izkupiček dobrodelne prireditve bodo prispevali za pomoč reprezentanci slepih in slabovidnih Slovenije v igri s svetlečo žogo za priprave na letošnje Paraolimpijske igre v Londonu in za pomoč najbolj socialno ogroženim družinam z območja našega kluba.

Guverner distrikta 129 Slovenije je postal Osebnost Primorske za mesec april Dorijan Maršič je direktor ITF- Mednarodne ustanove za krepitev človekove varnosti. V začetku aprila je po svetu in v Sloveniji potekala globalna akcija, ki je širila naše razumevanje o problematiki min. Posodi svojo nogo - zavihaj hlačnico za prepoved uporabe min, je naslov dobrodelnega koncerta, ki je bil v koprski Taverni 4. aprila, prav na Mednarodni dan ozaveščanja o nevarnosti min. Skupaj so dobrodelni koncert pripravili ITF in Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem. Veliko sodelujočih je v dober namen povezal prav Koprčan Dorijan Maršič. Pogovor o kampanji, humanitarnem delu, dobrodelnosti in lionizmu je z njim v soboto na valovih radia Koper opravila novinarka Nataša Benčič. Pogovor lahko poslušate na tej povezavi. http://tvslo.si/predvajaj/dorijan-marsic/ava2.135647785/

Dobrodelni Leo tek LK Novo mesto Dobrodelni Leo tek je vnovič pokazal, da »Kdor hoče, ta zmore!« res drži. Na dogodek so organizatorji Dobrodelni Leo klub Novo mesto uspeli privabiti 50 otroških tekačev, 170 za rekreativni tek in 50 zumbašic ter zbrati 1500 evrov. Bon so predali 9-letnemu dečku Florjanu za nakup prilagojenega prenosnega računalnika.Dobrodelni Leo klub Novo mesto bi se na tem mestu želel zahvaliti vsem, ki ste na kakršen koli način pomagali pri soustvarjanju te prireditve. Velja omeniti, da so se vsi sodelujoči na dogodku odpovedali honorarju. »Konec dober, vse dobro« do naslednjega leta.

Page 9: Lions Distrikt 129 Slovenija · Za človeka odprtih rok je iskanje tistega, ki bo dar sprejel, večja radost od darovanja. ... 3. Poročilo guvernerja distrikta 4. Poročilo tajnika,
Page 10: Lions Distrikt 129 Slovenija · Za človeka odprtih rok je iskanje tistega, ki bo dar sprejel, večja radost od darovanja. ... 3. Poročilo guvernerja distrikta 4. Poročilo tajnika,
Page 11: Lions Distrikt 129 Slovenija · Za človeka odprtih rok je iskanje tistega, ki bo dar sprejel, večja radost od darovanja. ... 3. Poročilo guvernerja distrikta 4. Poročilo tajnika,

Navtični vikend na Rogli

V soboto, 5. maja je na zgornjem akumulacijskem jezeru na Planji, na nadmorski višini 1517 m, zgrajenem za potrebe zasneževanja smučišča Rogli, potekal prvi Navtični vikend na Rogli 2012 s promocijsko jadralno regato na jadrnicah Mini 12. Na jadralni regati so se pomerili skiperji jadralnih regat Konjičanka 2012 in Lions rallya 2012.

MEDIJSKE OBJAVE

Page 12: Lions Distrikt 129 Slovenija · Za človeka odprtih rok je iskanje tistega, ki bo dar sprejel, večja radost od darovanja. ... 3. Poročilo guvernerja distrikta 4. Poročilo tajnika,
Page 13: Lions Distrikt 129 Slovenija · Za človeka odprtih rok je iskanje tistega, ki bo dar sprejel, večja radost od darovanja. ... 3. Poročilo guvernerja distrikta 4. Poročilo tajnika,
Page 14: Lions Distrikt 129 Slovenija · Za človeka odprtih rok je iskanje tistega, ki bo dar sprejel, večja radost od darovanja. ... 3. Poročilo guvernerja distrikta 4. Poročilo tajnika,
Page 15: Lions Distrikt 129 Slovenija · Za človeka odprtih rok je iskanje tistega, ki bo dar sprejel, večja radost od darovanja. ... 3. Poročilo guvernerja distrikta 4. Poročilo tajnika,

NAJAVA DOGODKOV

S hojo lahko pomagate

Humanitarno društvo Lions klub Brnik v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Kranj, Občino Cerklje na Gorenjskem in Agencijo za okolje pripravlja pohod trojk v nordijski hoji “Hodim, da pomagam – Gibanje v zdravem okolju”. V idiličnem okolje pod Krvavcem, s štartom pri gostilni »Pod Jenkovo Lipo«, Dvorje pri Cerkljah, se boste na hojo pognali zadnjo soboto v maju, 26.5.2012. Start bo ob 10. uri, poti so označene in brez prometa. Krajša ravninska, ki je dolga približno 6 km, in daljša hribovita, približno 10 km, pohod pa bo potekal po čudovitih gozdnih in travnatih poteh. Štartnina, ki bo znašala 15 EUR po osebi, bo v celoti namenjena cepljenju otrok proti klopnemu meningoencefalitisu.

Pomladni koncert ob dnevu miru

Vabljeni, da se udeležite osrednje humanitarne prireditve ob Dnevu miru v Ljubljani, POMLADNEGA KONCERTA, ki bo v soboto, 9. junija ob 20 uri v Veliki dvorani Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani, Ižanska cesta 12. Program bodo izvajali učenci Konservatorija, ki so nam za to priložnost pripravili čudovit izbor največjih filmskih uspešnic. Zbrana sredstva od prodanih vstopnic bomo namenili za dodatno izobraževanje mladim talentom Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani.

Ne spreglejte:

• 25., 26..maj.2012 - Konvencija Zveze Lions klubov, D-129, Slovenija v Ankaranu • 25. maj ob 20h dobrodelni Stand-up v Tropic cafe – Leo klub Konjice • 26.maj.2012 - Hodim, da pomagam - Gibanje v zdravem okolju - Lions klub Brnik • 26. maj ob 20h v športni dvorani Komendi – Veliki dobrodelni koncert z vrhunskimi

glasbeniki - LK Domžale • 1.-2. junij. regata »Z Jadri proti drogi« v Poreču v organizaciji hrvaškega distrikta.

Pobratenje distriktov D 129 Slovenija, D 126 Hrvaška in D 108 Ta2 Italija • 30. maj do 2. junij 2012- LK Konjice prireja VI. Lions Rally • 9. junij ob 20h Pomladni koncert v okviru Dneva miru – Lions in Leo klub Ljubljana

Tivoli • 19. junij ob 20h Layerjeva hiša Kranj Dobrodelni koncert Severa in Gal Gjurin - Leo • 19. junija do 1. julija 2012 - 95. mednarodna konvencija LCI 2012 - Busan, Južna

Koreja

Page 16: Lions Distrikt 129 Slovenija · Za človeka odprtih rok je iskanje tistega, ki bo dar sprejel, večja radost od darovanja. ... 3. Poročilo guvernerja distrikta 4. Poročilo tajnika,

FOTOGALERIJA

Page 17: Lions Distrikt 129 Slovenija · Za človeka odprtih rok je iskanje tistega, ki bo dar sprejel, večja radost od darovanja. ... 3. Poročilo guvernerja distrikta 4. Poročilo tajnika,

__________________________________________

Lions Clubs International Distrikt 129 Slovenija Veseli bomo vaših prispevkov. Pošljite jih na naslov [email protected]. Spremljate nas na spletu:

Twitter Facebook Lions Distrikt 129