Linjefag MILJ£© & SCIENCE NATUR & BEV£â€ GELSE SPROG & ... Sprog & samfund Interesserer du dig for dit

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Linjefag MILJ£© & SCIENCE NATUR & BEV£â€ GELSE SPROG &...

 • Linjefag MILJØ & SCIENCE NATUR & BEVÆGELSE SPROG & SAMFUND

  Ulkebøl Skole

  Linjefag MILJØ & SCIENCE NATUR & BEVÆGELSE SPROG & KULTUR

 • VALG AF LINJE: Basisundervisningen er den samme i alle 3 linjer, dette skal sikre elever- nes viden i forhold til fælles mål og folkeskolens afgangsprøve. Holdtimer og valgfag omlægges og integreres i linjernes tilbud som 2 timer pr. uge.

  EKSEMPEL PÅ ET SKEMA FOR 7. KLASSE:

  Valg af linjefag for kommende 7. klasser

  7. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

  08.00 – 09.00 Dansk Dansk Dansk Dansk Matematik

  09.10 – 10.10 Dansk Historie F/K F/K Madkunds.

  10.25 – 11.25 Geografi Matematik Engelsk Matematik Madkunds.

  11.55 – 12.55 Tysk Engelsk Matematik Historie Idræt

  13.05 – 14.05 Biologi Tysk Idræt Linjefag Dansk

  14.10 – 15.10 FF FF Linjefag FF

  15.15 – 16.15 FF 10 uger

 • BAGGRUND: Byrådet har vedtaget, at der etable- res linjetilbud i overbygningsskoler fra skoleåret 2013/14 Som konsekvens heraf har skoleledel- sen sammen med en nedsat arbejds- gruppe udarbejdet et forslag til 3 linjer i udskolingen. Skolebestyrelsen har godkendt linjerne og har et udtrykke- ligt ønske om at støtte op om tiltaget.

  MÅL: Formålet med linjeopbygningen er: • at skabe øget motivation og in-

  teresse hos eleverne gennem et positivt tilvalg med mulighed for fordybelse inden for det specifikke for linjen.

  • at eleverne får mere ud af skole- gangen og erhverver sig bedre fun- derede kundskaber og færdigheder.

  • at eleverne får et godt udgangs- punkt for at vælge den rigtige ungdomsuddannelse.

  ULKEBØL SKOLE TILBYDER 3 LINJER:

  DER KAN VÆLGES FRIT Der er ingen faglige optagelseskrav, men alene elevernes interesse, der afgør klassesammensætningerne. For at få mest muligt ud af linjevalget er det vigtigt, at eleven vælger ud fra interesse, frem for hvad vennerne vælger. Det er skolens mål, at så mange elever som muligt får deres 1. ønske opfyldt, sker dette ikke, vil eleven og forældrene blive tilbudt en samtale med skolens ledelse. Som udgangspunkt er valget bindende for 3 år.

  MILJØ & SCIENCE NATUR & BEVÆGELSE SPROG & SAMFUND

 • Miljø & science

  Er du nysgerrig, og kan du lide at eksperimentere? Kan du lide at fordybe dig i et emne? Kan du tænke kreativt og alternativt i forhold til løsninger?

  Vi sætter fokus på emner inden for det naturvidenskabelige område. På miljø- og sciencelinjen kommer du til at arbej- de med projekter og forsøg, som fore- går på skolen, men også ekskursioner.

  VI ARBEJDER BL.A. MED • SOLCELLEBILER • SKRALD ELLER RESSOURCER? • VAND • DRONEBYGNING • FJERNVARME

  • BIOGAS • LEGO MINDSTORM • UNIVERSET • HOW IT WORKS

 • Natur & bevægelse

  Kan du lide at få sved på panden? Kan du lide udfordringer og at arbejde sammen som hold? Kan du lide at være aktiv i naturen og være ude i al slags vejr?

  Vi dyrker enkelte traditionelle idræts- grene - men udforsker også nye. Vi prøver kræfter med en masse uden- dørs aktiviteter som for eksempel orienteringsløb, mountainbike og kajak.

  VI ARBEJDER BL.A. MED • OVERNATNINGSTUR • DELTAGELSE I LANDSDÆKKEN-

  DE KONKURRENCER • MAD OVER ILD • MINITRÆNERKURSUS

  • KANO/KAJAK • O-LØB • FØRSTEHJÆLPSKURSUS • AKTIV LEJRSKOLE • KLATRING

  *Bemærk: Du skal have en cykel til rådighed i linjefagstimerne

 • Sprog & samfund

  Interesserer du dig for dit nære samfund, og er du nysgerrig på den store verden?

  Vil du vide, hvordan historie og globalisering har formet den verden, vi lever i?

  Er du glad for engelsk og tysk, og er du frisk på at snuse til nye sprog?

  Vi arbejder med emner og forløb om Sønderborg, Danmark og resten af verden. Dermed kan du få større ind- blik i de samfund, du er en del af.

  VI ARBEJDER BL.A. MED • KEND DIN BYS HISTORIE • SAMARBEJDE MED GLOBAL

  HOUSE • MAD FRA ANDRE LANDE • INTERNATIONALE AFTRYK

  I SØNDERBORG • VIRTUEL REJSEPLANLÆGNING

  • PRODUKTION AF KORTFILM PÅ

  ANDRE SPROG • SPROGFORLØB AF KORTERE

  ELLER LÆNGERE VARIGHED • AMERIKANISERING AF

  DANMARK • MINDRETAL

 • Ulkebøl Skole, Kaplenivej 3, 6400 Sønderborg - Tlf.: 88 72 44 07 www.ulkebol.skoleintra.dk

 • Valgseddel Elevnavn: ________________________________________ Klasse: __________________________

  Der skal nu ønskes 2 af 3 linjer. Der skal sættes 2 krydser. Ud fra disse krydser danner lærerne på 6. årgang sammen med ledelsen de nye klasser.

  Elevunderskrift

  Valgseddel udfyldes og afleveres til klasselæreren

  Forælderunderskrift Lærerunderskrift

  MILJØ & SCIENCE

  NATUR & BEVÆGELSE

  SPROG & SAMFUND

 • Ulkebøl Skole, Kaplenivej 3, 6400 Sønderborg - Tlf.: 88 72 44 07

  D E

  S IG

  N F

  O R

  D I.D

  K

  Ulkebøl Skole

  www.ulkebol.skoleintra.dk Ulkebøl Skole, Kaplenivej 3, 6400 Sønderborg - Tlf.: 88 72 44 07