16
LÍNIA D’ALTA TENSIÓ, NO.

Linia alta tensió

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Linia alta tensió

LÍNIA D’ALTA TENSIÓ, NO.

Page 2: Linia alta tensió
Page 3: Linia alta tensió

PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LÍNIA AÈRIA D’ALTA TENSIÓ DE 132 KV ENTRE L’ALFORÍ I LA CENTRAL ELÈCTRICA D’IBERDROLA A BENEIXAMA

Page 4: Linia alta tensió

La línia d’alta tensió es construeix per poder evacuar l’energia elèctrica produïda a la Central Termosolar d’ENERSTAR, ubicada a l’Alforí de Villena, junt a la presó.

Aquesta línia ha d’anar fins la Central Elèctrica que Iberdrola té al terme municipal de Beneixama. (21 km de fils i postes)

Page 5: Linia alta tensió

El projecte actual és una modificació del primer presentat. (Desembre de 2008)

El primer tenia també un traçat al llarg de tot el terme municipal de Beneixama, per la zona nord, però molt més allunyat del poble.

Ara, el que han fet, és una simple modificació d’aquell i ens l’han acostat a la vora del casc urbà.Tindrem postes i cablejat al costat mateix del cementeri o el dipòsit d’aigua potable.

Page 6: Linia alta tensió

Quines característiques té?-Corrent alterna trifàsica. Alta tensió.-Tensió: 132 kV (fins a 145 kv)-Longitud total: 21,8 km-Número de postes: 65-Longitud en el terme: 5.938 metres-Núm. Postes en el terme: 19

Page 7: Linia alta tensió

I PER ON VA?

-De la vereda del Camp al Cementeri de Beneixama.

-Del Cementeri a la Central, passant per darrere del dipòsit i el banc cap a Baltasar i pel nord de La Torre.

-6.000 metres de cables d’alta tensió.

-19 postes enormes al llarg del terme municipal.

* Mireu el mapa: el traçat és aproximat, amb 19 postes reals.

Page 8: Linia alta tensió
Page 9: Linia alta tensió

I passa molt a prop del poble?

•Passa massa prop. La zona més pròxima està a 350 metres de les primeres cases del casc urbà.•A menys de 1.000 m del despatx del Sr. Alcalde.

Page 10: Linia alta tensió

I els postes, són bonics?

•Cada poste és un castell de ferro de 40 metres d’altura.

•D’ells penjaran un manoll de fils fins uns 12 m del terra.

•Massa perillós, fins i tot per a qui estiga treballant a prop d’ells, encara que siga en moments puntuals.

Page 11: Linia alta tensió

Mireu el perfil dels postes i els fils en la zona del Cementeri i la carretera de Fontanars.

Page 12: Linia alta tensió

Per a què no hi haja equívocs com en la famosa línia de Biar:

-El 19 de desembre de 2008 es publica la Informació pública del primer projecte de línia d’alta tensió.

-Trenta dies per fer al·legacions.

-Reunió informativa a l’Auditori per a tot el públic interessat.

-Els representants de l’empresa Enerstar ja han passat per l’Ajuntament governat per PSOE i JpB. Se’n van amb les mans buides.

Page 13: Linia alta tensió

1.700 al·legacions presentades.

L’empresa sembla que ho veu clar. Alguna visita més a l’Ajuntament sense fruits. (No volem la línia. Com a mal menor, soterrada).

Última visita de l’empresa un mes abans de les eleccions. Porta un nou projecte (l’actual) i un conveni per signar amb l’Ajuntament governat per PSOE i JpB.

Se’n van igual que han vingut. L’Equip de Govern diu NO A L’ALTA TENSIÓ i NO A CAP CONVENI.

Page 14: Linia alta tensió

Eleccions Municipals.

Canvi d’Equip de Govern. 10 de juny de 2011. Alcalde: Antonio T. Valdés Vidal.

11 d’octubre de 2011. Informació pública del projecte B (l’actual).

Reunions informatives amb els propietaris.

170 al·legacions.

Signatura de conveni de l’Equip de Govern del PP. No s’han resolt les al·legacions.

200.000 € de compensacions. Una línia d’alta tensió per a sempre.

Page 15: Linia alta tensió

6.000 metres de fils penjant de 19 postes.

1 9 p o ste s d e 40 m e tre s d ’altura.

s p e r a se m p re , p e r a to ta la vid a.É

O cup a te rre nys d e cultiu , co nve rtint-se e n una

am e na a p e r a to ts e ls q ue all hage n d e tre b allar.ç í

Talla p e r la m e itat to t e l te rm e m unicip al, fo rm ant una

e no rm e b arre ra e ntre e l p o b le i la z o na no rd , la d e la

Se rra d e la So lana.

Alta te nsi d e 1 32 kV.ó A m e nys d e 400 m e tre s d e l casc

urb d e la p o b laci .à ó

Tot per 200.000 €

Page 16: Linia alta tensió