LINGUA LATINA LINGUA LATINA

 • View
  338

 • Download
  18

Embed Size (px)

Text of LINGUA LATINA LINGUA LATINA

 • Course ContentContenido del curso

  Contenu du cours

  Kursinhalt

  Contenuto del corso

  Contedo do curso

  LINGUA LATINA

  Nvel 33

  Livello 3 3

  Niveau 3

  Nivel 3

  Level 3Stufe 3 3

  LATINLATIM

  LATINO LATN

  LATINLATEIN

  Course ContentContenido del curso

  Contenu du cours

  Kursinhalt

  Contenuto del corso

  Contedo do curso

  LINGUA LATINA

  Nvel 33

  Livello 3 3

  Niveau 3

  Nivel 3

  Level 3Stufe 3 3

  LATINLATIM

  LATINO LATN

  LATINLATEIN

 • CCB-LAT-L3-1.0 - 110145

  ISBN 978-1-60829-021-5

  All information in this document is subject to change without notice. This document is provided for informational purposes only and Rosetta Stone Ltd. makes no guarantees, representations or warranties, either express or implied, about the information contained within the document or about the document itself. Rosetta Stone, Language Learning Success, and Dynamic Immersion,

  are trademarks of Rosetta Stone Ltd.Copyright 2011 Rosetta Stone Ltd. All rights reserved.

  Printed in the United States of America.

  Rosetta Stone Harrisonburg, Virginia USA T (540) 432-6166 (800) 788-0822 in the USA and Canada F (540) 432-0953 RosettaStone.com

 • Course ContentContenido del curso

  Contenu du cours

  Kursinhalt

  Contenuto del corso

  Contedo do curso

  LINGUA LATINA

  Nvel 33

  Livello 3 3

  Niveau 3

  Nivel 3

  Level 3Stufe 3 3

  LATINLATIM

  LATINO LATN

  LATINLATEIN

 • Index GeneralisDe domo et de valetudine

  1.1 Caput.................................................................................................. 11.2 Caput.................................................................................................. 31.3 Caput.................................................................................................. 51.4 Caput.................................................................................................. 71.5 Fabella............................................................................................... 9

  De vita et de orbe terrarum2.1 Caput.................................................................................................. 92.2 Caput................................................................................................ 112.3 Caput................................................................................................ 132.4 Caput................................................................................................ 152.5 Fabella............................................................................................. 17

  De rebus ad vitam cottidianam pertinentibus3.1 Caput................................................................................................ 183.2 Caput................................................................................................ 213.3 Caput................................................................................................ 233.4 Caput................................................................................................ 253.5 Fabella............................................................................................. 28

  De locis et de rerum eventibus4.1 Caput................................................................................................ 284.2 Caput................................................................................................ 304.3 Caput................................................................................................ 324.4 Caput................................................................................................ 354.5 Fabella............................................................................................. 37

  Alphabetum ................................................................................. 39

  Index Verborum .......................................................................... 40

 • 1

  1.1 Caput

  01 saepessaepessaepesviridariumviridariumpiscina

  02 Pueretpuellasupersaepemsedent.Haecsaepesfractaest.Inviridarioprandiumsumit.Inviridarioactadiurnalegit.Haecpiscinaintusest.Haecpiscinaforisest.

  03 Viridariumiuxtapiscinamest.Viridariumponedomumest.Floresiuxtasaepemsunt.Piscinaponesaepemest.

  04 Saepemascendo.Puelladesaepesalit.Feminascalasascendit.Virdescalissalit.

  05 Arboremascendit.Arboremascendunt.Delectosaliam.Delectosalui.

  06 Puellasalit.Equustranssaepemsalit.Virpilamiacit.Feminapilamtranstentoriumiacit.

  07 Pilamiaciet.Pilamiacit.Pilamiecit.

  08 Puellapilamtransraedamiacit.Virtransaquamsalit.Puerpilamtranssaepemiacit.

  09 Puellamensamascendit.Puerdemensasalit.Feminanavemascendit.Puerdenavesalit.

  10 Puersupersaepemsalit.Puelladesaepesalit.Puermensamascendit.

  11 Puellapilamiacit.Puerpilamcapit.Feminafloresiacit.Virflorescapit.Linteumiecit.Linteumcepit.

  12 Pilamiaciet.Pilamiecit.Aurantiumcapiet.Aurantiumcepit.

  13 Nolitepilaminviridarioiacere!Nolitranssaepemsalire!Nolitearboremascendere!

  14 Haectelehorasismuneresuofungitur.Haectelehorasismuneresuononfungitur.Hochorologiummuneresuofungitur.Hochorologiummuneresuononfungitur.

  15 Fungiturnehoccomputatoriummuneresuo?Muneresuononfungitur.Fungunturnehaecinstrumentaphotographicamuneribussuis?Muneribussuisfunguntur.

  16 Paterpaegniumfiliisuireficit.Saepemreficit.Aeroplanumreficit.Birotamreficio.

  17 Telephonumgestabilemeummuneresuononfungitur.Idrefice,quaeso!Computatoriumnostrummuneresuononfungitur.Idreficit.Paegniumeiusfractumest.Avuseiusidreficit.Radiophoniameafractaest.Potesneeamreficere?

  18 Facileest.Difficileest.Facileest.Difficileest.

  19 Hancpilamiacerefacileest.Vidulumiaceredifficileest.Hocascenderefacileest.Hocascenderedifficileest.

 • 2

  1.1 Pars alia

  20 Hicnartisprolabifacileest.Hicnartisprolabidifficileest.Hicnatarefacileest.Hicnataredifficileest.

  21 Hancbirotamreficerefacileest.Hoccomputatoriumreficeredifficileest.Hancsaepemreficerefacileest.Hancraedamreficeredifficileest.

  22 Hocfacileest.Hocdifficileest.Hocfacileest.Hocdifficileest.

  23 Curarboremascendisti?Quiamalalibenteredo.Curpilamnoncepisti?Quianimisbrevissum.

  24 Curlibrumnonlegisti?Quiaeumlegerevaldedifficileerat.CurSusannaadconviviumnonvenit?QuiaNovumEboracuminvisebat.

  25 Aliquandosicutiinartisprolabemur.Aliquandosicuteasaltabo.Aliquandosicutpatercitharacanam.Aliquandosicutispediludioludam.

  26 Sicutiisaltaredifficileest.Sicutisgubernaredifficileest.Sicutissaliredifficileest.

  27 Hoclibumraedaesimileest.Haecmappulaflorissimilisest.Hocfacieisimileest.

  28 Puerpatrissimilisest.Haefeminaesimilessunt.Virisimilessunt.Haepuellaesimilesnonsunt.

  29 Intheatrocinematographicointerseconveniunt.Interseamant.Interseamplectuntur.Intervosamatis.

  30 Viretfeminainterseosculantur.Internosadiuvamus.Internosaspicimus.

  31 Visnestolamrubram?Nolo.Caeruleamvolo.Visnetuniculamalbam?Nolo.Cinereamvolo.

  32 VelisnepotionemArabicam?Velim.Velisneacetaria?Nolim.Acetariahabeo.VisnepotionemArabicam?Nolo.Visneaquam?Volo.

  33 Velisnemalum?Nolim.Malumhabeo.Velisnebirotamconducere?Nolim.Birotamhabeo.

  34 Tuusnefiliusmensamascendit?Meusfiliusnonest.Hicpuerfiliituisimilisest.Filiusmeusinpiscinaest.

  35 Fungiturnecomputatoriummuneresuo?Muneresuononfungitur.Fractumest.Curidherinonrefecisti?Quiabirotamreficiebam.Fungiturnenuncbirotamuneresuo?Muneresuofungitur.

 • 3

  1.2 Caput

  01 focusfocusfocusmachinaelutoriamachinaelutoriaarmariumfrigidarium

  02 Gallinaceasuperfocumest.Sucusaurantioruminarmariofrigidarioest.Poculainmachinaelutoriasunt.

  03 Acetabulavasaescariasunt.Catillivasaescariasunt.Poculavasaescariasunt.

  04 Velisnepoculumaquae?Nolim.Poculumaquaehabeo.Visnepoculumlactis?Nolo.Poculumlactishabeo.

  05 Poculumsuperabacumest.Armariumfrigidariumiuxtaabacumest.Machinaelutoriasubabacoest.

  06 Sordidavasaescariainlabellosunt.Mundavasaescariainmachinaelutoriasunt.Sordidicatillietpoculasuperabacumsunt.

  07 Poculumplenumlactisest.Labellumplenumvasorumescariorumest.Machinaelutoriavacuaest.Armariumfrigidariumvacuumest.

  08 Receptaculumpurgamentorummaleolet.Linteaminamundabeneolent.Receptaculumpurgamentorumplenumest.Acetabulumvacuumest.

  09 Poculumplenumest.Poculumvacuumest.Receptaculumpurgamentorumplenumest.Receptaculumpurgamentorumvacuumest.

  10 Fenestraeintectosunt.Tectumalbumest.Solumelignoest.Receptaculumpurgamentorumsupersolumest.Virsolumreficit.Tectumsuumreficiunt.

  11 Verresolum,quaeso.Solumculinaeverrit.Propemacellumverrit.

  12 Solumverret.Solumverrimus.Gradusverro.

  13 Purgamentaaufero.Auferpurgamenta,quaeso.Purgamentaaufert.

  14 Vasaescarialavabit.Vasaescarialavat.Vasaescarialavi.

  15 Lavavasaescaria,quaeso.Lavafaciemquaeso.Lavatevestimenta,quaeso.

  16 Verregradus,quaeso.Auferpurgamenta,quaeso.Reficesellam,quaeso.Lavavestimenta,quaeso.

  17 Virstragulamvestemvendit.Lectusdiurnusforisest.Stragulavestisrubrasupersolumest.Tressuperlectumdiurnumsedent.

  18 Felessuperlectumdiurnumestetfeminaiuxtalectumdiurnumest.Infansinsolosedetetmatereiussuperlectumdiurnumsedet.Feminasuperlectumdiurnumsedetetvirponelectumdiurnumest.

  19 Tectumhaustriopepurgo.Stragulamvestemhaustriopepurgo.Purgagradushaustriope,quaeso.Lectumdiurnumhaustriopepurgat.

  20 Quidfacis?Solumhaustriopepurgo.Quidfacis?Solumhaustriopepurgo.

  21 Feminaraedaminordinemredigit.Exedraminordinemredigam.Discipulabibliothecaminordinemredigit.Cubiculuminordinemredegimus.

 • 4

  1.2 Pars alia

  22 Redigeculinaminordinem,quaeso.Culinaminordinemredigo.Redigecubiculumtuuminordinem,quaeso.Cubiculummeuminordinemredigo.

  23 Soli