25
CONFERINŢA ANIVERSARĂ “Biblioteca mai mult decât biblioteca: intergrare, inovare şi informare pentru toţi” 16-18 noiembrie 2011 Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova Secţiunea Catalogare Indexare Atelier profesional “Aspecte practice ale catalogării documentelor: studiu de caz” Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini Lina MIHALUŢA, Director adjunct, BŞ a USB “Alecu Russo

Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

Embed Size (px)

DESCRIPTION

C ONFERINŢA ANIVERSA RĂ “ Biblioteca mai mult decât biblioteca: intergrare, inovare şi in formare pentru toţi” 16-18 noiembrie 2011

Citation preview

Page 1: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

CONFERINŢA ANIVERSARĂ

“Biblioteca mai mult decât biblioteca: intergrare, inovare şi

informare pentru toţi”

16-18 noiembrie 2011

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Secţiunea Catalogare Indexare

Atelier profesional “Aspecte practice ale catalogării

documentelor: studiu de caz”

Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

Lina MIHALUŢA,Director adjunct, BŞ a USB “Alecu Russo

Page 2: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

IntroducereIntroducere Formarea numelui autorului în limba originală se

stabileşte în urma documentării catalogatorului asupra autorului: naţionalitatea sau cetăţenia, limba în care a scris. Odată aflate, aceste date trebuie identificate(într-o enciclopedie a ţării sale sau intr-un lexicon) pentru a afla forma originală a numelui său pentru vedeta uniformă.

Deci, un autor francez va fi căutat într-o enciclopedie franceză, un autor rus într-o enciclopedie rusă, un autor englez într-o enciclopedie engleză etc. şi nu altfel, pentru că formele specificate pot diferi unele de altele.

Ex.: dramaturgul spaniol Lope Felix de Vega Carpio (1562-1635), în enciclopediile româneşti/franceze şi italiene, este trecut ca LOPE DE VEGA, Felix Carpio, iar în enciclopediile spaniole este trecut VEGA CARPIO, Felix Lope.

Page 3: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

Catalogatorul nu are, însă întotdeauna la îndemînă toate instrumentele necesare documentării sale, mai ales în bibliorecile mici. În acest caz, studiul uzanţelor onomastice caracteristice diferitelor limbi şi naţionalităţi, îl vor ajuta să găsescă forma exactă de nume pentru stabilirea vedetei uniforme şi aici trebue reţinute cîteva observaţii asupra numelor de autori pe grupe lingvistice şi naţionale.În acest sens se pot stabili cîteva categorii de nume ca:

Page 4: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

nume autori din ţările de limbi romanice

nume autori anglo-saxoninume autori din ţările de limbi

germanicenume autori slavi, etc.

Page 5: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

Autori din ţările de limbi romaniceAutori din ţările de limbi romanice

Autori din ţările de limbi romanice: română, franceză, italiană, spaniolă (Spania şi America Latină), portugheză (Portugalia, America Latină). Dificultăţile care apar pentru alegerea vedetei uniforme la această categorie de nume apare în cazul autorilor cu:

nume compusenume cu prefixenume cu prefixe stabilite sau atributive

Page 6: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

Autori din ţările de limbi romaniceAutori din ţările de limbi romanice Nume compuse romanice - îşi au originea în

general de la îmbinarea numelui de familie patren cu cel matern:

la spanioli – primul nume este al tatălui iar al doilea al mamei,

portughezi – primul nume este al mamei, al doilea al tatălui.

Modalităţi de combunare : prin liniuţă, prepoziţii, conjuncţii, articole, părţi separate

Nume compuse romanice unite prin liniuţă: Exemple Pe carte În vedetăIon Păun-Pincio(român) PĂUN-PINCIO, IonArgemtina Cupce-Josu (român) CUPCEA-JOSU, ArgentinaLuigi Alpago-Novelio (italian) ALPAGO-NOVELLO, Luigi

Page 7: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

Autori din ţările de limbi romaniceAutori din ţările de limbi romanice

Unii autori francezi îşi trec prenumele legat prin linioară de numele de familie.În vededă se va trece mai întîi numele, apoi prenumele, deci nu se va ţine cont de linioară.

Exemple În document Vedeta uniformăRoger-Ferdinand FERDINAND,

RogerRaoul-Rochette ROCHETTE,

Raoul

Page 8: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

Nume compuse romanice unite prin părţi Nume compuse romanice unite prin părţi separate sau nume dubleseparate sau nume duble

NOTĂ: pentru autorii români, francezi, italieni şi de

limbă spaniolă aceste părţi speciale sînt scoase în

vedetă începînd cu prima parte. Exemple În document Vedeta uniformă

Ion Budai Deleanu BUDAI DELEANU, Ion Vicente Blasco Ibanez BLASCO IBANEZ, Vicenze Umberto Zanotti Bianco ZANOTTI BIANCO,

Umberto

Page 9: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

Nume compuse romanice unite prin părţi Nume compuse romanice unite prin părţi separate sau nume dubleseparate sau nume duble

NOTĂ: pentru autori de limba portugheză – aceste părţi sînt scoase în vedetă începînd cu ultima parte.

Exemple În document Vedeta uniformă

Pedro Alvarez Cabral CABRAL, Pedro Alvarez (portughez) Luis Aranha Pereira PEREIRA, Luis Aranha (brazilian)

Page 10: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

Nume romanice cu prefixeNume romanice cu prefixe

Prefixele constau din prepoziţii şi articole, care se notează în vedetă conform uzanţei naţionale din ţara al cărei cetăţean este autorul.

NOTĂ: Pentru numele româneşti – orice prefix face parte din nume

Exemple În document Vedeta uniformăVasile a Mariei A MARIEI, Vasile

Page 11: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

NNume francezeume franceze

NOTĂ: Pentru nume franceze – fac parte din nume articolele simple şi prepoziţiile articulate indivizibile, scrise cu majuscule: L’, La Le, Les, Des, Du

Exemple În document Vedeta

uniformăGustave Le Bon LE BON, Gustave Jean de La Fontaine LA FONTAINE,

Jean de Jean Du Moulin DU MOULIN, JeanMarcel L’ Herbier L’HERBIER,

Marcel

Page 12: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

NNume italieneume italiene

NOTĂ: Pentru numele italiene în general, fac parte din nume articolele şi prepoziţiile simple scrise cu majuscule La, Lo,Li în toate cazurile, iar Da, Dal, De, Degli, Dei, Della (pentru numele începînd cu sec. al XIX-lea).

Exemple

În document Vedeta uniformă

Giovanni La Cecilia LA CECILIA, GiovanniNiccolo Lo Savio LA SAVIO, NiccoloLorenzo Da Ponte DA PONTE, LorenzoAngela Di Constanzo DI CONSTANZO,

Angela

Page 13: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

NNumel spanioleumel spaniole NOTĂ: Pentru numele spaniole se ţine cont numai de

articolul simplu : La, Las. Exemple În document Vedeta

uniformăManuel Antonio Las Heras LAS HERAS, Manuel

Antonio

În general, în numele spaniole şi portugheze, sînt reţinute numai particulele legate de nume.

Exemple În document Vedeta

uniformă Enrique Demaria DEMARIA,

Enrique Roberto Lafuente LAFUENTE,

Roberto

Page 14: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

ExcepExcepţiiţiiNOTĂ: Nu fac parte din nume:

nume române – de În document Vedeta uniformăEmil de Puşcariu PUŞCARIU, Emil de

nume franceze – de, d’Alfred de Musset MUSSET, Alfred de

nume portugheze : da, das,de, do,dos,as, os (excepţie nume de origine portugheză purtate de autori nord-americani, particulele de mai sus fac parte din nume)

Joao Adolpho das Santus SANTUS, Joao Adolpho

nume braziliene, particula di face parte din nume

Alberti Cardinal Di Yorio DI YORIO, Alberti Cardinal

Page 15: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

Nume romanice cu prefixe stabilite sau Nume romanice cu prefixe stabilite sau atributiveatributive

Prefixele sau calificativele S, St.,Ste.,Sta., Sân., Sant, Santo, Saint, Sainte, fac parte integrală din nume şi se trec în vedetă.

Exemple În document Vedeta uniformăRobert de Saint-Jean SAINT-JEAN, Robert

deLuigi Santa Maria SANTA MARIA, LuigiPaul Sân-Petru SÂN-PETRU, Paul

Page 16: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

Nume de autori anglo-saxoniNume de autori anglo-saxoni În cadrul grupei de nume anglo-saxone(engleze,

scoţiene,irlandeze, nord-americane) sînt caracteristice următoarele categorii:

2.1 Nume cu prefixe. Prefixele A’Ab,Ap ( cu sensul de „fiu”), M’, Mc, Mac( scoţiene), O’ (irlandez – nepot, descendent), Fitz (normandă – „fiu”), Saint (frecvent St), fac parte integrată de nume şi constituie cuvînt de ordine.

Exemple

În document Vedeta uniformă

Gilbert Abbot A’Beckett A’BECKETT, Gilbert Abbot

William Mac Donald MAC DONALD, William

Eugene O’Neil O’NEIL EugeneSir Thomas de St Sterfe ST SERFE, Sir

Thomas de

Page 17: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

Nume de autori anglo-saxoniNume de autori anglo-saxoni Prefixele formate din particule, prepoziţii, articole de origine

străină: de,d’, de la, des, du, le, la, l’van, van, de von fac parte integrantă din numele anglo-americane chiar dacă în limba de origine unele din ele nu sînt luate în consideraţie în vedetă.

Exemple În document Vedeta

uniformă Augustus de Morgan DE MORGAN,

Augustus Walter de la Mare DE LA MARE;

Walter Carl Van Doren VAN DOREN, Carl

Particula of nu face parte din nume: Exemple În document Vedeta

uniformă John of Heveden HEVEDEN,

John of

Page 18: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

Nume de autori anglo-saxoniNume de autori anglo-saxoniNume compuse – legate prin trăsătura de unire se trec în vedetă începînd cu prima parte a numelui. Exemple În document Vedeta uniformă Cecil Day-Lewis DAY LEWIS, Cecil

Numele alcătuite din două sau mai multe părţi se trec în vedetă

începînd cu ultima parte a numelui.

Exemple În document Vedeta

uniformă John Stuart Mill MILL, John

Stuart Ford Madox Ford FORD, Madox

Ford

Page 19: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

Nume de autori anglo-saxoniNume de autori anglo-saxoni

Excepţie: Se trece în vedetă prima parte a numelui dacă autorul este mai cunoscut astfel, sau însuşi el preferă această formă.

ExempleÎn document Vedeta uniformăDavid Earl Lioyd George LLOYD GEORGE, David

Earl

Page 20: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

Nume de autori din ţările de limbi Nume de autori din ţările de limbi germanicegermanice

Numele de origine germană şi flamandă, în a căror componenţă

intră prefixe(prepoziţii sau articole simple sau contractate): von,von der,van’s, van’t,von,und,yu,yum,yur,af,av, am,

auf’m, aus’m, im, van,van der, vander, ten, ter, ther, de, op, voor,

nu se ţine seama de prefix, în vedetă se scoate a cea parte a

numelui care urmează după prefix. Exemple În document Vedeta uniformă Leo op de Beeck BEECK, Leo op de Carl de Geer GEER, Carl de Jan ten Brink BRINK, Jan ten

Page 21: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

Nume de autori din ţările de limbi Nume de autori din ţările de limbi germanicegermanice

Nume de auroi belgieni de origine flamandă sau germanică se ţine cont de prefixe.

Exemple În document Vedeta

uniformăKarel Van De Woestijne VAN DE

WOESTIJNE, KarlCharles De Coster DE COSTER,

Charles

Nume olandeze în a căror componenţă intră prefixe se scot în vedetă, ţinănd seama de acea parte a numelui care urmează după prefix.

Exemple În document Vedeta uniformăVincent van Gogh GOGH, Vincent vanJacob Beart de la Faille FAILLE, Jacob Beart

de la

Page 22: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

Nume de autori slaviNume de autori slaviNumele autorilor slavi (ruşi, ucrainieni, bieloruşi, bulgari,

sîrbi,poloni, cehi, slovaci,croaţi,sloveni) prezintă dificultate în lucrările originale ale unora (ruşi, ucrainieni bieloruşi,

bulgari, sîrbi) sînt redate cu scriere chirilică şi în diverse traduceri, numele lor este ortografiat diferit, după limba în care au

fost traduşi. Exemplu: A. C. Пушкин ( în lb. rusă) PUŞKIN, A. A.( rom) PUSCHKIN, Alexander S.(germ.) POUCHKINE, Alexandre S.(fr) PUSHKIN, A.(engl.) PUSKIN, Alekszender (maghiară)

Page 23: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

Nume de autori slaviNume de autori slavi

Pentru vedeta uniformă, se ia forma originală a numelui, dar se transliterează din scrierea chirilică în cea latină conform Standardului de transliterare. Astfel vedeta uniformă pentru acest exemplu va fi PUŠKIN, Aleksandr Sergeevic. Pentru autorii ruşi se cere ca în vedetă să fie completat nu numai numele, prenumele ci şi patronimicul pentru diferenţa cazurilor frecvente de omonimi.

Pentru alte categorii de autori a se vedea Ghidul de catalogare şi clasificare a colecţiilor bibliotecilor universitare din România. Bucureşti,1976,P.40-126

Page 24: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

ConcluziiConcluzii

Regăsirea documentului întru - un sistem de cataloage porneşte de la precizia stabilirii de către catalogator a elementelor componente ce alcătuiesc notiţa bibliografică : autor, coautor, titlu, editura, an de aparitie, etc

Page 25: Lina Mihaluta. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori străini

BibliografieBibliografie

1. Consultaţii de biblioteconomie : Completarea şi organizarea colecţiilor de publicaţii. Bucureşti : I.S.I.A.P. 1969

2. Ghidul de catalogare şi clasificare a colecţiilor bibliotecilor universitare din România. Bucureşti,1976

3. Horvat, Saluc - Introducere in biblioteconomie, - Bucuresti: Editura Grafoart,1996

4. Regneală, Mircea. Dicţionar explicativ de biblioteconomie şi ştiinţa informării : În 2 vol. Ed. a 2-a rev. şi adăugită.Bucureşti, 2001. Vol.1-2

5. Richter, Brigitte. Ghid de biblioteconomie/traducere de Gheorghe Buluta si Silvia Nestorescu. Bucuresti, Editura Grafoart, 1995