11

Limbile Straine in UE

 • Upload
  odelia

 • View
  70

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Limbile Straine in UE. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Limbile Straine in UE
Page 2: Limbile Straine in UE

În dorința susținerii efortului de integrare europeeană și de standardizare a studiului limbilor străine precum și a examenelor /certificatelor examenelor /certificatelor de competență lingvistică, Comisia de limbi străine a Consiliului Europei a stabilit 33 nivele principale de

competență într-o limbă și fiecare cetățean al uniunii ar trebui să aibă un PaPașșaport Lingvistic aport Lingvistic în care să treacă limbile pe care le poate folosi și la ce nivel stăpânește aceste limbi precum și un portofoliu portofoliu

lingvistic.lingvistic.

Page 3: Limbile Straine in UE

Portofoliul Lingvistic European Portofoliul Lingvistic European este un document în care o persoană care învață sau a învățat o limbă străină – în cadru organizat sau în împrejurări non-formale – poate înregistra progresele efectuate și experientele culturale.

Portofoliul conține un PaPașșaport Lingvisticaport Lingvistic pe care deținătorul îl îmbunătățește regulat. Pașaportul conține o grilă de evaluare conform căreia deținătorul își poate descrie competențele în concordanță cu criterii acceptate în toată Europa; acest Pașaport este o completare a certificatelor uzuale.

Page 4: Limbile Straine in UE

Acest document conține, de asemenea, și o BiografieBiografie LingvisticLingvisticăă în care sunt descrise experiențele lingvistice ale detinatorului și care este construită în așa fel încât să ghideze persoana în procesul de planificare și evaluare.Există, de asemenea, și un Dosar în care pot fi păstrate exemple ale muncii efectuate pentru a ilustra competențele lingvistice ale persoanei.

ScopuriScopuri si funcfuncțțiiii ale Portofoliului Lingvistic EuropeanPortofoliul Lingvistic European are 22 scopuri principale:1. de a motiva detinatorii de a motiva detinatorii (learners) prin recunoasterea eforturilor lor de a-si extinde si diversifica abilitatile lingvistice la toate nivelele;2. de a furniza o inregistrare a abilitatilor lingvistice si de a furniza o inregistrare a abilitatilor lingvistice si experientelor culturaleexperientelor culturale acumulate de detinator (portofoliul poate fi consultat, de exemplu, atunci cand detinatorul acestuia trece la un nivel superior de invatare sau cand acesta cauta de lucru in tara sau in strainatate)

Page 5: Limbile Straine in UE

Cele doua scopuri principale mentionate se refera la doua functii de baza ale Portofoliului Lingvistic European:a) Functia pedagogica: Intensificarea motivatiei detinatorului pentru:o a-si imbunatati abilitatile de comunicare in diferite limbio a invata diferite limbio a cauta noi experiente intercultulare Sprijinirea detinatorului pentru:o a-si expune obiectivele, metodele de invatare si succesele obtinute in limbile invatateo a-si planifica invatareao a invata autonom Incurajarea detinatorului in a-si intari propriile experiente plurilingvistice si interculturale prin:o contacte si viziteo citito utilizarea mass-mediao proiecte

Page 6: Limbile Straine in UE

b) Functia de documentare si raportare:Portofoliul Lingvistic European tinteste spre documentarea competentelor plurilingvistice si a experientelor lingvistice in alte limbi ale detinatorului intr-o maniera informativa, transparenta si de incredere.Instrumentele continute de Portofoliul Lingvistic European sprijina detinatorul in a-si evalua nivelurile de competenta pe care le-a atins in procesul de invatare a uneia sau mai multor limbi straine oferindu-i astfel posibilitatea de a-i informa pe ceilalti intr-o maniera detaliata si comparabila international.Portofoliul Lingvistic poate fi prezentat in mai multe ocazii, de exemplu:· la transferul de la o scoala la alta· la trecerea intr-un nivel superior de educatie· la inceperea unui curs de limbi straine· la intalnirea cu un consilier de cariera· la aplicarea pentru un nou postIn aceste cazuri, Portofoliul Lingvistic European este adresat unor persoane care joaca un rol in decizii importante referitoare la detinatorul Portofoliului.

Page 7: Limbile Straine in UE

LIMBA ENGLEZALIMBA ENGLEZAPentru obtinerea unui certificate de competenta lingvistica la limba engleza examenele sunt oferite contra cost de catre University of Cambridge ESOLUniversity of Cambridge ESOL

Cele 3 nivele de folosire a unei limbi sunt : A1, A2 A1, A2 – nivel de baza (incepator) B1, B2 B1, B2 – utilizator independent (nivel mediu) C1, C2 C1, C2 – nivel avansat-experimentat

Examenele de engleza generala sunt: FCE FCE = First Certificate in English ,nivel B2 CAECAE= Certificate in Advanced English ,nivel C1 (minimum necesar

pentru studii academice in tarile anglofone,recunoscut in Europa,Asia,Australia, si partial in SUA si Canada)

CPECPE = Certificate of Proficiency in English,nivel C2 Engleza academica: IELTSIELTS= International English Language Testing System

Page 8: Limbile Straine in UE

LIMBA FRANCEZALIMBA FRANCEZA

•DELF = Diploma de Studii de Limbă Franceză •DALF = Diploma Aprofundata de Limba Franceză •DFA 1 = Diploma de franceza de afaceri gradul 1 •DFM = Diploma de Franceză Medicală •CFJ = Certificatul de Franceză Juridică •CFTH = Certificatul de Franceză în Turism si domeniul Hotelier •TCF = Test de cunoastere a limbii franceze •TEF = Test de evaluare a limbii franceze si e-TEF (varianta on line)•TEFaQ = Test de evaluare a limbii Franceze pentru Québec si e-TEFaQ (varianta on line)

DELF si DALF dupDELF si DALF dupăă reform reformăă ! ! – diplome oficiale ale Ministerului Educatiei din Franta, mai flexibile si mai bine adaptate nivelului Dumneavoastră !

Aceste diplome certifică competentele în limba franceză ale candidatilor străini. DELF si DALF sunt 6 diplome independente una de alta, corespunzand celor sase niveluri din Cadrul European Comun de Referintă. Candidatul poate să se înscrie, în functie de nivelul pe care îl are, direct la examenul pe care-l doreste. La fiecare nivel toate cele 4 competente sînt evaluate : întelegere orală si exprimare orală, întelegere scrisă si exprimare scrisă.

CECR DELF/DALF Utilizator

A1 DELF A1 elementar

A2 DELF A2

B1 DELF B1 independent

B2 DELF B2

C1 DALF C1 experimentat

C2 DALF C2

CECR DELF/DALF Utilizator

A1 DELF juniorA1 elementar

A2 DELF juniorA2

B1 DELF juniorB1 independent

B2 DELF juniorB2

Page 9: Limbile Straine in UE

LIMBA LIMBA GERMANAGERMANANivelurile A 1 până la C 2 corespund cu cele definite în Cadrul Comun European de referință pentru limbi. La GI București, fiecare dintre aceste niveluri este subdivizat în niveluri parțiale.

Page 10: Limbile Straine in UE

LIMBA SPANIOLALIMBA SPANIOLA

Examele D.E.L.E. ,toate nivelurile:Abrevierea DELE semnifica Diploma de Spaniola ca Limba Straina. Aceaste diplome, eliberate de Ministerul Educatiei si Stiintei din Spania, reprezinta singurele titluri oficiale cu caracter international care acrediteaza cunostintele de limba spaniola. În România si Moldova examenele pentru obtinerea Diplomelor se organizeaza si sunt coordonate de Institutul Cervantes din Bucuresti. Diplomele care se pot obtine sunt urmatoarele:

Diploma DELE – Nivel A1 Diploma DELE – Nivel Initial Diploma DELE - Nivel Intermediar

Diploma DELE - Nivel Superior

Page 11: Limbile Straine in UE

www.limbi-straine-in-ue.blogspot.com

• Pentru mai multe informatii accesati: