Click here to load reader

Lijst bedrijfsactiviteiten/NACE-codes

 • View
  224

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Lijst bedrijfsactiviteiten/NACE-codes

 • OB

  411

  - 1B*

  4PL

  Lijst bedrijfs activiteiten/NACE-codes

  Belastingdienst

 • Algemene informatie

  Landbouw, bosbouw en visserij

  Winning van delfstoffen

  Industrie

  Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

  Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  Bouwnijverheid

  Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen

  Vervoer en opslag

  Verschaffen van accommodatie en maaltijden

  Informatie en communicatie

  Financile activiteiten en verzekeringen

  Exploitatie van en handel in onroerend goed

  Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

  Administratieve en ondersteunende diensten

  Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

  Onderwijs

  Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

  Kunst, amusement en recreatie

  Overige diensten

  Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

  Extraterritoriale organisaties en lichamen

  Algemene informatie

  Hoe gebruikt u deze lijst?Deze lijst met bedrijfsactiviteiten en NACE-codes kunt u raadplegen als u btw uit andere EU-landen terugvraagt.

  http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/btw_terugvragen_uit_het_buitenland/btw_terugvragen_uit_andere_eu_landen

 • Algemene informatie

  Landbouw, bosbouw en visserij

  Winning van delfstoffen

  Industrie

  Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

  Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  Bouwnijverheid

  Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen

  Vervoer en opslag

  Verschaffen van accommodatie en maaltijden

  Informatie en communicatie

  Financile activiteiten en verzekeringen

  Exploitatie van en handel in onroerend goed

  Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

  Administratieve en ondersteunende diensten

  Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

  Onderwijs

  Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

  Kunst, amusement en recreatie

  Overige diensten

  Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

  Extraterritoriale organisaties en lichamen

  Landbouw, bosbouw en visserij

  0111 Teelt van granen (met uitzondering van rijst), peulvruchten en oliehoudende zaden

  0112 Teelt van rijst

  0113 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen

  0114 Teelt van suikerriet

  0115 Teelt van tabak

  0116 Teelt van vezelgewassen

  0119 Teelt van andere eenjarige gewassen

  0121 Teelt van druiven

  0122 Teelt van tropisch en subtropisch fruit

  0123 Teelt van citrusvruchten

  0124 Teelt van pit- en steenvruchten

  0125 Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten

  0126 Teelt van oliehoudende vruchten

  0127 Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken

  0128 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen

  0129 Teelt van andere meerjarige gewassen

  0130 Plantenvermeerdering

  0141 Fokken van melkvee

  0142 Fokken van andere runderen en buffels

  0143 Fokken van paarden en andere paardachtigen

  0144 Fokken van kamelen en andere kameelachtigen

  0145 Fokken van schapen en geiten

  0146 Fokken van varkens

  0147 Fokken van pluimvee

  0149 Fokken van andere dieren

  0150 Gemengd bedrijf

  0161 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen

  0162 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt

  0163 Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst

  0164 Zaadbewerking met het oog op vermeerdering

  0164 Behandeling van akkerbouwzaden voor vermeerdering

  0164 Behandeling van zaden van boomkwekerijgewassen voor vermeerdering

  0164 Behandeling van tuinbouwzaden (niet van boomkwekerijgewassen) voor vermeerdering

  0170 Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten

  0210 Bosbouw

  0220 Exploitatie van bossen

  0230 Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout

  0240 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw

  0311 Zee- en kustvisserij

  0312 Binnenvisserij

  0321 Mariene aquacultuur (kweken van zeevis en -schaaldieren)

  0322 Aquacultuur in zoet water (kweken van zoetwatervis en -schaaldieren)

 • Algemene informatie

  Landbouw, bosbouw en visserij

  Winning van delfstoffen

  Industrie

  Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

  Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  Bouwnijverheid

  Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen

  Vervoer en opslag

  Verschaffen van accommodatie en maaltijden

  Informatie en communicatie

  Financile activiteiten en verzekeringen

  Exploitatie van en handel in onroerend goed

  Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

  Administratieve en ondersteunende diensten

  Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

  Onderwijs

  Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

  Kunst, amusement en recreatie

  Overige diensten

  Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

  Extraterritoriale organisaties en lichamen

  Winning van delfstoffen

  0510 Winning van steenkool

  0520 Winning van bruinkool

  0610 Winning van aardolie

  0620 Winning van aardgas

  0710 Winning van ijzererts

  0721 Winning van uranium- en thoriumerts

  0729 Winning van andere non-ferrometaalertsen

  0811 Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen

  0812 Winning van zand, grind, klei en kaolien

  0891 Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie

  0892 Winning van turf

  0893 Winning van zout

  0899 Winning van overige delfstoffen, n.e.g.

  0910 Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning

  0990 Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen

 • Algemene informatie

  Landbouw, bosbouw en visserij

  Winning van delfstoffen

  Industrie

  Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

  Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  Bouwnijverheid

  Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen

  Vervoer en opslag

  Verschaffen van accommodatie en maaltijden

  Informatie en communicatie

  Financile activiteiten en verzekeringen

  Exploitatie van en handel in onroerend goed

  Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

  Administratieve en ondersteunende diensten

  Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

  Onderwijs

  Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

  Kunst, amusement en recreatie

  Overige diensten

  Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

  Extraterritoriale organisaties en lichamen

  Industrie

  1011 Verwerking en conservering van vlees (slachterijen)

  1012 Verwerking en conservering van gevogelte (slachterijen)

  1013 Vervaardiging van producten van vlees of van gevogelte (niet tot maaltijden)

  1020 Vervaardiging en conservering van vis en van schaal- en weekdieren

  1031 Vervaardiging en conservering van aardappelen

  1032 Vervaardiging van groente- en fruitsappen

  1039 Overige verwerking en conservering van groenten en fruit

  1041 Vervaardiging van olin en vetten

  1042 Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten

  1051 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen

  1052 Vervaardiging van consumptie-ijs

  1061 Vervaardiging van maalderijproducten

  1062 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

  1071 Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk

  1072 Vervaardiging van beschuit, biscuit en ander houdbaar banketbakkerswerk

  1073 Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren

  1081 Vervaardiging van suiker

  1082 Verwerking van cacao, chocolade en suikerwerk

  1083 Verwerking van koffie en thee

  1084 Breken, zuiveren en raffineren van zout

  1084 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen

  1085 Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels

  1086 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

  1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen, n.e.g.

  1091 Vervaardiging van veevoeders

  1092 Vervaardiging van voeders voor huisdieren

  1101 Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen

  1102 Vervaardiging van wijn uit druiven

  1103 Vervaardiging van cider en van overige vruchtenwijnen

  1104 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken

  1105 Vervaardiging van bier

  1106 Vervaardiging van mout

  1107 Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water

  1200 Vervaardiging van tabaksproducten

  1310 Bewerken en spinnen van textielvezels

  1310 Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels

  1310 Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels

  1310 Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels

  1310 Twijnen

Search related