Lifeline 29

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De eerste Lifeline van 2012-2013

Transcript

 • 1GLV Idun

  Lifeline 29 Jaargang 7 editie 1

  Na-apen in de natuur?Lees meer over: Biomimicry Spiegelneuronen Lyrebird

  Maar ook:Rondleiding op het oude BC.De Koffietest, de lekkerste filterkoffie? Linked-In, does it link?

 • 2 GLV Idun

  Inhoud

  Na-apen heeft een negatieve klank. Nadoen, daarentegen, is alsof je probeert een actie of handeling van anderen te repli-ceren, omdat je dat nu eenmaal moet leren. Je doet je best, je oefent ergens op en uiteindelijk is iedereen blij me het resul-taat. Maar bij na-apen is het alsof je zelf gebrekkige creativiteit hebt en stiekem bij anderen spiekt, om vervolgens andermans strategie klakkeloos over te nemen. Als de oorspronkelijke eigenaar van het gedachtegoed je betrapt, wordt dat niet al-tijd gewaardeerd. Kortom, gedrag dat je ten alle tijden wilt vermijden, want het is genant. Toch denk ik dat je geen 21 kunt worden zonder ooit iemand nageaapt te hebben, tenzij je zon groot ego hebt dat je dat niet durft toe te geven. Ik zag op een dag dat mijn huisgenoot haar fietslichtjes aan de ring van haar sleutelbos bewaarde, sindsdien doe ik dat ook en heb ik altijd licht op mijn fiets. Nageaapt, maar wel effectief. Wat ik zelf fascinerender vind dan na-apen, is niet-na-apen. Dat woord bestaat niet, maar ik bedoel ermee dat je een si-tuatie onbewust hetzelfde aanpakt als iemand anders, zonder dat je dat van elkaar weet. Zo check ik soms op WhatsApp wanneer iemand voor het laatst online is geweest, omdat dat meestal voorspelbaar is en ik het altijd grappig vind als mijn geschatte tijd klopt. Dit nadert het toppunt van suf, dat vind ik zelf ook, maar toen ik dit onlangs ergens bekende kwam ik er achter dat ik zeker niet de enige ben die dit geregeld doet. Ik zal geen namen noemen, maar blijkbaar zijn er toch echt meer mensen zo suf. En onlangs vertelde een vriendin dat ze in kerken altijd de neiging krijgt op te gaan staan tijdens de officile ceremonie en keihard te schreeuwen. Iets dat je sowieso nooit zal doen, maar wat altijd door je hoofd suist tijdens zon serieuze stilte. Dat gevoel ken ik. Stiekem is het natuurlijk heel erg fijn om daar achter te komen. Enfin, hier voor je ligt de 29e Lifeline waarin we eens kijken naar na-aapgedrag. Dat niet alleen, origineel als we zijn heb-ben we ook een nieuwe rubriek waarin een lopend onder-zoek vanuit iedere majorrichting wordt uitgelicht. Ook heb-ben we een actie bedacht die je ongetwijfeld nooit eerder hebt meegemaakt, zie pagina 17. Want na-apen, nee, dat zien we toch liever alleen bij dieren. Veel leesplezier!

  Anouk

  Voorwoord

  4 Wetenschapsnieuws

  5 iGem

  6/7 OC Alumnus Marloes

  8 Vergeten wetenschapper

  9 Regenerative Medicine

  10/11 LinkedIn

  12 Biomimicry

  13 Spiegelneuronen

  14 Vogelstudies na-apen

  15 Lyrebird & Introductiedag

  16 Educatieve minor

  17 Iduzzel

  18/19 Koffietest

  20/21 BC Rondleiding

  22 Kunstzinnig

  23 Op de koffie & Afscheidsstukjes

 • 3GLV Idun

  De Lifeline is het onafhankelijke tekstueel orgaan van de Groninger Levenswetenschappen Vereniging (GLV) Idun en komt eens in de twee maanden uit.

  Oplage: 1520Druk: Drukkerij Weissenbach B.V. Sneek

  De redactie:

  Anouk BaarsLotti van DrielJoyce LubbersMarijke van MarrewijkAnne Renske MeijerSkander MulderCorinne MulderRenske van RaaphorstIris Voerman

  Niets uit deze uitgave mag gekopieerd, vermenigvuldigd of gepubliceerd worden zonder schriftelijk toestemming van de redactie.Omdat de redactie voor het grootste gedeelte afhankelijk is van inbreng van derden kan de redactie niet aansprakelijk worden gesteldvoor onjuiste informatie.De redactie en/of GLV Idun hoeft de zienswijze van geplaatste stukken niet te onderschrijven. Auteur dient bij de redactie bekend te zijn.Lidmaatschap GLV Idun:Kijk op www.Idun.nl

  Bestuur Colofon

  Lieve leden,

  De vakantie is helaas alweer achter de rug en het nieuwe col-legejaar aan de RUG is weer begonnen. Hopelijk hebben jullie allemaal een toffe vakantie gehad en zijn jullie voldoende bijge-slapen om fris het nieuwe jaar te beginnen. Op 11 september zijn wij ingeslagen als het zevende bestuur der GLV Idun. Supermooi! Wij hebben er ontzettend veel zin in dit jaar! Op het moment van lezen zijn we waarschijnlijk al een tijdje bezig als bestuur. De introductietijd is inmiddels voorbij. Wat ons betreft is deze zeer goed verlopen. Er zijn veel eerste-jaars en er is weer een grote en zeer leuke groep studenten lid geworden van Idun. Daar zijn wij erg trots op. De commissies hebben hard hun best gedaan om nieuwe leden te werven en zitten waarschijnlijk weer vol voor komend jaar. Voor degene die nog niet bij een commissie zitten en dat wel graag willen, wees gerust, want gedurende het jaar zullen enkele commissies opnieuw sollicitaties houden. Op dit moment lees je de eerste Lifeline van dit studiejaar, met het thema na-apen. Dit thema is speciaal voor biologen erg interessant. Na-apen, nadoen, imiteren of kopiren komt veel voor in het dierenrijk en is stof voor veel onderzoek. Aller-eerst zijn er natuurlijk de apen die elkaar na-apen met als doel van elkaar leren. Ik ga ervan uit dat het woord na-apen hier-van afstamt. Een kameleon is een mooi voorbeeld van een dier dat goed is in kopiren, namelijk het kopiren van de kleuren in zijn omgeving. Liervogels zijn buitengewoon goed in het imite-ren van geluiden. Een ander dier dat bekend staat om geluids-imitatie is de papegaai. Net als apen hebben zij een werkwoord toegevoegd aan onze taal, namelijk het woord papegaaien. Waarschijnlijk maken wij, als mens, ons het meest schuldig aan imiteren. Als nieuw bestuur hebben wij bijvoorbeeld veel mo-gen leren van onze voorgangers en proberen we hen zo goed mogelijk te kopiren.Wij zullen vele goede dingen van onze vorige besturen na-apen. Daarnaast willen we vooral onze eigen draai aan dit jaar geven. Wij hebben in ieder geval heel veel zin in een Fan(tas)Ties jaar!

  Groetjes namens het gehele zevende bestuur der GLV Idun,

  Ties van WijkVoorzitter der GLV Idun

  A4 scripties printen in kleur

  vanaf 0,25 ct.

  Studie / bedrijfspresentatieA0 poster

  20,-

 • 4 GLV Idun

  WETENSCHAPSNIEU

  WS

  Magnetische switch voor apoptose Een studie van Cho et al, gepubliceerd in Nature Materials, liet zien dat het mogelijk is om de signaalroute voor apoptose in

  cellen aan te zetten door de toepassing van een extern mag-

  netisch veld. Ondanks het feit dat de regulatie van cellulaire

  activiteiten erg moeizaam te controleren is, hebben de onder-

  zoekers in vitro en in vivo gedemonstreerd dat dit mogelijk is

  door middel van een non-invasief magnetisch veld. Zn0.4Fe2.6O4

  magnetische nanodeeltjes, geconjugeerd met een antilichaam

  voor een receptor op colon kankercellen, vormden een switch.

  Deze switch promoot (wanneer de switch in de aan-modus is

  door toepassing van een magnetisch veld) vervolgens apoptose

  signaalroutes. Ruim vijftig procent van de gekweekte darmkan-

  kercellen werd vernietigd. Helaas is de methode nog niet toe te

  passen voor de behandeling van kankerpatinten.

  A magnetic switch for the control of cell death signalling in in

  vitro and in vivo systems 2012.

  Ontwikkeling van witte stof en leesvaardigheidWeefseleigenschappen van witte stof in de hersenen zijn sterk gecor-

  releerd met leesvaardigheid, beweert onderzoek van Yeatman et al.

  De onderzoeker pleit voor een schoolmodel dat rekening houdt met

  individuele verschillen in de ontwikkeling van witte stof: de ontwikkeling

  van cerebrale witte stof omvat meerdere biologische processen en deze

  verschilt tussen individuen. Yeatman et al deden drie jaar lang onderzoek

  waarbij ze de ontwikkeling van witte stof (tractografie) en het gedrag

  (leesontwikkeling) testten bij kinderen in de leeftijd van 7 tot 15). Daarbij

  bleek dat kinderen met bovengemiddelde leesvaardigheid eerst een lage

  fractionele asinotropie hadden in bepaalde onderzochte regios in de her-

  senen die vervolgens verhoogde, en dat kinderen met onder gemiddelde

  leesvaardigheid daar eerst een hoge(re) fractionele asinotropie hadden

  die verminderde met de tijd. Veranderingen in de groei van beide regios

  konden dus variaties in leesvaardigheid voorspellen. Yeatman vermoedt

  dat de oorzaak voor zwakke leesvaardigheid ligt in het feit dat de betref-

  fende hersengebieden bij kinderen met minder goede leesvaardigheid zich

  ontwikkelen voordat kinderen zelfs beginnen met het leren van lezen.

  Development of white matter and reading skills 2012

  Samengesteld door Joyce Lubbers

  Slijmzwammen gebruiken soort geheugen Ruimtelijk geheugen verbetert het navigatievermogen van een organisme.

  Het geheugen bevindt zich normaal gesproken in het brein, maar de

  slijmzwam Physarum polycephalum heeft geen brein. Toch heeft deze

  slijmzwam een vorm van ruimtelijk geheugen. Het onderzoeksteam van

  Reid legde het organisme een test voor waarbij het richting een chemo

  attractief doel moest gaan. Om daar te komen moest het een U-vorming

  obstakel overwinnen. De U-vorm barrire doorbrak de snelste route dus

  de slijmzwam was genoodzaakt een omweg vinden. Tijdens het kruipen

  laat het organisme een laag slijm achter. Zonder slijmlaag duurde het voor

  een organisme veel langer om het doel te bereiken en werd vaker terrein

  betreed dat al eerder gezien was. Blijkbaar gebruikt het organisme de

  slijmlaag om zich te herinneren waar hij al geweest is. De data lieten zien

  dat dit ruimtelijk geheugen het vermogen om te navigeren in complexe

  omgevingen verbetert. Dit was een unieke demonstratie van een vorm

  van ruimtelijk g