Click here to load reader

Lịch sử học thuyết KT

  • View
    3.008

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Lịch sử học thuyết KT

Lch s hc thuyt KT. *Ch ngha trng thng: Ra i phng Ty cui tk15-tk17. -V mt KT-XH: qu trnh tch ly nguyn thy ca CNTB, thi k tch ly tin t cho s ra i ca CNTB. Thi k ny, khuynh hng trng thng l 1 iu tt yu: d cao vai tr ca thng mi, trao i. i hi cp bch v mt l lun, phi c 1 l thuyt KT c a ra ch o, hng dn cc hot ng KT. CN trng thng ra i. -V t tng: phng Ty, din ra phong tro Phc hng, CN duy vt chng li CN duy tm, cc ngnh KHTN pht trin mnh. Nhng pht kin mi v a l tm ra chu M, to k cho bun bn, khai thc ti nguyn.. -V chnh tr: ch qun ch chuyn ch thng tr. bo v ch qun ch chuyn ch, cc nh trng thng ra sc tuyn truyn: thng nhn phi ng h nh nc, ch c da vo nh nc mi pht trin KT c. C s phn ha thnh 2 khuynh hng. Khuynh hng KT (hng ti CNTB), khuynh hng chnh tr (mun nu ko s thng tr ca nh nc PK). *Nhng t tng KT ch yu. -ng nht tin t vi ca ci. Tin l 1 ni dung cn bn ca ca ci, l ti sn thc s ca 1 quc gia. Tt c cc chnh sch KT phi nhm 1 mc ch l lm gia tng khi lng tin t. Hng ha ch l phng tin t n ci ch cui cng l tin t. -Quan im v ngnh ngh ca phi trng thng. Ch nhng ngnh ngh no lm gia tng tin t mi c gi tr tch cc & ngc li. +CN: lm ra SP v mt vt cht, khng phi l tin. Khng nhng th li mt tin mua nguyn liu, l ngnh tiu cc. Tuy nhin tr ngnh CN khai thc vng, bc. +NN: cng to ra SP v vt cht, tuy nhin khng mt tin mua nguyn liu (c th khai thc t t nhin), nhng khng lm ra tin. L ngnh trung gian gia tiu cc & tch cc. +Ca ci tin t lm ra t thng nghip (ni thng & ngoi thng). c bit nhn mnh vai tr ca ngoi thng (xut siu). -Li nhun thng nghip: l kt qu ca nhng hnh vi la o cp bc ging nh chin tranh. Ni thng: khi lng ca ci tin t quc gia khng tng, ging nh hnh vi mc ti ln nhau. Mun l gia tng khi lng ca ci tin t ca quc gia phi bng ngoi thng. Dn tc ny giu ln bng s hy sinh li ch ca dn tc khc. Mun ginh phn thng trong quan h ngoi thng th phi xut siu. i biu Montechretien (Php) coi ni thong l h thng ng dn, cn ngoi thng nh l chic my bm. Mun tng ca ci th phi c ngoi thng nhp v dn ca ci thng qua ni thng. -Khng bit n qui lut KT. Tri li, h li nh gi cao chnh sch KT ca nh nc, coi chnh sch KT ca nh nc gi vai tr quyt nh. t nn mng cho hc thuyt s can thip ca nh nc i vi nn KT sau ny. *Thomas Mun: -Ca ci l s SP d tha c SX ra trong nc, nhng phi c chuyn ha thnh tin th trng bn ngoi. T tng trung tm l bng cn i ngoi thng xut siu (bng cn i tch cc). c xut siu: ch c xut khu thnh phm ch khng xut khu nguyn liu & bn thnh phm. Trong tiu dng phi trnh nhp khu SP, c bit l chng nhp hng xa x. CN phi c khuyn khch pht trin lm hng xut khu. Nh nc phi c chnh sch bo h, khuyn khch tng dn s to ra ngun nhn lc r.

1

-Tin t l hin thn ca ca ci. Coi thng mi l ngnh duy nht kim tin. *Montchretien: -T sn ca 1 nc khng ch l tin m cn bao gn ca dn s nh nc (l nhn dn). Nhn dn l ch da ca nh nc, nh nc phi quan tm nhiu hn n nhn dn. Thng nhn l nhng ngi SX nh, l si dy ni lin ngi SX ny vi ngi SX khc. Thng nghip l mc ch cui cng ca tt c cc ngnh ngh. Li nhun thng nghip l hon ton chnh ng. N cho php b p li nhng tn tht ri ro trong qu trnh giao dch, bun bn. -Cn 1 ngnh khoa hc a ra nhng qui lut lm gim nhng tn tht ri ro, tng li nhun thng nghip. KTCT l khoa hc thc dng ra nhiu qui tc cho thc tin hot ng KT. - Hnh phc ca con ngi l trong s giu c, s giu c ch c c trong lao ng. *nh gi cng lao, hn ch ca CN trng thng. *Hn ch: -t tnh l lun, mang nng thc, kinh nghim. c a ra di hnh thc nhng li khuyn thc tin. -Mi ch dng li nhng biu hin b ngoi ca lu thng, cha i su nghin cu bn cht lu thng, qui lut vn ca lu thng. Ch dng li ci v b ngoi ca hin tng & qu trnh KT. *Cng lao: -So vi nhng nguyn l trong chnh sch KT ca thi k trung c, nhng quan im KT ca CN trng thng th hin bc tin b ln. bit xem xt ca ci theo giai on gi tr. Thy c mc ich ca SX & trao i HH l gi tr & li nhun. Nhng ngh v chnh sch KT a ra c tc dng thc y nhanh s ra i CNTB, rt ngn thi k qu t PTSX PK sang PTSX TBCN (nhng chnh sch ngoi thng, tin t, thu quan bo h..) -L trng phi u tin t nn mng cho s ra i ca t tng nh nc can thp vo KT. Sau ny c KT hc t sn pht trin thnh 1 hc thuyt KT.

* c im Ch ngha trng nng: -Trng tm lnh vc nghin cu c chuyn t lu thng sang SX. -ng nht SX nng nghip vi SX vt cht. ng nht a t vi SP thun ty. -Cc quan im KT th hin r khuynh hng t do KT. *F.Qnesney: -L cha cho trng phi KTCT t sn c in Php. C 2 cng lao: t vn 1 cch khoa hc v SP thun ty, tuy nhin cha gii quyt c trit vn ny. Pht trin 1 cch khoa hc vn ti SX trong tc phm "biu KT". *Cng lnh chnh sch KT ca CN trng nng: -Chnh quyn ti cao phi l duy nht & cao hn tt c mi thnh vin trong XH. Cho nn 1 trong nhng ng cp trong XH chim ly chnh quyn l vic khng hp php. Vic m bo quyn s hu l c s ca s tn ti & pht trin ca XH.

2

-a ra ngh vi chnh sch thu. Thu m khng c qu nng & phi ph hp vi thu nhp. Nn nh thu cao i vi tng lp ch n in (cc nh TB kinh doanh trong NN), khng nn nh thu vo tin cng & t liu sinh hot. -Ch ng in & lao ng trong NN l nhng qu chi ph quc gia trong NN, phi c coi l qu bt kh xm phm. Cn c bo tn, gi gn 1 cch cn thn c c thu & cc t liu sinh hot khc. Phi bo v tng lp lao ng trong NN. Lun im ny th hin 1 bc trng thnh v l luan & trit v chnh tr. -Cng lnh chnh sch KT: i t chc li theo phng thc TBCN ngnh NN. Ngnh NN l ch da ch yu ca nn PK by gi. Thc cht, ng tuyn b pht trin con ng TBCN v mt KT. CNTB ang t m ra 1 con ng i trong khun kh ca XH phong kin. Marx nhn xt: n th hin 1 XH c ni dung KT l t sn, nhng li c v b ngoi l phong kin, th hin s phn ha gia 2 khuynh hng KT & chnh tr. *Hc thuyt v SP thun ty: -SP thun ty chnh l SP rng, c to ra trong ngnh SX vt cht (ngnh NN). SP thun ty = Tng SP - Chi ph SX. Nng nghip l ngnh duy nht SX ra ca ci vt cht. Cng nghip ch c tiu dng ch khng c SX, khng to ra c nhng cht mi m ch l s kt hp nhng yu t vt cht khc nhau (t nng nghip) hoc thay i hnh dng ban u ca nguyn liu nng nghip cho ph hp vi nhu cu ca con ngi. Xt trn phng din no , cng nghip cn lm tiu hao ca ci vt cht. -Quesney xem xt ca ci theo quan im ca CN t nhin, ch ch n mt vt cht ca ca ci m thi. "T nhin, t ai sinh ra ca ci". 1 kha cnh no , ng "tm thng ha" ci sinh ra ca ci. Tuy nhin vn c th rt ra trong lun im ca ng nhng ht nhn hp l: + nht qun c quan im cho rng SP thun ty ch c to ra trong ngnh SX vt cht. ng tic ng thu hp phm vi ca SX vt cht trong phm vi ngnh nng nghip. +SP thun ty c to ra trong ngnh nng nghip nhng khng phi bt k 1 nn nng nghip no m ch c trong i nng nghip (SX ln, theo kiu n in TBCN) mi to ra SP thun ty. +SP thun ty l do lao ng trong nng to ra, nhng li bin thnh ci thu nhp ca giai cp s hu rung t di hnh thi a t. a t, SP thun ty y cng l kt qu ca s chim ot. -Marx ni, tuy nhin nhng lun im hp l y li b bc kn trong nhng quan im l lng. *Hc thuyt ti SX. -Gi nh: Quesney ch phn tch ti SX gin n. Tru tng ha s bin ng ca gi c (coi gi c n nh). Tm thi khng xt n ngoi thng. -Tin : +Chia XH ra lm 3 giai cp. Giai cp SX (nhng ngi lm vic trong ngnh nng nghip to ra SP thun ty). Giai cp a ch (khng to ra SP thun ty m thu SP thun ty). Giai cp khng SX ra SP thun ty (lm trong cng nghip & thng nghip) khng to ra SP thun ty). ng ch yu ng trn quan im ngnh ngh phn chia giai cp XH. +Da vo tnh cht hin vt ca SP phn chia SP x hi ra lm SP nng nghip & SP cng nghip. - Tng SP x hi l 7 t. Trong SP nng nghip l 5 t, cng nghip l 2 t.

3

+5 t nng nghip = 2 t ng trc hng nm (lng, ging) + 1 t ng trc ban u (my mc, nng c) + 2 t SP thun ty. +2 t cng nghip = 1 t mua TL sinh hot + 1 t mua nguyn liu nng nghip. *Ni dung hc thuyt ti SX: 1. Giai cp SX np 2 t SP thun ty cho giai cp s hu. Giai cp s hu dng 1 t mua TLSH ca giai cp SX. 2. Giai cp s hu dng 1 t cn li mua hng cng nghip ca giai cp khng SX. (Nh vy giai cp khng SX tiu th c SP, c 1 t tin mt). 3. Giai cp khng SX dng 1 t mua TLSH ca giai cp SX. (Giai cp SX tiu th 2/5 SP, gi 2 t tin mt). 4. Giai cp SX dng 1 t mua TLSX ca giai cp khng SX (my mc). (Giai cp khng SX tiu th ht SP, gi 1 t tin mt). 5. Giai cp khng SX dng 1 t mua nguyn liu nng nghip ca giai cp SX. (Giai cp SX tiu th 3/5 SP, gi 2 t. Giai cp khng SX khng cn g). - Nh vy, 2 t SP cn li s c lu chuyn trong ni b ngnh nng nghip (lng, ging). 2 t tin mt s c np cho giai cp s hu v SP thun ty. Mt qu trnh ti SX gin n mi li din ra. *Cng lao ca Quesney: a ra c nhng gi nh v c bn v hp l. xem xt s vn ng ca SP x hi trn c 2 mt hin vt & gi tr. Tun theo 1 qui lut ng l tin b vo lu thng ri quay tr v im xut pht. *Hn ch ca Quesney: Ph nhn vai tr SX vt cht ca ngnh cng nghip. Cha ch ra c c s ca ti SX m rng trong cng nghip cng nh trong nng nghip. Thm ch ti SX gin n trong cng nghip cng cha thc hin c. -Biu KT ca Quesney c gi tr v mt phng php lun, nhng nhng kt lun rt ra t th li l sai lm. *c im, phng php lun ca KTCT hc T sn c in Anh. -Bt u xut hin cui tk17, trong qu trnh tan r ca CN trng thng. Nguyn nhn do s pht trin ca nn CN cng trng th cng. Cuc CM t sn Anh din ra t gia tk17, to ra 1 tnh hnh KT-XH, chnh tr mi, s xut hien ca tng lp qu tc mi, lin minh vi giai cp t sn chng li triu nh PK. Giai cp T sn Anh cui tk17 trng thnh, t cn ti s bo h ca nh nc nh trc. Cc chnh sch KT ca nh nc trong thi k ny cng t h khc hn.V mt t tng: cc ngnh KHTN (ton, thin vn), KHXH (trit, LS, VH) pht trin to cho khoa KT 1 c s phng php lun chc chn. * c im: -Trng tm lnh vc nghin cu c chuyn t lu thng sang SX. -Ly l lun gi tr lao ng lm trng tm, da trn nguyn l gi tr lao ng xem xt cc phm tr KT t sn. -Cc quan im KT th hin r khuynh hng t do KT. *W.Petty: l nh KT hc phn nh bc qu t CN trng thng sang KTCT t sn c in. Marx nh gi l cha cho trng phi KTCT t sn c in Anh. Ci bng ca ng trm ln hn na th k ca khoa KTCT. Th gii quan: duy vt t pht, cha tin ti php duy vt bin chng, cho rng kinh nghim l c s ca hin thc, ca nhn thc. Tuy nhin, c bc tin so vi CN trng thng: l t tng v qui lut khch quan chi phi s vn ng ca i sng KT. ng ni, trong chnh sch KT cng nh trong y

4

hc, phi ch n cc qu trnh t nhin. Con ngi khng c dng nhng hnh ng ch quan ca mnh chng li qu trnh . Phng php lun: l i t c th n tru tng. Mt mt phn nh th gii quan duy vt ca ng. Mt khc phn nh s hn ch v t duy khoa hc ca thi k tk17, cha tin ti c phng php tru tng ha. *L thuyt gi tr ca W