of 89 /89
Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău / 1 LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” BUZĂU Str. Horticolei, nr. 50; Telefon 0238/710650, 0238/445570; Fax 0238/710650 E-mail: [email protected], Web: www.henricoandabuzau.ro Nr.367 /16.02.2021 Consiliul profesoral 18.02.2021 Consiliul de administraţie 19.02.2021 RAPORTUL DE ACTIVITATE AL LICEULUI TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” BUZĂU ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021 CONTEXT: Întru-un stat cu regim politic democratic, legislaţia şi documentele ministeriale ar trebui să reflecte nu numai opţiunile politice, ci şi aspiraţiile şi nevoile populaţiei – ceea ce de multe ori nu se întâmplă. Prin Pactul pentru Educaţie, educaţia şcolară ar fi trebuit să devină în mod evident o prioritate absolută, deoarece un partener credibil şi valabil în domeniul educaţiei şi al formării profesionale la nivel european, este necesar, însă alocarea resurselor necesare financiare și în PIB 2020 și PIB 2021 nu se ridică la nivelul dorit. Decalajele existente între domeniul educaţiei din România, faţă de alte state din Uniunea Europeană sunt observate şi în unitatea noastră şcolară datorită faptului că fondurile necesare din finanţarea de bază sunt insuficiente pentru acoperirea tuturor cheltuielilor, iar finanţarea complementară este dată doar pentru a acoperi nevoile instituţiei. Un alt punct important de care trebuie să ţinem seama este faptul că avem de a face cu un nou tip de elevi problema, care necesită un nou stil de abordare, deoarece apetenţa pentru studiu nu mai poate fi impusă, ea poate emana numai de la convingeri proprii şi prin motivaţii situaţionale. Perspectiva propriei deveniri constituie resortul de bază al oricărei activităţi cognitive. Activitatea din anul şcolar 2020-2021, semestrul I din unitatea noastră de învăţământ s-a bazat pe respectarea tradiţiei şi a valorilor morale a asigura calitatea procesului instructiv – educativ, în concordanţă cu cadrul legislativ din domeniul educaţiei, pentru integrarea învăţământului românesc în Uniunea Europeană. Aceste lucruri sunt cuprinse şi în misiunea şi viziunea unităţii noastre de învăţământ care au rămas neschimbate de aproape 10 ani. La finalul semestrul I au fost schimbări la nivelul conducerii manageriale: 01.09.2020 07.01.2021 director, prof. Doina Simona Furtună și director adjunct, prof. Florescu Doina Carmen. În perioada 11.01.2021 - 31.01.2021 director, prof. Ganea Mihai Claudiu și director adjunct, prof. Doina Simona Furtună. Schimbarea echipei manageriale s-a datorat expirării perioadei de 4 ani de la concursul de directori și a deciziilor date pe post. Misiunea și vizunea pe semestrul I/ 2020-2021 a rămas conform PAS-ului validat și aprobat pentru perioada 2019-2024.

LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” BUZĂU

  • Author
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” BUZĂU

LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COAND” BUZU Str. Horticolei, nr. 50; Telefon 0238/710650, 0238/445570; Fax 0238/710650
E-mail: [email protected], Web: www.henricoandabuzau.ro
ANUL COLAR 2020 – 2021
Întru-un stat cu regim politic democratic, legislaia i documentele ministeriale ar trebui s reflecte
nu numai opiunile politice, ci i aspiraiile i nevoile populaiei – ceea ce de multe ori nu se întâmpl. Prin
Pactul pentru Educaie, educaia colar ar fi trebuit s devin în mod evident o prioritate absolut, deoarece
un partener credibil i valabil în domeniul educaiei i al formrii profesionale la nivel european, este
necesar, îns alocarea resurselor necesare financiare i în PIB 2020 i PIB 2021 nu se ridic la nivelul dorit.
Decalajele existente între domeniul educaiei din România, fa de alte state din Uniunea European sunt
observate i în unitatea noastr colar datorit faptului c fondurile necesare din finanarea de baz sunt
insuficiente pentru acoperirea tuturor cheltuielilor, iar finanarea complementar este dat doar pentru a
acoperi nevoile instituiei.
Un alt punct important de care trebuie s inem seama este faptul c avem de a face cu un nou tip de
elevi problema, care necesit un nou stil de abordare, deoarece apetena pentru studiu nu mai poate fi
impus, ea poate emana numai de la convingeri proprii i prin motivaii situaionale. Perspectiva propriei
deveniri constituie resortul de baz al oricrei activiti cognitive.
Activitatea din anul colar 2020-2021, semestrul I din unitatea noastr de învmânt s-a bazat pe
respectarea tradiiei i a valorilor morale a asigura calitatea procesului instructiv – educativ, în concordan
cu cadrul legislativ din domeniul educaiei, pentru integrarea învmântului românesc în Uniunea
European. Aceste lucruri sunt cuprinse i în misiunea i viziunea unitii noastre de învmânt care au
rmas neschimbate de aproape 10 ani. La finalul semestrul I au fost schimbri la nivelul conducerii
manageriale: 01.09.2020 – 07.01.2021 director, prof. Doina Simona Furtun i director adjunct, prof.
Florescu Doina Carmen. În perioada 11.01.2021 - 31.01.2021 director, prof. Ganea Mihai Claudiu i
director adjunct, prof. Doina Simona Furtun. Schimbarea echipei manageriale s-a datorat expirrii
perioadei de 4 ani de la concursul de directori i a deciziilor date pe post. Misiunea i vizunea pe semestrul I/
2020-2021 a rmas conform PAS-ului validat i aprobat pentru perioada 2019-2024.
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 2
MISIUNEA
“Liceul Tehnologic Henri Coand Buzu asigur tuturor elevilor posibilitatea s-i formeze
competenele i abilitile necesare pentru a avea succes într-o societate înalt tehnologizat i într-o
continu schimbare.”
Cultura organizaional în unitatea noastr de învmânt are valene multiple. În prezent în unitatea
noastr, atât Consiliul Profesoral i Consiliul de Administraie au încercat s fac aceste norme mai
maleabile, s le dea o accepiune mai uman, s creeze o mai mare apropiere, o mai larg cunoatere i o
mai bun posibilitate de comunicare, atât între cadrele didactice, între cadrele didactice i elevi, cât i între
elevi.
Ne strduim ca toi s îneleag i sperm s i accepte un nou set de valori legate indisolubil de
idealurile grupului nostru, având astfel posibilitatea de a alege între mai multe alternative, de a aciona.
Motivaia interioar a fiecruia poate avea un rol decisiv. Numrul mic de membri din organizaia noastr
presupune o cultur monolitic i coerent, articulate printr-o serie de trsturi comune. Trebuie s fie în
atenia noastr permanent identificarea acelor elemente culturale eseniale în vederea folosirii cilor
adecvate de schimbare a ceea ce este de schimbat i de pstrare a ceea ce este de pstrat. Tradiia este cldit
pe munca a zeci de generaii de elevi care, îndrumai de profesorii ce au slujit acest lca de învtur, i-au
pus adânc amprenta asupra personalitii lor.
Tradiia nu înseamn pentru unitatea noastr, încremenire în mentaliti i metode de lucru învechite,
ci cultivarea perpetu a valorilor consacrate i care au fcut s se vorbeasc de „Spiritul Liceului
Tehnologic „Henri Coand”.
Curriculum-ul elaborat de coal este realizabil pe baza programului de colaborare dintre colectivele
de elevi, profesori i prini, ce prevede adaptarea ofertei de învare la specificul local, la nevoile i
interesele elevilor, dar i ale cadrelor didactice. Dezvoltarea ariilor curriculare implic o cretere a spaiului
de colarizare. Acest lucru conduce la o restructurare a spaiilor aflate la dispoziie precum i la crearea de
noi spaii destinate procesului instructiv educativ. În semestrul I procesul de predare – învare s-a realizat în
modul urmtor: 14.09.2020 – 09.11.2020 pe scenariul galben (liceu zi i profesional pe grupe cu rotire la
14 zile i transmisia orelor din sala de clas pentru grupa de acas; pentru liceu seral, postliceal, coala de
maitri i Programul A Doua ans – învmânt online). Pân la finalul lunii noiembrie cu ajutorul celor 10
tablete achiziionate de coal au fost remediate cazurile sociale, astfel încât toi elevi au avut dispozitive,
conexiune la internet, conturi pe platformele Adservio i G-suite. În data de 22 decembrie 2020 prin
Programul coala de acas – ne-au fost repartizate 85 de tablete care se vor folosi pentru înlocuirea
dispozitivelor smartphone sau a celor deteriorate pentru elevii de la clasele de liceu zi i profesional.
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 3
I. PREZENTAREA UNITII DE ÎNVMÂNT:
Tipul colii : este Liceu Tehnologic cu urmtoarele niveluri de colarizare :
- Învmânt postliceal/ An I i II
- coala de Maistri / An I - Liceu tehnologic cu clasele IX – XII / zi i IX – XIII / seral - Învmânt profesional IX – XI/ zi
- Stagii de pregtire practic - Învmânt secundar inferior / A doua ans / anii I-IV - Învmânt precolar
Profile de studiu :
automatizri, Electromecanic
i protecia calitii mediului
/tehnician activiti de secretariat
- coal de maitri: maistru electromecanic locomotive i maistru maini i aparate electrice.
Liceul Tehnologic „Henri Coanda” Buzu este o unitate colar pentru învmânt de mas, finanat
din resurse publice, adoptând sistemul tradiional de învmânt:
FORME DE ÎNVMÂNT: ZI / SERAL / A doua ans/ Învmânt postliceal FORME DE FINANARE: buget stat, buget local, surse extrabugetare; LIMBA DE PREDARE: limba român
LIMBI STRINE STUDIATE: engleza i franceza.
Procesul de învmânt se desfoar în 2 schimburi.
Având în vedere situaia pandemic datorit virusului SARS – CoV 2 i a lucrrilor de reabilitare
începute înc din iunie 2020 prin derularea proiectului Reabilitarea în vederea creterii eficienei energetic
cldiri publice Liceul Tehnologic Henri Coand – Corp C5 (internat), Corp C2 (Corp Tehnic) i Corp C4
(coala Veche i coala Nou), în cadrul Programului Operaional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de
Proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI i POR /2016/3/3.1./b/1/BL- Axa prioritar 3 – Sprijinirea
tranziiei ctre o economie cu emisii sczute de carbon, Prioritatea de investiii 3.1 Operaiunea B- Cldiri
publice (termenul de execuie este de 6 luni, de la data predrii cldirilor); procesul de învmânt s- a
desfurat în modul urmtor:
a. 14.09.2020 – 09.11.2020:
- clasele de liceu zi i profesional au fost împrite în 2 grupe (participare fizic i online cu
transmisie din sala de curs i alternarea lor la 14 zile ) - grupele de grdini (participare fizic) - clasele de liceu seral, postliceal, coala de maitri i Programul A Doua ans ((participare online)
b. 09.11.2020 – 31.01.2021 - clasele de liceu zi i profesional au fost împrite în 2 grupe (participare online) - grupele de grdini (participare online) - clasele de liceu seral, postliceal, coala de maitri i Programul A Doua ans ((participare online)
Pregtirea practic s-a realizat în atelierele colii, în perioada 14.09.2020 – 09.11.2020. La agenii
economici în semestrul I – nu.
Gradul de încrcare al colii este de 100%. Lucrrile de reabilitare s-au desfurat din iunie 2020 – 31.01.2021 (continu). Au fost evacuate urmtoarele
cldiri: coala Nou, Corpul Tehnic, Internatul. În sala de sport Romeo Iamandi au fost depozitate
materialele, mobilierul, calculatoare, imprimante etc din cldirile evacuate. S-au fcut demersuri de ctre
primria Buzu i Prefectura judeului Buzu (23 decembrie 2020 – 5 ianuarie 2021), iar Sala de sport nou
(partea din fa ) a fost pus la dispoziia autoritile, începând cu 11.01.2021 a fost pus în funciune centrul
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 4
de vaccinare SARS – CoV 2. Procesul de învmânt s-a desfurat din 14.09.2020 – 09.11.2021 în coala
Veche, Ateliere i Sala de sport Nou.
II. 1. OBIECTIVE GENERALE:
abiliti i oportuniti practice în concordan cu cerinele Uniunii Europene i a economiei de
pia la nivel mondial,
2. Conceperea unui sistem de evaluare adecvat care s asigure msurarea real a performanelor
colare, prin teste periodice i o analiz pertinent a acestora.
3. Atingerea standardelor de performan privind competenele activitii manageriale.
4. Racordarea sistemului de management al resurselor umane la exigenele învmântului
european i global.
6. Conducerea operaional – control – evaluare.
7. Colaborarea cu comunitatea local, agenii economici i partenerii sociali.
II.2. PRIORITI / INTE STRATEGICE:
PRIORITATEA 1. IMPLEMENTAREA UNUI MANAGEMENT DE CALITATE CARE S ASIGURE
EGALITATEA ANSELOR ÎN EDUCAIE, REDUCEREA ABANDONULUI COLAR I
DEZVOLTAREA PERSONALA ARMONIOASA A ELEVILOR
Tinta strategica. Realizarea unei reforme educaionale eficiente care sa determine reducerea
absenteismului i a abandonului colar, creterea ratei de absolvire i a ratei de promovare a examenelor
nationale.
PENTRU TINERI I ADULI
serviciilor de consiliere si orientare furnizate in IPT.
PRIORITATEA 3. CORELAREA OFERTEI EDUCAIONALE CU CERINELE SOCIO-
ECONOMICE REGIONALE I LOCALE
Tinta strategica. Plan de colarizare adaptat cerinelor socio-economice locale i regionale prin calificrile
de nivel 3 i 4 identificate ca prioriti la nivel regional i local.
PRIORITATEA 4 CRETEREA GRADULUI DE INSERIE PROFESIONAL A ABSOLVENILOR
DIN ÎNVMÎNTUL PROFESIONAL I TEHNIC
Tinta strategica. AplicareaRecunoaterea Liceului Tehnologic "Henri Coand" Buzu ca partener
important în dezvoltarea comunitii, ca furnizor de personal calificat în domeniile de pregatire specificate.
PRIORITATEA 5. DEZVOLTAREA INSTITUIEI DE ÎNVMÂNT
Tinta strategica. Dezvoltarea parteneriatului social in vederea furnizarii unor servicii de calitate prin IPT.
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 5
III. ANALIZA INSTITUIONAL A UNITII NOASTRE DE ÎNVMÂNT
I. ANALIZA P.E.S.T.E
Politic: coala se afla în contextul politic actual, o societate în schimbare, în cutarea i promovarea valorilor
reale, este supus tranziiei întregului sistem i tuturor subsistemelor. Activitatea se desfoar având la baza
Legea Învmântului, Statutul Cadrelor Didactice, ordinele i notificrile care susin punerea în aplicare a
reformei învmântului, reforma managementului colar care vizeaz autonomia instituiilor de învmânt,
pregtirea în domeniul managementului educaional, raionalizarea resurselor financiare si umane. În media
se vehiculeaz permanent faptul c se dorete descentralizare i ridicarea calitii actului didactic. Acestea
cerine nu pot fi îndeplinite în condiiile în care finanarea per elev este mult mai mic decât în 2010. coala
românesc nu este pregtit pentru descentralizare, deoarece finanarea per elev nu este suficient pentru
susinerea în integralitate a cheltuielilor unei instituii de învmânt (de multe ori nu acoper nici salarizarea
personalului). Exist uniti de învmânt care au pstrat în subordinea lor internatul colar i cantina, ceea
ce duce la cheltuieli, mai mari cu personalul i utilitile. Nu s-au gsit înc soluii viabile pentru susinerea
internatelor i a cantinelor colare din fonduri separate. Articolele bugetare îngrdesc activitatea de
modernizare a bazei materiale colare, deoarece nu se poate achiziiona mobilier i alte articole colare de
necesitate care nu sunt un moft i care în timp duc la deterioararea sntii elevului. Repartiia locurilor în
învmântul de stat nu respect procentele impuse de MEC, astfel încât numrul de locuri de la liceele
teoretice a rmas acelai, în schimb au sczut la liceele tehnologice cu 10%. Nu exist interes pentru
schimbarea mentalitii colective în privina pieei muncii.
Economic: Din acest punct de vedere se constat la nivel naional creterea ratei omajului pe fondul orientrii
tinerilor cu preponderen spre liceele teoretice i nu spre cele tehnice i coli profesionale, dei cererea de
locuri de munca în domeniu depete oferta. Cu toate c legislaia financiar permite atragerea de surse
extrabugetare la nivelul unitilor de învmânt, interesul agenilor economici în acordarea de sponsorizri
sau donaii pentru coli este în continuare sczut. Situaia material precar a multor prini este, în unele
situatii, cauza interesului sczut fa de coala al elevilor. Toi aceti factori economici au efecte grave:
dezinteres, absenteism ridicat, chiar abandon colar (cu precdere în rândul copiilor de etnie rrom). Tocmai
de aceea impactul programelor sociale (supliment de hrana, manuale, rechizite gratuite, burse) este mare.
Din acest punct de vedere se constata la nivel national creterea ratei somajului pe fondul orientrii tinerilor
cu preponderenta spre liceele teoretice si nu spre scolile profesionale, desi cererea de locuri de munca în
domeniu depete oferta. Anul acesta au fost introduse clasele de învmânt profesional dual care nu au
prezentat un interes deosebit pentru absolvenii claselor a VIII a. În schimb au fost ocupate toate locurile de
la liceele teoretice. Interesul sczut al agenilor economici în acordarea de sponsorizri sau donaii pentru
unitile colare.
asigurarea hranei copiilor, acoperirea cheltuielor, etc. Efectele acestor probleme sociale se resimt asupra
pregtirii elevilor. O alt problem social este tendina mass-mediei de a prezenta de regula aspectele
negative, cu efecte negative pe termen lung, coala trebuie s fac eforturi pentru a înltura sau atenua aceste
efecte. Presiunea pus de societate i media pe umerii colii i a cadrelor didactice este foarte mare.
Responsabilitatea prinilor este diminuat voit, cu toate c ei sunt factorii direci care influeneaz
dezvoltarea fizic i psihic a copiilor. La acestea se adaug influena culturii autohtone i a mentalitii,
care acord o mare valoare pregtirii de cultur general, ce determin ca primele opiuni ale prinilor i ale
elevilor la intrarea în ciclul post-gimnazial s fie pentru specializrile profilurilor teoretice, în timp ce
profilurile tehnice sunt vzute ca o pedeaps. Acest lucru se datoreaz i profesorilor i directorilor de coli
gimnaziale care caracterizeaz liceele tehnologice ca fiind o pedeaps pentru elevii care nu înva. Se
remarc i o scdere a populaiei colare.
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 6
Tehnologic: Pe plan naional i mondial se constat un accent pus pe tehnologia informaiei i comunicrii.
Cadrele didactice au urmat cursuri de profil, majoritatea folosesc mijloacele moderne de predare i
comunicare, sunt foarte puini cei care nu stpânesc tehnologia. Cu toate acestea dotarea unitilor colare i
posibilitile financiare reduse ale prinilor îngrdesc accesul profesorilor i elevilor la platformele de e-
learning care ar putea s stimuleze intelectual i mai mult elevii i s-i cointereseze în actul educaional. Nu
toate liceele tehnologice au beneficiat de programe naionale de dotare a laboratoarelor i atelierelor. În timp
ce sponsorizrile agenilor economici sunt inexistente.
Ecologic: Pe msur ce tehnologia se perfecioneaz, stilul nostru de via se schimb. Preocuprile în
domeniul ecologic, din grija fa de generaiile viitoare, au în vedere reducerea polurii, folosirea unor
materiale mai eficiente, reciclarea i refolosirea lor. În acest sens coala noastr particip la programe de
educaie ecologic, de tip Ecocoala sau organizeaz diverse activiti prin care s promoveze ideea de
protejare a mediului, de reciclare a deeurilor.
La problemele sociale, politice, economice, tehnologice i ecologice identificate mai sus – se
adaug declanarea crizei pandemice din domeniul sntaii în lume, i începând cu 11 martie 2020) i în
România (prin Ordonana Guvernului prin impunerea Strii de Urgen i a Strii de Alert pe tot parcursul
anului 2020 i începutul anului 2021, prin neputina de a stopa evoluia virusului SARS – CoV 2.
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 7
ANALIZA SWOT
a) CURRICULUM
- procesul instructiv – educativ se desfoar în conformitate cu legislaia
în vigoare (prezena fizic a alternat cu prezena online în urma OUG
din 2020 i 2021 date de guvern datorit pandemiei de SARS – CoV 2),
- profilul i specializrile unitii de învmânt sunt solicitate pe piaa
muncii,
- organizarea unitii de învmânt respect normele legislative în
vigoare i OUG date în urma declanrii pandemiei SARS – CoV 2,
- relaiile bazate pe o bun comunicare i înelegere între cadrele
didactice - elevi – familie – personalul unitii de învmânt,
- comunicare eficient între conducerea unitii de învmânt, cadre
didactice din profilul tehnic cu agenii economici,
- libertatea profesorilor de a oferi opionale atractive, interesante,
- organizarea de activiti extracolare atractive i care motiveaz într-o
oarecare msur elevii cu rezultate deosebite la învtur i nu numai,
- cadre didactice calificate în proporie de peste 90 %, cu aptitudini i
atitudini pozitive,
- calificarea si experiena cadrelor didactice,
- nivelul mediu i submediu al majoritii elevilor duce la axarea în
predare pe strategii didactice în care s fie spectator i nu actor,
- nu toi elevii au dispus înc de la începutul anului colar de
dispozitive sau conectare la internet,
- elevii sunt motivai prea puin pentru a se implica în actul didactic
sau pentru a participa la activiti extracolare sau extracurriculare de
ctre unele cadre didactice sau profesori dirigini,
- unele cadre didactice se mai axeaz în predare pe promovarea
informaiilor i nu pe aplicaii practice,
- posibilitatea redus de alegere a elevului, în conformitate de
aptitudinile i interesele sale a opionalelor din CDS i CDL,
- unele cadre didactice nu doresc implicarea în echip pentru derularea
oricror proiecte educaionale,
- documentele colare necesare pentru organizarea începutului de an
colar elaborate la termen i în concordan cu normele M.E.C. i a
OUG din 2020 i 2021 date de guvern datorit pandemiei de SARS –
CoV 2, atât de conducerea unitii de învmânt cât i de cadrele
didactice,
autoritile locale (Primarul municipiului Buzu, reprezentani i
consilieri locali ai Primriei municipiului Buzu), agenii economici,
comitetul de prini, consiliul consultativ al elevilor din unitatea de
învmânt i alii,
existente i noi autorizri în calificri cerute pe piaa muncii,
- poziia geografic a liceului nostru (ne aflm în imediat apropiere a
Centrului Cultural „Al. Marghiloman” Buzu,
- necorelarea între programa colar i numrul de ore existent la
disciplinele de cultur general i între teorie i instruire practic la
disciplinele tehnice,
- necesitatea existenei unui cadru legislativ corect care s duc la
implementarea msurilor i normele fr a fi nevoie de interpretare,
- migrarea elevilor spre alte uniti colare, din cauza programei de
bacalaureat (muli elevi opteaz pentru clasele de uman, evitând
astfel susinerea probei de matematic),
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 8
b) RESURSE UMANE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- cadre didactice calificate în proporie de peste 90 %, cu aptitudini i
atitudini pozitive/ numrul mare de profesori titulari,
- transparena i corectitudinea venite din partea conducerii unitii de
învmânt privind desfurarea etapelor de mobilitate,
- cadrul relaxat i destins asigurat de conducere pentru întreg personalul
colii,
- personal didactic auxiliar calificat din punct de vedere profesional în
proporie de 100%,
- existena unui psiholog colar i a unui cabinet de consiliere în
unitatea de învmânt,
activiti extracurriculare,
- atitudine deschis i înelegere fa de elevi din partea conducerii,
cadrelor didactice, didactic auxiliar i nedidactic,
- transparen i decizii prompte luate de conducere privind pregtirea,
organizarea i derularea procesului de învmânt atât fizic, dar i
online.
- elevi cu un bagaj redus de cunotine care au optat pentru unitatea
noastr,
termenelor stabilite);
- refuzul unor cadre didactice de a apela la mijloace moderne de
învmânt etc.
OPORTUNITI AMENINRI
- existena la CCD – Buzu i la universitile din Bucureti, Galai sau
Târgovite a unor cursuri de perfecionare,
- crearea unor colaborri cu uniti economice care s ofere burse de
studiu i angajamente de munc la absolvirea elevilor,
- meninerea legturilor cu ageni economici pentru angajarea elevilor
peste 16 ani în vederea obinerii experienei profesionale necesare.
- lipsa unei motivaii materiale pentru elevii care provin din medii
sociale srace,
europene,
lor la o educaie profesional,
- scderea nivelului de trai în jude duce la abandonarea colii de ctre
elevi, deoarece resursele finaciare ale prinilor sunt prea puine
pentru a-i putea susine, dar i a pandemiei de SARS – CoV 2,
- inexistena unor programe naionale care s duc la susinerea
elevilor din familiile nevoiae prin acordarea de burse, cazare la
internatul colar.
c) RESURSE MATERIALE I FINANCIARE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- existena unui echipament de monitorizare video,
- cabinet de consiliere colar,cabinet de mediator colar,
- baz sportiv performant ( sala sport nou, sala sport Romeo
Iamandi, teren sintetic etc.), centrul de Documentare i Informare
funcional, biblioteca cu peste 10000 volume, 2 laboratoare de
informatic performante,existena unei staii radio în coal,
- accesul nelimitat i în orice punct al unitii la Internet wireless,
- funcionarea internatului colar pe un singur etaj (5/6 elevi camer la
începutul anului colar – la începutul acestui an colar având
activitatea suspendat din cauza lucrrilor de reabilitare),
- sala de sport Nou, coala veche, cantina i sala de sport Romeo
Iamandi sunt autorizate ISU,
- colaborarea privind implementarea proiectului cu SOMACO SA
privind acordarea unor burse elevilor din clasele terminale i oferirea
unui contract de munc la finalul anilor de pregtire liceal sau
profesional,
2020), a 10 tablete performante cu conexiune la internet (Vodafone/
noiembrie 2020),
- primirea prin Programul MEC - coala de acas – a 85 de tablete
performante cu conexiune la internet (Vodafone/ 22 decembrie 2020),
- existena unor cabinete, laboratoare i ateliere cu dotare
satisfctoare sau învechit;
destul de mare deja suportate din bugetul personal;
OPORTUNITI AMENINRI
unele nevoi ale colii;
termic a unor corpuri din unitatea colar pentru reducerea
cheltuielilor cu agentul termic i a construirii unei centrale termice
dat în folosin în 5 decembrie 2020,
- accesarea PROIECTULUI ROSE / runda II,
- colaborarea privind implementarea proiectului cu SOMACO SA
privind acordarea unor burse elevilor din clasele terminale i oferirea
unui contract de munc la finalul anilor de pregtire liceal sau
profesional
resurselor materiale de ctre coli;
- imposibilitatea dotrii din cauza legislaiei cu mobilier colar a
spaiilor de învmânt.
bunurilor colii;
d) DEZVOLTAREA RELAIILOR CU COMUNITATEA
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
autoritile locale (Primarul municipiului Buzu, reprezentani i
consilieri locali ai Primriei municipiului Buzu), agenii economici,
comitetul de prini, consiliul consultativ al elevilor din unitatea de
învmânt i alii,
autoritile locale (Primarul municipiului Buzu, reprezentani i
consilieri locali ai Primriei municipiului Buzu), agenii economici
ne-au adus în unitatea colar: un proiect de reabilitare energetic i
termic de 2,5 milioane euro, 85 de tablete prin Programul coala de
acas, 10 tablete prin fondurile primriei, central termic, 2
platforme educaionale Adservio i G-suite, încheierea exerciiului
bugetar pe 2020 pe 0/ zero etc.
- crearea unor colaborri cu uniti economice care s ofere burse de
studiu i angajamente de munc la absolvirea elevilo,
- meninerea legturilor cu agenii economici pentru angajarea elevilor
peste 16 ani în vederea obinerii experienei profesionale necesare,
- amplasarea periferic a unitii colare nu a dus la creterea
incidentelor în cadrul colii sau înafara ei în perioada 14.09.2020-
09.11.2020, iar în perioada 09.11.2020 – 31.01.2021 s-a derulat
învmântul online, îns nu am primit informri de la Poliie privind
înclcarea regulilor sau legilor de ctre elevii notri.
- amplasarea periferic a unitii colare considerat de ctre
autoriti, zon de risc,
abandon colar,
i nevoile copiilor lor,
- cazurile de abandon nu pot fi gestionate optim din cauza resurselor
materiale limitate ale colilor sau din cauza legislaiei inflexibile.
OPORTUNITI AMENINRI
pieei,
- parteneriate cu coli similare unitii noastre din ar i din jude,
- proiecte strategice europene atât pentru dezvoltarea resursei
umane cât i pentru cea material.
- Stagnarea industriei la nivel judeean datorit lipsei de interes a
autoritilor,
- Mentalitatea populaiei din zona urban i rural care consider
accesul copiilor lor într-un liceu teoretic mult mai sigur decât într-
un liceu tehnologic sau coal profesional,
- Mentalitatea prinilor care îi supraapreciaz copiii i îi îndrum
spre licee teoretice, în sperana urmrii unei faculti,
- Resursele alocate de autoritile statului sunt insuficiente
(finanarea per elev).
IV.RESURSE MATERIALE I FINANCIARE
a) internat i cantin,
b) cabinet de asisten medical cu medic colar i cadre medii sanitare,
c) cabinet de Consiliere i orientare în carier,
d) centrul de documentare i informare CDI i 1 bibliotec,
e) cabinet psihopedagogic,
g) cabinete: 3,
h) laboratoare: 10,
i) birouri 11,
j)sli sport: 2,
k) terenuri de sport: 2 ( unul cu nocturn i unul neamenajat),
l) ateliere: 5.
BAZA MATERIAL se afl în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Buzu i este compus din
14 cldiri dispuse pe 2,5 ha de teren, din care 8 sunt destinate exclusiv spaiului de învmânt:
Corpul A
2 sli de clas Cabinet geografie Cabinet biologie i anex
Laborator informatic Centrul de documentare i informare
Cabinet Lb. i lit. român
Laborator fizic i anex Cabinet Istorie
Laborator Prolang Birou informatician
Birou secretar ef Birou administrator
Grup sanitar profesori i elevi Magazie
Grup sanitar elevi i profesori
Etajul 1
3 sli de clas 3 sli de clas Laborator mecanic i anex Cabinet matematic / Sal de
clas Grup sanitar elevi Laborator construcii
Cancelaria Anex personal de serviciu Laborator instalaii i echipamente pentru vagoane
Birou director 1 sal Club European
Birou director adj. Laborator informatic 2/ ROSE
Laborator chimie i anex Cabinet CEAC
Birou mediator colar Grup sanitar nefuncional
Etajul 2
Nu are 3 sli de clas Laborator electrotehnic i de practic cu anex
Grup sanitar nefuncional Cabinet SSM
Anex 2 sli de clas
Grup sanitar nefuncional
Nu are 3 sli de clas 5 sli clas nefuncionale
Grup sanitar nefuncional Grup sanitar nefuncional
Anex 2 anexe
Internat/ reabilitare
termic i
Ateliere
Parter
Bibliotec sal de mese Sal sport Sal sport 2 ateliere mari
Cabinet consiliere psihopedagogic
mas 2 ateliere mici
profesori Birou
profesori magazie
carne
elevi
Grup sanitar
10 dormitoare Nu are Sal de for Nu are Cabinet
eletrotehnic
10 dormitoare Nu are Nu are Nu are Nu are
Sal depozit
Camer pedagog
Cldire multifuncional cu: Cldire
atelier instalator
atelier electromecanic
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu dispune de urmtoarele utiliti:
- Curent electric; ap din reeaua stradal, grupuri sanitare cu ap curent; canalizare; spaiu de gunoi
amenajat; sistem de înclzire central, central pe gaz pentru sala de sport nou; reea de internet/
wireless; reea telefonic; reea de cablu i televiziune; 16 hidrani interiori i unul exterior;
stingtoare cu spum i praf etc.
Începând din 4 iulie 2020 Corpul Tehnic (C2), Internatul (C5) i coala Nou (C4) au intrat în
reabilitare energetic i termic. În unitatea de învmânt au început lucrri de reabilitare:
anvelopare cldiri, schimbat instalaia electric i termic, construirea unui bazin pentru hidrantul
unitii de învmânt i a unei pompe de cldur, realizarea legturii subterane între centrala
termic i cldirile din incinta liceului. În perioada mai - august 2020 a fost construit i o central
termic care s deserveasc corpurile de cldire din liceu. Investiia de reabilitare energetic i
termic se ridic la aproape 2,5 milioane euro în proiectul european din cadrul Programului
Operaional Regional POR 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2016/3/3.1/b/7 REGIUNI i POR /
2016/3/3.1/b/1/Bl – Axa prioritar 3 – sprijinirea tranziiei ctre o economie cu emisii sczute de
carbon, Prioritatea de Investiii 3.1 Operaiunea B – Cldiri publice. Lucrrile conform programului
se vor termina în 6 luni.
I.3.A.5. ELEMENTE DE DOTARE:
- Mobilier colar în stare bun, în toate slile de clas funcionale; - Fond documentar – aproximativ peste 10000 volume; - Echipamente Hardware; - În cldirile Liceul Tehnologic “Henri Coand” Buzu exista în exploatare urmtoarele echipamente
Hardware:
Nr.c
Imprimanta/
Multifuntional
Video
proiector
Tablete
2 LABORATOR INFORMATIC 2 -
4 C.D.I 5 1 2 1 1
5 INTERNAT 2
7 LABORATOR CHIMIE 1 1 1
8 LABORATOR FIZIC 1 1
10 CABINET ROMÂN 1 1
9 CABINET GEOGRAFIE 1 1
10 LABORATOR BIOLOGIE 1 1
11 LABORATOR CONSTRUCTII 1 1 1
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 14
Nr.c
Imprimanta/
Multifuntional
Video
proiector
Tablete
14 LABORATOR ELTH. 1 1
15 CABINET SSM 1 1 1
CABINET istorie 1 1
17 CENTRUL EUROPEAN 1
18 SALI GRDINITA 2
20 DIRECTOR 1 1
22 SECRETARIAT 2 3
25 CABINET CONSILIERE 1 1
26 ASIGURAREA CALITATII 1
28 CANCELARIE 2 1
29 CABINET MEDICAL 1
Echipamente achizitionate
Vodafone/ noiembrie 2020
decembrie 2020
TOTAL IANUARIE 2021 91 1 10 5 20 16 148
Toate cele 101 de computere, conectate in reele ( LAN-uri)
Conexiuni internet : 2 conexiuni - fibr optic.
Contract internet nr. 4380000221/25.04.2017 cu firma S.C. RCS & RDS S.A
Toate echipamentele sunt in stare bun de funcionare si toate staiile de lucru au conexiune la internet.
Calculatoare folosite de elevi : 52
Calculatoare folosite de personal didactic: 29
Calculatoare folosite de personal didactic auxiliar (administraie): 18
Toate computerele au instalate software liceniat sau freeware.
Toate cadrele didactice folosesc dotrile existente computer - conectat la internet, sistem audio – video,
imprimant conform tabelului ataat.
Exist în depozitul unitii de învmânt peste 50 de calculatoare echipate complet pentru procedura de
casare.
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 15
IV. RESURSE UMANE
Forma de
Clasa
Numr
elevi LICEU ZI TEHNIC Tehnician de telecomunicaii IX 1 30
Tehnician de telecomunicaii X 1 29 Tehnician de telecomunicaii XI 1 25
Tehnician mecanic pentru
Tehnician desenator în
construcii i instalaii/
XII 1 26
LICEU ZI VOCAIONAL Instructor sportiv - Fotbal IX 1 28 Instructor sportiv - Fotbal X 1 27 Instructor sportiv - Fotbal XI 1 32 Instructor sportiv - Fotbal XII 1 27
ÎNVMÂNT
tensiune IX 1 17
Lctu construcii metalice i
numeric X 1 25
Lctu construcii metalice i
numeric/ lctu construcii
Tehnician prelucrri mecanice XI/SI 1 39 TEHNIC Secundar
superior
1 39
Tehnician mecatronist XII A 1 37 Tehnician în construcii i
lucrri publice XII B 1 29
Tehnician electromecanic XII C 1 27 Tehnician operator tehnic de
calcul XIII A 1 37
Tehnician electromecanic XIII B 1 29 RESURSE I
PROTECIA
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 16
POSTLICEAL Nivel 5 Tehnician echipamente
periferice i de birotic AN II 1 34
Tehnician activiti de
Tehnician activiti de
COALA DE
electrice
Secundar
inferior
Fr calificare AN I 1 11 Lucrtor finisor în construcii AN II 1 20 Lucrtor finisor în construcii AN III 1 29
Mainist utilaj cale i
PRECOLAR GRDINI
mare 1 19
Numrul de elevi al unitii de învmânt este de: 1002 elevi/ media pe clas = 27,08 elevi
La finanarea per elev pentru anul 2020 ne-am înregistrat pe indicatorii de normare cu 1002 de elevi. Numrul de clase: 37 de clase.
Mediul de provenien: urban i preponderent rural (Liceul Tehnologic „Henri Coand”- Buzu colarizeaz
elevi din municipiul Buzu, din judeul Buzu i din alte judee (Brila, Bacu, Prahova). Elevii din alte
localiti fac naveta zilnic, stau în internat sau în gazd. Elevii se deplaseaz la coal i cu mijloace de
transport în comun).
Forme de învmânt Nr. clase Nr. elevi
Liceu / zi 9 248
Liceu / seral 10 337
Învmânt gimnazial secundar / A doua ans 4 75
coala profesional/ Stagii de pregtire
practic 7 149
elevi.
La finalul semestrului I/an colar 2020 – 2021 numrul elevilor promovai este 663 elevi (379 elevi de
la învmântul modular/ mediile se încheie la finalul anului colar i 284 situaii neîncheiate liceu zi
+ coal profesional + liceu seral)
a.2. Structura etnic a elevilor în anul colar 2020 -2021:
Structura etnic a elevilor elevi Procent
Români 912 91,02%
Rromi 90 8,89%
Total 1002 100%
Structura etnic a elevilor în ultimii 5 ani:
An colar Romani
2013/2014 90.73 9.27
2014/2015 90,7 9,3
2015/2016 96,84 3,16
2016/2017 84,39 15,6
2017/2018 72,01 27,98
2018/2019 81,56 18,43
2019/2020 83,28 16,71
2020/2021 91,02% 8,98%
a.3. Structura efectivelor de elevi din coal, în funcie de domiciliul acestora:
Structura efectivelor de elevi din
coal, în funcie de domiciliul acestora elevi Procent
Pondere elevi din Buzu 100 9,98%
Pondere elevi din alt localitate 902 90,02%/
Pondere elevi care fac naveta zilnic 200 19,96%/14.09-09.11.2020
Pondere elevi care stau în internat În semestrul I /an colar 2020-2021 – internatul nu a fost deschis
din cauza lucrrilor de reabilitare/ inscrieri – 55 elevi/5,48%
Pondere elevi care stau în gazd 14.09-09.11.2020 20 elevi/1,99%
09.11.2020-31.01.2021 Nu a fost cazul / s-a învat online
a.4. Numrul elevilor care beneficiaz de burse sociale i CES / an colar 2018 -2019:
Bursa Nr. elevi
Burse pentru elevi din Republica Moldova 2 3 3 2
CES 2 2 2 4
Nr. elevi cu cereri la internatul colar: 60 / 14 septembrie 2020, la sfâritul semestrului I: 0 elevi.Nu a
mai fost nici un elev cazat la internatul din cauza lucrrilor de reabilitare energetic i termic i a
pandemiei de SARS – CoV2.
Planul de colarizare realizat la începutul anului colar în proporie de 100%, vezi tabel cu clasele.
Familiile din care provin aceti elevi:
- au ambii prini omeri
- prinii muncesc ca sezonieri
- prinii nu au loc de munc
- cei din mediul rural nu au posibilitatea obinerii de venituri proprii.
Ajutorul statului pentru aceti elevi s-a materializat în burse. Condiionarea acestora de numrul
absenelor nemotivate a fcut ca i numrul acestora s scad.
Aplicarea Programului coala de acas de guvern pentru susinerea învmântului online s-a
concretizat prin primirea a 85 de tablete prin repartizarea din 22 decembrie 2020.
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 18
Bursa ,, BANI DE LICEU” BURSA PROFESIONAL
Au primit septembrie 2020 16 124
Au burs la sfâritul semestrului I/ an
colar 2020-2021 15 102
colar 2020-2021 - -
semestrului I/ an colar 2020-2021 1 22
Au pierdut bursa la sfâritul
semestrului II/ an colar 2020-2021 - -
Avem doi elevi bursieri din Republica Moldova – Cebotaru Ion i Cîrlig E. Tudor.
colarizarea i frecvena. Rezultate la învtur i purtare.
Din rapoartele statistice se observ un numr foarte mare de absene nemotivate ceea ce va duce la
un numr destul de mare de elevi în situaie de abandon colar la sfâritul anului colar, cu situaii
neîncheiate, un numr foarte mare de elevi corigeni.
An colar 2020-2021:
PROFESIONAL 133 3 49 0 0
POSTLICEAL 124 0 0 0 0
COALA DE
ADS 75 0 0 0 0
PRECOLARI 38 0 0 0 0
SPP 16 0 0 0 0
Total 1002 6 270 0 0
50% din cei 270 au situaii neicheiate la 1 sau 2 discipline de studiu.
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 19
Forma de
IX B 28 1/ 11/ 0 0 0
X A 29 -/ 10/ 0 0 0
X B 27 -/ 13/ 0 0 0
XI A 25 -/ 5/ 0 0 0
XI B 22 -/ 7/ 0 0 0
XI C 32 -/ 12/ 0 0 0
XII A 26 -/ 12/ 0 0 0
XII B 29 2/ 19/ 0 0 0
IX C prof 17 -/ 10/ 0 0 0
IX D prof 18 -/ 5/ 0 0 0
X C prof. 25 3/ 8/ 0 0 0
X D prof. 27 -/ 12/ 0 0 0
XI D prof. 21 -/ -/ 0 0 0
XI E prof. 25 -/ 14/ 0 0 0
IX A seral 36 -/ 22/ 0 0 0
X A seral 39 -/ 8/ 0 0 0
XI A seral S I 39 -/ 7/ 0 0 0
XI A seral SII 39 NU NU NU NU NU
XI B seral SII 31 NU NU NU NU NU
XI C seral SII 32 NU NU NU NU NU
XII A seral 37 -/ 20/ 0 0 0
XII B seral 29 -/ 7/ 0 0 0
XII C seral 27 -/ 19/ 0 0 0
XIIIA seral 37 -/ 25/ 0 0 0
XIII B seral 29 -/ 22/ 0 0 0
ADS I 11 NU NU NU NU NU
ADS II 20 NU NU NU NU NU
ADS III 29 NU NU NU NU NU
ADS IV 15 NU NU NU NU NU
SPP 16 NU NU NU NU NU
Postliceal IA 33 NU NU NU NU NU
Postliceal IB 31 NU NU NU NU NU
Postliceal IIA 34 NU NU NU NU NU
Postliceal IIB 26 NU NU NU NU NU
coala de
31 NU NU NU NU NU
Gpn mare 19 - - 0 0 0 Gpn mijl. 19 - - 0 0 0
Total 1002 6 270 0 0 0
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 20
Form de
învmânt Exmatriculai
PROFESIONAL 0 0 0 84 - 0
POSTLICEAL 0 0 0 - - 0
ADS 0 0 0 - - 0
PRECOLARI 0 0 0 - - 0
SPP 0 0 0 - - 0
Total 0 0 0 379 +284
învmânt
modular
PROFESIONAL 133 0 0
POSTLICEAL 124 0 0
ADS 75 0 0
PRECOLARI 38 0 0
SPP 16 0 0
Total 1002 0 0
Total absene motivate: 2621 absene. În medie -aproximativ 66 absene de fiecare elev.
Elevi cu CES
În anul colar 2020-2021 avem i 2 elevi identificai cu CES, la clasele de profesional (IX).
MEDII /an colar 2020-2021
An
colar
An
colar
Form de învmânt Media
Liceu zi 151 14 50 70 6 11
Liceu seral 144 2 36 61 35 10
Profesional 83 15 38 23 2 5
ADS - - - - - -
SPP - - - - - -
Postliceal - - - - - -
Media pe unitatea colar 7,53/ 31 124 154 43 26
Situaia disciplinar:
Profesional 15 63 5
Media de bacalaureat în anul colar 2019-2020 este 7,67.
Evoluia mediei aritmetice generale pe unitate colar în ultimii 4 ani colari:
- 2013-2014: 6,60
- 2014-2015: 6,60
- 2015-2016: 6,55
- 2016-2017: 6,617
- 2017-2018: 6,58
V.2. PERSONALUL UNITII DE ÎNVMÂNT
TOTAL NORME în unitatea de învmânt la 1 septembrie 2020 – 29 ianuarie 2021:
CADRE DIDACTICE: 56,92 norme
Ed. fizic 0,50 Director Palatul Copiilor Buzu/ 14.09.2020-09.01.2021
Religie 0,50 Director coala Gimnazial Ulmeni/ 14.09.2020-09.01.2021
Construcii i
lucrri publice 0,75 Inspector general adjunct al ISJ – Bz/ 14.09.2020-23.12.2020
Personalul didactic angajat: 66
- Cadre didactice titulare: 31 (norm întreag - 37; fraciune de norm: 29; titular detaat – 4)
- Cadre didactice suplinitoare: 35 (34 cadre didactice calificate, 2 cadre didactice parial necalificate, 1
cadru didactic necalificat)
- Structura personalului didactic în funcie de localitatea de domiciliu: ponderea personalului didactic
cu domiciliul în Buzu: 98% (46 ), iar din mediul rural de 1% (1)
Calitatea personalului didactic:
Distribuia pe grade didactice a personalului didactic angajat :
Personal didactic necalificat la plata cu ora : 3/ 2 parial / 2,88 + 16,74 ore.
Personal didactic calificat : 66
- Gradul I 30 = 45 %
- Gradul II 6 = 9 %
- Gradul definitiv 7 = 11 %
- Structura personalului didactic în funcie de localitatea de domiciliu: ponderea personalului didactic
cu domiciliul în Buzu: 98% (46 ), iar din mediul rural de 1% (1)
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 23
Evaluarea personalului :
An scolar
Gradul
I
Gradul
2012/2013 27 6 7 1 40 1 0
2013/2014 25 7 5 2 39 0 0
2014/2015 28 7 4 4 43 0 0
2014/2015 22 4 9 5 40 0 0
2015/2016 24 8 5 5 52 0 0
2016/2017 20 12 4 4 40 0 0
2017/2018 31 7 5 5 44 0 0
2018/2019 32 7 4 10 54 0 0
2019/2020 33 7 6 15 61 0 0
Grad de acoperire conform normativelor în vigoare: 100%
b.3. Personalul didactic auxiliar:
Distribuia:
Secretar ef 1 Da S
Secretar 1 Da S
Laborant 1 Da S
Pedagog 1 Da M
Informatician 1 Da S
Administrator de patrimoniu 1 Da S
Supraveghetor de noapte 1 Da M
Gradul de acoperire a posturilor existente conform normativelor : 100 %.
Evaluarea personalului:
Gradul
M
Gradul
2012/2013 6 3 9 0 0
2013/2014 6 3 9 0 0
2014/2015 4 3 7 0 0
2015/2016 3 5 8 0 0
2016/2017 4 6 9 1 0
2017/2018 4 5 8 0 0
2018/2019 2 6 7 1 0
2019/2020 2 6 9 0 0
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 24
Laborantul unitii de învmânt s-a pensionat în luna februarie 2020 i a fost organizat un
concurs în lunile octombrie 2020. Postul a fost ocupat pe studii superioare.
b.4. Personal nedidactic : total - 13,25 / 1,25 norme neocupate
FUNCIA NUMR PERSONAL
Nr cadre nedidactice cu calificativ:
An Nr. FB B S
2012 12 12 0 0
2013 12 12 0 0
2014 12 12 0 0
2015 12 12 0 0
2016 11 11 0 0
2017 12 12 0 0
2018 12 12 0 0
2019 12 12 0 0
2020 11 Pân la 29 ianuarie nu a fost
realizat evaluarea
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 25
V. ACTIVITI DESFURATE LA NIVEL DE CONDUCERE/ COMPARTIMENTE/ ARII
CURRICULARE SAU DISCIPLINE
În anul colar 2020 -2021 s-au întocmit urmtoarele documente de ctre conducerea i
personalul unitii de învmânt (14.09.2020 -09.01.2021 – echipa: prof. Doina Simona Furtun i
Doina Carmen Florescu/ 11.01.2021 – 29.01.2021 – echipa:prof. Ganea Mihai Claudiu i Doina
Simona Furtun)
- Planul de încadrare a personalului unitii colare a personalului didactic, didactic auxiliar i
nedidactic / an colar 2020-2021/ septembrie 2020,
- Documentele necesare pentru normarea personalului unitii noastre – statul de personal, statul de
funcii, încadrarea i normarea/ septembrie 2020,
- Schema orar a unitii de învmânt pe cicluri de învmânt: liceu zi, liceu seral, postliceal,
Programul A Doua ans/ septembrie 2020 i 11.01.2021,
- Fiele postului pentru personalul didactic, didactic auxiliar i nedidactic/ septembrie 2020,
- Planul de Aciune al colii/ 2019-2024/ an colar 2019-2020/ octombrie 2020,
- Strategia de asigurare a calitii/ 2020-2021/ septembrie 2020,
- Planul managerial / planurile manageriale pe comisii/ 2020-2021/ septembrie 2020,
- Planul operaional/ 2020-2021/ septembrie 2020,
- Regulamentul de ordine interioar 2020-2021/ septembrie 2020,
- Planul minimal privind combaterea i prevenirea violenei în mediul colar/ septembrie 2020,
- Planul privind prevenirea i combaterea abandonului colar/ septembrie 2020,
- Planul de dezvoltare a Comisiei de control intern managerial/ septembrie 2020,
- Planificarea activitilor colare, extracolare i extracurriculare în anul colar 2020 -2021/
septembrie 2020,
- Completarea bazelor BDNE i SIIIR în termenul stabilit de lege – pe tot parcursul semestrul I,
- Completarea bazelor EDUSAL i REVISAL în termenul stabilit de lege– pe tot parcursul semestrul
I,
2021,
- Încheierea cataloagelor din semestrul I din anul colar 2020 – 2021,
- Elaborarea dosarele elevilor pe clase / a IX a zi, profesional i seral, a XI a seral semestrul I, SPP,
ADS, postliceala AN I i II i reactualizarea dosarelor elevilor din celelalte clase în urma
transferurilor, retragerilor sau exmatriculrilor /septembrie 2020 i pe parcursul semestrul I,
- Echivalarea actelor de studii pentru Programul „A doua ans”/ septembrie 2020,
- Elaborarea cataloagelor de diferen pentru Programul „A doua ans” i pentru elevii transferai pe
parcursul anului colar sau de la clasa a XI a seral semestru II /septembrie - octombrie 2020 i pe tot
parcursul semestrul I pentru cei noi venii,
- Realizarea mapelor ariilor curriculare i comisiilor din unitatea de învmânt/ septembrie 2020,
- Dosarele pentru programele „Banii de liceu” i „ Bursa profesional” an colar 2020 -2021/
octombrie 2020,
- Încheierea contractelor de pregtire practic cu agenii economici/ octombrie 2020,
- Încheierea contractelor educaionale cu prinii claselor a IX a zi i profesional, de asemenea pentru
clasa de profesional dual i cu agenii economici/ septembrie -octombrie 2020,
- Întocmirea documentaiei necesar pentru aprobarea proiectele judeene, regionale, naionale care se
vor desfura în unitatea noastr colar/ octombrie 2020,
- Raportul de activitate / anul colar 2019 -2020 – octombrie 2020,
- Planul de colarizare pentru anul colar 2020-2021/ completat i aprobat în SIIIR/ septembrie 2020,
- Documentaia pentru achiziii din Proiectul ROSE – decembrie 2020,
- Punerea la dispoziiei reprezentailor Primriei Municipiului Buzu a documentelor colii pentru
derularea proiecui de reabilitare termic cu fonduri europene (2017 – 31.12.2020 i 4.01. –
29.01.2021),
- Rapoartele ctre Primarul Municipiului Buzu redactate conform Contractului de management pe an
calendaristic 2020 i an colar 2019-2020,
- Proiectul planului de colarizare pentru anul 2021-2022/ decembrie 2020;
- Proiectul planului de încadrare pentru anul colar 2021-2022 (decembrie 2020 – 29.01.2021);
- Încheierea proiectului Erasmus+ / Incluziune social prin învmânt dual/ Cod: 2019-1-RO01-
KA104-06199 în octombrie 2020 prin raport final i elaborarea Ghidului de bune practici de ctre
dna director adjunct, prof. Florescu Doina Carmen (participant la cursul de formare din cadrul
proiectului care a avut loc în Bolonia/ Italia).
- Alte documente, statistice, situaii cerute i de ctre instituii abilitate etc.
VI.1. ACTIVITATEA MANAGERIAL
- Planul de încadrare a personalului unitii colare a personalului didactic, didactic auxiliar i
nedidactic / an colar 2020-2021/ septembrie 2020 – documente elaborate de director, prof. Doina
Simona Furtun, director adjunct, prof. Doina Carmen Florescu i secretariat,
- Documentele necesare pentru normarea personalului unitii noastre – statul de personal, statul de
funcii, încadrarea i normarea/ septembrie 2020 - documente elaborate de director, prof. Doina
Simona Furtun, director adjunct, prof. Doina Carmen Florescu i secretar ef, Gherghe Mdlina,
- Schema orar a unitii de învmânt pe cicluri de învmânt: liceu zi, liceu seral, postliceal,
Programul A Doua ans/ 14 septembrie 2020 i 11.01.2021/ responsabili: prof. Badea Mihaela i
director adjunct (14.09.2020 – 09.01.2021), prof. Doina Carmen Florescu,
- Fiele postului pentru personalul didactic, didactic auxiliar i nedidactic/ septembrie 2020 – elaborate
director, prof. Doina Simona Furtun,
- Planul de Aciune al colii/ 2019-2024/ an colar 2020-2021/ septembrie 2020,
- Strategia de asigurare a calitii/ 2020-2021/ septembrie 2020,
- Planul managerial / planurile manageriale pe comisii/ 2020-2021/ septembrie 2020 – director, prof.
Doina Simona Furtun i responsabilii de comisii i arii curriculare,
- Planul operaional/ 2020-2021/ septembrie 2020 – elaborat director adjunct, prof. Doina Carmen
Florescu,
Simona Furtun,
- Planul minimal privind combaterea i prevenirea violenei în mediul colar/ septembrie 2020 –
elaborat director, prof. Doina Simona Furtun,
- Planul privind prevenirea i combaterea abandonului colar/ septembrie 2020 – elaborat director,
prof. Doina Simona Furtun,
- Planul de dezvoltare a Comisiei de control intern managerial septembrie 2020 – elaborat director
adjunct, prof. Doina Carmen Florescu,
- Planificarea activitilor colare, extracolare i extracurriculare în anul colar 2020 -2021/
septembrie 2020 – consilier educativ, prof. Bala Tatiana,
- Completarea bazelor BDNE i SIIIR în termenul stabilit de lege/ parcursul semestrului I,
- Completarea bazelor EDUSAL i REVISAL în termenul stabilit de lege/ parcursul semestrului I,
- Deciziile pentru comisiile care funcioneaz în anul colar 2020-2021/ septembrie 2020 – date i
elaborate director, prof. Doina Simona Furtun,
- Deciziile pentru comisiile care funcioneaz în anul colar 2020-2021/ 18 ianuarie 2021 – date de
director, prof. Ganea Mihai Claudiu,
- Încheierea cataloagelor din semestrul I, anul colar 2020 – 2021/ ianuarie 2021 – diriginii,
- Elaborarea dosarele elevilor pe clase / a IX a zi, profesional i seral, a XI a seral semestrul I, SPP,
ADS, postliceala AN I i II i reactualizarea dosarelor elevilor din celelalte clase în urma
transferurilor, retragerilor sau exmatriculrilor/ septembrie 2020 – director, prof. Doina Simona
Furtun, director adjunct, prof. Doina Carmen Florescu i secretariatul,
- Echivalarea actelor de studii pentru Programul „A doua ans” / septembrie 2020 – documente
elaborate director, prof. Doina Simona Furtun,
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 27
- Elaborarea cataloagelor de diferen pentru Programul „A doua ans” i pentru elevii transferai pe
parcursul anului colar sau de la clasa a XI a seral semestru II/ septembrie 2020 – documente
elaborate director, prof. Doina Simona Furtun i director adjunct,prof. Doina Carmen Florescu,
- Realizarea mapelor ariilor curriculare i comisiilor din unitatea de învmânt/ septembrie 2020 –
diriginii i responsabilii comisii sau arii curriculare,
- Dosarele pentru programele „Banii de liceu” i „ Bursa profesional” an colar 2020 -2021/
octombrie 2020 – comisie i dirigini,
- Încheierea contractelor de pregtire practic cu agenii economici/ octombrie - decembrie 2020 –
documente elaborate director adjunct, prof. Doina Carmen Florescu i director, prof. Doina Simona
Furtun,
- Încheierea contractelor educaionale cu prinii claselor a IX a zi i profesional, de asemenea pentru
clasa de profesional dual i cu agenii economici/ septembrie 2020 – documente elaborate director
adjunct, prof. Doina Carmen Florescu,
- Întocmirea documentaiei necesar pentru aprobarea proiectelor judeene, regionale, naionale care se
vor desfura în unitatea noastr colar/ responsabilii de proiecte,
- Raportul de activitate / anul colar 2019 -2021 – octombrie 2019/ septembrie 2020 – raport elaborat
director, prof. Doina Simona Furtun i director adjunct prof. Doina Carmen Florescu,
- Raportul de activitate / anul colar 2020 -2021 – semestrul I - în februarie 2021/ raport elaborat
director (11.01.2021 – prezent), prof. Ganea Mihai Claudiu i director adjunct (în perioada
14.09.2020 – 09.01.2021 – director i director adjunct 11.01.2021 – prezent), prof. Doina Simona
Furtun/director adjunct (14.09.2020 – 09.01.2021) prof. Doina Carmen Florescu ,
- Proiectul Planului de colarizare pentru anul colar 2021-2022/ completat i aprobat în SIIIR/
decembrie 2020 - documente elaborate director, prof. Doina Simona Furtun, director adjunct, prof.
Doina Carmen Florescu i secretariat,
- Documentaia pentru achiziii din Proiectul ROSE /decembrie 2020 - documente elaborate director
adjunct, prof. Doina Carmen Florescu,
- Punerea la dispoziiei reprezentailor Primriei Municipiului Buzu a documentelor colii pentru
aplicarea proiectului de reabilitare termic cu fonduri europene/ iulie 2017 – 09.01.2021 documente
elaborate director, prof. Doina Simona Furtun,
- Rapoartele ctre Primarul Municipiului Buzu redactate conform Contractului de management –
financiar pe an calendaristic 2020 i an colar 2019-2020/ documente elaborate director, prof. Doina
Simona Furtun,
datoriile stabilite prin raportul Curii de Conturi pentru perioada 2010-2012 – Comunicarea
Sentinei Civile nr. 5410/2019 din 23.10.2019 s-a obinut o hotrâre definitiv i irevocabil în
favoarea liceului /septembrie 2020 - documente elaborate director, prof. Doina Simona Furtun.
- Redactarea rapoartelor financiare, iar în Bugetul anului calendaristic 2020 datorit încadrrii
realizate nu am depit bugetul pe finanarea per elev / ne-am încadrat i am cedat i altor
uniti de învmânt - documente asumate i semnate director, prof. Doina Simona Furtun
(01.09.2020 – 09.01.2021) i elaborate de contabil ef ec. Dinu Marius.
- Proiectul planului de încadrare pentru anul colar 2021-2022 - documente elaborate de director, prof.
Ganea Mihai Claudiu, director adjunct, prof. Doina Simona Furtun, prof. Doina Carmen Florescu i
secretar ef, Gherghe Mdlina;
- Începând din 4 iulie 2020 Corpul Tehnic (C2), Internatul (C5) i coala Nou (C4) au intrat în
reabilitare energetic i termic. În unitatea de învmânt au început lucrri de reabilitare:
anvelopare cldiri, schimbat instalaia electric i termic, construirea unui bazin pentru hidrantul
unitii de învmânt i a unei pompe de cldur, realizarea legturii subterane între centrala termic
i cldirile din incinta liceului. În perioada mai- august 2020 a fost construit i o central termic
care s deserveasc corpurile de cldire din liceu. Investiia de reabilitare energetic i termic se
ridic la aproape 2,5 milioane euro în proiectul european din cadrul Programului Operaional
Regional POR 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2016/3/3.1/b/7 REGIUNI i POR /
2016/3/3.1/b/1/Bl – Axa prioritar 3 – sprijinirea tranziiei ctre o economie cu emisii sczute de
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 28
carbon, Prioritatea de Investiii 3.1 Operaiunea B – Cldiri publice. Lucrrile conform programului
se vor termina în 6 luni.
- Elaborarea i propunerea de scenarii pentru derularea procesului de învmânt/ septembrie 2020 –
directorii i Consiliul de administraie;
- Propunerea de achiziii i organizarea procesului de învmânt în sistem hibrid având în vedere
limitarea spaiului de învmânt/ septembrie 2020 – directorii i Consiliul de administraie;
- Alte documente, statistice, situaii cerute de ctre instituii abilitate etc.
I.3. PROPUNERI, SOLUII DE ÎMBUNTIRE A MANAGEMENTULUI INSTITUIEI
Activitatea managerial din primul semestrul al anului colar 2020 – 2021 (14.09.2020 – 09.01.2021)
s-a centrat pe pregtirea practic a elevilor în vederea acumulrii experienei de munc necesar angajrii;
pe organizarea instituional care s duc la o atmosfer destins, relaxat propice desfurrii activitii
cadrelor didactice i de studiu a elevilor, pe activitii de derulare a proiectului ROSE i achiziionarea de
dispozitive cu conexiune la internet pentru desfurarea învmântului online (noiembrie 2020 – 10 tablete
din resurse financiare alocate de Primria Municipiului Buzu i 22 decembrie 2020 prin Programul coala
de acas).
Începând cu 14 septembrie 2020 s-au iniiat toate demersurile necesare pentru organizarea i
desfurarea învmântului hibrid: fizic i online, iar din 09.11.2020 doar online prin implementarea
platformelor educaionale G suite i Adservio. Pentru clasele a XII a i a XIII a seral s-au realizat pregtiri
suplimentare online, înc din luna octombrie 2020, susinute i prin proiectul ROSE. Aceste msuri au fost
luate datorit pandemiei provocate de SARS – CoV 2. În urma msurile luate i soluiile adoptate nu s-au
înregistrat cazuri de îmbolnvire cu SARS – CoV 2, în rândul elevilor, cadrelor didactice, didactic auxiliar i
nedidactic în perioada 14.09.2020 – 07.11.2020. Din 09.11.2020 s-a trecut la învmântul online pentru
elevi i cadre didactice. În perioada 09.11.2020 – 29.01.2021 au fost cazuri de îmbolnviri cu SARS – CoV
2 care nu au afectat ins procesul de învmânt. Din pcate în rândul personalului nedidactic am avut un
caz izolat care a dus la decesul persoanei în cauz în data de 27.11.2020 ( fochistul liceului).
În perioada 11.01.2021 – 29.01.2021 s-a schimbat echipa managerial i s-a pus accentul pentru
încheierea situaiei la învtur i a celei disciplinare pe semestrul I.
Prioritile stabilite la începutul anului colar 2020-2021 au fost:
PRIORITATEA 1. IMPLEMENTAREA UNUI MANAGEMENT DE CALITATE CARE S ASIGURE
EGALITATEA ANSELOR ÎN EDUCAIE, REDUCEREA ABANDONULUI COLAR I
DEZVOLTAREA PERSONALA ARMONIOASA A ELEVILOR.
Tinta strategica. Realizarea unei reforme educaionale eficiente care sa determine reducerea
absenteismului i a abandonului colar, creterea ratei de absolvire i a ratei de promovare a examenelor
nationale. PRIORITATEA 2. IMPLEMENTAREA I CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE ASIGURARE A
CALITII ÎN EDUCAIE, ÎMBUNTIREA SERVICIILOR DE CONSILIERE I ORIENTARE
PENTRU TINERI I ADULI Tinta strategica. Asigurarea cadrului necesar formrii continue a cadrelor didactice i diversificarea
serviciilor de consiliere si orientare furnizate in IPT. PRIORITATEA 3. CORELAREA OFERTEI EDUCAIONALE CU CERINELE SOCIO-
ECONOMICE REGIONALE I LOCALE
Tinta strategica. Plan de colarizare adaptat cerinelor socio-economice locale i regionale prin calificrile
de nivel 3 i 4 identificate ca prioriti la nivel regional i local. PRIORITATEA 4 CRETEREA GRADULUI DE INSERIE PROFESIONAL A ABSOLVENILOR
DIN ÎNVMÎNTUL PROFESIONAL I TEHNIC
Tinta strategica. AplicareaRecunoaterea Liceului Tehnologic "Henri Coand" Buzu ca partener
important în dezvoltarea comunitii, ca furnizor de personal calificat în domeniile de pregatire specificate. PRIORITATEA 5. DEZVOLTAREA INSTITUIEI DE ÎNVMÂNT
Tinta strategica. Dezvoltarea parteneriatului social in vederea furnizarii unor servicii de calitate prin IPT.
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 29
Msurile necesare pentru îmbuntirea procesului instructiv – educativ:
- Responsabilizarea cadrelor didactice, didactice auxiliare privind întârzierea la prima or, prin
controale permanente i logarea la ore pe platformele educaionale achiziionate.
- Asistene la ore a colegilor care sunt debutani sau au probleme la clase i a colegilor care susin
grade didactice în anul colar 2020 – 2021.
- Elaborarea proiectelor educative care s implice elevii în diverse activiti extracurriculare care s
consolideze materia predat la ore.
- Organizarea activitilor educative care s dezvolte competenele profesionale, culturale i abilitile
sociale de comunicare, fizic i online.
- Legtura strâns cu agenii economici pentru facilitarea pregtirii practice a elevilor i mai târziu
angajarea lor care s-a concretizat i cu contracte de munc pe perioada de pregtire practic i
vacane, chiar daca s-a trecut la învmântul online din 09.11.2020.
- Motivarea participrii elevilor la pregtirea suplimentar pentru bacalaureat care a avut drept
consecin creterea procentului de promovabilitate.
- Folosirea CDI i a altor materiale didactice achiziionate de unitatea colar.
- Perfecionarea cadrelor didactice prin obinerea gradelor didactice sau frecventarea cursurilor de
formare profesional. Aceste msuri au fost meninute i în cazul învmântului online.
Analiza activitii desfurate de conducerea unitii:
Aa cum s-a menionat mai sus documentele necesare desfurrii în bune condiii a activitii
didactice au fost realizate la timp i la termenele stabilite prin Consiliul Profesoral, Consiliul de
administraie, legile i metodologiile aflate în vigoare, ISJ – Buzu sau alte autoriti locale. Incadrarea
personalului didactic, didactic auxiliar i nedidactic s-a realizat conform normativelor, iar unde au fost
constatate deficiene – acestea au fost remediate la timp. La începutul anului colar au fost aprobate
conform metodologiei fiele postului pentru cadrele didactice, didactic auxiliar i nedidactic i distribuite
pe baza lor, responsabilitile fiecrui salariat. Pe parcursul semestrului I, situaiile conflictuale au fost
gestionate corespunztor conform ROFUIP publicat în OMEC nr. 5447/ 31.08.2020. Abaterile disciplinare
i absenele elevilor au fost analizate în cadrul Consiliilor claselor i a Consiliului Profesoral – unde au fost
stabilite i sanciunile colare. Nu s-au înregistrat evenimente majore care s necesite intervenia
autoritilor abilitate în perioada 14.09.2020 – 07.11.2020. Din 09.11.2020 în urma msurilor luate în urma
Strii de alert de ctre guvern, elevii unitii de învmânt au trecut la predare – învarea online.
Pe parcursul semestrului I au fost realizate mai multe inspecii tematice online sau fizic din partea
ISJ-Buzu care au fost consemnate în Registrul de Inspecii al unitii de învmânt. Recomandarile
primite au fost puse în aplicare în termenul stabilit de ctre inspectorul teritorial. PAS-ul, planul managerial
au fost aprobate de reprezentantul ISJ – Buzu, doamna inspector colar pe management instituional prof.
Trifan Otilia.
Conducerea unitii de învmânt a realizat o comunicare deschis cu toi angajaii, a încurajat
relaiile colegiale care au dus la o atmosfer destins i relaxat. Conducerea a acordat sprijinul necesar
cadrelor didactice debutante i a participat la toate inspeciile desfurate în unitatea de învmânt (1
inspectie – gradul didactic I, 2 inspecii – gradul didactic II i 2 inspecii pentru definitivat, în perioada
14.09.2020 – 22.12.2021). Activitatea derulat în coala a fost atent monitorizat i coordonat de echipa
managerial conform planificrilor întocmite la începutul anului colar. Cadrelor didactice auxiliare i
personalului nedidactic li s-a asigurat un program de lucru flexibil care s duc la eficientizarea activiti
personale i profesionale.
În internatul colar nu au fost cazai elevi la începutul anului colar din cauza lucrrilor de reabilitare
energetic i termic desfurate prin proiectul din cadrul Programului Operaional Regional. Capacitatea de
cazare este de 64 elevi care vor reveni la terminarea lucrrilor i în conformitatea cu msurile luate ca
urmare a pandemiei de SARS-CoV2. Datoriile elevilor pentru mas au fost recuperate în totalitate pân în
decembrie 2020.
Elevul desemnat în Consiliul de administraie a rspuns la convocri prin prezen, la fel i
reprezentanii prinilor.
Organizarea consiliilor, comisiilor, compartimentelor:
- A fost actualizat componena Consiliului de administraie conform Metodologiei i OMEN
3160/2017 astfel: 6 cadre didactice, 1 reprezentant ai prinilor, 1 reprezentant al elevilor/ 18 ani, 1
reprezentant al primarului, 3 reprezentai ai Consiliului Local al Municipiului Buzu, 1 reprezentant
ai agenilor economici i 2 lideri sindicali (observatori)/ total 13 membrii, în 24.09.2020 i
18.01.2021 (în urma schimbrii echipei manageriale).
- În cadrul Consiliului Profesoral / Consiliului de Administraie au fost dezbtute i aprobate cele 7
comisii cu caracter permanent i restul comisiilor cu caracter temporar sau ocazional pentru care au
fost emise decizii.
- Consiliul Profesoral / Consiliul de Administraie i-au desfurat activitatea pe baza tematicii
propuse i aprobate la începutul anului colar. Convocarea celor dou consilii s-a realizat conform
calendarului, dar i în funcie de necesitile survenite, la fel i tematica lor. Convocarea consiliilor s-
a realizat conform metodologiilor în vigoare cu cel puin 72 de ore înainte, prin afiarea datelor i
tematicii: pe panourile din cancelarie, prin pota de e-mail, mesaje pe telefon. edinele celor dou
consilii au avut loc în prezena liderilor de sindicat (FSLI i SLÎ – CFR Buzu).
- Pentru Consiliul Profesoral / Consiliul de Administraie au fost întocmite convocatoare cu ordinea de
zi, iar edinele cu participare fizic sau online au fost consemnate în Registrele de Procese –
Verbale, iar hotrârile afiate în cancelarie i publicate pe site-ul unitii.
- Atât în Consiliul profesoral cât i în Consiliul de administraie echipa de directori, Prof. Furtun
Doina Simona i Florescu Doina Carmen au asigurat transparena deciziile (01.09.2020 –
07.01.2021), la fel domnul director, prof. Ganea Mihai Claudiu (11.01.2021 – 29.01.2021), au fcut
o informare clar i amnunit privind mersul procesului de învmânt i a cheltuielilor prevzute
în buget, proiectele planului de colarizare i încadrare, procesele existente în instan i alte
evenimente sau fapte. Acestea sunt cuprinse în cadrul proceselor verbale ale celor 2 consilii sau prin
înregistrrile realizate pe platforma G suite / google meet cu acordul participanilor.
- Consilii profesorale desfurate în semestru I: 09.09.2020, 21.09.2020, 21.10.2020, 02.11.2020,
06.11.2020, 16.12.2020 (directori: prof. Doina Simona Furtun i Doina Carmen Florescu) i
11.01.2021, 13.01.2021, 29.01.202 (director: prof. Ganea Mihai Claudiu).
- Consilii de administraie desfurate în semestru I: 10.09.2020, 24.09.2020, 22.10.2020, 03.11.2020,
24.11.2020,17.12.2020 (directori: prof. Doina Simona Furtun i Doina Carmen Florescu) i
18.01.2021, 29.01.2021( director: prof. Ganea Mihai Claudiu).
2. Comisiile cu caracter permanent, temporar sau ocazional:
Comisia de Evaluare i Asigurare a Calitii a elaborat proceduri noi sau le-a actualizat pe cele
existente în funcie de nevoia organizaiei colare. La începutul anului colar a fost reactualizat PAS-ul
unitii de învmânt, a fost realizat RAEI i alte activiti necesare pentru analiza corect a unitii de
învmânt.
Responsabilii comisiilor permanente, dar i temporare pân în luna octombrie i-au întocmit mapa
comisie (compus din planul managerial, componena comisiei etc.).
Pe parcursul semestrului I nu toate comisiile au avut o bogat activitate care reiese din rapoartele
care au fost incluse la urmtorul punct.
Activitatea comisiilor a fost strict monitorizat de directorul adjunct al unitii de învmânt. Din
rapoarte reiese faptul c s-au meninut legturile cu autoritile locale, cu ONG-urile partenere, fundaii
sau alte instituii ale statului.
Anul acesta prin implicarea colegilor avem 2 proiecte educaionale care se vor desfura la nivel
regional, 3 proiecte educaionale la nivel judeean i 1 nivel internaional.
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 31
Doamna director adjunct, prof. Florescu Doina Carmen a elaborat un Ghid de bune practici
în cadrul Proiectului Erasmus + 2019 – Incluziune social prin învmântul dual. Proiectul a fost
încheiat cu succes în octombrie 2020. Profesorii dirigini au fost stabilii respectând criteriul
continuitii i încadrrii. Nu toi profesorii dirigini au realizat la timp documentele necesare pentru
începutul anului colar (dosare elevi, cataloage, dosare bani de liceu sau bursa profesional etc.)
3. Compartimente:
SECRETARIAT – activitatea compartimentului a fost asigurat de dna secretar ef, Gherghe
Graiela Mdlina i dna secretar, Scuiu Geanina. Dna secretar ef a reuit s coordoneze munca în
acest compartiment astfel încât, datele cerute pentru bazele BDNE, SIIIR, REVISAL i EDUSAL au
fost realizate la termenul stabilit. Au fost completate registrele matricole, foi matricole, diplome de
absolvire de 10 clase, 12 clase, competene profesionale. Au fost realizate statisticile cerute de diferite
autoriti ale statului. Completate i ordonate dosarele elevilor i dosarele de personalului etc.
INFORMATIC – s-au realizat lucrrile specifice acestui compartiment conform termenelor
stabilite. A fost realizat un inventar al bunurilor care trebuie operat i în baza material a unitii de
învmânt, au fost efectuate toate lucrrile pe SIIIR la termen i alte activiti specifice postului. A fost
pus în funciune al doilea laborator al unitii de învmânt, prin folosirea calculatoarelor din proiectul
ROSE, achiziionate în luna decembrie 2019 i ianuarie 2020, îns în prezent este nefuncional din
cauza lucrrilor de reabilitare. Actualizarea site-ului colii s-a realizat prin materialele primite de la
activitile cadrelor didactice i a responsabililor de comisii. În privina permiselor de cltorie pe calea
feroviar, documentaia a fost întocmit la timp, iar personalul a intrat în posesia lor în termenul stabilit
de SNCFR România. S-au creat conturi pentru profesori i elevi pe platformele Adservio i G suite la
începutul anului colar. Cadrele didactice au participat la cursuri de formare pentru Google Classroom.
CONTABILITATE – în cadrul acestui compartiment domnul contabil Dinu Marius i-a
îndeplinit toate sarcinile conform fiei postului, respectând termenele stabilite de conducerea colii, de
ISJ – Buzu, Consiliul Judeean sau Primria Buzu. Domnul Dinu Marius a reuit s rezolve i
sarcinile pe care le-ar fi avut al doilea administrator financiar, cu respectarea termenelor stabilite de
eful direct de la ISJ - Bz. În anul financiar 2020 ne-am încadrat în bugetul stabilit la finanarea per
elev/ alturi de alte 5 uniti colare (3 coli gimnaziale i 2 licee), ba chiar am acordat împrumuturi
i altor uniti de învmânt(aproximativ de 5 miliarde lei), din acest motiv nu am mai avut nevoie
de Raport de audit. De asemenea au fost achitate toate angajamentele privind contractele semnate i
realizate. LABORANT – la acest compartiment, dna laborant Cristea Maria s-a pensionat în februarie
2020, în luna august 2020 s-a obinut acordul ISJ-Bz pentru transformarea postului pe studii superioare
i scoaterea lui la concurs conform legislaiei în vigoare, iar în lunile septembrie – octombrie a fost
organizat concursul. În urma probelor susinute, concursul a fost promovat de dna igar Emilia care
semnat contractul de munc cu data de 01.11.2020.
ADMINISTRAIE – la acest compartiment dna Stoica Elena Carmen a coordonat personalul
nedidactic astfel încât lucrrile de curenie, întreinere, aprovizionare s-au desfurat conform
graficului stabilit. Nu au existat sincope în perioada critic de iarn, când personalul nedidactic i-a
putut îndeplini sarcinile la timp. În lunile septembrie – noiembrie activitatea personalului s-a desfurat
pe 2 corpuri de cladire: coala Veche i Ateliere din cauza lucrrilor de reabilitare termic i energetic.
Programul personalului nedidactic a fost coordonat foarte bine, astfel încât msurile necesare luate
privind pandemia de SARS-CoV 2 au fost eficiente, în perioada 14.09-07.11.2020 neînregistrându-se
cazuri de covid 19 în rândul personalului colii, cadrelor didactice i elevilor.
PEDAGOGUL COLAR - Domnul Drgoiu Felix i-a îndeplinit sarcinile de serviciu nou
stabilite foarte bine, având în vedere c internatul colar nu a funcionat. Îns s-a implicat activ în
activitatea colar.
SUPRAVEGHETORUL DE NOAPTE – Domnul Antonescu Mihai i-a îndeplinit sarcinile de
serviciu nou stabilite foarte bine, având în vedere c internatul colar nu a funcionat. Îns s-a implicat
activ în activitatea colar.
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 32
Datorit pandemiei de SARS – CoV 2 i a lucrrilor de reabilitare din internatul colar, fiele de
atribuii ale pedagogului, supraveghetorului de noapte, îngrijitrului, muncitorilor buctari i lenjeresei
au fost înlocuite cu alte activiti necesare din unitatea colar.
Repartizarea responsabilitilor
a notelor de seviciu.
- Membrii Consiliului de Administraie i-au asumat responsabilitile i i-au îndeplinit atribuiile. A
existat o foarte bun colaborare cu reprezentanii Consiliului Local i ai Primriei Buzu.
- Consiliile claselor, responsabilizate 2020-2021.
online.
Monitorizarea întregii activiti: modaliti, eficien, identificarea disfunciilor anterioare
Monitorizarea activitii angajailor/elevilor s-a realizat prin:
- graficul de asistene la ore al directorilor (au fost asistai profesorii care au susinut inspecii
fizice i online pentru gradele didactice i profesorii cu mai puin experien). Asistenele la ore
nu au fost realizate i de cadre didactice, responsabili ai ariilor curriculare, cu vechime în
învmânt i cu gradul didactic I în situaiile în care acest lucru nu s-a putut efectua de ctre
directori i de ctre Comisia CEAC. Din 14 septembrie 2020 – 7 noiembrie activitatea de
monitorizare s-a realizat de ctre directorii unitii de învmânt Doina Simona Furtun i Doina
Carmen Florescu fizic i pe platformele Adservio i G-suite. Din 09.11.2020 – 23.12.2020 pe
platformele Adservio i G-suite i a fost raportat mai departe ctre ISJ-Bz prin intermediul
inspectorului de sector. Din 11.01.2021 – 29.01.2021 activitatea de monitrizare s-a realizat de
ctre directorul unitii de învmânt, prof. Ganea Mihai Claudiu pe platformele Adservio i G-
suite.
- procesele verbale ale activitilor din cadrul comisiilor metodice ale ariilor curriculare i
rapoartele cadrelor didactice;
- rapoarte periodice ale comisiilor de verificare a cataloagelor, de monitorizare a absenteismului,
fenomenului de violen i a abandonului colar, monitorizarea prezenei pe platformele online;
- procese – verbale ale profesorilor de serviciu pân în 07 noiembrie 2020;
- condica de prezen a personalului didactic, didactic auxiliar i nedidactic pân în 07 noiembrie
2020 i fia de prezen/ format online din 09.11.2020 - prezent;
- portofoliile elevilor i ale cadrelor didactice pân în 07 noiembrie 2020 i apoi monitorizarea pe
platformele educaionale;
- colaborarea cu membrii CEAC i reglarea aspectelor sesizate de acetia prin documentele
specifice (rapoarte, plan de îmbuntire, chestionare etc.) i elaborarea procedurilor pe tot
parcursul semestrului I;
educaionale;
- fie de bibliotec (CDI) i caietul de eviden a activitilor desfurate în CDI;
- registrele de eviden a învoirilor conform Regulamentului intern;
- prezena directorului/directorului adjunct pe perioada desfurrii de activiti în coal, cu
sprijinul cadrelor didactice din Consiliul de administraie;
- camerele de supraveghere i colaborarea permanent cu poliistul de proximitate.
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 33
Eficien:
- în cadrul claselor, cancelariei atmosfera este destins i relaxat;
- activitile didactice de la clas i extracolare sunt desfurate optim;
- anul acesta / semestrul I s-au înregistrat mai puine învoiri, scutiri i concedii medicale;
- colaborarea dintre coal i autoritile locale este bun, au început s sosesc rspunsuri scrise la
sesizrile fcute de dirigini privind cazurile de abandon colar,
- rezultatele obinute de elevi la examenul de bacalaureat i competene profesionale.
Disfuncii:
spaiile de curs i în internatul colar;
- la finalul semestrului I pe lâng igienizarea obligatorie a claselor s-a investit foarte mult i în
reamenajarea lor, datorit msurilor luate în vederea desfurrii activitii în contextul
pandemiei de SARS – CoV 2;
- lipsa pregtirii unor cadre didactice de a lucra pe platformele educaionale i instruirea acestora
de ctre informaticianul unitii de învmânt.
Autoevaluarea activitii manageriale:
Directorii i Consiliul de administraie au format o echip fiabil care a reuit s rezolve toate
situaiile problematice ivite. Anul acesta reprezentanii autoritii locale s-au implicat mult mai activ în
deciziile luate i i-au asumat responsabilitatea unui membru al Consiliului de administraie, prin ideile
propuse. Directorii se completeaz reciproc în actul conducerii, reuind s menin o atmosfer propice
pentru desfurarea activitilor colare i extracolare. Directorii i cadrele didactice formeaz o echip
omogen care poate face fa tuturor provocrilor. Acest lucru se vede si din documentele colare elaborate
la timp i în concordan cu normativele în vigoare. Din 14 septembrie 2020 pân 7 noiembrie 2020,
conducerea a depus toate eforturile necesare pentru prevenirea îmbolnvirilor cu SARS – CoV 2 ( nu am
avut nici un caz) i meninerea capacitii de lucru a cadrelor didactice mai ales în lunile striii de urgen i
alert: martie, aprilie, mai i începutul lunii iunie.
Plan de dezvoltare personal ca manager (01.09.2020 - 09.01.2021 i 11.01 – 29.01.2021)
- meninerea imaginii unei coli cu tradiie care se implic activ pe piaa muncii;
- implicarea colii în parteneriate de proiecte cu fonduri europene;
- contribuia la ridicarea prestigiului colii prin proiectele derulat.
- msuri eficace care s creeze o atmosfer de lucru i siguran pentru elevi, cadre didactice i
personalul liceului, dar care s respecte regulile impuse i s rezolve situaiile critice aprute datorit
pandemiei de SARS – CoV 2. In perioada 01.09.2020 – 07.11.2020 (cu prezena fizic a elevilor) i
09.11.2020 – 22.12.2020 (prezena online) prin msurile luate s-a artat faptul c în fruntea instituiei
de învmânt au luat concursul 2 persoane capabile i bine pregtite care au organizat i derulat
procesul de învmânt i administrativ ireproabil. In perioada 11.01.2021-29.01.2021/noua
conducere s-a organizat foarte bine.
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 34
NR.
2020-2021
1. Alocari de credite bugetare din Bug.Local 1540349 745920 592817 115178,10
Cheltuieli de personal 690730 0 0 0
Cheltuieli materiale 734666 650920 543107 105482,18
Din care - obiecte de inventar 39872 0 3960 14193,20
Burse sociale 0 0 0 0
Ajutoare sociale – drepturi elevi CES 0 0 0 9695,92
Cheltuieli de capital – STRUNG PROF +
ADSERVIO
Dobanda HJ – dif sal 114.953 0 0 0
2. Alocari de credite bugetare din Bug. De Stat 2341109 4395694 4647362 2109494,19
Cheltuieli de personal 2128301 4032564 4254617 1987356
Cheltuieli PROIECT ROSE din care: 0 0 92447 0
Dotari cu mobilier 28041 39000 0
Salarii echipa ROSE 45369 0
materiale consumabile + hrana ROSE
Naveta elevi 52851 53238 45801 11054,19
Burse - Bani de liceu + Bursa profesionala 159957 238989 216396 89700
CONTRIB FOND HANDICAP
42862 38101 21384
3. Resurse extrabugetare 125717 147760 131282 11319,47
Cheltuieli de personal 0 0 0 0
Cheltuieli materiale din care: 125717 147760 131282
Diverse materiale de intretinere,
26191
17833
5145,76
4424
1300
95964
101524
CHIRII 50 %- VIRATE LA
VI.2. DESFURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV – EDUCATIV
ACTIVITATEA PE ARII CURRICULARE I COMISII METODICE
2020-2021/ semestrul I
COMISIA PENTRU CURRICULUM
Prof. Ionacu Carmen Sonia - responsabil- Lb. i lit. român
Prof. Stroe Anca - Lb. i lit.român
Prof. Marin Adelina Nicoleta - Lb. i lit.român/ prof. documentarist
Prof. Dalaban Carmen Manuela- Lb. i lit.român
Prof. Gheorghe Olivia Mihaela – Lb. i lit. român
Prof. Bala Tatiana- Lb. englez
Prof. Mihlcescu Iuliana - Lb. englez
Prof. tefnescu Marius - Lb. Englez
Prof. Micu Nicoleta - Lb. Englez i francez
Prof. Petre Mirela - Lb. Francez
Prof. Damian Veronica - Lb. Francez
Prof. Gavril Adelina Florentina- Lb. francez
Comisia metodic Limb i comunicare i-a propus s desfoare activiti instructive i educative
care s conduc la rezultate eficiente în planul învrii i al rezultatelor deosebite la evaluarea naional.
Aceste activiti au fost posibile datorit unor intervenii competente ale cadrelor didactice, bazate pe:
1. Cunoaterea colectivelor de elevi;
2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de elavaluri formative i sumative cu caracter
compesator de natur ameliorativ-constructiv;
3. Interes pentru perfecionare i autoperfecionare;
4. Dorina de îmbunatire a relatiei de comunicare cadru didactic- cadru didactic i elev- cadru
didactic;
educaie;
6. Deschidere în a aplica strategii de lucru care s asigure întelegerea noilor cunotinte i aplicarea lor
în teme.
CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂN:
Considerm c o analiz eficient a activitii diverse a profesorilor de limba i literatura român, pe
semestrul I, constituie premisa îmbuntirii activitii noastre, pe semestrul al II-lea. Toi profesorii catedrei
au o pregtire de specialitate i pedagogica serioas i, totodat, mare disponibilitate de a comunica eficient
cu elevii. Activitatea catedrei a avut la baz planificarea riguroas a materiei, la fiecare clas, prin
valorificarea programei de specialitate.
Se cunosc în profunzime noile programe de limba i literatura român. S-a realizat o judicioasa
prezentare a manualelor, avându-se în vedere câteva criterii pe care membrii catedrei le-au respectat în
fiecare an: buna relaie între prevederile programei i coninutul manualelor, prezena în manual a unor texte
fundamentale, continuitate, modernitate. Profesorii catedrei i-au propus:
- discutarea programei i a bibliografiei;
- elaborarea testelor iniiale i finale
- selectarea manualelor;
Liceul Tehnologic „Henri Coand” Buzu / 36
- evaluarea permanent i pregtirea suplimentar a elevilor care au susinut examenul de bacalaureat.
S-au aplicat evaluri iniiale , semnalându-se greelile frecvente , s-au propus i urmrit msuri de
ameliorare, s-au aplicat permanent elevilor evaluri formative i sumative , s-a organizat un program de
pregtire a elevilor claselor a XI-a si a XII a pentru recuperarea/consolidarea noiunilor, în vederea susinerii
bacalau