Libre dito ang I L - sa kalendaryo ni PP. Ang ibig sabihin pala ng VN ay vindictive at nasty! Ang gi-nawa tuloy ni SS, nag-areglo ng meeting sa pagitan ni GB at In

 • View
  247

 • Download
  13

Embed Size (px)

Text of Libre dito ang I L - sa kalendaryo ni PP. Ang ibig sabihin pala ng VN ay vindictive at nasty! Ang...

 • VOL. 13 NO. 58 FRIDAY, FEBRUARY 14, 2014

  Libre dito ang INQUIRER LIBRE Digital Edition www.inquirer.net/apps

  Love: Y

  YYBibigyan ka ng flowersng stalker mo...sweet!

  Ang lagay ng puso,career at bulsa momalalaman na saKAPALARAN page 6

  Baka tumama ka na saLOTTO page 2

  Pekeng romansa ng mgaKLOSETA page 4

  The best things in life are Libre

  Lord, sa araw-arawna pagsubok na ibinibigay poNinyo sa amin lahat, ngayon po ayang pinakamabigat, at malamangpo makaapekto sa akingkinabukasan. Ipinagdadasal ko pona sana kahit anong mangyari,hindi kami mawalan ng loob atmapagpatuloy po kami gamit ngInyong lakas. Alam ko pong hindiNinyo kami bibigyan ng pagsubokna hindi naming kayang malag-pasan. Amen.

  DEAR NANAYGUMAGAWA ngValentine card angisang bata para sakanyang mga magulangsa kanilang tahanan saBarangay Mauhay,Mandaluyong City.

  LEO M. SABANGAN II

  nadadaan din sa text55 porsyento ng single na babaeat 71 porsyento ng single nalalaki ang nakilala ang katipansa pamamagitan ng text.

  Pinaliwanag ni Adrianne JohnGalang, psychological scientist nakaugnay ng De La Salle Universi-ty at University of the PhilippinesDiliman, na mas madaling tang-gapin ang pagtanggi sa computer-mediated communication (CMC).

  Self-presentation is easier [in

  CMC] but at the same time some-one can research about you on-line and form impressions aboutyou that you cant control. [This]can make relationships more in-trusive, dinagdag ni Galang.

  Sa serbey na ginawa ngAgosto 23 hanggang 30, 2013,gumamit ang Nielsen ng hara-pang panayam sa 400 respon-dent sa Metro Manila na hinatisa mga pangkat. May confi-

  dence level ito na 95 percent.Sinukat din sa serbey kung

  gaano karomantiko ang mgalalaking Pilipino. Sa sukatang 1hanggang 10 na 10 ang pinaka-romantiko, naglaro sa 7.9 hang-gang 8.4 ang average sa mgapangkat. Kung kuntento namansila sa kanilang relasyon,naglaro sa 8.2 hanggang 8.7ang average, sa sukatang 1-10,na 10 ang pinakakuntento.

  Ni Ana Roa, Inquirer Research

  M AY kalahati ng mga nakababatang Pilipinongmagkatipan sa Metro Manila ang nagsimulaang relasyon sa pamamagitan ng pagte-text,lumabas sa bagong serbey ng Nielsen.

  Lumabas sa State of Ro-mance in the Philippines ngNielsen na 46 porsyento ng sin-gle na lalaki ang nagsabing nag-text sila upang magyaya sa

  unang date habang 51 porsyentong single na babae ang nagsabingsa text sila niyaya ng kanilangnobyo sa una nilang date.

  Natuklasan din sa serbey na

  VIRGO

 • 2 NEWS FRIDAY, FEBRUARY 14, 2014

  Editor in ChiefChito dF. dela Vega

  Desk editorsRomel M. LalataDennis U. EroaArmin P. AdinaCenon B. Bibe

  Graphic artistRitche S. Sabado

  INQUIRER LIBRE is pub-lished Monday

  to Friday by the PhilippineDaily Inquirer, Inc. with busi-

  ness and editorial officesat Chino Roces Avenue(formerly Pasong Tamo)

  corner Yague andMascardo Streets, MakatiCity or at P.O. Box 2353

  Makati Central PostOffice, 1263 Makati City,

  Philippines.You can reach us through

  the followingTelephone No.:(632) 897-8808

  connecting all departmentsFax No.:

  (632) 897-4793/897-4794E-mail:

  libre_pdi@inquirer.com.phAdvertising:

  (632) 897-8808 loc.530/532/534

  Website:www.libre.com.ph

  All rights reserved. Subject tothe conditions provided for

  by law, no articleor photograph published by

  INQUIRER LIBRE may bereprinted or reproduced, inwhole or in part, without its

  prior consent.

  RESULTA NG L O T T O 6 / 4 205 11 21 25 39 41

  LL OO TT TT OO 66 // 44 22

  EZ2EEZZ22

  (In exact order)

  P6,000,000.00

  SIX DIGITSSIIXX DDIIGGIITT

  17 15

  9 4 0 9 20

  SUERTRESSS UU EE RRTT RR EE SS4 2 7(Evening draw) (Evening draw)

  RESULTA NG L O T T O 6 / 4 902 03 07 13 33 49

  LL OO TT TT OO 66 // 44 99

  P51,534,272.00Get lotto results/tips on your mobile phone, text ON

  LOTTO and send to 4467. P2.50/txt

  17 15 2 82BB II NN GG OO MMBB II NN GG OO MM

  (Evening draw)

  BECKHAM SA TACLOBANSINALUBONG ng matatamis na ngiti ng mga nakaligtas sa SuperbagyongYolanda sa tent city sa Tacloban City Convention Center si futbol superstarDavid Beckham, embahador ng United Nations Childrens Fund (UNICEF).

  RAFFY LERMA

  Perfect state witnessNi Christian V. Esguerra

  INILALARAWANG smart, sophisti-cated at classy, sinabi kahapon niRuby Tuason, dating social secretaryng noon ay Pangulong Joseph Estrada,na hindi niya kakayanin ang buhay sakulungan sakaling hindi siya tangga-ping state witness at hindi mabigyanng immunity.

  I would die if Iwere to go to jail. Iknow I will. Ill proba-bly get a heart attackor high blood [pres-sure]. I am hyperten-sive, sinabi niya samga senador na nag-iimbestiga sa P10-bi-lyong pork barrel scam.

  I pray that if Iwould not get anything

  like that, and I wouldhave to go to jail, Ipray to the Lord thatHe take me, tugon niTuason nang tanunginni Sen. Juan EdgardoAngara kung matuloyang kaso laban sakanya.

  Malayang ikinu-wento ni Tuason kungpaano niya inihatid

  umano kay Sen. Jing-goy Estrada ang mgakickback mula sa porkbarrel mula 2004hanggang 2008.

  Ngunit tila nadis-maya si Sen. AntonioTrillanes dahil nabigoang itinuturing nastar witness na idiinsi Sen. Juan PonceEnrile. Aniya, tangingsa chief of staff ni En-rile na si Gigi Reyesniya naibigay anganiyay kickback parasa senador.

  Inilarawan namanni Sen. Miriam Defen-sor Santiago bilangperfect state witnessat applicant in goodstanding. NCC

  Hey Joe! Obama dadalaw sa PHDADALAW si US Pres-ident Barack Obamasa P i l i p inas a t ibapang bansa sa Asya saAbril.

  Pilipinas ang hulin i yang dada l aw inpagkatapos pumuntasa Japan, South Koreaat Malaysia, sinabi ngWhite House noongMiyerkules.

  He will meet with

  President Aquino tohighlight our econom-ic and security cooper-a t i o n , i n c l u d i n gthrough the modern-ization of our defensealliance, efforts to ex-pand economic tiesand spark economicgrowth through theP a r t n e r s h i p f o rGrowth, and throughour deep and endur-

  ing people-to-peoplet ies , anang WhiteHouse sa isang paha-y a g n a n i l a b a s s aMaynila ng Embahadang US kahapon.

  Sinabi ni Commu-nications SecretaryHerminio Coloma samga reporter sa Palas-yo na darating si Oba-ma sa paanyaya ni G.Aquino. TQ

  Tuason: P8-10 M nakuha ni JinggoyHINAMBING ni Sen.Teofisto Guingona angsalaysay ni Ruby Tua-s o n , 6 2 , s a i s a n gthree-point shot thatwasnt only a buzzer-beater but also a win-ning shot sa basket-ball.

  Sinabi kahapon niTuason sa Senate BlueRibbon committee nanaghatid siya sa tang-gapan ni Sen. JinggoyEstrada ng P8 hang-gang P10 mi l yong

  kickback umano mulasa negosyanteng siJanet Lim Napoles,s inasabing utak saP10-bilyong pork bar-rel scam.

  Dating social secre-t a r y s i Tu a s o n n gnoon ay PangulongJoseph Estrada, amang senador.

  Ito ang unang pag-kakataon na sinabi ngisang saksing nagbi-gay siya ng pera saisang senador.

  That is very, veryessential, ani Guingo-na.

  Ani Tuason, nasatanggapan n i to saikaanim na palapagng Senado si Estradanang dalhin niya roonang pera sa utos niNapoles noong 2008.

  Idinagdag ni Tuasonna nagdala rin siya ngaabot sa P10 milyon sabahay ni Estrada saGreenhills sa San JuanCity. NB, TJB

 • SHOWBUZZ FRIDAY, FEBRUARY 14, 20144ROMEL M. LALATA, Editor

  Pekeng romansa ng mga kloseta

  tabloid BANDERA:Balikan natin si Closeted En-

  tertainer, yung adik sa make-up? Upang madurog na angtsismis hinggil sa kanyangpagiging bading, nakipagsab-watan si CE kay Gifted Per-former, na nagkunwari namanggirlfriend niya. Nakilaro si GPkasi mayroon din siyang mgaisyu pagdating sa kanyangkasarian.

  Sobrang lagkit sa pagka-sweet sina CE at GP sa harap ngpubliko. Pero kapag wala na silasa entablado at mga mapanu-ring mata, nakaupo lang sila samagkabilang kanto ng kanilangdressing room (kabilang kasi

  sila sa isang popular show) athindi na pinapansin ang isatisa.

  Expiry dateAkala ni Pretty Starlet deter-

  minado si Cute Hunk na mapa-ibig siya, at sa katunayan, na-ging masugid naman si CH sakanyang panliligaw sa umpisa.

  Ngunit bigla na lang naglahosi CH.

  Sa sama ng loob, sinisi ni PSang kanilang busy na iskedyul:We didnt have enough timefor each other.

  Dapat alam niya na may ex-piry date ang interest ni CH sakanya. Tumigil ang kanyangpanliligaw oras nang mataposrin ang pagtutulak niya sa

  kanyang mga proyekto.Nasa dugo

  Tiyak ng aming espiya na siHandsome Hunk at angkanyang kamag-anak na si CuteNewbie, ay may pagkakaparehopagdating sa isang bagay(bukod sa kanilang pagigingmagandang lalaki).

  Ilang taon na ringsinasagkaan ni HH ang mgatsismis tungkol sa kanyang sek-swalidad. At ngayon, lumalabasna maging si CN ay pinagsusus-petsahan na rin.

  Masyadong malamya kasingkumilos itong si CN. Gayunpa-man, nakuha pa rin niyangipagpasikat ang relasyon niladiumano ni Statuesque Celeb.

  Walang patutunguhan angrelasyon, pagpupumilit ngaming espiya, na sigurado namas intresado si CN sa mga

  kapwa niyang hottie na lalaki.Tulad din ni HH.

  Iisa ang kulay ng dugongnanalaytay sa kanilang mgaugat: Verde.

  BlockbusterDapat sana maghaharap sa

  isang pulong sina GlamorousBeauty at Powerful Personality.Pero at the last minute,nakansela ang kanilang pagha-harap, sa sobrang dismaya ngStaunch Supporter ni GB.

  Ayon sa isang mole, hi-narang ni Vociferous Nemesis niSS ang appointment ni GB kayPP sa tulong ni NewsmakingRelative. At ganoon na lang,nabura ang pangalan ni GB mu-la sa kalendaryo ni PP.

  Ang ibig sabihin pala ng VNay vindictive at nasty! Ang gi-nawa tuloy ni SS, nag-areglo ngmeeting sa pagitan ni GB at In-

  fluential Insider, karibal ni NR.Pro talaga

  Mula sa programang InquirerEntertainment ng INQUIRER RADIO(dzIQ 990 AM, Lun