Click here to load reader

Li Finante

 • View
  239

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Li Finante

 • 7/25/2019 Li Finante

  1/13

  Ministerul Educa iei al Republicii Moldova

  Universitatea de Stat din Moldova

  Facultatea tiin e Economice

  Catedra Finan e i Bnci

  Lucru individual

  A studentei Foalea Victoria

  Anul, grupa BA1401

  la disciplina Finan e

  Chi inu, 20!

 • 7/25/2019 Li Finante

  2/13

  "# E$ectuarea anali%ei veniturilor i cheltuielilor bu&etului public na ional al Republicii Moldova

  1. Selecta i principalele 7 tipuri de venituri n cadrul BPN al Repulicii !oldova i e"ectua i

  anali#a n dina$ic% i n structur% a indicatorilor selecta i.

  Not%& Pentru anali#a veniturilor i c'eltuielilor accesa i& 'ttp&(())).$".gov.$d(reports(evolutia*pn

  'abelul # (ate ini iale pentru anali%a veniturilor B)*, mil lei

  "ndicatori 200 20 202 20+ 20Venituri "iscale ++0+.- +1-0.+ +0/-. -1-/4. --7-.0$po#ite directe /71. 101/./ 1-+41. 14+/.- 1//7.0$po#ite indirecte 1+-00.7 14-10.- 141./ 170//. 177-.0Venituri Ne"iscale 174./ 1/+. +110.- +1-0.+ -+0.02otal 3ranturi +00+.0 170.1 1-.4 +0-. 41+7.1Veniturile "ondurilor speciale -+4./ --.7 -. -/7.1 404.Veniturile din $iloace speciale 1+.1 1-11./ 1-+1. /-. /-0.1

  2otal venituri pulice 4/++.7 /./ 1+-. +/4.- 711.

  'abelul 2# -nali%a .n dinamic a veniturilor B)*

  "ndicatori

  Modi$icareaabsolut a

  veniturilor .n 20$a de 200, mil

  lei

  Modi$icareaabsolut a

  veniturilor .n 20$a de 20+, mil

  lei

  Modi$icarearelativ a

  veniturilor .n 20$a de 200, /

  Modi$icarearelativ a

  veniturilor .n 20$a de 20+,/

  Venituri "iscale 11+.7 +-40.+ 0.-4 0.0/$po#ite directe +1.4 1701.7 0.- 0.10$po#ite indirecte 4-7.- -. 0.-0 0.0-Venituri Ne"iscale 1-7.1 111/. 0.4+- 0.-442otal 3ranturi +1+.1 +04-.- 0.4/ 0.14Veniturile

  "ondurilor speciale7/.7 7. 0.1/ 0.01

  Veniturile din

  $iloace speciale5-+ -. 50.-0 0.0-/

  2otal venituri +/.- 77. 1.0- 1.1+

  ra$ic, Conclu%ii1

  Modi$icarea absoluta a veniturilor 20020320+20

  http://www.mf.gov.md/reports/evolutia_bpnhttp://www.mf.gov.md/reports/evolutia_bpnhttp://www.mf.gov.md/reports/evolutia_bpn
 • 7/25/2019 Li Finante

  3/13

  Modi$icarea relativa a veniturilor 20020320+201

 • 7/25/2019 Li Finante

  4/13

  n ultimii ani, veniturile acumulate anual la buget au fost ntr-o continu tendin de cretere, de la

  circa4/++.7 $il. lei n anul 2010 la aproximativ711.mil lei anul trecut. O evolutie mai mare ce a

  contribuit la cresterea constanta a venitului public il reprezinta Granturile care reprezita cea mai mare

  pondere determinata de 0.49% rezultat extras din tabelul modificarilor relative 2010-2014, pe al

  doilea loc se situeaza veniturile nefiscale ce constitue0.4+6.

  'abelul +# -nali%a .n structur a veniturilor B)*, / .n totalul veniturilor bu&etare

  "ndicatori 200 20 202 20+ 20Venituri "iscale 0.+ -.4 -. .1 7/.$po#ite directe -. -./ -/. -.7 -7.7$po#ite indirecte 44.7 47. 44.- 4.- 41.

  Venituri Ne"iscale . .4 .- . 7.72otal 3ranturi 7.- .7 4./ . /.7Veniturile "ondurilor speciale 1.+ 1.+ 1.1 1.1 1.0Veniturile din $iloace speciale 4. 4.4 -./ +.4 +.+

  2otal 100 100 100 100 100

  ra$ic, conclu%ii1

  4enitul total al bu&etului in /

 • 7/25/2019 Li Finante

  5/13

  Analizind graficul Venitului total al anilor 2010-2014 cert este faptul c veniturile fiscale sunt o surs

  de finanare important pentru stat. Aceasta, dac lum n considerare c n structura veniturilor

  totale,7/.% sunt venituri de natur fiscal, potrivit datelor pentru anul 2014. Dar acesta a scazut fata

  de anii precedenti cu aprox. 5%. Observam modificari in toate veniturile dar acestea sufera o

  modificare relativ mica ceea ce nu implica schimbari in situatia bugetului public.

  +. Selecta i principalele 7 categorii de c'eltuieli n cadrul BPN al Repulicii !oldova i e"ectua i

  anali#a n dina$ic% i n structur% a indicatorilor selecta i.

  'abelul # (ate ini iale pentru anali%a cheltuielilor B)*, mil lei

  "ndicatori 200 20 202 20+ 20Serviciile e stat cu destinatie

  generala

  1-1. 14.4 170. +04.0 +1.0

  Activitatea e8terna +11.0 ++/.+ +4-.4 +7+. -04.49ustitia si urisdictia cinstitutionala --/.1 -1. -4. -.1 -4.4!entinerea ordinii pulice, apararea

  si securitatea statului

  140. 104. 1/4.+ +1/0.0 +0./

  :'eltueli de ordin social +1407.0 ++/4.7 +4+.0 +00-.- +/044.7Stiinta si inovare -7.1 --.7 -.4 --./ -/0.1:'eltueli de ordin econo$ic -1/7.+ -1.4 411.- 01.- 7+4.2otal c'eltuieli pulice +41-. -0740. --/+4.7 -7+7-.4 4+7-4.-

  'abelul !# -nali%a .n dinamic a cheltuielilor B)*

  "ndicatori

  Modi$icareaabsolut a

  cheltuielilor.n20 $a de 200,

  mil lei

  Modi$icareaabsolut a

  cheltuielilor.n20 $a de 20+,

  mil lei

  Modi$icarearelativ a

  cheltuielilor.n20 $a de 200,

  /

  Modi$icarearelativ a

  cheltuielilor.n20 $a de 20+,

  /Serviciile e stat cu

  destinatie generala7/-.4 71 -.1 -.+/

  Activitatea e8terna /-.4 -1. -0. 10.-9ustitia si urisdictia

  cinstitutionala+/.- 1.- 4.4 .0

  !entinerea ordinii

  pulice, apararea sisecuritatea statului

  1040.1 -/0./ 40.+/ 1.14

  :'eltueli de ordin 7-7.7 -041.4 +.+/ 10.47

 • 7/25/2019 Li Finante

  6/13

  socialStiinta si inovare -- 1.+ .4 1-.1+:'eltueli de ordin

  econo$ic44+7. 1+-. .0 +-./1

  2otal :'eltueli 14-+0. 40./ +47.1+ 4.-/

  ra$ic, Conclu%ii1

 • 7/25/2019 Li Finante

  7/13

  n perioada 2010-2014, concomitent cu veniturile, s-au majorat i cheltuielile efectuate de la bugetul

  public naional. Dac n anul 2010, statul a avut cheltuieli de circa 29 miliarde lei, atunci n 2014,

  acestea au ajuns s fie cu circa 15 miliarde lei mai mari.

  'abelul 5# -nali%a .n structur a cheltuielilor B)*, / .n totalul cheltuielilor

  "ndicatori 200 20 202 20+ 20Serviciile e stat cu destinatie

  generala

  4. 4. 4./ .4 4./

  Activitatea e8terna 0.7 0.7 0.7 0.7 0.79ustitia si urisdictia cinstitutionala 1.+ 1.1 1.0 1. 1.4!entinerea ordinii pulice, apararea

  si securitatea statului

  .- . . .7 .

  :'eltueli de ordin social 7-.0 71. /. 7.- .4Stiinta si inovare 1.+ 1.0 1.0 0./ 0./:'eltueli de ordin econo$ic 10./ 11.- 1-.0 1.0 17.+

  2otal /./ /.7 /.7 /. /.-

  ra$ic, conclu%ii

 • 7/25/2019 Li Finante

  8/13

  Anali#ind 2otalul c'eltuelilor oserva$ ca cele $ai supuse sc'i$arilor sunt :'eltuelile de ordin

  social, care in co$paratie cu anul +010 "ata de +014 este in scadere cu 7.6, dar oserva$ o

  reorientare a c'eltuielilor spre oiective econo$ice de la 106 in +010 la 176 in +014 acest lucru ar

  putea crea pre$ise pentru $un%t%;irea calit%;ii cre

 • 7/25/2019 Li Finante

  9/13

  ""# E$ectuarea e6presdia&nosticului situa iei economico$inanciare a .ntreprinderii .n ba%a

  Raportului Financiar al unei .ntreprinderi#

  *ot1Pentru e"ectuarea e8pres5diagnosticului situa iei "inanciare a unei entit% i econo$ice utili#a i sursa 'ttp&((cnp".$d($d(anact(

  Monitorizarea drilor de seam ale societilor pe aciuni care cad sub prevederile art.2 alin.(2) din Legea

  privind societile pe aciuni, prezentate conform art.54 din Legea cu privire la piaa valorilor mobiliarepentru anul 2!"

  7ntreprinderea anali%at1>N2R?PRN?R?A ? [email protected] [email protected] NR.1 S.A

  1. Anali#a gestiunii activelor circulante&

  'abelul 8# "ndicatorii &estiunii activelor circulante a .ntreprinderii

  "ndicatori Formula de calcul E6erci iul 4aloarearatei

  Rotatia

  activelor

  circulante

  :i"ra de

  a"aceri(Active

  circulante

  C774-0D/1/-E(C1-0-4D-1+D0D1411D4+/E +.-

  Vite#a de

  rotatie in

  #ile

  -0(Rotatia

  activelor circulante-0(+.- 1+./1

  http://cnpf.md/md/anact/http://cnpf.md/file/Statistica_2015/martie/26.03/SA%20SITE%202014%20RAPORT%20%20pu%202013FIN.xlsxhttp://cnpf.md/file/Statistica_2015/martie/26.03/SA%20SITE%202014%20RAPORT%20%20pu%202013FIN.xlsxhttp://cnpf.md/file/Statistica_2015/martie/26.03/SA%20SITE%202014%20RAPORT%20%20pu%202013FIN.xlsxhttp://cnpf.md/md/anact/http://cnpf.md/file/Statistica_2015/martie/26.03/SA%20SITE%202014%20RAPORT%20%20pu%202013FIN.xlsxhttp://cnpf.md/file/Statistica_2015/martie/26.03/SA%20SITE%202014%20RAPORT%20%20pu%202013FIN.xlsxhttp://cnpf.md/file/Statistica_2015/martie/26.03/SA%20SITE%202014%20RAPORT%20%20pu%202013FIN.xlsx
 • 7/25/2019 Li Finante

  10/13

  Rotatia

  activului

  total

  ci"ra de

  a"aceri(active

  totale

  +/-(+-1/+1

  +.4

  Vite#a derotatie in

  #ile

  -0(rotatia

  activului total-0(+.4 141.

  urata de

  rotatie a

  stocurilor

  Stocuri-0(ci"ra

  de a"aceriC1-0-4-0E(+/- 10.-7

  +. eter$inarea capacit% ii de plat% a ntreprinderii&

  'abelul 9# Ratele lichidit ii i solvabilit ii &enerale a .ntreprinderii

  RateleFormula de

  calculE6erci iul

  4aloarea

  ratei*ormativ -batere

  Gic'iditatea

  inter$ediara

  !iloace

  anestiDnvestitii

  pe tsDcreante pe

  ts(datorii pe

  ter$en scurt

  C1411D-1+E(17101./0 0.+

  Gic'iditatea

  i$ediata

  Cactive

  circulante5

  stocuriE(atorii

  curente

  C++10+051-0-4E(1710 0.+ 0. 50.

  Gic'iditatea

  asoluta

  !iloace

  anesti(datorii pe

  ts

  1411(1710 0.00 0.+50.-

  Rata

  solvailitatii

  generale

  Active

  totale(atorii

  curente

  +-1/+1(1710 1.70

 • 7/25/2019 Li Finante

  11/13

  -. eter$inarea e"icien ei activit% ii econo$ico5"inanciare a ntreprinderii&

  'abelul :# "ndicatorii rentabilit ii

  Ratele