Leszno jako centrum aglomeracji i centrum subregionu

  • View
    45

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Leszno jako centrum aglomeracji i centrum subregionu. Jacek F. Nowak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Międzysamorządowa współpraca miasta Leszna. Gminy należące do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Leszno jako centrum aglomeracji i centrum subregionu

Leszno jako centrum aglomeracji i centrum subregionu

Leszno jako centrum aglomeracji i centrum subregionuJacek F. NowakUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Midzysamorzdowa wsppraca miasta LesznaGminy nalece do Komunalnego Zwizku Gmin Regionu Leszczyskiego

Gminy posiadajce udziay Miejskiego Przedsibiorstwa Wodocigw i Kanalizacji w Lesznie Sp. z o.o.

Jednostki samorzdu terytorialnego posiadajce udziay Miejskiego Zakadu Oczyszczania Sp. z o.o.

Jednostki samorzdu terytorialnego realizujce zadania Miejskiego Zakadu Komunikacji w Lesznie

Jednostki samorzdu terytorialnego realizujce zadania w ramach midzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierzt w Henrykowie

Jednostki samorzdu terytorialnego zrzeszone w ramach Organizacji Turystycznej Leszno Region

Jednostki samorzdu terytorialnego wsppracujce w ramach realizacji projektu Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spjnoci spoeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyskiej

Gminy wsppracujce z miastem Lesznem

Wizja w Strategii Rozwoju LesznaLeszno miastem redniej wielkoci oferujce mieszkacom doskonae warunki do ycia i dobre miejsca pracy, szczeglnie w gospodarce opartej na wiedzy, a jednoczenie dla regionu bdce centrum usugowym posiadajce szerok ofert w dziedzinie handlu, finansw, nauki i szkolnictwa wyszego, owiaty, kultury, medycyny, informacji, rekreacji i sportu.Misja w Strategii Rozwoju LesznaLeszno jest miastem, ktrego wadze, podmioty gospodarcze, organizacje spoeczne i mieszkacy, kontynuuj tradycje wielkopolskie w warunkach rosncej konkurencji, wsppracuj ze sob oraz zewntrznymi jednostkami dc do lepszego wykorzystania lokalnych zasobw, moliwoci wynikajcych z wielkoci i pooenia miasta w celu podniesienia jego atrakcyjnoci, poziomu ycia mieszkacw i rozwoju gospodarczego.

Cel IV w Strategii Rozwoju LesznaBudowa ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum wiadczenia usug dla otaczajcego subregionu i wzmocnienie spjnoci spoeczno-gospodarczej aglomeracji leszczyskiej

Zasig subregionu leszczyskiegoDelimitacja zasigu potencjalnego oddziaywania Leszna model grawitacji

Zasig potencjalnego oddziaywania Leszna wyznaczony w oparciu o model grawitacji

Miejsca zamieszkania uczniw uczszczajcych do szk ponadgimnazjalnych w Lesznie