Click here to load reader

LESSON EXEMPLAR GRADE 5 ... Aralin 6.1 Proseso o Pamamaraan ng Paglilimbag 190-196 Aralin 6.2 Paggawa ng Disenyo Gamit ang Rubber 197-201 at Wood Aralin 6.3 Panimulang Pagkukuskos

 • View
  47

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LESSON EXEMPLAR GRADE 5 ... Aralin 6.1 Proseso o Pamamaraan ng Paglilimbag 190-196 Aralin 6.2...

 • 0

  LESSON EXEMPLAR

  GRADE 5

  ARTS

 • 1

  Paunang Salita

  Ang kagamitang ito sa Sining ay inihanda upang

  matulungan ang mga guro gayundin ang bawat mag-aaral.

  Nais ng mga may-akda na lubusang makamtan ang

  pangunahing layunin ng Kagawaran ng Edukasyon, ang

  mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang bawat mag-aaral sa

  tulong ng aklat na ito.

  Ang mga gawaing nakapaloob dito ay isinulat sa payak

  at natural na pamamaraan upang mas maunawaan at mas

  maging makabuluhan ang pagkatuto sa bawat elemento ng

  Sining.

  Ang mga itinakdang gawain ay nilapatan ng iba’t

  ibang estratehiya upang maging epektibo ang pagtuturo. Ito rin

  ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral na makapag-isip at

  makalikha ng mga gawaing sining na magdudulot ng saya

  kaganapan sa bawat aralin.

  Ang paggamit ng aklat na ito magsisilbing tulay upang

  maiangat ang antas ng pagkawili at inspirasyon sa pag-aaral

  ng Sining.

 • 2

  Pasasalamat Una sa lahat nais naming magpasalamat sa Poong Maykapal na nagkaloob biyaya ng buhay. Sa kanyang patuloy na

  paggabay ay matagumpay na naisakatuparan ang iniatang na

  gawain .

  Taus –puso ang aming pasasalamat sa mga Evaluators

  Gng. Ma. Teresa E. Caringal , Punongguro III, Lemery Pilot at G.

  Jimmy J. Morillo, EPS-I MAPEH na walang sawang umagabay sa

  amin sa pagsusulat ng mga exemplar. Ang inyong pagtitiwala sa

  aming mga kakayahan ang nagsilbing inspirasyon kung kaya’t

  naging matagumpay ang lahat.

  Pasasalamat din ang aming ipinaaabot sa mga Learning

  Resource Evaluators sa pangunguna ni Gng. Rosalinda A.

  Mendoza, EPS-1, Learning Resource Management and

  Development Systen, sa pagbibigay sa amin ng oportunidad na

  lalong humubog sa amin bilang isang guro.

  Higit sa lahat nais naming pasalamatan ang aming

  pamilya, mga kaibigan, kapwa guro, punongguro, pampurok

  tagamasid at Arts District Coordinator na nagbigay sa amin ng

  pagkakataon na maging bahagi ng panibagong pamilya na aming

  nabuo, ang writers ng Exemplar sa Arts.

 • 3

  ARTS

  LESSON EXEMPLARS

  Karapatang Ari 2016

  nina

  ANGELENE L. REYES

  CYNTHIA D. DELA CRUZ

  MATTHEW V. LUNDAG

  CRESENCIANA A. PEREZ

  GIOVANNI C. PETALLIO

  Walang bahagi ng aklat na ito ang maaaring gamitin o sipiin sa anumang anyo at

  pamamaraan nang walang nakasulat na pahintulot mula sa tagapaglathala.

  Tagapayo

  ROSALINDA A. MENDOZA

  EPS 1, LRMDS

  Mga Tagasuri

  CECILIA B. ALCANTARA LORNA U. DINGLASAN

  CLARIZZA B. PENIZ VICKY P. DE TORRES

  AIREEN V. HERNANDEZ LOUIE L. ALVAREZ

  Mga Dibuhista

  CHERRY AMOR R. LAROZA EDNELINDA B. ROBLES

  JENNIFER B. MERCADO CLYO O. BENDANA

  MARIE GRACE E. MAGSINO RONNEL G. HERNANDEZ

  Tagapag-ugnay

  RUSSEL L. PEREZ

  Program Development Officer II/LRMDS

  Schools Division of Batangas

 • 4

  TALAAN NG NILALAMAN

  Paunang Salita 1

  Pasasalamat 2

  Karapatang Ari 3

  YUNIT 1 PAGGUHIT 8-91

  Badget ng mga Gawain 9

  Aralin 1 Pagdiriwang ng Pistang Pilipino 10-17

  Aralin 2 Cross Hatching at Shading sa 18-26

  Iginuhit na Larawan ng Banga

  Aralin 3 Arkitektural na Disenyo sa mga 27-35

  Pamayanang Kultural

  Aralin 4 Pagguhit ng mga Produkto na 36-42

  Ginamit sa Kalakalan

  Aralin 5 Mga Sinaunang Kagamitan o 43-49

  Kasangkapan

  Aralin 6 Pagguhit ng mga Archaeological 50-58

  Artifacts ng Bansa

  Aralin 7 Mga Lumang Gusali sa Pamayanan 59-67

  Aralin 8 Pakikibahagi sa Payak na Eksibit 68-74

  Panimulang Pagsusulit 75-80

  Panapos na Pagsusulit 81-85

  Unang Markahang Pagsusulit 86-91

  YUNIT 2 PAGPIPINTA 93-150

  Badget ng mga Gawain 95

  Aralin 1 Mga Likas at Makasaysayang Pook 96-102

  na tinalaga bilang World Heritage Sites

  Aralin 2 Arkitektural at natural na anyo/ 103-110

  kaanyuan ng mga lugar na nakikita

  sa larawan

  Aralin 3 Istilo ng Pagpipinta 111-119

 • 5

  Aralin 4 Tanyag na Pilipinong Alagad 120-125

  ng Sining

  Aralin 5 Paggamit ng Komplementaryong 126-130

  Kulay sa Pagpipinta

  Aralin 6 Ilusyon ng Espasyo sa 3 - Dimensyonal 131-135

  na Guhit

  Aralin 7 Kahalagahan ng mgaLandscape na may 136-145

  Kaugnayan sa Kasaysayan ng Bansa

  Ikalawang Markahang Pagsusulit 146-150

  YUNIT 3 PAGLILIMBAG 151-241

  Badget ng mga Gawain 153-154

  Aralin 1 Mga Kwentong Bayan at Alamat 156-159

  Kayamanan ng ating Bansa

  Aralin 2 Makabagong Paraan ng Paglilimbag 160-166

  Aralin 3 Iba pang Gamit ng mga Limbag 167-172

  na Sining

  Aralin 4 Iba’t-ibang Gamit sa Printed Artwork 173-177

  Aralin 5 Paglalapat ng kulay 178-183

  Aralin 6 Paglilimbag Gamit ang Sketch o Krokis 184-189

  Aralin 6.1 Proseso o Pamamaraan ng Paglilimbag 190-196

  Aralin 6.2 Paggawa ng Disenyo Gamit ang Rubber 197-201

  at Wood

  Aralin 6.3 Panimulang Pagkukuskos 202-206

  Aralin 6.4 Proseso o Pamamaraan ng Paglilimbag 207-213

  Aralin 6.5 Pinaraming Bersyon o Kopya na Pareho 214-218

  ng Tatak na may Maayos at Pantay na

  Proseso ng Paglilimbag

  Aralin 7 Pagtitipon ng mga Inilimbag 219-225

  Aralin 8 Contrast sa mga Inukit na Likhang Sining 226-230

  Aralin 8.1 Pagtatanghal sa mga Obra (Eksibit) 231-236

  Ikatlong Markahang Pagsusulit 237-241

 • 6

  YUNIT 4 3-D AT ISKULTURA 242-302

  Badget ng mga Gawain 244

  Aralin 1 Mga Kagamitan sa Paggawa ng 245-250

  3-Dimensyonal Craft ( Paper Beads)

  Aralin 2 Mga Paraan sa Paggawa ng 3D Crafts 251-256

  (Papier Mache)

  Aralin 3 Mga Gamit ng mga Nagawang 3- Dimensional 257-262

  Craft

  Aralin 4 Kaalaman sa Kulay, Hugis at Balanse 263-268

  sa Paggawa ng Mobile, Paper

  Mache at Papier Beads

  Aralin 5 Paggawa ng mga Likhang-Sining na 269-275

  Tatlong Dimensyonal ( Mobile )

  Aralin 6 Paglikha ng Disenyo sa Paggawa 276-281

  ng mga Likhang-Sining na 3- Dimensional

  Aralin 7 Paggawa ng Papier-Mache Jar 282-288

  Aralin 8 Paggawa ng Paper Beads 289-295

  Panapos na Pagsusulit 296-298

  Ika-apat na Markahang Pagsusulit 299-302

  Talasanggunian 303-305

  Mga May-Akda 306

 • 7

 • 8

  LESSON EXEMPLAR

  GRADE 5 FIRST QUARTER

  WRITERS: ANGELENE L. REYES GIOVANNI C. PETALIO CYNTHIA D. DELA CRUZ

  CUENCA DISTRICT MALVAR DISTRICT BALAYAN EAST DISTRICT

  MATTHEW V. LUNDAG CRESENCIANA A. PEREZ

  NASUGBU EAST DISTRICT TAYSAN DISTRICT

  ARTS

 • 9

  BADYET NG MGA GAWAIN SA ARTS

  UNANG MARKAHAN

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO BILANG NG LINGGO

  DAMI NG ARAW

  CODE

  Nakikilala ang mga pangyayari, kaugalian at kultura na impluwensiya ng mga mananakop sa ating bansa sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan 1 1 A5EL-Ia

  Naibibigay ang ilusyon ng lalim at layo upang gayahin an gang 3D na larawan gamit ang pamamaraang cross hatching at shading sa pagguhit ( lumang pamamaraan ng paggawa ng palayok, banga, at mga instrumentong pangmusika) 1 1 A5EL-Ib

  Naipapakita, nailalarawan at natutukoy ang iba’t ibang arkitektural na disenyo na nakikita sa pamayanang kultural tulad ng bahay kubo, bahay, na Torogan, bahay na bato at iba pa 1 1 A5EL-Ic

  Napagtatanto na an gating kapuluan ay may angkop na lokasyon na naging dahilan upang maging bahagi tayo ng maunlad na sinaunang kalakalan 1 1 A5EL-Id

  Napapahalagahan ang mga artifacts o sinaunag kagamitan, tahanan, kasuotan, wika at pamumuhay-gamit, pagkain, palayok at mga kasangkapang may impluwensiyang kanluran 1 1 A5EL-Ie

  Nakalilikha ng ilusyon ng espasyo sa tatlong dimensyong guhit ng mga mahahalagang archaeological artifacts na makikita sa aklat, museo (Pambansang Museo), at mga sangay nito sa Pilipinas, lumang gusali o simbahan sa ating pamayanan o komunidad 1 1 A5EL-If

  Nakagagawa ng myural at nakaguguhit ng mga sinaunang bahay, simnbahan o gusali ng kanyang komunidad o pamayanan 1 1 A5EL-Ig

  Nakikibahagi sa payak na eksibit ng mga labi o relikya ng lumang tahanan ng bansa at pagtukoy sa mga