of 307 /307
0 LESSON EXEMPLAR GRADE 5 ARTS

LESSON EXEMPLAR GRADE 5...Aralin 6.1 Proseso o Pamamaraan ng Paglilimbag 190-196 Aralin 6.2 Paggawa ng Disenyo Gamit ang Rubber 197-201 at Wood Aralin 6.3 Panimulang Pagkukuskos 202-206

 • Author
  others

 • View
  101

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LESSON EXEMPLAR GRADE 5...Aralin 6.1 Proseso o Pamamaraan ng Paglilimbag 190-196 Aralin 6.2 Paggawa...

 • 0

  LESSON EXEMPLAR

  GRADE 5

  ARTS

 • 1

  Paunang Salita

  Ang kagamitang ito sa Sining ay inihanda upang

  matulungan ang mga guro gayundin ang bawat mag-aaral.

  Nais ng mga may-akda na lubusang makamtan ang

  pangunahing layunin ng Kagawaran ng Edukasyon, ang

  mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang bawat mag-aaral sa

  tulong ng aklat na ito.

  Ang mga gawaing nakapaloob dito ay isinulat sa payak

  at natural na pamamaraan upang mas maunawaan at mas

  maging makabuluhan ang pagkatuto sa bawat elemento ng

  Sining.

  Ang mga itinakdang gawain ay nilapatan ng iba’t

  ibang estratehiya upang maging epektibo ang pagtuturo. Ito rin

  ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral na makapag-isip at

  makalikha ng mga gawaing sining na magdudulot ng saya

  kaganapan sa bawat aralin.

  Ang paggamit ng aklat na ito magsisilbing tulay upang

  maiangat ang antas ng pagkawili at inspirasyon sa pag-aaral

  ng Sining.

 • 2

  Pasasalamat Una sa lahat nais naming magpasalamat sa Poong Maykapal na nagkaloob biyaya ng buhay. Sa kanyang patuloy na

  paggabay ay matagumpay na naisakatuparan ang iniatang na

  gawain .

  Taus –puso ang aming pasasalamat sa mga Evaluators

  Gng. Ma. Teresa E. Caringal , Punongguro III, Lemery Pilot at G.

  Jimmy J. Morillo, EPS-I MAPEH na walang sawang umagabay sa

  amin sa pagsusulat ng mga exemplar. Ang inyong pagtitiwala sa

  aming mga kakayahan ang nagsilbing inspirasyon kung kaya’t

  naging matagumpay ang lahat.

  Pasasalamat din ang aming ipinaaabot sa mga Learning

  Resource Evaluators sa pangunguna ni Gng. Rosalinda A.

  Mendoza, EPS-1, Learning Resource Management and

  Development Systen, sa pagbibigay sa amin ng oportunidad na

  lalong humubog sa amin bilang isang guro.

  Higit sa lahat nais naming pasalamatan ang aming

  pamilya, mga kaibigan, kapwa guro, punongguro, pampurok

  tagamasid at Arts District Coordinator na nagbigay sa amin ng

  pagkakataon na maging bahagi ng panibagong pamilya na aming

  nabuo, ang writers ng Exemplar sa Arts.

 • 3

  ARTS

  LESSON EXEMPLARS

  Karapatang Ari 2016

  nina

  ANGELENE L. REYES

  CYNTHIA D. DELA CRUZ

  MATTHEW V. LUNDAG

  CRESENCIANA A. PEREZ

  GIOVANNI C. PETALLIO

  Walang bahagi ng aklat na ito ang maaaring gamitin o sipiin sa anumang anyo at

  pamamaraan nang walang nakasulat na pahintulot mula sa tagapaglathala.

  Tagapayo

  ROSALINDA A. MENDOZA

  EPS 1, LRMDS

  Mga Tagasuri

  CECILIA B. ALCANTARA LORNA U. DINGLASAN

  CLARIZZA B. PENIZ VICKY P. DE TORRES

  AIREEN V. HERNANDEZ LOUIE L. ALVAREZ

  Mga Dibuhista

  CHERRY AMOR R. LAROZA EDNELINDA B. ROBLES

  JENNIFER B. MERCADO CLYO O. BENDANA

  MARIE GRACE E. MAGSINO RONNEL G. HERNANDEZ

  Tagapag-ugnay

  RUSSEL L. PEREZ

  Program Development Officer II/LRMDS

  Schools Division of Batangas

 • 4

  TALAAN NG NILALAMAN

  Paunang Salita 1

  Pasasalamat 2

  Karapatang Ari 3

  YUNIT 1 PAGGUHIT 8-91

  Badget ng mga Gawain 9

  Aralin 1 Pagdiriwang ng Pistang Pilipino 10-17

  Aralin 2 Cross Hatching at Shading sa 18-26

  Iginuhit na Larawan ng Banga

  Aralin 3 Arkitektural na Disenyo sa mga 27-35

  Pamayanang Kultural

  Aralin 4 Pagguhit ng mga Produkto na 36-42

  Ginamit sa Kalakalan

  Aralin 5 Mga Sinaunang Kagamitan o 43-49

  Kasangkapan

  Aralin 6 Pagguhit ng mga Archaeological 50-58

  Artifacts ng Bansa

  Aralin 7 Mga Lumang Gusali sa Pamayanan 59-67

  Aralin 8 Pakikibahagi sa Payak na Eksibit 68-74

  Panimulang Pagsusulit 75-80

  Panapos na Pagsusulit 81-85

  Unang Markahang Pagsusulit 86-91

  YUNIT 2 PAGPIPINTA 93-150

  Badget ng mga Gawain 95

  Aralin 1 Mga Likas at Makasaysayang Pook 96-102

  na tinalaga bilang World Heritage Sites

  Aralin 2 Arkitektural at natural na anyo/ 103-110

  kaanyuan ng mga lugar na nakikita

  sa larawan

  Aralin 3 Istilo ng Pagpipinta 111-119

 • 5

  Aralin 4 Tanyag na Pilipinong Alagad 120-125

  ng Sining

  Aralin 5 Paggamit ng Komplementaryong 126-130

  Kulay sa Pagpipinta

  Aralin 6 Ilusyon ng Espasyo sa 3 - Dimensyonal 131-135

  na Guhit

  Aralin 7 Kahalagahan ng mgaLandscape na may 136-145

  Kaugnayan sa Kasaysayan ng Bansa

  Ikalawang Markahang Pagsusulit 146-150

  YUNIT 3 PAGLILIMBAG 151-241

  Badget ng mga Gawain 153-154

  Aralin 1 Mga Kwentong Bayan at Alamat 156-159

  Kayamanan ng ating Bansa

  Aralin 2 Makabagong Paraan ng Paglilimbag 160-166

  Aralin 3 Iba pang Gamit ng mga Limbag 167-172

  na Sining

  Aralin 4 Iba’t-ibang Gamit sa Printed Artwork 173-177

  Aralin 5 Paglalapat ng kulay 178-183

  Aralin 6 Paglilimbag Gamit ang Sketch o Krokis 184-189

  Aralin 6.1 Proseso o Pamamaraan ng Paglilimbag 190-196

  Aralin 6.2 Paggawa ng Disenyo Gamit ang Rubber 197-201

  at Wood

  Aralin 6.3 Panimulang Pagkukuskos 202-206

  Aralin 6.4 Proseso o Pamamaraan ng Paglilimbag 207-213

  Aralin 6.5 Pinaraming Bersyon o Kopya na Pareho 214-218

  ng Tatak na may Maayos at Pantay na

  Proseso ng Paglilimbag

  Aralin 7 Pagtitipon ng mga Inilimbag 219-225

  Aralin 8 Contrast sa mga Inukit na Likhang Sining 226-230

  Aralin 8.1 Pagtatanghal sa mga Obra (Eksibit) 231-236

  Ikatlong Markahang Pagsusulit 237-241

 • 6

  YUNIT 4 3-D AT ISKULTURA 242-302

  Badget ng mga Gawain 244

  Aralin 1 Mga Kagamitan sa Paggawa ng 245-250

  3-Dimensyonal Craft ( Paper Beads)

  Aralin 2 Mga Paraan sa Paggawa ng 3D Crafts 251-256

  (Papier Mache)

  Aralin 3 Mga Gamit ng mga Nagawang 3- Dimensional 257-262

  Craft

  Aralin 4 Kaalaman sa Kulay, Hugis at Balanse 263-268

  sa Paggawa ng Mobile, Paper

  Mache at Papier Beads

  Aralin 5 Paggawa ng mga Likhang-Sining na 269-275

  Tatlong Dimensyonal ( Mobile )

  Aralin 6 Paglikha ng Disenyo sa Paggawa 276-281

  ng mga Likhang-Sining na 3- Dimensional

  Aralin 7 Paggawa ng Papier-Mache Jar 282-288

  Aralin 8 Paggawa ng Paper Beads 289-295

  Panapos na Pagsusulit 296-298

  Ika-apat na Markahang Pagsusulit 299-302

  Talasanggunian 303-305

  Mga May-Akda 306

 • 7

 • 8

  LESSON EXEMPLAR

  GRADE 5 FIRST QUARTER

  WRITERS: ANGELENE L. REYES GIOVANNI C. PETALIO CYNTHIA D. DELA CRUZ

  CUENCA DISTRICT MALVAR DISTRICT BALAYAN EAST DISTRICT

  MATTHEW V. LUNDAG CRESENCIANA A. PEREZ

  NASUGBU EAST DISTRICT TAYSAN DISTRICT

  ARTS

 • 9

  BADYET NG MGA GAWAIN SA ARTS

  UNANG MARKAHAN

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO BILANG NG LINGGO

  DAMI NG ARAW

  CODE

  Nakikilala ang mga pangyayari, kaugalian at kultura na impluwensiya ng mga mananakop sa ating bansa sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan 1 1 A5EL-Ia

  Naibibigay ang ilusyon ng lalim at layo upang gayahin an gang 3D na larawan gamit ang pamamaraang cross hatching at shading sa pagguhit ( lumang pamamaraan ng paggawa ng palayok, banga, at mga instrumentong pangmusika) 1 1 A5EL-Ib

  Naipapakita, nailalarawan at natutukoy ang iba’t ibang arkitektural na disenyo na nakikita sa pamayanang kultural tulad ng bahay kubo, bahay, na Torogan, bahay na bato at iba pa 1 1 A5EL-Ic

  Napagtatanto na an gating kapuluan ay may angkop na lokasyon na naging dahilan upang maging bahagi tayo ng maunlad na sinaunang kalakalan 1 1 A5EL-Id

  Napapahalagahan ang mga artifacts o sinaunag kagamitan, tahanan, kasuotan, wika at pamumuhay-gamit, pagkain, palayok at mga kasangkapang may impluwensiyang kanluran 1 1 A5EL-Ie

  Nakalilikha ng ilusyon ng espasyo sa tatlong dimensyong guhit ng mga mahahalagang archaeological artifacts na makikita sa aklat, museo (Pambansang Museo), at mga sangay nito sa Pilipinas, lumang gusali o simbahan sa ating pamayanan o komunidad 1 1 A5EL-If

  Nakagagawa ng myural at nakaguguhit ng mga sinaunang bahay, simnbahan o gusali ng kanyang komunidad o pamayanan 1 1 A5EL-Ig

  Nakikibahagi sa payak na eksibit ng mga labi o relikya ng lumang tahanan ng bansa at pagtukoy sa mga ito sa pamamagitan ng larawang iginuhit 1 1 A5EL-Ih

  Nakapagkukuwento tungkol sa sariling pamayanan sa pamamagitan ng sariling likhang-sining 1 1 A5EL-Ij

 • 10

  YUNIT 1: Pagguhit

  ARALIN BILANG 1: Pagdiriwang ng Pistang Pilipino

  Buod ng Aralin:

  I. Layunin

  A. Natutukoy ang mga pangyayari, kaugalian at kultura na impluwensya ng

  mga mananakop na dumating sa ating bansa sa pamamagitan ng

  pakikipagkalakalan (A5EL-Ia)

  B. Naiguguhit ang isang masayang karanasan na kakikitaan ng kaugalian at

  kulturang may impluwensya ng mananakop

  C. Napapahalagahan ang mga tradisyon at kultura gaya ng pagdiriwang ng

  pista sa pamamagitan ng isang eksibit

  Art History

  Art Production

  Art Criticism

  Art Appreciation

  Makulay ang

  kulturang Pilipino.

  Pinatunayan ito

  sa paraan ng

  pagdiriwang ng

  pista sa iba’t

  ibang bahagi ng

  ating bansa na

  isinasagawa sa

  ating lalawigan ng

  Batangas na

  impluwensya ng

  mga mananakop

  na dumating dito

  noong panahon

  ng kanilang

  pakikipagkalakan.

  Naiguguhit ang

  isang

  masayang

  karanasan na

  kakikitaan ng

  kaugalian at

  kulturang may

  impluwensya

  ng mga

  mananakop

  Nasusuri ang

  gamit ng linya at

  hugis sa iginuhit

  na tradisyon

  tulad ng

  pagdiriwang ng

  pista na

  impluwensya ng

  mga

  mananakop.

  Napapahalagahan

  ang iba’t ibang

  tradisyon gaya ng

  pagdiriwang ng

  pista na

  impluwensya ng

  mga mananakop

  sa pamamagitan

  ng gawaing

  pansining.

 • 11

  II. Paksang Aralin

  A. Elemento ng Sining : linya, hugis

  B. Prinsipyo ng Sining : Pag-uulit ng linya, ritmo, balance

  C.Kagamitan : lapis, anumang uri ng pangguhit at pangkulay, bond paper

  o anumang malinis na papel.

  D.Sanggunian : Sining sa Araw-araw 5, www.ph.images.com

  E.Pagpapahalaga: Kahalagahan ng mga tradisyon at kultura

  III.Pamamaraan

  A.Panimulang Gawain

  1.Balik-aral

  Sino sino ang mga mananakop na dumating sa ating bansa?

  (Isa-isahin ang mga pangalan)

  Paano tayo nakipagkalakalan sa kanila?

  2.Pagganyak

  May kabutihan bang naidulot ang pagdating ng mga mananakop sa

  ating bansa? Bakit?

  Anong impluwensya ang kanilang naiambag sa paraan ng ating

  pamumuhay at kaugalian?

  B. Panlinang na Gawain

  1.Paglalahad

  Naging mas makulay ang kultura ng mga Pilipino dahil sa

  impluwensya ng mga mananakop na dumating at nakipagkalakalan

  sa ating mga ninuno. Ilan dito ay ang pagmamano, paggalang

  sa pakikipag-usap sa mga nakatatanda at pagiging relihiyoso.

  Naimpluwensyahan rin ang uri ng pananamit, awitin at sayaw.

  Naging kultura rin natin ang magarbong paghahanda tuwing may

  pista at paglalagay ng mga palamuti tulad ng banderitas na lalo

  pang nagpapatingkad ng mga pagdiriwang. Ang mga palamuting

  http://www.ph.images.com/

 • 12

  ginagamit nila ay nagpapakita ng pagkamasining nating mga

  Pilipino.

  (Pagpapakita ng larawan ng mga pagdiriwang ng pista o

  festival sa probinsiya ng Batangas tulad ng Parada ng Lechon sa

  Balayan, Batangas, Calacatchara Festival ng Calaca, Kambingan

  Festival ng Tuy at iba pang makukulay na pagdiriwang.)

  Parada ng Lechon sa Balayan at Calacatchara ng Calaca

  Pagtatanong sa mga bata ng tradisyon at kultura na umiiral sa

  kanilang lugar sa pagdaraos ng pista.

  2.Gawaing Pansining

  Ang mga bata ay guguhit ng mga halimbawa ng tradisyon na

  impluwensya ng mga mananakop gaya ng pagdiriwang ng pista sa

  kani-kanilang lugar.

  (Sumangguni sa LM, Aralin 1.)

  Ipaskil ang natapos na likhang sining

  3.Pagpapalalim sa Pag-unawa

  a.Ano anong mga pangyayari , tradisyon at kultura na impluwensya

  ng mga mananakop ang nabanggit sa ating talakayan?

  b.Ano anong mga linya at guhit ang iyong ginamit sa iyong gawaing

  sining?

 • 13

  C. Pangwakas na Gawain

  1. Paglalahat

  Paano nakatulong ang pagiging makasining ng mga Pilipino

  sa pag- unlad ng tradisyon, kaugalian at kultura ang ating bansa na

  impluwensya ng mga mananakop?

  (Sumangguni sa LM, TANDAAN)

  2. Repleksyon

  Paano ka nakikibahagi sa mga tradisyon tulad ng

  pagdiriwang ng pista na impluwensya ng mga mananakop sa iyong

  lugar?

  Paano pa natin mapapagyaman ang kaugaliang ito?

  IV. Pagtataya

  Suriin ang ginawang likhang-sining at lapatan ng katumbas na

  puntos gamit ang rubrik.

  Mga Sukatan

  Nasunod nang

  wasto ang mga

  pamantayan sa

  pagbuo ng

  likhang-sining

  (3)

  Nasunod ang

  mga

  pamantayan sa

  pagbuo ng

  likhang-sining

  ngunit may

  kaunting

  pagkukulang

  (2)

  Hindi nasunod

  ang

  pamantayan sa

  pagbuo ng

  likhang-sining

  (1)

  1. Natukoy ang mga

  tradisyon gaya ng

  pagdiriwang ng pista na

  impluwensya ng mga

  mananakop sa ating

  bansa.

 • 14

  2. Nakaguhit ng

  halimbawa ng tradisyon

  gaya ng pagdiriwang ng

  pista na nagpapakita

  ng impluwensya ng mga

  mananakop sa ating

  bansa.

  3. Nakasunod nang

  tama sa mga hakbang

  sa pagguhit.

  4.Naipakita ang

  kawilihan sa

  pamamagitan ng

  pagguhit ng sariling

  likhang sining.

  V. Takdang Gawain/Kasunduan

  Magtala ng iba pang mga kaugalian at kultura na impluwensya

  sa atin ng mga mananakop at ibahagi sa talakayan bukas.

  Magdala ng mga sumusunod na mga kagamitan:

  Bond paper, lapis, kagamitang pangkulay

  YUNIT 1: Pagguhit

  ARALIN BILANG 1: Pagdiriwang ng Pistang Pilipino

  Ang ating bansa ay mayaman sa tradisyon, kaugalian at kultura na

  impluwensya ng mga mananakop. Nakipagkalakalan sila sa ating mga

  ninuno. Ang pakikipagkalakalang ito ay hudyat rin ng pagbabago sa

 • 15

  paraan ng pamumuhay at kaugalian ng ating mga ninuno.

  Naimpluwensyahan rin ang uri ng pananamit, awitin at sayaw. Naging

  kultura rin natin ang magarbong paghahanda tuwing may pista at

  paglalagay ng mga palamuti tulad ng banderitas na lalo pang

  nagpapatingkad ng mga pagdiriwang. Ang mga palamuting ginagamit nila

  ay nagpapakita ng pagkamasining nating mga Pilipino.

  Parada ng Lechon sa Balayan at Calacatchara ng Calaca

  Pagdiriwang ng Pistang Pilipino

  Kagamitan : lapis, kagamitang pangkulay, o anumang uri ng pangguhit

  at bond paper o anumang malinis na papel.

  Hakbang sa Paggawa:

  1. Kumuha ng bond paper o anumang malinis na papel. Pumili ng uri ng

  pagdiriwang ng pista na napag-aralan o isinasagawa sa inyong lugar.

  2. Iguhit ang napiling pagdiriwang sa bond paper o anumang malinis na

  papel gamit ang lapis.

 • 16

  3. Kulayan at sundan ng kagamitang pangkulay o craypas ang iginuhit na

  pagdiriwang.

  4. Ipakita ang balance sa pag gamit ng kulay, linya at hugis.

  5. Ipaskil ang iyong iginuhit at humanda sa pagpapahalaga gamit ang rubrik.

  Likas na mahusay ang mga Pilipino sa larangan ng sining.

  Mayaman din sa tradisyon, kaugalian at kultura ang ating bansa na

  impluwensya ng mga mananakop. Bunga nito, higit na napaunlad ang

  ating kasaysayan at nakilala ang ating bansa saanmang sulok ng mundo.

  Suriin ang ginawang likhang-sining at bigyan ng katumbas na

  puntos gamit ang rubrik.

  Mga Sukatan

  Nasunod

  nang wasto

  ang mga

  pamantayan

  sa pagbuo ng

  likhang-sining

  (3)

  Nasunod ang

  mga

  pamantayan

  sa pagbuo ng

  likhang-sining

  ngunit may

  kaunting

  pagkukulang

  (2)

  Hindi nasunod

  ang

  pamantayan

  sa pagbuo ng

  likhang-sining

  (1)

  1. Natukoy ang mga

  tradisyon gaya ng

  pagdiriwang ng pista

  na impluwensya ng

  mga mananakop sa

 • 17

  ating bansa.

  2. Nakaguhit ng

  halimbawa ng

  tradisyon gaya ng

  pagdiriwang ng pista

  na nagpapakita ng

  impluwensya ng mga

  mananakop sa ating

  bansa.

  3. Nakasunod nang

  tama sa mga

  hakbang sa pagguhit.

  4.Naipakita ang

  kawilihan sa

  pamamagitan ng

  pagguhit ng sariling

  likhang sining.

 • 18

  YUNIT 1: PAGGUHIT

  ARALIN BILANG 2: Cross Hatching at Shading sa Iginuhit na Larawan

  ng Banga

  Buod ng Aralin

  Art

  History

  Art

  Production

  Art

  Criticism

  Art

  Appreciation

  Ang banga ay isa

  sa mga

  pangunahing

  kagamitan ng

  ating mga

  ninuno.

  Mahalaga ang

  ginampanan ng

  mga ito sa

  pagtuklas ng

  mga bakas at

  paghubog ng

  kultura at sining

  ng bansa. Bakas

  ang katalinuhan

  at

  pagkamalikhain

  ng ating mga

  kababayan sa

  San Juan,

  Batangas na

  nagpakita ng

  kahusayan sa

  paggawa ng

  banga.

  Naisasalarawan

  ang isang 3-D

  na bagay gamit

  ang

  pamamaraang

  cross hatching

  at shading na

  nakapagbibigay

  ng ilusyon sa

  pagguhit.

  Nasusuri ang

  mga uri ng

  linya at

  pamamaraang

  paulit-ulit sa

  nilikhang

  sining gamit

  ang

  pamamaraang

  cross hatching

  at shading.

  Nabibigyang-

  halaga ang mga

  sinaunang

  bagay gaya ng

  banga bilang

  bahagi ng

  kasaysayan na

  nagpapakita ng

  pagkamalikhain

  ng ating mga

  ninuno.

 • 19

  I. Layunin

  A.Naisasalarawan ang isang 3-D na bagay gamit ang pamamaraang cross

  hatching at shading na nakapagbibigay ng ilusyon sa pagguhit.

  B.Nakagagawang ilusyon ng lalim at layo sa pagsasalarawan ng isang 3D

  na bagay gamit ang pamamaraang cross hatching at shading sa pagguhit

  (lumang pamamaraan ng paggawa ng palayok, bangka, banga at mga

  instrumentong pangmusika). (A5EL-Ib)

  C.Napapahalagahan ang mga sinaunang bagay gaya ng banga bilang

  bahagi ng kasaysayan na nagpapakita ng pagkamalikhain ng ating mga

  ninuno.

  II. Paksang Aralin

  A.Elemento ng Sining:Linya, hugis

  B.Prinsipyo ng Sining : Paulit-ulit ng linya

  C.Kagamitan : Lapis, charcoal, bond paper o anumang malinis na papel,

  banga

  D.Sanggunian : Music, Art and P.E. 5, pp.112-115

  E.Pagpapahalaga: Kahalagahan ng mga sinaunang bagay

  III. Pamamaraan:

  A.Panimulang Gawain

  1.Balik-aral

  Sino sa inyo ang nakadalo na isang pistahan?

  Papaano ipinagdiriwang ang pista sa inyong bayan?

  (Ipaliwanag na ito ay isa sa mayamang tradisyon na may

  impluwensyang kanluranin.)

  2.Pagganyak

  Magpakita ng iba’t ibang larawan ng mga banga

 • 20

  Halimbawa ng mga banga na ginamit ng mga ninuno

  Itanong:

  Anong larawan ito? Ano ang masasabi ninyo sa mga banga

  sa larawan?

  Sa paanong paraan nagiging bahagi ng kasaysayan ng ating

  bansa ang sining ng pagbabanga?

  B.Panlinang na Gawain

  1.Paglalahad

  Ang banga ay isa sa mga pangunahing kagamitan ng mga

  sinaunang Pilipino. Ito ay ginamit ng ating mga ninuno bilang

  imbakan ng tubig at pagkain. Ginamit din ng ating mga ninuno ang

  banga bilang lagayan mga labi ng mga taong yumao. Iba-iba ang

  hugis, laki, lapad at disenyo ng mga ito.

  Kasabay ng pag-unlad ng ating pamumuhay, ang mga

  pamamaraan at disenyo sa pag-gawa ng banga (pottery) ay umuunlad

  din. Dito nakilala ang bayan ng San Juan, Batangas sa mahusay na

  paggawa ng mga banga na may iba’t- ibang makabagong disenyo at

  hugis. Kasalukuyan, ang mga ito ay may malaking ambag sa

  pagtalunton sa makulay na kasaysayan at mayamang sining ng bansa.

  Pag-aralan nating iguhit ang isang banga sa 3-dimensional

  na pamamaraan.

  Gagawin natin itong makatotohanan sa pamamagitan ng

  ilusyon ng kapal, lalim, testura at distansya na maipapakita natin

 • 21

  gamit ang cross hatching at shading sa pagguhit.

  Tignan ang halimbawa ng cross hatching at shading sa

  larawan.

  Larawang ginamitan ng cross hatching at shading

  2.Gawaing Pansining

  a.Pagsasalarawan ng isang banga gamit ang pamamaraang cross

  hatching at shading.

  Maaring gumamit ng lapis o uling sa pagguhit.

  b.Ibigay ang mga pamantayang pangkaligtasan bago gawin ang

  likhang sining.

  (Sumangguni sa LM, Gawin )

  3.Pagpapalalim sa Pag-unawa

  Anong mga pamamaraan sa pagguhit ang ginamit mo sa

  pagsasalarawan ng banga?

  Sa paanong paraan mo na gamit ang linya at hugis upang

  isalarawan ang bagay na iyong ginuhit?

  Maari bang makalikha ng ilusyon ng testura, kapal at distansya

  gamit ang linya? Ipaliwanag.

  C.Pangwakas na Gawain

  1.Paglalahat

  Anong kaisipan ang natutunan ninyo sa ating aralin ngayon?

  2.Repleksyon

  Bakit dapat pahalagahan ang mga sinaunang kagamitan na

 • 22

  nagpapakita ng pagakamalikhain ng ating mga ninuno?

  Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa mga sinaunang bagay

  na ito?

  IV. Pagtataya

  Sukatin ang antas ng iyong kakayahan gamit ang kaukulang puntos sa

  rubrik na nasa ibaba.

  PAMANTAYAN

  Nakasunod

  sa

  pamantayan

  nang higit sa

  inaasahan

  (3)

  Nakasunod sa

  pamantayan

  subalit may

  ilang

  pagkukulang

  (2)

  Hindi

  nakasunod

  sa

  pamantayan

  (1)

  1. Naisalarawan ang

  isang banga na

  may ilusyon ng

  lalim, layo, kapal,

  at distansya ng

  maayos.

  2. Nagamit ang

  pamamaraang

  cross hatching at

  shading sa aking

  likhang sining.

  3. Nagamit ang iba’t

  ibang uri ng linya

  ng wasto maging

  ang prinsipyo ng

  paguuli-ulit sa

  aking likhang

  sining.

 • 23

  4. Naipamalas ang

  pagpapahalaga sa

  mga sinaunang

  bagay na may

  ginampanan sa

  kasaysayan ng

  sining sa ating

  bansa.

  V. Takdang Gawain/Kasunduan

  Subukang iguhit ang larawan ng bote sa isang bond paper. Gamitin

  ang paraang cross hatching at shading upang maging mas

  makatotohanang pagmasdan ang iyong likhang sining.

  Magdala ng mga sumusunod na mga kagamitan para sa ating

  susunod na gawain: Lapis, gamit pangkulay, lumang karton, lumang

  kalendaryo na maari pang guhitan.

  YUNIT 1: PAGGUHIT

  ARALIN BILANG 2: Cross Hatching at Shading sa Iginuhit na

  Larawan ng Banga

  Isa sa mga pangunahing kagamitan ng mga sinaunang

  Pilipino ay ang mga banga. Ginamit nila ito sa iba’t-ibang pamamaraan.

  Ginamit ng mga ninuno natin ang mga banga bilang imbakan ng tubig at

  pagkain. Ito rin ay ginamit bilang sisidlan ng labi ng mga taong yumao.

  Iba-iba ang hugis, laki, lapad at disenyo ng mga ito.

  Sa ating gawaing pansining, isa sa larawan natin ang isang

  banga – isang uri ng bagay na 3D. Gagawin natin itong makatotohanan sa

  pamamagitan cross hatching at shading sa pagguhit.

 • 24

  Ang cross hatching ay isang pamamaraang pansining na kung

  saan ginagamitan ng linya bilang “hatch”. Ang linya ng “hatch” ay may ibat

  ibang pagkakaayos at di inat ang pinagpatong-patong ng mga linyang ito

  ay lumilikha ng krus kaya ito ay tinawag na “cross hatching”.

  Sa pamamagitan ng cross hatching, maaring makagawa

  ng ilusyon ng lawak, laki, taas at distansya dahil sa iba’t-ibang density at

  contour ng linya.

  Tignan ang halimbawa ng cross hatching at shading sa

  larawan.

  Larawang ginamitan ng cross hatching at shading

  Pagsasalarawan ng isang banga gamit ang

  pamamaraang cross hatching at shading.

  Maaring gumamit ng lapis o uling sa pagguhit.

  Kagamitan: lapis, bond paper o anumang malinis na papel

  Hakbang sa Paggawa

  1.Kumuha ng lapis, bond paper o anumang malinis na papel na maaring

  guhitan. Tingnan ang banga na ipapakita ng guro

  2. Matama itong masdan at iguhit ito sa inyong papel.

  3. Gamitin ang pamamaraang cross hatching at shading.

 • 25

  4. Maghanda para sapagpapahalaga at pagpapaliwanag ng iyong ginawang

  likhang sining.

  Ang cross hatching at shading ay mga pamamaraan sa

  pagguhit na nakapagbibigay ng ilusyon ng lalim, layo, distansya at

  kapal.

  Sukatin ang antas ng iyong kakayahan gamit ang kaukulang

  puntos sa rubrik na nasa ibaba.

  PAMANTAYAN

  Nakasunod

  sa

  pamantayan

  nang higit sa

  inaasahan

  (3)

  Nakasunod sa

  pamantayan

  subalit may

  ilang

  pagkukulang

  (2)

  Hindi

  nakasunod

  sa

  pamantayan

  (1)

  1. Naisalarawan

  ang isang banga

  na may ilusyon

  ng lalim, layo,

  kapal, at

  distansya ng

  maayos.

 • 26

  .

  2. Nagamit ang

  pamamaraang

  cross hatching at

  shading sa aking

  likhang sining.

  3. Nagamit ang

  iba’t ibang uri ng

  linya ng wasto

  maging ang

  prinsipyo ng

  paguuli-ulit sa

  aking likhang

  sining.

  4. Naipamalas ang

  pagpapahalaga sa

  mga sinaunang

  bagay na may

  ginampanan sa

  kasaysayan ng

  sining sa ating

  bansa.

 • 27

  YUNIT 1: Pagguhit

  ARALIN BILANG 3: Arkitektural na Disenyo sa mga Pamayanang

  Kultural

  Buod ng Aralin

  Art

  History

  Art

  Production Art Criticism Art Appreciation

  Ang mga

  disenyong

  arkitektural ay

  nagpapakita ng

  mayamang

  imahinasyon at

  pagkamalikhain

  ng iba’t ibang

  pamayanang

  kultural sa bansa.

  Isa na rito ang

  mga lumang

  bahay sa Taal,

  Batangas. Ito ay

  sumasalamin sa

  kagalingan ng

  mga Sinaunang

  Pilipino sa

  iba’tibang

  larangan ng

  Sining.

  Nakaguguhit ng

  larawan sa

  isang bookmark

  ng ibat ibang

  arkitektural na

  disenyo na

  nakikita sa

  pamayanang

  kultural tulad ng

  bahay kubo,

  Bahay

  naTorogan,

  bahay na bato,

  atbp

  Nasusuri ang

  linya at hugis

  na ginamit sa

  iginuhit na

  arkitektural na

  disenyo sa

  isang

  bookmark.

  Napahahalagahan

  ang mga

  disenyong

  arkitektural na

  makikita sa iba’t-

  ibang

  pamayanang

  kultural.

 • 28

  I. Layunin

  A.Naipapakita, nailalarawan at natutukoy ang ibat - ibang arkitektural na

  disenyo na nakikita sa pamayanang kultural tulad ng bahay kubo, bahay

  na torogan, bahay na bato,simbahan, carcel, atbp. (A5EL-1C)

  B.Nakaguguhit ng larawan sa isang bookmark ng ibat ibang arkitektural na

  disenyo na makikita sa pamayanang kultural tulad ng bahay kubo, bahay

  na torogan, bahay na bato, simbahan, carcel, atbp

  C.Napapahalagahan ang mga sinaunang bagay gaya ng banga bilang

  bahagi ng kasaysayan na nagpapakita ng pagkamalikhain ng ating mga

  ninuno.

  II. Paksang Aralin

  A.Elemento ng Sining: Linya, hugis

  B.Prinsipyo ng Sining: Paulit-ulit na linya at ritmo

  C.Kagamitan: Lapis, gamit pangkulay, marker, pahabang piraso ng karton,

  yarn

  D.Sanggunian: Music, Art and P.E. 5, pp.116-121, www.ph.images.com,

  101 Filipino Icons by Bench

  E.Pagpapahalaga:Naipagmamalaki ang pagiging malikhain ng ating

  mga ninuno

  III. Pamamaraan

  A.Panimulang Gawain

  1.Balik-aral

  Anong pamamaraan sa pagguhit ang maaring gamitin upang mabigyan

  ng ilusyon ng lalim, layo, distansya at kapal ang bagay na iguguhit?

  2.Pagganyak:

  Magpakita ng iba’t ibang larawan ng bahay mula sa iba’t- ibang panig

  ng lalawigan ng Batangas.

  http://www.ph.images.com/

 • 29

  Mga lumang bahay sa Batangas

  B.Panlinang na Gawain

  1.Paglalahad

  Isa sa mga pamana ng sining sa ating bansa na may

  maliking ginampanan sa ating kasaysayan ay ang mga masining na

  disenyong arkitrektural mula sa ating pamayanang kultural. Sa

  kasalukuyan, ang mga disenyong ito ay ginagawang basehan ng

  mga arkitekto upang makagawa ng disenyong ginagamit sa mga

  bahay, simbahan at iba’tibang gusali.

  Ipinakita ng iba’t ibang disenyong arkitektural na halos

  magkakatulad ang paggamit ng dibuho, kulay at linya ng disenyo ng

  pamayanang kultural sa disenyo ng makabagong panahon. Ang

  katangiang pagkamalikhain ay hindi nawala bagkus ay lalo pang

  pinagyaman para sa lalo pang ikagaganda ng mga disenyong atin

  nang nakagisnan.

  Tingnan ang mga arkitektural na disenyo ng mga

  pamayanang kultural sa ibaba.

 • 30

  Halimbawa ng pamayanang kultural

  2.Gawaing Pansining

  a.Paggawa ng bookmark gamit ang mga arkitektural na disenyo na

  makikita sa pamayanang kultural sa bansa.

  b. Pag-alala sa pamantayan sa paggawa at pagtutulungan

  (Ipagawa sa mga bata ang nasa LM, GAWIN )

  3.Pagpapalalim sa Pag-unawa

  Anu- ano ang masasabi ninyo sa mga disenyong arkitektural ng

  mga pamayanang kultural? Ipaliwanag.

  Makikita pa rin ba ang mga disenyong arkitektural na ito sa mga

  disenyong ginagamit sa modernong arkitekto ngayon? Magbigay ng

  halimbawa.

  Dapat bang ipagmalaki ang mga disenyong arkitektural na ito?

  Bakit?

  C.Pangwakas na Gawain

  1.Paglalahat:

  Anong kaisipan ang natutunan ninyo sa ating aralin ngayon?

  2.Repleksyon

  Bakit dapat pahalagahan ang mga disenyo ng arkitektural na

 • 31

  makikita sa pamayanang kultural?

  Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa mga disenyong

  arkitektural na ito?

  IV. Pagtataya

  Sukatin ang antas ng iyong kakayahan gamit ang kaukulang puntos

  sa rubrik na nasa ibaba.

  PAMANTAYAN

  Nakasunod sa

  pamantayan

  nang higit sa

  inaasahan

  (3)

  Nakasunod sa

  pamantayan

  subalit

  may ilang

  pagkukulang

  (2)

  Hindi

  nakasunod

  sa

  pamantayan

  (1)

  1. Nakaguhit sa

  bookmark gamit

  ang mga disenyong

  arkitektural mula sa

  pamayanang

  kultural.

  2. Nagamit ang mga

  linya at hugis sa

  ginawang bookmark.

  3. Naipamalas ang

  pagpapahalaga sa

  mga disenyong

  arkitektural mula

  sa mga

  pamayanang

  kultural.

 • 32

  4.Nasunod nang

  wasto ang mga

  hakbang sa paggawa

  ng likhang sining.

  V.Takdang Gawain/Kasunduan

  Magsaliksik ng iba pang disenyong arkitektural ng mga

  pamayanang kultural na makikita sa ating bansa. Iguhit ito sa isang pirasong

  papel.

  YUNIT 1: Pagguhit

  ARALIN BILANG 3: Arkitektural na Disenyo sa mga Pamayanang

  Kultural

  Ang mga pamayanang kultural sa ating bansa ay tunay na malikhain at

  may angking kagalingan pagdating sa Sining. Isa sa mga patunay ng

  kalinangang ito ang mga disenyong arkitektural na makikita sa mga pamayanang

  ito. Kung susuriin ang mga bahay kubo, bahay na bato sa Vigan, Torogan House

  ng mga Maranao at mga bahay na bato sa Batanes, makikita ang samu’t saring

  disenyo at arkitektural na disenyo ng mga ito.Makikita rin natin ito sa ibang panig

  ng lalawigan ng Batangas.

  Makikita sa iba’t ibang disenyong arkitektural na may kanya- kanyang

  konsepto ng sining ang mga pamayanang kultural na ito sa paggamit ng dibuho,

  kulay at linya ng disenyo sa kanilang arkitekto. Ang mga disenyong ito ay

  ginagawang basehan ng mga arkitekto upang makagawa ng makabagong

  disenyo ng mga bahay, simbahan at iba’t- ibang gusali. Hindi nawala ang mga

  disenyong ito bagkus ay lalo pang pinagyaman para sa lalo pang ikagaganda ng

  mga disenyong atin nang nakagisnan.

  Tignan ang halimbawa ng mga disenyong arkitektural ng mga

 • 33

  pamayanang kultural.

  Halimbawa ng pamayanang kultural

  Pagguhit sa isang bookmark gamit ang mga disenyong

  arkitektural mula sa mga pamayanang kultural

  Kagamitan: lapis, karton, mga kagamitang pangkulay, yarn, marker,

  gunting

  Hakbang sa Paggawa:

  1. Kumuha ng lapis, karton, mga kagamitang pangkulay, yarn, marker,

  gunting

  2. Gupitin ang karton ng hugis parihaba.

  3. Gamit ang mga disenyong arkitektural ng mga pamayanang

  kultural, guhitan at lagyan ng disenyo ang bookmark.

  4. Kulayan ang inyong ginawang disenyo.

  5. Butasan ang karton at talian.

 • 34

  Ang disenyong arkitektural sa pamayanang kultural ay

  nagpapakita ng mayamang kasaysayan at pagkamalikhain ng mga

  Pilipino. Ito ay dapat na ipagmalaki at pahalagahan nating mga

  Pilipino.

  Sukatin ang antas ng iyong kakayahan gamit ang kaukulang

  puntos sa rubrik na nasa ibaba.

  PAMANTAYAN

  Nakasunod sa

  pamantayan

  nang higit sa

  inaasahan

  (3)

  Nakasunod sa

  pamantayan

  subalit

  may ilang

  pagkukulang

  (2)

  Hindi

  nakasunod

  sa

  pamantayan

  (1)

  1. Nakaguhit sa

  bookmark gamit

  ang mga disenyong

  arkitektural mula sa

  pamayanang

  kultural.

  2. Nagamit ang mga

  linya at hugis sa

  ginawang bookmark.

 • 35

  3. Naipamalas ang

  pagpapahalaga sa

  mga disenyong

  arkitektural mula

  sa mga

  pamayanang

  kultural.

  4.Nasunod nang

  wasto ang mga

  hakbang sa paggawa

  ng likhang sining.

 • 36

  YUNIT 1: Pagguhit

  ARALIN BILANG 4: Pagguhit ng mga Produkto na

  Ginamit sa Kalakalan

  Buod ng Aralin:

  Art History

  Art Production

  Art Criticism

  Art Appreciation

  Sa pagtuklas ng

  kasaysayan ng

  bansa, ang ating

  kapuluan ay may

  angkop na

  lokasyon upang

  makipagkalakalan

  sa mga dayuhan

  ang ating mga

  ninuno.

  Naiguguhit ang

  mga produkto na

  ginamit ng ating

  mga ninuno sa

  pakikipagkalakalan.

  Nasusuri ang

  ginawang

  likhang sining

  batay sa guhit,

  hugis at

  espasyo nito.

  Napapahalagahan

  ang mga pangyayari

  noon na ang ating

  kapuluan ay may

  angkop na lokasyon

  sa

  pakikipagkalakalan.

  I. Layunin

  A.Nalalalaman na ang ating kapuluan ay may angkop na lokasyon na naging

  dahilan upang maging bahagi tayo ng maunlad na kalakalan. (A5PL-Id)

  B.Naiguguhit ang mga sinaunang bagay na ginamit sa pakikipagkalakan ng ating

  mga ninuno.

  C.Nasasabi ang kahalagahan na ang ating bansa ay may angkop na lokasyon

  sa pakikipagkalakalan.

  II. Paksang Aralin

  Elemento ng Sining : Espasyo

  Kagamitan : Lapis, malinis na papel, pambura, kagamitang pangkulay (oil

  pastel, water color), pentel pen, pandikit, manila paper

  Sanggunian: https://aqdegamon.wordpress.com/2010/01/12/ ugnayan-ng- mga-

  sinaunang-pilipino-at-mga-dayuhan/

  https://aqdegamon.wordpress.com/2010/01/12/%20ugnayan-ng-%20mga-sinaunang-pilipino-at-mga-dayuhan/

 • 37

  III.Pamamaraan

  A.Panimulang Gawain

  1. Pagganyak

  Kung ikaw ay mabigyan ng pagkakataon upang magbenta o

  magtinda, ano ang iyong ititinda? Bakit?

  Saan mo itatayo ang iyong tindahan? Bakit na mahalaga na itayo

  ito sa magandang lokasyon o lugar?

  Ibahagi sa klase ang iyong opinyon ukol dito.

  B.Panlinang na Gawain

  1.Paglalahad

  Kumuha ng mapa o globo. Ituro dito ang ating bansa. Tukuyin at

  talakayin ang lokasyon nito.

  Ang ating bansa ay napapaligiran ng yamang-tubig, dahil dito

  maraming manlalakbay at mga dayuhan ang nakipagkalakalan sa ating

  mga ninuno.

  Maganda ang lokasyon ng ating bansa kaya maraming mga

  dayuhan ang pumunta dito upang ipagpalit ang kanilang produkto.

  Ipinagpalit ng mga Tsino ang kanilang produkto tulad ng lata, porselana,

  bakal, karayom, seda at tingga sa ating mga produkto tulad ng bulak,

  ginto, perlas, sibuyas, banig at kakaw.

  Barter ang tawag sa kalakalan noong unang panahon.

  (Pananaliksik ukol sa iba pang mga produkto na ginamit ng ating

  mga ninuno sa pakikipagkalakan)

  (Pananaliksik ukol sa iba pang mga produkto na ginamit ng mga

  dayuhan sa pakikipagkalakalan)

  2.Gawaing Pansining

  Ibigay muna ang pamantayang pangkaligtasan bago gawin ang

  likhang sining.

  Product Art Display

  (Pagguhit ng mga Produkto na Ginamit sa Pakikipagkalakalan)

 • 38

  a.Produkto ng ating mga Ninuno – Iguguhit ng mga mag-aaral

  na lalake

  b.Produkto ng mga Dayuhan – Iguguhit ng mga mag-aaral na

  babae

  (Sumangguni sa LM, GAWIN)

  3. Pagpapalalim sa Pag-unawa

  1.Saan ang lokasyon ng ating bansa? Anu-ano ang mga bansa na malapit

  dito?

  2. Anong yaman ang nakapaligid dito?

  3. Ano-ano ang mga produkto na ginamit ng ating mga ninuno sa

  pakikipagkalakalan sa mga dayuhan?

  4. Ano-ano ang mga produkto na ginamit ng mga dayuhan sa

  pakikipagkalakalan sa ating mga ninuno?

  C.Pangwakas na Gawain

  1. Paglalahat

  Bakit mahalaga ang lokasyon sa pakikipagkalakalan?

  Sa gawaing pansining, ano ano ang mga dapat isaalang-alang sa

  pagguhit ng mga produkto na ginamit ng ating mga ninuno sa

  pakikipagkalakalan? (laki, lapad at kapal ng isang bagay)

  2.Repleksyon

  Batay sa iyong nalaman ukol sa pakikipagkalakan ng ating mga ninuno

  sa mga dayuhan, ano ang magandang naidulot nito sa ating kultura at

  sining?

  Paano magiging maunlad ang isang bansa sa pamamagitan ng

  pakikipagkalakalan?

  Paano napapabuti ang relasyon ng dalawang bansa sa

  pamamagitan ng pakikipagkalakalan?

  IV.Pagtataya

  Suriin ang ginawang likhang-sining at lapatan ng kaakibat na

  puntos gamit ang rubrik.

 • 39

  Mga Sukatan

  Nakasunod

  sa

  pamantayan

  nang higit sa

  inaasahan

  (3)

  Nakasunod sa

  pampantayan

  subalit may

  ilang

  pagkukulang

  (2)

  Hindi

  nakasunod

  sa

  pamantayan

  (1)

  1.Naisa-isa ang mga

  produkto ng ating mga

  ninuno at ng mga

  dayuhan sa

  pakikipagkalakalan.

  2. Nasabi ang

  kahalagahan na angkop

  lokasyon ng ating bansa sa

  pakikipagkalakalan.

  3. Nakasunod nang tama

  sa mga hakbang sa

  pagguhit ng mga

  produktong ginamit sa

  pakikipagkalakalan sa

  pagitan ng ating mga

  ninuno at dayuhan.

  1. 4. Nakaguhit b ng mga

  produktong ginamit sa

  pakikipagkalakalan noong

  unang panahon.

  2. 5. Nailigpit ang mga

  kagamitang ginamit sa

  pagbuo ng likhang sining.

 • 40

  V.Takdang Gawain/Kasunduan

  Magsaliksik ng isang produktong ginamit ng ating mga ninuno sa

  pakikipagkalakan at isang produkto na ginamit ng mga dayuhan sa

  pakikipagkalakalan. Iguhit ang mga ito sa isang malinis na papel.

  YUNIT 1: Pagguhit

  ARALIN BILANG 4: Pagguhit ng mga Produkto na

  Ginamit sa Kalakalan

  Batay sa kasaysayan, angkop na lokasyon ang ating bansa sa

  larangan ng pakikipagkalakan. Iba’t –ibang mga produkto ang ginamit ng ating

  ninuno sa pakikipagkalakalan. Maraming dayuhan ang nakipagkalakalan sa atin

  dahil na rin sa magandang lokasyon ng ating bansa.

  Barter ang tawag sa kalakalan o pagpapalitan ng produkto noong

  unang panahon.

  “Product Art Display”

  Kagamitan: Lapis, malinis na papel, pambura, pangkulay (oil

  pastel, water color), pentel pen, lumang photo frame

  Mga Hakbang sa Paggawa:

  1. Ihanda ang mga kagamitan sa pagguhit.

  2. Para sa mga mag-aaral na lalake, gumuhit ng 3 produkto na

  ginamit ng ating mga ninuno sa pakikipagkalakalan. Para sa mga mag-

  aaral na babae, gumuhit naman ng 3 produkto na ginamit naman ng mga

  dayuhan sa pakikipagkalakan.

  3. Iguhit ang mga ito gamit ang kagamitang pangkulay o oil pastels.

  4. Kulayan ito nang maayos upang maging maganda at kaakit akit.

 • 41

  5. Idikit ito sa manila paper na makikita sa dingding ng inyong silid-

  aralan.

  6. Iligpit ang mga gamit pagkatapos ng gawain.

  Mahalaga ang angkop na lokasyon upang mapadali ang

  pakikipagkalakalan.

  Suriin ang ginawang likhang-sining at lapatan ng kaakibat na

  puntos gamit ang rubrik

  Mga Sukatan

  Nakasunod sa

  pamantayan

  nang higit sa

  inaasahan

  (3)

  Nakasunod sa

  pampantayan

  subalit may

  ilang

  pagkukulang

  (2)

  Hindi

  nakasunod

  sa

  pamantayan

  (1)

  1.Naisa-isa ang mga produkto

  ng ating mga ninuno at ng

  mga dayuhan sa

  pakikipagkalakalan.

  2. Nasabi ang kahalagahan

  na angkop lokasyon ng ating

  bansa sa pakikipagkalakalan.

  3. Nakasunod nang tama sa

  mga hakbang sa pagguhit ng

  mga produktong ginamit sa

  pakikipagkalakalan sa pagitan

  ng ating mga ninuno at

 • 42

  dayuhan.

  3. 4. Nakaguhit b ng mga

  produktong ginamit sa

  pakikipagkalakalan noong

  unang panahon.

  4. 5. Nailigpit ang mga

  kagamitang ginamit sa

  pagbuo ng likhang sining.

 • 43

  YUNIT 1 : Pagguhit

  ARALIN BILANG 5 : Mga Sinaunang Kagamitan o Kasangkapan

  Buod ng Aralin:

  Art History Art Production Art Criticism Art Appreciation

  Matatagpuan sa

  iba’t- ibang panig

  ng Pilipinas ang

  iba’t- ibang

  artifacts o

  sinaunang

  kagamitan,

  tahanan,

  kasuotan, pagkain

  at mga

  kasangkapan na

  ginamit ng ating

  mga ninuno.

  Kabilang dito ang

  gilingang bato,

  plantsang de uling

  na ginamit ng mga

  Batangueňo. Ang

  mga artifacts na

  ito ay

  sumasalamin sa

  uri ng kanilang

  pamumuhay at

  konsepto ng sining

  na mayroon sila

  noon.

  Nakaguguhit ng

  mga artifacts o

  sinaunang

  kagamitan na

  naging bahagi ng

  kulturang Pilipino

  Nasusuri ang

  elemento ng

  sining na ginamit

  sa iginuhit na

  mga artifacts o

  sinaunang

  kagamitan na

  naging bahagi ng

  kulturang

  Pilipino.

  Napapahalagahan

  ang mga artifacts o

  sinaunang

  kagamitan at mga

  kasangkapan sa

  pamamagitan ng

  paglikha ng sariling

  obra.

 • 44

  I. Layunin:

  A.Nakikilala ang mga artifacts o sinaunang kagamitan/kasangkapan na

  matatagpuan sa ating bansa/pamayanan

  B.Nakaguguhit ng mga sinaunang kagamitan/kasangkapan na

  ginagamitan ng iba’tibang elemento ng sining

  C.Napapahalagahan ang mga artifacts o sinaunang kagamitan/

  kasangkapan sa paglikha ng sariling obra (A5PL- Ie)

  II. PaksangAralin

  A.Elemento ng Sining : Espasyo, Linya, Hugis, Kulay at Disenyo

  B.Kagamitan : mga larawan ng mga sinaunang kagamitan/

  kasangkapan,kasuotan,lumang simbahan/paaralan, lapis,

  malinis na papel, kagamitan sa pagkukulay, recycled na

  picture frame

  C.Sanggunian : Sining saAraw-Araw p. 106

  Umawit at Gumuhit, T.M. p. 109-110

  Umawit at Gumuhit, p/ 149-15, www.google.com.ph

  III. Pamamaraan

  A.Panimulang Gawain

  1.Balik-aral

  Anu-ano ang mga halimbawa ng archeological artifacts na matatagpuan

  sa ating bansa? Saan ito kadalasang makikita?

  2.Pagganyak

  Pagmasdang mabuti ang mga larawang aking ipapakita.

  Ano ang napapansin ninyo sa mga larawang ito?

  (Magpapakita ang guro ng larawan ng mga sinaunang gusali tulad ng

  simbahan at paaralan, mga sinaunang kagamitan , kasuotan atbp.

 • 45

  Mga sinaunang gusali

  Mga sinaunang kagamitan

  Mga sinaunang kasuotan

  Saan ito karaniwang matatagpuan?

  B.Panlinang na Gawain

  1.Paglalahad

  Matatagpuan sa ating bansa ang mga artifacts o mga sinaunang

  kagamitan at kasangkapan gayundin ang mga kasuotan, pagkain,

  lumang, simbahan, paaralan at marami pang iba na may

  impluwensya ng mga dayuhang sumakop sa ating bansa.

  Nagpapapakilala ito ng uri ng pamumuhay mayroon ang ating mga

  ninuno noon. Ang mga artifacts na ito ay patuloy nating iniingatan at

 • 46

  inaalagaan dahil ito ay bahagi ng ating kabihasnan at pagkakakilanlan

  ( Muling pagtuunan ng pansin ang mga larawang ipinaskil)

  2. Gawaing Pansining

  a.Pagbibigay ng mga pamantayan/panuntunang pangkaligtasan

  b.Pagguhit sa napiling artifacts

  (Sumanggunisa LM, GAWIN)

  3.Pagpapalalim sa Pag-unawa

  Anu –ano ang mga artifacts na nabanggit sa ating talakayan?

  Ano ang ipinababatid at kahalagahan ng mga ito sa atin?

  C.Pangwakas na Gawain

  1.Paglalahat

  Ano ang natutuhan mo sa ating aralin ngayon?

  Paano mo ito pinahahalagahan?

  2.Repleksyon

  Paano mo maipagmamalaki ang mga artifacts?

  Mahalaga ba ito sa ating mga Pilipino? Bakit?

  IV. Pagtataya

  Sukatin ang antas ng iyong kakayahan gamit ang kaukulang puntos

  sa rubrik na nasa ibaba.

  Mga Sukatan

  Higit na

  nasusunod ang

  pamantayan sa

  pagbuo ng

  likhang-sining

  (3)

  Nasunod ang

  pamantayan sa

  pagbuo ng

  likhang-sining

  (2)

  Hindi nasunod

  ang

  pamantayan sa

  pagbuo ng

  likhang-sining

  (1)

  1.Nakilala ang mga

  artifacts na

  matatagpuan sa

  ating bansa/

  pamayanan.

  2. Naipakita ang

 • 47

  kawilihan sa pagguhit

  ng napiling obra.

  3. Nakalikha ng

  likhang sining gamit

  ang kaalamang

  natutuhan sa iba’t-

  ibang elemento ng

  sining.

  4.Naipakita ang

  kahalagahan ng mga

  artifacts sa

  pamamagitan ng

  natapos na obra.

  5.Nakasunod nang

  tama sa mga

  hakbang sa paggawa

  at pagguhit ng

  likhang sining.

  V.Takdang Gawain

  Magsaliksik ng iba pang halimbawa ng mga sinaunang kagamitan at

  kasangkapan at iguhit ito sa isang malinis na papel.

  Yunit I: Pagguhit

  AralinBilang 5: Mga Sinaunang Kagamitan/Kasangkapan

  Maraming mga artifacts o sinaunang kagamitan, tahanan, kasuotan

  at kasangkapanang matatagpuan sa ating bansa. Ito ay mahalagang

  pamana sa atin ng ating mga ninuno. Sinasalamin nito ang uri ng

  pamumuhay, ugali, at paniniwala ng mga sinaunang Pilipino. Kabilang

 • 48

  dito ang gilingang bato, plantsang de uling na ginamit ng mga

  Batangueno. Dahil dito, higit na naging makasaysayan ang ating kultura at

  nagkaroon tayo ng pagmamalasakit sa ating pinagmulan.Nararapat na

  ating pangalagaan at panatilihin ang mga pamanang ito sa atin upang

  patuloy itong mapakinabangan ng ating mga susunod pang salinlahi.

  (Pagguhit ng Sinaunang Kagamitan)

  Kagamitan: lapis, malinis na papel, oil pastel, kagamitang pangkulay,

  water color at brush,recycled na picture frame

  Mga Hakbang sa paggawa:

  1.Ihanda ang mga kagamitan sa paggawa

  2.Isipin ang larawan ng sinaunang kagamitan na iguguhit.

  3.Iguhit ito sa isang malinis na papel.

  4.Kulayan ang iginuhit na obra.

  5.Ilagay ito sa isang recycled na picture frame.

  6.Isabit sa dingding ng silid-aralan ang natapos na likhang-sining para sa

  munting eksibit.

  Bahagi ng ating naunang kabihasnan ang mga artifacts.

  Ipinapaalala nito sa atin ang mayamang kultura ng ating lahi at ang

  mataas na antas sa sining ng mga sinaunang Pilipino. Dapat nating

  pangalagaan at ipagmalaki ang mga ito sa pamamagitan ng paggawa ng

  obra upang higit na makilala ang husay at galing ng mga Pilipino at

  malinang ang ating pambansang pagkakakilanlan.

  Sukatin ang antas ng iyong kakayahan gamit ang kaukulang

 • 49

  puntos sa rubrik na nasa ibaba.

  Mga Sukatan

  Higit na

  nasusunod ang

  pamantayan sa

  pagbuo ng

  likhang-sining

  (3)

  Nasunod ang

  pamantayan sa

  pagbuo ng

  likhang-sining

  (2)

  Hindi nasunod

  ang

  pamantayan sa

  pagbuo ng

  likhang-sining

  (1)

  1.Nakilala ang mga

  artifacts na

  matatagpuan sa

  ating bansa/

  pamayanan.

  2. Naipakita ang

  kawilihan sa pagguhit

  ng napiling obra.

  3. Nakalikha ng

  likhang sining gamit

  ang kaalamang

  natutuhan sa iba’t-

  ibang elemento ng

  sining.

  4.Naipakita ang

  kahalagahan ng mga

  artifacts sa

  pamamagitan ng

  natapos na obra.

  5.Nakasunod nang

  tama sa mga

  hakbang sa paggawa

  at pagguhit ng

  likhang sining.

 • 50

  YUNIT 1: Pagguhit

  ARALIN BILANG 6 : Pagguhit ng mga Archaeological

  Artifacts ng Bansa

  Buod ng Aralin

  Art History Art Production Art Criticism Art Appreciation

  Sa pagtuklas ng

  kasaysayan ng

  bansa,

  malaki ang

  naiambag

  ng mga

  archaeological

  artifacts na

  nahukay

  sa iba’t-ibang

  panig ng

  bansa. Ang mga

  nahukay na mga

  banga

  at iba pang

  kagamitan

  ay sumasalamin

  sa

  makasaysayang

  kultura ng mga

  Pilipino.

  Nakaguguhit na 3

  dimensyonal na

  larawan ng

  archaeological

  artifacts na

  kakikitaan ng

  ilusyon ng

  espasyo.

  Nasusuri ang

  ginawang likhang

  sining na 3

  dimensyonal na

  larawan batay sa

  guhit, hugis at

  espasyo nito.

  Napapahalagahan

  ang mga

  archaeological

  artifacts ng ating

  pamayanan sa

  pamamagitan ng

  pagguhit at

  pagpapanatili ng

  mga ito.

  I. Layunin

  A.Nakalilikha ng ilusyon ng espasyo sa 3- dimensyonal na guhit ng mga

  mahahalagang archaeological artifacts gaya ng nakikita sa mga aklat,

  museo, (pambansang museo) at mga sangay nito sa Pilipinas.

  lumang gusali o simbahan sa ating pamayanan (A5PR-If)

 • 51

  B.Naisa-isa ang mga mahahalagang archaeological artifacts na makikita

  o matatagpuan sa aklat, museo, lumang gusali o simbahan sa ating

  pamayanan o komunidad.

  C.Nasasabi ang kahalagahan ng mga archaeological artifacts ng ating

  pamayanan sa pamamagitan ng pagguhit at pagpapanatili ng mga ito.

  II. Paksang Aralin

  A.Elemento ng Sining : Espasyo

  B. Kagamitan : Lapis, malinis na papel, pambura, pangkulay, pentel pen,

  lumang photo frame,video presentation/projector/TV/speaker

  C.Sanggunian : www.google.com.ph

  Umawit at Gumuhit 5

  III. Pamamaraan

  A.Panimulang Gawain

  1. Pagganyak

  Sino sa inyo ang nakapunta na sa isang museo?

  Ano ang iyong nakita?

  Ibahagi ang iyong karanasan sa iyong mga kaklase.

  Ibahagi sa klase ang makikita sa isang art o historical museum.

  B.Panlinang na Gawain

  1.Paglalahad

  Sa pamamagitan ng mga nahukay na mga lumang kagamitan gaya

  ng mga banga at iba pang mga bagay ay lalong nabibigyang linaw ang

  naging uri ng pamumuhay ng ating mga ninuno.

  Narito ang isa sa mga mahahalagang archaeological artifacts na

  matatagpuan sa ating bansa na maaaring makita sa isang museum.

  http://www.google.com.ph/

 • 52

  Manunggul Jar Death Blanket The Golden Tara

  Panunuod ng video presentation tungkol sa mga archaeological

  artifacts na matatagpuan sa bansa.

  Magpalitan ng opinyon tungkol sa mga archaeological artifacts na

  napanuod.

  Isa-isahin ang kahalagahan at ang mga lugar kung saan

  natagpuan ang mga ito.

  Matatagpuan ang mga archaeological artifacts sa mga museo at

  mga lumang gusali o simbahan sa ating pamayanan. Makikita rin sa aklat

  ang larawan ng mga ito.

  Ipakita ang isang likhang sining (archaeological artifacts) na ginuhit

  ang ilusyon ng espasyo sa 3-dimensyonal na guhit.

  Iginuhit na 3-dimensyonal na larawan ang Manunggul Jar ng

  Palawan na kakikitaan ng ilusyon ng espasyo. Sa pagguhit nito,

 • 53

  isinasaalang-alang ang laki, lapad at kapal ng isang bagay upang lalong

  makita ang kagandahan nito at maging ang iba’t ibang anggulo.

  2.Gawaing Pansining

  Ibigay muna ang pamantayang pangkaligtasan bago gawin ang likhang

  sining.

  Photoframe ng Paborito kong Archaeological Artifact

  (Sumangguni sa GAWIN)

  3.Pagpapalalim sa Pag-unawa

  a.Ano ang mga archaeological artifacts?

  b.Saan natin ito maihahalintulad? Paano ito mailalarawan?

  C.Pangwakas na Gawain

  1. Paglalahat

  a.Bakit mahalaga ang mga archaeological artifacts

  Sa ating kultura

  Sa ating sining

  Sa ating lipunan

  b.Ano ano ang mga dapat isaalang-alang upang makagawa ng

  3-dimensyonal na larawan tulad ng pagguhit sa mga archaeological

  artifacts ng ating pamayanan? (laki, lapad at kapal ng isang bagay)

  2. Repleksyon

  Batay sa mga archaeological artifacts na ating tinalakay, ano ang

  masasabi mo sa sining ng ating mga ninuno? Paano kaya natin

  mapananatili ang mga artifacts ng ating bansa o ng ating pamayanan?

  Bakit mahalaga ang mga ito sa ating pagkakakilanlan bilang

  isang Pilipino?

  IV. Pagtataya

  Suriin ang ginawang likhang-sining at lapatan ng kaakibat na

  puntos gamit ang rubrik.

 • 54

  Mga Sukatan

  Nakasunod sa

  pamantayan

  nang higit sa

  inaasahan

  (3)

  Nakasunod sa

  pamantayan

  subalit may

  ilang

  pagkukulang

  (2)

  Hindi

  nakasunod

  sa

  pamantayan

  (1)

  1.Naisa-isa ang mga

  mahahalagang

  archaeological

  artifacts na makikita o

  matatagpuan

  sa aklat, museo,

  lumang gusali o

  simbahan ng ating

  pamayanan

  2. Nasabi ang

  kahalagahan ng mga

  archaeological

  artifacts sa

  aking pamayanan

  3. Nakasunod nang

  tama sa mga

  hakbang sa paggawa

  ng

  3- dimensyonal na

  espasyo sa mga

  mahahalagang

  archaeological

  artifacts ng aking

  pamayanan

  5. 4. Nakaguhit ng 3-

  6. dimensyonal na

  espasyo ng mga

 • 55

  mahahalagang

  archaeological

  artifacts ng

  pamayanan

  7.

  8. 5. Nailigpit ang mga

  9. kagamitang ginamit

  sa pagbuo ng likhang

  sining

  V.Takdang Gawain/Kasunduan

  Gumuhit sa isang malinis na papel ng isang 3-dimensyonal ng espasyo

  ng archaeological artifacts na makikita o matatagpuan sa inyong rehiyon o

  probinsya at kulayan ito. Ibahagi ito sa klase.

  YUNIT 1: Pagguhit

  ARALIN BILANG 6 : Pagguhit ng mga Archaeological Artifacts ng

  Bansa

  Ang mga archaeological artifacts ay ang mga bagay na

  natagpuan o nahukay sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Maituturing na

  sining ang mga ito sapagkat nasasalamin nito ang mayamang kultura ng

  ating mga ninuno. Taglay ng mga ito ang iba’t ibang kulay, laki, hugis at

  disenyo na nagpapakita ng kakanyahan at pagiging malikhain ng mga

  Pilipino. Matatagpuan ang mga artifacts sa mga museo, makikita rin ang

  larawan ng mga ito sa iba’t ibang aklat pangkasaysayan at mga lumang

  gusali o simbahan.

  Sa tulong ng mga nahukay na artifacts, nalalaman natin ang

  sinaunang pamumuhay ng ating mga ninuno. Nagbibigay ito ng

  impormasyon sa ating pinagmulan at kasaysayan.

 • 56

  Photoframe ng Paborito kong Archaeological Artifacts

  Kagamitan: Lapis, malinis na papel, pambura, pangkulay, pentel pen,

  lumang photo frame

  Mga Hakbang sa Paggawa:

  1. Ihanda ang mga kagamitan sa pagguhit.

  2. Iguhit ang larawan ng iyong paboritong archaeological artifacts na

  tinalakay ninyo sa inyong aralin.

  3. Ipakita ang ilusyon ng espasyo sa 3-dimensyonal gamit ang krayola

  o oil pastel.

  4. Kulayan ito nang maayos upang maging maganda at kaakit akit.

  5. Isulat ang pamagat ng napiling archaeological artifacts.

  6. Ilagay ito sa lumang photo frame.

  7. Iligpit ang mga gamit pagkatapos ng gawain.

  8. Maaari na itong i-display sa sala o kwarto ng inyong bahay.

  Mahalaga ang mga archaeological artifacts sa ating sining sapagkat

  nasasalamin nito ang ating kasaysayan, kabuhayan at paraan ng pamumuhay

  noong unang panahon. Makikita ang mga ito sa mga museo, mga aklat,

  lumang gusali at mga simbahan.

  Suriin ang ginawang likhang-sining at lapatan ng kaakibat na

  puntos gamit ang rubrik.

 • 57

  Mga Sukatan

  Nakasunod sa

  pamantayan

  nang higit sa

  inaasahan

  (3)

  Nakasunod sa

  pamantayan

  subalit may

  ilang

  pagkukulang

  (2)

  Hindi

  nakasunod sa

  pamantayan

  (1)

  1.Naisa-isa ang mga

  mahahalagang

  archaeological

  artifacts na makikita o

  matatagpuan

  sa aklat, museo,

  lumang gusali o

  simbahan ng ating

  pamayanan

  2. Nasabi ang

  kahalagahan

  ng mga archaeological

  artifacts sa

  aking pamayanan

  3. Nakasunod nang

  tama sa mga hakbang

  sa paggawa ng 3-

  dimensyonal na

  espasyo sa mga

  mahahalagang

  archaeological artifacts

  ng aking pamayanan

  4. Nakaguhit ng 3-

  dimensyonal na

  espasyo ng mga

  10. mahahalagang

 • 58

  11. archaeological artifacts

  ng pamayanan

  12. 5. Nailigpit ang mga

  13. kagamitang ginamit sa

  pagbuo ng likhang

  sining

 • 59

  Yunit 1: Pagguhit

  Aralin Bilang 7: Mga Lumang Gusali sa Pamayanan

  Buod ng Aralin:

  Art History

  Art Production

  Art Criticism

  Art Appreciation

  Maraming mga

  sinaunang

  bahay,

  simbahan at

  gusali na

  matatagpuan sa

  iba’t-ibang

  pamayanan.

  Ang mga ito ay

  sumasalamin sa

  mayamang

  kasaysayan ng

  ating bansa.

  Mababakas din

  sa mga gusaling

  ito ang

  kagalingan ng

  mga Pilipino sa

  iba’t-ibang

  larangan ng

  sining sa

  pamamagitan

  ng mga

  disenyong

  ginamit sa mga

  ito.

  Nakaguguhit ng

  mga sinaunang

  bahay,

  simbahan o

  gusali sa

  pamamagitan

  ng isang myural

  Nasusuri ang

  mga ginamit na

  linya at hugis

  sa iginuhit na

  myural ng mga

  sinaunang

  bahay,

  simbahan o

  gusali.

  Napahahalagahan

  ang mga

  sinaunang gusali

  sa ating

  pamayanan sa

  pamamagitan ng

  eksibit

 • 60

  1. BAHAY

  2. MUNISIPYO

  3. OSPITAL

  4. PAARALAN

  5. PLAZA

  6. SIMBAHAN

  7. TEATRO

  I. Layunin:

  A.Nakagagawa ng myural at nakaguguhit ng mga sinaunang bahay,

  simbahan o gusali sa sariling komunidad o pamayanan. (A5PR-Ig)

  B.Natutukoy ang mga sinaunang bahay, simbahan o gusali na matatagpuan

  sa inyong komunidad o pamayanan.

  C.Napapahalagahan ang mga sinaunang gusali sa sariling lugar sa

  pamamagitan ng isang eksibit.

  II. PaksangAralin

  A. Elemento ng Sining : Espasyo, Linya, at Hugis

  B.Kagamitan: Mga larawan ng mga sinaunang gusali, lapis, malinis na

  papel, oil pastel, kagamitang pangkulay, manila paper at

  tape.

  C. Sanggunian : xiaochua.net,en.wikipedia.org ,www.pinoyadventurista.com,

  wikimapia.org, ivanhenares.com, www.flickr.com

  III. Pamamaraan

  A.Panimulang Gawain

  1.Balik-aral

  Ano- anong mga mahahalagang archeological artifacts ang makikita sa

  ating bansa. Bakit ito naging mahalaga?

  2.Pagganyak - Laro -Pagsagot ng Word Hunt

  P P P N M H W O S P

  X A N L F X I S I I

  S X A B A B H P M T

  I K P R A Z T I B R

  K U H H A D A T A D

  M K A I D L S A H D

  X Y G F N T A L A G

  T E A T R O Y N N J

  M U N I S I P Y O Y

  L H Z S S W I T S C

  http://www.pinoyadventurista.com/http://www.flickr.com/

 • 61

  B.Panlinang na Gawain

  1.Paglalahad

  Mga Lumang Gusali sa Pamayanan

  Kasabay ng pagdaloy ng kasaysayan, kasama ng nagbabago

  ang mga disenyo at pagkakayari ng iba’t ibang gusali sa ating bansa.

  Makikita ito sa mga lumang bahay, simbahan, munisipyo, ospital,

  tahanang pampamahalaan at iba pang pampublikong gusali. Dahil sa

  kagandahan at disenyo ng mga gusaling ito,dinarayo sa iba’t ibang

  bayan ang mga lumang gusali.

  Ang mga lumang gusali ay patunay ng napakayaman ng

  kultura at kasaysayan ng ating bansa. Dahil dito, sinisikap ng ating

  pamahalaan na mapanatili at maingatan ang mga lumang gusali sa

  iba’t ibang dako ng bansa. Noong Marso 26, 2010, naipasa ang

  National Cultural Heritage Act of 2009 (NCHA) na nagtatakda ng mga

  batas at polisiya tungkol sa pagpapanatili at pag-iingat ng mga

  Cultural Heritage sa bansa kabilang na ang mga lumang bahay at

  gusali. Nilalayon ng batas na itong maingatan at mapanatili ang

  kaanyuan at Historical value ng mga gusali na may may Cultural

  Heritage sa pamamaraang nakasasabay sa pagbabagong nagaganap

  sa ating kapaligiran. Ganito pinahahalagahan ng pamahalaan ang

  mga makasaysayang gusali na makikita sa ating bansa.

  Mga halimbawa ng mga lumang gusali sa bansa

 • 62

  Ilan sa mga lumang gusali at simbahan

  (Magpakita ng larawan base sa kung anong lumang gusaling makikita

  sa sariling komunidad)

  a. Paaralan

  b. Simbahan

  c. Hospital

  d. Munisipyo

  e. Palengke

  f. Bahay

  g. Plasa

  h. Unibersidad

  2.Gawaing Pansining

  a. Pagbibigay ng pamantayang pangkaligtasan

  b. Pagsasagawa ng myural ng lumang gusali na makikita sa sariling

  pamayanan.

  (Ipaliwanag kung ano ang myural)

  (Sumangguni sa LM, GAWIN)

 • 63

  3.Pagpapalalim sa Pag-unawa

  a.Ano ano ang mga lumang gusali na matatagpuan sa inyong

  pamayanan?

  b.Ano ang katangian ng mga lumang gusalingi to?

  c.Ihalintulad ang mga lumang gusali at makabagong gusali sa ating

  pamayanan. Ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga ito?

  d.Alin sa mga lumang gusali ang iyong nagustuhan? Bakit?

  e.Ano ang kahalagahan ng mga lumang gusali sa ating pamayanan at

  kasaysayan?

  C.Pangwakas na Gawain

  1. Paglalahat

  Ano ang natutuhan ninyo sa ating aralin sa araw na ito?

  (Sumangguni sa LM, TANDAAN)

  2.Repleksyon

  Itanong:

  Ngayong naunawaan ninyo ang kahalagahan ng mga lumang

  gusali sa paghubog ng ating kasaysayan at sining, paano mo ipapakita

  ang pagpapahalaga sa mga lumang gusali sa ating pamayanan?

  IV.Pagtataya

  Sukatin ang iyong kakayahan gamit ang rubrik sa ibaba.

  Mga Sukatan

  Higit na

  nasusunod ang

  pamantayan sa

  pagbuo ng

  likhang-sining

  (3)

  Nasunod ang

  pamantayan

  sa pagbuo ng

  likhang-sining

  (2)

  Hindi nasunod

  ang pamantayan

  sa pagbuo ng

  likhang-sining

  (1)

  1. Natukoy ang

  mga lumang gusali

  sa aking

  pamayanan.

  2. Nasabi ang

  pagkakaiba ng mga

  lumang gusali sa

 • 64

  mga bagong gusali.

  3. Naiguhit ang

  mga lumang gusali

  sa aking

  pamayanan sa

  pamamagitan ng

  paggawa ng

  myural.

  4.Nagamit nang

  tama ang mga linya

  at hugis sa aking

  iginuhit na lumang

  gusali.

  5.Nasunod nang

  tama ang mga

  hakbang sa

  paggawa ng myural

  at pagguhit ng mga

  lumang gusali ng

  aking pamayanan.

  IV. Takdang Gawain/Kasunduan

  Magsaliksik ng mga bahay na matatagpuan sa inyong pamayanan. Iguhit ito

  sa isang bond paper at magsulat ng tatlo hanggang limang pangungusap tungkol sa

  gusaling inyong iginuhit.

  Yunit 1: Pagguhit

  Aralin Bilang 7: Mga Lumang Gusali sa Pamayanan

 • 65

  Isa sa patunay ng kayamanan ng ating kultura at kasaysayan ay

  ang mga lumang gusali sa ating bansa. Sa iba’t ibang mga bayan,

  makikita ang mga lumang gusaling ito sa mga simbahan, paaralan, bahay

  at iba pa. Makikita sa mga gusaling ito ang mga katangi-tanging disenyo

  at arkitektura na siyang patunay ng galing at husay ng mga Pilipino

  pagdating sa larangan ng sining. Ang mga lumang gusaling ito ay may

  napakahalagang ginampanan sa paghubog ng kasaysayan ng ating bansa

  kung kaya’t hanggang ngayon ay iniingatan at pinapanatili ng pamahalaan

  ang mga lumang gusaling ito.

  Paggawa ng Myural ng Lumang Gusali sa Sariling Pamayanan

  Kagamitan: lapis, papel,manila paper, kagamitang pangkulay

  Mga Hakbang sa paggawa ng myural:

  1.Ihanda ang mga kagamitan sa paggawa ng myural ng inyong napiling

  lumang gusali.

  2.Idikit ang isang Manila paper sa isang pader at siguraduhing maayos

  itong nakalapat.

  3.Iguhit ang napiling lumang gusali sa Manila paper at kulayan ito.

  4.Matapos ang pagguhit, magtakda ng isang art curator upang magbahagi

  ng kaalaman base sa inyong nilikhang myural.

  5.Iligpit ang mga ginamit at siguraduhing malinis ang inyong pinaggawaan

  ng likhang sining.

  Ang mga lumang gusali ay may mahalagang ginampanan sa

  paghubog ng kasaysayan at sining ng ating bansa. Ito ay nagsisilbing

  katunayan ng mayamang kultura at malikhaing kaisipan ng mga Pilipino.

  Dapat ay pahalagahan at pangalagaan ang mga ito sapagkat ito ay

  nagsisilbing pambansang pagkakakilanlan.

 • 66

  Sukatin ang iyong kakayahan gamit ang rubrik sa ibaba.

  Mga Sukatan

  Higit na

  nasusunod ang

  pamantayan sa

  pagbuo ng

  likhang-sining

  (3)

  Nasunod ang

  pamantayan

  sa pagbuo ng

  likhang-sining

  (2)

  Hindi nasunod

  ang pamantayan

  sa pagbuo ng

  likhang-sining

  (1)

  1. Natukoy ang

  mga lumang gusali

  sa aking

  pamayanan.

  2. Nasabi ang

  pagkakaiba ng mga

  lumang gusali sa

  mga bagong gusali.

  3. Naiguhit ang

  mga lumang gusali

  sa aking

  pamayanan sa

  pamamagitan ng

  paggawa ng

  myural.

  4.Nagamit nang

  tama ang mga linya

  at hugis sa aking

  iginuhit na lumang

  gusali.

  5.Nasunod nang

  tama ang mga

 • 67

  hakbang sa

  paggawa ng myural

  at pagguhit ng mga

  lumang gusali ng

  aking pamayanan.

 • 68

  YUNIT 1: Pagguhit

  ARALIN BILANG 8: Pakikibahagi sa Payak na Eksibit

  Buod ng Aralin:

  Art History Art Production Art Criticism Art Appreciation

  Mayaman ang

  ating bansa sa mga

  sinaunang mga

  bagay tulad ng mga

  kagamitan,

  kasuotan, pagkain

  at mga gusali tulad

  ng sinaunang mga

  bahay, simbahan,

  paaralan at iba

  pang gusali na

  matatagpuan sa

  ating pamayanan.

  Nakikibahagi sa

  payak na eksibit

  ng mga iginuhit

  tungkol sa

  Philippine

  Artifacts at mga

  lumang tahanan.

  Nasusuri ang

  mga larawang

  iginuhit kung

  naaayon sa

  pamantayan ng

  mga Philippine

  Artifacts at mga

  lumang

  tahanan.

  Napapahalagahan

  ang sariling

  likhang-sining sa

  pamamagitan ng

  eksibit.

  I. Layunin:

  A.Nakikibahagi sa payak na eksibit ng mga larawang iginuhit tungkol sa

  Philippine Artifacts at lumang tahanan (A5PR-Ih)

  B.Nakapagkukuwento tungkol sa kaniyang pamayanan sa pamamagitan ng

  kanyang likhang sining (A5PR-Ij)

  C.Napapahalagahan ang mga sinaunang gusali at kasangkapan sa inyong

  lugar sa pamamagitan ng eksibit

  II. Paksang Aralin

  A.Elemento ng Sining : Pagguhit

  B.Kagamitan: mesa, lapis, malinis na bond paper o puting kartolina,

  mga kagamitan pangkulay, pentel pen,pandikit

 • 69

  C.Sanggunian: Sining sa Araw-Araw p. 106

  Umawit at Gumuhit, T.M. p. 109-110

  Umawit at Gumuhit, p. 149-151

  www.mariaronabeltran.com, www.flickr.com

  D.Pagpapahalaga: Kahalagahan ng pakikiisa at pakikibahagi sa anumang

  gawain sa Sining

  III.Pamamaraan

  A.Panimulang Gawain

  1.Balik-Aral

  Ano ano ang mga lumang kagamitan, at gusali ang makikita sa inyong

  pamayanan?

  2.Pangganyak

  Hanapin sa puzzle ang mga sinaunang kagamitan.

  Q W R T Y P A L A Y O K D

  X C V B N L M A S D F G H

  S A F G T A P A Y A N D F

  W A S D F N H J K L N G R

  E R Y U J T G V N M K L E

  A S D L U S O N G F R G H

  W E T R F A C V B N W Q D

  G I L I N G A N G B A T O

  palayok gilingang bato

  tapayan lusong

  Magkuwento o magbahagi ng ilang kaalaman tungkol dito.

  (Bahala na ang gurong pumili ng nais niyang larawan)

  plantsa

  http://www.mariaronabeltran.com/http://www.flickr.com/

 • 70

  B.Panlinang na Gawain

  1.Paglalahad

  (Magpapakita ang guro ng lumang larawan ng mga kagamitan

  at gusaling matatagpuan sa iba’t ibang bahagi ng ating bansa)

  Ang mga lumang kagamitan at mga gusaling nasa larawan na

  ating ipinagmamalaki at pinahahalagahan ay bahagi ng sining at

  kulturang Pilipino. Tulad ng lumang bahay ni Jose Rizal sa Calamba,

  Laguna, ang simbahan ng lumang bayan sa Nasugbu, Batangas na

  yari sa koral na bato na itinayo noong panahon ng mga Kastila.

  Kabilang sa lumang kagamitan ng ating mga ninuno ang plantsa na

  yari sa bakal, gilingan na yari sa bato, mga sandok na yari sa kahoy,

  palayok at banga na minolde sa luwad, habihan ng damit na nililok sa

  kahoy, uyayi o duyan na yari sa uway.

  Mga Lumang Kagamitan

  Bahay ni Jose Rizal sa Calamba,

  Laguna

  Simbahan ng Lumangbayan , Nasugbu,

  Batangas

 • 71

  2.Gawaing Pansining

  a.Gumuhit ng lumang bahay o lumang kagamitang napili para sa

  gagawing eksibit. Magbahagi ng ilang kuwento tungkol sa ginawang

  obra.

  b.Ipaliwanag ang panuntunan sa pagguhit at paalaala sa panuntunang

  pangkaligtasan upang higit na maging kaaya- aya ang gagagwing

  eksibit.

  (Gawing Gabay ang rubrik sa pagguhit) 3.Pagpapalalim sa Pag-unawa

  a.Ano ano ang mga pamantayan sa pagguhit ang dapat sundin upang

  maging maganda at kaaya-aya ang inyong mga likhang sining?

  b.Paano ang wastong pagguhit, pagkulay at paggamit ng elemento

  at balance?

  c.Mahalaga bang mapili at magustuhan ng mga makakakita ang

  iyong likhang sining na ilalahok sa eksibit ? Bakit?

  C. Pangwakas na Gawain

  1. Paglalahat

  Paano ninyo nagawang higit na kaaya-aya ang inyong mga

  likhang sining?

  Bilang isang mag- aaral ano ang maaaring maitulong sa

  paghubog ng inyong kakayahan sa isinasagawang eksibit ng mga

  gawain o proyekto?

  Mahalaga ba ito? Bakit?

  2.Repleksyon

  Itanong:

  Paano mo maipagmamalaki at mapahahalagahan ang

  pagguhit o ang iyong mga likhang sining na ilalahok sa eksibit?

  Dapat ba itong pagyamanin? Bakit?

 • 72

  IV.Pagtataya

  Bigyan ng kaukulang marka ang mga mag-aaral batay sa pagsunod sa

  mga pamantayan sa paggawa at paggamit ng rubrik.

  Orihinalidad -----------------------------------------25%

  Pagguhit at pagkulay -------------------------------25%

  Kaayusan at kalinisan ng pagkakagawa --------25%

  Pagkakabuo ----------------------------------------25%

  Kabuuan ---------------------------------100%

  V.Takdang Gawain/Kasunduan

  Sikaping higit na mapaunlad ang pagguhit o paggawa ng mga likhang

  sining at laging lumahok sa mga gagawing eksibit sa paaralan o sa inyong

  pamayanan.

  YUNIT 1: Pagguhit

  ARALIN BILANG 8: Pakikibahagi sa Payak na Eksibit

  Ang eksibit ay isang paraan upang higit na mabigyang kulay at lalong

  mapasigla ang isang pagdiriwang o patimpalak. Malayang naipakikita dito ang

  angking kakayahan ng bawat tao sa alinmang larangan tulad ng mga likhang

  sining o obra, mga proyektong nagpapakita ng yaman ng ating kultura tulad ng

  paglililok, at ito’y malayang nakapaghahatid ng dagdag kaalaman at

  impormasyon sa mga nakakakita.

  Pagguhit / Poster Making

 • 73

  Kagamitan: lapis, bond paper o kartolina, marker, pandikit at mga

  kagamitang pangkulay

  Mga Hakbang sa paggawa:

  1. Kumuha ng isang malinis na bond paper o puting kartolina.

  2. Pumili ng isang lumang kagamitan o lumang bahay na inyong iguguhit.

  3. Iguhit ang napiling disenyo.

  4. Kulayan ang inyong iginuhit gamit ang kagamitang pangkulay, water color o

  oil pastel upang higit na maging kaakit–akit ang inyong likhang-sining.

  5. Panatilihing malinis at maayos ang inyong mga likhang-sining.

  6. Pagkatapos isabit sa paskilan ang inyong mga ginawa.

  Likas sa mga Pilipino ang pagkamalikhain at pagkamasining. Ito ay

  minana natin sa ating mga ninuno. Sa ilang mga salinlahi ay makikita ang

  mga masining na likha tulad ng paggawa ng mga lumang bahay at mga

  lumang kagamitan, paglililok at pagguhit.

  Naipakikita ang pagmamahal sa ating kultura sa pamamagitan ng

  pagguhit. Dahil dito, naibabahagi natin sa mga sumusunod na henerasyon

  ang kagandahan at kahalagahan ng mga lumang gusali o bahay at mga

  kasangkapan na bahagi ng ating kultura..

  Dapat nating pangalagaan ang mga ito at ipagmalaki upang malinang

  ang ating pambansang pagkakakilanlan.

 • 74

  Iguhit ang masayang mukha sa angkop na kahon. Gawin ito sa sagutang papel.

  Mga Sukatan

  Napakahusay

  (3)

  Mahusay

  (2)

  Hindi

  gaanong

  mahusay

  (1)

  1. Napapahalagahan

  ang sariling likhang-

  sining sa pamamagitan

  ng eksibit.

  2. Nasunod ang mga

  pamantayan sa pagguhit

  at pagkulay.

  3.Naipakita ang

  kahusayan sa paggawa

  ng elemento at balanse

  4. Nakapagkuwento

  tungkol sa aking

  pamayanan sa

  pamamagitan ng aking

  likhang sining,

  5.Nasabi ang

  kahalagahan ng mga

  lumang gusali.

  6.Nakatapos sa takdang

  oras.

 • 75

  PANIMULANG PAGSUSULIT

  ARTS 5

  TALAHANAYAN NG ISPESIPIKASYON

  Learning Competencies

  Level of Assessment

  No

  . o

  f D

  ay

  s

  % o

  f T

  ime

  Kn

  ow

  led

  ge

  15%

  Pro

  ce

  ss

  25%

  Un

  de

  rsta

  nd

  ing

  30%

  Pe

  rfo

  rman

  ce

  30%

  No

  . o

  f It

  em

  s

  Ite

  m P

  lac

  em

  en

  t

  1.Pagtukoy sa mga pangyayari,

  kaugalian at kultura na

  impluwensya ng mga

  mananakop na dumating sa

  ating bansa sa pamamagitan ng

  pakikipagkalakalan 2 1 12.5% 2 1-2

  2.Paggawa ng ilusyon ng lalim at

  layo sa pagsasalarawan ng isang

  3-D na bagay gamit ang

  pamamaraang cross hatching at

  shading sa pagguhit (lumang

  pamamaraan ng paggawa ng

  palayok, bangka, banga at mga

  instrumentong pangmusika). 1 1 1

  12.5% 2 7,12

  3.Pagpakita, paglalarawan at

  pagtukoy ng iba’t ibang

  arkitektural na disenyo na

  nakikita sa pamayanang kultural

  tulad ng bahay kubo, bahay na

  torogan, bahay na

  bato,simbahan, carcel, atbp. 2 1 12.5% 2 8,9

  4.Pagkilala sa ating kapuluan

  na may angkop na lokasyon na 1 1 1 12.5% 2 10,14

 • 76

  naging dahilan upang maging

  bahagi tayo ng maunlad na

  kalakalan.

  5.Pagpapahalaga sa mga

  artifacts o sinaunang

  kagamitan/kasangkapan sa

  paglikha ng sariling obra 1 1 1 12.5% 2 3-4

  6.Paglikha ng ilusyon ng espasyo

  sa 3- dimensyonal na guhit ng

  mga mahahalagang

  archaeological artifacts gaya ng

  nakikita sa mga aklat, museo,

  (pambansang museo) at mga

  sangay nito sa Pilipinas.

  (lumang gusali o simbahan sa

  ating pamayanan) 1 1 1 12.5% 2 11,15

  7.Paggawa ng myural at

  pagguhit ng mga sinaunang

  bahay, simbahan o gusali sa

  sariling komunidad o

  pamayanan. 1 1 1 12.5% 2 5-6

  8.Pakikibahagi sa payak na

  eksibit ng mga larawang iginuhit

  tungkol sa Philippine Artifacts at

  lumang tahanan.

  Pagkukuwento tungkol sa

  pamayanan sa pamamagitan ng

  likhang-sining 1 1 12.5% 1 13

  KABUUAN 6 3 3 3 8 100% 15

 • 77

  PANIMULANG PAGSUSULIT

  ARTS - 5

  Panuto: Basahing mabuti ang sumusunod na katanungan. Piliin ang titik ng

  wastong sagot.

  1. Makulay at masayang ipinagdiriwang ang parade ng litson bilang parangal sa

  patron ng bayan. Mayroong parada ng litson at musikong umiikot sa buong

  bayan. Saang bayan sa Batangas ginaganap ang nasabing selebrasyon?

  A. Calaca B. Rosario

  C.Balayan D. Taal

  2. Inanyayahan ka ng iyong kaibigan sa pista ng kanilang bayan kung saan

  ineksibit ang mga produktong gamit ang papaya. Pinasigla ito ng makulay at

  masayang street dance bilang ba