Click here to load reader

Lerarenopleiding Natuur- en · PDF fileLerarenopleiding Natuur- en Scheikunde ... Zuren, basen en redox

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Lerarenopleiding Natuur- en · PDF fileLerarenopleiding Natuur- en Scheikunde ... Zuren,...

Bachelorprogramma BA2010 tweedegraads lerarenopleiding NaSk studiejaar 2012-2013

Afstandsonderwijs 1

Lerarenopleiding Natuur- en Scheikunde (CROHO-nr. 35261 Natuurkunde) (CROHO-nr. 35199 Scheikunde)

Variant afstandsonderwijs

Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010)

Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2012 (afstandsleren) 2. Indeling van het curriculum in:

a. Een beroepsvoorbereidende leerlijn b. Een werkervaring, reflectie en onderzoek leerlijn c. Een opleidingsspecifieke leerlijn

3. Gebaseerd op de kennisbasis (generiek en opleidingsspecifiek) 4. Plaats van de minors in het programma (een opleidingsgebonden minor in het tweede leerjaar) 5. Introductie van leerwerktaken. 6. Definitie van Netwerkmodules en Individuele modules 7. Onderwijseenheden te herkennen aan de plaats van het liggende streepje op positie 3 in de

code: EN-

Bachelorprogramma BA2010 tweedegraads lerarenopleiding NaSk studiejaar 2012-2013

Afstandsonderwijs 2

Inhoudsopgave

Propedeuse ........................................................................................................ 3

Beroepsvoorbereidende leerlijn ......................................................................................................... 3

Onderwijskunde 1 ................................................................................................................................................................................... 3 Onderwijskunde 2 ................................................................................................................................................................................... 4 Drama 1 .................................................................................................................................................................................................. 5

Werkervaring, reflectie en onderzoek leerlijn .................................................................................... 6

Studieloopbaanbegeleiding 1A ............................................................................................................................................................... 6 Studieloopbaanbegeleiding 1B ............................................................................................................................................................... 7 Leerwerkstage 1 ...................................................................................................................................................................................... 8

Opleidingsspecifieke leerlijn ................................................................................................................ 9

Vakdidactiek NaSk 1 ............................................................................................................................................................................. 9 Wiskunde voor NaSk 1 .......................................................................................................................................................................... 11 Wiskunde voor NaSk 2 .......................................................................................................................................................................... 12 Scheikunde in concepten 1 ................................................................................................................................................................... 13 Scheikunde in concepten 2 ................................................................................................................................................................... 15 Zuren, basen en redox .......................................................................................................................................................................... 17 Practicum natuur/ en scheikunde ......................................................................................................................................................... 18 Warmte, energie en gassen .................................................................................................................................................................. 19 Mechanica............................................................................................................................................................................................. 21 Elektriciteit ............................................................................................................................................................................................ 22 Elektromagnetisme 1 ............................................................................................................................................................................ 23 Leerwerktaak: Een beeld van NaSk ....................................................................................................................................................... 24 Leerwerktaak: Speuren naar contexten ................................................................................................................................................ 25

Bachelorprogramma BA2010 tweedegraads lerarenopleiding NaSk studiejaar 2012-2013

Afstandsonderwijs 3

Propedeuse

Beroepsvoorbereidende leerlijn

Onderwijskunde 1

Onderwijsbeschrijving

Code EN-VO-ONWK1.A.12

Omschrijving Onderwijskunde 1 - Afstandsleren

Doelgroep Afstandsleren

Inhoud Dit is de eerste beroepsondersteunende onderwijseenheid die studenten krijgen binnen de opleiding tot docent. Juist bij aanvang van een opleiding tot leraar is het van groot belang dat de student zich

bewust wordt van wat de rol van docent (precies) inhoudt. Docent zijn betekent niet alleen het geven

van een vak, maar gaat verder, namelijk een teamlid zijn, een pedagoog, een onderwijsinnoveerder, et cetera. Niet alleen wordt de student gestimuleerd om zijn/haar eigen toekomstige rol te verkennen, maar ook de plek daarvan in de school en in het huidige onderwijssysteem. Waarom hebben we tegenwoordig al die verschillende opleidingen als vmbo, havo, vwo, bve? Hoe is dat ontstaan? Waar

komen verschillende typen als bijzonder en openbaar onderwijs vandaan? Ook maken de studenten kennis met een drietal leertheoretische concepten binnen een onderwijsorganisatie.

Werkvorm Diagnostische toetsen Digitale colleges

Hulpmiddel Literatuur Elektronische leeromgeving

Begeleiding Fora en discussies

Cijferschaal 1 t/m 10, 1 dec.

Oe gegevens code: EN-VO-ONWK1 Titel: Onderwijskunde/pedagogiek 1 Doelstelling:

Tijdens deze onderwijseenheid wordt aan de volgende hoofddoelstellingen gewerkt: 1. De studenten doen ervaring op in het leren binnen de community of learners van de School of

Education, LVO/BVE. 2. De studenten hebben zicht gekregen op de ontwikkeling van de eigen basisstudievaardigheden. 3. De studenten verwerven kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van het Nederlands

onderwijssysteem.

4. De studenten hebben zichzelf georinteerd in de verschillende taken of rollen die een docent in het onderwijs heeft.

Ec: 3

Toetsen Toets Weging Cesuur Cijferschaal Tentamen 1 5,5 1 t/m 10, 1 dec.

Werkstuk 1 5,5 1 t/m 10, 1 dec.

Literatuur (). Reader OWK1 Geerts, G & Kralingen, van, R (2011). Handboek voor leraren, 1. Bussum: Coutinho

Bachelorprogramma BA2010 tweedegraads lerarenopleiding NaSk studiejaar 2012-2013

Afstandsonderwijs 4

Onderwijskunde 2

Onderwijsbeschrijving

Code EN-VO-ONWK2.A.12

Omschrijving Onderwijskunde 2 - Afstandsleren

Doelgroep Afstandsleren

Inhoud In deze onderwijseenheid staan centraal de vijf rollen die succesvolle docenten laten zien en het gedrag van leerlingen en de leraar in de klas. Allereerst kijken we naar concrete gedragskenmerken

van de vijf rollen, die te oefenen en toe te passen zijn. Belangrijk daarbij is of de voorgestelde doelen zijn bereikt, weergegeven door het gedrag van de leerlingen. Daarna gaan we in op de vraag hoe het gedrag van de individuele leerling, het gedrag in en van de groep en het gedrag van de leraar een rol spelen en hoe ze benvloed kunnen worden. Centraal staat welke interventies de docent kan plegen om tot voorbeeld(ig) gedrag te komen. We kijken hierbij zoveel mogelijk naar gedrag in relatie met de omgeving, omdat er altijd sprake is van een

wisselwerking. We besteden aandacht aan effectieve vormen van klassenmanagement en uitdagend en activerend onderwijs waarin leerlingen door samenwerkend leren in een opbouw tot

zelfverantwoordelijk leren komen. Je wordt je in deze onderwijseenheid steeds meer bewust van jouw eigen rol bij het ontstaan van bepaald gedrag bij leerlingen. Verder worden instrumenten aangereikt om jouw lessen op orde te krijgen en te houden. We gaan in op hoe persoonskenmerken tot uiting komen in het pedagogisch

handelen en de wijze van communiceren van jou als docent. Door hier bewust mee te oefenen, krijg je meer variatiemogelijkheden tot jouw beschikking om leerling-gedrag te benvloeden.

Werkvorm Workshops

Digitale lessen

Hulpmiddel Literatuur Elektronische leeromgeving

Begeleiding Fora en discussies

Cijferschaal 1 t/m 10, 1 dec.

Oe gegevens code: EN-VO-ONWK2

Titel: Onderwijskunde 2 Doelstelling: Hoofddoelen OWK2. 1. Aan het einde van de onderwijseenheid weten de studenten welke vijf rollen succesvolle docenten

Search related