of 6 /6
KUMPULAN 3 SITI HAWA BT ABDUL SAMAT NOR ASHIKIN BT AZIZ NILAI 5 & NILAI 6 (BERHEMAH TINGGI DAN MENGHORMATI ) LEMBARAN KERJA NILAI HEMAH TINGGI Nama : .......................................................... Tahun : .................................... Tarikh : ................................... TAHAP 1 1. Warnakan gambar yang menunjukkan adab dalam pergaulan dengan jiran 2. Tandakan (/ ) pada amalan berhemah tinggi dan ( x) pada amalan yang tidak berhemah tinggi di bawah.

Lembaran Kerja Pend. Moral Tahun 4 (Hemah Tinggi)

Embed Size (px)

Text of Lembaran Kerja Pend. Moral Tahun 4 (Hemah Tinggi)

KUMPULAN 3SITI HAWA BT ABDUL SAMAT NOR ASHIKIN BT AZIZNILAI 5 & NILAI 6 (BERHEMAH TINGGI DAN MENGHORMATI )

LEMBARAN KERJANILAI HEMAH TINGGI

Nama : .......................................................... Tahun : ....................................Tarikh : ...................................TAHAP 11. Warnakan gambar yang menunjukkan adab dalam pergaulan dengan jiran

2. Tandakan (/ ) pada amalan berhemah tinggi dan ( x) pada amalan yang tidak berhemah tinggi di bawah.

LEMBARAN KERJANILAI HEMAH TINGGI

Nama : .......................................................... Tahun : ....................................Tarikh : ...................................TAHAP 21. Lukiskan pada gambar yang mempunyai adab berhemah tinggi di bawah.

2. Berpandukan jawapan di atas terangkan kepentingan mengamalkan adab berhemah tinggi dalam pergaulan dengan jiran.

a. _________________________________

b. _________________________________

c. ________________________________

d. _________________________________

LEMBARAN KERJANILAI HEMAH TINGGI

Nama : .......................................................... Tahun : ....................................Tarikh : ...................................TAHAP 3

Berpandukan gambar di atas bincangkan nilai hemah tinggi yang perlu di amalkan dalam kehidupan seharian.

LEMBARAN KERJANILAI HEMAH TINGGI

Nama : .......................................................... Tahun : ....................................Tarikh : ...................................TAHAP 4

1. Apakah tindakan kamu apabila bertemu jiran ?

2. Bagaimanakah cara melayan jiran yang datang ke rumah ?

LEMBARAN KERJANILAI HEMAH TINGGINama jiran : .......................................................Tarikh : ...................................TAHAP 5 & TAHAP 6Murid mempraktikkan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam kehidupan seharian.Rekod pemerhatian BIL CATATAN TINDAKAN

YA

TIDAK

1Memberi salam apabila bertemu.

2Menggunakan bahasa yang sopan apabila bercakap.

3Menjaga keselamatan rumah jiran apabila ketiadaan jiran.

4Menjaga adab dan pergaulan dengan jiran.

5Sentiasa berfikiran positif dan mengamalkan sikap ambil tahu terhadap jiran.

6Membantu jiran dalam kesusahan.

7Menghormati jiran setiap masa.

8Menziarahi jiran yang sakit.

9Bersama- sama meraikan kejayaan jiran dengan gembira.

10Membantu jiran dalam aktiviti gotong royong.

Skor penilaian YA antara 5 10 anda adalah murid yang mengamalkan nilai berhemah dengan cemerlang, dan terpuji...TAHNIAH !!!!!Skor penilaian TIDAK antara 0 4 anda perlu BERUBAH supaya lebih berhemah tinggi dan anda murid BIJAK sekiranya anda berubah.Apakah pencapaian skor nilai berhemah tinggi dalam diri kamu ?

Saya mengaku bahawa soal selidik di atas telah dinilai secara jujur dan ikhlas.Tandatangan jiran, Disemak oleh, ................................................ .....................................................