Lek od pomysłu do wdrożenia - .Lek od pomysłu do wdrożenia. Lek od pomysłu do wdrożenia. KRÓTKA

Embed Size (px)

Text of Lek od pomysłu do wdrożenia - .Lek od pomysłu do wdrożenia. Lek od pomysłu do wdrożenia....

Lek od pomysu do wdroenia

Lek od pomysu do wdroenia

KRTKA HISTORIA LEKU

KRTKA HISTORIA LEKU

KRTKA HISTORIA LEKU

KRTKA HISTORIA LEKU

KRTKA HISTORIA LEKU

KRTKA HISTORIA LEKU

KRTKA HISTORIA LEKU

KRTKA HISTORIA LEKU

KRTKA HISTORIA LEKU

KRTKA HISTORIA LEKU

Etap bada podstawowych Etap bada przedklinicznychEtap bada klinicznych dzieli si klasycznie na cztery fazy: Faza I Faza II Faza III Faza IV

PROCES BADAWCZO-ROZWOJOWY NOWEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Etap bada podstawowych: -wybr celu terapeutycznego -poszukiwanie substancji bdcej podstaw przyszego leku Etap bada przedklinicznychEtap bada klinicznych dzieli si klasycznie na cztery fazy: Faza I Faza II Faza III Faza IV

PROCES BADAWCZO-ROZWOJOWY NOWEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Wybr jednostki chorobowej

ETAP BADA PODSTAWOWYCH

Wybr jednostki chorobowej

ETAP BADA PODSTAWOWYCH

Okrelenie miejsca dziaania leku

Wybr jednostki chorobowej

ETAP BADA PODSTAWOWYCH

Okrelenie miejsca dziaania leku

Wybr jednostki chorobowej

ETAP BADA PODSTAWOWYCH

Okrelenie miejsca dziaania leku

Wybr jednostki chorobowej

ETAP BADA PODSTAWOWYCH

Okrelenie miejsca dziaania leku

Wybr jednostki chorobowej

ETAP BADA PODSTAWOWYCH

Okrelenie miejsca dziaania leku

Wybr jednostki chorobowej

ETAP BADA PODSTAWOWYCH

Okrelenie miejsca dziaania leku-specyficzno i selektywno miejsc dziaania leku

Preparaty przeciwbakteryjne: miejsce dziaania, ktre jest swoiste dla mikroorganizmw i nie wystpuje u ludzi

ETAP BADA PODSTAWOWYCHspecyficzno i selektywno miejsc dziaania leku

Preparaty przeciwbakteryjne: miejsce dziaania, ktre jest swoiste dla mikroorganizmw i nie wystpuje u ludzi

ETAP BADA PODSTAWOWYCHspecyficzno i selektywno miejsc dziaania leku

Penicylina: miejsce dziaania to enzym biorcy udzia w biosyntezie ciany komrkowej bakterii

Preparaty przeciwbakteryjne: miejsce dziaania, ktre jest swoiste dla mikroorganizmw i nie wystpuje u ludzi

ETAP BADA PODSTAWOWYCHspecyficzno i selektywno miejsc dziaania leku

Penicylina: miejsce dziaania to enzym biorcy udzia w biosyntezie ciany komrkowej bakterii

Flukonazol: miejsce dziaania to enzym demetylaza biorcy udzia w syntezie steroidw

Inhibitory enzymw powinny hamowa tylko wybrane enzymy i nie powinny wpywa na inne enzymy w jakikolwiek sposb.

Agonici i antagonici receptorw powinni oddziaywa specyficznie tylko z danym receptorem bez wpywu na inne receptory.

ETAP BADA PODSTAWOWYCHspecyficzno i selektywno miejsc dziaania leku

Inhibitory enzymw powinny hamowa tylko wybrane enzymy i nie powinny wpywa na inne enzymy w jakikolwiek sposb.

Agonici i antagonici receptorw powinni oddziaywa specyficznie tylko z danym receptorem bez wpywu na inne receptory.

ETAP BADA PODSTAWOWYCHspecyficzno i selektywno miejsc dziaania leku

receptor adrenergicznyreceptor -adrenergiczny (typ)receptor 2-adrenergiczny (podtyp)

Leki dziaajce na specyficzne podtypy receptorw czsto s lekami skierowanymi do konkretnych narzdw lub tez obszarw mzgu, poniewa rne podtypy receptorw nie s jednolicie rozmieszczone w ustroju, lecz s skupione w okrelonych narzdach.

ETAP BADA PODSTAWOWYCHspecyficzno i selektywno miejsc dziaania leku

Leki dziaajce na specyficzne podtypy receptorw czsto s lekami skierowanymi do konkretnych narzdw lub tez obszarw mzgu, poniewa rne podtypy receptorw nie s jednolicie rozmieszczone w ustroju, lecz s skupione w okrelonych narzdach.

ETAP BADA PODSTAWOWYCHspecyficzno i selektywno miejsc dziaania leku

receptory -adrenergiczne s w:miniu sercowym (receptor 1-adrenergiczny)pucach (receptor 2-adrenergiczny)

Wybr jednostki chorobowej

ETAP BADA PODSTAWOWYCH

Okrelenie miejsca dziaania lekuOkrelenie testu biologicznego

ETAP BADA PODSTAWOWYCHtesty biologiczne

Testy biologiczne:-testy in vitro-testy in vivo-wysokowydajne badania przesiewowe-badania przesiewowe z wykorzystaniem NMR

Wybr jednostki chorobowej

ETAP BADA PODSTAWOWYCH

Okrelenie miejsca dziaania lekuOkrelenie testu biologicznegoWybranie struktury wiodcej

ETAP BADA PODSTAWOWYCHwybranie struktury wiodcej

-surowce mineralne-medycyna ludowa-zwizki syntetyczne-istniejce ju leki-naturalne (fizjologiczne) ligandy i modulatory-synteza kombinatoryczna-projektowanie wspomagane komputerowo-przypadek, szczcie oraz odrobina spostrzegawczoci-komputerowe banki danych strukturalnych-projektowanie z wykorzystaniem NMR

Wybr jednostki chorobowej

ETAP BADA PODSTAWOWYCH

Okrelenie miejsca dziaania lekuOkrelenie testu biologicznegoWybranie struktury wiodcejOczyszczenie i wyizolowanie wybranego zwizku o strukturze wiodcej oraz ustalenie jego budowy

Wybr jednostki chorobowej

ETAP BADA PODSTAWOWYCH

Okrelenie miejsca dziaania lekuOkrelenie testu biologicznegoWybranie struktury wiodcejOczyszczenie i wyizolowanie wybranego zwizku o strukturze wiodcej oraz ustalenie jego budowy

Krystalografia, NMR, Spektroskopia mas, Synteza

Wybr jednostki chorobowej

ETAP BADA PODSTAWOWYCH

Okrelenie miejsca dziaania lekuOkrelenie testu biologicznegoWybranie struktury wiodcejOczyszczenie i wyizolowanie wybranego zwizku o strukturze wiodcej oraz ustalenie jego budowyUstalenie zalenoci midzy budow a dziaaniem zwizku

ETAP BADA PODSTAWOWYCHzaleno midzy budow a dziaaniem zwizku

ETAP BADA PODSTAWOWYCHzaleno midzy budow a dziaaniem zwizku

Wane grupy chemiczne w czsteczce:-grupa hydroksylowa-grupa aminowa-piercienie aromatyczne-podwjne i potrjne wizania-amidy-ketony-grupy izosteryczne

Wybr jednostki chorobowej

ETAP BADA PODSTAWOWYCH

Okrelenie miejsca dziaania lekuOkrelenie testu biologicznegoWybranie struktury wiodcejOczyszczenie i wyizolowanie wybranego zwizku o strukturze wiodcej oraz ustalenie jego budowyUstalenie zalenoci midzy budow a dziaaniem zwizkuZidentyfikowanie grupy farmakoforowej

ETAP BADA PODSTAWOWYCHfarmakofor

Farmakofor - zesp grup funkcyjnych uoonych w przestrzeni i zalenych od siebie, koniecznych dla danej aktywnoci biologicznej

ETAP BADA PODSTAWOWYCHfarmakofor

Farmakofor - zesp grup funkcyjnych uoonych w przestrzeni i zalenych od siebie, koniecznych dla danej aktywnoci biologicznej

ETAP BADA PODSTAWOWYCHfarmakofor

Farmakofor - zesp grup funkcyjnych uoonych w przestrzeni i zalenych od siebie, koniecznych dla danej aktywnoci biologicznej

Wybr jednostki chorobowej

ETAP BADA PODSTAWOWYCH

Okrelenie miejsca dziaania lekuOkrelenie testu biologicznegoWybranie struktury wiodcejOczyszczenie i wyizolowanie wybranego zwizku o strukturze wiodcej oraz ustalenie jego budowyUstalenie zalenoci midzy budow a dziaaniem zwizkuZidentyfikowanie grupy farmakoforowej

Etap bada podstawowych Etap bada przedklinicznych - ocenia waciwoci farmakologiczne, farmakokinetyczne i farmakodynamiczne oraz metaboliczne preparatuEtap bada klinicznych dzieli si klasycznie na cztery fazy: Faza I Faza II Faza III Faza IV

PROCES BADAWCZO-ROZWOJOWY NOWEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Poprawienie oddziaywania midzy struktur a miejscem wizania

ETAP BADA PRZEDKLINICZNYCH

Poprawienie oddziaywania midzy struktur a miejscem wizania

ETAP BADA PRZEDKLINICZNYCH

Projektowanie leku dla wybranego miejsca dziaania polega na modyfikacji struktury wiodcej, w taki sposb aby by on bardziej skuteczny i selektywny do jego molekularnego miejsca dziaania.

Poprawienie oddziaywania midzy struktur a miejscem wizania

ETAP BADA PRZEDKLINICZNYCH

Projektowanie leku dla wybranego miejsca dziaania polega na modyfikacji struktury wiodcej, w taki sposb aby by on bardziej skuteczny i selektywny do jego molekularnego miejsca dziaania.

Silniejsze oddziaywanie leku z miejscem jego dzia ania powinno powodowa wzrost aktywnoci biologicznej, a wzrost selektywnoci - zmniejszenie dziaa niepodanych.

Poprawienie oddziaywania midzy struktur a miejscem wizania

ETAP BADA PRZEDKLINICZNYCH

Testy farmakokinetyczne

in vivoin vitro w ukadzie komrkowym

in vitro w ukadzie bezkomrkowym

Poprawienie oddziaywania midzy struktur a miejscem wizania

ETAP BADA PRZEDKLINICZNYCH

Testy farmakokinetyczneBadania metabolizmu

Faza I metabolizmu:-utlenianie -redukcja-hydroliza

ETAP BADA PRZEDKLINICZNYCHmetabolizm

Faza I metabolizmu:-utlenianie -redukcja-hydroliza

ETAP BADA PRZEDKLINICZNYCHmetabolizm

Podatne na utlenienie s: grupy N-metylowe, piercienie aromatyczne, kocowe grupy acuchw alifatycznych, miejsca o najmniejszej zawadzie przestrzennej w piercieniu acyklicznym

Faza I metabolizmu:-utlenianie -redukcja-hydroliza

ETAP BADA PRZEDKLINICZNYCHmetabolizm

Podatne na utlenienie s: grupy N-metylowe, piercienie aromatyczne, kocowe grupy acuchw alifatycznych, miejsca o najmniejszej zawadzie przestrzennej w piercieniu acyklicznym

Grupy nitrowe, azowe i karbonylowe s wraliwe na dziaanie reduktaz.

Faza I metabolizmu:-utlenianie -redukcja-hydroliza

ETAP BADA PRZEDKLINICZNYCHmetabolizm

Podatne na utlenienie s: grupy N-metylowe, piercienie aromatyczne, kocowe grupy acuchw alifatycznych, miejsca o najmniejszej zawadzie przestrzennej w piercieniu acyklicznym

Grupy nitrowe, azowe i karbonylowe s