of 30 /30
LEGIFERAREA PRODUSELOR ALIMENTARE ECOLOGICE

Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

LEGIFERAREA PRODUSELOR ALIMENTARE ECOLOGICE

Page 2: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

CUPRINS

Page 3: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

INTRODUCERE

Autoritatea Nationala a Produselor Ecologice, denumita in continuare A.N.P.E., asigura respectarea prevederilor legale specifice si controlul privind metodele de productie ecologica a produselor agroalimentare ecologice conform legislatiei in vigoare.

 

Page 4: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

Principiile generale ale producţiei agroalimentare ecologice realizarea unui agroecosistem echilibrat, durabil şi

diversificat care sa asigure protejarea resurselor naturale, sanatăţii şi vieţii consumatorilor

neadmiterea aplicarii oricaror tehnologii poluante, reglementarea restrictiva a utilizarii substanţelor chimice de sinteza şi a practicilor agricole potenţial distructive;

protecţia şi sporirea diversităţii prin alegerea tipurilor de culturi şi specii, precum şi a metodelor de creştere a animalelor ce pot contribui la armonizarea producţiei agroalimentare ecologice cu limitele naturale ale solei;

realizarea structurilor de producţie şi a asolamentelor echilibrate, în cadrul carora rolul principal sa îl deţina soiurile şi rasele cu un grad înalt de adaptare şi rezistenţa genetica sporita la boli şi daunatori;

Page 5: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

Principiile generale ale producţiei agroalimentare ecologice

aplicarea unor tehnologii moderne, atat pentru cultura plantelor, cat şi pentru creşterea animalelor, care sa satisfaca cerinţele speciilor, soiurilor şi raselor;

menţinerea continua şi ameliorarea fertilităţii naturale a solului, precum şi integrarea sistemului de cultivare a plantelor cu cel de creştere a animalelor;

realizarea mecanismelor de amplasare în spaţiu a agriculturii ecologice care asigura un agroecosistem echilibrat şi durabil şi fac posibila structurarea configuraţiei geografice astfel încît sa stimuleze procesele naturale de autopurificare şi revitalizare a solei, de reducere a concentrarii poluanţilor în sol şi de evitare a trecerii acestora din sol în plante, în ape şi în atmosfera, ţinîndu-se sub control sursele de poluare;

desfăşurarea pe principii benevole a activităţii de întreprinzator în domeniul producţiei agroalimentare ecologice.

Page 6: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

PRINCIPIILE PRODUCTIEI ECOLOGICE ÎN EXPLOATATIILEAGRICOLEMetodele de productie ecologica folosite pentru obtinerea de

produse vegetale neprocesate, animale si produse animaliere neprocesate, cu exceptia semintelor si a materialului saditor, trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

sa utilizeze seminte si material de inmultire vegetativ obtinute prin metode de productie ecologica

sa utilizeze numai produsele autorizate pentru protectia plantelor, ca fertilizatori si amelioratori ai solului, materii prime pentru prepararea furajelor, aditivi furajeri,produse pentru curatarea si dezinfectia adaposturilor si instalatiilor de crestere a animalelor numaiin conditiile stabilite si in masura in care utilizarea acestora este autorizata,conform legislatiei nationale

sa nu utilizeze organisme modificate genetic si/sau orice produse derivate din astfel de organisme, cu exceptia medicamentelor de uz veterinar.

Page 7: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

VEGETALE SI PRODUSE VEGETALE

   Metodele de producţie agroalimentara ecologica utilizate în producţia agricola vegetala trebuie sa întruneasca urmatoarele condiţii:

    a) sa se aplice practici de prelucrare a solului şi de cultivare ce menţin sau sporesc materia organica a solului, amelioreaza stabilitatea şi biodiversitatea solului şi previn tasarea şi eroziunea solului;

    b) fertilizarea şi activitatea biologica a solului sa se menţina şi sa se intensifice prin rotaţia multianuala a culturilor, inclusiv a leguminoaselor şi a altor culturi pentru îngrăşaminte verzi, precum şi prin aplicarea de îngrăşaminte de origine animala sau vegetala, ambele sa fie, de preferinţa, compostate, provenite din producţia ecologica;

    c) sa se adopte utilizarea de preparate biodinamice;

    d) sa nu se foloseasca îngrăşaminte anorganice pe baza de azot;

    e) pentru obţinerea de produse, altele decît seminţele şi materialul saditor şi de înmulţire vegetativ, sa se utilizeze exclusiv seminţe, material saditor şi de înmulţire obţinute ecologic.

Page 8: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

VEGETALE SI PRODUSE VEGETALE

Fertilitatea si activitatea biologica a solului trebuie sa fie mensinute sau sporite, în primul rand prin:(a) cultura de leguminoase, de îngrasamant verde sau de plante cu radacina adanca în cadrul unui program de rotasie plurianual corespunzator;(b) încorporarea îngrasamintelor de origine animala care provin din producsia animala ecologica, în conformitate cu dispozisiile si cu respectarea restricsiilor prevazute in HG nr.917 din 2001;(c) încorporarea altor materii organice, compostate sau nu, a caror producsie este asigurata de exploatasiile care respecta dispozitiile prezentului regulament.

Page 9: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

VEGETALE SI PRODUSE VEGETALE

Daunatorii, bolile si buruienile sunt controlate printr-o combinatie a urmatoarelor masuri: alegerea speciilor si varietatilor adecvate; program de rotatie adecvat; proceduri de cultivare mecanica; protejarea dusmanilor naturali ai daunatorilor prin

amenajari favorabile acestora (de ex. gard viu, locuri de cuibarit, eliberarea animalelor de prada);

plivire prin ardere.

Page 10: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

ANIMALE SI PRODUSE ANIMALIERE OBSINUTE DE LA URMATOARELE SPECII: BOVINE, PORCINE, OVINE, CAPRINE, CABALINE, PASARI DE CURTE

Productia animaliera trebuie sa contribuie la echilibrul sistemelor de productie agricola, prin respectarea cerintelor nutritionale ale culturilor si prin imbunatatirea materiei organice a solului. In acest fel poate contribui la stabilirea si mentinerea interdependentei sol planta, planta-animal si animal-sol.

Prin utilizarea resurselor naturale care pot fi reinnoite - gunoi de grajd, culturi de leguminoase si culturi furajere - sistemul de culturi/ferme de animale si sistemele de pasunat asigura pastrarea fertilitatii solului si ameliorarea acestuia pe termen lung si contribuie la dezvoltarea unei agriculture durabile.

Page 11: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

ANIMALE SI PRODUSE ANIMALIERE

Cresterea animalelor in cadrul fermelor ecologice reprezinta o activitate legata de pamant.

Animalele trebuie sa aiba acces la suprafete de exercitiu in aer liber, iar numarul acestora pe unitatea de suprafata trebuie limitat, pentru asigurarea unui sistem integrat intre productia animaliera si productia vegetala.

Numarul de animale se stabileste in functie de suprafata disponibila, in scopul evitarii pasunatului intensiv si a eroziunii solului.

Page 12: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

ANIMALE SI PRODUSE ANIMALIERE

Metodele de producţie agroalimentara ecologica utilizate în producţia de animale trebuie sa întrunneasca urmatoarele condiţii:

    a) efectivele de animale sa se nasca şi sa fie crescute în exploataţii ecologice, cu respectarea perioadei de conversiune;    b) sa se foloseasca metode naturale de reproducere. Cu toate acestea, se permite însamînţarea artificiala;    c) reproducerea sa nu se induca prin tratament hormonal sau prin substanţe similare, decît ca forma de tratament terapeutic veterinar în cazul unui exemplar individual;    d) sa nu se foloseasca alte forme de reproducere artificiala, precum clonarea sau transferul de embrioni;    e) animalele sa fie hranite cu hrana ecologica pentru animale, care sa corespunda necesităţilor nutriţionale ale acestora la diverse etape de dezvoltare;    f) sa nu se foloseasca factori de creştere şi aminoacizi de sinteza;    g) bolile sa se trateze imediat, pentru a se evita suferinţa animalului. În acest scop pot fi folosite medicamente veterinare alopatice chimice de sinteza şi antibiotice, atunci cînd acest lucru este necesar şi în condiţii stricte, dar numai în cazul în care nu este adecvata utilizarea produselor fitoterapeutice şi homeopatice;    h) sa se admita utilizarea de medicamente veterinare imunologice.

Page 13: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

Conversia

1. Conversia terenului asociat productiei animale ecologicea) În cazul conversiei unei unitati de productie, întreaga suprafata a unitatii folosita pentru hrana animalelor trebuie sa respecte normele privind agricultura ecologica, utilizandu-se perioadele de conversie stabilite cu privire la vegetale si produse vegetale.b) Prin derogare de la acest principiu, perioada de conversie poate fi redusa la un an pentru pasunile, zonele în aer liber si cele pentru miscare utilizate de speciile neierbivore. Aceasta perioada poate fi redusa la sase luni, în cazul în care terenul în cauza nu a fost tratat

Page 14: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

Conversia

2. Conversia septelului si a produselor animaliere În cazul în care produsele animaliere urmeaza sa fie vandute ca produse ecologice,

animalele trebuie crescute în conformitate cu normele legale timp de cel putin: 12 luni, în cazul ecvideelor si bovinelor pentru productia de carne si, în orice caz,

cel putin trei patrimi din durata lor de viata; sase luni, în cazul rumegatoarelor de talie mica si a porcinelor; sase luni, în cazul animalelor folosite la productia de lapte; 10 saptamani, în cazul pasarilor de curte pentru productia de carne, ce au fost

introduse înainte de a împlini varsta de trei zile; sase saptamani, în cazul pasarilor de curte pentru productia de oua în cazul în care

efectivele de animale sunt formate pentru prima data si nu este disponibil un numar suficient de animale crescute ecologic, pot fi introduse întro unitate de productie ecologica de animale si animale care nu au fost crescute ecologic, în urmatoarele conditii:

puicutele pentru productia de oua si pasarile pentru productia de carne trebuie sa aiba o varsta mai mica de trei zile;

bivolii tineri pentru reproducere trebuie sa aiba mai putin de sase luni; viteii si manjii pentru reproducere trebuie crescuti în conformitate cu normele

legale înca de la întarcare si, în orice caz, trebuie sa aiba mai putin de sase luni; mieii si iezii pentru reproducere trebuie crescuti în conformitate cu normele lehale

înca de la întarcare si, în orice caz, trebuie sa aiba mai putin de 60 de zile; purceii pentru reproducere trebuie crescuti în conformitate cu normele legale înca

de la întarcare si trebuie sa cantareasca mai pusin de 35 kg.

Page 15: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

Conversia

3. Conversia simultana

Cand exista conversie simultana a unitatii de productie in totalitate, incluzand animalele, pasunile si/sau orice teren utilizat pentru furajarea animalelor, perioada totala de conversie combinata pentru animale, pasuni si/sau orice teren utilizat pentru furajarea animalelor poate fi redusa la 24 de luni, cu respectarea urmatoarelor conditii:

 a) derogarea se aplica numai animalelor si descendentilor lor care existau deja si terenurilor utilizate pentru producerea furajelor, pasunilor, inainte de inceperea conversiei;b) furajele provin, in principal, din aceeasi unitate de productie.

Page 16: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

Originea animalelor

Originea animalelor ecologice La alegerea speciilor si a raselor se

tine seama de capacitatea animalelor de a se adapta la conditiile locale, de vitalitatea si de rezistenta lor la boli. Rasele de animale sunt selectate, cu prioritate, dintre cele indigene, pentru evitarea bolilor specifice sau a problemelor de sanatate asociate catorva rase sau specii utilizate in productia intensiva.

Animalele trebuie sa provina din unitati/ferme de productie care respecta regulile de productie ecologica, privind diferitele tipuri de crestere a animalelor. Acest sistem de productie se aplica pe toata durata de viata a acestor animale.

Page 17: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

Originea animalelor

Originea animalelor neecologiceCu aprobarea organismelor de inspectie si certificare si cu acordul A.N.P.E., in conditiile in

care o cireada sau o turma este formata pentru prima data si in absenta unui numar suficient de animale crescute dupa metoda de productie ecologica, animalele care nu sunt crescute ecologic se introduc intr-o unitate ecologica de crestere a animalelor in urmatoarele conditii:a) puicutele destinate productiei de oua vor avea varsta de pana la 18 saptamani;b) puii destinati productiei de carne vor avea varsta de maximum 3 zile in momentul in care parasesc unitatea de productie in care au fost produsi;c) bivolii vor avea varsta de maximum 6 luni;d) viteii si manjii crescuti conform regulilor stabilite in prezentele norme metodologice, imediat ce au fost intarcati si avand varsta de maximum 6 luni;e) mieii si iezii crescuti conform regulilor stabilite in prezentele norme metodologice, imediat ce au fost intarcati si avand varsta de maximum 45 de zile;f) purceii crescuti conform regulilor stabilite in prezentele norme metodologice, imediat ce au fost intarcati si cantarind maximum 25 kg.Reinnoirea ori reconstituirea cirezii sau turmei este autorizata de organismul de inspectie si certificare, cu acordul A.N.P.E., atunci cand nu sunt disponibile animale crescute ecologic, in urmatoarele conditii:-mortalitatea ridicata a animalelor este cauzata de boli sau catastrofe;-puicutele destinate productiei de oua vor avea varsta maxima de 18 saptamani;- puii de gaina destinati productiei de carne vor avea maximum 3 zile si purceii intarcati vor cantari maximum 25 kg.

Page 18: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

Furajarea

Hranirea in exces a animalelor este interzisa!

Animalele sunt hranite cu furaje obtinute din agricultura ecologica.

Prin hrana animalelor se doreste asigurarea calitatii productiei, mai degraba decat maximizarea acesteia, respectandu-se cerintele nutritive ale septelului pentru diferitele stadii de dezvoltare ale acestuia.

Page 19: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

Prevenirea bolilor si tratamentul veterinar

Prevenirea bolilor în productia animala ecologica se bazeaza pe urmatoarele principii:(a) selectia raselor si suselor adecvate de animale;(b) aplicarea practicilor de crestere a animalelor, adecvate cerintelor fiecarei specii în parte, încurajand o rezistenta crescuta la boli si prevenirea infectiilor;(c) utilizarea unei hrane de buna calitate, împreuna cu miscarea regulata si accesul la pasunat, avand ca efect încurajarea sistemului imunitar natural al animalului;(d) asigurarea unei densitati a populatiei adecvate, evitandu-se astfel supra-aglomerarea si eventualele probleme de sanatate animala ce decurg din aceasta.

Page 20: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

Prevenirea bolilor si tratamentul veterinar

Utilizarea medicamentelor veterinare în agricultura ecologica se face în conformitate cu urmatoarele principii:(a) este preferata utilizarea produselor fitoterapeutice în locul medicamentelor alopatice veterinare,;(b) în cazul în care utilizarea produselor de mai sus nu se dovedeste eficace sau este improbabil sa fie eficienta în combaterea bolii sau vindecarea ranii, iar administrarea tratamentului este esentiala pentru evitarea suferintei sau disconfortului animalului, pot fi utilizate produsele medicamente alopatice veterinare obisnuite prin sinteza chimica sau antibiotice sub responsabilitatea unui medic veterinar;(c) este interzisa utilizarea medicamentelor alopatice veterinare obisnuite prin sinteza chimica sau a antibioticelor pentru tratamentele profilactice.

Page 21: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

ETICHETAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE

Etichetarea produselor ecologice se face în conformitate cu reglementarile legale în vigoare. Eticheta indica în mod obligatoriu urmatoarele: numele şi adresa producatorului sau

prelucratorului; denumirea produsului, inclusiv metoda de

producţie ecologica utilizata; numele şi marca organismului de inspecţie şi

certificare; condiţiile de pastrare; termenul minim de valabilitate; interzicerea depozitarii în acelaşi spaţiu a

produselor ecologice alaturi de alte produse.

Page 22: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

ETICHETAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE

Etichetele vor cuprinde o sigla specifica produselor ecologice controlate, înregistrata la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Marci, emisa şi aplicata pe baza sistemului de certificare, indicand ca produsul respectiv este conform cu regulile de producţie ecologica.

Este interzis ca pe eticheta sa apara alte menţiuni în afara celor prevazute.

Page 23: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

REGULILE de utilizare a siglei "ae"

M.A.P.D.R. asigura gestiunea siglei "ae".Sigla "ae" este utilizata în scopul certificarii-identificarii

produselor agroalimentare ecologice şi garanteaza ca produsele agroalimentare care poarta aceasta sigla îndeplinesc urmatoarele condiţii:

provin din agricultura ecologica din Romania şi sunt comercializate în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice şi a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.092/91; şi

sunt certificate de un organism de inspecţie şi certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Padurilor şi Dezvoltarii Rurale, denumit în continuare M.A.P.D.R.;

provin din import şi sunt certificate în Romania de un organism de inspecţie şi certificare acreditat de M.A.P.D.R.

Sigla "ae" cu scop informativ-publicitar are rolul de informare cu privire la agricultura ecologica şi produsele agroalimentare ecologice.

Page 24: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

REGULILE de utilizare a siglei "ae"

Page 25: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

SISTEMUL DE INSPECTIE SI CERTIFICARE

Orice operator de produse agroalimentare ecologice trebuie sa înregistreze aceasta activitate la A.N.P.E. şi sa se supuna controlului unui organism de inspecţie şi certificare acreditat. Înregistrarea de catre A.N.P.E. a operatorilor de produse agroalimentare ecologice se va face pe baza unei notificari a acestora, care va cuprinde urmatoarele menţiuni: numele şi adresa operatorului; amplasarea incintelor şi a parcelelor unde se desfăşoara

operaţiunile; natura operaţiunilor şi a produselor; angajamentul operatorului pentru efectuarea operaţiunilor în

conformitate cu prevederile legale; numele organismului de inspecţie şi certificare la care operatorul

se înregistreaza pentru inspecţia unităţii/fermei sale. Inspecţia şi controlul operatorilor de produse agroalimentare se vor face de organisme de inspecţie şi certificare - persoane fizice şi juridice din sectorul public şi privat - acreditate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei prin A.N.P.E.

Page 26: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

SANCTIUNI

Organismele de inspecţie şi certificare acreditate vor retrage operatorului care nu respecta prevederile legale dreptul de aplicare a etichetelor pe produs.

În cazul nerespectarii repetate de catre operator a prevederilor menţionate organismul de inspecţie şi certificare îi va retrage operatorului dreptul de a utiliza menţiunea “produs ecologic” pentru o perioada stabilita de A.N.P.E.

Constituie contravenţii savarşirea urmatoarelor fapte, daca nu au fost savarşite în astfel de condiţii încat, potrivit legii penale, sa fie considerate infracţiuni: nerespectarea de catre producator, procesator sau comerciant a contractelor

încheiate cu organismele de inspecţie şi certificare; nerespectarea de catre producator, procesator sau comerciant a caietelor de

sarcini, ghidurilor şi a standardelor de producţie ecologica; comercializarea de produse care nu sunt obţinute prin metode de producţie

ecologica şi care nu sunt supuse sistemului de inspecţie şi certificare acreditat; lipsa evidenţei producerii, tranzacţiilor şi a stocurilor produselor ecologice; refuzul operatorului de a prezenta documentele şi evidenţele la cererea

organului de control desemnat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei

Page 27: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

IMPORTUL SI EXPORTUL PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE

Importul produselor agroalimentare ecologice în vederea comercializãrii în Romania se efectueazã de importatorii de produse agroalimentare ecologice, înregistraţi la Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului nr. 527/2003 pentru aprobarea Regulilor privind sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologica

Importatorii de produse agroalimentare ecologice au urmãtoarele obligaţii: sa asigure, prin exportatorul din ţara de origine, existenta documentelor de însoţire a

produselor importate, solicitate conform regimului de import; sa ţinã evidenta cantitãţilor importate, în conformitate cu prevederile art. 17 din

Regulile privind sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologica;

sa transmitã organismului de inspecţie şi certificare la care este înregistrat în Romania toate datele privind modalitãţile de transport de la exportator la primul destinatar, precum şi informaţii cu privire la spaţiile de depozitare ale primului destinatar;

sa comunice organismului de inspecţie şi certificare la care este înregistrat în Romania, imediat dupã primirea certificatelor de control din partea autoritãţii sau organismului de control din ţara de unde se face importul, urmãtoarele date: numele şi adresa primului destinatar şi o copie a certificatului de control privind importurile de produse ecologice, precum şi orice alte informaţii pe care acest organism le solicita;

sa transmitã autoritãţii sau organismului de control al primului destinatar, la cerere, toate informaţiile pe care le solicita.

Page 28: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

IMPORTUL SI EXPORTUL PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE

Exportul produselor agroalimentare ecologice se face în conformitate cu prevederile legislaţiei interne privind exportul produselor agroalimentare şi cu acordurile şi convenţiile din domeniu la care Romania este parte.

    Produsele agroalimetare ecologice vor fi exportate însoţite de certificatul de control în original, emis de un organism de inspecţie şi certificare acreditat în Romania în conformitate cu legislaţia în vigoare din acest domeniu.

Page 29: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

CONCLUZII

Metoda de productie ecologica joaca un dublu rol social,deoarece, pe de o parte,alimenteaza o piata specifica ce raspunde cererii consumatorilor de produse ecologice, iar, pe de alta parte, furnizeaza bunuri publice, contribuind la protectia mediului si la bunastarea animalelor, precum si la dezvoltarea rurala.

Productia ecologica este un sistem global de gestiune agricola si de productie alimentara care combina cele mai bune practici de mediu, un nivel înalt de biodiversitate,conservarea resurselor naturale, aplicarea unor standarde înalte privind bunastarea animalelor si o metoda de productie care respecta preferintele anumitor consumatori pentru produse obtinute cu ajutorul unor substante si procese naturale.

  Cadrul legal comunitar ce reglementeaza sectorul productiei ecologice

urmareste atingerea obiectivului asigurarii unei concurente loiale si a unei functionari adecvate a pietei interne a produselor ecologice, precum si a mentinerii si justificarii încrederii consumatorilor în produsele etichetate drept ecologice.

Page 30: Legiferarea Produselor Alimentare Ecologice

BIBLIOGRAFIEo Ordinul nr. 190/2006 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii,

alimentaţiei şi padurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice

o Ordonanţa de urgenţa nr. 34/2000 Ordonanţa de urgenţa privind produsele agroalimentare ecologice

o Hotararea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea masurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologica şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91

 o Hotararea 917 din 13 septembrie 2001, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice o ORDIN nr. 721 din 26 septembrie 2003 pentru aprobarea Regulilor privind importul şi exportul

produselor agroalimentare ecologice o Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producsia ecologica si etichetarea produselor

ecologice în ceea ce priveste producsia ecologica, etichetarea si controlul o REGULAMENTUL (CEE) NR. 2092/91 AL CONSILIULUI din 24 iunie 1991 privind metoda de producsie

agricola ecologica si indicarea acesteia pe produsele agricole si alimentare  o REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 505/2012 AL COMISIEI din 14 iunie 2012 de

modificare si de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producsia ecologica si etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveste producsia ecologica, etichetarea si controlul