of 25 /25
 LE GE Nr. 69 din 26 noiembr ie 1991 *** Republicată Legea administraţiei publice loca le EMITENT: PARLAMENTUL PUBLIC ATĂ ÎN: M ONITORUL OFICIAL NR. 79 din 18 apr il ie 19 96  *) Republicată în teme iul art. I II din Legea nr. 24 din 12 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 13 aprilie 1996, dându-se articolelor şi alineatelor numerotarea corespunzătoare.  Legea nr. 69 din 26 noiembrie 1991 a fos t publicată în Monitorul Oficia l al României, Partea I, nr. 238 din 28 noiembrie 1991.  CAP. 1  Dispoziţii generale  ART. 1  (1) Administraţia publi că în unităţile administrativ-teritoriale se întemeia ză p e pr incipii le autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilit ăţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.  (2) Autonomia locală este administrativă şi se exercit ă numai în cadrul legii.  (3) Autonomia locală priveşt e organizarea şi funcţionarea administraţiei p ubli ce locale şi reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publi ce locale de a rezolva şi de a gestiona, în nume propri u şi sub responsabilitatea lor , o parte importantă a treburilor publ ice, în interes ul colectivi tăţilor locale pe care le reprezintă. Prin colectivitate locală se înţelege totalitatea cetăţenilor din unitatea administrativ-teritorială.  (4) Aplicarea principiilor enunţate nu poate aduce atingere caracterul ui de stat naţional unitar al României.  ART. 2  (1) Unităţile administrativ-teritoriale sunt: comunele , oraşele şi j udeţ ele.  (2) Comu nele pot fi formate din unul sau mai multe sate şi căt une.  (3) Unele oraşe pot fi declarate municipii , în condiţ iile legii. Municipii le pot avea subd iviziuni administrativ-teritoriale, a căror delimitare şi organizare se stabilesc prin lege.  ART. 3  Delimitarea comun elor, oraşelor şi judeţe lor se stabileşte prin lege. Orice modific are a limitelor teritoriale ale acestora s e poate efectua numai în temeiul legi i şi cu consu ltarea prealabilă a cetăţe nilor din unităţile administrativ-teritoriale respec tive, prin referen dum care se organizează potrivit legii.  ART. 4  (1) Comunele , oraşele şi jud eţel e sunt persoane juridice . Ele au depl ină capacitate, posedă un patrimoni u şi au iniţiativă în t ot ceea ce priveşte administrarea intereselor publ ice locale, exercitând, în condiţi ile legii , autoritatea în limitele administrativ-teritoriale stabilite.  (2) Ca persoane ju ridice civi le au în propri etate bunuri din domeniul privat, ia r ca persoane juridice de drept public sunt proprietare ale bunurilo r domeniului public d e interes local, potrivit legii.  ART. 5  (1) Autorităţil e administraţiei publ ice prin care se realizează autonomia locală în comu ne şi oraşe sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberat ive, şi pr imarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de lege.  (2) Autorităţile administraţiei pu blic e local e se pot constitu i şi în subd iviziu nile administrativ-teritoriale ale municipiilor. Acestea sunt subordonate autorităţilor administrative ale munici piilor .  ART. 6

Legea 69-1991 Legea Administratiei Publice Locale

Embed Size (px)

Text of Legea 69-1991 Legea Administratiei Publice Locale

LEGE Nr. 69 din 26 noiembrie 1991 *** Republicat Legea administraiei publice locale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 18 aprilie 1996 *) Republicat n temeiul art. III din Legea nr. 24 din 12 aprilie 1996, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 76 din 13 aprilie 1996, dndu-se articolelor i alineatelor numerotarea corespunztoare. Legea nr. 69 din 26 noiembrie 1991 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 238 din 28 noiembrie 1991. CAP. 1 Dispoziii generale ART. 1 (1) Administraia public n unitile administrativ-teritoriale se ntemeiaz pe principiile autonomiei locale, descentralizrii serviciilor publice, eligibilitii autoritilor administraiei publice locale, legalitii i consultrii cetenilor n problemele locale de interes deosebit. (2) Autonomia local este administrativ i se exercit numai n cadrul legii. (3) Autonomia local privete organizarea i funcionarea administraiei publice locale i reprezint dreptul i capacitatea efectiv a autoritilor administraiei publice locale de a rezolva i de a gestiona, n nume propriu i sub responsabilitatea lor, o parte important a treburilor publice, n interesul colectivitilor locale pe care le reprezint. Prin colectivitate local se nelege totalitatea cetenilor din unitatea administrativ-teritorial. (4) Aplicarea principiilor enunate nu poate aduce atingere caracterului de stat naional unitar al Romniei. ART. 2 (1) Unitile administrativ-teritoriale sunt: comunele, oraele i judeele. (2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate i ctune. (3) Unele orae pot fi declarate municipii, n condiiile legii. Municipiile pot avea subdiviziuni administrativ-teritoriale, a cror delimitare i organizare se stabilesc prin lege. ART. 3 Delimitarea comunelor, oraelor i judeelor se stabilete prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai n temeiul legii i cu consultarea prealabil a cetenilor din unitile administrativ-teritoriale respective, prin referendum care se organizeaz potrivit legii. ART. 4 (1) Comunele, oraele i judeele sunt persoane juridice. Ele au deplin capacitate, posed un patrimoniu i au iniiativ n tot ceea ce privete administrarea intereselor publice locale, exercitnd, n condiiile legii, autoritatea n limitele administrativ-teritoriale stabilite. (2) Ca persoane juridice civile au n proprietate bunuri din domeniul privat, iar ca persoane juridice de drept public sunt proprietare ale bunurilor domeniului public de interes local, potrivit legii. ART. 5 (1) Autoritile administraiei publice prin care se realizeaz autonomia local n comune i orae sunt consiliile locale, ca autoriti deliberative, i primarii, ca autoriti executive. Consiliile locale i primarii se aleg n condiiile prevzute de lege. (2) Autoritile administraiei publice locale se pot constitui i n subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. Acestea sunt subordonate autoritilor administrative ale municipiilor. ART. 6

Consiliile locale i primarii funcioneaz ca autoriti administrative autonome i rezolv treburile publice din comune i orae, n condiiile prevzute de lege. ART. 7 n fiecare jude se alege un consiliu judeean, ca autoritate a administraiei publice, care coordoneaz activitatea consiliilor locale n vederea realizrii serviciilor publice de interes judeean. Consiliul judeean alege, din rndul membrilor si, pe preedinte, pe vicepreedini i delegaia permanent. ART. 8 Raporturile dintre administraia public judeean i cea local au la baz principiile autonomiei, legalitii i colaborrii n rezolvarea problemelor comune. n relaiile dintre administraia public local i cea judeean nu exist raporturi de subordonare. ART. 9 n scopul asigurrii autonomiei locale, autoritile administraiei publice din comune, orae i judee elaboreaz i aprob bugetele de venituri i cheltuieli i au dreptul s instituie i s perceap impozite i taxe locale, n condiiile legii. ART. 10 Problemele de interes deosebit din unitile administrativ-teritoriale se pot supune, n condiiile legii, aprobrii locuitorilor, prin referendum local. ART. 11 (1) Guvernul numete cte un prefect n fiecare jude i n municipiul Bucureti. (2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. El conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale ale administraiei publice, organizate n unitile administrativ-teritoriale. ART. 12 (1) Prefectul poate ataca, n faa instanei de contencios administrativ, actele autoritilor administraiei publice locale, n cazul n care consider c acestea sunt ilegale. (2) Actul atacat este suspendat de drept. (3) Prefectul rspunde conform legii, la cererea autoritilor administraiei publice locale i judeene, n cazul n care instana de contencios administrativ stabilete c actul acestora a fost atacat n mod abuziv sau cu rea-credin. CAP. 2 Consiliile locale Seciunea 1 Componena i constituirea consiliilor locale ART. 13 Consiliile comunelor i ale oraelor sunt compuse din consilieri alei prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat, n condiiile stabilite de Legea privind alegerile locale. ART. 14 (1) Numrul membrilor fiecrui consiliu local se stabilete prin ordin al prefectului, n funcie de populaia comunei sau a oraului, raportat de Comisia Naional pentru Statistic la data de 1 ianuarie a anului n curs sau, dup caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile, dup cum urmeaz: --------------------------------------------------Numrul locuitorilor Numrul comunei sau ai oraului consilierilor --------------------------------------------------- pn la 3.000 11 - ntre 3.001 i 5.001 13

- ntre 5.001 i 7.000 15 - ntre 7.001 i 10.000 17 - ntre 10.001 i 20.000 19 - ntre 20.001 i 50.000 21 - ntre 50.001 i 100.000 23 - ntre 100.001 i 200.000 25 - ntre 200.001 i 400.000 31 - peste 400.000 35 --------------------------------------------------(2) Consiliul General al Municipiului Bucureti este compus dintr-un numr de 65 de consilieri. ART. 15 (1) Calitatea de consilier este incompatibil cu: a) funcia de prefect i de subprefect; b) calitatea de funcionar n aparatul propriu al consiliilor comunale, oreneti i judeene respective i al prefecturilor, precum i de conductor al regiei autonome de interes local sau judeean i al serviciului public de specialitate al consiliului local sau judeean; c) funcia de primar; d) calitatea de deputat, senator, consilier al Preedintelui Romniei sau membru al Guvernului. (2) Alte incompatibiliti se pot stabili prin lege. ART. 16 (1) Constituirea consiliilor locale se face n termen de 20 de zile de la data alegerilor. Convocarea consilierilor n edin de constituire se face de ctre prefect. La edina de constituire particip prefectul sau reprezentantul su. La edin va fi convocat i primarul, chiar dac procedura de validare a acestuia nu a fost finalizat. (2) edina este legal constituit, dac particip cel puin dou treimi din numrul consilierilor alei. n cazul n care nu se poate asigura aceast majoritate, edina se va ine, de drept, peste 3 zile, n aceleai condiii. Dac nici la a doua convocare edina nu se poate constitui legal, se va proceda la o nou convocare, peste alte 3 zile. La noua convocare, edina va fi legal constituit, dac se asigur prezena majoritii consilierilor alei. n situaia n care consiliul nu se poate constitui nici la ultima convocare, datorit absenei, fr motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante locurile consilierilor alei, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocri anterioare, dac acetia nu pot fi nlocuii cu supleanii de pe listele respective, i se vor organiza alegeri de completare, n termen de 30 de zile, n condiiile Legii privind alegerile locale. Ordinul prefectului prin care se declar vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei n cauz, la instana de contencios administrativ, n termen de 5 zile de la comunicare. Hotrrea primei instane este definitiv i irevocabil. (3) Absena consilierilor de la edina de constituire este motivat, dac, din cauza bolii, acetia sunt netransportabili sau dac sunt plecai n strintate n interes de serviciu. (4) Lucrrile edinei de constituire sunt conduse de cel mai n vrst consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri. ART. 17 (1) Consiliile locale aleg, dintre membrii lor, pe ntreaga durat a mandatului, o comisie de validare alctuit din 3 - 7 consilieri. (2) Comisia examineaz legalitatea alegerii fiecrui consilier i propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor. (3) Comisia de validare poate propune invalidarea alegerii unui consilier numai n cazul n care: a) constat existena unor incompatibiliti sau nclcarea condiiilor de eligibilitate; b) alegerea consilierului s-a fcut prin fraud electoral, constatat de Biroul Electoral Central, sau prin orice alt nclcare a Legii privind alegerile locale.

(4) Validarea sau invalidarea mandatelor se face cu votul majoritii consilierilor prezeni la edin. Persoana al crei mandat este supus validrii sau invalidrii nu particip la vot. (5) Consiliul este legal constituit dup validarea mandatelor a cel puin dou treimi din numrul membrilor acestuia. (6) Hotrrile privind validarea sau invalidarea mandatelor de consilier pot fi atacate de cei interesai, la instana de contencios administrativ, n termen de 5 zile de la adoptare sau de la comunicare, n cazul celor abseni de la edin. Hotrrea instanei este definitiv i irevocabil. ART. 18 (1) Consilierii ale cror mandate au fost validate depun n faa consiliului urmtorul jurmnt: "Jur s respect Constituia i legile rii i s fac, cu bun-credin, tot ceea ce st n puterile i priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraului, judeului)...". (2) Consilierii care refuz s depun jurmntul sunt considerai demisionai de drept. (3) Dup depunerea jurmntului, consilierul care a condus edina de constituire declar consiliul legal constituit. ART. 19 Mandatul de consilier nceteaz nainte de termen, n caz de deces; demisie; incompatibilitate; schimbare a domiciliului n alt unitate administrativ-teritorial; lips nemotivat de la mai mult de 3 edine ordinare consecutive ale consiliului; imposibilitate de a fi exercitat pe o perioad mai mare de 6 luni; n cazul n care s-a constatat, prin hotrre judectoreasc rmas definitiv, dup validarea mandatelor, c alegerea s-a fcut prin fraud electoral sau prin orice alt nclcare a Legii privind alegerile locale; n caz de condamnare prin hotrre judectoreasc definitiv la o pedeaps privativ de libertate; n caz de punere sub interdicie pentru debilitate sau alienare mintal ori n cazul pierderii drepturilor electorale. ncetarea mandatului de consilier se constat prin hotrre a consiliului local. n caz de demisie, consilierul poate reveni asupra acesteia, pn la adoptarea hotrrii. Seciunea a 2-a Atribuiile consiliilor locale ART. 20 (1) Consiliul local are iniiativ i hotrte, cu respectarea legii, n problemele de interes local, cu excepia celor care sunt date prin lege n competena altor autoriti publice. (2) Consiliul local are urmtoarele atribuii principale: a) alege, din rndul consilierilor, pe viceprimar sau, dup caz, pe viceprimari; b) aprob statutul comunei sau al oraului i regulamentul de funcionare a consiliului, pe baza statutului i regulamentului-cadru orientative, elaborate de Guvern; c) aprob studii, prognoze orientative i programe de dezvoltare economico-social, de organizare i amenajare a teritoriului; d) aprob, la propunerea primarului, organigrama, numrul de personal din aparatul propriu al consiliului, precum i regulamentul de organizare i funcionare a acestuia. De asemenea, aprob organigramele i numrul de personal la regiile autonome i la serviciile publice de specialitate ale consiliului local; e) aprob bugetul local, formarea, administrarea, i executarea acestuia; aprob virrile de credite i modul de utilizare a rezervei bugetare; aprob mprumuturile i contul de ncheiere a exerciiului bugetar; f) stabilete impozite i taxe locale, precum i taxe speciale, pe timp limitat, n condiiile legii; g) administreaz domeniul public i privat al comunei ori al oraului i exercit drepturile prevzute de lege cu privire la regiile autonome pe care le-a nfiinat; h) nfiineaz instituii i ageni economici de interes local; hotrte asupra concesionrii sau nchirierii de bunuri sau de servicii publice de interes local, precum i asupra participrii, cu capital sau cu bunuri, la societi comerciale pentru realizarea de lucrri i servicii de interes public local, n condiiile legii;

i) numete i elibereaz din funcie, n condiiile legii, pe conductorii agenilor economici i ai instituiilor publice de interes local, care se afl sub autoritatea sa; j) urmrete, controleaz i analizeaz activitatea agenilor economici i a instituiilor publice, care se afl sub autoritatea sa; k) instituie norme specifice pentru instituiile publice i agenii economici de interes local, care se afl sub autoritatea sa, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege; l) organizeaz servicii publice de gospodrire comunal, transport local, reele edilitare i altele, n condiii de eficien i operativitate, i asigur buna funcionare a acestora; m) aprob, n condiiile legii, planurile de organizare i de dezvoltare urbanistic a localitilor din componena unitilor administrativ-teritoriale, precum i de amenajare a teritoriului i msurile necesare realizrii acestora; aprob, potrivit competenelor legale, documentaiile tehnico-economice pentru lucrrile de investiii de interes local i asigur condiiile necesare realizrii lor, la termen i n condiii de calitate; n) asigur, n cadrul competenelor sale, condiiile necesare bunei funcionri a instituiilor de nvmnt, sanitare, de cultur, de tineret i sport, potrivit legii; o) ia msuri pentru crearea condiiilor necesare petrecerii timpului liber al cetenilor i asigur desfurarea activitilor tiinifice, culturale, artistice, sportive i de agrement; p) acioneaz pentru refacerea i protecia mediului nconjurtor n scopul creterii calitii vieii; contribuie la protecia i conservarea monumentelor istorice i de arhitectur, a parcurilor i rezervaiilor naturale; r) contribuie la realizarea msurilor de protecie i asisten social; s) asigur libertatea comerului i a concurenei loiale i ncurajeaz libera iniiativ, n condiiile legii; ) nfiineaz i asigur funcionarea unor instituii de binefacere de interes local; t) asigur aprarea ordinii publice, respectarea drepturilor i a libertilor fundamentale ale cetenilor; ) organizeaz trguri, piee, oboare, locuri i parcuri de distracii i asigur buna funcionare a acestora; u) confer persoanelor fizice romne sau strine, cu merite deosebite, titlul de cetean de onoare al comunei sau al oraului; v) hotrte, n condiiile legii, asocierea cu alte autoriti ale administraiei publice locale sau judeene pentru realizarea unor lucrri i servicii de interes public, precum i colaborarea cu ageni economici din ar sau din strintate, n scopul realizrii unor aciuni sau lucrri de interes comun; x) hotrte stabilirea legturilor de colaborare, cooperare i nfrire cu localiti din strintate; y) sprijin activitatea cultelor religioase, n condiiile legii. (3) Consiliul local exercit i alte atribuii stabilite prin lege sau prin statutul comunei sau al oraului. Seciunea a 3-a Funcionarea consiliilor locale ART. 21 (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit prin lege organic, pe timp de rzboi sau de catastrof. (2) Consiliul i exercit mandatul de la data constituirii pn la data declarrii ca legal constituit a noului consiliu ales. (3) Consiliul legal constituit alege prin vot deschis, cu majoritate simpl, pentru durata unei edine, un preedinte. ART. 22 Primarul este obligat s pun la dispoziia consilierilor, la cererea acestora, n termen de cel mult 15 zile, conform regulamentului de funcionare a consiliului local, informaiile necesare ndeplinirii mandatului. ART. 23 (1) Consiliul local se ntrunete n edin ordinar, lunar, la convocarea primarului. (2) El se poate ntruni n edin extraordinar, ori de cte ori este necesar, la cererea primarului sau a

cel puin o treime din numrul membrilor consiliului. (3) Convocarea consiliului local se face cu cel puin 5 zile naintea edinelor ordinare sau cu cel puin 3 zile naintea edinelor extraordinare. (4) n caz de for major i de maxim urgen pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau ai oraului, convocarea consiliului local se poate face de ndat. (5) Convocarea se face n scris i se consemneaz n procesul-verbal al edinei. Invitaia la edin va preciza ordinea de zi, data, ora i locul desfurrii acesteia. (6) Ordinea de zi se aduce la cunotin locuitorilor comunei sau ai oraului prin presa local ori prin alt mijloc de publicitate. n unitile administrativ-teritoriale n care minoritile naionale au pondere nsemnat, ordinea de zi se aduce la cunotin cetenilor i n limba acestora. ART. 24 (1) edinele consiliului local sunt legal constituite dac este prezent majoritatea consilierilor n funcie. (2) Prezenta consilierilor la edine este obligatorie. n cazul n care un consilier absenteaz de dou ori consecutiv, fr motive temeinice, el poate fi sancionat n condiiile regulamentului de funcionare a consiliului. (3) n cazul n care consiliul nu se ntrunete timp de 3 luni consecutiv sau nu a adoptat n 3 edine consecutive nici o hotrre, precum i n situaia n care numrul consilierilor se reduce sub jumtate plus unul i nu se poate completa prin supleani, acesta se dizolv de drept. (4) Dizolvarea de drept a consiliului se comunic de ctre primar prefectului, care, prin ordin, ia act de dizolvarea consiliului i propune Guvernului organizarea de noi alegeri. (5) Ordinul prefectului poate fi atacat de consilieri la instana de contencios administrativ, n termen de 10 zile de la comunicare. (6) Stabilirea datei alegerilor se va putea face numai dup expirarea termenului prevzut la alin. (5) sau dup rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti prin care s-a respins aciunea consilierilor, n termen de 30 de zile. ART. 25 (1) edinele consiliului local sunt publice, cu excepia cazurilor n care consilierii decid, cu majoritate de voturi, ca acestea s se desfoare cu uile nchise. (2) Lucrrile edinelor se desfoar n limba oficial a statului. (3) Problemele de buget se vor discuta, ntotdeauna, n edin public. ART. 26 (1) Dezbaterile din edinele consiliului se consemneaz ntr-un proces-verbal semnat de preedintele de edin, de secretar i de cel puin 3 consilieri. (2) La nceputul fiecrei edine, secretarul prezint procesul-verbal al edinei anterioare i l supune aprobrii consiliului. Consilierii au dreptul s conteste coninutul procesului-verbal i s cear menionarea exact a opiniilor exprimate n edina anterioar. (3) Procesul-verbal i documentele care au fost dezbtute n edin se depun ntr-un dosar special al edinei respective, care va fi numerotat, semnat i sigilat de preedintele de edin, de secretar i de consilierii prevzui la alin. (1). ART. 27 Ordinea de zi a edinelor se aprob de consiliu, la propunerea celui care, n condiiile art. 23, a cerut ntrunirea consiliului. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente. ART. 28 (1) n exercitarea atribuiilor ce-i revin, consiliul local adopt hotrri, cu votul majoritii membrilor prezeni, n afar de cazurile n care legea sau regulamentul de funcionare a consiliului cere o alt majoritate. n caz de paritate de voturi, hotrrea nu se adopt i se reiau dezbaterile n edina urmtoare. (2) Hotrrile privind administrarea domeniului public i privat al comunei sau al oraului, organizarea i dezvoltarea urbanistic a localitilor i amenajarea teritoriului i asocierea cu alte consilii, instituii

publice sau ageni economici din ar i din strintate se adopt cu votul a cel puin dou treimi din numrul consilierilor n funcie. (3) Hotrrile privind bugetul local, precum i cele prin care se stabilesc impozite i taxe locale, se adopt cu votul majoritii consilierilor n funcie. Dac bugetul nu poate fi adoptat dup dou lecturi consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 5 zile, activitatea se va desfura pe baza bugetului anului precedent, pn la adoptarea noului buget. (4) Consiliul poate stabili ca unele hotrri s fie luate prin vot secret. Hotrrile cu privire la persoane vor fi luate ntotdeauna prin vot secret. (5) Proiectele de hotrri pot fi propuse de ctre consilieri sau de ctre primar. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun. ART. 29 (1) Hotrrile consiliului local se semneaz de ctre preedintele de edin, se contrasemneaz de ctre secretar i se comunic primarului. n cazul n care preedintele de edin se afl n imposibilitatea de a semna sau refuz s semneze, hotrrea va fi semnat de ctre unul dintre consilierii prezeni. (2) Hotrrile normative devin obligatorii de la data aducerii lor la cunotin public, iar cele individuale, de la data comunicrii. (3) Aducerea la cunotin public a hotrrilor cu caracter normativ se face numai dup expirarea termenului n care prefectul poate exercita calea de atac n faa instanei de contencios administrativ sau dup rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti prin care aciunea prefectului a fost respins. (4) n unitile administrativ-teritoriale n care minoritile naionale au o pondere nsemnat, hotrrile se aduc la cunotin cetenilor i n limba acestora. ART. 30 (1) Nu poate lua parte la deliberare i la adoptarea hotrrilor consilierul care, fie personal, fie prin so, soie, afin sau rude pn la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial n problema supus dezbaterii consiliului. (2) Hotrrile luate de consiliul local cu nclcarea dispoziiilor alin. (1) pot fi anulate, n condiiile legii. ART. 31 Problemele nscrise pe ordinea de zi a edinei consiliului local nu pot fi dezbtute, de regul, dac nu sunt nsoite de raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, care va fi elaborat n termen de 30 de zile de la solicitarea iniiatorului, precum i de avizul comisiei de specialitate a consiliului. ART. 32 (1) Consilierii rspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte i pentru hotrrile acestuia, pe care le-au votat. De asemenea, fiecare consilier rspunde pentru propria activitate desfurat n exercitarea mandatului. (2) La cererea consilierilor, votul lor va fi consemnat n procesul-verbal al edinei. ART. 33 (1) Consiliul local poate fi dizolvat, dac a adoptat hotrri repetate, care au fost anulate irevocabil de ctre instana de judecat ntruct au contravenit intereselor generale ale statului sau au nclcat Constituia i legile rii. (2) Dizolvarea consiliului se face prin hotrre a Guvernului, la propunerea motivat a prefectului, bazat pe hotrrile definitive ale instanei de judecat. Hotrrea i motivele care au stat la baza emiterii acesteia se aduc la cunotin membrilor consiliului de ctre prefect, n termen de 5 zile de la publicarea acesteia n Monitorul Oficial al Romniei. (3) Hotrrea de dizolvare poate fi atacat de ctre consilieri la instana de contencios administrativ, n termen de 10 zile de la data aducerii la cunotin potrivit alin. (2). n acest caz, procedura prealabil prevzut de lege nu se mai efectueaz. Introducerea aciunii suspend executarea msurii de dizolvare. (4) Data pentru organizarea alegerii noului consiliu local se stabilete de ctre Guvern, la propunerea

prefectului, n termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevzut la alin. (3) sau, dup caz, de la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti prin care a fost respins aciunea consilierilor. (5) Pn la constituirea noului consiliu, primarul va rezolva problemele curente ale comunei sau ale oraului. ART. 34 (1) n exercitarea funciei, consilierii sunt n serviciul colectivitii locale, fiind ocrotii de lege. (2) Numai la sesizarea motivat a instanei de judecat sau a Parchetului, prefectul poate dispune, prin ordin, suspendarea din funcie a consilierului, n cazul n care acesta a fost trimis n judecat pentru svrirea, cu intenie, a unei fapte penale, precum i n situaia n care s-a pus n micare aciunea penal, dac s-a luat mpotriva sa msura arestrii preventive. (3) Suspendarea dureaz pn la soluionarea definitiv a cauzei, n afar de cazul n care Parchetul sau instana de judecat a solicitat ridicarea acestei msuri mai nainte. Ordinul de suspendare se comunic de ndat consilierului. (4) mpotriva ordinului de suspendare consilierul se poate adresa instanei de judecat n condiiile Legii contenciosului administrativ, n termen de 10 zile de la luarea la cunotin. ART. 35 (1) La lucrrile consiliului local pot participa, fr drept de vot, prefectul, preedintele consiliului judeean, reprezentanii acestora, parlamentarii, precum i persoanele invitate de consiliul local, a cror prezen este considerat util. (2) Cetenii satelor i ai ctunelor care nu au consilieri alei n consiliile locale vor fi reprezentai la edine de ctre un delegat stesc. Acesta este ales pe perioada unui mandat al consiliului local de ctre o adunare steasc, constituit din cte un reprezentant din fiecare familie, desfurat n prezena primarului sau a viceprimarului. La discutarea problemelor ce privesc satele respective, delegaii steti vor fi invitai n mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ. ART. 36 (1) Dup constituire, consiliul local i organizeaz comisii de specialitate, n principalele domenii de activitate. (2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii. (3) Comisiile de specialitate i aleg cte un preedinte i un secretar. (4) Comisiile de specialitate avizeaz proiectele de hotrri din domeniul lor de activitate. (5) Comisiile de specialitate lucreaz n plen i iau hotrri cu votul majoritii membrilor lor. (6) Organizarea, funcionarea i atribuiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de funcionare a consiliului local. CAP. 3 Primarul ART. 37 (1) Comunele, oraele i municipiile au cte un primar i un viceprimar; municipiile reedin de jude i sectoarele municipiului Bucureti au cte un primar i 2 viceprimari, iar municipiul Bucureti are un primar general i 4 viceprimari, alei n condiiile legii. (2) Primarul particip, obligatoriu, la edinele consiliului local. (3) Pe toat durata mandatului de primar i de viceprimar, contractul de munc al acestora la instituiile publice, la regiile autonome sau la societile comerciale cu capital majoritar de stat se suspend. ART. 38 (1) Validarea alegerii primarului se face n termen de 20 de zile de la data alegerilor, n camera de consiliu, de ctre un judector desemnat de preedintele judectoriei n a crei raz teritorial se afl comuna, oraul sau subdiviziunea administrativ-teritorial.

(2) Validarea alegerii primarului general al municipiului Bucureti se face de ctre un judector desemnat de preedintele Tribunalului Municipiului Bucureti. (3) Invalidarea alegerii primarului se poate pronuna n cazurile prevzute la art. 17 alin. (3). (4) Rezultatul validrii se prezint n edina de constituire a consiliului local sau, dup caz, ntr-o edin extraordinar, de ctre un judector sau un delegat al prefectului. (5) n caz de invalidare a mandatului primarului, se organizeaz alegeri n termen de cel mult 45 de zile de la data invalidrii, n condiiile stabilite de Legea privind alegerile locale. ART. 39 (1) Primarul depune n faa consiliului local jurmntul prevzut la art. 18. n situaii deosebite, jurmntul se poate depune i n faa preedintelui instanei judectoreti care a validat alegerea primarului. (2) Primarul care refuza s depun jurmntul este considerat demisionat de drept. ART. 40 (1) Mandatul primarului este de 4 ani i se exercit pn la depunerea jurmntului de ctre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organic, pe timp de rzboi sau catastrof. (2) Mandatul nceteaz nainte de termen n caz de deces; demisie; incompatibilitate; schimbare a domiciliului ntr-o alt unitate administrativ-teritorial; imposibilitate de a fi exercitat pe o perioad mai mare de 6 luni; n cazul n care s-a constatat prin hotrre judectoreasc, rmas definitiv dup validarea mandatelor, c alegerea s-a fcut prin fraud electoral sau prin orice alt nclcare a Legii privind alegerile locale; n cazul condamnrii definitive la o pedeaps privativ de libertate, precum i n cazul punerii sub interdicie pentru debilitate sau alienare mintal ori n cazul pierderii drepturilor electorale. (3) n situaiile prevzute la alin. (2), consiliul local adopt o hotrre prin care ia act de ncetarea mandatului primarului i declar vacant funcia acestuia. (4) n cazul demisiei, pn la adoptarea de ctre consiliul local a hotrrii prevzute la alin. (3), primarul poate reveni asupra demisiei. ART. 41 (1) Primarul poate fi demis din funcie pentru motivele prevzute la art. 33 alin. (1), care se aplic n mod corespunztor, dac actele acestuia au fost emise cu rea-credin. (2) Demiterea primarului, bazat pe hotrrile definitive ale instanei de judecat, se face prin hotrre a Guvernului, la propunerea motivat a prefectului. Hotrrea i motivele care au stat la baza emiterii acesteia se aduc la cunotin primarului de ctre prefect, n termen de 5 zile de la publicarea hotrrii n Monitorul Oficial al Romniei. (3) Hotrrea de demitere poate fi atacat de ctre primar la instana de contencios administrativ, n termen de 10 zile de la data aducerii la cunotin potrivit alin. (2). n acest caz, procedura prealabil prevzut de lege nu se mai efectueaz. Introducerea aciunii suspend executarea msurii de demitere. ART. 42 (1) Primarul i primarul general al Capitalei sunt efii administraiei publice locale i rspund n faa consiliului de buna funcionare a acesteia. (2) Primarul reprezint comuna sau oraul n relaiile cu persoanele fizice sau juridice din ar i din strintate, precum i n justiie. (3) Semnul distinctiv al primarului este o earf n culorile drapelului naional. (4) Este obligatorie purtarea earfei la solemniti, recepii, ceremonii publice i la celebrarea cstoriilor. (5) Modelul acestei earfe se va stabili prin hotrre a Guvernului. ART. 43 n exercitarea atribuiilor de ofier de stare civil i de autoritate tutelar, precum i a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensmnt, la organizarea i desfurarea alegerilor, aducerea la cunotin cetenilor a legilor, precum i a altor asemenea atribuii, stabilite prin legi, primarul acioneaz i ca reprezentant al statului n comuna sau n oraul n care a fost ales.

(2) n cazuri excepionale, dac primarul refuz sau este n imposibilitatea de exercitare a unora dintre atribuiile prevzute la alin. (1) sau n alte legi speciale, aceste atribuii se exercit de ctre secretar. ART. 44 (1) Primarul ndeplinete urmtoarele atribuii principale: a) asigur respectarea drepturilor i libertilor fundamentale ale cetenilor, a prevederilor Constituiei i ale legilor rii, ale decretelor Preedintelui Romniei, ale hotrrilor Guvernului, ale actelor emise de ministere i alte autoriti ale administraiei publice centrale, ale hotrrilor consiliului judeean; b) asigur executarea hotrrilor consiliului local. n cazul n care apreciaz c o hotrre a acestuia este ilegal, n termen de 3 zile de la data lurii la cunotin sesizeaz pe prefect; c) poate propune consiliului local consultarea populaiei, prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit i, pe baza hotrrii consiliului, ia msuri pentru organizarea acestei consultri; d) prezint consiliului, anual sau ori de cte ori este necesar, rapoarte privind starea economic i social a comunei sau a oraului; e) ntocmete proiectul bugetului local i contul de ncheiere a exerciiului bugetar i le supune aprobrii consiliului; f) exercit drepturile i asigur ndeplinirea obligaiilor ce revin comunei sau oraului n calitate de persoan juridic civil; g) exercit funcia de ordonator principal de credite; h) verific, din oficiu sau la cerere, ncasarea i cheltuirea sumelor din bugetul local i comunic de ndat consiliului cele constatate; i) ia msuri pentru prevenirea i limitarea urmrilor calamitilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, mpreun cu organele specializate ale statului. n acest scop, poate mobiliza i populaia, agenii economici i instituiile publice din comun sau din ora, acestea fiind obligate s execute msurile stabilite; j) asigur ordinea public i linitea locuitorilor, prin intermediul gardienilor publici i cu ajutorul jandarmeriei, poliiei, pompierilor i aprrii civile, care au obligaia s rspund solicitrilor sale, n condiiile legii; k) ndrum i supravegheaz activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale; l) ia msurile prevzute de lege cu privire la desfurarea adunrilor publice; m) ia msuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaiilor sau a altor manifestri publice care contravin ordinii de drept ori atenteaz la bunele moravuri, la ordinea i linitea public; n) controleaz igiena i salubritatea localurilor publice i a produselor alimentare puse n vnzare pentru populaie, cu sprijinul organelor de specialitate; o) ia msuri pentru prevenirea i combaterea pericolelor provocate de animale; p) asigur elaborarea regulamentului local de urbanism i a documentaiilor de urbanism i amenajare a teritoriului i le supune aprobrii consiliului local, cu respectarea prevederilor legii; r) asigur ntreinerea drumurilor publice din comun sau din ora, implantarea semnelor de circulaie, desfurarea normal a traficului rutier i pietonal; s) supravegheaz trgurile, pieele, oboarele, locurile i parcurile de distracii i ia msuri operative pentru buna funcionare a acestora; ) conduce serviciile publice locale; asigur funcionarea serviciilor de stare civil i de autoritate tutelar; supravegheaz realizarea msurilor de asisten i ajutor social; t) ndeplinete funcia de ofier de stare civil; ) emite avizele, acordurile i autorizaiile prevzute de lege; u) elaboreaz proiectul de statut al personalului, propune structura organizatoric, numrul de personal i salarizarea acestuia i le supune spre aprobare consiliului local; v) numete i elibereaz din funcie personalul din aparatul propriu al consiliului local, cu excepia secretarului; propune consiliului local eliberarea din funcie a conductorilor agenilor economici i ai

instituiilor publice de interes local, care se afl sub autoritatea consiliului local respectiv; x) controleaz activitatea personalului din aparatul propriu al consiliului local; y) supravegheaz inventarierea i administrarea bunurilor care aparin comunei sau oraului. (2) Primarul ndeplinete i alte atribuii prevzute de lege sau ncredinate de ctre consiliul local. ART. 45 Primarul prezint trimestrial sau la cererea consiliului local informri privind executarea hotrrilor adoptate de consiliu. ART. 46 (1) Primarul deleag viceprimarilor, prin dispoziie emis n termen de 30 de zile de la validare, exercitarea unora dintre atribuiile ce-i revin potrivit art. 44, cu precdere pe cele prevzute la lit. k), n), r), s) i y), cu excepia celor prevzute la lit. a) - g), i), j), l), m) i ). (2) Atribuiile de ofier de stare civil pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor funcionari cu competene n acest domeniu. (3) Atribuiile ce revin primarului, potrivit art. 43 alin. (1), cu excepia celor de ofier de stare civil, nu pot fi delegate. ART. 47 (1) Viceprimarul este ales cu votul secret al majoritii consilierilor n funcie. El i pstreaz calitatea de consilier. Durata mandatului viceprimarului este egal cu cea a mandatului consiliului local. Prevederile art. 40 alin. (2) i (3) se aplic n mod corespunztor. (2) Demiterea viceprimarului se face de ctre consiliul local, la propunerea unei treimi din numrul consilierilor, prin hotrre adoptat cu votul a dou treimi din numrul consilierilor n funcie. Prevederile art. 41 alin. (3) se aplic n mod corespunztor. ART. 48 (1) n exercitarea atribuiilor sale, primarul emite dispoziii. Acestea devin executorii dup ce sunt aduse la cunotin persoanelor interesate. (2) Primarul constat nclcrile legii i adopt msurile legale pentru nlturarea acestora sau, dup caz, sesizeaz organele competente. (3) Prevederile art. 29 alin. (4) se aplic n mod corespunztor. ART. 49 (1) n exercitarea funciei, primarul este ocrotit de lege. (2) Prefectul poate dispune, prin ordin, suspendarea din funcie a primarului n cazurile n care acesta a fost trimis n judecat pentru svrirea, cu intenie, a unei fapte penale, precum i n situaia n care s-a pus n micare aciunea penal, dac s-a luat mpotriva lui msura arestrii preventive. (3) Suspendarea poate fi dispus numai la cererea motivat a instanei de judecat sau a Parchetului. (4) Suspendarea dureaz pn la soluionarea definitiv a cauzei, n afar de cazul n care Parchetul sau instana de judecat a solicitat ridicarea acestei msuri mai nainte. (5) Ordinul de suspendare se comunic, de ndat, primarului. mpotriva ordinului de suspendare, primarul se poate adresa instanei de judecat n condiiile Legii contenciosului administrativ, n termen de 10 zile de la luarea la cunotin. (6) Dac primarul suspendat din funcie a fost gsit nevinovat, acesta are dreptul la despgubiri, n condiiile legii. (7) Prevederile prezentului articol se aplic n mod corespunztor i viceprimarilor, suspendarea lor fiind dispus de consiliul local prin hotrre, adoptat cu majoritatea consilierilor n funcie. ART. 50 (1) n caz de vacan a funciei de primar, precum i n caz de suspendare din funcie a acestuia, atribuiile sale vor fi exercitate, de drept, de ctre viceprimar, pn la validarea mandatului noului primar sau, dup caz, pn la ncetarea suspendrii. (2) n situaia prevzut la alin. (1), consiliul local deleag, prin hotrre, din rndul membrilor si, un

consilier, care va ndeplini temporar atribuiile viceprimarului. (3) n situaia n care sunt suspendai din funcie, n acelai timp, att primarul, ct i viceprimarul, consiliul local deleag un consilier care va ndeplini att atribuiile primarului, ct i ale viceprimarului, pn la ncetarea suspendrii. (4) Dac devin vacante, n acelai timp, att funcia de primar, ct i cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) i (2) aplicndu-se pn la alegerea unui nou primar. Stabilirea de ctre Guvern a datei alegerii noului primar se va face n termen de 30 de zile de la data cnd cele dou funcii au devenit vacante. CAP. 4 Secretarul i serviciile publice locale Seciunea 1 Secretarul ART. 51 Fiecare comun, ora i subdiviziune administrativ-teritorial a municipiului are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul este funcionar public, cu studii superioare juridice sau administrative. n mod excepional, la comune i la oraele avnd sub 30.000 de locuitori, n funcia de secretar pot fi numite i persoane care au alte studii superioare sau numai bacalaureatul. Secretarul nu poate fi membru al unui partid sau al unei formaiuni politice, sub sanciunea eliberrii din funcie. ART. 52 (1) Numirea secretarului se face de ctre prefect pe baza propunerilor consiliului local, la iniiativa primarului, pe baz de concurs sau de examen. (2) Concursul sau examenul se organizeaz de ctre primar, potrivit legii, n termen de 45 de zile de la data la care postul a devenit vacant. Din comisia de concurs sau de examinare vor face parte, n mod obligatoriu, cte un reprezentant al prefectului, al preedintelui consiliului judeean i al consiliului local respectiv. Ordinul de numire se emite n termen de cel mult 10 zile de la primirea propunerii. (3) Secretarul se bucur de stabilitate n funcie i se supune regulilor cuprinse n statutul funcionarului public. (4) Eliberarea din funcie a secretarului se face de ctre prefect, numai la propunerea consiliului local, adoptat cu votul a cel puin dou treimi din numrul consilierilor n funcie, la iniiativa primarului sau a unei treimi din numrul consilierilor. (5) Sancionarea disciplinar a secretarului se face de ctre prefect, la propunerea primarului sau a consiliului local, n condiiile legii. ART. 53 (1) Secretarul ndeplinete, n condiiile legii, urmtoarele atribuii principale: a) particip la edinele consiliului local; b) asigur buna funcionare a compartimentelor i activitilor cu caracter juridic din cadrul aparatului propriu al consiliului local; c) avizeaz proiectele de hotrri ale consiliului local, asumndu-i rspunderea pentru legalitatea acestora; d) primete i distribuie corespondena; urmrete realizarea rspunsului n termenul legal; e) asigur efectuarea lucrrilor de secretariat; f) asigur convocarea consiliului local; g) pregtete lucrrile supuse dezbaterii consiliului local; h) comunic i nainteaz, n termen de 10 zile, dac legea nu prevede altfel, autoritilor i persoanelor interesate, actele emise de ctre consiliul local sau de ctre primar; i) asigur aducerea la cunotin public a hotrrilor i dispoziiilor de interes general;

j) elibereaz extrase sau copii de pe orice act din arhiv consiliului, n afara celor cu caracter secret stabilit potrivit legii; elibereaz extrase sau copii de pe actele de stare civil; k) legalizeaz semnturi i confirm autenticitatea copiilor cu actele originale, cu excepia celor care se elibereaz de autoritile publice centrale; l) asigur funcionarea compartimentelor de stare civil, autoritate tutelar i protecie social; m) ine legtura cu organizaiile de cult din unitatea administrativ-teritorial i face propuneri primarului sau consiliului local pentru soluionarea problemelor legate de buna lor funcionare. (2) Secretarul ndeplinete i alte atribuii prevzute de lege sau ncredinate de ctre consiliul local sau de ctre primar. Seciunea a 2-a Serviciile publice ale comunei, ale oraului i aparatul propriu al consiliului local ART. 54 Serviciile publice ale comunei sau ale oraului se organizeaz de ctre consiliul local, n principalele domenii de activitate, potrivit specificului i nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale i n limita mijloacelor financiare de care dispune. ART. 55 (1) Numirea i eliberarea din funcie a personalului din serviciile publice ale comunei i ale oraului se fac de ctre conductorii acestora, n condiiile legii. (2) Numirea i eliberarea din funcie a personalului din aparatul propriu al consiliului local se fac de ctre primar, n condiiile legii. (3) Consiliul local poate recomanda, motivat, primarului, eliberarea din funcie a conductorilor compartimentelor din aparatul propriu. ART. 56 Consiliul local aprob regulamente de organizare i funcionare a aparatului propriu, stabilete competenele i atribuiile personalului, n condiiile prevzute de lege. ART. 57 (1) Condiiile privind numirea, angajarea, promovarea, sancionarea i eliberarea din funcie, drepturile i obligaiile personalului din serviciile publice ale comunei i ale oraului, precum i ale personalului din aparatul propriu al consiliului local, sunt stabilite prin lege i regulamente. (2) Funcionarii din aparatul propriu al consiliului local se bucur de stabilitate n funcie i se supun prevederilor statutului funcionarilor publici. ART. 58 (1) n raporturile dintre ceteni i autoritile administraiei publice locale se folosete limba romn. (2) Cetenii aparinnd minoritilor naionale, n raporturile lor cu autoritile administraiei publice locale i cu aparatul acestora, se pot adresa oral sau n scris i n limba lor matern. (3) Cererile prezentate n scris vor fi nsoite de traducerea lor n limba romn. (4) n cazul n care reprezentantul autoritii publice sau funcionarul acesteia nu cunoate limba minoritii respective, se va folosi un interpret. ART. 59 Primarul, viceprimarul, secretarul comunei, oraului sau municipiului, mpreun cu aparatul propriu al consiliului local constituie primria comunei, oraului sau municipiului, instituie public cu activitate permanent care aduce la ndeplinire efectiv hotrrile consiliului local i soluioneaz problemele curente ale colectivitii locale n care funcioneaz. CAP. 5 Consiliul judeean

Seciunea 1 Componena i constituirea consiliului judeean ART. 60 (1) Consiliul judeean este autoritate a administraiei publice judeene. (2) Consiliul judeean se compune din consilieri alei n condiiile Legii privind alegerile locale. ART. 61 Numrul consilierilor fiecrui consiliu judeean se stabilete prin ordin al prefectului, n funcie de populaia judeului, raportat de ctre Comisia Naional pentru Statistic la data de 1 ianuarie a anului n curs sau, dup caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile, dup cum urmeaz: ----------------------------------------------Numrul locuitorilor Numrul judeului consilierilor ----------------------------------------------- pn la 350.000 37 - ntre 350.001 i 500.000 39 - ntre 500.001 i 650.000 41 - peste 650.000 45 ----------------------------------------------ART. 62 La constituirea consiliului judeean se aplic, n mod corespunztor, dispoziiile art. 15 - 19 i 36. Seciunea a 2-a Atribuiile consiliului judeean ART. 63 (1) Consiliul judeean este autoritatea administraiei publice judeene pentru coordonarea activitii consiliilor comunale i oreneti, n vederea realizrii serviciilor publice de interes judeean, i exercit, n acest sens, urmtoarele atribuii principale: a) coordoneaz activitatea consiliilor locale, n vederea realizrii serviciilor publice de interes judeean; b) organizeaz i conduce serviciile publice judeene i aprob regulamentele de funcionare a acestora; c) acord consiliilor locale i aparatului propriu al acestora, precum i serviciilor publice ale comunelor i oraelor, sprijin i asisten tehnic, juridic i de orice alt natur, la cererea acestora; d) analizeaz propunerile fcute de comune i orae, n vederea elaborrii de prognoze economice sau pentru refacerea i protecia mediului nconjurtor; e) adopt programe i prognoze de dezvoltare economico-social a judeului i urmrete realizarea acestora; f) adopt bugetul propriu al judeului i contul de ncheiere a exerciiului bugetar; g) stabilete orientrile generale privind organizarea i dezvoltarea urbanistic a localitilor, precum i amenajarea teritoriului; h) administreaz domeniul public i privat al judeului; i) asigur construirea, ntreinerea i modernizarea drumurilor de interes judeean, precum i a drumurilor de legtur cu judeele vecine; j) alege dintre consilieri i elibereaz din funcie, n condiiile prezentei legi, pe preedinte, vicepreedini i delegaia permanent; k) adopt propriul regulament de funcionare; l) aprob, n limitele normelor legale, organigrama i numrul de personal din aparatul propriu; m) stabilete impozite i taxe judeene, precum i taxe speciale pe timp limitat, n condiiile legii; n) hotrte, n condiiile legii, nfiinarea de instituii i ageni economici de interes judeean, dobndirea, concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul privat i de servicii publice de interes

judeean, precum i participarea cu bunuri i capital la societile comerciale, pentru realizarea de lucrri i servicii de interes judeean; o) numete i elibereaz din funcie pe conductorii agenilor economici de sub autoritatea sa i ai instituiilor publice de interes judeean; urmrete i controleaz activitatea lor, analiznd trimestrial rapoarte ale acestora; p) instituie norme orientative pentru regiile autonome sau pentru societile comerciale pe care le nfiineaz; r) nfiineaz instituii social-culturale i sanitare i asigur buna lor funcionare; s) asigur condiii pentru organizarea i desfurarea activitilor tiinifice, cultural-artistice, sportive i de tineret; ) atribuie, n condiiile legii, la propunerea consiliilor locale, denumiri de strzi, de piee i de obiective de interes local; t) hotrte, n condiiile legii, asocierea cu alte autoriti ale administraiei publice locale sau judeene pentru realizarea unor lucrri i servicii de interes public, precum i colaborarea cu agenii economici din ar sau din strintate, n scopul realizrii unor aciuni sau lucrri de interes comun. (2) Consiliul judeean ndeplinete i alte atribuii stabilite de lege. Seciunea a 3-a Funcionarea consiliului judeean ART. 64 (1) Consiliul judeean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi sau de catastrof. (2) Consiliul judeean i exercit mandatul de la data constituirii, pn la declararea ca legal constituit a noului consiliu ales. ART. 65 (1) Consiliul judeean se ntrunete n edine ordinare, o dat la dou luni. (2) Consiliul judeean se poate ntruni n edine extraordinare ori de cte ori este necesar, la cererea preedintelui acestuia, a cel puin o treime din numrul membrilor si sau a delegaiei permanente. (3) Convocarea consiliului judeean se face de ctre preedintele acestuia, cu cel puin 10 zile naintea edinelor ordinare sau cu cel puin 3 zile naintea celor extraordinare. (4) Dispoziiile art. 24, art. 25 i art. 27 se aplic n mod corespunztor. (5) Convocarea se face n scris i se consemneaz n procesul-verbal al edinei. Invitaia la edin va preciza ordinea de zi, data i locul desfurrii acesteia. ART. 66 Consiliul judeean, n exercitarea atribuiilor ce-i revin, adopt hotrri. Hotrrile se semneaz de preedintele consiliului judeean sau de vicepreedintele care a condus edina i se contrasemneaz de ctre secretar. ART. 67 (1) Consiliul judeean alege dintre membrii si, pe durata mandatului, pe preedinte i 2 vicepreedini ai consiliului, 4 sau 6 consilieri, respectndu-se, pe ct posibil, configuraia politic a acestuia, care, mpreun, constituie delegaia permanent. (2) Preedintele i vicepreedinii consiliului judeean sunt i preedinte i vicepreedini ai delegaiei permanente. (3) Preedintele i vicepreedinii consiliului judeean se aleg cu votul majoritii consilierilor n funcie. (4) Eliberarea din funcie a preedintelui i a vicepreedinilor se poate face de ctre consiliul judeean, la propunerea a cel puin o treime din numrul consilierilor, dac sunt ntrunite cerinele prevzute de lege pentru demiterea primarului i numai cu votul a dou treimi din numrul consilierilor n funcie. (5) Pe timpul exercitrii mandatului, contractul de munc al preedintelui i vicepreedinilor consiliului

judeean la instituiile publice, la regiile autonome i la societile comerciale cu capital majoritar de stat se suspend. ART. 68 (1) Delegaia permanent a consiliului judeean, constituit potrivit art. 67, ndeplinete urmtoarele atribuii principale: a) ntocmete proiectul ordinii de zi a edinei consiliului; b) analizeaz proiectele de hotrri care vor fi supuse consiliului spre dezbatere i adoptare i asigur fundamentarea acestora; c) pregtete desfurarea n bune condiii a lucrrilor edinelor consiliului, asigurnd ntocmirea n mod corespunztor a tuturor documentelor supuse dezbaterii; d) propune preedintelui convocarea edinelor extraordinare; e) supune aprobrii consiliului regulamentul de funcionare a acestuia; f) stabilete msurile necesare pentru aducerea la ndeplinire a hotrrilor consiliului judeean i analizeaz, periodic, stadiul ndeplinirii acestora. (2) Delegaia permanent ndeplinete orice alte atribuii stabilite prin lege sau prin regulamentul de funcionare a consiliului judeean, elaborat i aprobat cu respectarea normelor legale. (3) Modul de organizare i de funcionare a delegaiei permanente se stabilete prin regulamentul de funcionare a consiliului. (4) Secretarul judeului este i secretarul delegaiei permanente. ART. 69 La edinele delegaiei permanente poate asista prefectul sau reprezentantul acestuia. ART. 70 (1) Preedintele consiliului judeean este eful administraiei publice judeene i rspunde de buna funcionare a compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al consiliului judeean, precum i a agenilor economici de sub autoritatea consiliului. (2) Preedintele consiliului judeean reprezint judeul n relaiile cu celelalte autoriti publice, cu persoane fizice i juridice din ar i din strintate, precum i n justiie. (3) Aparatul propriu al consiliului judeean este subordonat preedintelui acestuia. ART. 71 (1) Preedintele consiliului judeean ndeplinete, n condiiile legii, urmtoarele atribuii principale: a) conduce edinele consiliului judeean i ale delegaiei permanente; b) asigur executarea hotrrilor consiliului judeean; c) sprijin activitatea instituiilor i a regiilor autonome de interes judeean; d) exercit atribuiile care revin judeului n calitate de persoan juridic; e) exercit funcia de ordonator principal de credite; f) ntocmete proiectul bugetului propriu al judeului i contul de ncheiere a exerciiului bugetar i le supune spre aprobare consiliului; g) numete, sancioneaz i elibereaz din funcie personalul din aparatul propriu al consiliului judeean, n condiiile legii; h) prezint consiliului, anual sau ori de cte ori este necesar, rapoarte cu privire la starea i activitatea administraiei judeului, precum i cu privire la starea economic i social a judeului. (2) Preedintele consiliului judeean ndeplinete i alte atribuii prevzute de lege sau ncredinate de ctre consiliul judeean. ART. 72 Preedintele consiliului judeean emite dispoziii cu caracter individual. Ele devin executorii dup ce au fost aduse la cunotin persoanelor interesate. ART. 73 (1) Fiecare jude i municipiul Bucureti au un secretar, salarizat din bugetul judeului, respectiv al

municipiului Bucureti. Secretarul este funcionar public i are studii superioare juridice sau administrative. Secretarul nu poate fi membru al vreunui partid sau formaiune politic, sub sanciunea eliberrii din funcie. (2) Numirea secretarului se face de ctre Departamentul pentru Administraie Public Local, la propunerea consiliului judeean, din iniiativa preedintelui acestuia, respectiv a primarului general al municipiului Bucureti. (3) Numirea se face pe baz de examen sau de concurs organizat, potrivit legii, de ctre preedintele consiliului judeean, respectiv de ctre primarul general, n termen de 45 de zile de la data la care postul a devenit vacant. Din comisia de examinare sau de concurs va face parte, n mod obligatoriu, un reprezentant al Departamentului pentru Administraie Public Local. (4) Emiterea dispoziiei de numire se va face n termen de cel mult 10 zile de la primirea propunerii. (5) Eliberarea din funcie, precum i sancionarea disciplinar a secretarului judeului se fac de ctre Departamentul pentru Administraie Public Local, numai la propunerea consiliului judeean, adoptat cu votul a cel puin dou treimi din numrul consilierilor n funcie, la iniiativa preedintelui acestuia sau a unei treimi din numrul consilierilor. (6) Secretarului judeului i sunt aplicabile n mod corespunztor dispoziiile prezentei legi privitoare la secretarul comunei i al oraului. (7) Secretarul judeului i cel al municipiului Bucureti exercit atribuiile care revin, potrivit legii, judeului i municipiului Bucureti n domeniile strii civile, autoritii tutelare i ocrotirii minorilor, coordonnd compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliului judeean sau, dup caz, al Consiliului General al Municipiului Bucureti, n al cror obiect de activitate intr aceste atribuii. ART. 74 (1) Dispoziiile prezentei legi privitoare la organizarea i funcionarea consiliilor locale, precum i cele cu privire la primar, cu excepia celor referitoare la atribuii, se aplic n mod corespunztor consiliului judeean i preedintelui acestuia. (2) Dizolvarea de drept a consiliului judeean, n cazul n care nu se ntrunete timp de 6 luni consecutiv, precum i n situaia n care numrul consilierilor s-a redus sub jumtate plus unul i nu se poate completa prin supleani, se comunic prefectului i Guvernului de ctre secretarul judeului. Dup efectuarea verificrilor necesare, Guvernul emite o hotrre prin care ia act de dizolvarea consiliului judeean. (3) Prevederile art. 24 alin. (5) i (6) se aplic n mod corespunztor. (4) Pe perioada n care consiliul judeean este dizolvat sau nu s-a putut constitui potrivit legii, problemele curente, aflate n competena preedintelui acestuia, se rezolv de ctre un mputernicit numit de Guvern, avnd calitatea de funcionar public. CAP. 6 Administraia public a municipiului Bucureti ART. 75 Sectoarele municipiului Bucureti se organizeaz ca subdiviziuni administrativ-teritoriale ale acestuia. ART. 76 Administraia public a municipiului Bucureti se realizeaz de ctre consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureti i Consiliul General al Municipiului Bucureti, ca autoriti deliberative, precum i de ctre primarii sectoarelor municipiului Bucureti i primarul general al municipiului Bucureti, ca autoriti executive, alese n condiiile Legii privind alegerile locale. ART. 77 (1) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureti funcioneaz n condiiile prevzute n prezenta lege pentru consiliile locale ale comunelor i oraelor i exercit atribuiile prevzute pentru acestea, cu excepia celor de la art. 20 alin. (2) lit. b), c), f), m), u), v) i x). Bugetele subdiviziunilor

administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureti se aprob de ctre consiliile locale ale acestora, cu acordul Consiliului General al Municipiului Bucureti. Atribuiile prevzute la art. 20 alin. (2) lit. g), h), i), j), k) i ) vor putea fi exercitate de ctre consiliile locale ale sectoarelor numai pe baza hotrrii Consiliului General al Municipiului Bucureti. (2) Consiliul General al Municipiului Bucureti se alege, se constituie i funcioneaz, n condiiile prevzute de dispoziiile prezentei legi i de cele ale Legii privind alegerile locale pentru consiliile locale, care se aplic n mod corespunztor. (3) Primarii i viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureti funcioneaz n condiiile prevzute de prezenta lege pentru primarii i viceprimarii comunelor i oraelor i exercit atribuiile stabilite prin prezenta lege pentru primarii i viceprimarii comunelor i oraelor, cu excepia celor prevzute la art. 44 alin. (1) lit. c), l) i m), care se exercit numai de ctre primarul general al municipiului Bucureti. (4) Hotrrile Consiliului General al Municipiului Bucureti i dispoziiile primarului general al municipiului Bucureti sunt obligatorii i pentru autoritile administraiei publice organizate n sectoarele municipiului Bucureti. (5) Primarul general al municipiului Bucureti mpreun cu primarii sectoarelor municipiului Bucureti se ntrunesc cel puin o dat pe lun, la convocarea primarului general, pentru a analiza modul n care sunt aduse la ndeplinire hotrrile Consiliului General al Municipiului Bucureti i dispoziiile primarului general al municipiului Bucureti, stabilind msurile corespunztoare. La edin particip i prefectul municipiului Bucureti. (6) Consiliul General al Municipiului Bucureti, primarul general i viceprimarii municipiului Bucureti exercit atribuiile prevzute de lege pentru consiliile locale, pentru primarii i viceprimarii comunelor i oraelor, care se aplic n mod corespunztor. (7) Autoritilor prevzute la alin. (1) i (2) le sunt aplicabile n mod corespunztor i prevederile art. 79 - 105, 123 i 124 din prezenta lege. ART. 78 Dispoziiile art. 106 - 121 privind pe prefectul judeului i Comisia administrativ se aplic n mod corespunztor i prefectului municipiului Bucureti i Comisiei administrative organizate pe lng prefectur. CAP. 7 Bunuri i lucrri Seciunea 1 Administrarea bunurilor ART. 79 Constituie patrimoniul unitii administrativ-teritoriale bunurile mobile i imobile care aparin domeniului public de interes local, domeniului privat al acesteia, precum i drepturile i obligaiile cu caracter patrimonial. ART. 80 Aparin domeniului public de interes local sau judeean toate bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt afectate unei utiliti publice, sunt de uz sau de interes public i nu au fost declarate de interes naional. Bunurile domeniului public de interes local sau judeean cuprind terenurile pe care sunt amplasate construcii de interes public local sau judeean, pieele, reelele stradale, parcurile publice, cldirile, monumentele de interes public local sau judeean, pdurile i lacurile care, potrivit legii, nu aparin domeniului public de interes naional. Pot aparine domeniului public de interes local sau judeean i alte bunuri dobndite de comun, ora sau jude, n condiiile legii. ART. 81 Domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale este alctuit din bunuri mobile i imobile - altele

dect cele prevzute la art. 80 - aflate sau intrate n proprietatea lor prin cile i mijloacele prevzute de lege. ART. 82 (1) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile i insesizabile. (2) Domeniul privat este supus dispoziiilor de drept comun, dac prin lege nu se prevede altfel. (3) Donaiile i legatele de bunuri cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, dup caz, judeean, cu votul a dou treimi din numrul membrilor acestuia. ART. 83 Toate bunurile aparinnd unitilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale i judeene li se prezint anual un raport asupra situaiei bunurilor. ART. 84 (1) Consiliile locale i cele judeene hotrsc ca bunurile ce aparin domeniului public sau privat, de interes local sau judeean, dup caz, s fie date n administrarea regiilor autonome i instituiilor publice, s fie concesionate ori s fie nchiriate. De asemenea, ele hotrsc cu privire la cumprarea i vnzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeean, n condiiile legii. (2) Vnzarea, concesionarea, nchirierea i locaia de gestiune se fac prin licitaie public, organizat n condiiile legii. (3) nstrinarea bunurilor aparinnd domeniului privat al comunelor, oraelor sau judeelor, schimburile de terenuri, delimitarea sau partajarea imobilelor aflate n indiviziune cu acest domeniu privat, renunrile la drepturi sau recunoaterile de drepturi n favoarea terelor persoane se fac pe baz de expertiz nsuit de consiliu. ART. 85 Consiliile locale i judeene pot contracta, n condiiile legii, lucrri i servicii de utilitate public, n limita sumelor aprobate prin bugetul local i judeean, dup caz, sau a listei publice realizate. ART. 86 Consiliile locale i cele judeene pot da n folosin gratuit, pe termen limitat, imobile din patrimoniul lor societilor i instituiilor de utilitate public sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, n scopul ndeplinirii unor activiti care satisfac cerinele cetenilor din comun, ora sau jude. Seciunea a 2-a Lucrrile publice ART. 87 Lucrrile de construcii i reparaii de interes public se execut pe teritoriul comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor numai n baza unor documentaii tehnico-economice avizate sau aprobate, dup caz, de consiliul local sau judeean, potrivit legii. ART. 88 Documentaiile de urbanism i amenajare a teritoriului privind comuna, oraul i judeul se elaboreaz, se analizeaz i se aprob n conformitate cu prevederile legii. ART. 89 Lucrrile aprobate vor fi atribuite, spre execuie, n baza licitaiei organizate n condiiile legii i cu respectarea strict a documentaiilor tehnico-economice aprobate. ART. 90 Consiliile locale i cele judeene pot hotr nfiinarea, n condiiile legii, a unor societi comerciale, asociaii, agenii i pot organiza alte activiti, n scopul executrii unor lucrri de interes local, cu capital social constituit prin aportul consiliilor i al altor persoane juridice i fizice. CAP. 8 Administrarea finanelor publice

Seciunea 1 Dispoziii comune ART. 91 (1) Finanele comunelor, oraelor i judeelor se administreaz n condiiile prevzute de lege, conform principiului autonomiei locale. (2) Autoritile administraiei publice locale au dreptul la resurse proprii, suficiente, proporional cu competenele ce le revin potrivit legii, de care pot dispune n mod liber. ART. 92 Veniturile administraiei publice locale i ale celei judeene sunt constituite din sursele realizate pe teritoriul acestora i din alte surse, n conformitate cu dispoziiile legale. ART. 93 (1) Repartizarea pe uniti administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozite i a transferurilor din bugetul de stat, stabilite anual prin legea bugetului de stat, se realizeaz de ctre consiliul judeean mpreun cu direcia general judeean a finanelor publice i controlului financiar de stat, dup consultarea primarilor i a reprezentanilor consiliilor locale. (2) Sumele repartizate unitilor administrativ-teritoriale conform alin. (1) se folosesc potrivit destinaiei i ealonrii stabilite prin bugetul aprobat de consiliul local sau judeean. ART. 94 Veniturile i cheltuielile unitilor administrativ-teritoriale sunt prevzute pentru fiecare an financiar n bugetele respective, aprobate de consiliul local sau, dup caz, de cel judeean, n condiiile legii. Seciunea a 2-a Venituri ART. 95 Consiliile locale i cele judeene asigur veniturile comunelor, oraelor i ale judeelor prin stabilirea de impozite i taxe locale sau judeene, dup caz, precum i prin alte surse stabilite potrivit legii. ART. 96 (1) Pentru funcionarea unor servicii publice locale sau judeene, create n interesul locuitorilor, consiliile locale i judeene stabilesc taxe speciale, potrivit legii. (2) Cuantumul taxelor speciale se stabilete pentru a acoperi cel puin sumele investite i cheltuielile curente de ntreinere a acestor servicii. ART. 97 (1) Taxele speciale se ncaseaz numai de la locuitorii care se folosesc de serviciile speciale prestate. (2) Prin regulamentul aprobat de consiliul local sau judeean, dup caz, se vor determina condiiile n care se pot percepe taxele speciale i de aprobare de ctre locuitorii interesai, precum i modul de repartizare a acestora pe locuitor. (3) Hotrrile luate de consiliile locale i judeene n legtur cu repartizarea taxelor speciale pe locuitor vor fi afiate, de ndat, la sediul acestora i vor fi aduse la cunotin prin orice mijloc de publicitate. (4) mpotriva acestor hotrri orice persoan interesat poate face contestaie, n termen de 15 zile de la afiarea acestora, constatat prin proces-verbal. Dup expirarea acestui termen, consiliul care a adoptat hotrrea se ntrunete i delibereaz asupra contestaiilor primite. ART. 98 Constatarea, aezarea i urmrirea ncasrii veniturilor bugetelor locale se realizeaz prin organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanelor sau prin organele proprii ale consiliilor locale i judeene, n condiiile legii. Seciunea a 3-a

Cheltuieli ART. 99 (1) n bugetele locale i cele judeene se nscriu, la cheltuieli, sumele destinate activitilor care se finaneaz de la aceste bugete, n condiiile legii. (2) Nici o cheltuial bugetar nu poate fi aprobat fr existena surselor de finanare. ART. 100 (1) Consiliile locale i cele judeene pot hotr, cu majoritatea a dou treimi din numrul membrilor ce le compun, contractarea de mprumuturi, n condiiile legii. mprumuturile vor fi prevzute n bugete dup votarea lor, mpreun cu celelalte mijloace de acoperire i de rambursare. (2) Hotrrile consiliilor privind contractarea mprumuturilor pe termen lung se supun aprobrii locuitorilor din unitile administrativ-teritoriale respective. (3) Hotrrile privind mprumuturile se pot aproba numai dac se constat c unitatea administrativ-teritorial poate garanta acoperirea i rambursarea acestora. ART. 101 n bugetele locale i judeene se nscriu, la capitolul cheltuieli, i sumele necesare pentru salarizarea preedintelui i a vicepreedinilor consiliilor judeene, primarilor, viceprimarilor, secretarilor, precum i pentru acordarea indemnizaiilor de edin pentru consilieri, n condiiile stabilite prin regulamentele acestor consilii pentru plata funcionarilor din aparatul propriu al consiliului local i judeean, precum i pentru reprezentare i protocol. Seciunea a 4-a ntocmirea, aprobarea i executarea bugetelor. ncheierea i aprobarea conturilor ART. 102 n fiecare buget local i judeean se va prevedea distinct fondul de rezerv din care se pot aproba credite suplimentare, potrivit legii, care se utilizeaz n cazul n care creditele deschise prin buget pentru necesiti curente nu sunt suficiente. ART. 103 (1) Proiectul de buget, ntocmit i publicat, este supus deliberrii consiliului respectiv, n prima edin, dup expirarea termenului de 15 zile de la data publicrii. (2) Proiectul este nsoit de raportul primarului sau al preedintelui consiliului judeean, dup caz, precum i de contestaiile depuse n termenul de 15 zile de la data publicrii proiectului. (3) Consiliul delibereaz, pronunndu-se i asupra contestaiilor, adoptnd proiectul de buget dup ce acesta a fost votat pe articole. ART. 104 Primarul i preedintele consiliului judeean ntocmesc, prin aparatul propriu, i prezint spre aprobare consiliilor contul de ncheiere a exerciiului bugetar. ART. 105 Dispoziiile cuprinse n acest capitol se completeaz cu prevederile Legii privind finanele publice. CAP. 9 Prefectul Seciunea 1 Prefectul judeului i al municipiului Bucureti ART. 106 (1) Guvernul numete cte un prefect, ca reprezentant al su, n fiecare jude i n municipiul Bucureti. (2) Prefectul este ajutat de un subprefect. La municipiul Bucureti, prefectul este ajutat de 2 subprefeci. (3) Numirea i eliberarea din funcie a prefecilor i a subprefecilor se fac prin hotrre a Guvernului.

(4) Pentru a fi numii n funcie, prefectul i subprefectul trebuie s aib studii superioare i vrsta de cel puin 30 de ani. (5) Pe toat durata ndeplinirii funciei de prefect i de subprefect, contractul de munc al acestora la instituiile publice sau la agenii economici cu capital majoritar de stat se suspend. ART. 107 Prefectul i subprefectul nu pot fi deputai sau senatori, membri n consiliul judeean i n consiliile locale sau primari i nu pot ndeplini o funcie de reprezentare profesional cu caracter naional, o alt funcie public sau o funcie ori o activitate profesional salarizat n cadrul regiilor autonome, societilor comerciale sau oricror organizaii ori uniti cu scop lucrativ. ART. 108 (1) n calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul vegheaz ca activitatea consiliilor locale i judeene i a primarilor s se desfoare conform legii. (2) ntre prefeci, pe de o parte, i consiliile locale, judeene i primari, pe de alt parte, nu exist raporturi de subordonare. ART. 109 Prefectul conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale din unitile administrativ-teritoriale. ART. 110 (1) Prefectul, ca reprezentant al Guvernului, ndeplinete urmtoarele atribuii principale: a) asigur realizarea intereselor naionale, respectarea legilor i a ordinii publice; b) exercit controlul cu privire la legalitatea actelor administrative ale autoritilor publice locale i judeene; c) avizeaz numirea sau eliberarea din funcie a conductorilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale din unitile administrativ-teritoriale; d) dispune luarea msurilor corespunztoare pentru prevenirea infraciunilor i aprarea drepturilor cetenilor, prin organele legal constituite; e) rspunde, n condiiile stabilite prin lege, de pregtirea i aducerea la ndeplinire a msurilor de aprare care nu au un caracter militar; autoritile militare i organele locale ale Ministerului de Interne au obligaia s informeze pe prefect asupra oricrei probleme care poate avea importan pentru jude; f) prezint, anual, Guvernului un raport asupra strii generale economice, sociale, culturale i administrative a judeului, inclusiv realizarea programului de guvernare. (2) Prefectul ndeplinete i alte atribuii prevzute de lege sau nsrcinri date de Guvern. ART. 111 (1) n exercitarea controlului cu privire la legalitatea actelor autoritilor administraiei publice locale i judeene, prefectul poate ataca, n faa instanei de contencios administrativ, actele acestora, precum i pe cele ale preedintelui consiliului judeean, cu excepia celor de gestiune curent, dac le consider ilegale. Actul atacat este suspendat de drept. (2) Cu 10 zile naintea introducerii aciunii, prefectul va solicita autoritilor administraiei publice locale i judeene, cu motivarea necesar, s reanalizeze actul socotit ilegal, n vederea modificrii sau, dup caz, a revocrii acestuia. (3) Introducerea aciunii de ctre prefect se face n termen de 30 de zile de la comunicarea actului, potrivit prevederilor art. 53 alin. (1) lit. h). Termenul de 30 de zile este termen de decdere. Aciunea este scutit de taxa de timbru. ART. 112 Prefectul prezint, anual, consiliului judeean sau Consiliului General al Municipiului Bucureti o informare cu privire la activitatea desfurat de serviciile publice descentralizate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale organizate n jude i n municipiul Bucureti. ART. 113

(1) Pentru ndeplinirea atribuiilor ce-i revin, prefectul emite ordine, n condiiile legii. (2) Ordinele care stabilesc msuri cu caracter tehnic i de specialitate sunt emise dup consultarea organelor sau a serviciilor de specialitate i sunt contrasemnate de conductorii acestora. ART. 114 Ordinul prefectului devine executoriu numai dup ce a fost adus la cunotin public, prin afiare i publicare cnd conine dispoziii normative, sau de la data comunicrii n celelalte cazuri. ART. 115 (1) Prefectura are un aparat tehnic de specialitate, a crui structur i atribuii se stabilesc prin hotrre a Guvernului. (2) Prefectul, subprefectul i aparatul propriu i desfoar activitatea n prefectur. Prefectura i, dup caz, consiliul judeean i aparatul propriu al acestuia i au sediul n Palatul administrativ, proprietate public de interes naional, care este situat n municipiul reedin de jude. (3) Persoanele din aparatul propriu al prefecturii i, respectiv, al consiliului judeean se supun reglementrilor cuprinse n statutul funcionarilor publici. Seciunea a 2-a Comisia administrativ ART. 116 (1) n fiecare jude i n municipiul Bucureti se organizeaz, pe lng prefecturi, Comisia administrativ. (2) Comisia administrativ este compus din: prefect - ca preedinte -, preedintele consiliului judeean sau, dup caz, primarul general al municipiului Bucureti, primarul municipiului reedin de jude i conductorii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale organizate la nivelul judeului i al municipiului Bucureti, precum i directorii sucursalelor regiilor autonome de interes naional din judeele respective. ART. 117 Comisia administrativ se convoac de ctre prefect, din proprie iniiativ, sau la cererea preedintelui consiliului judeean, respectiv a primarului general al municipiului Bucureti, trimestrial i ori de cte ori este necesar. La lucrrile comisiei vor fi invitai primari ai localitilor din jude, precum i orice alte persoane a cror prezen este apreciat ca necesar. ART. 118 (1) Comisia administrativ elaboreaz, anual, pe baza programului de guvernare, propriul program al judeului sau al municipiului Bucureti, pe care l comunic serviciilor publice descentralizate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale din unitile administrativ-teritoriale, regiilor autonome de interes naional i sucursalelor acestora din judeul respectiv, precum i, spre informare, autoritilor administraiei publice locale i judeene. (2) Comisia administrativ sprijin serviciile publice descentralizate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale organizate la nivelul judeului i al municipiului Bucureti, activitatea regiilor autonome de interes naional sau a sucursalelor acestora cu activiti pe teritoriul judeului, precum i pe cele ale administraiei publice judeene. ART. 119 (1) n activitatea sa, Comisia administrativ adopt, prin vot deschis, hotrri care se semneaz de ctre preedinte i sunt obligatorii pentru serviciile publice descentralizate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale organizate n judee i n municipiul Bucureti. (2) Lucrrile Comisiei administrative se realizeaz prin aparatul prefecturii. ART. 120 Divergenele dintre serviciile publice descentralizate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale organizate n judee sau n municipiul Bucureti i autoritile administraiei publice judeene se mediaz de

ctre Guvern. ART. 121 Ministerele i celelalte organe centrale au obligaia s comunice i prefecilor ordinele i celelalte dispoziii i ndrumri pe care le transmit serviciilor publice descentralizate. ART. 122 Asigurarea aducerii la ndeplinire a atribuiilor care revin Guvernului cu privire la administraia public local, inclusiv controlul exercitrii de ctre primar a atribuiilor delegate, se realizeaz de ctre Departamentul pentru Administraie Public Local, care propune Guvernului luarea msurilor corespunztoare. CAP. 10 Dispoziii tranzitorii i finale ART. 123 (1) n exercitarea mandatului, consilierii locali i judeeni, precum i primarii i viceprimarii sunt n serviciul colectivitii locale. (2) Consilierii locali i judeeni, primarii i viceprimarii se bucur de protecia acordat de legea privind statutul aleilor locali. ART. 124 (1) Primarii i viceprimarii, primarul general al municipiului Bucureti, preedinii i vicepreedinii consiliilor judeene, consilierii, secretarii i personalul din aparatul propriu al consiliilor locale i judeene rspund, dup caz, material, civil, administrativ sau penal, pentru faptele svrite n exercitarea atribuiilor care le revin, n condiiile legii. (2) Prevederile alin. (1) se aplic i prefecilor, subprefecilor i personalului din aparatul propriu al prefecturilor. ART. 125 Prefectul, subprefectul, preedintele i vicepreedinii consiliului judeean, primarul general al municipiului Bucureti, primarii i viceprimarii nu pot fi reprezentani ai statului n adunrile generale ale acionarilor de la societile comerciale cu capital majoritar de stat i nu pot face parte din consiliile de administraie ale regiilor autonome. ART. 126 (1) De la data intrrii n vigoare a prezentei legi i pn la noua organizare administrativ-teritorial a rii, sectorul agricol Ilfov se va numi judeul Ilfov. (2) Serviciile publice descentralizate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale din municipiul Bucureti funcioneaz i pentru judeul Ilfov. ART. 127 Defalcarea i trecerea n proprietatea comunelor, oraelor sau, dup caz, a judeelor, a bunurilor i valorilor de interes local din domeniul public i privat al statului se fac prin hotrre a Guvernului, n condiiile legii patrimoniului public i privat. ART. 128 (1) Pn la intrarea n vigoare a statutului funcionarilor publici, secretarul unitii administrativ-teritoriale poate contesta, la instana de contencios administrativ, actele privind eliberarea din funcie sau sancionarea sa disciplinar. (2) Secretarii consiliilor locale i judeene, n funcie la data prezentei legi, devin secretari ai comunei, oraului, subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului Bucureti, respectiv ai judeului n care funcioneaz, fr vreo alt formalitate. ART. 129 (1) Consiliile locale i judeene, precum i primarii alei n cursul unei legislaturi, ca urmare a dizolvrii

unor consilii sau devenirii vacante a unor posturi de primari, ncheie mandatul predecesorilor. (2) Prevederile alin. (1) se aplic i consiliilor i primarilor alei n cursul actualei legislaturi. ART. 130 Legea nr. 57/1968 privind organizarea i funcionarea consiliilor populare, Legea nr. 5/1990 privind administrarea judeelor, municipiilor, oraelor i comunelor pn la organizarea de alegeri locale i Hotrrea Guvernului nr. 932/1990 privind ndrumarul pentru aducerea la ndeplinire a prevederilor Legii nr. 5/1990, precum i orice alte dispoziii contrare se abrog. ART. 131 Prezenta lege intr n vigoare pe data constituirii autoritilor administraiei publice locale rezultate n urma alegerilor locale din anul 1996, cu excepia art. 14 i 61 care se aplic o dat cu publicarea legii n Monitorul Oficial al Romniei.