Leeswijzer 1 Leeswijzer Om het jaar brengt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) het Mobiliteitsbeeld

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Leeswijzer 1 Leeswijzer Om het jaar brengt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) het...

 • 1

  Leeswijzer

  Om het jaar brengt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) het Mobiliteitsbeeld uit met de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. Het Mobiliteitsbeeld laat zien hoe het autoverkeer groeit. Hoe het gebruik van het openbaar vervoer en de luchtvaart zich ontwikkelt. Of mensen meer zijn gaan lopen of fietsen. Of men meer of minder last heeft van files en verkeersdrukte. Welke ontwikkelingen er spelen in het goederenvervoer.

  Het Mobiliteitsbeeld geeft zowel een zo actueel mogelijk beeld van alle vervoerwijzen, als een schets van de ontwikkeling in de afgelopen tien jaar (in dit Mobiliteitsbeeld de periode 2010-2018). Het KiM verklaart de ontwikkelingen in die periode ook zoveel mogelijk.

  Het Mobiliteitsbeeld 2019 is opgedeeld in een aantal thema’s: personenvervoer, goederenvervoer, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, emissies en maatschappelijk belang. Hiernaast onderscheiden we de thema’s ‘kerngegevens mobiliteit’, met een tabel met belangrijke gegevens over de mobiliteit in Nederland, en ‘data en methodieken’, over het gebruik van gegevens en berekeningsmethoden die het KiM toepast.

  Een aanvullend thema is het Toekomstbeeld 2019-2024. Dit beschrijft de voor de mobiliteit verwachte ontwikkelingen in deze periode. Uiteraard zullen die ontwikkelingen ook impact hebben op de emissies door verkeer in Nederland. Vanaf 2019 publiceert het Planbureau voor de Leefomgeving elk jaar de Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Dat rapport geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van de totale CO2-uitstoot in Nederland.

 • 2

  Inhoudsopgave Leeswijzer ..................................................................................................................................................................... 1

  1 Personenvervoer ........................................................................................................ 7

  1.1 Algemeen ................................................................................................................................................................ 7

  1.2 Auto ...................................................................................................................................................................... 10

  1.3 Fiets en e-fiets ...................................................................................................................................................... 15

  1.4 Lopen .................................................................................................................................................................... 22

  1.5 Trein ...................................................................................................................................................................... 25

  1.6 Bus, tram, metro ................................................................................................................................................... 27

  1.7 Luchtvaart ............................................................................................................................................................. 29

  1.8 Multimodaal personenvervoer ............................................................................................................................. 32

  1.9 Mobiliteit van stedelingen .................................................................................................................................... 39

  Bronnen hoofdstuk 1 .................................................................................................................................................. 44

  2 Goederenvervoer...................................................................................................... 46

  2.1 Algemeen beeld goederenvervoer ....................................................................................................................... 47

  2.2 Verdeling over vervoerwijzen ............................................................................................................................... 51

  2.3 Wegvervoer .......................................................................................................................................................... 56

  2.4 Binnenvaart .......................................................................................................................................................... 59

  2.5 Spoorvervoer ........................................................................................................................................................ 60

  2.6 Pijpleidingvervoer ................................................................................................................................................. 61

  2.7 Zeehavens ............................................................................................................................................................. 62

  2.8 Luchthavens .......................................................................................................................................................... 66

  Bronnen hoofdstuk 2 .................................................................................................................................................. 70

  3 Bereikbaarheid ......................................................................................................... 71

  3.1 Bereikbaarheid op het hoofdwegennet ............................................................................................................... 72

  3.2 Maatschappelijke kosten files en vertragingen .................................................................................................... 83

  3.3 Maatschappelijke kosten van verstoringen op het spoor .................................................................................... 84

  3.4 Andere bereikbaarheidsindicatoren ..................................................................................................................... 87

  Bronnen hoofdstuk 3 .................................................................................................................................................. 93

  4 Verkeersveiligheid ................................................................................................... 94

  4.1 Ontwikkeling aantal verkeersdoden ..................................................................................................................... 95

  4.2 Ontwikkeling risico ............................................................................................................................................... 96

  4.3 Verkeersdoden per leeftijdscategorie .................................................................................................................. 97

  4.4 Ernstig verkeersgewonden ................................................................................................................................... 98

  4.5 Maatschappelijke kosten ...................................................................................................................................... 99

  Bronnen hoofdstuk 4 ................................................................................................................................................ 102

  5 Emissies ................................................................................................................. 103

  5.1 Ontwikkeling emissies 2010-2018 ...................................................................................................................... 104

  5.2 Aandeel verkeer en vervoer in totaal ................................................................................................................. 106

  5.3 Ontwikkeling per modaliteit ............................................................................................................................... 107

 • 3

  5.4 Aandelen en afgelegde afstand wegverkeer ...................................................................................................... 110

  5.5 Ontwikkeling personen-, bestel- en vrachtauto’s .............................................................................................. 111

  5.6 Vergelijking vrachtauto’s, binnenvaart en goederentreinen ............................................................................. 114

  5.7 Ontwikkeling samenstelling personenautopark ................................................................................................. 115

  5.8 Leeftijdsopbouw personenautopark .................................................................................................................. 116

  5.9 Nederland in Europa op het gebied van elektrische en plug-inhybrideauto’s ................................................... 117

  5.10 Andere elektrische wegvoertuigen .................................................................................................................. 119

  5.11 Maatschappelijke kosten .................................................................................................................................. 120

  Bronnen hoofdstuk 5 ................................................................................................................................................ 121

  6 Maatschappelijk belang .......................................................................................... 123