Led qu£ng co

  • View
    110

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Project

Text of Led qu£ng co

Mc Lc1 GII THIU CHUNG: .....................................................................................................................3 1.1 1.2 2 S lc v qung co: ...............................................................................................................3 Qung co t led: ......................................................................................................................5

GII THIU VI IU KHIN AT89C51: ......................................................................................8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6.1 2.6.2 S lt v vi iu khin: ...........................................................................................................8 Phn bit Vi x l v Vi iu khin: ..........................................................................................9 Phn loi vi iu khin: ............................................................................................................9 V Atmel Corporation: ........................................................................................................... 11 V h vi iu khin AT89 ....................................................................................................... 11 Vi iu khin AT89C51: ......................................................................................................... 13 Cng ngh CMOS: ......................................................................................................... 13 AT89C51: ....................................................................................................................... 13

3

Gii thiu IC TPIC6B595 ...............................................................................................................29 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 Khi qut v IC 6B595:.......................................................................................................... 29 S chn v chc nng ca cc chn IC 6B595:................................................................ 29 S logic ca IC 6B595: ..................................................................................................... 30 S nguyn l: ............................................................................................................ 30 S ng vo v ng ra: ................................................................................................ 31 Gin xung kch v xung ra: ....................................................................................... 32 Bng thng s ca IC 6B595: ........................................................................................ 32 Hnh nh thc t IC 6B595( loi N): .............................................................................. 33

4

Gii thiu ma trn led: ....................................................................................................................34 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 Lch s pht trin ca cng ngh LED:.................................................................................. 34 Gii thiu v ma trn LED ..................................................................................................... 35 Cu to ca ma trn LED: ...................................................................................................... 35 C s l thuyt: .............................................................................................................. 36 S khi: ..................................................................................................................... 37 s nguyn l hot ng ca LED 8x8: .............................................................................. 38

5

Thit k thi cng: ............................................................................................................................41

1

5.1 5.2 5.3 6

Mch nguyn l: ..................................................................................................................... 41 Mch layout: .......................................................................................................................... 42 Source code: ........................................................................................................................... 42

Ti liu tham kho: .........................................................................................................................46

Tng kt v cm n .................................................................................................................................47

2

1 GII THIU CHUNG:1.1 S lc v qung co:Khi nim: - Qung co l hnh thc tuyn truyn c tr tin thc hin vic gii thiu thng tin v sn phm, dch v, cng ty hay tng, qung co l hot ng truyn thng phi trc tip gia ngi vi ngi m trong ngi mun truyn thng phi tr tin cho cc phng tin truyn thng i chng a thng tin n thuyt phc hay tc ng n ngi nhn thng tin. - Qung co l nhng n lc nhm tc ng ti hnh vi, thi quen mua hng ca ngi tiu dng hay khch hng bng cch cung cp nhng thng ip bn hng theo cch thuyt phc v sn phm hay dch v ca ngi bn. - Qung co l mt hnh thc truyn thng marketing hu hiu nht. Cc loi hnh qung co ph bin: - Qung co thng hiu (brand advertising): Qung co xy dng thng hiu nhm xy dng mt hnh nh hay s nhn bit v mt thng hiu v lu di vi ni dung thng rt n gin. - Qung co a phng (local advertising): Thng bo khch hng rng sn phm ang by bn gn ni h, nhm li ko h n ca hng. - Qung co chnh tr (political advertising) Chnh tr gia thng lm qung co thuyt phc c tri b phiu cho mnh hoc ng h chnh kin, tng ca minh. Cc chin dnh vn ng tranh c tng thng M l mt v d in hnh. - Qung co hng dn (directory advertising)

3

y l hnh thc qung co nhm hng dn khc hng lm th no mua mt sn phm hoc dch v. (chng hn nh nin gim nhng trang vng). - Qung co phn hi trc tip (direct-respond advertising) Hnh thc qung co ny nhm bn hng mt cch trc tip, khch hng mua sn phm ch vic gi in thoi hoc email, sn phm s c giao n tn ni. - Qung co th trng doanh nghip (Business-to-business advertising) Khch hng mua nhm n l doanh nghip, cng ty ch khng phi l ngi tiu dng. Chng hn nh qung co cc sn phm l nguyn liu sn xut, hoc cc sn phm ch dng trong vn phng nh my. - Qung co hnh nh cng ty (institution advertising) Loi hnh qung co ny nhm xy dng s nhn bit v mt t chc, hay thu phc cm tnh hay s ng h ca qun chng i vi mt cng ty, t chc. - Qung co dch v cng ch (public service advertising) Thng l qung co h tr cho cc chng trnh, chin dch ca chnh ph (nh sinh k hoch, an ton giao thng ) - Qung co tng tc (interact advertising) y ch yu l cc hot ng qung co bng internet nhm n c nhn ngi tiu dng. Thng ngi tiu dng s tr li bng cch click vo qung co hoc ch l i. Cc phng tin qung co truyn thng: Qung co c chuyn i bng nhiu phng tin truyn thng khc nhau, nh: o Truyn hnh o Bo ch

4

o Internet o Pht thanh o Qung co trc tuyn o Qung co qua bu in o Qung co trn cc phng tin vn chuyn o Qung co qua n phm danh b doanh nghip o Qung co trn t ri, p phch, pano hay bng-rn o Qung co trn bao b sn phm o Qung co qua gi th trc tip o Qung co truyn ming o Qung co t n LED

1.2 Qung co t led:n led: Mc ch s dng: Kt hp n LED v mch in t to hiu ng nh sang, gy s ch v truyn t thng tin n khch hng hoc ngi i ng. Bn cnh , vi nhiu ng dng v u im , n LED bt u dn thay th dn cc loi n thng dng chiu sang. Bng hiu/ bng qung co LED: - Cu to: to thnh cc bng hiu c thng tin c nh ngi ta dung cc loi LED n vi nhiu mu sc to k t v hnh nh, dng mch in t iu khin s chp tt v to hiu ng nh sng mong mun. Bng in t c thng tin thay i c cn gi l bng qung bo hay mn hnh in t Led, c nhiu mu sc, nhiu cch hin th sinh ng, d dng thu ht s ch ca mi ngi. Do d dng thay i thng tin trn bng in t, nn y c xem nh l phng tin truyn t thng tin hin i, nhanh chng. - Phn loi:

5

o Bng indoor s dung tt trong nh,khng s dng ngoi tri c v khng d sng v khng chu c ma nng o Bng Outdoor , sng cao (khong 5000mcd/m2) kt cu chc chn chu c ma,nng. o Bng Semi-outdoor sng cao s dng tt ngoi tri , chu ma nng km, s dng thch hp cho lm bin hiu bng qung co di mi hin nh... - Mt s ng dng: o Lm bng hiu cho cc ca hng, trung tm thng mi o S dng trong trng hc: thng bo lch hc, tuyn sinh o Lm bng thng bo trong cc c quan hnh chnh: ngn hng, bu in, Cng ty x s kin thit, Uy ban nhn dn, chi cc thu o S dng trn ng giao thng: lm cng cho, thng bo tnh hnh giao thng o Lm bng qung co cho Cng ty, nh hng, showroom, siu th u im khi dng bng hiu/ bng qung co LED: - Tit kim nng lng: Mc tiu th in ca bin hiu bng n LED ch tng ng gn 1/5 (in xoay chiu) so vi n thng v lng nhit m chng ta ra hu khng ng k. Chng cng an ton hn khi s dng do c in th thp. Nu nh bng n thng ch pht sng hiu in th 110-220 V, th bng LED trng c th hot ng mc 3-24 V ( tit kim 10 n 40 ln). - Tui th bng n: n LED t tui th 50.000 - 100.000 gi (so vi khong 1.000 gi ca bng thng v 8.000 gi ca bng compact) v khng chy khi in ngun dao ng hng triu ln/giy. Ngi ta c th s dng n LED cng sut thp hn nhiu

6

so vi cc loi n khc m vn c ngun sng tng ng. Mt bng LED c cng sut 5 W cho nh sng tng ng mt bng thng cng sut 20 W - D gy ch : Bn tng thy cc bng n led chuyn ng ?Bn tng thy mt chic t ( xe hi ) khi mun xin ng thng nhp nhy n trc xe . l nhng ng dng nh trc tip vo tm l ca mi ngi . D n khng xy ra theo hng bn ang nhn nhng ch cn trong tm ph ca mt ( bn tri,bn phi,pha trn ) l theo qun tnh mi ngi u nhn n. - An ton v ph bin: Khng gy chy n nh n Neon C th thit k mi kch thc, cng nh vic tho ri v lp t nhanh chng, tin li nhiu a hnh. Mu sc a dng, ni bt, gy n tng tt. n Led thc s tr thnh cng ngh chiu sng tit kim qu nht trong giai on ny, nht l i vi lnh vc qung co. Vi tinh nng vt tri ca n, n Led s ha hn l cng ngh hin i v hiu qu nht. Tng quan v h thng: H thng bao gm mt con vi iu khin AT89C51 iu khin, 4 IC 6B595, v 4 bng led ma trn. Nhim v ca AT 89C51 l cung cp d liu hng cho 4 bng ma trn led, ng thi iu khin IC 6B595 qut ct. Sau y ln lt chng ta s tm hiu v cc thnh phn ca mch: AT89C51, IC 6B595 v ma trn led. Phn tip theo chng ta s c ci nhn tng quan v AT89C51, mt dn