LED Emir Sinan Masinski Fakultet u Tuzli

Embed Size (px)

Citation preview

Seminarski rad

SADRAJ Uvod........................................................................................................... ....................4 Ope karakteristike prednosti......................................................................................4 i

Kako radi Led ?.......................................................................................................... .....7 Primjena Led rasvjete..................................................................................................... 8 Oblici i karakteristike dioda..................................................................................... 9 Oblici i karakteristike sijalica....................................................................................13 led led

Ugradnja i instalacija................................................................................................... ..15 Ureaji za napajanje i kontrolu rasvjete.... .............................................................18 led

Led kontroler.................................................................................................... .............19 Led amplifer...................................................................................................... ............21 Touch panel screen....................................................................................................... 22 Optoelektronski senzori................................................................................................26

1

Seminarski rad

Konstrukcija optikih senzora.......................................................................................26 Optoelektronski pomjeraja...............................................................................27 Optoelektronski distance)....................................................................29 senzori

senzori(senzori dnevne Light boy za

Senzor koji zavisi od svjetlosti..........................................................................29 Senzor koji zavisi od dnevne kit......................................................31 svjetlosti

Automatsko svjetlo prostor......................................................................................32 Opis,funkcionalnost ureaja.........................................................................................32 Uvezivanje dvokanalnog prekidaa..........................................................................33 Podeavanje potenciometra VR1 VR2........................................................................34 Nekoliko simulacionih primjera rasvjete................................................................35

IR i led

Simulacija led svjetla....................................................................................................42 Simulacija prostora osvjetljenog proraun............................................43 led svjetlom i

Zakljuak.................................................................................................... ..................44 Literatura................................................................................................... ..................44

2

Seminarski rad

Popis slika Slika 1. Prednosti led diode...................................................................................................5 Slika 2. Izgled Aspho Led...................................................................................................6 Slika 3.1 Izgled Aspho Led...................................................................................................6 Slika 3.2 Izgled Ilex Led.......................................................................................................7 Slika 3.3 RGB (red,green,blue) ema led................................................................................7 Slika 3.4. Izgled Beriel, Elin, Led..........................................................................................8 Slika 3.5. Izgled Ture,Kurt, Led............................................................................................9 Slika 3.6 Izgled Actros,Ilamt,Adobe

3

Seminarski rad

Led..............................................................................9 Slika 3.7 Izgled Quark,Ghilea Led.....................................................................................10 Slika 3.8 Izgled Stina,Valborg Led.....................................................................................10 Slika 3.9 Izgled Linnar Led trake.......................................................................................12 Slika 5. Ugradnja u puni zid..................................................................................................13 Slika 5.1 Ugradnja u rigips zid..........................................................................................13 Slika 5.2. Primjer ugradnje..................................................................................................14 Slika 5.3. Ugradnja Linnar,ValborgLed trake u zid i plafon...............................................15 Slika 6. Ureaj za napajanje Led rasvjete IP67....................................................................16 Slika 6.1 Led kontroler ....................................................................................................... .17 Slika 6.2 ema led kontrolera ulaznim,izlaznim naponom i diodama.................................17 Slika 6.3 Led pojaalo [YC079].............................................................................................18 Slika 6.4 Nekoliko primjera izgleda Touch Panela za kontrolu Led rasvjete........................19 Slika 6.5 Primjer izgleda Touch Panela, modeliran u Catia..............................................20 Slika 7. Blok ema optikih senzora.....................................................................................23 Slika 7.1 Laserski senzor za detektovanje veliine i pomjeraja objekta...............................24 Slika 8. Optoelektronski senzor distance GP 2 YOA YK........................................................25 Slika 8.1 Senzor koji zavisi od dnevne svjetlosti...................................................................26 Slika 8.2. Senzor dnevne svjetlosti Light Boy Kit UP.........27 Slika 9. Mini ureaj za automatsko svjetlo u prostoru........................................................28 Slika 9.1 ema ureaja......................................................................................................... 29 Slika 9.2. Mini ureaj za automatsko svjetlo u

4

Seminarski rad

prostoru......................................................30 Slika 10. Izgled ovjeije (lijevo), ptiije(desno) perspektive.................................................33 Slika 10.1 Snimak ICKamerom...........................................................................................33 Slika 10.2 Led science simulations plava boja fotona svijetlosti............37 Slika 10.3 Led science simulations uta i svijetlo plava boja fotona svijetlosti............38 Slika 10.4 Led science simulations crvena i svijetlo ljubiasta boja fotona svijetlosti....39 Slika 11.2 Led science simulations plava boja fotona svijetlosti....40 Slika 11.3 Simulacija osvijetljene prostorije led svjetlom....41 Slika 11.4 Osvijetljene prostorije led svjetlom, mogunost ugla spektra irnja led..............42 Slika 11.5 Proraun simulirane prostorije led svjetlom...............43

UvodOpenito, dioda je nelinearni poluvodiki elektronski element (ili, rjee, elektronska cijev) s dva prikljuka koji posjeduje ispravljake osobine. Poluvodike diode se izvode na temelju pn-spoja ili, rjee, na temelju spoja metal-poluvodi. Diode se mogu razvrstati po materijalu na kojemu su raene (silicij, germanij, galij-arsenid, silicij-karbid) i po tipu (ispravljake, svjetlee, foto-diode, Zener diode, Schottky diode, tunel-diode itd.). Svjetlea dioda (en. LED - Light Emiting Diode, esto se naziva i LE dioda) je posebna vrsta poluvodike diode koja emitira svjetlost kada je propusno polarizirana, tj. kada kroz nju tee elektrina struja. Prilikom direktne rekombinacije para elektron-upljina, emitira se foton svjetla. Takvu osobinu imaju poluvodii galijev-arsenid (GaAs), galijev fosfid (GaP) i silicijev karbid (SiC). Ta pojava se naziva elektroluminiscencija. Boja emitiranog svjetla ovisi o poluvodiu, kao i o primjesama u njemu i varira od infracrvenog preko vidljivog do ultraljubiastog dijela spektra. LED (Light Emiting Diode) je elektronika komponenta koja pretvara elektrinu energiju u svjetlost. Sastoji se od poluvodikog chipa, pozitivnog i negativnog izvoda zalivenih u epoksi kuite koje odreuje oblik i optike karakteristike komponente. Razvoj LED dioda poinje od prve praktine primjene (1962 god), razvoj LED-a se ubrzano razvija paralelno irei prostor primjene. Razvoj se grubo

5

Seminarski rad

moe podijeliti na tri cjeline. Prvo su razvijene monokromatske LED diode (crvena, uta, zelena), a tek 1993. godine japanski znanstvenik Shuji Nakamora je uspio razviti LED diodu plave boje. Bazirana na tehnologiji plave LED diode 1997. godine je razvijena bijela LED dioda to je znailo i prekretnicu u irini primjene. Od tog vremena do danas razvoj je usmjeren na poveanje razine svjetla, tako da danas postoje LED diode sa svjetlosnim tijekom koji prelazi 120 lumena/W. S obzirom na njihove karakteristike te brzinu razvoja, LED diode predstavljaju izvor svjetla budunosti.

1.

Ope karakteristike i prednosti

LED diode su dizajnirane za nazivni napon 2-3,6V uz struju od 2030mA, to znai da im je potrebno manje od 0,1 W za rad. Za razliku od klasinih arulja, elektrinu energiju pretvaraju direktno u svjetlost odreene valne duine uz zanemarivo zagrijavanje. U pogledu trajnosti, uz odreene radne uslove, ivotni vijek prelazi 100 000 sati. Ne sadre ivu, staklo, tetne plinove, ni otrovne materijale te se mogu reciklirati. Zbog odlinih mehanikih karakteristika neosjetljive su na vibracije, udarce i ostala naprezanja. Zato svakodnevno se, sve vie i vie, tradicionalna rasvjetna tijela kao to su arulja s arnom niti, halogene ili florescentne arulje zamjenjuju LED rasvjetnim tijelima, prednosti Led diode su : - Uteda energije i do 80% - Izuzetno dug vijek trajanja (vie od 50.000 radnih sati) - svjetiljka je potpuno ekoloka - bez IR/UV zraenja - trenutno paljenje i ponovno paljenje - niska potronja energije, uteda energije i do 80% - svjetiljka je potpuno ekoloka bez prisutnosti plinova, ne sadri ivu i teke metale - nisko termiko optereenje - visoka otpornost na udarce i vibracije - svjetlost je usmjerena i nema svjetlosnog zagaivanja - male dimenzije vrlo niski trokovi odravanja - dobra svjetlosna iskoristivost sa tendencijom napretka - visoka iskoristivost u boji (6000K) - kuite izraeno od aluminija - na svjetiljku se izdaje garancija do 12 mjeseci zavisno od proizvoaa

2.

Kako radi LED ?

6

Seminarski rad

Svjetlosne diode temelje se na poluvodiima koji pretvaraju elektrinu struju direktno u svjetlost. Samo nekoliko milimetara dugaak, LED je korisna alternativa za klasine izvore svjetla u mnogim podrujima ope rasvjete gdje takoer otvaraju do sada nepoznate mogunosti i perspektive. LED dioda koja emitira svjetlo sastoji se od nekoliko slojeva poluvodikog materijala. Ukoliko je dioda pravilno prikljuena, svjetlo se proizvodi u jednom od ovih tankih slojeva, u aktivnom sloju. Nasuprot aruljama sa arnom niti koje proizvode kontinuirani spektar LED daje samo odreene boje, a da bi se npr. dobila bijela svijetlost, fosfor u LED-u se pobuuje emisijom svjetla plave diode kako bi davao uto svjetlo. Koncentracija fosfora se prilagoava na tu razinu, da se plavo i uto svjetlo mijeaju da bi se dobila bijela svjetlost sa indeksom uzvrata boje 80.

svjetlosti-led-diode/]

Slika 1. Prednosti Led diode [zaruljoteka.com/diode-za-emitiranje-

2. 1

Primjena Led rasvjete

LED rasvjeta koristi se za ureenje, dekoraciju ili osvjetljenje pojedinih elemenata ili povrina (stjenki, ploha i sl.), stvaranje ugodnijeg i luksuznijeg ambijenta, osiguravanja jakog osvjetljenja, atraktivnog ugoaja, modernog dizajna. LED rasvjeta prua viestruku funkcionalnost i izbor boja, ne ograniene mogunosti izvedbe i dizajna, najniu potronju energije u usporedbi sa postojeim standardnim rasvjetnim tijelima (arulja, neon, halogen i sl.) i ima garantirani vijek trajanja do 100 000 sati. Led rasvjeta uspjeno zamjenjuje klasinu rastronu rasvjetu. Usprkos neto veoj poetnoj cijeni , na duge staze LED rasvjeta se viestruko isplati. LED diode temelje se na poluvodiima koji pretvaraju elektrinu struju direktno u svjetlost. Samo nekoliko milimetara dugaak, LED je korisna alternativa za klasine izvore svjetla

7

Seminarski rad

u mnogim podrujima ope rasvjete gdje takoer otvaraju do sada nepoznate mogunosti i perspektive.

Slika 2. Izgled Led diode [ tehnomagazin.com/Tehno-magazinbr1/02b_LED_diode.htm]

3.

Oblici i karakteristike Led dioda

Teina u rasponu od : 0,017 kg 0,065 kg Snaga (power) od: 1 - 2 Watt Dimenzije : 20X24 mm Materijal: Aluminijum Crom Podrani napon: 5V- 24V Radna temperatura: -40 do 90 C Mogunost ugradnje: exterier, enterier Cijena: 2,7 KM

Slika 3. Izgled Aspho Led [art-rasvjeta.hr/download/]

Teina u rasponu od :0,060 kg 0,070 kg Snaga (power) od: 1 2 Watt Dimenzije : 13X25mm , 13X68mm, 20X67mm Materijal: Aluminijum Crom Podrani napon: 5V- 24V Radna temperatura: -40 do 90C Mogunost ugradnje: exterier, enterier Cijena: 3 KM

8

Seminarski rad

Slika 3.1. Izgled Aspho Led [art-rasvjeta.hr/download/ ]

Teina u rasponu od :0,061 kg 0,080 kg Snaga (power) od: 2 Watt Dimenzije : 30X26mm , 30X55mm, 20X67mm Materijal: Aluminijum Crom Podrani napon: 5V- 24V Radna temperatura: -40 do 90C Mogunost ugradnje: exterier, enterier Cijena: 3 KM

Slika 3.2. Izgled Ilex Led [art-rasvjeta.hr/download/ ]

Teina u rasponu od : 0,045 kg 0,070 kg Snaga (power) od: 2 Watt Dimenzije : 20X80mm , 20X69mm, 20X100mm Materijal: Aluminijum Crom Podrani napon: 5V- 24V Radna temperatura: -40 do 90C Mogunost ugradnje: exterier, enterier Cijena: 3 KM

9

Seminarski rad

Slika 3.3. RGB (red,green,blue) ema led [artrasvjeta.hr/download/ ]

Slika 3.4. Izgled Beriel, Elin, Led [art-rasvjeta.hr/download/ ]

Teina u rasponu od : 0,045; 0,050; 0,070 kg 0,090 kg Snaga (power) od: 2 Watt Dimenzije : 30X87mm , 40X67mm, 40X45mm, 102X30mm Materijal: Aluminijum Crom Podrani napon: 5V- 24V Radna temperatura: -40 do 90C Mogunost ugradnje: exterier, enterier Cijena: 3 KM

10

Seminarski rad

Slika 3.5. Izgled Ture,Kurt, Led [artrasvjeta.hr/download/ ]

Teina u rasponu od : 0,045; 0,050; 0,065 kg 0,090 kg Snaga (power) od: 2 Watt Dimenzije : 40X53,5mm , 40X52,2mm, 40X45mm, 22X46mm Materijal: Aluminijum Crom Podrani napon: 5V- 24V Radna temperatura: -40 do 90C Mogunost ugradnje: exterier, enterier Cijena: 3,5 KM

Slika 3.6. Izgled Actros,Ilamt,Adobe Led [artrasvjeta.hr/download/ ]

Teina u rasponu od : 0,130 0,230 kg Snaga (power) od: 1 Watt (350mA) 2 Watt (600 mA) Dimenzije : 40X53,5mm , 40X52,2mm, 40X45mm, 22X46mm Materijal: Aluminijum Crom Podrani napon: 5V- 24V

11

Seminarski rad

Radna temperatura: -40 do 90C Mogunost ugradnje: exterier, enterier Cijena: 3,5 KM

Slika 3.7. Izgled Quark,Ghilea Led [art-rasvjeta.hr/download/ ]

Slika 3.8. Izgled Stina,Valborg Led [artrasvjeta.hr/download/ ]

Pravougaoni i okrugli reflektori (sting, valborg) izrauju se od Aluminijuma (Al) i Croma (Cr), takoe mogu biti izraeni od Aluminijuma i Mesinga. Mogu biti sa podesivom glavom, koja omoguava irenje spektra svjetlosti u eljenom pravcu. Zbog izrade od kvalitetnih materijala imaju jako dug vijek trajanja.

12

Seminarski rad

Slika 3.9. Izgled Linnar Led trake [art-rasvjeta.hr/download/ ] Primjena ovakve vrste rasvjete Dekorativne rasvete najee susreemo u lokalima, restoranima, bioskopima, kafiima, koriste se za osvijetljenje stubita, indirektno osvetljenje za sputene plafone, za osvetljavanje gipsanih reljefa itd. Postoji mogunost postizanja i linijskog osvjetljenja, zavisnosti od udaljenosti izvora svjetlosti i povrine koju elimo osvjetliti. Koristi se za unutranju upotrebu, ugao emitovanja svjetlosti od 0 do 120 stepeni, napajanje je 12 V DC jednosmjerni napon.

3.1

Oblici i karakteristike led sijalica

13

Seminarski rad

Grlo: MR-16 Napajanje: 12 VDC Potronja: 1W Broj dioda: 18 Radni vijek: 100 000 radnih sati Dostupne boje: bijela, crvena, plava,zelena

Karakteristike: AT-ELSMB01-GU10 Napajanje: 230 VAC Potronja: 1.6W Boja: Bijela

Karakteristike: AT-ELSMB01-MR16 Napajanje: 12 VACPotronja: 1.6W Boja: Bijela

ATEL-nlpo2 Grlo: E27 Napajanje:240 VAC Potronja: 5W Broj dioda: 5x1W Radni vijek: 100 000 radnih sati Dostupne boje: bijela, topla bijela

Karakteristike: ATELpb16-3W1 Grlo: MR-16 Napajanje: 12 VAC Potronja: 3W Broj dioda: 1x3W Radni vijek: 100 000 radnih sati Dostupne boje: bijela, topla bijela

Karakteristike: atel-pb273w2 Veliina (mm): D50 LED Kol: 3X1W Napajanje :350 mA MATERIJAL: Aluminij Dostupne boje: Bijela, topla bijela

Slika 4. Oblici i karakteristike led sijalca [spectolux.com/catalog/index.php/cPath/40/]

4.

Ugradnja, Instalacija

14

Seminarski rad

Instalacija je jednostavna, brza i sigurna, veza se ostvaruje pomou vijaka tako proizvod moe biti stavljen u okvir za ugradnju prethodno ugraene posteljice u zidu. Montani okviri su osmiljeni kako bi elementi bili fiksni na bilo koju vrstu povrine. Specijalno dizajnirani vijci dozvoljavaju jednostavnu, brzu i sigurnu montau na bilo koju vrstu sputenog stropa ili gipskarton, rigips zida.

Slika 5. Ugradnja u puni zid [art-rasvjeta.hr/download/ ]

Slika 5.1. Ugradnja u rigips zid [art-rasvjeta.hr/download/ ]

Primjer ugradnje posteljica (montani kovir) za I - led diode i led sijalice, I-Led se postavlja u uvueni dio posteljice, koji su smjeteni uz

15

Seminarski rad

objekt. Nakon ispravnog pozicioniranje se odreuje, da li su spojeni na lokalni izvor napajanja, mora se obratit panja na precizno pozicioniranje montanog okvira ili posteljice za I Led, taj se prostor u montanom okviru mora maksimalno iskoristiti.

Slika 5.2. Primjer ugradnje [art-rasvjeta.hr/download/ ] Primjer ugradnje Led trake Linnar i Valborg u zid i plafon, princip ugradnje je slian kao i na predhodnom primjeru. Instalacija Linnar i

16

Seminarski rad

Valborg Led traka su jednostavne, brze i sigurne. Posebno dizajnirani vijci osiguravaju montau na bilo koju povrinu sputenog stropa ili nekog zida.

Slika 5.3. Ugradnja Linnar, Valborg Led trake u zid i plafon [artrasvjeta.hr/download/ ]

17

Seminarski rad

5.

Ureaji za napajanje i kontrolu led rasvjete

Napajanje za LED rasvjetu (LED trake i LED kontrolere, module) koristili bi, IP67 Napajanje: 12V / 15 W . Doputeno maksimalno trajno optereenje. U potpuno vodootpornom kuitu, koristi se za vanjsku i unutarnju ugradnju Cijena: 20 KM

Slika 6. Ureaj za napajanje Led rasvjete IP67 [spectolux.com/catalog/index.php/cPath/41]

Ureaj za LED napajanje s visokim stepenom zatite od kratkog spoja, proptereenja, itd. Snaga: 60W Stepen zatite: IP67 Ulazni napon: 110-250VAC Izlazni napon: DC12V Izlazna struja: 5A Power factor:>0.5 Total harmonic distortion THD82% Radna temp: -25 - 50(case outside surface temperature) Radna vlanost : 10-90% relative humidity Dimenzije: 145x63x37mm / Teina:178g Kuite: Aluminij Security approval: CE,FC,IP67

18

Seminarski rad

4.2 Led kontrolerKarakteristike:Cijena sa PDV-om 25,60 KM Specifikacije: Napajanje :12V DC Radna temperatura: -20 do +60 C Dimenzije : 62x35x23 mm Dimenzije pakiranja: 105x63x55 Masa: 50 g Masa sa ambalaom: 85g Izlaz: Tri CMOS izlaza sa otvorenim drainom Nain spajanja: Zajednika anoda Maksimalna izlazna struja: 2A svaka boja Funkcije: Ovaj kontroler omoguuje odabir jedne od 16 stacionarnih boja iji se intenzitet moe ugaati i 4 dinamika moda ija brzina izmjene se moe ugaati. Upozorenje: Ulazni napon ovog kontrolera je 12V, vii naponi e ga u veini sluajeva unititi. Garancija na ovaj ureaj je godinu dana, meutim iz garancije se iskljuuju situacije u kojima ureaj radi u preoptereenju, ili u agresivnoj sredini.

Slika 6.1. Led kontroler [spectolux.com/catalog/index.php/cPath/41] Gumb "On / Off": ukljuivanje / iskljuivanje kontrolera. Gumb "PAUSE": zadrati trenutni status, pritisnite ga ponovno Gumb "MODE + / M +": Unesite sljedei nain. Gumb "MODE - / M -": Povratak na prethodnu nain. Gumb "brzine / S": Brzina gore / dolje mijenja boju. (1 ~ 8 nivoa)

19

Seminarski rad

Gumb "BRIGHT / B": Podesite veliinu nivoa svjetline. (1 ~ 8 razina) Gumb "Reset": Vraanje na fabrike postavke, ako pritisnete ovaj gumb na 3 sekunde Radna temperatura: -20~60 stepeni Napajanje: DC 5-24V, Dimenzije: D210x40xV30mm Program: 29 razliitih modova osvjetljenja Maksimalna udaljenost sa koje se moe upravljati daljinski: 100m Podeavanje sjajnosti : 8 nivoa Izlaz: Tri mosfet izlaza sa otvorenim drainom, Maksimalna izlazna struja: 8A po kanalu.

Slika 6.2. ema led kontrolera ulaznim,izlaznim naponom i diodama [spectolux.com/catalog/index.php/cPath/41]

4.3

Led Amplifer (pojaalo)

Specifikacije: Napajanje :12V DC Radna temperatura: -20 do +60 C Dimenzije : 95x65x24 mm Dimenzije pakiranja: 137x81x54 Masa: 110 g Masa sa ambalaom: 145g Predvieno za spoj: Zajednike anode Maksimalna izlazna struja: 12A (4A svaka boja)

20

Seminarski rad

Funkcija: Koristi se za primanje RGB signala iz RGB LED kontrolera, pojaavanje signala i napajanja druge grupe RGB traka (ili drugih RGB rasvjetnih tijela) Upozorenje: Ulazni napon ovog kontrolera je 12V, vii naponi e u veini sluajeva unititi. Garancija na ovaj ureaj je godinu dana, meutim iz garancije se iskljuuju situacije u kojima ureaj radi u preoptereenju, ili u agresivnoj sredini. RGB pojaalo [YCO79] Cijena sa PDV-om: 47,80 KM

Slika 6.3. Led pojaalo [YC079] [spectolux.com/catalog/index.php/cPath/41]

4.4 Touch panel screenPomou Touch Panela screen-a upravljamo rasvjetom i ostalim aparatima (mogunost), upravljanje uspostavljamo beinom vezom. Veliina displey-a je 10 " odnosno 25 cm, zaslon je osjetljiv na dodir za upravljanje svim modulima. Vrlo jednostavna instalacija, jednostavno programiranje (bez raunara).

21

Seminarski rad

Potpuno beini, za napajanje koristi baterije. Jednostavno se mogu montirati na zid, koristi sve funkcije, kue, radnog prostora i jedinica kodova s jednom drugom u 1 konfiguracije. Postoji mogunost odabira izmjene displey-a za postavljanje svoje vlastite omiljene pozadine (fotografija, tipke, funkcije...). Ima mogunost odabira 6 razliitih jezika (EN-FR-DE-ES-IT-NL). Osnovne karakteristike Touch Panela Napajanje: 2 x AAA baterije Materijal okvira: Brueni aluminij Foto Veliina: 218x165mm Vidljivi fotografije Veliina: 210x154mm Dimenzije: 260x205x20mm

22

Seminarski rad

Slika 6.4. Nekoliko primjera izgleda Touch Panela za kontrolu Led rasvjete [cyclotouch.com.au/product_info.php?products_id=2469] Odailja: Odailja: Incorporated MARMITEK X-10/RF odailjaa Antena: Integrirana antena RF Raspon: do 30 m slobodnog prostora, do 15 m kroz podove i zidove Protokol: MARMITEK X-10 RF protokol Kontrolor: Broj konfiguracije: Maksimalno 2 Broj tipki: Maksimalno 30 po konfiguraciji Gumb Veliina: Mali (15x15mm) Srednja (25x15mm) Veliki (25x25mm) Minimalni boravak izmeu tipke: 4mm Razluivost zaslona: 255x255 toaka X rezolucije 0.9mm Y razluivost 0.7mm Memorija: Postavke se spremaju nakon gubitka napajanja Funkcije: Postavite kuu / jedinica kod, jedinice, jedinica OFF, ON, PROMJENA (preklopni), sve jedinice OFF, sve rasvjeta na DIM +, dim3 makronaredbe svaki s 4 funkcije 2 uspomene za gumbe i postavke a. Mem 1: s tvornike postavke b. Mem 2: prazno Tvornica reset Temperatura: -10 ~ 60 C (u radu) Cijena: 195 KM Touch panel screen zauzima jako bitnu ulogu u naem projektu, glavna uloga Touch panela screen-a je regulisanje koliine osvjetljenja u prostoru, u nekoj prostoriji npr. olska uionica ili neki drugi radni prostor, u kojem se nalazi 10 do 15 kolskih stolova ili nekih drugih radnih stolova. Koritenjem kombinacije Touch panel screen-a i elektronike moemo napravit ugoaj rasvjete, osvjetljenja tog prostora po elji, a da ne utie negativno na kolege koje ele jau ili slabiju svjetlost na svojim kolskim stolovima. Ako uzmemo kao primjer dvojice studenata koji sjede za istim kolskim stolom, ako jedan od te dvojice studenata eli jae osvjetljenje na svom radnom stolu ili na radnoj povrini , drugi eli slabije osvjetljenje, postoji mogunost rjeenja takvog problema. Na izborniku Touch panela screen-a nalazi se 10 do 15 brojeva, svaki od tih brojeva predstavlja radni sto ili neku radnu povrinu (zavisno koliko se stolova nalazi u prostoru) u tom prostoru. Odabirom nekog broja, bilo kojeg broja npr. broja 5, automatski Touch panel ulazi u

23

Seminarski rad

meni stola broj 5, u kojem postoji nekoliko opcija. Te opcije su : tri ponuene jaine svjetlosti slaba svjetlost, srednja svjetlost, jaka svjetlost (low, medium, high). Odabirom neke od ponuenih opcija na stolu broj 5 pojavit e se vidljiv rezultat. U koliko studentu ne odgovara ni jedna od te tri ponuene opcije, postoji rezervna opcija u obliku skale, koja ima oblik i funkciju digitalnog potenciometra, od minusa prema + koja je podjeljena na sitne dijelove. Minus - predstavlja slabu svjetlost , + predstavlja jaku svjetlost.

Ostvarivanjem kontakta na - ili + moemo podesiti ugoaj, jainu svjetlosti tano takvu kakvu elimo, da ne ometamo jainu svjetlosti drugom kolegi ili kolegama koji se nalaze ispred ili iza naeg stola. Nekoliko primjera izgleda jednog takvog Touch panel screen-a prikazan je na slici 20. Slika 20. Nekoliko primjera izgleda Touch Panela za kontrolu Led rasvjete. Prijedlog novog dizajna

24

Seminarski rad

Slika 6.5. Primjer izgleda Touch Panela, modeliran u Catia

5.

Optoelektronski senzori

Princip rada optoelektronskih senzora se zasniva na promjeni parametara optikog signala sa promjenom fizike veliine. Samim tim ovi senzori nemaju galvanske ili magnetne veze, ve samo optike. Zato se esto nazivaju i optiki senzori. Kod optikih senzora je postignuto: galvansko odvajanje, zatita od umova, mogunost merenja fizikih veliina, kako u oblasti malih tako i u oblasti velikih vrednosti, standardizacija izlaznog signala, visok kvalitet statikih i dinamikih karakteristika, itd. Optiki senzori se mogu upotrijebiti u svim uslovima djelovanja jakog magnetnog polja, visoke temperature, elektrinih umova i hemijske korozije, pa su mnogo fleksibilniji i pouzdaniji od klasinih senzora. Loe osobine su: sloenost izrade, obrade signala, zahtevaju optiku vidljivost izmeu prijemnika i predajnika, osetljivost na mehanike vibracije i relativno visoka cena.

25

Seminarski rad

Mjerena fizika veliina (npr. pomjeraj) je u vezi sa odreenim parametrom optikog signala koji je u sutini elektromagnetni talas sa frekvencijom 10131015 Hz . Promena parametara optikog signala, srazmjerno amplitudi mjerene fizike veliine, predstavlja modulaciju tog signala. Osnovni parametri optikog signala su: amplituda, frekvencija, faza, polarizacija i rasijavanje svjetlosnog toka. Modulatori koji se primenjuju u gradnji optikih senzora su optoelektronski modulatori. Kod njih se mijenjaju parametri optikog signala pomou elementa koji mijenja svoja optika svojstva, zahvaljujui delovanju naponskog ili strujnog signala.

5.1 Konstrukcija optikih senzoraOptiki senzori se sastoje od tri dijela: izvora svjetlosti, prijemnika i prenosnog medija. Izmeu izvora i prijemnika veze mogu biti optike ili elektrine. Na slici 1 su predstavljene dve blok eme razliitih izvedbi optikih senzora. U prvom sluaju unutranje veze su optike dok su spoljanje elektrine. Na ulaz senzora dovodi se elektrini signal koji pobuuje optiki izvor. Optiki signal iz optikog izvora se prenosi kroz optiki kabl do optikog prijemnika, na ijem se izlazu generie elektrini signal. U drugom sluaju unutranje veze su elektrine a spoljanje su optike. Na ulaz senzora dovodi se optiki signal koji pobuuje optiki prijemnik, koji zatim pretvara optiki signal u elektrini signal. Elektrini signal se pojaava i vodi na generator optikog signala.

a) unutranje veze optike, spoljanje elektrine b) unutranje veze elektrine, spoljanje optike [automatika.rs/index.php/baza-znanja/senzori/optoelektronskisenzor.html]

Slika 7. Blok ema optikih senzora, gde su:

Kao izvori svetlosti najee se koriste LED diode i laserske diode. Kod njih se emitovanje fotona ostvaruje prelaskom elektrona sa vieg na nii energetski nivo, tj. sa prelaskom iz provodne u valentnu zonu. Kod lasera je to stimulisana emisija a kod LED dioda spontana emisija. Zato laser daje snaniji optiki signal ueg frekventnog opsega i manje

26

Seminarski rad

vremenske konstante. Za praktinu primjenu u tehnici senzora povoljnije su LED diode zbog linearnije karakteristike, vee pouzdanosti i manje cijene. Svetlost koju zrae LED diode i laseri treba da je koherentna, tj. odreene talasne duine. LED diode najee emituju zelenu, crvenu i utu svetlost u vidljivom spektru od 380 nm do 750 nm, a ultraljubiastu (UV) i infracrvenu (IR) u nevidljivom delu spektra. Prijemnik svetlosti konvertuje optiku energiju u elektrini signal. U ove svrhe se mogu upotrebiti: fotodiode, fototranzistori, fotootpornici, fotopotenciometri, itd.

5.2 Optoelektronski senzori pomjeranjaVeina senzora pomaka koriste laser (Slika 2) kao izvor svjetlosti, umesto LED diode. Ovi izvori svjetlosti emituju vrlo precizan snop svetlosti. Svetlost se zatim fokusira uz pomo soiva i usmerava ka objektu. Takva svetlost se reflektuje od objekta i vraa nazad do detektora koji je osetljiv na pomjeraj objekta, tzv. PSD detektor (Position Sensitive Detector). Poto se objekat pribliava i udaljava od senzora, ugao reflektovane svjetlosti se mijenja, prouzrokujui na taj nain da se mjesto gdje svetlosni snop pada na detektor, mijenja. Sa preciznim laserskim snopom svetlosti, mesto pada reflektovane svetlosti na PSD detektoru se moe vrlo tano odrediti, sa vrlo malom grekom merenja. Rezultati ovog merenja se prenose na analogni izlaz.

Slika 7.1. Optoelektronski laserski senzor pomjeraja [automatika.rs/index.php/baza-znanja/senzori/optoelektronski-senzor.html] U sluaju sjajne i glatke povrine objekta veina laserskih senzora pomaka ima problema sa uspostavljanjem stabilnog stanja . Razlog

27

Seminarski rad

tome je to se komponente svetlosti razliito reflektuju. Za takvu detekciju koriste se posebni modeli laserskog senzora pomaka koji su tako konstruisani da mogu detektovati reflektovanu svetlost sa glatke povrine. Postoje laserski senzori koji mogu detektovati veliinu objekta i pomeraja preko koliine svetlosti iz svetlosnog snopa koju objekat prekine (Slika 3). Laserski snop se uspostavlja izmeu emitora i prijemnika, koji ima prorez na ulazu poznate irine. Iza proreza se nalazi CCD prijemnik koji reaguje na koliinu svetlosti koja padne na njega. Kada svetlosni snop ne prekida objekat, onda postoji vea koliina svetlosti koja padna na prijemnik. Kada objekat prekine dio putanje svetlosti onda se smanji koliina svijetlosti koja padne na prijemnik, i izlaz se mijenja. Na izlazu postoji linearna zavisnost izmeu stanja kada nita ne preseca svetlost, do stanja kada je snop potpuno prekinut.

objekta senzor.html] [automatika.rs/index.php/baza-znanja/senzori/optoelektronski-

Slika 7.2. Laserski senzor za detektovanje veliine i pomjeraja

28

Seminarski rad

6. Optoelektronski senzori (senzor distance) GP 2 YOA 02 YKSenzor distance na optikoj bazi sa analognim izlazom. Radi na principu triangulacije sa integrisanim PSD-ipom. Jednostavno upravljanje: moraju se postaviti +5 V i masa. Na Pin 1 lei pozitivan, analogni napon koji u zavisnosti od udaljenosti iznosi izmeu 0,4 - 2,8 V. Promjena napona nije linearna. Tehniki podaci: Tip: GP 2 YOA 02 YK Podruje mjerenja: 20 - 150 cm Radni napon: 5 V/DC Tolerancija: 0,5 cm. Senzor sa passenden prikljuni utika (10 cm dugaak) i 2 privrsneflane. Cijena: 61.5 KM

Slika 8. Optoelektronski senzor distance GP 2 YOA YK

[automatika.rs/index.php/search.html?searchword=senzor ]

6.1 Senzor koji zavisi od dnevne svjetlosti za nazidnu montauSa nazidnom montaom senzora koji zavisi od dnevne svjetlosti, vanjsko osvjetljenje ili unutarnje osvjetljenje nekog objekta e se brzo i jednostvno pretvoriti u automatik-svjetiljku koja ukljuuje i iskljuuje svjetlo zadanim vrijednostima. Sa LED-prikazom za precizno

29

Seminarski rad

podeavanje graninih tedne,lampe,energije.

vrijednosti

kod

sumraka.

Pogodno

i

za

Tehniki podaci: Dimenzije: (D x x V) 95 x 73 x 40 mm Nominalna struja: (omski teret) 10A/(induktivni teret) 3 A Nain zatite: IP44 Podruje podeavanja: 2 200 Lux Podruje temperature: -20 - +50 C Radni napon: 230 V/50 Hz Kanjenje pri ukljuivanju/iskljuivanju: ca. 30 sec. Karakteristike: Za utedu energije IP44 Cijena: 66.5 KM

Slika 8.1. Senzor koji zavisi od dnevne svjetlosti [automatika.rs/index.php/search.html?searchword=senzor ]

Senzor koji zavisi od dnevne svjetlosti Light Boy Kit UPOvaj senzor koji zavisi od dnevne svjetlosti je zahvaljujui svojim malim dimenzijama idealan za naknadnu ugradnju u postojee lampe ili u razvodne kutije. Za senzor svjetla koji se posebno ugrauje potrebno je samo izbuiti 12

30

Seminarski rad

mm rupu. lampi.

Kuie prekidaa odgovara mnogim postojeim kuitima

Tehniki podaci: Dimenzije: (D x x V) 62 x 39 x 24 mm Rasklopna snaga: 5 A/1000 VA Podruje podeavanja: (mogunost podeavanja bez stepena) 5 300 lx Radni napon: 230 V/50 Hz Pogodan za: sijalice/fluorescentne lampe/halogene i tedne lampe energije. Cijena: 59,00 KM

Slika 8.2. Senzor dnevne svjetlosti Light Boy Kit UP [automatika.rs/index.php/search.html?searchword=senzor ]

Oprema: sa prekidakim relejom. Karakteristike: Mogue naknadno ugraditi Podesiva vrijednost ukljuivanja Male dimenzije

31

Seminarski rad

7.

Automatsko svjetlo za prostor

Ovo je jedan mini-ureaj koji moe biti od koristi prilikom ulaska u mranu prostoriju. Napravljen je kao modul dvokanalnom IR prekidau i zbog toga se moe initi da je stvar malo izmakla kontroli kada govorimo o jednostavnosti izrade jer se ipak radi o jednostavnom (ali pametnom) prekidau za svjetlo sa tajmerom. Bilo kako bilo, ureaj je modularan i beian a to su bila dva preduslova za njegovu realizaciju i ugradnju u neku prostoriju. Ovaj modul se sastoji iz nekoliko kljunih komponenti: -Dvostruki izvor napajanja: 8,4V za IR LED-ice senzora i 5V za sve ostalo -Mjerenje intenziteta dnevnog svjetla sa LDR CdS elijom na A/D konvertoru PIC12F675 mikrokontrolera tako da se svjetlo ne ukljuuje u toku dana (za uvanje energije - Sharp IS471F senzor za detekciju prepreke sa dvije predajne IR LED-ice i dodatno IR soivo za fokusiranje za vei domet senzora) -Trea IR LED za emitovanje RC5 signala simuliranog daljinskog upravljaa

Slika 9. Mini ureaj za automatsko svjetlo u prostoru [elektronika.ba/757/automatsko-svjetlo-za-hodnik/]

7.1 Opis,funkcionalnost,ureajaKao to je ve ranije reeno, ovo je dodatak mom dvokanalnom IR prekidau kojem je za rad potreban IR daljinski. To nije problem jer

32

Seminarski rad

moemo veoma lako simulirati IR daljinski sa PIC-om i jednom IR predajnom diodom. Stoga, ovaj dodatak alje IR kodove za ON i SLEEP instrukciju Dvokanalnom IR prekidau na svaku detekciju prepreke (vrata) i time ukljuuje svjetlo i postavlja ga u SLEEP reim to znai da e se ono automatski iskljuiti nakon 1-2 minute. Pored toga ovaj modul vri mjerenje nivoa dnevnog svjetla i odluuje da li e se svjetlo uopte ukljuiti ili ne i posjeduje dugme za programiranje Dvokanalnog IR prekidaa.

7.2 Uvezivanje Dvokanalnog IR prekidaaNakon ukljuenja ureaja na napajanje potrebno je uperiti predajnu IR diodu prema Dvokanalnom IR prekidau i podesiti ga u reim programiranja. Pritisnuti dugme Sw1 na dodatku kada e on zapoeti slanje 5 IR kodova i time isprogramirati Dvokanalni IR prekida. Ovi kodovi su za ukljuenje "ON - A" i aktivaciju "SLEEP" tajmera.

33

Seminarski rad

hodnik/]

Slika 9.1. ema ureaja [elektronika.ba/757/automatsko-svjetlo-za-

7.3 Podeavanje potenciometara VR1 i VR2Na shemi vidimo dva potenciometra VR1 i VR2. Jedan se koristi zapodeavanje udaljenosti prepreke za IS471F senzor (VR2) dok se drugi koristi za podeavanje nivoa dnevnog svjetla dan/no (VR1). Ovaj drugi potenciometar VR1 se mora podesiti tako da ureaj "misli" da je no ak i kada je sijalica u hodniku (mjestu gdje je ureaj ugraen) ukljuena. Imao sam sree sa ovim jer CdS elija moe da detektuje ovu razliku. U

34

Seminarski rad

softveru je implementirana i vremenska odgoda "proglaenja" dana tako da i kada se svjetlo ukljui i obasja CdS eliju tako ona "misli" da je trenutno dan, svjetlo e se i dalje ukljuivati odnosno IR kodovi e se slati i narednih 4-5 minuta.

Slika 10. Mini ureaj za automatsko svjetlo u prostoru [elektronika.ba/757/automatsko-svjetlo-za-hodnik/] Ploica za PIC mikrokontroler i dvostruko napajanje, PIC mikrokontroler simulira daljinski upravlja tako to salje standardne RC5 kodove, mjeri jainu dnevnog svjetla i odluuje da li e se svjetlo ukljuiti prilikom detekcije prepreke ili ne. Na ovoj ploici takoe imamo dvostruki izvor napajanja. Jedan je neregulisan i uzima se direktno sa grecovog spoja ispravljaa. On otprilike iznosi 8,4V to odgovara naponu sekundara transformatora pomnoenog sa kvadratnim korijenom od dva. Nama je potreban ovaj malo vei iznos napajanja da bi poveali domet predajnih IR LED-ica za senzor koji detektuje prepreku ime dobijamo vei domet detekcije. Drugi izvor napajanja je uzet sa iste take 8,4V koji se dalje sputa na 5V sa LM78L05 regulatorom.

8.

Nekoliko primjera simulacije projekta Led rasvjeta

35

Seminarski rad

Simulaciju smo radili u programu Virtual Lighting Simulator, koristitili smo primjer kolske uionice classroom, pokazali smo 4 primjera, u kojem su navedene karakteristike prostora za sva 4 primjera, karakteristike su razliite. U obzir smo uzeli rasvjetni sistem, zidnu refleksiju, stropnu refleksiju, boju ploe (table), takoe smo uzeli i vremenske uslove to su jedan od bitnijih faktora. U primjeru 1, regulacija prebacivanja svjetlosti je kompletno ukljuena, sva mogua rasvjetna tijela su ukljuena i to je prikazano na Slika 30. Izgled ovjeije (lijevo), ptiije(desno) perspektive, na slici 30. prikazan je snimak IC kamerom, u kojem vidimo minimalnu i maksimalnu jainu svjetlsoti. U primjeru 2 regulaciju prebacivanja od 3 moda, 2 moda su iskljuena, 1 mod prebacivanja je ukljuen (srednji red stolova) prikazan na slici 31. Slika 31. Izgled ovjeije (lijevo), ptiije(desno) perspektive, slika 31. predstavlja snimak snimljen ic kamerom u kojem vidimo jainu svjetlosti u prostoriji. U primjeru 3 regulacija prebacivanja od 3 moda, 2 moda su ukljuena, 1 mod je iskljuen (srednj red) suprotnost od primjera 2, prikazan na slici 32 i slici 33. U primjeru 4, od 3 moda svjetlosti samo jedan je iskljuen, druga 2 su ukljuena, prikazano na slici 33 i slici 33. Ovom simulacijom, odnosno ovim primjerom pokazali smo kako se znatno mijenja jaina svjetlosti u pojedinim dijelovima prostorije i u dijelovima prostorije koji su osvijetljeni i koji nisu osvijetljeni. Nekom od regulacije 3 moda svjetlosti, kako i na koji nain moemo osvijetliti samo onaj dio prostorije koji nam je potreban (radi utede energije). Takoe smo pokazali snimak ic kamerom, gdje tano vidimo minimalnu jainu svjetlosti u lux-ima i maksimalnu jainu svjetlosti. Virtualni Rasvjetni Simulator razvija kompanija Building Technologies, to je odjel za zatitu okolia energetskih tehnologija, nalazi se u Earnest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory. To nam omoguuje da brzo i lako vidimo uinke kljunih parametara u podeavanju svjetlosti i elektrinu rasvjetu dizajna. Sadri vrlo velik broj izvedenih slike, koje su proraunate od simulacijskog softvera. Baza podataka je organizirana u dva glavna modula, modula danjeg svjetla koji sadri slike malog uredskog prostora, a elektrina rasvjeta modul koji sadri slike Uionica, mali poslovni prostor, veliki Open Office prostora, Veliki Box-type skladita. Danje svjetlo modul fokusira na kljune parametre danjeg svjetla, a elektrina rasvjeta modul fokusira na kljune parametre za elektrinu rasvjetu.

36

Seminarski rad

Simulaciju smo radili u programu Virtual Lighting Simulator, koristitili smo primjer kolske uionice classroom Primjer 1. karakteristike prostora Rasvjetni sistem Zidna refleksija Stropna refleksija Boja Ploe, (tabla) Vremenski uslovi Regulacija/prbacivanje Elektrino svjetlo (LED) 60% 80% Zelena (green) Djelimino oblano On/On/On

Slika 10.1. Izgled ovjeije (lijevo), ptiije(desno) perspektive[gaia.lbl.gov/vls/]

Slika 10.2. Snimak IC- Kamerom [gaia.lbl.gov/vls/]

Primjer 2.

37

Seminarski rad

karakteristike prostora Rasvjetni sistem Zidna refleksija Stropna refleksija Boja Ploe, (tabla) Vremenski uslovi Regulacija/prbacivanje Elektrino svjetlo (LED) 60% 80% Zelena (green) Djelimino oblano Off/On/Off

[gaia.lbl.gov/vls/]

Slika 10.3. Izgled ovjeije (lijevo), ptiije(desno) perspektive

Slika 10.4. Snimak IC- Kamerom [gaia.lbl.gov/vls/]

Primjer 3.

38

Seminarski rad

karakteristike prostora Rasvjetni sistem Zidna refleksija Stropna refleksija Boja Ploe, (tabla) Vremenski uslovi Regulacija/prbacivanje Elektrino svjetlo (LED) 60% 80% Zelena (green) Djelimino oblano On/Off/On

Slika 10.5. Izgled ovjeije (lijevo), ptiije(desno)perspektive[gaia.lbl.gov/vls/]

Slika 10.6. Snimak IC- Kamerom [gaia.lbl.gov/vls/]

Primjer 4.

39

Seminarski rad

karakteristike prostora Rasvjetni sistem Zidna refleksija Stropna refleksija Boja Ploe, (tabla) Vremenski uslovi Regulacija/prbacivanje Elektrino svjetlo (LED) 60% 80% Zelena (green) Djelimino oblano Off/On/On

Slika 10.7. Izgled ovjeije(lijevo) i ptiije(desno) perspektive[gaia.lbl.gov/vls/]

Slika 10.8. Snimak IC- Kamerom [gaia.lbl.gov/vls/]

8.1 Simulacija led svjetla40

Seminarski rad

Simulacija je raena u programu Led science simulations, simulacijom smo pokazali na koji nain nastaje led svjetlost, tj. od ega zavisi i koliki je potreban napon da bi Led svjetlost nastala. U dole navedenih nekoliko primjera vidimo kako led svjetlost mijenja boju u zavisnosti od promjene ulaznog napona input voltage i band gap (eV) ukoliko odaberemo minimalni ulazni napon od 2,52 (V) foton svjetlosti poinje da se kree u smjeru od P do N spoja tj. u smjeru kazaljke na satu. Boju Led svjetla podeavamo promjenom veliine band gap-a i ulaznog napona koji mora biti vei od 2,52 (V). Vrijednost band gap a moemo odabrati po vlastitoj elji u granicama opsega koje se kreu od 0,50 2,00 Wg(eV). Prilikom izrade projekta led rasvjeta ovu simulaciju moemo iskoristiti, ukoliko elimo napraviti poseban ugoaj u nekom prostoru, ambijentu tako da moemo promijeniti i boju svjetla po elji u granicama spektra,boja.

Slika 10.9. Led science simulations plava boja fotona svijetlosti[Scienceshareware.com]

41

Seminarski rad

Primjer raen u programu Led science simulations, simulacijom smo pokazali na koji nain mijenjamo boju svjetlosti. Promjenom napona i band gap smo dobili svijetlo utu i svijetlo plavu svjetlost. Slika 11.

Slika 11. Led science simulations uta i svijetlo plava boja fotona svijetlosti [Scienceshareware.com]

42

Seminarski rad

Primjer raen u programu Led science simulations, simulacijom smo pokazali na koji nain mijenjamo boju svjetlosti. Promjenom napona i band gap smo dobili svijetlo ljubiastu i crvenu svjetlost. Slika 11.1

Slika 11.1. Led science simulations crvena i svijetlo ljubiasta boja fotona svijetlosti [Scienceshareware.com]

43

Seminarski rad

8.2

Simulacija prostora osvijetljenog led svijetlom u programu Dialux

Simulacija je raena u programu Dialux, simulacijom smo pokazali raspored Led dioda, simulacija prikazuje osvijetljeni prostor u 3Dmodelu na dole prikazanim slikama. Uradili smo analizu i proraun svih komponenata prikazanog prostora i ukupno iskoritenje snage Led dioda (W) po jednom metru kvadratnom u odnosu na osvjetljenje.

html#]

Slika 11.2. Simulacija osvijetljene prostorije led svjetlom [ dial.de/CMS/English/Articles/DIALux/Download/Download_d_e_fr_it_es_cn. Primjer simulacije, raena u programu Dialux, simulacijom smo

44

Seminarski rad

pokazali raspored Led dioda, simulacija prikazuje osvijetljeni prostor u 3D-modelu.

Slika 11.3. Simulacija osvijetljene prostorije led svjetlom, mogunost ugla spektra irnja led svjetlosti [ dial.de/CMS/English/Articles/DIALux/Download/Download_d_e_fr_it_es_cn.html#]

45

Seminarski rad

Primjer simulacije, raena u programu Dialux, simulacijom smo pokazali raspored Led dioda, simulacija prikazuje osvijetljeni prostor u 3D-modelu, jedan od primjera prorauna nekog objektaLed rasvjete.

Slika 11.4. Simulacija osvijetljene prostorije led svjetlom pripreme za proraun [ dial.de/CMS/English/Articles/DIALux/Download/Download_d_e_fr_it_es_cn.h tml#]

46

Seminarski rad

Slika 11.5. Proraun simulirane prostorije led svjetlom [ dial.de/CMS/English/Articles/DIALux/Download/Download_d_e_fr_it_es_cn.html #]

47

Seminarski rad

8.0

Zakljuak

Opisom projekta Led rasvjete, moemo vidjeti u kolikoj se mjeri neki klasini sistem moe unaprijediti dodavanjem niza komponenti, kao to su mehanike, elektronike i elektrotehnike komponente. Povezivanjem svih tih dijelova u sutini dobijamo pametan sistem tj. Mehatroniki sistem koji zavisi od ovjeka i njegove odlunosti o upotrebi jednog takvog sistema.Jedan od ciljeva takvog sistema je ekonomska opravdanost, da li je isplativo gradit sistem ili ne. Ako uzmemo u obzir utedu el. Energije sa led diodama u zavisnosti od povrine prostora i ugoaja koji moemo sebi napravi pomou ovog sistema, izgradnja jednog takvog sistema je opravdana i ekonomski isplativa. Poznato je da svakodnevno se, sve vie i vie, tradicionalna rasvjetna tijela kao to su arulja s arnom niti, halogene ili florescentne arulje zamjenjuju LED rasvjetnim tijelima jer se ugradnja takvih rasvjetni tijela je opravdana sa ekonomske strane jer za neko vrijeme su isplativa.

9.0 Literatura http://boleroled.com/led-rasvjeta/led-rasvjeta-vanjske-iunutrasnje-led-svjetiljke/# www.google.com www.Elektronika.ba www.Wikipedia.com http://art-rasvjeta.hr/download/ http://www.spectolux.com/catalog/product_info.php/cPath/1_ 35/products_id/190 http://www.brenum.hr/led_rasvjeta.php http://gaia.lbl.gov/vls/ http://www.cyclotouch.com.au/product_info.php? products_id=2469 http://www.prggin.hr/led/trake.php48