Click here to load reader

LDJKTLP JTUSB JWBOKF J QSPGFTJPOBMOJ bib.irb.hr/datoteka/ ... 133 +AKO SAM KROZ AKCIJSKO ISTRAxIVANJE POéELA OSTVARIVATI VRIJEDNOSTI NASTAVE USMJERENE NA DIJETE 3ANJA -ANDARIë /SNOVNA

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LDJKTLP JTUSB JWBOKF J QSPGFTJPOBMOJ bib.irb.hr/datoteka/ ... 133 +AKO SAM KROZ AKCIJSKO...

 • Education and Teacher Training Agency

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • NAKLADNIK

  Agencija za odgoj i obrazovanje Donje Svetice 38, 10000 Zagreb www.azoo.hr

  ZA NAKLADNIKA

  © Agencija za odgoj i obrazovanje

  UREDNIK

  ZBORNIK PRIREDILE

  RECENZENTI

  PRIJEVOD

  LEKTURA

  KOREKTURA

  OBLIKOVANJE I SLOG

  TISAK

  Teovizija d.o.o.

 • Zagreb, 2011.

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Alan Markowitz . . . . . . 11

  Tim Cain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Jack Whitehead

  . . . . . . . . .

  Branko Bognar

  . . . . . . . . . . . . . . . .

  Marie Huxtable

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . .

 • Poticanje kreativnosti u nastavi engleskoga jezika. . . . . . . . . . 101

  engleskoga jezika”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

  . . . . . . . . . . . . . .

  vještina govorenja i pisanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • 133

  kolegica koje isto tako predaju strani jezik.

  Video 1.

 • U NASTAVI ENGLESKOGA JEZIKA

  Moodle

  gice i kolege iz drugih škola i njihovo djelovanje upoznala prvo preko

 • OSTVARIVATI VRIJEDNOSTI NASTAVE USMJERENE NA DIJETE

  u središte nastavnog procesa postavljen je kognitivni aspekt nastave,

  Didaktika

  nastave.

 • U NASTAVI ENGLESKOGA JEZIKA

  popunjavali nakon nastave.

  postupci na nastavi trebaju

 • OSTVARIVATI VRIJEDNOSTI NASTAVE USMJERENE NA DIJETE

  sve objasni

  sloboda.

  sebi. Shvatila

 • 138 U NASTAVI ENGLESKOGA JEZIKA

  1.

  Kako ostvariti nastavu engleskog jezika usmjerenu na

  1

 • OSTVARIVATI VRIJEDNOSTI NASTAVE USMJERENE NA DIJETE

  CILJEVI I KRITERIJI

  prema tim potrebama

  Ostvariti smislenost nastavnog procesa

  Projektna nastava

  Promatranje i snimanje nastave

  Analiza nastave

  Nastavne aktivnosti

  PODACI

 • U NASTAVI ENGLESKOGA JEZIKA

  slova, dogovaranje pravila ponašanja u svojoj skupini, opis pozitivnih

 • OSTVARIVATI VRIJEDNOSTI NASTAVE USMJERENE NA DIJETE

  pred

  Slika 1.

 • U NASTAVI ENGLESKOGA JEZIKA

  Slika 2.

  jala dati do znanja kako je u redu pogriješiti, no ono što je najbitnije

 • OSTVARIVATI VRIJEDNOSTI NASTAVE USMJERENE NA DIJETE

 • U NASTAVI ENGLESKOGA JEZIKA

  Didaktika

  Alinea.

  Living educational theorising: How I developed a more democratic educational practice

  All you need to know about action research.

  Doing and writing action research. Los

  Didaktika

  Freedom to Learn

  therapy.

  The refelctive practicioner: How professionals think in action.

  na.

 • OSTVARIVATI VRIJEDNOSTI NASTAVE USMJERENE NA DIJETE

  Cam