of 43 /43
LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013

LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

  • Upload
    vonga

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA)...

Page 1: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

LATIHAN PENGGUNAAN ASASOUTLOOK WEB APP (OWA) 2013

Page 2: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Kandungan

• Pengenalan• E-mail• Calendar(Kalendar)• People(Kenalan)• Tasks(Tugasan)• Menukar KataLaluan

2

Page 3: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Pengenalan

• OWAatau namapenuhnyaOutlookWebAppmembolehkan andamenyemake-mel1GovUCanda dalam talian pada bila-bila .OWAkelihatan seperti dan berkongsibeberapa ciri-ciri denganMicrosoftOutlook.Mereka berbeza keranaOutlookWebAppdiaksesmenggunakan pelayar internet,manakalaMicrosoftOutlookdipasangdandijalankan pada komputer.

• OWAboleh diakses bila-bilamasadan dimana-manamenggunakan PC,komputer riba,peranti ataumudahalih selagi andamempunyai sambungan Internetdanpelayarinternetterkini

3

Page 4: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Layari email1GovUCmenggunakan alamat:https://webmail.1govuc.gov.my

Tips:Pengguna digalakkan menggunakanbrowserInternetExplorerv9.0ke atas atauGoogleChromever 40.0ke atas

4

Page 5: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

LogMasuk

Page 5Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

Pengguna boleh melayari email1GovUCdialamathttps://webmail.1govuc.gov.my

Untuk logmasuk,pengguna perlumemasukkan:

1. UserID1GovUCCth:1govuc\ahmad.mampu

2.Katalaluan 1GovUC

3.Klik “SignIn”

Page 6: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

AntaraMuka OWA2013

Mencipta e-mailbaru

SenaraiFolder

ViewPanePilihanMesej Pilihan(highlighted)

NavigationBar

Namapengguna

Settings

Mesej e-mail

Readingpane6

Peringatan

Page 7: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

NavigationBar

7

Mail – untukmenguruskane-mailCalendar – untukmenguruskanKalendarPeople– untukmenguruskankenalan danmembuatkumpulanTasks – untukmenguruskan Todolist

Page 8: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

E-MAIL

8

Page 9: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Membaca E-Mail

Mencipta e-mailbaru

SenaraiFolder

ViewPanePilihanMesej Pilihan(highlighted)

Mesej e-mail

Readingpane9

Page 10: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Paparan Folder

10

Mencipta danNavigasiantara folder

Favorites:menambahfolderyangkerap digunakandiNameFolder

Kaedah:Dragdan Dropfolder

Page 11: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Folders- Inbox

11

Page 12: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Folders- Drafts

12

Page 13: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Folders– SentItems

13

Page 14: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Folders– DeletedItems

14

Page 15: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

PanelPaparan Pilihan

15Panelpaparan pilihan

Page 16: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

PanelPaparan Pilihan

16

Mesej dipaparkan diPanelBacaan dihighlightkan

Barbluemenandakan e-mailyangmasih belumdibaca

Checkmarkmenandakan e-mailsedangdilihat

Klik Red X untukmemadame-mail

Flagmembolehkananda untukmenandakanmesejuntuk susulan

Page 17: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Paparan Pilihan:Contextmenu

17

• Klik kanan pada e-mailpilihan akan memaparkancontextmenu

• Antarapilihan yangdiberikan adalah:• Delete• Move• Flagforfollowup

Page 18: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Paparan Pilihan:MessageStatusBar

Semua e-mail

E-mailtidak dibaca

E-mailyangditanda

Semua e-mailyangditujukankepada pengguna

18

Page 19: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Menghantar E-mail

19

1. Klik pada butangNewmail

2. Borange-mailakandipaparkan

Page 20: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

…Menghantar E-mail

20

3.Taipnama pengguna 4.Klik pada Searchcontactsanddirectory

5.Pilih nama &alamat e-mailpengguna yangdikehendaki

Cariannama /e-mailpengguna 1GovUC

Page 21: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

…Menghantar E-mail

21

6. Namapenggunayangdipilih akandipaparkan

7. Masukkan subjek e-mail

8. Masukkankandungan e-mail

9. Klik butang senduntuk menghantare-mail

Page 22: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Membalas E-mail

22

1. Pilih e-mailyangdikehendaki

2. Klik pada butang “Reply,ReplyAllatau Forward”

3. Klik pada “… “untuk memaparkanContextMenudengan pilihantambahan

Page 23: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

CalendarKalendar

23

Page 24: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Menguruskan Kalendar

• Outlookmempunyai pandangankalendar berikut:• Day• WorkWeek• Week• Month

24

Page 25: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Calendar:Menjadual Mesyurat

25

1. Klik NewEvent

Masukkan maklumat yangdiperlukan:2. Event3. Location4. Attendees(Senarai

hadirin yangingindiundang ke acara)

5. Date&Time6. Reminder(optional)7. Repeat(optional)8. Maklumatlainberkaitan

acara9. Send

Page 26: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

…Calendar:Menjadual Mesyuarat

26

Mencari &menambah hadirin

1. Masukkan nama peserta

2. Klik Searchcontactsanddirectory

3. Pilih nama hadirin yangingin diundang

4. Tetapkan Tarikh danMasa untuk mesyuarat tersebut4

Page 27: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Penerima Undangan:Mengesahkan kedatangan

27

Penerima undangan,bolehmengesahkankehadiran dengan klik padaAccept,Tentativeatau Decline

Page 28: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

PeopleKenalanØ Dikenali sebagai Contacts diOWA2010

28

Page 29: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Paparan People

Menambah Kenalan Baru

Direktori Kenalan Senarai Kenalan MaklumatKenalan

Kategori KenalanMengemaskiniKenalan

MenghapuskanKenalan

29

Page 30: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Menambah Kenalan

• Untuk menambah kenalan,klik• Klik contact

30

Page 31: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

…Menambah Kenalan

• Lengkapkan maklumat yangberkenaan• Klik butang + untukmenambahmaklumat• Klik Save

31

Page 32: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Paparan Kenalan

32

Kenalan berjaya ditambah

Page 33: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Kenalan – AddressBooks

33

AddressBookPeribadi

GlobalAddressBook(GAL)- Senarai semua pengguna1GovUC

1.Klik >> untuk memaparkandirektori kenalan

Page 34: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Menambah KumpulanKenalan

• Untuk menambah kumpulankenalan,klik• Klik group

34

Page 35: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

…Menambah KumpulanKenalan

• Lengkapkan maklumat yangberkenaan• Masukkan nama kumpulan• Buat carian kenalan &tambah• Klik Save

35

Page 36: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Paparan KumpulanKenalan

KumpulanKenalan Berjayaditambah 36

Page 37: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

TasksTugasan

37

Page 38: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Paparan Tugasan

38

Klik NewTasksuntukmenambah tugasan

Kategori tugasanMenuBartugasan

Page 39: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Menambah Tugasan

39

1. Klik NewTask

2. Masukkan Subject

3. Tetapkan DueDate

4. Klik Showmoredetailsuntukmemasukkan tambahan

5. Masukkan perkara berkenaantugasan tersebut

Page 40: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Tugasan +E-mailyangditandakan

40

E-mailyangditandakan

Tugasan yangdiwujudkan

Page 41: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Menukar KataLaluan

41

Page 42: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

Menukar KataLaluan

42

1.Klik pada Options

2.Klik ChangePassword

3.Masukkan katalaluan sekarang &baru4.Klik Save

Page 43: LATIHAN PENGGUNAAN ASAS OUTLOOK WEB APP (OWA) 2013jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3700/160415... · 2018-06-05 · Pengenalan • OWA ataunamapenuhnyaOutlook Web App membolehkanandamenyemake-mel

43