of 24 /24
Bab 2 Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu LATIHAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 4 BAB 2 PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU NAMA PELAJAR: ________________________ _______ NAMA KELAS 4: ________________________ _______ 1

Latihan bab 2 (t4) pendapatan dan penggunaan pendapatan individu

Embed Size (px)

Text of Latihan bab 2 (t4) pendapatan dan penggunaan pendapatan individu

  • 1. Bab 2 Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu LATIHAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 4 BAB 2 PENDAPATAN DANPENGGUNAAN PENDAPATANINDIVIDU NAMA PELAJAR: _______________________________ NAMA KELAS 4: _______________________________ Disediakan Oleh:YUSLIZA BAHARIN [email protected]

2. Bab 2 Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan IndividuLATIHAN 1LAMPIRAN AArahan: tugasan individuKumpulan rawatan: cari maklumat melalui internet dan memuat turun ke dalam blogKumpulan kawalan: cari maklumat melalui buku rujukan dan gunakan buku latihanCari maksud istilah-istilah berikut serta maklumat berkaitan dengannya:1. Guna tenaga2. Tenaga buruh3. Upah benar4. Upah wang5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)6. PERKESO7. Cukai pendapatan8. Pendapatan boleh cukai9. Pendapatan boleh guna10. Belanjawan peribadi11. Tabungan12. Pelaburan13. Pinjaman2 3. Bab 2 Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu2.1 Pemilihan PekerjaanLATIHAN 2LAMPIRAN AArahan: tugasan individuKumpulan rawatan dan kumpulan kawalan: guru beri masa kepada pelajar untuk siapkandan bincangkan di dalam kelas. 1. Lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul. SEKTOR MAKSUDCONTOHUTAMAKEDUAKETIGA LAMPIRAN BArahan: tugasan individuKumpulan rawatan: selesaikan tugasan yang diberi dan memuat turun ke dalam blogKumpulan kawalan: cari maklumat melalui buku rujukan dan gunakan buku latihan 1. Nyatakan sektor ekonomi bagi pekerjaan dalam pernyataan di bawah. a) Pak Abu bekerja sebagai pemandu peribadi di Syarikat Jaya. b) Cik Bawani bekerja sebagai seorang tukang masak. c) Encik Mamat ialah seorang operator pengeluaran di Kilang Samsung. d) Puan Yati bekerja sebagai penternak lembu e) Encik Bani ialah seorang kontraktor perumahan.[5 markah] 3 4. Bab 2 Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu LAMPIRAN CArahan: tugasan berkumpulan (setiap kumpulan 5 orang)Kumpulan rawatan: selesaikan latihan yang diberi dan memuat turun ke dalam blogKumpulan kawalan: hasilkan buku skrap 1. Menghasilkan buku skrap jenis-jenis pekerjaan dan mengklasifikasikannya mengikutsektor ekonomi.LATIHAN 3 LAMPIRAN AArahan: tugasan individuKumpulan rawatan dan kumpulan kawalan: guru beri masa kepada pelajar untuk siapkandan bincangkan di dalam kelas 1. Nyatakan 8 faktor yang mempengaruhi seseorang individu untuk memilih sesuatupekerjaan. [8 markah] LAMPIRAN BArahan: tugasan individuKumpulan rawatan dan kumpulan kawalan: guru beri masa kepada pelajar untuk siapkandan bincangkan di dalam kelas 1. Maklumat berikut berkaitan dengan Cik Aina. Cik Aina berkelulusan SPM adalah anak bongsu kepada Encik Ahmad yang merupakan seorang pegawai tinggi kerajaan di Batu Pahat, Johor. Tiga bulan yang lepas, Cik Aina bekerja sebagai kerani stok di sebuah kilang yang membuat papan. Gaji bulanannya adalah sebanyak RM1 100. Cik Aina sentiasa mendapat penyakit batuk apabila bekerja kerana terhidu habuk kayu. Sekarang, beliau telah bertukar pekerjaan sebagai kerani di Jabatan Pendidikan di Selama Perak dengan gaji RM900.Apakah faktor yang menyebabkan Cik Aina bertukar kerja? [10 markah] 2. Perbualan berikut tentang kerjaya dua orang sahabat. Lim: Muthu..aku bangga engkau menjadi seorang petani yang berjaya. Muthu: Engkau pun apa kurangnyajadi pegawai bank.Bezakan kerjaya yang dipilih oleh Lim dan Muthu berdasarkan faktor pemilihan pekerjaan.[6 markah]4 5. Bab 2 Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu LAMPIRAN CArahan: Soalan perbincangan (setiap kumpulan 5 pelajar)Kumpulan rawatan (buat melalui blog)Kumpulan kawalan (buat atas manilakad bincang dlm kelas) 1. Bincangkan jenis-jenis pekerjaan yang ingin kamu diceburi serta memberi sebab-sebabnya mengapa pekerjaan tersebut dipilih. 2.2 Pendapatan individuLATIHAN 4 LAMPIRAN AArahan: tugasan individuKumpulan rawatan dan kumpulan kawalan: guru beri masa kepada pelajar untuk siapkandan bincangkan di dalam kelas 1. Jelaskan maksud bagi jenis-jenis pendapatan individu yang berikut? [6 markah] Jenis-jenis Maksudpendapatan Upah Sewa Faedah 2. Terangkan perbezaan antara upah wang dengan upah benar? [6 markah] LAMPIRAN BArahan: tugasan individuKumpulan rawatan: selesaikan tugasan yang diberi dan memuat turun ke dalam blogKumpulan kawalan: cari maklumat melalui buku rujukan dan gunakan buku latihan 1. Jadual di bawah menunjukkan upah wang dan harga dua jenis barang pada tahun2011 dan 2012. TahunUpah Wang Harga Barang (RM)(RM)Barang XBarang Y 2011 4000100 300 2012 5000160 400 a) Hitungkan:I.Harga purata barang pada tahun 2011. [2 markah] II.Upah benar pada tahun 2012.[2 markah] 5 6. Bab 2 Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu b) Jelaskan keadaan upah benar pada kedua-dua tahun tersebut.[2 markah] 2. Berikut adalah maklumat berkenaan Puan Lai. Puan Lai menyimpan wang sebanyak RM10000 dalam akaun simpanan tetap di Maybank untuk tempoh 16 bulan. Jika faedah bank ialah 3.5% setahun, hitung jumlah wang dalam simpanan Puan Lai selepas 16 bulan.[2 markah]LATIHAN 5 LAMPIRAN AArahan: tugasan individuKumpulan rawatan dan kumpulan kawalan: guru beri masa kepada pelajar untuk siapkandan bincangkan di dalam kelas 1. Pernyataan di bawah mengenai pendapatan yang diterima oleh Cik Nuha. Puan Nuha ialah seorang pegawai kerajaan yang telah bersara. Setiap bulan, kerajaan akan memberi Puan Nuha sebanyak RM2000. Puan Nuha mempunyai deposit tetap sebanyak RM10 000 di Al Rajhi Bank dengan kadar faedah 3% setahun. Selain itu, beliau juga berkongsi menjalankan perniagaan kedai kek. Tahun ini kedai kek tersebut memperoleh keuntungan sebanyak RM25 000. Keuntungan ini akan dibahagikan sama rata antara Puan Nuha dan Puan Aishah. Suami Puan Nuha telah meninggal dunia, rumah kepunyaan mereka telah disewakan dengan sewa bulanan sebanyak RM1000. Manakala Puan Nuha tinggal bersama dengan anak lelakinya. a) Nyatakan jenis pendapatan yang diterima oleh Puan Nuha. [ 4 markah] b) Hitung jumlah pendapatan tahunan Puan Nuha.[ 5 markah] 2. Puan Amna menjalankan perniagaan menjual baju kurung. Dalam tempoh sebulanbeliau telah menjual sebanyak 300 pasang baju kurang yang berharga RM80sepasang. Berikut merupakan maklumat mengenai kos yang perlu ditanggung olehPuan Amna dalam sebulan. Kos yang terlibatUpah 5 orang pekerja RM5 000Sewa kedai RM5 000Bil pelbagai RM2 600Pengangkutan RM4 200 a) a) Hitungkan jumlah hasil dan keuntungan yang diperoleh oleh Cik Nuha.[ 4 markah] 6 7. Bab 2 Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu LAMPIRAN BArahan: tugasan individuKumpulan rawatan: selesaikan tugasan yang diberi dan memuat turun ke dalam blogKumpulan kawalan: cari maklumat melalui buku rujukan dan gunakan buku latihanMaklumat di bawah menunjukkan sumber pendapatan Encik Hadi bagi tempoh satu bulantertentu. Sewa rumah RM400 Dividen ASB RM200 Faedah simpanan RM100Pemberian anak RM500 Huraikan dua sumber pendapatan Encik Hadi selain daripada yang dinyatakan di atas. [6 markah] 1. Upah dan untung ialah dua jenis pendapatan individu dalam ekonomi. Bezakankedua-duanya. [6 markah] 2. Berdasarkan alamat laman web yang diberi, kumpulkan maklumat yang berkaitan.http://www.kwsp.gov.my/portal/ms/web/kwsp/homehttp://www.e-zakat.com.myhttp://www.perkeso.gov.myhttp://www.hasil.gov.myLAMPIRAN CSoalan perbincangan (setiap kumpulan 5 pelajar)Kumpulan rawatan (buat melalui blog)Kumpulan kawalan (buat atas manilakad bincang dlm kelas) 1. Bincangkan strategi bagi menambahkan pendapatan individu. 7 8. Bab 2 Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu 2.3 Pendapatan Boleh GunaLATIHAN 6 LAMPIRAN AArahan: tugasan individuKumpulan rawatan dan kumpulan kawalan: guru beri masa kepada pelajar untuk siapkandan bincangkan di dalam kelas 1. Nyatakan maksud pendapatan boleh guna. [2 markah] 2. Senaraikan 4 jenis potongan wajib. [4 markah] LAMPIRAN BArahan: tugasan individuKumpulan rawatan: selesaikan tugasan yang diberi dan memuat turun ke dalam blogKumpulan kawalan: cari maklumat melalui buku rujukan dan gunakan buku latihan 1. Apakah tujuan utama PERKESO? [3 markah] 2. Nyatakan individu yang dikecualikan daripada mencarum kepada KWSP?[2 markah] 3. Berikut adalah maklumat mengenai Encik Haikal. Encik haikal bekerja sebagai Pegawai Pemasaran dengan pendapatan bulanan sebanyak RM3 500. Setiap bulan dia akan mencarum sebanyak 11% daripada pendapatannya ke dalam KWSP. Hitung caruman tahunannya dalam KWSP? [2 markah] LAMPIRAN CTugasan berkumpulan:Soalan perbincangan (setiap kumpulan 5 pelajar)Kumpulan rawatan (buat melalui blog)Kumpulan kawalan (buat atas manilakad bincang dlm kelas) 1. Mengumpul dan mengkaji risalah cukai pendapatan, zakat dan KWSP. Bincangkankepentingannya. 8 9. Bab 2 Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan IndividuLATIHAN 7 LAMPIRAN AArahan: tugasan individuKumpulan rawatan dan kumpulan kawalan: guru beri masa kepada pelajar untuk siapkandan bincangkan di dalam kelas 1. Jadual 1 berkaitan dengan pendapatan dan perbelanjaan Encik Hadif pada bulan Jun2012. ButiranRM Gaji4 000 KWSP360 Cukai Pendapatan 15 PERKESO20 Insurans Nyawa100 Faedah Simpanan 100Jadual 1 Hitung pendapatan boleh guna Encik Hadi pada bulan tersebut. [8 markah] 2. Jadual di bawah menunjukkan pendapatan, perbelanjaan dan potongan wajib EncikRosman bagi tempoh satu bulan. ButiranRM Gaji3 200 Zakat80 KWSP352 Elaun 250 Makanan 800 Cukai pendapatan 10 Ansuran kereta890 Bil semasa250 Sewa rumah450 Jadual 2 Hitung pendapatan boleh guna.[8 markah] 9 10. Bab 2 Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu LAMPIRAN BArahan: tugasan individuKumpulan rawatan: selesaikan tugasan yang diberi dan memuat turun ke dalam blogKumpulan kawalan: cari maklumat melalui buku rujukan dan gunakan buku latihan 1. Maklumat berikut tentang pendapatan, pendapatan boleh cukai dan potongan wajibEncik Ismail dalam tempoh setahun. Pendapatan RM48 000 Pendapatan boleh cukai RM33 000 ZakatRM 600 KWSP 10% PERKESORM 240 Kadar cukai yang dibenarkan adalah seperti berikut:Pendapatan Boleh Cukai Kadar Cukai (%) Cukai (RM)(RM) RM5 000 yang pertama 0 0 RM10 000 yang berikut1 100 RM15 000 yang pertama- 100 RM15 000 yang berikut3 450 RM30 000 yang berikut- 550 RM20 000 yang berikut5 Hitung pendapatan boleh guna Encik Ismail .[9 markah] 2. En Shaharizan mempunyai isteri yang tidak bekerja dan mempunyai empat oranganak yang masih bersekolah. 11% daripada gaji En. Shaharizan dicarumkan untukKWSP.Pendapatan dan perbelanjaan En. Shaharizan Setahun Gaji RM37000 Elaun perumahan RM4000 Perubatan ibu bapa RM2100 Bayaran zakat RM300 Pelepasan cukai dibenarkan Diri sendiri RM8000 Isteri RM3000 Anak RM1000 seorang KWSP (Maksimum) RM5000 Rawatan Ibu bapa RM5000 Kadar cukai yang dikenakan oleh kerajaan RM2500 pertama 0% RM2500 kedua 1% RM15000 berikutnya 3% RM15000 berikutnya 7%10 11. Bab 2 Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu a) Hitung pendapatan tahunan.[3 markah] b) Hitung jumlah pelepasan cukai.[6 markah] c) Hitung pendapatan boleh cukai.[3 markah] d) Hitung jumlah cukai pendapatan. [4 markah] e) Hitung cukai yang perlu dibayar.[3 markah] f) Hitungkan pendapatan boleh guna.[5 markah] 11 12. Bab 2 Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu2.3 Penggunaan Pendapatan Boleh GunaLATIHAN 8 LAMPIRAN AArahan: tugasan individuKumpulan rawatan dan kumpulan kawalan: guru beri masa kepada pelajar untuk siapkandan bincangkan di dalam kelas 1. Lengkapkan jadual di bawah[14 markah]Penggunaan Pendapatan Boleh GunaKeperluan AsasKehendak individuContoh: a)Contoh: h)PerbezaanPentakrifan i)b) Jenis Barangc) j)Hargad) k) Penghidupane) l) Barangf)Penggantim) 12 13. Bab 2 Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu Bilangan n)g)Barang LAMPIRAN BArahan: tugasan individuKumpulan rawatan: selesaikan tugasan yang diberi dan memuat turun ke dalam blogKumpulan kawalan: cari maklumat melalui buku rujukan dan gunakan buku latihan 1. Nyatakan maksud keperluan dan kehendak. [2 markah] 2. Huraikan 4 perbezaan antara keperluan asas dan kehendak individu.[8 markah]LATIHAN 9 LAMPIRAN AArahan: tugasan individuKumpulan rawatan dan kumpulan kawalan: guru beri masa kepada pelajar untuk siapkandan bincangkan di dalam kelas1. Jelaskan maksud belanjawan peribadi. [2 markah] 2. Terangkan lima kepentingan belanjawan peribadi kepada individu. [10 markah]LAMPIRAN BArahan: tugasan individuKumpulan rawatan: selesaikan tugasan yang diberi dan memuat turun ke dalam blogKumpulan kawalan: cari maklumat melalui buku rujukan dan gunakan buku latihan 1. Huraikan tiga jenis belanjawan peribadi.[6 markah] 2. Berikut merupakan perbualan seorang ibu dengan anaknya. Puan Hanim: Lina, jangan asyik berbelanja sahaja, kenalah pandai-pandai berkira dahulu sebelum membeli. Lina: Mak tak perlu risau, Lina ada buat belanjawan peribadi setiap bulan Puan Hanim: Kalau begitu, legalah hati makHuraikan langkah-langkah dalam menyediakan belanjawan peribadi. [10 markah] 13 14. Bab 2 Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan IndividuLATIHAN 10 LAMPIRAN AArahan: tugasan individuKumpulan rawatan dan kumpulan kawalan: guru beri masa kepada pelajar untuk siapkandan bincangkan di dalam kelas1. Maklumat berikutberkaitan dengan pendapatan dan perbelanjaan Cik Siti Aishah Wahidah pada bulan Januari 2013. Butiran RMRMPendapatan4500Sewa rumah500Ansuran kereta918Bil-bil 200Makanan 800Derma 100Perubatan 150Petrol200Surat khabar 30 Sediakan satu penyata anggaran belanjawan peribadi Cik Siti Aishah Wahidah. [7 markah] LAMPIRAN BArahan: tugasan individuKumpulan rawatan: selesaikan tugasan yang diberi dan memuat turun ke dalam blogKumpulan kawalan: cari maklumat melalui buku rujukan dan gunakan buku latihan 1. Pendapatan boleh guna Encik Shaharizan pada bulan Jun 2012 ialah RM2 000.Maklumat berikut menunjukkan perbelanjaan beliau dalam bulan itu.Perbelanjaan RM Sewa rumah500 Hiburan/rekreasi300 Sumbangan kepada ibu bapa 300 Kesihatan 100 Tambang 200 Bil elektrik, air, telefon200 Makanan 600a) Adakah anda bersetuju dengan perbelanjaan beliau? Berikan alasan anda.[5 markah]b) Sediakan satu penyata belanjawan peribadi yang sistematik untuk Encik Shaharizan. [6 markah] 14 15. Bab 2 Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu 2. Pendapatan boleh guna Cik Bawani pada bulan Januari 2012 ialah RM3 000. Berikutialah butir-butir perbelanjaan yang akan dilakukan olehnya.Perbelanjaan dapur RM400Ansuran kereta RM500Bil pelbagai RM150Surat Khabar RM 30Sewa Rumah RM300Petrol RM100PerubatanRM100DermaRM 50Sediakan satu penyata belanjawan peribadi untuk Cik Bawani. [7 markah] 3. Pelajar-pelajar diminta mengumpulkan maklumat peribadi daripada ahli keluargamasing-masing tentang pendapatan dan perbelanjaan sebulan dan kemudianmenyediakan satu belanjawan peribadi keluarga dalam bentuk jadual. Andadigalakkan menggunakan Ms Excel.15 16. Bab 2 Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan IndividuLATIHAN 11 LAMPIRAN AArahan: tugasan individuKumpulan rawatan dan kumpulan kawalan: guru beri masa kepada pelajar untuk siapkandan bincangkan di dalam kelas 1. Lengkapkan jadual di bawah.[14 markah] TABUNGANPINJAMAN PELABURANa)d)h) MAKSUDPenggunab)e)i) TUJUAN Pengeluarf)c)g)j)CARA 16 17. Bab 2 Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu LAMPIRAN BArahan: tugasan individuKumpulan rawatan: selesaikan tugasan yang diberi dan memuat turun ke dalam blogKumpulan kawalan: cari maklumat melalui buku rujukan dan gunakan buku latihan 1. Maklumat berikut berkaitan dengan satu persamaan dalam ekonomi.X + Perbelanjaan = Pendapatan Potongan Wajib a) Apakah X.[1 markah] b) Terangkan lima kepentingan X kepada individu. [10 markah]LATIHAN 12LAMPIRAN AArahan: tugasan individuKumpulan rawatan dan kumpulan kawalan: guru beri masa kepada pelajar untuk siapkandan bincangkan di dalam kelas 1. Berdasarkan pernyataan yang diberi, nyatakan betul atau salah. [5 markah]Pernyataan Betul/Salah a) Perbelanjaan bagi membeli barang modal adalahsejenis pelaburan. b) Semakin tinggi kadar faedah, semakin tinggi tingkattabungan individu. c) Pembelian unit amanah adalah sejenis pelaburan. d) Pulangan pelaburan adalah tidak tetap. e) Tabungan yang dibuat bertujuan bagi mendapatkankeuntungan pada masa depan. LAMPIRAN BArahan: tugasan individuKumpulan rawatan dan kumpulan kawalan: guru beri masa kepada pelajar untuk siapkandan bincangkan di dalam kelas 1. Mengapakah pemberi pinjaman dibayar faedah. [2 markah] 2. Bezakan pulangan antara tabungan dan pelaburan. [6 markah] 17 18. Bab 2 Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan IndividuLATIHAN 13 LAMPIRAN AArahan: tugasan individuKumpulan rawatan dan kumpulan kawalan: guru beri masa kepada pelajar untuk siapkandan bincangkan di dalam kelas 1. Situasi berikut merupakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam sebuah kelas.Guru: Dari sudut ekonomi, ada pelbagai cara pelaburan yangboleh dipilih oleh individu untuk menambah pendapatan masadepan.Pelajar A: Melalui tabungan juga kita boleh mendapat pulangan ,kan cikgu!Pelajar B: Tetapi pulangan pelaburan lebih tinggi. a) Terangkan cara-cara pelaburan yang dimaksudkan oleh guru tersebut.[8 markah] LAMPIRAN BArahan: tugasan individuKumpulan rawatan dan kumpulan kawalan: guru beri masa kepada pelajar untuk siapkandan bincangkan di dalam kelas 1. Berikut merupakan perbualan antara dua orang rakan tentang pinjaman.Lim: Wah, kereta baru, Najib ! Berapa harganya?Najib: RM90 000. Aku bayar pendahuluan RM10 000 dan bakinya akupinjam daripada bank dengan kadar faedah 3.5% setahun. Kaubuat apa sekarang Lim?Lim:Aku sambung belajar selepas dapat pinjaman a) Terangkan tujuan Irfan dan Kamal membuat pinjaman. [4 markah] b) Hitung jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Irfan jika tempoh pinjamannyaialah tujuh tahun. [2 markah] c) Mengapakah bank perdangan mengenakan kadar faedah kepada Irfan.[2 markah] 2. Berdasarkan alamat laman web yang telah diberikan, cari maklumat yang berkaitan. http://www.mybsn.com.my http://www.tabunghaji.gov.my http://www.mara.gov.my 18