Lathund skriva refferat

 • View
  30

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

En lathund för hur man skriver ett refferat

Text of Lathund skriva refferat

 • Lathund fr rapportskrivning

  Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta nnegren

  Linkpings universitet

  Linkping

  2006-01-20

 • Omslagsbild: Lat hund. Klla: Ulrika Andersson.

 • Sammanfattning Syftet med den hr lathunden r att presentera de delar som br finnas med i en rapport samt att ge konkreta rd fr hur du kan g till vga. D en rapport skrivs r det viktigt att ha i tanke att det rr sig om en process och att inne-hllsmssiga, strukturella, sprkliga och layoutmssiga korrigeringar tillhr vardagen.

  En rapport kan i enkla drag delas in i tre olika delar; en inledande del, en rapportdel och en avslutande del. Den inledande delen kan best av titelsida, sammanfattning, frord, innehllsfrteckning och figur- och tabell-frteckning. Rapportdelen r den egentliga delen och den inleds med en bakgrund, presentation av syfte, frgestllning, kllor och metod. Sedan fljer en redogrelse av arbetet samt en analys d resultatet diskuteras. I den avslutande delen finns referenslistan, eventuella bilagor och ett index. Den inledande och avslutande delen r till fr att gra rapporten mer tillgnglig fr lsaren, men det r i rapportdelen och framfr allt i den avslutande dis-kussionen, som arbetet visar om det har ngon egentlig substans.

 • Frord Den hr lathunden handlar om skriftlig kommunikation. Den som vill ha djupare kunskaper i mnet kan anvnda sig av lstipsen i bilaga 2 samt fr-teckningen ver referenser.

  Till sist ett tack till alla er som har bidragit med synpunkter fr att fr-bttra lathunden. Vi vill speciellt tacka professor Anders Haraldsson, biblio-tekarie Christina Brage och Terminologicentrum, TNC. Magnus Merkel Ulrika Andersson IDA CMTS mme@ida.liu.se ulran@tema.liu.se Eva Trnqvist Britta nnegren CMTS CMTS evato@tema.liu.se brion@tema.liu.se

 • Innehll

  1 Inledning...................................................................... 1 1.1 Syfte ............................................................................... 1 1.2 Metod och kllor ........................................................... 1 1.3 Struktur.......................................................................... 1

  2 Skrivprocessen ........................................................... 1 2.1 Frstadiet ...................................................................... 2 2.2 Skrivstadiet ................................................................... 2 2.3 Efterstadiet .................................................................... 2

  3 Skriv fr lsaren.......................................................... 3

  4 Rapportens olika delar ............................................... 3 4.1 Inledande del................................................................. 3

  4.1.1 Titelsida...........................................................................4 4.1.2 Sammanfattning .............................................................4 4.1.3 Frord..............................................................................4 4.1.4 Innehllsfrteckning ......................................................4 4.1.5 Figur- och tabellfrteckning..........................................5

  4.2 Rapportdel..................................................................... 5 4.2.1 Inledning .........................................................................5 4.2.2 Huvuddel.........................................................................6 4.2.3 Analys av resultat...........................................................7 4.2.4 Avslutande diskussion ..................................................7

  4.3 Avslutande del .............................................................. 8 4.3.1 Referenslista...................................................................8 4.3.2 Bilagor...........................................................................10

  5 Kllhnvisningar ....................................................... 10 5.1 Harvardsystemet......................................................... 10 5.2 Oxfordsystemet .......................................................... 11 5.3 Vancouversystemet.................................................... 12

  6 Sprkliga rd ............................................................. 12 6.1 Skriv konsekvent ........................................................ 13

  6.1.1 Sammandragen frkortning ........................................13 6.1.2 Avbrottsfrkortning .....................................................13 6.1.3 Citatteknik.....................................................................13

  6.2 Anvnd skriftsprk ..................................................... 14

 • 6.3 Skriv svenska.............................................................. 15 6.4 Sk flyt i texten ........................................................... 15

  7 Layout ........................................................................ 15 7.1 Typografiska konventioner........................................ 16 7.2 Rubriker ....................................................................... 16 7.3 Markering av nytt stycke............................................ 17

  7.3.1 Blankrad........................................................................17 7.3.2 Indrag ............................................................................18

  7.4 Sidnumrering .............................................................. 18

  8 versttning mellan engelska och svenska .......... 18

  9 Opponering................................................................ 19

  10 Avslutning ................................................................. 19

  Referenser ...................................................................... 20

  Bilaga 1 Granskningsprotokoll fr rapporter .............. 21

  Bilaga 2 Lstips.............................................................. 23 Figur- och tabellfrteckning Tabell 1. Skrivprocessens olika stadier .........................................2 Tabell 2. Rapportens olika delar .....................................................3 Figur 1. Pigg hund............................................................................7

 • 1

  1 Inledning Studenter, forskare och ingenjrer skriver om sitt arbete och produkter eller processer som de arbetar med och det ter sig sjlvklart fr de allra flesta. Liksom fr andra textgenrer gller vissa mer eller mindre uttalade regler ocks fr tekniska rapporter. Att flja alla regler lter sig kanske inte gras, men om en skribent bryter mot fr mnga konventioner som utvecklats inom texttypen kommer lsare i bsta fall att hja gonbrynen och i vrsta fall lgga rapporten t sidan.

  Ingenjrer, forskare och studenter mste kunna presentera sina resultat p ett begripligt och skdligt stt. Om skribenten inte kan frmedla resultat och erfarenheter frn utfrda mtningar och underskningar har de egent-ligen inte ngot vrde.

  1.1 Syfte Den hr korta handledningen ska tjna till att ge konkreta rd fr hur du kan skriva en rapport, exempelvis ett examensarbete. Hr behandlas bde sjlva skrivprocessen och de delar som en rapport normalt bestr av.

  1.2 Metod och kllor Fr utformningen av rapporter finns det olika traditioner. Reglerna skiljer sig mellan olika lnder men ocks mellan olika universitet och hgskolor och till och med mellan olika institutioner. Genom litteraturstudier samt diskussioner med lrare och studenter har vi utarbetat ett stt att skriva rapporter p, som vi anser vara lmpligt.

  Det finns en uppsj av litteratur p omrdet och vi har i frsta hand utgtt frn professor Rainer Nybergs bok Skriv vetenskapliga uppsatser och av-handlingar frn r 2000 samt professor Jarl Backmans Rapporter och upp-satser (1998). Bda bckerna beskriver p ett enkelt stt hur vetenskapliga texter skrivs.

  Vra sprkliga riktlinjer r de som rekommenderas i Svenska skrivregler (2000) av Svenska sprknmnden samt Skrivregler fr svenska och engelska frn TNC (2001). Terminologicentrum, TNC, verkar fr ett enhetligt anvn-dande av svenska termer.

  1.3 Struktur I den hr lathunden har vi valt att frska flja uppstllningen av en rapport. Lathunden inleds med en beskrivning av skrivprocessen fr att drefter verg i en presentation av rapportens olika delar. Avslutningsvis kommer ett kapitel med sprkliga rd och ett vergripande kapitel om layout.

  2 Skrivprocessen I all tillgnglig litteratur om praktiskt skrivande betonas vikten av en meto-disk arbetsprocess i skrivarbetet. Skrivandet r inte ngot som startar med inspiration och en tom sida. Att skriva goda texter r i stllet en lng och

 • 2

  ofta mdosam process, dr sjlva formulerandet inte r startskottet utan bara ett steg p vgen. Skrivprocessen brukar beskrivas som i tabell 1.

  Tabell 1. Skrivprocessens olika stadier

  Frstadiet analysera samla stoff sortera strukturera och planera Skrivstadiet formulera Efterstadiet bearbeta sprkgranska

  korrekturlsa trycka

  2.1 Frstadiet Under frstadiet bestmmer du vad som ska vara syftet med rapporten. Du mste gra klart fr dig sjlv vad du vill att rapporten ska framhva och vem du skriver fr. Gr sedan en grovsortering av ditt kllmaterial och stll upp en preliminr disposition av den tnkta rapporten. Skriv ned huvudsyftet med rapporten. Dela in i avsnitt och ge innehllsmssigt illustrativa rub-riker. gna inte fr mycket tid t det sprkliga i det hr momentet. Det kan du komma tillbaka till senare.

  2.2 Skrivstadiet Nr du brjar att skriva sjlva rapporten behver du inte brja frn brjan. Skriv de avsnitt som du har en god bild av just fr tillfllet och spara de oklara avsnitten till senare. Du kommer antagligen att f revidera disposi-tionen flera gnger