Latente HPV infektioner og cervixcytologisk unders£¸gelse ¥rsm£¸de/£rsm£¸de 2015...¢  Udtr£¦k fra Patobank

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Latente HPV infektioner og cervixcytologisk unders£¸gelse...

 • Latente HPV infektioner og cervixcytologisk undersøgelse

  Jan Blaakær

  Aarhus Universitetshospital Afdeling for kvindesygdomme

  Dansk cytologiforenings temadag og årsmøde

 • Emner

  • Cervixdysplasi

  • Screening

  • HPV infektion

  • Latente HPV infektioner

  • Cervixcancerincidens

  • Latens og screening

 • Vancouver - oktober 2012

  Hvert minut får en kvinde stillet diagnosen CIN

  3

  Hver time får en kvinde stillet diagnosen

  cervixcancer

  Hver 2. time dør en kvinde af cervixcancer

  Professor Bradley Monk, USA

 • Hvad er risikoen for livmoderhalskræft?

  I Danmark – hvert år:

   380 kvinder får livmoderhalskræft3

   120 kvinder dør af livmoderhalskræft3

  Udover dette:

   14.800 kvinder har abnorm smear ved screening1

   4.700 kvinder får keglesnit2

  1. Udtræk fra Patobank 21. aug. 2006, Antal kvinder med abnormt resultat af cervical-smear i 2005.

  2. Udtræk fra Patobank 07. nov. 2006, Antal kvinder som har fået foretaget konisation i 2005. 3.

  Sundhedsstyrelsen. Screening for livmoderhlaskræft. Kbh. 2012

 • Aldersspecifik incidens af cervix-cancer i populationer med og uden screening

  Aldersspecifik incidens-rater for cervix-cancer

  i Brasilien og England

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85+ Alder

  R a

  te p

  e r

  1 0 0

  ,0 0 0

  Brasilien England

  Bosch FX, de Sanjose S. J Natl Cancer Inst Monogr 2003;31: 1-13

  Alder for start af

  screening

 • Sundhedsstyrelsen. Screening for livmoderhalskræft. Kbh. 2012

  Screening i DK:

 • DeMay, RM. The Pap Test. ASCP, 2005.

 • Sensitivitet Specificitet

  HPV test 96% 92%

  Cytologi 53% 97%

  GLOBAL HPV STANDALONE SCIENTIFIC SYMPOSIUM

  OCTOBER 24-26 2014—BARCELONA, SPAIN

 • 11

 • Human Papillomvirus (HPV)

   HPV er en relativ lille virus bestående af dobbeltstrenget DNA inden i en sfærisk skal (capsid)

   > 200 Papillomvirus typer

   > 100 Humane Papillomvirus typer

   Ca. 40 HPV-typer relateret til genital mukosa

   15 af disse er kendt som onkogene

  HPV capsider,

  ca. 55 nm i diameter

 • Normalt

  epitel

  Basalcelle membran

  Basale (stam)

  celler

  Parabasale

  celler

  Pladeepitel

  Maturt

  Pladeepitel

  Inficeret

  epitel

  HPV inficerer

  basalcelle lag

  HPV virus kan etablere sig i

  plade- og cylinderepitel

  Adapteret fra Frazer IH. Nat Rev Immunol 2004; 4:46–54.

  Virus partikler frigives

  Virus bruger vært

  celler til replikation af

  viralt DNA og

  virusproteiner

 • Onkogene HPV-typer i cervixcancer

  53,5

  2,3

  2,2

  1,4

  1,3

  1,2

  1,0

  0,7

  0,6

  0,5

  0,3

  1,2

  4,4

  2,6

  17,2

  6,7

  2,9

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  X

  Other

  82

  73

  68

  39

  51

  56

  59

  35

  58

  52

  33

  31

  45

  18

  16 53.5%

  70.7%

  77.4%

  80.3%

  82.9%

  85.2%

  87.4%

  88.8%

  %

  Muñoz N et al. Int J Cancer 2004; 111: 278–85.

  Tilfælde af Cervix-cancer fordelt på de hyppigste HPV genotyper (%)

  H P

  V g

  e n

  o ty

  p e

 • HPV Transmission

 • HPV epidemiologi

  • Livstidsrisiko ca. 80%

  • 1% bliver syge (cancer)

  • Kondom yder dårlig beskyttelse

  • Ofte multifokal

  –Cervix

  –Vagina

  –Vulva / perineum

  –Anus

  –Svælg

 • 19

 • Viral latency

  • "is a state of reversibly nonproductive infection of individual cells” (Siliciano RF, Greene WC. HIV Latency. Cold Spring Harb Perspect Med 2011; 1(1): a007096).

  • "It is known that HPV can establish latency” (Howley and Lowy, Chapter 62. Papillomaviruses. In: Knipe DM,Howley PM, Eds. Fields Virology, 5th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins 2007).

 • Patti Gravitt, New Mexico

  John Doorbar, London

  Anne Hammer Lauridsen, Aarhus / New Mexico / London

  ”Latency”

 • Abstract

  At present, there is no consensus in the scientific community regarding the ability for human papillomavirus (HPV) infections to establish latency.

  Given the strong circumstantial evidence supporting a natural history of HPV infection which includes a immunologically controlled latent state, the longer term implications of HPV latency on a highly infected and aging population may warrant a more serious evaluation.

 • Summary

  • ”Understanding more clearly the longer term

  implications of HPV latency on a highly infected

  and aging population is of paramount

  importance, and the influence of latency and

  reactivation must take a central role in

  interpretation of both epidemiological and

  clinical observations moving forward”.

 • John Doorbar:

  • ”Clinical latency”

  • ”True latency”

 • Sundhedsstyrelsen. Screening for livmoderhalskræft. Kbh. 2012

  Anbefaling:

 • ”I de ældste aldersgrupper er forekomsten af livmoderhalskræft også relativt høj, hvorfor screening bør fortsætte også hos ældre kvinder. Test for HPV kan med fordel anvendes til at afgøre, om kvinder i alderen 60–64 år skal ophøre med eller fortsætte i screeningsprogram- met. Hvis der ikke påvises HPV infektion, kan screeningen ophøre”

  ”Da der findes relativt mange ældre kvinder i Danmark med livmoderhalskræft, anbefales det kun at ophøre med screening i alderen 60–64 år, hvis der ikke påvises højrisiko-HPV ved test for højrisiko-HPV”

  Sundhedsstyrelsen. Screening for livmoderhalskræft. Kbh. 2012

 • ”Dette skyldes formentlig, at sandsynligheden for, at forstadier udvikler sig til kræft, er størst i de ældre aldersgrupper (18). En undersøgelse (17) har vist, at risikoen for at udvikle livmoderhalskræft ikke er mindre i 50- årsalderen end hos unge - heller ikke efter flere negative celleprøver. Sasieni et al. (19) peger på, at man ser en skarp stigning i tilfælde af kræft 10 år efter, at screeningen stopper (fig. 2.4). Forfatterne argumenterer derfor for, at det er væsentligt at monitorere og evaluere screeningseffekten også i aldersgrupperne over 60-65 år.”

  Sundhedsstyrelsen. Screening for livmoderhalskræft. Kbh. 2012

 • Aldersspecifik forekomst af livmoderhalskræft per 100.000 kvinder udvalgte aldersgrupper i nordiske lande (NORDCAN) i 2003-2007

  Sundhedsstyrelsen. Screening for livmoderhalskræft. Kbh. 2012

 • Rabbit Oral Papilloma Virus = ROPV

  Cottentail Rabbit Papilloma Virus = CRPV

 • Aldersspecifik forekomst af livmoderhalskræft per 100.000 kvinder udvalgte aldersgrupper i nordiske lande (NORDCAN) i 2003-2007

  Sundhedsstyrelsen. Screening for livmoderhalskræft. Kbh. 2012

  Hjælper det at screene de ældre kvinder?

 • Screening

  • Deltagelse

  • 65%

  • Dækningsgrad

  • 75%

  • 85% korrigeret for hysterektomi

 • Sundhedsstyrelsen. Screening for livmoderhalskræft. Kbh. 2012

  Anbefaling:

  ”… without significant genome amplification or

  virion production in the differentiated cell layers”.

 • AGE-SPECIFIC OCCURRENCE OF HPV 16 AND 18 IN CERVICAL CANCER : A REVIEW

  Hammer A, Gravitt PE and Blaakaer J

  (Submitted International Journal of Gynecological Cancer)

  • 734 studier (cervixcancer og genotyper) – 114 (mindst 50 cases)

  – 36 (med information om alder)

  • HPV 16/18 – 70 år: 49,4 - 75,0%

  • HPV 31, 33, 52 og 58 – 70 år: 25 - 50%

 • 0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+

  In ci

  d e

  n ce

  p e

  r 1

  0 0

  ,0 0

  0 w

  o m

  e n

  Age (Years)

  overall incidence

  quadrivalent

  nonavalent

 • Materiale 1989-1999

  • 399.244 kvinder

  • 247.313 vaccinerede (62%)

  – 1993-1999 cohorte >85% vaccinerede

  • 3629 atypi

  • 708 CIN2/3

  • 365 CIN3

 • Effekt på dysplasi

  • Alle danske piger 1989-1999

  • Vaccine status

  • Patobank – CS screening/cervix biopsi

  • Op til 60% reduktion i risiko for atypi eller værre

  • Op til 80% redukti