of 48 /48

LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

  • Author
    dinhtu

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LATAR BELAKANG MASALAH -...

Page 1: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan
Page 2: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

LATAR BELAKANG MASALAH

PENGUNAAN BUKU YANG BANYAK SEMASA PENDAFTARAN

SEMASA PENDAFTARAN PEGAWAI MEMBAWA KESEMUA BUKU UNTUK MENYIMPAN REKOD TAHANAN

Page 3: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

LATAR BELAKANG MASALAH

MAKLUMAT YANG

DITULIS SECARA

MANUAL

PEGAWAI DIKEHENDAKI MENGISI MAKLUMAT TAHANAN DALAM KESEMUA BUKU

BUKU DAFTAR OKT

BUKU SENARAI SEMAK NO

BADAN

Page 4: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

LATAR BELAKANG MASALAH

MASALAH INI LEBIH MERUNCING KETIKA RAMAI TAHANAN MASUK.

PEGAWAI SEDANG MEREKOD DATA

TAHANAN

KEADAAN SEBEGINI AKAN MENYEBABKAN

PEGAWAI

BOSAN

Page 5: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

LATAR BELAKANG MASALAH

SUSAH NYA NAK BUAT LAPORAN…

RUMIT

PEGAWAI MENCARI

MAKLUMAT DALAM

KESEMUA BUKU

TERSEBUT

MASALAH KETIKA MENYEDIAKAN LAPORAN BULANAN

Page 6: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

KALAULAH ADA SISTEM

TIDAKLAH RUMIT DAN

MENYUSAHKAN

Page 7: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

TAJUK PROJEK

KESUKARAN MENGIDENTIFIKASI DATA TAHANAN

TAJUK YANG MENJADI PIIHAN FORTRESS

Page 8: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

DEFINISI TAJUK PROJEK

PERKATAAN/FRASA PENERANGAN

KESUKARAN Susah/Payah untuk mendapatkan maklumat tahanan

MENGIDENTIFIKASI Mengenalpasti Data Tahanan

DATA

Maklumat Tahanan seperti nama, warganegara, jantina,

No. pasport, gambar dan kesalahan.

TAHANAN

Orang Yang Ditahan. ( Edisi Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka) Seseorang Yang Kepadanya Suatu Perintah Tahanan Telah Dikeluarkan Mengikut Bahagian 1 Peraturan 2 Peraturan-Peraturan Imigresen (Pentadbiran & Pengurusan Depot Imigresen) 2003*.

TAJUK PROJEK

Page 9: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

PEMILIHAN TAJUK PROJEK

KAEDAH BRAINSTORMING

KAEDAH AFINITI

KAEDAH MATRIK BERKRITERIA

KAEDAH ANALISA DATA MATRIK

VERIFIKASI DATA

JADUAL MATRIK BERKEPENTINGAN

TOOLS

BIL MASALAH DICADANGKAN PENCADANG

1 Penyimpanan Barang-Barang Tahanan Yang Kurang Teratur Jenelyn

2 Kesukaran Berkomunikasi Dengan Tahanan Siti Aspanisya

3 Mengurangkan Tempoh Penahanan Di Depot Bekenu Khuzaidi

4 Penyimpanan Stok OKT Yang Tidak Teratur Zulhazi

5 Kesukaran Mengidentifikasi Data Tahanan Nasaruddin

6 Penyimpanan Alat Kawalan Keselamatan Yang Tidak Sesuai Shariff

7 Penyampaian Maklumat Yang Tidak Berkesan Dyg Kamila

8 Proses Penyelerasan Statistik OKT Yang Lambat Nurhazwani

9 Sistem Penerimaan Pelawat Yang Kurang Efisien Catherine

10 Agihan bekalan ubat stok ubat untuk OKT yang lambat dihantar oleh pembekal Nurhazwani

11 Penggunaan Kad Badan Yang Kurang Efisien Zulhazi

12 Penyelenggaraan Inventori Pejabat Yang Lambat Khuzaidi

13 Proses Pencarian Maklumat Tahanan Lambat Dyg Kamila

14 Kekurangan Kemudahan Pejabat Awangku Shahizam

15 Fail Peribadi Pegawai Tidak Teratur Siti Aspanisya

16 Ruang Pejabat Yang Sempit Nasaruddin

17 Kebersihan Blok Tahanan Kurang Memuaskan Shariff

18 Kelewatan Penghantaran Surat Ke Ibu Pejabat Jenelyn

MASALAH YANG DI SENARAIKAN

HASIL TAJUK DIPEROLEHI DARIPADA 18 MASALAH DENGAN MENGGUNAKAN BEBERAPA TOOLS IAITU:

18 MASALAH

Page 10: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

KAEDAH ANALISA DATA MATRIKS

UNDIAN AHLI KUMPULAN

SKALA

SANGAT PENTING 9 – 10

PENTING 7 – 8

SEDERHANA 5 – 6

KURANG PENTING 3 – 4

TIDAK PENTING 0 – 2

5 MASALAH UTAMA DIKENALPASTI MELALUI KAEDAH (ANALISA DATA MATRIK)

5 MASALAH UTAMA YANG TELAH DISENARAI PENDEKKAN

NO.

MASALAH MASALAH DICADANGKAN

1 Penyimpanan Barang – Barang Yang Kurang

Teratur

3 Mengurangkan Tempoh Penahanan Di Depot

Bekenu

5 Kesukaran Mengidentifikasi Data Tahanan

7 Penyampaian Maklumat Yang Tidak Berkesan

9 Sistem Penerimaan Pelawat Yang Kurang

Efisien

PETUNJUK:

PEMILIHAN TAJUK PROJEK

Page 11: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

JADUAL MATRIKS BERKEPENTINGAN

PEMILIHAN TAJUK PROJEK

BIL

Keberatan ( X 5) (X 4) (X 3) (X 2) (X 1)

Jumlah

Markah SENARAI PENDEK

MASALAH

BERKAITAN

DENGAN

VISI / MISI

JABATAN

BERKAITAN

DENGAN

EKSPEKTASI

PELANGGAN

DALAM

KEUPAYAAN

KUMPULAN

MUDAH

MENGUMPUL

DATA

KOS /

MASA

KUALITI

DAPAT /

DINILAI /

DIUKUR

1

Penyimpanan Barang-

Barang Tahanan

Kurang Teratur

6X5=30 5X4=20 3X3=9 6X2=12 6X1=6 77

3

Mengurangkan

Tempoh Penahanan

Di Depot Bekenu

7X5=35 6X4=24 3X3=9

6X2=12 6X1=5 86

5

Kesukaran

Mengidentifikasi Data

Tahanan

9X5=45 10X4=40 9X3=27

8X2=16 10X1=10

7

Penyampaian

Maklumat Yang Tidak

Berkesan

7X5=35 8X4=32 6X3=18

4X2=8 5X1=5 98

9

Sistem Penerimaan

Pelawat Yang Kurang

Efisien

5X5=25

3X4=12

4X3=12

3X2=6

1X1=1

56

122

TAJUK DIPEROLEHI HASIL TAPISAN MELALUI KAEDAH JADUAL MATRIKS BERKEPENTINGAN

Page 12: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

RASIONAL PEMILIHAN

APAKAH RASIONAL PEMILIHAN PROJEK INI?

Page 13: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

RASIONAL PEMILIHAN

BERKAITAN DENGAN PIAGAM PELANGGAN

Memerlukan maklumat

tahanan apabila ada pelawat

yang ingin berjumpa.

Semakan data perlu dibuat

bagi memudahkan urusan

lawatan samada pelawat

ataupun agensi lain seperti

ICRC, Kedutaan dan lain-lain

NGO

Maklumat tahanan diperlukan

sewaktu membawa tahanan untuk

rawatan

AGENSI YANG MEMERLUKAN

MAKLUMAT

Page 14: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

RASIONAL PEMILIHAN

BERKAITAN DENGAN FUNGSI

JABATAN

Data tahanan adalah mustahak

untuk tujuan maklumat dari aspek

keselamatan. Maklumat tersebut

disalurkan kepada bahagian

keselamatan untuk tujuan

disenarai hitamkan

Maklumat ini penting bagi kawalan

keselamatan dipintu masuk darat

dan udara bagi mengelakkan

berlakunya kes tahanan bolos,

pencerobohan dan lain-lain isu

keselamatan contohnya isu

pencerobohan Lahad Datu

Page 15: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

RASIONAL PEMILIHAN

ISU KESELAMATAN

Page 16: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

RASIONAL PEMILIHAN

ISU KESELAMATAN

Page 17: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

RASIONAL PEMILIHAN

OBJEKTIF JABATAN

MENGURUSKAN

PENAHANAN DAN

PENGAWALAN KE

ATAS TAHANAN

DENGAN SELAMAT,

TERKAWAL DAN

BERKESAN.

MISI VISI

MELAKSANAKAN

PENAHANAN DAN

PENGAWALAN KE

ATAS TAHANAN

SECARA

BERSEPADU

BERDASARKAN

PERUNTUKAN

UNDANG-UNDANG

UNTUK MENJADI

DEPOT TAHANAN

BERTARAF DUNIA

Page 18: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

RASIONAL PEMILIHAN

KERATAN AKHBAR Berdasarkan Pelan Transformasi Jabatan

Imigresen Malaysia

Melalui pelan transformasi ini

jelas menunjukkan bahawa

jabatan perlu membuat

penstrukturan yang lebih

berkesan dalam pengurusan

pelbagai aspek berkaitan

dengan warga asing tanpa izin

termasuklah pengurusan

tahanan yang lebih berkesan

dalam meningkatkan kualiti

Jabatan Imigresen Malaysia.

PELAN TRANSFORMASI

Page 19: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

SASARAN PROJEK

SASARAN PROJEK

• PENJIMATAN MASA UNTUK PENDAFTARAN DAN PENCARIAN MAKLUMAT OKT MELEBIHI 50%.

TEMA PROJEK

• MEMUDAHKAN PROSES PENDAFTARAN DAN PENCARIAN MAKLUMAT TAHANAN

OBJEKTIF PROJEK

• MELAKSANAKAN KAWALAN DATA SECARA BERSEPADU

• MENAMBAHBAIK PROSES KERJA SEDIA ADA

• MEMBENDUNG MASALAH DARIPADA LEBIH KRITIKAL

SASARAN FORTRESS SEBANYAK

50%

Page 20: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

TEMA PROJEK

MEMUDAHKAN PROSES PENDAFTARAN, PENCARIAN

MAKLUMAT TAHANAN

Page 21: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

PENGUNAAN KAEDAH / ALAT KREATIVITI

KAEDAH MANUSIA

PERSEKITARAN PERALATAN

PENYIMPANAN REKOD YANG TIDAK TERSUSUN

MAKLUMAT

HANYA DIUNIT

REKOD

DATA TIDAK

DIKLASIFIKASI

TIADA SISTEM PENYIMPANAN

REKOD YANG BERKESAN

TEMPOH MASA

PENDAFTARAN YANG

LAMA

TIADA SENARAI SEMAK UNTUK

PROSES PENERIMAAN OKT

PENERIMAAN CARA MANUAL

REKOD SECARA

BERTULIS

LEWAT

MEREKOD

LOKASI DEPOT KURANG STRATEGIK

JAUH DARI BANDAR MIRI

DIKELILINGI

BUKIT BUKAU

BILIK KERJA YANG

TIDAK SELESA

TEMPAT

PENYIMPANAN

BUKU/FAIL TERHAD

RUANG KERJA

PEGAWAI BERTUGAS

PEGAWAI SERING

BERTUKAR

KESILAPAN

MEREKOD

TULISAN

PELBAGAI

KURANG

PENGETAHUAN

LALAI

PEGAWAI

BERCUTI

DOKUMEN TIDAK

LENGKAP

TAHANAN

BERULANG

PELBAGAI

WARGANEGARA

ORANG KENA TUDUH (OKT)

BAHASA YANG

KURANG

DIFAHAMI

PELBAGAI

KESALAHAN

TIADA MAKLUMAT

AWAL

MAKLUMAT TAHANAN

TIDAK LENGKAP

KESUKARAN

MENGIDENTIFIKASI

DATA TAHANAN

AGENSI LUAR

MEMERLUKAN MAKLUMAT UNTUK

TUJUAN TERTENTU

BUKU REKOD MUDAH ROSAK

BUKU KERAP

DIGUNAKAN

RUANG PENYIMPANAN

YANG TERHAD

KEHABISAN INK

PENCETAK

TALIAN TELEFON

DAN FAX SERING

TERGANGGU

BANYAK BUKU

DIGUNAKAN

PERALATAN PEJABAT

LAPORAN TIDAK LENGKAP

PENCARIAN MAKLUMAT

YANG SUKAR

RAJAH ISHIKAWA 1

Page 22: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

PENGUNAAN KAEDAH / ALAT KREATIVITI

KAEDAH S.W.O.T

BIL PUNCA MASALAH KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN

ULASAN S W O T

1 Tulisan pelbagai Sentiasa berlaku Pelbagai jenis tulisan dan sukar dibaca

Mewujudkan sistem perkomputeran dalam merekod data

Tulisan sukar dibaca dan selalu berlaku kesilapan maklumat.

Punca diterima

2 Kesilapan merekod Berlaku sewaktu merekod.

Kecuaian pegawai sering berlaku

Mewujudkan satu format atau sistem merekod yang berkesan

Maklumat, laporan dan statistik salah dan kesan kepada keselamatan negara serta nama baik jabatan.

Punca diterima

3 Banyak buku digunakan Sentiasa berlaku Buku mudah koyak dan rosak

Menyediakan prosedur yang lebih sistematik dan berkesan

Pembaziran buku dan merumitkan pencarian maklumat tahanan.

Punca diterima

4 Pencarian maklumat

secara manual Sentiasa berlaku

Mengambil masa yang lama

Mewujudkan pengkalan data bagi memudahkan pencarian

Kerja banyak tertunggak dan laporan lambat dihantar.

Punca diterima

5 Tempat penyimpanan buku/fail yang terhad

Berlaku semasa penyimpanan buku dan fail.

Tiada cukup ruang Melibatkan peruntukan yang besar dari pihak pengurusan

Longgokkan buku dan fail disimpan ditempat yang tidak selamat dan buku / fail rosak.

Punca ditolak kerana

memerlukan kos yang tinggi

6 Tempoh masa pendaftaran

yang lama. Sentiasa berlaku

Proses pendaftaran yang lama

Mewujudkan sistem yang mudah, cepat dan berkesan

Berlaku pembaziran masa dan kos untuk kerja lebih masa pegawai.

Punca diterima

7 Data tidak diklasifikasi Sentiasa berlaku

Maklumat tahanan reman, usir dan ATIP ditulis didalam buku yang sama.

Mewujudkan kad badan yang boleh membezakan tahanan mengikut kategori yang telah ditetapkan

Pegawai di blok tahanan sukar mengenalpasti tahanan mengikut kategori yang telah ditetapkan.

Punca diterima

8 Tiada senarai semak

dokumen untuk proses penerimaan OKT

Semasa penerimaan OKT

Dokumen penerimaan OKT tidak lengkap dan menyebabkan proses pendaftaran mengambil masa yang lama

Mewujudkan senarai semak dokumen penerimaan OKT yang sesuai dan lengkap.

Tiada. Punca diterima

Page 23: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

PENGUNAAN KAEDAH / ALAT KREATIVITI

KAEDAH MANUSIA

PERSEKITARAN PERALATAN

PENYIMPANAN REKOD YANG TIDAK TERSUSUN

DATA TIDAK

DIKLASIFIKASI

TEMPOH MASA

PENDAFTARAN YANG

LAMA

TIADA SENARAI SEMAK UNTUK

PROSES PENERIMAAN OKT

PENERIMAAN CARA MANUAL

PEGAWAI BERTUGAS

KESILAPAN

MEREKOD

TULISAN

PELBAGAI

KESUKARAN

MENGIDENTIFIKASI

DATA TAHANAN

BANYAK BUKU

DIGUNAKAN

PERALATAN PEJABAT

LAPORAN TIDAK LENGKAP

PENCARIAN MAKLUMAT

YANG SUKAR

RAJAH ISHIKAWA 2

Page 24: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

PENGUNAAN KAEDAH / ALAT KREATIVITI

FAKTOR PUNCA

MANUSIA 1. TULISAN YANG PELBAGAI

2. KESILAPAN MEREKOD

KAEDAH

1. TEMPOH MASA PENDAFTARAN YANG LAMA

2. TIADA SENARAI SEMAK DOKUMEN UNTUK PROSES PENERIMAAN

3. DATA TIDAK DIKLASIFIKASI

PERALATAN 1. BANYAK BUKU DIGUNAKAN

2. PENCARIAN MAKLUMAT YANG SUKAR

PUNCA MASALAH PALING MUNGKIN DARIPADA RAJAH ISHIKAWA 2 DIRUMUSKAN SEPERTI DIBAWAH:

Page 25: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

PENGUMPULAN DATA

BORANG SOAL SELIDIK

DIEDARKAN KEPADA 60

RESPONDEN UNTUK

MENDAPATKAN KEKERAPAN

PUNCA PALING MUNGKIN

BORANG SOAL SELIDIK

SEBELUM UJICUBA

Page 26: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

PENGUMPULAN DATA

SEBELUM UJICUBA

20 OKT = 240 MINIT

MASA YANG DIAMBIL UNTUK MENYIAPKAN LAPORAN IALAH 240

MINIT UNTUK 20 ORANG OKT

Page 27: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

PENGUMPULAN DATA

BIL PUNCA MASALAH KEKERAPAN KEKERAPAN

TERKUMPUL

PERATUS

( % )

PERATUSAN

TERKUMPUL

1 Tempoh masa pendaftaran yang lama 60 60 20% 20%

2 Banyak buku daftar digunakan 55 115 18% 38%

3 Kesukaran mencari maklumat OKT 50 165 17% 55%

4 Tiada senarai semak dokumen semasa proses

dokumentasi penerimaan OKT 45 210 15% 70%

5 Data tidak diklasifikasi 40 250 13% 83%

6 Tulisan pelbagai 30 280 10% 93%

7 Kesilapan merekod 20 300 7% 100%

JUMLAH 300 100%

SEBELUM UJICUBA

KEKERAPAN PUNCA PALING MUNGKIN

HASIL 60 RESPONDEN

Page 28: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

PENGUMPULAN DATA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

PE

RA

TU

SA

N T

ER

KU

MP

UL

KE

KE

RA

PA

N

TE

RK

UM

PU

L

Punca-Punca

Tempoh masa pendaftaran yang lama

Banyak buku daftar digunakan

Kesukaran mencari maklumat

Tiada senarai semak dokumen semasa proses dokumentasi penerimaan

Data tidak diklasifikasi

Tulisan pelbagai

Kesilapan merekod

RAJAH PARETO SEBELUM UJICUBA

Sasaran Matlamat

(Berdasarkan Nisbah Pareto

80:20)

Perkiraan Penetapan Sasaran

Kekerapan Kesukaran

Mengidentifikasi Data

Tahanan =300

300 X 80 = 240 Kekerapan

100

240 X 100 = 80%

300

Sasaran Pengurangan

Kesukaran Mengidentifikasi

Data Tahanan Sebanyak 80%

SASARAN

80%

PETUNJUK :

Page 29: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

TINDAKAN PENYELESAIAN

MEWUJUDKAN SATU SISTEM IAITU SISTEM FORTRESS

Page 30: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

DEMO SISTEM FORTRESS

Page 31: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

SELEPAS UJICUBA

BORANG SOAL SELIDIK

DIEDARKAN KEPADA 60

RESPONDEN UNTUK

MENDAPATKAN KEBERKESANAN

SISTEM FORTRESS

BORANG SOAL SELIDIK

PENCAPAIAN HASIL PROJEK

Page 32: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

7 PUNCA MASALAH YANG PALING MUNGKIN

BIL PUNCA MASALAH KEKERAPAN KEKERAPAN

TERKUMPUL

PERATUS

( % )

PERATUSAN

TERKUMPUL

1

Tiada senarai semak dokumen

semasa proses dokumentasi

penerimaan OKT

10 10 33% 33%

2 Kesilapan merekod 8 18 27% 60%

3 Tempoh masa pendaftaran yang

lama 5 23 17% 77%

4 Banyak buku daftar digunakan 5 28 17% 93%

5 Data tidak diklasifikasi 2 30 7% 100%

6 Tulisan pelbagai 0 30 0% 100%

7 Kesukaran mencari maklumat 0 30 0% 100%

JUMLAH 30 100%

SELEPAS UJICUBA

PENCAPAIAN HASIL PROJEK

Page 33: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

RAJAH PARETO SELEPAS UJICUBA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

PE

RA

TU

SA

N T

ER

KU

MP

UL

KE

KE

RA

PA

N

TE

RK

UM

PU

L

Punca-Punca

.

PENURUNAN

90%

Tiada senarai semak dokumen semasa proses dokumentasi penerimaan OKT

Kesilapan merekod

Tempoh masa pendaftaran yang lama

Banyak buku daftar digunakan

Data tidak diklasifikasi

Tulisan pelbagai

Kesukaran mencari maklumat OKT

Sasaran Matlamat

Perkiraan Penetapan Sasaran

Kekerapan Kesukaran Mengidentifikasi

Data Tahanan Sebelum Uji Cuba = 300

Selepas Ujicuba = 30

100 - 10 X 100 = 90 X 100 = 90%

100 100

Kumpulan Fortress telah melebihi

sasaran matlamat iaitu 90%

PETUNJUK :

PENCAPAIAN HASIL PROJEK

Page 34: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

Sasaran projek awal – Pencapaian sebenar = Perbandingan pareto sebelum ujicuba dan selepas ujicuba 80% - 90% = 10% Sasaran projek telah melebihi pencapaian sebenar sebanyak 10%

SELEPAS UJICUBA

PENCAPAIAN HASIL PROJEK

PENURUNAN

90%

Page 35: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

SELEPAS UJICUBA

0

50

100

150

200

250

300

MANUAL (X 12 MINIT) SISTEM (X5 MINIT)

PENJIMATAN MASA SEWAKTU PENDAFTARAN

MANUAL (X 12 MINIT)

SISTEM (X5 MINIT)

KAEDAH MASA

MANUAL (20 OKT X 12 MINIT) 240 minit

SISTEM (20 OKT X 5 MINIT) 100 minit

PENJIMATAN

MASA 59%

PENJIMATAN MASA SEMASA PENDAFTARAN

PETUNJUK :

PENCAPAIAN HASIL PROJEK

Page 36: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

PENJIMATAN MASA DALAM MENYEDIAKAN LAPORAN DAN PENCARIAN MAKLUMAT

KAEDAH MANUAL SISTEM

BUAT LAPORAN/ STATISTIK 840 MINIT 3 MINIT

PENJIMATAN

MASA SEBANYAK

99%

KAEDAH MANUAL SISTEM

TUJUAN

CARIAN MAKLUMAT (X 01 OKT) 30 MINIT 1 MINIT

PENJIMATAN

MASA SEBANYAK

97%

SELEPAS UJICUBA

PENCAPAIAN HASIL PROJEK

Page 37: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

PERBANDINGAN KOS KERJA LEBIH MASA

SEBELUM SELEPAS

5 ORANG PEGAWAI = I ORANG OKT

PURATA GAJI = RM1000

I BULAN = 8 HARI

1 TAHUN = 8 X 12 = 96 HARI

5 TAHUN =96 X 5 = 480

KADAR KERJA LEBIH MASA (SEHARI)

1 PEGAWAI = RM43.13

5 PEGAWAI = RM215.65

KADAR KERJA LEBIH MASA ( 1 TAHUN )

= RM 215.65 X 96 = RM 20,702.40

KADAR KERJA LEBIH MASA ( 5 TAHUN )

= RM215.65 X 480 = RM 103,512.00

2 ORANG PEGAWAI = I ORANG OKT

PURATA GAJI = RM1000

I BULAN = 8 HARI

1 TAHUN = 8 X 12 = 96 HARI

5 TAHUN =96 X 5 = 480

KADAR KERJA LEBIH MASA (SEHARI)

1 PEGAWAI = RM43.13

2 PEGAWAI = RM86.26

KADAR KERJA LEBIH MASA ( 1 TAHUN )

= RM86.26 X 96 = RM8280.96

KADAR KERJA LEBIH MASA ( 5 TAHUN )

= RM86.26 X 480 = RM41,404.80

JUMLAH PENJIMATAN PEMBAYARAN KERJA LEBIH MASA SEBELUM DAN SELEPAS UJICUBA DALAM

TEMPOH 5 TAHUN

= RM103,512 – RM41,404.80 = RM62,107.20 JIMAT

RM62,107.20

SELEPAS UJICUBA

PENCAPAIAN HASIL PROJEK

PENJIMATAN KOS KERJA LEBIH MASA

Page 38: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

SELEPAS UJICUBA

PENCAPAIAN HASIL PROJEK

PENJIMATAN KOS PENGGUNAAN KERTAS DAN FAIL

PERBANDINGAN KOS KERTAS DAN FAIL

SEBELUM SELEPAS

KOS KERTAS ( 1 RIM) = RM12.50

1 TAHUN (24 RIM) = RM12.50 X 24

= RM300

FAIL KERTAS (SEKEPING) = RM0.50

PURATA OKT (SETAHUN) = 1200 Orang

= RM0.50 X1200

= RM 600

PERBELANJAAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN

= (RM300 + RM600) X 5

= RM4500

KOS KERTAS (1 RIM) = RM12.50

1 TAHUN ( 6 RIM ) = RM12.50 X 6

= RM75

5 TAHUN ( 30 RIM) = RM12.50 X 30

= RM375.00

FAIL KERTAS = TIADA PENGGUNAAN FAIL UNTUK

PENYIMPANAN MAKLUMAT OKT SEWAKTU PENERIMAAN.

(Maklumat disimpan ke dalam pangkalan data Sistem Fotress)

JUMLAH PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS DAN FAIL SEBELUM DAN SELEPAS UJICUBA

= RM4500 – RM375 = RM4125.00

JIMAT RM4125.00

Page 39: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

PENCAPAIAN PROJEK

INOVASI SISTEM FORTRESS JUGA DAPAT MENGHASILKAN KAD PENGENALAN OKT MENGIKUT KLASIFIKASI TAHANAN SEBAGAI IDENTITI MEREKA DI DEPOT IMIGRESEN BEKENU

TAHANAN USIR

TAHANAN ATIP

KOS PENYEDIAAN SEKEPING KAD

IDENTIFIKASI MENGIKUT KATEGORI KOS PENYEDIAAN BAJU UNTUK OKT

PURATA OKT

SETAHUN

1200

ORANG PURATA OKT SETAHUN

1200

ORANG

PURATA KOS

PENYEDIAAN KAD

DAFTAR OKT

RM0.20 X

1200

RM

240 PURATA KOS BAJU OKT

RM45 X

1200

RM 54000

PENGGUNAAN KAD

OKT UNTUK 3 TAHUN

RM240 X

3

RM

720

KOS DOBI BAJU OKT

SETAHUN

RM500

(Jika baju digunakan

untuk pengklasifikasian

OKT ianya perlu ditukar

setiap 3 tahun atas faktor

rosak atau hilang)

RM59 000

PERBEZAAN PENJIMATAN KOS KAD OKT DAN BAJU OKT = RM59000 – RM720 = RM 58, 280

TAHANAN REMAN

PERBANDINGAN KOS BAJU DAN KOS KAD

RM 58, 280 JIMAT

Page 40: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

KESAN TERHADAP ALAM SEKITAR

PENCAPAIAN HASIL PROJEK

Perkiraan pokok tidak ditebang:

17 pokok = 1 tan kertas

Sekiranya penggunaan kertas sehari

mencapai 46 tan, maka sebanyak 782

pokok telah ditebang untuk

menghasilkan kertas dalam tempoh

sehari. Apa akan terjadi sekiranya

masalah ini berlarutan sepanjang

tahun??....

Fikir – fikirkanlah…. (Sumber: [email protected])

Page 41: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

KESAN KEPADA MASYARAKAT

PENCAPAIAN HASIL PROJEK

Meningkatkan keyakinan orang awam

terhadap Jabatan Imigresen Malaysia

khususnya dari aspek pengurusan pati dan

tahanan imigresen dalam melaksanakan tugas

dan menjaga keselamatan negara. Selain

daripada itu, ini secara tidak lansung rakyat

akan merasa yakin dengan kepimpinan

kerajaan semasa sekaligus membantu

meningkatkan undi rakyat terhadap kerajaan.

KENAPA SISTEM FORTRESS

PERLU DIWUJUDKAN?

Page 42: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

PENCAPAIAN HASIL PROJEK

Meningkatkan keyakinan

orang awam terhadap

Jabatan Imigresen

Malaysia secara

khususnya dari aspek

pengurusan pati dan

tahanan imigresen dalam

melaksanakan tugas dan

menjaga keselamatan

negara. Selain daripada

itu, ini secara tidak

lansung rakyat akan

merasa yakin dengan

kepimpinan kerajaan

semasa sekaligus

membantu meningkatkan

undi rakyat terhadap

kerajaan.

KESAN KEPADA MASYARAKAT

Page 43: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

TINDAKAN PENYERAGAMAN

PENYERAGAMAN DI DEPOT SEMUJA, SERIAN

Page 44: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

Nama

Ahli

PENILAIAN AHLI KUMPULAN

KRITERIA/PERINGKAT

Kedatangan Kerjasama Kefahaman KIK Disiplin Keyakinan Kreativiti

Sblm Slps Sblm Slps Sblm Slps Sblm Slps Sblm Slps Sblm Slps

Siti Aspanisya 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5

Jenelyn 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

Catherine 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

Dyg Kamila 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5

Nurhazwani 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 3 4

Nasaruddin 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

Sharif 4 5 4 5 3 4 3 4 4 5 4 5

Khuzaidi 4 5 3 4 3 4 3 4 4 5 4 5

Awg Shahizam 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

Zulhazi 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

Jumlah 40 50 36 45 33 43 35 45 37 47 36 46

Purata 4.0 5.0 3.6 4.5 3.3 4.3 3.6 4.5 3.7 4.7 3.6 4.6

SKALA

1 SANGAT LEMAH

2 LEMAH

3 MEMUASKAN

4 BAIK

5 SANGAT BAIK

PENILAIAN KUMPULAN

ANALISA PENILAIAN PRESTASI KUMPULAN *SBLM = Sebelum *SLPS = Selepas

PETUNJUK :

Page 45: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan

4

3.6

3.3

3.6

3.7

3.6

0

1

2

3

4

5 KEDATANGAN

KERJASAMA

KEFAHAMAN KIK

DISIPLIN

KEYAKINAN

KREATIVITI

SEBELUM

SELEPAS

BIL

PERKARA

TAHAP

SEBELUM SELEPAS

1 Kedatangan 4.0 5.0

2 Kerjasama 3.6 4.5

3 Kefahaman KIK 3.3 4.3

4 Disiplin 3.6 4.5

5 Keyakinan 3.7 4.7

6 Kreativiti 3.6 4.6

PETUNJUK :

PENILAIAN KUMPULAN

Carta Radar : Prestasi Ahli Kumpulan Garisan biru di dalam Carta Radar menunjukkan prestasi ahli kumpulan sebelum perlaksanaan projek. Manakala garisan merah pada Carta Radar menunjukkan prestasi ahli kumpulan selepas pelaksanaan

projek.

CARTA RADAR

Page 46: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan
Page 47: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan
Page 48: LATAR BELAKANG MASALAH - s3p.mampu.gov.mys3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1497-kesukaran-mengidentifikasi... · latar belakang masalah masalah ini lebih meruncing ketika ramai tahanan