42

lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

  • Upload
    lybao

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis
Page 2: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

Algirdas 1\lARTINAITIS

CANTOS AD FUTURUM KANTATA- KONCERTAS

DVIEM SOPRANAMS IR KAMERINIAM ANSAMBLIUI

ALGIRDO MARTINAICIO ZODZIAI

\%t VILNIUS 1987

Page 3: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

85.316 Ma509

M 5204030000-160

M852(08)-87 29-87

© Leidykla ,Vaga", 1987

Page 4: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

Skiriu Giedrei Kaukaitei ir Reginai Maciiitei

CANTUS AD FUTURUM

KANTATA- KONCERTAS

ALGIRDO MARTINAICIO zodziai ir muzika, i lotynq kalb<! verte ALMA BRAZIUNIENE

i ~

~ I. DESINIOJO SPARNO KANONAS

r I' { f Cembalo

" ~

IV - (f)" :

" (legato) .

' . tJ o......l -- ,

" (pp)

v

" --- ~

{ IIV "'---"

\I1,~ .0,..---.. # r:: ..---.. {I) T

:

w I '--

" . . . IV -....J

.. -------- - ___..,.

eJ ··~

{ Voce I

·II __..... ........_ -I

r'«< !' - - ... ....... Co_ lum-ba leu_ co_ na_ ta~' C~L nas no_ bis_ cum.

f ,..---. ..----

"U

l!l. . ..n .r-' ,{') J 7

L..J'---'-'

Cembalo

" - ------. . . . JV

" ,r-- - .-----... ~

IV ---..!

I :

3

Page 5: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

II - / " --------Voce I l itJ

Pas_ lex, bis_ -ser simp_ iiL des no_ cum. II ....----.

Voce[ '[ •v

·"""""' no_ bis_ c~.,;m.

A .,_ -~.J~...---....~.

Oboe 1 ·v p II""'\~ ------

It~ \"0

~ r. Jtil-----

: '-' pLJ

A - -. . . . It! I

II - _,---- 1---.. - ~

t) -.. "-'

: =::::: -

'A ~ _,..---.... -----~t) ~

cha, -·II

Grus mo_ na_ lu_ ge no_ bis_ cum.

-------I •-.I

lu_ bis _ L---

ge no_ cum.

A - .,... ... #:F= -6-•

I f--'

f ........ /"".

/- .......

·u • r. .. !!Il------. ......... w

A ..... roo- -

{:-. . . .

----r-.. h ,.._ - ~

I &I -... ""'-l

. --- --4

Page 6: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

'I'\ ,.-.. -------l ~..., ~

leu_co_ge_ ~

Grus tiL na9 do_ le_ as no_ bis:__ cum.

'" I ~...,

do_ ,_.,

le_ as no_ bis_ cum. .

'I'\. 4'!- ~~~· -6-•

I ~<!.1

__h ,..-..,.. _.--.. /

, ... ·o I L llJJ

~~ 7 0

: ~ LJ

1 1\ -. ""'-. . .

l!l)

" ~ -----" h - - ~ .-...

I <!.I ~ "'-'!

{ : .

--- -.. ~ ........ ~

I 'e) r ....

bis. 1- co_ nia nig_ ra, mL se_ re_ re no_

.....

I ..., -mi_ se_ re_ re no_ bis.

'fl .fL .._g~ -e- ~""'

I rv

" r--.. -

leJ I''V

~~ 7

,., :

- w 1 " . . .

lei t;....,! "-'

Jj.-.. _.-- 1---- - ....-=

IV "' ._, "--J

1 .

.....__ ===== 5

Page 7: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

,f'l ,.-..... ...-----... Voce I I

~v [ - - -,_ co_ nL :a boy_ cia_ na7 ca_ nas no- bis_ cum.

'" __.---....

Voce H I I" -ca_ nas no_ bis- cum.

·1'1 -fL ~~f;. -f3- tin Ob. I

'tJ

l'l ........... /"

IV . ..., n' utll~ 7 ,

:

LJ

c~{ l'l '"""" . . . .

fV ......... 1'1 ,......_ ....-- e--.. - _10oooot,

IV --.-;;;r ~

:

"--...... ___-/

" ...-----.... _.....---......

I •t) y r -IJo_ tau_re ste_ JhL ris, a_ des ~- bis- cum. " l

rv no_ bis_ cum.

" ,._ ... ~ -e- lt ....

I rv

{ II ...........

IV ·v

"~~ T .n

:

w " - ---- -. . . .

Jt.l -~ T'

_II_ ~ - ~

("'fb

IV ..._/ ......... I

{ :

6

Page 8: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

r---A -I

I Voce I

r«.~ ~ - ~ Pe- le- ca_ ne 0- no_cro-ta_ le, lu_ ge no_ bis_ cum.

II -Voce!i 'I

r'«.. lu_ ge· no_ bis_ cum.

·A .p..· ~· flauto I

J'«.. ~ -1*- ~f=...--.....1= :_A -e- tt,., II=

Oboe I l't:l

-

'I . . Violoncello

A

., _,.----._

C) ,..., .J!.:l,-.. .n 7

: i

w-A I - I . . . . . . .

I e~ ,.. I i" -w~

===.....---I

,-.._ .. .. -e- 1:&: -e." "~ .. .it.~ ....---. tt .... .....--

fel (m,f) :

" ..-----.... --I 'V

Pe_ fe_ ca_ cris_ do- le_ bis: curp. ne pe, as no_ II

I ,., do- te_ as no_ l:)js_ cum.

•II fl- ~ '~ I teJ

4'- ... #~..--..~ .. ---.... A oil.-. #~· -I'-' ~·

I t«J

I :

f'~ ---lei ·u Llll1--. n 7

'-" ~'-._./ A I .. . . . . . . {· . :e:-l:t~ r-~ .. it .. ~:

I

lit~ ...... - .. .e. .. ...-.._ ~

:

7

Page 9: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

re re_ lie_ te p mi_ se_ re_ re no_ bis.

mi_ se_ re_ re no_ bis no- bis_

t=' #f· F. #f;· I $ J

~ ~ -tD- #~ ~ :f!: ?-.-._~ , #e. ~f= -f!-• f.:'

i'd

: .

....... r- .---------~,ro

.. ~~ ,., 7

:

'-- ~ '

" I - I -{>~

. . . . . . . ' I

-P-- -~ '~ -e:· r-.-1!-- .. f!~ ]'-..,- 1~~:+......------... .. ... ........----..i'W- ........... .. ..

-:

A ....----.... ~

I •i] f~ . "" v "".

co rus_tL co- le? Ci:L nas in ho_ram mor_tis nosL ·rae. .,.

I ~v ca- nas in ho- ram mor_ tis nost_ rae.

4/U ~ #~· F. ~ -fL ~,..---....~

I f'@)

4L .. b= --... 1! ... .:t: -!~-#~~ ~ "1P-#~ .... ~ .... ~

i rv

i :

A ,..--.... ------lv 'Q

~tr{l~ .n 7 . '-...- w I I I - I I ,._., . .

0 : . : '

v-..... 4 ~ ~:e: :i ........ ~

~"" ~ "" "" C) . ii:w- ,.,..---!lZ>- ,...... . i!~

' '

-- ... -:

Page 10: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

_A ~ ~

I '· "

rv FaL co pe_re_ gri_ ne~

" I r~

CoL n;os in

.,. .f!!!-• f.' It~- :£· += I r.v

fl. -(it- ~f:=

~~ + t(,., ~

I

{

{

:

.. ,r-

tv ,PQ

...... :

'--

II

lEI

.........

-~

I

""

"' ~ I

I

I

I

I

{

{

rv Te;_

A (f) =

~

,,. .fL f:

f'eJ (J) 'fl

roJ(i) • , t'li> 10

,_(!) ___

!E} "<.I'

.... :

-" I

141 . ., ......... "'1!t- .. . .

:

I

I . . . ... -G. ~r-

~

dor_ na cris_ ta~ ta~?

-v

~f= ~ * Ct:

dE> -fL it?- :$!::

I I . : . . . .J .-Q- :t--=

h

ca_ · nas in h I' d' . !#' t o.r<:~m gaLL u nos _ ri

-----l

-he_ ram gau_ di_ i nost_ ri.

~~- .-. #,_ ft•

.fP-~:t~ _,.,.,#"' n~ r.f'- <() ..f"l. ~.--..:2:

-

dkCl~ '1

w~

- I l -. . . :g;: ~-h!- ... ft .. ~: /'"' It!~

----·

sem..per ma_ne in t -v b · """ e_ ne_ rrs cae_ IL -...

$,f!: ... # ... ~ .$L c~

---~~~ 1;t.,._ .... "'il ... -----

-

l.ik£1~ '1'.

- ~ -. . . "'~ ~r .. ____:z: :~.~-~~ ,......._I I .fl .. ....---....

.. ~ -r ----

Page 11: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

I •i} !:"'

Co_ lum_ b2l

l •e.J v

A .,.. ~

l.&J _A_

I •i)

~ I :

r~r leJ 'V

" '--

F "· I

~ .. . -.

I jeJ r . .

US_CI- .nL a

I

I

I

I

{

{

II {nif)

'tl II'

.fl.!

't.l {"'f) •A

'eJ {"'f} ,.....+

f:(J__

leJ ro

.0_ :

~

I eJ .•

~

:

10

v ....

_#;."

I

..

.-..

v

nun_ ti_ a L"'"'_

#~ 1=

.. -fA-

I . :

J ~

.. v

per_ pe_ tu_ ae

#~·

D

I . . . J -R-

- se_ ras do_ ;os ~sL cae_ li, ne- de_ ras.

-~c~ ~ ... !Ia ~ ~ C-1!=

,--..., ...--..

-tt.- 1= ~~.,_ u ... ... .. !! .... -

/'"

,~r"\ 7

w I "'"'-. . . . . ~:-

,, ~· _ii •

~,....----...... '_::: ,-!-' f--.-!- • 11-e-,....--...., "t-- .r-J I

"""""' 1 ....__

- tis, ta in - ta. noc_ can_ me, can_

-~- , ~- .... oft ... ~· '

, ,

_.p. , lir ~ -e- ,

~----L-J

I I : . . . . . . ~:- ·~...e: r-~ .. ~+·l! ... ____..t: ,_..j I Itt....-

-... I .......__

Page 12: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

..

•A

I rt.~ C t I v. •.

lim- 211. US-CI- nJ_ ill no-•A

I j't.l r

-A _!Ia • #~· .fl.•

I ~~ ~ -a-

I rt.~

11-e-·

I . _A l

t) 111-e-~ .........

:

I

. . ~~·>' If*· Jl .. • t-e-----...

I

I

I

I

I

{

{

~

:

A. .......---

l'4l C~:~n_ - ta, A

(:P)

, ... •A ~·

r--' (P} •A ft ,.,.

r.., (P) ·~.

:

,. lf1 .

lei .~ . ....._.., .. ~I.,...._ .

A I

I v. llr.Pjj~

: 0

bis: cum,

-....

,,...

I

......._j .. I

I

.~

can_ ta si_ ne ~ bis. -

' #~ .fl.- ~.....---...1!: .,

' ~- .... "-· ~· ,

' n • .-------___ ,...,

' /

.. tt..rl~

L......J

11~ r--.... ...tt-12-~..,_ j.JV

I___.... I

I - I -,

.....-----... 1':\

can_ ta, can_ ta. ~ 1':\

#~ :ft #~~'ii

It,-, a~':;

u~ '4~

I

jl40 :'-.../ J r.: ur ,......_

i I I - ...... I':'\_

~IT~~-= :::::--o.....__, ~

- _.::;o t:\

-

/]

Page 13: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

12

Columba leuconata - canas nobiscum Baltakrutini balandi - giedok su mumis

Passer simplex - ades nobiscum DykvieCiq zvirbli- buk su mumis

Grus monacha - luge nobiscum Juodoji gerve- liudek su mumis

Grus leucogerana - doleas nobiscum Baltoji gerve - kentek su mumis

Ciconia nigra - miserere nobis Juodasis gandre- pasigailek musq

Ciconia boyciana- canas nob.scum Tolimqjq Rytq gandre - giedok su mumis

Botaure stellaris - ades nobiscum Didysis baubly- buk su mumis

Pelecane onocratale - luge nobiscum Paprastasis pelikane- liudek su mumis

Pelecane crispe - doleas nobiscum Garbiniuotasis pelikane - kentek su mumis

Lare relicte - miserere nobis Reliktini kire - pasigailek musq

Falco rusticole - canas in horam mortis nostrae Medzioklinis sakale- giedok mlisJ.l mirties valand~

Falco peregrine - canas in horam gaudii nostri Sakale keleivi - giedok mliSJ.l dziaugsmo valand£l

Tadorna cristata - semper mane in tenebris caeli Kuoduotoji antie - islik dangaus tamsoje

Columba, nuntia caeli - ne deseras domos nostras Karveli, dangaus pasiuntiny - nepalik musq namJ.l

Lusciania perpetuae noctis - canta in me, canta Amzinosios nakties lakstingala - giedok manyje, giedok

Canta, luscinia, nobiscum - canta sine nobis Giedok, lakstingala, su mumis- giedok be musq

Canta, canta, canta Giedok, giedok, giedok

Page 14: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

II. P AUKSCil) TAKAS J~uo

ord. sui pont. sempre simile

V-'· @'! J J f f =iF r ~ -===== =====- '* i ' ========--II

c~{ It> ,......

'"""""

..LI1 f Voce I

1"-~ -~ ~ .!. ~ --...- . . .. . . . ....__...

f Lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj

ln Voceii

1"-~ :!. :!. .! .! . . . . . . .. .. .'-.._.../. '-.___./

Lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj k-- gliSS· gli~

V-c. "\"" ill" .,. .,.. ;r .,. ;r "I" "I" '!"' if .,.. .-r "!"'

II

•.

Cem{ le.J

~ ,..._, ,....., - ....... ,...., ,...., - - -: :

r .r r r r i r i U----1 .'---" u~~

J iiLde.la liiLdeJa liiLdeJa liiLde.la

lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj pi:zz.

13

Page 15: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

-== ==-Jl : .. ~ 3 _____,

Voce I I .·tJ Lioj siCuii

. • ... lk,j,

... • • • • r. -. .. ko ger_ vJ_n<:~s lioj siu-di ko ger_ vi_ n<:~s I OJ,

,nrnJ -==,==-

I ftl • • •J

lis • • ·v .... f/1 .. "'--../ I'! siu_di '"!/' ko ger_ vL nL siQ_di lioj 1 ko ger_ yj_ ne_ IS

VoceTI

,n Ob.

l'tJ :if . • '')( ·'--.?:::: g~· g[~ .- 9~

: -V-c.

if if .,. 'f' .,. if if iii' ~ itr il" iii' II

tJ ~ :r-'-'$"'": y .. ... '--'~~ :r -.."--'~: ·~ :r'--'w: - I - I - - J :

: : '---" '--" '-' '-'

liQ_ de.l'221iu_deJaliO.de.la liu.deJa

I iu_de.la liu.deJa liu.de.la liu.de.Ja lio~

J:J -Voce: I

r'eJ 1··~·-v Ly_iioj ly_lioj ko kut:k~LVO I'~ .. 1)1- lioj ly_ lioj ne_ras.da.m'Zls IOJ. IOJ 1

,(j

Voce[ !I j'tJ - .. • • '" .~~-v . -. .- -. -. -. __ •. ·v

Ly_lioj ly_lioj ko ger_vi_ nas lioj, ly_lioj ly_lioj mie.zio gru.do lioj, ,fl Jh ihr--. Jt__ i.e--~

Fl. I '@.I mJ' lA\

Ob. .. ..,~ .. ~"--.Y .p_· ~· '---" ~· r~o- -~· )l.' '-.../

gl~ g~· gl~· gli~

V-c. I :

'f' 'if' ;r 'I' ;r- 'I' il" or 1' il" '!' '!'

11 ,.-, ----n,----... ,.-, L 1:'1. ,----...

leJ =

~~,---.... ~~~~ ~~~~ ~~-~~

14

Page 16: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

,/l f

l'cl I"~ ·~ ~ ~ ~-.....____./ -.. ;. .. ;. .. ;. . .. ;...___... ,(J :).OJ lioj lioj lioj lioj I ioj lioj lioj lioj lioj I ioJ lioj lioj.

"'ell! .!! .!! .!!--...___/ .. .. .. . . .. .. .......____....."-.-/' ,(J lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj.

~· .. 't)

f Jj_f

~~- ~-'-'-- l!~-~-.._..."' pizz. ~

.f . .. !'- ~ !'- ~ !'- t; !'- ... .fl----. ... f'- l>f; f'- _1: ~ _jt ~ ... .,.------ ... -! ;

n

: v ~·~, ___ ;ff' :ff'....__.:r ~r ..... ~·r'-.../r r..___,r .......... ~·:r'-.../r r ::t •r....__.r r .. ..'--" .. .. .. ....__. .. - I I I - - I ,....., I .----.. ... .----. ...

; ..... .., "" ..,. 'iJ. "fi -.; -.; "" 'iJ. ... ... ..... -.; -- '--'

.() - ==- ~

~~-"-.-/' '-../ '-../ '-' '-../

ll~ ""1' piLkuo.nid~, 1'21- du. toj toj toj, piL kuo.ne.le~, 1'21- du- toj

==- ==- ::=- ==- ===-

'~ '-.../ . \..:../ \..J \J \J \../ ,fl Tu, ger_ ve_le~, I::L du_ toj toj toj ir ~LskrLde~i l~_du.toj toj toj

•• .(U.· • .9~

'iJ mp a reo pizz. arco~-(:!:) ~-(:!:) f=-- pizz. r.-c;!) r.---<:!:) :g--::.

;

"--' J,..,J "":P

fl .. • r--.. . • .-----.

It> .r .J - l.J -.J 1 .l .J .J .J .J .J ~ .J .J ·J

:

- cresc

'-../ '-.../ '-.../ ~ ~ ~ ~~

pi'- kuo.ne.l-a > l'l.l_ du_ toj toj toj lioj lioj lioj lioj ·-

·v - • 1· I d ty ,n mu_s4 s•a_ 1n lll _ u _ OJ '-./ t':-' "':! :! :! !:::--.. _ _.......

toj OJ ot.)ioj lioj lioj lioj • .94;. • ..

l'iJ ,fj

't)

piu. >

;

......

~ II .. cl r .J 1 .J :

.. .

15

Page 17: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

f JJ ·- -

I 'o)

lfoj lfoj li~j lfoj li~j li~ li~ li~}:-_./j'--../ ..

L-a- du..to ly_ li:a Ia_ duto lyJia ufl - -I j'oJ 1\;j li~j li~j li~ li~j li~ li~j li;j':-./ _;a.;~ du_ to Ia- du-to ly_lia ,f)

I ['tJ

if-4 L!!L

I '"V ~~p:· ~-'---"· ~. :p:•.___.• ......... ~_ -~ if

.,. ~ !L_~ :

u -~-11.___...-d~

tl ~ I J'""""t l_ _.e'"t ~ ~ J:"'"! .fP

t) -.! ..r'4!! ..... :; ::'-':: ~'--"~ . .. .•. .......... -.! ~41! .fl .,., .,__ ~ ........ -~

:

I I I I =it -; -,; -; -rl -===--= .._.

,fj -- - - --I joJ Ia_ duto \y_lia guJi_lia, br_ve_la_ li, gu.IL lia kas kaLne_ly guJi_ lia, kar_ ve_la _ li, guJL lia }!) - ,......_ - -'tJ Ia_ duto ly-"lia guJL lia '" .. f:

..-:t ilL duto ly_lia gu.li_lia Ia_ duto ly_ ~, guJi_lia .~ tt.OHt . . ~ .• ••

~f: Ia_ duto ly~ guJi_Ji-a

~~ ~ ~ ~ ~ ~

['tJ piz:.:.. ,...., - arco

:

_,u'-._./ ~ r . ~ -a • 'lt.._...ti·-----------

0

I ., •• :;:'---"' ~ :;:'---"':;: :J'---"-: 4 ~ ·~~~ -*:J~=i ~·_,.'--"'., :J.._...:J .::.._....:: .. '"" .... . ........ - I _..., ~-:

-=it-11-.t -11 -11 .. !!• .. ~ -ri -rl -11 -; ~-

}()- - _ .. 'tJ kas kaLne-ly gu-'L lia 1-a_duto ly_lia ly_lia tu_to P,...._., dl - - ,........,.,.,_ ... ~ -.......,

I l'ti ... ~ kas k'ZlLne_ ly gu..li_li'ZI .II

•f!:. I::Lduto ly·'i ly.t~'""~uJ~~~~~h ~ ~ To_ ri-a, guLbe_le, fcuioa guL

I ['tJ ,/') ===r=l t. ~ ~ _lli:l"""j_ ]I:., !> ,..

I ['tJ -,...., 1"""""1 _., A

p I

I :

-._/u-..____./ • M• .. . ~ v -

11_ '---"-e--...__/

t) :j: •-:.._...::- -: .._...-:: :: .._...-: .. ~ • ~ -ii ~ ·~~ ~ ~·::.._....:: -:.._...:: ::'---"'::. .. ~...-'---"" - _...,I :

~ -; -rl -rl -; •· H• • ~-.'-11 -11 ... ....__

16

Page 18: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

p -fj - - - - - - - -Voce I rv To.. ri21, guLbe_le, to_ riZ~,- guLbeJe, to_ri'ZI, guLbe_ le, to_ ri'ZI,guLbe_le,

==-~f) ......, .......,_ ~ ......, ,.....,

~ ......,

Voce ]I I !'eJ -beJe, to_ ri'ZI guLbe_ le, to_ ri'Zl guLbe_l e, to_ rie;

,() I

V-c ....,_ -a- r:.; -

.._J~ ...._/-......____/ fl - ~ - ----

"' ~ .,______/ . ..'-...,__/ ....__

t..-1

/""'-. JJ.#.~~ .U .,---" -ee~· :

~{ -...... - -.......,

. (J - - - - ~sc . - - - .. Voce II

['tJ to_ rie, guL be-le, to_ ria, guLbe..le1

> guL beJe

> to_rie to_ rie; guLbe_le, to_ rie; guLbe~

.n - - ,........, - ......, 1""""1 - ,_.., _..., c~p. ,........, - -:lfl Voce

'tJ guLbe_le, to_ ri-a, guLbeJe, >

gul be le to ria gul to_ria gul be le, to ri'Zl gul be le, to ria

J) I cresc. I

'el_ <.,;

...___/~ .._____...

n - ,....., - tt# ...,.-.._

{ C) '-7 .. ..'-.__.../ ~ ~..,;;[ l

~ ...!.# .. ~ u ~ 1..444 .. Cem.

- - ....... " . .. ,.

fj - - - - - - - v - - - ... Voce I

rt.~ _Je to_ ri-a gul_be-le, to_ria guL be-le to_ria guLbeJe to_ ri-a tu_to to_ri~:~ tuJo

11 ,.....,v,_.., ~ - ......., ,......,v ,....., ~ _..., ,........, _..., -Voce ill ~v_be_Je to_rie guLbe_le, to_ ria guLbe_le, to_ ri-a, guL be_ le, to_rioa,guLbe_ie, to_ria

./I ~~ ~ -.

Ft. 'tJ

,f) f_ ... -Ob. ''-' "--/

.n f 1.- .,. • I :

!'! u <.,; -9- ....... -.-;;;r - --...__/ -...__/ ~·)

V-c

n

"' ....... I -;;;::::::: 7 ~#~ ........ ~ ~ ~ l.....,j-a-------------------------

(I ---- ~.I'Jr~~ :--... - n ,.. ,. ,. " :

tJ

~~- -'-'· ----- '--" Ut -Y ..,;~ I I

a--------------------------

17

Page 19: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

' liCLde.la lioj lioj. Ne.nesk liz.de. lio vir..Suj me.de.lio>

gulbeJe1 to.ri'a tu_ to ne..nesk liz._de_lio vir:.Suj me.deJioJ ne.nesk liz._de_

8---.:.----- ...,------------------------------------------- __ ,

"!f I I ........, I I I I I

18

Page 20: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

dl v

I rv "::'"""""' .- - 1m:atfa, strazd~u- to, t~r r~ ,~ , n llu.de..l'a, strazdeli, tu_ to s raz e_ 1 1u:.. e. a IOJ flff ' : - ~ -I fe.l -.&0- - - ~ li(;:deja, straz_dej;. Ne_nesk liz..de_fio viriuj me_deJio, VILnago,v-a..nago,beg akeles vanago, tu_to,sirazdeli ,tu _ to

•fJ -fll ll:. :t= ~ t: ":t:-41- :t:"'-f::t:~ ~ .;_ ! i: ~ ! !- ~i") I ~e)

:f!=..fA-~~..fA-:f!:..fA- 1= f: ~~ 4L 1: ~ !: ~ ~ ~ ~") • (j ,..-..:1!: -11- ~

I ~.~ ,---...

I : ~t) mf

f~ ......... I I ,_..., I I -

~ = .. .. c .. I~ -ft- .... ,!- .. ,!- .. _. ..:::: ... - --

{ 1'1 I l I

I_, ---e-J-- :J ....... -e-J- ,. --- I

- .._ ....

'(l mp -Voce I I r., n~sk liz._de_lio virsuj me.de.lio, _

l'l ne.;sk liz_ de_ ( 10 mp 1-a_ du to ;y:rra Ia_ dtJo i;iTa guJi_ lia -.I Voce[

rc~J-; i{'~ ne.nesk liz_de.lio vir5uj me.deJio , la_duto ly~lia la_duto ly_lia gu.IL lia

Fl. I -~ 'l("tf- ' Ob -I I" - mf Jr.:---.. 11!1' ~

V-c. I :

-o- ~ -.t-'--""d-·-----

f - ~

~~~ . . ......... .. ..,....... .. ... .... -f/1-

-,;- -r. -,;-

Cem.

•fl ~ - v - -I r., kar_ve_ 1::-IT, gu.Uia

....... guJi_lia, _ k-ar..ve_ t:'::1f. guJi.lia kas kal_n~ gu.IL lia,

II kas koal_ne _ ly

Voce I

!I Vocei rv kar.. ve_ 121-.. li, guJL li-a ka~ kaLne_ ly guJL li-a, kar..ve_ Ia_ li guJi_lia k-as kaLne_ ly guJL lia, ~ ptzz. _ ' arco

V-c. I :

'-./'0'...._____/ f' II• • -& ~tr.------

n e:r""1 ,...., r--'1 ~ r---, -. r--"l - ~!!!!""'~ ,...:r-"'1 1'""'-'1 J"--1 -

{d, .~-!-- ~ ~ ,!- ....... ... -·~ ,!-4!- ~ A +u ..,._ Cem.

/9

Page 21: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

fl dim

Voce I I 't.l kar_ve_ia_'" li

1 tu_ to ly_ li-a lioj lioj lioj

... lioj lioj lioj""

.n - .... Voce II I

tt.J k-ar_ ve_la~ li

1 ly_ lia tu~ to lioj ~j .,._ !: ly_ lia tu_to lioj

·fl :t: .,._ ~ .~ 41-

Fl. I •t.l

f: ~f: t: ·" ~ .,._ ~ :t: ~

·ob. I ·v

pi%%. p a reo - - -..._ ., r

. V-c.

...__'1:5' It jil• .. .-· p

" l!!!!!"'"",...,r--"!,.....r""'""",-..r--o! ~

it! '-' ..... ... ·-· - ............. _ ... -!- ~ .J!.. ..@.. .... .... - ,.......,. r-- ...

:

- -,fl rif. /':\

r rtJ lioj lioj lioj ,,., t:\

r ~t) lioj lioj lioj .. rit . -fL ~ (';\ Tempo I

I •t)

t:.......----~ p 1\ ~

I •V

r:'\ord. .sui pont. sempre simile

I :

{ rlf. I':\ :j:jp - $ :1= • • - :it

fl 8---------------------- -~- ------------, ==-

itJ ~~- 'V -b1 ·rz ~~~ '--/ . {i. .. v'-../ .. ~ / ~

II f

Voce I I ·.; ..... ~ - > • ~ • ;:'-"'•.._., ·fl f lioj lit'LdeJa li(Lde.l-a liO.del~iiliu_deJa

Voceii I •.; ~ ~ ~ . ......._.,

liu_dela liO..dela liu_dela lili.dela ifor----- ·~ lioj gli~ gli!!. .... r.P.------ /!!:::. .,..r.p.·

V-c. I : ;pi ;pi ;ji 'Iii "' •

" r-"'1 I ~,.......,

t) ~~~'¥=- ~:t;_~ ,....... -:

......- "--.../ -../ -.r...r..,-,r -.-r.;W- '1:5' ur Cem{

20

Page 22: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

,,., p

Voce! I ~v ·-·~ • :! • ~ ... ;! ... :; ......... •'---" -. n lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj lioj p PiLkuo-ne_la, I -a_ du_ toj

I ~t) • .. ... .. ~ -. --.- --.-'--" • ....__.... -lioj lioj lioj tioj lioj lioj lioj lioj Tu,gerve Ia Ia, du toj OJ OJ

Vocell

II - ----~ -'"' ,..,. .,.. ~·

Fl. I 'v 11ff I rtif ====-

f: ~~~ :1tt!:~ -l: ~ 1!:: :e:-- f: ......... ~ pizz. teo ~· ......... ......... £: ........... V-c. I :

-(\ d"'l ,....._ r--l .~ ~ j--, e:::r"''.~ ~ ~ .. .. ,......

.., --- -.c: .,_ .fl. .,_ .!f.. .,._ .,._ .,._ -fL ~ 1 1 1 1 l 1 1

:

·f'l -I ~v .- - ant miezie..nos Ia_ du_ toj- ve_ dlio.da.ma I~L du_ to) OJ oj oj OJ ,n

I '<lJ ... ...... .....- ...... ":"""

vaiksJi_ ne_jai la_du_ toj _oj _OJ s~L vo vai_kus la_du_ toj -OJ -OJ n - 11_ -·

... ,,, .. .0-1.·

I rt' -mp

~~ f:-- £:_ ............. !_"fO -t:· £:_. · pizz. pizz. ~ :--... .........._ l ......... -

" .. • "' .. - - .......

t) ~ - ~ -(P)..J_ .J 1 1 1 1 .J 1 1 l l 1 l _.J_ 1. l :

·" I r.., t~ - toj tor Ia du toj- oj oi oj oj oj OJ ,

ll

I !'&I t .- t -~ Ia_ du_ toj...._ t ;:::::::::-' -OJ OJ OJ oj oj OJ oj oj oj

" - - eu.

I lt.l -

t;~o e . piu. ~ ~£ ...............

I : . -" r::::==a - - .. .. ,.... ~ 1"""""'1

t) -1. 1 1 1 :¢. "Jj!::,...... 'J!!t:."Jf!!:.,......

: {

Page 23: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

dl -Voce I 't} - -- ~ ~ • vk d-' ,~ t~

,..._ ve.dzio_dl:Lma la_du_ toj -OJ -OJ - 1es- o- a_ml \LdU- OJ

"'" - - - ,... ,.... - ;_ - ,.... -Vocell

-~ S'iLVO vaLkus Ia_ du_ toj _oj -Oi, miezio grO..do Ia_ du- toj _oj -OJ l,li - - -Ob. ld - - - ---.II. I I I f I I I I I I

V-c. va-~--------- ~- ----- ____ .!_ _____________________ ~:_ __ ::." ___ --~- ------------~------------------------

" - - - ~ ~ 1'"'"""'1 - - - ~ _.-.. ,......,

t} "'-.../ '-' 1.-1 "---" .,._., '--" 1....1

M J _I _I IN~ ~. .... ~ i1 J J J IJ.I.4,...---.... ~. .... _.r---:

.II f accel. ·

Voce I I~ "':- ""!""' ;;-. 1._. t"'-' ~aiksti_ ne_jo g~i-n~ai, 'k ;f· d . l,fl _0-!_ -0;!_ ,....... ne_ras_ a_ml a_du_ OJ. sa_vo veL us ve_ zto_ a_mtJ

-,....;... _,.._, --Vocell

i'«.~ . v. - d I d t~ ""!"""' "'!"'"'

x!.> i,fl m1ezto gru. o a_ u_ OJ _OJ -OJ J;..accel .....

Fl. ,., -,fl - - '- -Ob. 'tJ - - -.

,f) I I I I f I V-c.

'«.! •· - ..- I ' ~ ~'Y T --. ... .. -8---------------------------- ----------"

" - - ·=== ~ ,......, --f) '-../ '-../ t..-.1 ;;-I '--1 -.;;...;T ~ J::l-ol "'--' ~ -

r""'":" J J J ~w- ... ~ ~. ........ ~ ... -~! ~ ./1. ~-4.$1. ...... -!- ...,..~.,._ .. .,.. :

·" .. ...

1'«.1 mie.iio grlldo ies_ko_ da_mi, mie iio gru..do ne_res.da_mi lioj 1.11

lioj lioj lioj liu - de 1-a.

I'«.. lioj liu_ de_ Ia lioj.

·"~~ ~~ ... ·•.Jl..,.. .... .. .. I'"

.fl .~ I ~

'f) ..... r r 1-tl I i"i r- f IT r- _r r J r 'f)- - - -

{ n ... "----"" ~ ... ....__..,. ~ ....... ~ ..--...

v-==--- ~ ~ -.-.- =-- 1.-J - - =-- -- -...... -~ '--' 1.-J

_.,...,. .fl fa. .,....,.. . .,.. !- -!- ~ II. .. !- -!- .fl. !- -#..e.,...---.... ~-«!~ :

22

Page 24: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

J=i20 f A . ·1'-. ~.,. . . ..

Voce I l't.l j- ke-les va_ nagb, beg ·;a_ keJes va_ na_go i.tfl~ .11" 1': •- • • •

Vocell .'t.l /!>. _ ke_les va _ . na_go, beg a _ke_les va _ na_go liD- de_la lioj liu- de_la lioj l.tfl.¢;.~~.; 1=.,. .,_ ~ •• ~¥t.~ • .,..,.. lt._f t .,_ t ~ t .,_ 1: 1: 1= !'- . f _t- 1= /..

Fl. 't)

A :=- "" > "" • .. f.,. .,. .,:--6- .,. .,.. r'(T Ob.

't)

i.tfl"f*-. ,~~.1'- .,. '(T~f,. .,. r'(T •• .,. #-6-V-c.

·v

~

1:1 c1 II 9 n .. .1ft .D • t)

II

Q,g.{

C)~ ~ ~- '#" 1 ~ ~ ~ '#" t 1'1 ~ c .e;

t) - - --di!.~ ., -::::. R-di!.~ -::::. ~ ;::::. ~~ :

:

'--../ "---" "'---" ....._.... ....__.... "----" "---"

A\ .. ... . ..---..... . . 'tJ !iLL de_\a lioj tu_ to, gel"-veJa, tu- to tu_ to, ger_veJa, tu_ to ,1\. .,. .,. ..... ~ .. .. ~

:~ ~- ~· 9;-1- 19, ~- ~ to tu_ to, ger-ve_ Ia, tu _ to. ,.._.,_~F~ ~~ .,._ ~·f. ~ .,.. .,... ~.,.. ~ ~ ~· .,...,...

'e)

-II .. ~ 1"- ~. .. .~ ~ .. .. ... .. .. . !'-

['t.l .------...... vibr. Iento .~~ ,,.. . .,. ... ~ • .. '1!F~•

'II

A ~ ,., .. ,.,

-v II

v~ ~ ~- • ~ ~ ~ ~ :lf i"'1f'..E _j r: I

·:a_ .d. '-

~~ - r::Jft. ~----- ----: { :

I "-.J ....._.... ....__.... ....._.... "---" ....._.... ...____.,

23

Page 25: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

i ..

Jfl mf

i't) liCt de:ie, r;,:

veJe, tu_ to - t~ !.,it "if

ger_ tu_ to, g er: ve_la , tu_

"\J A- ke_tes ve_ ne:"§o, beg1Lke_tes va_ lgo lio_ de.:Ta, ger_ ve_ 'Ta, tu_ ~ !(\ ttif t. ~ r: f; ~ ~ .t. ~.~ !!. _t ~

'1.1 mf ~ ~~ft t ~ t .JJ t' ~ , ~ ~ _, .!'-

-v

"If :§!:- .p ~ :§!:-lf)-e-

1-v 11. -=:::::J ..--:::::::;;;:_1 I ~I ~I -=I -=' tv

-8 -ft .... ~ ~ a -e: ... _-! oft

I I I I .I l I I I I

_t} l I I j I I I I

t.lttif - --~R / ~.g.~ /"--; ~ r- '.a-~

:

1---'

---:

'" I

t't.l lhL de:ioa liiL de:Ta IHL dtia litL de.:ia ,A

,'f) ger_ ve_ Ia li* I ger_ ve_ Ia lil~· 10 1----...... .-fl ~ :jt. ~

)

" ..tJ. ~ ~ .~ ~ !'- ~

'V

,I) -9------------ -e- -&~-9-

'V

J1. _.,_.--=- 1 -=J ~I .-:::::::: 1 .--:::::: J I __.....,_ L

t.l

-e .~. ... -!- -e: B ~ - -e- ~ :

I I I I

J1. ---· l.cL./ ~r---- / 1-'-~ r-~ ..--- -:&,..-----..

-, ____

:

24

Page 26: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

d) - - - - -I f'v lioj lioJ· lioj lioj lioj lioj I iLL de_ll:l, ger_ ve la

7

!.& mp - - - - - --

I'V lioj lioj lioj lioj lioj lioj liu de Ia lioj lioj

l-l'l ,._!l!!:rs -.,..

·v

ll I I ~ ' ~

{ ltJ :::: :: _1_ ~

., --~ 1'1!2- _,., A & r

~

u

~ { ,

---....

,

,n ril. ....;.....

l'tJ lioj

Jj ::f.!.:_

I 't) lioj

Ln Tempo I

·""-· l'e.l

,tl

l"t)

or d. sui pont sempre simile :

~ ~ :F :l= :!= :ro =F =F 'jit. .fp -==. ==-

II I I

{ fv . ....__

,--..... /" ~ f_,---

'--/ -I

25

Page 27: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

I • i

'" Voce I

rv ................ . ............. - FladaJi to_ to kurlakiojaito_ to, pzn:.laJi to_ to kur lakiojai to_ to

·fl

Ob. ['IJ ..,

11!1'

gli~ l}li~ piZ'I! • . V-c.

::>" If' ll' "!'" "!'" '!" ll'

'if

" )!~ -.- .. . . -.--- ··- .... - - -... -~ ............... < Cem.

I - - -

" Voce I

'tl .. .. .. .. - .. -.. ---=-=---- ----- .. • • .. ... p\llrJali to_ to, par_!ali to_ to kur lakiojaito_to to_ to to_ to?

·fl "'f I -') I _,

Voce u 'tJ - - - - --As l<cL kio_j\llu to_ to lau.kuos kalnuos to_ to, <as 1-.:t- kio_joau

'" Ob

'tl ... "' .. -......,.""' f

~~0 :e=- ~:- ;£ : :~: ... - - -V-c. :

... """--'i-' ::>" tif

J.l ~I - I

)· .. • .. ... ....... -=¥-........ ... ,., -+•=ii:•+wr - "-""' -Cern

l~fiil= ~it' ~,....__ !J:;t :;1' iii= : -

v .,..

f r-.... ,-

. '-.---' '-

"'.!' Org.

26

Page 28: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

~~~

l'v • • • • - .... •.'!'. '!' - P~t:.laJ i to_ to k~ regej<ai to_to,

Ldl -v -l't.l ~ ~ to. to 1'2lu.kuos kalnuos to_ to s-------. l.d'l _;~ I

'II) ~ -·· Jll

~__...,

lt:l >>

~ ~ -c:e:~~ or d. sui pont. or d .

{ .IP-,;

,_ , ~,. , ::F ,.

II I ~ --I eJ - I ..... ·~-. oo~•

~~ .... ~ ,......, -u~ u----r u .

~~~

lei_/ ' {

.-=. '___., :

'" 'c,l • "'-. • •• •.• -

.. ..... . .. .. ... . ....... - "' - . .. ,,. p<ar..l-a.li to_ to k~regejai to-to par.laJi to_ to, p~ar..l-aJi to. to, pari-ali to. to? ·

lttf _....,

I'V f --- """"'" -'" .. ~ ,.:f!; .. :f!: .. Ct ~~~ ~ f

-As re_gLjau to. to strielci4

l'll.l (f) .4lil d1 ·" .,~ ~ )!:... > ,_ -

I -

l'll.l (f) a~~r~ ~==== Di'zz. - .-

{ ,__, ,_,._

nif ,f_ - - .....ell .----., /""'..

tJ .... ···=it·•· ..... ...... ···~··· .. .. -·-~···

.,__, T lo.oool

I I . I I I l~f,g -..~---:

u u u

II ~

I.., mp

: { 27

Page 29: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

,/1

I ~t) .... :"' • ,•,'!',• ... .. •.·.~:-:· "!'

,/! I _v _v toto toto to to par..laJ 1 to.to;!(~ kalbeJO ta.to L -I

~t) ..... ~

toJo st.rielci~pulk~ to.to puLk~ to...to,as re_ge..j-au &-----,

'" ·~~

I '.J if~ Jfl

I •tJ sf

::::::~:t: :t::::::c~ ~:===t""~-t= or d. sui pont. or d. sui ponf. or d.

I :

fp .... .... 1'1_.-..., I ,-.. _,.--..._ -- ==-,.....

ltJJ ...... ......,_.--- - (!) ....... -~·-

;II: ~ ~ ~

,..., - - - --u-r u~r u~r u~r '0"

n-... ...--. r'o

VJ '- '-f-"

:

3

:

,f)

I r-v • •• • • ••••·• • -·· .,...-., ., . ~-":" .. • '"' • • •"' • • • • • •

-Tai t4 sau.sim, to.tota.to tolotoioto.toto padali toJostrieiCiqpulkastoto,k~kalbejoto.to to;.. to to_to nif ,., I -- - L - -I -it.i ·~

-.f: ~~ ,...... f1N > > Sake s-ausimpaukSte~ toJo, katram zj_ ba galvytel'a to_ to

'" .... ~ ~ :f" lt ~ ~ r -rv

.'fO!!ldl! ~ d"i ,(l ff) >.,.

I lt.i f =~bt: .. pizg,

~ -- 1t-,.

I : ~ ..._..

II - . A ,...... ,....., ,...., ...........

It! . .. •• I!P .. . ... .... ...... ..... :.-.: - - -;~::;;('"'~ !:;;lilit ;t ~~

:

-"0"' 7Y v 1'1 ,--.. r-

t)

"11 ....... -

:

_..,.. :

28

Page 30: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

1-fr ~ ~~ "' I , !9 u~ " I ~ ~bi!ili"' ~"' 113" I

'<IJ - "':-" . -kat~Lba to_ to galyy_teJa to_ to; tai t4sausim p'aukstuzelj

-fl ~ ~ = ·~ ~~

i ["411 p-aukstelj to_ to. Tai tu. sau_ sim

1 katramii-ba galvytela to_ to, katram zi..ba galvy_te_[a,

,fl "10-r-:1!!: -e- -e--------~ * b ..{:i.. ~ ..,.. -------19- ~ h.f!-~ ~?- -fiL~ I

~411

~ft ..-.="9 ~ ~ I

I " •w a reo ~ ~

I :

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

fl _,_,

~ ~ __.,

•411 "' ·~ ~ ~ ............,., + ~ ,.~

---~~ ~ -a, .a,

: { -

{ () _....., _...., I

v .... o.....__ -- v

-!!1;, ~ • :

- --- -:

.ti f I L I_ I I!

I 'Ill t-ai t4 sausim p9Uk~tuz~lj gervinelj, sakaJeJj, ba\andelj, gulbineJj, gervineli, s21kaJeJj ge_ duJa lioj .A I l ,, L

li 'v

tai ±q sausim paukstuieli gervinelj, s-aka le lj > balande!j, gulbi.ne.Jj ge_ du.l'<i! lioj gervinelj J s9kaJe_lj .··

"" .. b-f!.ii\} .::)!:~ ..j§.e- f: ~t~ t:~ tf: f $ $f: !:~ tf: ~ ~t~ ~f=tf:~~~f !~ tf= I

!'I!J ~ ~-fll .. ~•.fl.•-1!1-111-42--1!>.::)!:-o-.f!!.• • P-111+:1!:•-!li•~•-fli-•:f!:•-fll• L,.1 I

I rv -~f-...... - - -r :

~

II

IV~ ............ - ~-!: ;;-- - - ~.;!- ~ . ............

+4!- ~ ..@.. -;~;o.jl.~.fi.+.fJ- -@:- ~ -!!- -..fi-f:..fi- +lfL :

fi - l I

,.---I!) - - ' - -.!

.,6!!-~~:t~~ ~~ ~ ~.:::--@:- :t ~ ~ !.l>:t ~ .t: . ~ ::t-@. :#: ~ :

--.__ ...

29

Page 31: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

,(I I I I

I rv balandelj ) gulbineli ge- duJa lioj gervi nalj l belencteJi)

/, I gulbinelj. ge_ du.Ja

,(J I I l

I ,.., ge_ duJa lioj balsndelj, gulbinetj , ge- duJill lioj slilkaleJj ge_du.l<a ge- du~2

,fl f= ~!: :e:- ~ ~f:f;_- f; ~f:f;- f; - !'!: :e:- ~ ~ ~ t: 1!: t: :t!= ~ .fl-

I r.: ~ -----~ ..... t:: ~ ~ ... ~ 41----~ 41--tLf:. ~ ~ ....

I rv - ~ ..... +fl- ... .,.__ ~ .... ..... .. l :

II ~ I ~ I

~

(J {

{

.., =j:+ .......... .. • .. ..... =j:+ ........ , • • • ... II l " I

.., ~-- - ~-!.l>:t ~ :C: -!:- .:e: -!:-t: 4!- .:e: -!:- ~:: ~ .::: -@.:::~ ~

....... ... I

,(J .ff L l l

I 'CI ge_ du_ Is, p'aukSJu_ ze_ lj ge_ du_ 1-a " ff I

I ': ~- ~ ~ 1!: p;ks~- :- ~~ ~- t: :-~ :- f= :- ~

I

tt:. c~

-+.ft. ... ---

-~~

..

:l t

I--

ge_

~ t:

': i. ~---;ft:. 1~ ~ h: l:. ~j!; ... :!:

I 'v .q-·

""- "" I . :ff

A I I -

{d.-~~~~ ... ~~,..~~,..~ ... ,.. --~,._~,._ ... ,..""'"~~--~---'::--" ..,.... ...

l A • I l f'i"i..._ r"""i....--.. J') [

i} - .. "' I

~ :i i ~ ... !...&- ... .---.. ... .... ... ..L~.J.. . -

30 '

H

- -1*- ~ _-!- ~

__....

t::=-..1 L..-..1

- -1*--.,.. -!-

I [

* ~,J_

..---... .

du_ Ia. (':\

~

7i.

(':\

~ I rr !.P.:t ~~-~

r--"'1 '1'

bn~ -..:; (":'\

Page 32: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

'i !

l' l

-' '

Lioj, lioj, lioj, lioj Liiidela, liiidela Lioj, lioj, lioj, lioj

Lioj siiidi ko gervinas Ko gervinelis siiidi Lioj siiidi ko gervinas Ko gervinelis siiidi Lioj siiidi ko gervinas Lioj, lioj, lioj, lioj. Liiidela, liiidela

Lylioj, lylioj ko gervinas Lylioj, lylioj ko kurkavo Lylioj, lylioj miezio griido Lylioj, lylioj nerasdamas Lioj, lioj, lioj, lioj

Tu, gervela, ladutoj Pilkuonela ladutoj lr atskridai ladutoj Pilkuonela ladutoj Miisq salin ladutoj Pilkuonela ladutoj Lioj, lioj, lioj, lioj Lioj, lioj, lioj, lioj

Laduto lylia, laduto lylia Laduto lylia, gulilia Karvelali, gulilia Kas kalnely gulilia Laduto lylia, gulilia Kas kalnely gulilia Laduto lylia, gulilia

Toria, gulbele, toria, gulbele Toria, gulbele, toria, gulbele Gulbele, toria tiito Gulbele, toria tiito Nenesk lizdelio virsuj medelio N enesk lizdelio virsuj medelio

V anago, vanago Beg akeles vanago V ana go, vanago Beg akeles vanago

Strazdeli, tiito liiidela Strazdeli, lioj liiidela V anago, vanago Beg akeles vanago Tiito, strazdeli, tiito Strazdeli, liiidela lioj N enesk lizdelio vir8uj medelio Nenesk lizdelio virsuj medelio

Laduto lylia, )aduto lylia Laduto lylia, gulilia Karveli, gulilia Kas kalnely gulilia Laduto lylia, gulilia Karveli, karvelali Lylia tiito, tiito lylia Lioj, lioj, lioj, lioj

Lioj, lioj, lioj, lioj Liiidela, liiidela Lioj, lioj, lioj, lioj Lioj, lioj, lioj, lioj

l'u, gervela, ladutaj Pilkuonela ladutaj Vaikstinejai ladutaj Ant miezienos ladutaj Savo vaikus ladutaj Vedziodama.ladutaj Oj, oj l~dutaj Oj, oj ladutaj Savo vaikus ladutaj v edziodaina Iadutaj M,iezio grudo ladutaj Ieskodama ladutaj Miezio griido ladutaj Nerasdama ladutaj

Vaikstinejo gervineliai Savo vaikus vedziodami Miezio grudo ieskodami Miezio griido nerasdami Lioj, lioj liiidela Lioj, lioj liiidela

Liiidela, gervela Liiidela lioj Liiidela, gervela Liiidela lioj Liiidela lioj

Akeles vanago Beg akeles vanago Tiito, gervela, tiito Akeles vanago Beg akeles vanago Tiito, gervela, tiito

- Parlali toto, parlali toto kur lakiojai toto parlali toto?

- As lakiojau toto laukuos, kalnuos toto

as lakiojau toto laukuos, kalnuos toto.

- Parlali toto, parlali toto kl} regejai toto parlali toto?

- As regf'jau toto strielciq pulkl} toto as regejau toto strielciq pulkl} toto.

- Parlali toto, parlali toto kl} kalbejo toto strielciq pulkas toto parlali toto parlali toto?

- Sake sausim toto pauksteli toto katram ziba galvytela toto tai tq sausim toto pauksteli toto katram ziba toto galvytela toto tai tq sausim paukstuzeli gervineli, sakaleli balandeli, gulbineli gedula lioj gervineli, sakaleli gedula lioj balandeli, gulbineli gedula lioj gedula, gedula liiidela, liiidela gedula.

31

Page 33: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

HI. KAIRIOJO SPARNO KANONAS

J=76 ~ .l_f}, • " I#l # . ilt ..-----., "' # ~

'eJ Lus_ci_ni_ -a ·peqle-tu-~e noc_ tis; c-an- t21 in ho__ram mor_t:is nosL rae .

.Jl. .ff ., .. # 19- ~

'V

,fl ~ ~ u~ f tfl #~ ~ #~ ~ ~.11 fl.

'"' ff - ..._ .t:- . -i- - .. ~ . ll- - - - - -r-

Ob

AI H

'fl) ~ " !!i1 ~:!- -(l HI n ~ .... " . l . J J

u I ~ I

. (,) ~ -fl) g li:!J 'B ·~~ 'IJ~~ w ~ ·~it '= 'll If# '--f

: ... /-e-: _-s-· ~ 1t -e-: _&.

.-fJ !1 . ~ .----. ,r--.

't.l C~n- h lus_cL ni_ a, ca_n_ h.

,fj .. ........ '

rv -~:----

dl #~· ~· #~

I~

~~ H

I'V

ldl I

lt.l " ------ v~

I! " . I I J~

{ :

lei - '--"' mp. ----r -fl . {l-' r.a.~

Q) #!:::: ::::::! w ~ ·.:::::::::.::::iJ" "'--"r '--"Jl~,. • .,.; -e: _.e.:_.,.. ---- ~"' •

32

Page 34: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

fl.,

'" Voce! 'V

Vocetl .. a ·v

11 n.

'V

,fj

Ob

~/ ['>J·

/,1'1 V-c

l'u -<'1i-;

fl

~i lv

:

~ fl

IV

:

SOLO

"" ~

J, Lus_c:i_ ni_ a per.pe_ tu_ae n_oc- tis, cZ~n-,.

~ ~ f ~ ~~~ ~ +=

I - - :;; - ..,...,----..., --~

f

I I I-

ta in

* -

tr.~ .. ~'D) .

tr.~

ho_ram g'ZILLdiJ' nosL ri

7 T ·I

~ ! ~n

- -,.....-- -I

.!!! .'!! ~ - - ...._____... - -!- '!!' -~!--..---

J;r~cr I

I J "'· .1. ~ I I I _I :

-@---------------{§ *1 c ~t ~ ~~ ~ .. :1:~ ~ .J~

- I

_ .... _ _rf. --d· .f------ ---------

~ ~ v: -c::T· ----- 33

Page 35: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

,/I -----Voce! 'e)

t?l I

bis _ c~n- no_

Vocell .(j .......----.... I" b ~· ~n- no_ IS-

[A) ~· r:· fl.•

Fl. l'tJ

l,;r-... Ob

:'f./ I

.A\ '

V-c 'e) .. .....___..... -e·

" . r--. I I

: :

I~ I .__

·~d;:=-::: t~ ~ .. ~~ :

·_./I I" - I

:

...,;- ~ t:t, ~-t:t·

,II

fl. ....,

11 Ob.

v

V.c. :

"

Q~ IV

:

fl--..

~ I"J "--"'

~,.--..... :

-----

:

-· ............ 34 "'f'

!

cum, no-

I cum, ~no_

~ -~

!

/---.....

.. _____ -u

~ I

J J -.l :

I ~I

... :it "d·

senza tempo

~ l '-'-~--' l-0-l

-== :::::==-: nif l

i

' ' ' ' / I

~

'bis_

;:-IS-

: ,..,

~ I _...----..... v t

~-/

cum.

cum.

"----'

----~ . ...---- -- -

.

t, ....... _ .........

I

Page 36: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

Jfl __.--.

Voce I '-!

Lus_ci _ ni _ -a per..pe_ tu_ -ae noc_ tis, JJ

mf

Voce I! "-.J

L(l 11!f'~ ~···

~ ~ ~ ~~ Fl.

['tJ

i.-n ~ fa !',.~ ~ -~(Q-mf

- ,-- -Ob "-=::::::::- c:::::::: I

PJI mf I

V-c.

I bi t I .. .. .. /1-:

C$

r

c ... - Cem.{

I I

~~~ I

(l I t,~ 3

IV ..-.··~·) ~ f.-To......_./

m m Fi=i=i It/! I .fl..'"' r.." :

r\.../ ~

~{ l'l I L J. I

:

1-' rv· I mf

-9....-----......t ~ F :

:

,,., ----- --l'el - ~ bis!t c-an_ t-a no_ bis_ cum, c-an_ in no_

IAl -1'-.1 - cen~~ Ius_ ci _ nL a, c'an- t'a .-1n • II t: ~· .. t: 'f!:~f!:

.., ~ -'tJ I

;: .~ P· ""· .....------.... P.· ~-- ~ :

ll- I ,._ I I I

{ ~~- I

'.e. ...... ~~-....-... .. ~ ....~ .. I.. ~~ • ....-.... .. .. ~ :

.../

- ,......., :

35

Page 37: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

,fl -Voce I .

'~ -can_· tZ~, c~:~n_t-a si_ ne no_ bis, c-an_ tZi si_ ne me. fA)

Voce IT IV

bis. - toa, ,I

sL ne no_ c-an_ CZ~n_ toa? c-an_ t'a me, ,(l I

fl. 1&1 -~

9- .,_ ~ ~_fi ,., p -&

Ob. :

fl

o) .... =it· ... . -4~ /~ ~~

___ ::;;;~

"' 4 "'-----·'".

.p.l.• -;,>-• -e. .Ji! .. ~ ~·

-: . I I

::-==

Vocell~ ?tt r li t C\'!ln_ 'i:l

.p.·---------{11.

I'J .sen:u; tempo

0~-{ e) -

legato

-9 ~ ~ -e- ~· _J.~;) J~J nd .IG ....... ........ ---:

p ,.,., T T

~~ ~ ~~~ 6A v_c.~~~~~~~~~~~~

pp (vibrato J 1

Q~i ~~:~SO~LO~~§il.~~~~~~VP....~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~

:t:· ~ 0

T

Page 38: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

,(l - ,-- ---,

Voce! . ·v

t-a cen_te -f can_ si_ ne me, sL ne me ,(1_ r-3----, .

Vocell .

"t) J can_ ta in me, l~s- cLnLa, - t'Gl can_ ._(1_ lr.~ ~

Fl. ' 'tJ

mf ~

Al ...---.. Ob.

't) -ttif ~··~

V-C·

fJ

ILl ' ..loo.!!l '

f : 07-------l. :

"'""' { I. ~-.,

Q

't)

.,....... ./'""-,..,....... ./'""-,..,....... ./'""-,. ........... - _,...... _,...._ _,...... /">o. _,...... ,......, - _,...... - -----/"".../""'o../"".../""'o../""'o../""... ............... 0~.{

:

.o --- r-----, ,..--..

' -.; - ... I'

si- -can- ta SI-ne me, can-hi ne me .o ,..--;-----, __........

'eJ - h ,

l~s- ci_ . I' - t'21, c-an_ in me, nl-1:1 c'21n-

,() fr.~ ~ /"""'

l'tJ mf -:

,() -----

't)

Tl!T .......

0

tJ I ~ / 'C7 ' ·~

------n

! tJ -- --------~-:----_.. ~(P) --- --------~--------~ -'

:

37

Page 39: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

....

I~ cen_

,fj ta, c~n _ ta, c-an_ ta.

'

'~ - - -mp

.fl can_ ta, can_ ta, c-an_ ta.

' . '

['V

,fl ~ ~

' i'J -p t.~

"

{ ~~ ' ' I I I

~ ' ' !.JJj~.J J ~ J J I ~Th..l '

f~ -::;:::; -P""

II

' ' ' [-.I I I I

' I I I I I I

' ' : {

38

Page 40: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

:~

\......./

A'l

'e) ...

sf II

{ I eJ

~"; ;

,., \......./

;r; [if~ . ~· - f

C· ~l y [___3----'

8------------ -- ----------- ·- ---------------------------cr~ q~~ i ~ i ~.~ :rr,~ ·~ :rr, 11; :

..... sf iff iff

-""-"'_..-.---~ .-.....,.......

Lusticiana perpetuae noctis - canta in horam mortis nostrae Amzinosios nakties lakstingala - giedok miisq mirties valandq

Canta, lusticiana, canta Giedok, lakstingala, giedok

Lusticiana perpetuae nostis - canta in horam gaudii nostri, canta nobiscum Amzinosios nakties lakstingala- giedok miisq dziaugsmo valandq, giedok su mumis

39

Page 41: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

Lusticiana perpetuae noctis - canta nobiscum, canta in nobis, canta sine nobis Amzinosios nakties lakstingala- giedok su mumis, giedok mumyse, giedok be mus4

Canta sme me, canta Giedok be man~s, giedok

Canta in me, canta sine me, canta, lusticiana, canta Giedok manyje, giedok be man~s, giedok, lakstingala, giedok

Canta, canta, canta Giedok, giedok, giedok

AnbrllP ,!l,AC MAPTllHAi1TllC CANTUS AD FUTURUM

KaHTaTa ~ KOHu;epT

AJifl ABYX conpaHo H KaMepHoro aHcaM6JIH

Ha JB1TOBCKOM fl3biKe

YI3naTeJibCTBO <<Bara)>, 232600, BtVIhHIOc, np. JleHHHa 50

Algirdas Martinaitis CANTUS AD FUTURUM

Kantata - koncertas

Redaktore I. D rum Z I y t e. Lit. redaktorius V. Gas i l iii n as. VirSeliui panaudota V. But y r in o

nuocrauka. Yir.Selio dail: A. N e k r o S ius. Natq grafika P. S em o S k o s. Men. redaktorius R. Tum a­

son is. Techn. redaktore R. Berte S k a it e. Korektores E. Maze I i au ski en e ir R. Gab r i-

JaviCiene

N/k

Duota rinkti 87.03.31. Pasira§yta spaudai 87 .06.11. Leidinio Nr. 12117. Fermatas 60X 90 1 h· Popierius ofsetinis. Garnitilra ,Taims". Ofsetine spauda. 5 Sl!l. sp. !. 5,8 sql. spalv. atsp. 5,1 apsk. leid. I. TiraZas

200 egz. UZsakymas 707. Kaina 60 kp

Leidykla ,Vaga", 232600, Vilnius, Lenino pr. 50 Spaude K. PoZelos spaustuve, 233000, Kaunas, Gedimino 10

Page 42: lARTINAITIS - projektas-muzika.lmta.ltprojektas-muzika.lmta.lt/media/slm/muzika/Martinaitis - Cantus ad... · ca_ nas no-bis_ cum. '" __.---.... Voce H I ... mi_ se_ re_ re no_ bis

Algirdas MARTINAITIS

Kompozitorius Algirdas Martinaitis 1'!78 m. baige L TSR valstybin~ konservatorijl! (kompozicijl! studijavo pas profesorius A. Raciiinll ir E. Balsi), raso kamerin~

instrumentin~. chorin~ muzik!l (uz chori­nius kilrinius keliskart apdovanotas S. Sim­kaus premija), muzik!l teatrui, kinui, televi­zijai. Dramatizmas ir meditacija, daininga lyrika ir ekspresyvi, drastiska grafika, Rytq estetikos atbalsiai - jo muzikos savastis. A. Marti~aitis - poetiskos natilros, vientisos

. pasaulejautos kilrejas (apie tai galima spr~sti ir is jo rasomq eilerasciq)' ilgai ir kruopsciai brandinantis kiek,vienll sumanym!l, sugebantis kiekvienu atveju rasti individualq sprendimll. Jo muzika apeliuoja visq pirma i milsq · emocines pagavas ir- rezonuoja.

Kantata - koncertas ,Cantus ad futurum" (,Giedojimas ateiciai") dviem . sopranams, fleitai, obojui, violoncelei, klavesinui ir var­gonams paties kompozitoriaus tekstu (1982) kartu su dar keturiais kilriniais - ,Paskuti­niqjq sodq muzika" obojui, violoncelei, for­tepijonui ir musamiesiems (1979), ,Meiles verksmazole" obojui, klavesinui ir violon­celei (1980), ,Rojaus pauksciais" sol? vio­loncelei ir fonogramai ( 1981) bei ,Gyvojo vandens klavyru" dviem fortepijonams ir fonogramai (1983) sudaro savotiskll gamtos cikl!l. Kantatos- koncerto trys dalys (,De­siniojo sparno kanonas", ,Pauksciq takas", ,Kairiojo sparno kanonas") - kaip pacios gamtos judejimas spirale: is pradzios i naujll pradzill. Krastiniq daliq lotyniskas tekstas

• tai kreipiniai i pauksCius (is Raudonosios knygos)' uzkalbejimai - giedokit, bilkit su mumis, neapleiskit milsq namq ... ISkart pa­gaunanti rami, is toli ataidinti vargonq melo­dija su pasikartojancias jos frazes jungianciu israiskingu klavesino motyvu (kanono ved­muo), neskubri muzikos tekme, palaipsnis skambesio intensyvumo, itampos didejimas (papildomas jos palaikymo faktorius yra kanoniskai pinamq vienarilsiq balsq ,antago­nizmas"), melodijos intonacines struktilros S!!lygojamas giedojimas ,SU asara balse" ... Tai savotiskas sakraliskas vyksmas, ritualas. Vidurinioji, judresne kilrinio dalis (tekstas s"komponuotas is lietuviq liaudies sienapjiltes ir rugiapjiltes dainq, raudq, sutartiniq, jq garsazodziq) - trapios, lengvai pazeidzia­mos paukSciq bilties misterija, natilraliai pereinanti i III dali (jos pirmieji taktai -viso kilrinio pagrindine kulminacija) - dina­~izuotll repriZ!l SU fleitos solo - zilstancio vieniso paukscio riksmu finale.

Requiem isnykstantiems pauksCiams. Himnas gamtos didybei, visq pradziq pra­

dziai. Del meninio sumanymo unikalumo, aktua­

lios temos ir jaudinancios, emocingos jos muzikines israi5k~~ A. Martinaicio kantata -koncertas ,Cantus ad futurum" yra spej~s pelnyti klausytojq pripazinim!l, tap~s daini­ninkiq G. Kaukaites ir R. Maciiltes (joms dedikuotas), ansamblio ,Musica humana" repertuariniu kilriniu.

RIMANTAS SMULKSTYS

CANTUS AD FUTURUM