Laporan Tid

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Laporan Tid

Text of Laporan Tid

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN BAKAT SUKAN AKAR UMBI KEBANGSAAN (MYTID)2015 ANJURAN INSTITUT SUKAN NEGARA DENGAN KERJASAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM

TARIKH PELAKSANAAN: 5 NOVEMBER 2015

TEMPAT: DEWAN SEKOLAH KEBANGSAAN SELAYANG BARU 2

NAMA SEKOLAH: SEKOLAH KEBANGSAAN SELAYANG BARU 2, 68100 BATU CAVES, SELANGOR

KOD SEKOLAH: BBA 7101

NAMA AKTIVITI: PROGRAM PEMBANGUNAN BAKAT SUKAN AKAR UMBI KEBANGSAAN (MYTID) 2015

MASA PELAKSANAAN: 2.30 PETANG 5.00 PETANG

KEHADIRAN MURID: 100 ORANG

KEHADIRAN GURU: 10 ORANG

PENGLIBATN MURID

: MURID SEBAGAI PESERTA UJIAN

PENGLIBATAN GURU: 5 ORANG GURU SEBAGAI PENGUJI 5 ORANG GURU SEBAGAI GURU PENGIRING

1.0 PENGENALAN Program Pembangunan Bakat Sukan Akar Umbi Kebangsaan (MyTID) ini merupakan program yang dianjurkan oleh Kementerian Belia dan Sukan dibawah Institut Sukan Negara dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia. Program ini merupakan program bagi pencarian bakat di peringkat akar umbi iaitu dalam kalangan murid tahun 1 untuk melahirkan satu kelompok atlet muda. Program Pembangunan Bakat Sukan Akar Umbi Kebangsaan (MyTID) ini adalah mengikut keputusan daripada Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Pembangunan Sukan di mana Institut Sukan Negara dan Kementerian Pendidikan Malaysia akan bekerjasama untuk menyaring seramai 100 000 orang murid darjah 1 sekolah rendah bermula dari tahun 2015. MyTID akan dilaksanakan di seluruh Negara secara bersistematik dan berperingkat bermula tahun 2015.

2.0 KUMPULAN SASARAN 100 pelajar tahun 1 daripada Sekolah Kebangsaan Selayang Baru 2 yang diuji oleh 5 orang penguji dan dibantu oleh 5 orang guru pengiring seperti senarai nama yang berada pada bahagian Lampiran 1, Lampiran 2 dan Lampiran 3

3.0 TENTATIF PROGRAMMasaPelaksanaan

2.00 petang 2.15 petang- Peserta berkumpul- Guru Pengiring mengambil kehadiran mengikut kumpulan masing-masing-Taklimat daripada penguji.

2.15 petang 2.45 petang- Regangan dan pemanasan badan

2.45 petang 4.45 petang- Para peserta melaksanakan ujian mengikut stesen-stesen yang ditetapkan

4.45 petang - Majlis Penutupan

5.00 Petang Bersurai

3.0 LAPORAN Program Pembangunan Bakat Sukan Akar Umbi Kebangsaan (MyTID) di Sekolah Kebangsaan Selayang Baru 2 dilaksanakan pada 5 November 2015 pada hari Khamis. Program ini dilaksanakan di Dewan Sekolah Kebangsaan Selayang Baru 2. Program ini melibatkan penyertaan seramai 100 orang murid tahun 1 yang terdiri murid-murid lelaki dan perempuan daripada 5 kelas yang berlainan. Setelah mendapat arahan bagi melaksanakan program ini di sekolah, para penguji telah mengenal pasti 5 orang guru pengiring bagi melancarkan proses pelaksanaan program. Memandangkan beberapa kekangan seperti keadaan jerebu yang melanda baru-baru ini, jawatankuasa pelaksanaan program ini di sekolah mengambil keputusan untuk menjalankan saringan terhadap kesemua murid tahun 1 terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya dilaksnakan. Apabila barang-barang keperluan yang diperuntukkan telah dibekalkan dan telah diagihkan, pihak jawatankuasa bersetuju untuk melaksanakan proses saringan terhadap murid tahun satu pada 2 November 2015. Saringan ini merangkumi taklimat awal berkaitan pelaksanaan program dan juga beberapa maklumat penting yang lain seperti tahap kesihatan murid dan sebaginya. Kesemua murid yang tidak mempunyai masalah kesihatan telah melakukan saringan ujian terhadap bateri-bateri ujian yang ditetapkan. Berdasarkan keputusan saringan tersebut, seramai 100 orang telah dipilih sebagai peserta ujian. Pada 3 November 2015, para peserta My TID yang berjaya pada peringkat saringan telah diedarkan dengan surat kebenaran melaksanakan aktiviti ini. Surat tersebut telah diedarkan oleh para guru kelas kepada 100 orang murid tersebut. 4 November 2015, beberapa persiapan akhir sebelum pelaksanaan program ini di sekolah telah dilaksanakan. Antaranya termasuklah hal-hal berkaitan penetapan akhir menu makanan murid, penetapan stesen-stesen ujian dan melengkapkan maklumat-maklumat yang diperlukan dalam borang keputusan ujian. Pada 5 November 2015, pelaksanaan ujian dimulakan dengan sesi pendaftaran dimana kesemua peserta berkumpul di kawasan perhimpunan mengikut kumpulan yang ditentukan. Para guru pengiring mengambil kehadiran dan membuat susunan giliran agar proses ujian berjalan lancar. Para peserta kemudiannya diberi sedikit taklimat ringkas oleh penguji. Program bermula dengan aktiviti pemanasan badan dan regangan. Kemudian para peserta mula bergerak mengikut kumpulan ke stesen-stesen yang telah ditetapkan. Kumpulan ini bergerak secara bergilir-gilir ke 5 stesen yang telah ditetapkan mengikut jenis bateri ujian. Terdapat 5 stesen yang mewakili 5 bateri ujian iaitu, Antropometrik yang merangkumi ukuran tinggi dan berat, stesesn Koordinasi dimana stesen ini merupakan stesen yang melibatkan murid melakukan ujian baling dan tangkap, stesesn kuasa yang melibatkan bateri ujian jenis lompat jauh berdiri, stesen kelenturan iaitu ujian jangkauan melunjur, dan stesen dimana menguji kepantasan iaiatu stesen ujian 20 meter lari pecut.

Persediaan tempat ujian yang dilaksanakan di Dewan SK Selayang Baru 2

Murid berkumpul sebelum bergerak ke stesen-stesen yang ditetapkan.

Murid sedang melakukan ujian baling dan tangkap di stesen koordinasi dipantau oleh penguji.

Stesen bagi Bateri ujian Antropometrik.

Bateri ujian bagi Kuasa iaitu ujian lompat jauh berdiri. Penguji melakukan demonstrasi pada setiap kumpulan sebelum peserta melaksanakan ujian. Stesen Ujian Kelenturan.

Stesen ujian kelajuan bagi ujian 20 meter lari pecut. Peserta ujian sedang melakukan ujian mengikut diperhatikan oleh penguji dan guru pengiring.

4.0 PENUTUPKesemua ujian telah dilaksanakan oleh kesemua 100 orang peserta berakhir pada jam 4.30 petang. Setiap peserta di beri masa untuk makan. Semua peserta berkumpul semua untuk majlis penutupan dan sesi fotografi. Keseluruhan program telah tamat pada jam 5.00 petang. Setelah selesai ujian dijalankan, para penguji mula memasukkan data ujian ke dalam sistem yang disediakan menggunakan ID masing-masing. Kesemua data ujian bagi 100 orang peserta telah dimasukkan kedalam sistem.