LAPORAN PENGECUALIAN LATIHAN INDUSTRI - Laporan... · 1.1 Pengenalan Kepada Laporan Pengecualian Latihan…

  • View
    227

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

Contoh Muka Depan

Ring binding, plastic depan/belakang

LAPORAN PENGECUALIAN LATIHAN INDUSTRI

ALI AHMAD NO. K/P: 12345678

Semester 1 2017-2018

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKA SURAT

Prakata i

Kandungan ii

Curiculum Vitae iii

Ringkasan Pengalaman Iktisas iv

Surat Pengesahan Majikan v

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan Kepada Laporan Pengecualian Latihan Industri 1

BAB 2 LATAR BELAKANG SYARIKAT

2.1 Profil Syarikat 3

2.2 Carta Organisasi 5

BAB 3 BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

3.1 Bidang tugas 6

3.2 Tanggungjawab 8

BAB 4 PERINCIAN PROJEK DAN PENGALAMAN

4.1 Maklumat Asas Projek 9

4.2 Penerangan Pengalaman Dalam Projek 11

4.2.1 Rekabentuk 12

4.2.2 Tapak 14

4.2.3 Pengurusan 16

4.2.4 Perancangan 17

4.2.5 Lain-lain 18

4.3 Ringkasan dan Pengesahan Pengalaman 20

BAB 5 Kesimpulan dan Cadangan 22

Contoh CV

NAMA : ALI BIN AHMAD NO. KAD PENGENALAN : 122345678 NO. MATRIKS : SX12345AWJ04

ALAMAT SURAT MENYURAT : NO 25, JLN RIA 2 SEKSYEN 6, TAMAN RIA, BANDAR RIA, 47110 SERI KEMBANGAN, SELANGOR.

NOMBOR TELEFON : H/P : 012-1234567 PEJABAT : 03-1234567 RUMAH : 03-1234567

NAMA DAN ALAMAT MAJIKAN SEKARANG:

SETIA MAJU SDN BHD, NO 3, JALAN MAJU, 62250 PUTRAJAYA, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA. NAMA PEGAWAI ATASAN 1) EN. ABU (Chief Executive Officer) YANG BERTANGGUNGJAWAB : 2) EN. CHAN ( Project Manager) NOMBOR TELEFON : 03-12345667

PENDIDIKAN UMUM :

Sekolah Menengah : SEK. MEN. SAINS TUANKU

NEGERI SEMBILAN

Peperiksaan yang lulus, Gred :

SPM GRED 1

Tarikh Sijil : 2001

PENDIDIKAN KEJURUTERAAN :

Universiti/Institusi Pengajian : 1) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM), K.L

Sijil Kejuruteraan, Bidang : DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM

Tarikh Sijil : Mei 2009

KELAYAKAN LAIN, TERMASUK PENGHORMATAN, GELARAN DAN ANUGERAH YANG DITERIMA:

-TIADA-

Contoh Ringkasan Pengalaman Ikhtisas

PENGALAMAN IKTISAS (Maklumat harus lengkap dan informatif)

Tarikh (Bulan, dan

Tahun) : Mulai - Hingga

KENYATAAN LATIHAN DAN PENGALAMAN (Nyatakan semua jawatan yang pernah dipegang, majikan dan penjelasan mengenai tanggungjawab bagi setiap jawatan berkenaan, bermula dengan pengalaman terkini)

Nama dan alamat pegawai yang menyelia kerja

Bidang pengalaman (bulan)

Sept. 2012 sekarang

Setia Putrajaya Sdn Bhd (Anak syarikat SP Setia Bhd Group)

Jawatan : Penyelia Tapak Tanggungjawab: Mewakili pihak perunding di tapak bina. Mengawasi dan menyelia kerja-kerja struktur, arkitek,M&E di tapak bina supaya mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak klien.

Skop kerja : Menjalankan pemeriksaan

untuk kerja-kerja kotakbentuk, struktur bertetulang dengan pihak kontraktor supaya mengikut spesifikasi.

Menyelia kerja-kerja konkrit bagi struktur bangunan.

kontraktor.

Menghadiri mesyuarat tapak berkaitan dengan isu isu ditapak

Projek Terlibat: 1. Cadangan membina dan

menyiapkan bangunan sekolah kebangsaan wangsa maju, Kuala Lumpur

2. Cadangan Ubahsuai dan

Baikpulih Asrama Ibrahim dan kerja-kerja berkaitan di Mados, Pasir Gudang, Johor

Ir. Vellavan Rajoo (Pengurus Projek)

12

2

6

3

1

-

Jum

lah

Rek

aben

tuk

Tap

ak

Peng

urus

an

Pera

ncan

gan

Lai

n-la

in,

nyat

akan

Jun 2009

Sept. 2012

Belati Wangsa (M) Sdn. Bhd.

Jawatan : Penyelia Tapak Tanggungjawab: Mewakili pihak kontraktor di tapak bina. Mengawasi dan menyelia kerja-kerja struktur, tapak bina supaya mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak klien.

Skop kerja : Menjalankan pemeriksaan

untuk kerja-kerja kotakbentuk, struktur bertetulang dengan pihak kontraktor supaya mengikut spesifikasi.

Menyelia kerja-kerja konkrit bagi struktur bangunan.

Menyelia kerja-kerja senibina. Menyelia kerja-kerja M&E

kontraktor. Menghadiri mesyuarat tapak

berkaitan dengan isu isu ditapak

Projek terlibat: 1. Cadangan pembangunan 316 unit

rumah berkembar 2 tingkat yang mengandungi fasa 15-1:118 unit di atas plot 9183-9190, plot 9254-9293 dan plot 9446-9515, fasa 15-2&3: 198 unit di atas plot 9523-9542, plot 9724-9773 dan plot 9806-9806 seluas 52.39 ekar, presint 15, wilayah persekutuan putrajaya.

2. Cadangan Mebina Flat 5

tingkat untuk Ibu Pejabat Polis Daerah, Pasir Berdengung,, Johor

Ir. Rahim Mohamad (Jurutera Tapak)

39

6

20

6

7

-

JUMLAH 51 8 26 9 8 -

Contoh Maklumat Asas Projek

CADANGAN PEMBANGUNAN 316 UNIT RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT YANG MENGANDUNGI FASA 15-1:118 UNIT DI ATAS PLOT 9183-9190, PLOT 9254-9293 DAN PLOT 9446-9515, FASA 15-2&3: 198 UNIT DI ATAS PLOT 9523-9542, PLOT 9724-9773 DAN PLOT 9806-9806 SELUAS 52.39 EKAR, PRESINT 15, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA.

Harga Kontrak : RM 64,816,131.00 (FASA 2 & 3 198 UNIT)

: RM 38,627,795.00 (FASA 1 118 UNIT)

Tempoh Kontrak : 1 Julai 2007 hingga 1 Julai 2009

Klien : Jabatan Kerja Raya Putrajaya.

Pemaju : Putrajaya Holdings Sdn Bhd & Setia Putrajaya Sdn Bhd.

Arkitek : Visage Architect Sdn Bhd

Perunding Civil : Jentrikon Perunding Sdn Bhd

Perunding Struktur : Jurutera Perunding Jernih Sdn Bhd

Perunding M & E : Coburg Consulting Sdn Bhd

Kontraktor : Kindah Construction Sdn Bhd (fasa 2&3)

: Salam Kurnia Builders (fasa 1)

Contoh Ringkasan Pengalaman Dalam Projek

RINGKASAN DAN PENGESAHAN PENGALAMAN DALAM PROJEK

PROJEK: CADANGAN PEMBANGUNAN 316 UNIT RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT YANG MENGANDUNGI FASA 15-1:118 UNIT DI ATAS PLOT 9183-9190, PLOT 9254-9293 DAN PLOT 9446-9515, FASA 15-2&3: 198 UNIT DI ATAS PLOT 9523-9542, PLOT 9724-9773 DAN PLOT 9806-9806 SELUAS 52.39 EKAR, PRESINT 15, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

Ringkasan Pengalaman Jumlah Bulan

Rekabentuk 2

Tapak 10

Pengurusan 6

Perancangan 6

Lain-lain 0

Jumlah 24

Maklumat yang dinyatakan di atas adalah disahkan benar.

(Nama Pelajar) (Nama dan Cop Jawatan Jurutera yang bertanggungjawab)

Contoh