Langtransportsjåfør oppgave

  • View
    235

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Langtransportsjåfør oppgave

  • 1. LANGTRANSPORTSJFR

2. ARBEIDSOPPGAVER FORLANGTRANSPORTARBEIDERE kjre lastebilen sikkert og rasjonelt for eksempelmle og kontrollere omfanget av lasten planlegge og finne den beste ruten til leveringssted hente, flytte og levere varer fullfre dokumentasjon vedrrende transport avvarer kommunisere med kunder og kolleger regne ut og registrere tid og avstand kontrollere at kjretyet er i forskriftsmessig stand 3. Hver dag vil langtransportarbeideren: Regelmessig vil lese korte instruksjoner og skiltlangtransportarbeideren: lese og kontrollere at kolli er riktig lese detaljerte instruksjoner formerket eksempel virksomhetsprosedyre, lese ulike typer kartbilens hndbok eller hndbok for farlig gods lese og kontrollere lese rutiner og informasjon knyttet tilsendingsdokumentasjon (foreksempel fraktbrev eller hndtering av ulike varer (f ekstransportskjemaer) frysevarer) lese beskjeder Av og til vil langtransportarbeideren: lese informasjon angende ansettelsesforhold (f eks ferieskjema ellerarbeidskontrakt) lese opplringsmateriell og tester(f eks materiell om godkjenning avkjretillatelse), lese informasjon knyttet til HMS (f eks brannforskrifter. frst hjelp lese rutiner og instruksjoner ved avvik 4. SKRIVINGHver dag vil langtransportarbeideren: signere, krysse av og gjre korte notater p fraktbrev kvittere for mottatte og leverte leveranser (for eksempel pallkvitteringer) loggfre arbeid fylle ut pallkvitteringerRegelmessig vil langtransportarbeideren: fylle ut enkle skjemaer ved avvik eller spesielle hendelser utforme arbeidsplaner (for eksempel lasteplan) skrive beskjeder og e-postAv og til vil langtransportarbeideren: skrive korte rapporter, noen ganger med visuell sttte, for eksempel rapport om et uhell skrive sknader eller foresprsler (for eksempel om ferie) besvare sprsml i forbindelse med kurs, sertifisering og underskelser skrive notater fra kurs, informasjonsmter 5. MUNTLIG KOMMUNIKASJONHver dag vil langtransportarbeideren: snakke med kunder, ansikt til ansikt, p telefon eller via radio. snakke med andre lastebilsjfrer for koordinere arbeidet lytte til og respondere p muntlige instruksjoner fra en arbeidsleder rapportere om lokalisering og hvordan arbeidet gr gjennom hele dagen gi og ta imot muntlige beskjederRegelmessig vil langtransportarbeideren: delta i mter med arbeidsgrupper rapportere om problemer eller andre bemerkninger angende lasten forklare feil til mekanikere eller servicepersonaletAv og til vil langtransportarbeideren: sprre om rettelse p en feil i dokumentasjon forklare hvorfor de ikke kan utfre transport, eller forhandle om en lsning delta i samtaler rundt ansettelsesforhold og medarbeidersamtaler svare p muntlige sprsml i opplring bidra til lse konflikter 6. HVERDAGSMATEMATIKKHver dag vil langtransportarbeideren: beregne tidsbruk i forhold til avstand beregne behov for fylling av drivstoff beregne kjre- og hviletidRegelmessig vil en langtransportarbeideren: mle dekktykkelse og vurdere om den er god nok beregne forbruk av drivstoff og sammenligne med tabeller over gjennomsnittelig forbruk for ulike kjrety holde oversikt over utgifter i forbindelse med oppdragAv og til vil langtransportarbeideren: sette seg inn i hvilken lastekapasitet bilen har sette seg inn i krav om nedtauing av lasten - finne ut hva som kreves nr det gjelder sikring av last 7. Hver dag vilRegelmessig villangtransportarbeideren:langtransportarbeideren: betjene datasystemer i biler fylle inn opplysninger for utfrte oppdrag bruke GPS for finne fram til kunde sjekke lagerstatus i egen bil hos arbeidsgiver via Pda elektronisk lagerbeholdning kommunisere med sjekke oppdrag sjekke via Internett leveringstider p varerog avtaler i kalender og Pda/e-som skal hentes p lager fylle inn arbeidstidsskjemaer i elektroniskepost skjema gjre avtaler med kunde via e-post sjekke at elektronisk fakturagrunnlag for oppdrag er laget og sendt til fakturaavdelingenom tidspunkt for oppmte og oppdatere kjrelogg sjekke at hvilebestemmelsene blir overholdtlegge dette inn i kalender sende e-post til kjrekontor og mottaker bruke hndterminal til registrereav leveranser bruke PDA og e-post til kommunisereog kontrollere varer ved lasting ogmed kunder og arbeidsgiverlossing bruke elektroniske betalingssystemer inne gods- og persontransport 8. AV OG TIL VILLANGTRANSPORTARBEIDEREN: dokumentere oppdrag for godkjenning via elektroniske skjema finne fram til skjemaer relaterte til arbeidsforhold sende bestillinger som vedlegg til e-post bruke regneark eller andre elektroniske verkty for endre /vurdere leveringer ske p Internett for finne kundeopplysninger skrive kontrakter, oppdrag og lagre disse i elektronisk arkiv finne regelverk for transport p tvers av landegrensene sjekke internasjonale avtaler for transport sjekke regler for internkontroll