of 12 /12
Flexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig – TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE NYHED ! Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk

Øland Online - Flexit S3 RFlexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig – TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE NYHED ! Vi arbejder for din succes Energivej

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Øland Online - Flexit S3 RFlexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig...

Page 1: Øland Online - Flexit S3 RFlexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig – TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE NYHED ! Vi arbejder for din succes Energivej

Flexit S3 RLuftbehandlingsaggregat- rotorteknologi - placeringsvenlig

– TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE

NYHED!

Vi arbejder for din succesEnergivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051www.oeland.dk

Page 2: Øland Online - Flexit S3 RFlexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig – TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE NYHED ! Vi arbejder for din succes Energivej

2

Flexit S3 R Luftbehandlingsaggregat med rotorteknologiFlexit har udviklet et nyt ventilationsaggregat S3 R, der har mange placeringsmuligheder. Aggregatet har roterende genvindingsenhed, hvilket sikrer høj genvinding og enkel installation. Aggregatet har små fysiske mål og er udviklet til lejligheder og mindre parcelhuse. Aggregatet kan tilsluttes en køkkenemhætte.

Optimal ventilation - ren og frisk luft - hele åretRotoraggregatet giver stabil drift - hele året. Rotorteknologien har ikke problemer med tilisning og tilfrysning. Dette er særlig vigtigt i Norden med kolde klimatiske forhold.

Høj temperaturvirkningsgrad - energibesparelserRotoraggregatet har en høj temperaturvirkningsgrad og genvinder effektivt varmen i den luft, der trækkes ud af boligen. Den høje temperaturvirkningsgrad sikrer, at en stor andel af den energi, der er indeholdt i ventilationsluften, genvindes, ligesom man opnår den ønskede ventilation i boligen hele året - også i den kolde årstid.

Eftervarmebehov kun i streng kulde Rotoraggregatet har en høj temperaturvirkningsgrad og dækker hele varmebehovet til ventilationsluften i store dele af året. Kun ved lav udelufttemperatur kan der opstå behov for tillægsvarme. Varmefladerne er dimensioneret til at dække varmebehovet for ventilationsluften hele året.

Automatisk sommerdrift Rotoraggregatet har elektronisk styring, der automatisk kobler genvindingsfunktionen til/fra afhængigt af udetemperaturen. Du slipper for at skifte til sommerkassette ved sommerdrift - og for at tage sommerkassetten ud ved vinterdrift.

Enklere installation uden kondensafløbRotorteknologien kræver ikke kondensafløb. Det giver en enklere installation og lavere installationsomkostninger, og stor frihed hvad angår placeringen af aggregatet.

EnergirammerDen høje temperaturvirkningsgrad i rotoraggregatet betyder, at man kan udnytte energirammerne til omfordeling. Det vil sige, at man med den højetemperaturvirkningsgrad kan tillade større eller flere vinduer og/eller mindre isolering. Dette kan specielt være relevant ved “problemhuse”, hvor man står over for udfordringer med bygningskonstruktionen.

AnvendelsesområdeAggregatet er særligt velegnet til lejligheder og mindre parcelhuse. Aggregatet har mange placeringsmuligheder, f.eks.: udhus, vaskerum, gang, loft, under taget/hvælvet loft eller i køkkenet. Aggregatet kan monteres stående som skabsmodel eller liggende, f.eks. på/under loftet.

Page 3: Øland Online - Flexit S3 RFlexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig – TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE NYHED ! Vi arbejder for din succes Energivej

3

Flexit S3 R Placeringsmuligheder

Placering på væg som skabsmodel Aggregatet S3 R er ideelt til placering på væggen som skabsmodel. Aggregatet kan f.eks. monteres i et vådrum over vandvarmeren eller i forbindelse med et overskab. I vådrum skal aggregatet placeres efter gældende lovkrav.

Placering på loftetAggregatet S3 R kan placeres på loftet. Det er isoleret med 15 mm og kan placeres liggende med bagsiden nedad eller stående med studsene på toppen.

Placering under taget / loft Aggregatet S3 R kan placeres under taget i udhus, teknikrum, vådrum eller gang. Der medfølger beslag for enkel montering.

Ekstern tilslutning af køkkenemhætteAggregatet kan tilsluttes til en ekstern køkkenemhætte. En separat kanal-tilslutning, der er standard på aggregatet, tages i brug til den eksterne køkkenemhætte. Ved madlavning føres udsugningsluften fra køkkenemhætten via bypass uden om rotorveksleren. Vi anbefaler lukket spjæld og grundventilation fra køk-kenet via separat udsugningsventil i loftet eller væggen. Køkkenemhætten leveres separat og monteres på stedet. Der kan vælges mellem Slimline-modeller, indbygningsemhætter og ventilationsskabsmodeller. Leveres også med separat betjeningpanel SP 30, der f.eks. kan placeres ved baderum.

Placering i køkkenskabEn selvstændig aggregatmodel, S3 RK, kan placeres i et køkken-skab over komfuret. Ved madlavning føres madosen via bypass uden om rotorveksleren. Køkkenemhætten leveres separat og monteres på stedet.Vi anbefaler lukket spjæld og grundventilation fra køkke-net via separat udsugningsventil i loftet eller væggen. Vær opmærksom på, at der kræves ekstra højde mellem komfuret op til underkanten af køkkenemhætten ved brug af gaskomfur.

I lejligheder og mindre boliger stilles der store krav til pladsudnyttelsen. Aggregatet S3 R er udviklet til at imødekomme netop dette behov. Desuden har aggregatet rotorteknologiens fordele, idet der ikke dannes kondensvand, og man slipper for tilslutning af kondensafløb. S3 R har små fysiske udvendige mål, er let at montere og kan placeres forskellige steder i boligen.

Page 4: Øland Online - Flexit S3 RFlexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig – TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE NYHED ! Vi arbejder for din succes Energivej

4

Renblæsningssektion

Afkast

Udeluft

Indblæs-ningsluft

Udsugningsluft

Produktbeskrivelse

Roterende genvindingsenhedAggregatet S3 R er udstyret med en effektiv roterende genvindingsenhed. For at beskytte luftstrømmene fra hinanden er genvindingsenheden udstyret med en rensblæsningssek-tion. Desuden bliver både udsugn-ings- og indblæsningsluften filtreret, så der ikke kommer forurening i kontakt med rotor-materialet.

Aggregatet er konstrueret til at give optimal luft-komfort kombineret med et lavt energiforbrug i lejligheder og mindre boliger. Den opvarmede og brugte rumluft suges via udsugningsventiler ud af køkken og vådrum, hvorefter den passerer gennem et filter og føres ind i aggregatets rotorvarmeveksler, før den ledes ud af boligen via taghætte eller vægudtag. Udeluften føres ind via udeluftindtag til aggregatet, filtreres, passerer videre gennem rotorvarme-veksleren og optager op til 80% af varmen fra udsugningsluften. Den elektronisk styrede efter-varmeflade sørger for en behagelig indblæsnings-temperatur også ved særligt lave udetemperaturer. Efter aggregatet passerer indblæsningsluften normalt lyddæmpere, før den strømmer ind gennem indblæs-ningsventilerne, - frisk, ren og tempereret. Aggregatet S3 R er udstyret med elektronisk automatik, der styres fra et separat monteret betjeningspanel, SP 30.

InstallationRotoraggregaterne danner ikke kondensvand. Det gør installationen enklere, idet kondensafløb ikke er nødvendigt. Placeringen er mere fleksibel, idet man ikke behøver at tage højde for afstanden til et afløb.

KonstruktionAggregatets yderskab er udført i hvidlakerede stålplader. Inderskabet har galvaniserede stålplader og 15 mm isolering. Frontlågen er hængslet og låses med skruer.

KanaltilslutningerTilslutningsdimensionen er Ø 127 mm muffemål og passer til kanaldimensionen Ø 125 mm. Aggregatet fås i højre- og venstreudførelse.

GenereltAggregatet fås i to varianter - kun som aggregat eller som variant med køkkenemhætte til placering over komfur. Køkkenemhætten er en separat enhed, der monteres på stedet. Køkkenemhætten kan monteres separat eller som en selvstændig model med integreret køkkenemhætte for køkkenmontage. Se Tekniske Data for modeloversigt.

Page 5: Øland Online - Flexit S3 RFlexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig – TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE NYHED ! Vi arbejder for din succes Energivej

5

TemperaturindstillingMed aggregatet leveres en elektronisk temperaturføler, der skal monteres i indblæsningskanalen. Den ønskede indblæsningstemperatur kan indstilles. Indblæsningstemperaturen opretholdes af aggregatets roterende genvindingsenhed og eftervarmeflade.

Tilkobling af eksterne komponenterEksterne komponenter som timer, ekstern betjeningspanel for eftervarme og forceringspanel kan tilsluttes til aggregatet. Samtlige tilkoblinger sker via flexilink-kabler til betjeningspanel SP 30. Ekstern køkkenemhætte kan tilkobles.

Produktbeskrivelse

VarmefladeFor at indblæsningsluften skal sikres den rigtige komforttemperatur og ikke føles som kold træk, er aggregaterne udstyret med en elektronisk styret eftervarmeflade. Denne kobler til, når indblæsningstemperaturen kommer under det indstillede niveau, og sørger for den nødvendige temperaturstigning.

SommerdriftDen roterende varmeveksler er elektronisk styret og regulerer indblæsningstemperaturen. I den varme årstid kobles genvindingsfunktionen automatisk fra, når der ikke er behov for den. Sommerkassette er derfor ikke nødvendigt.

FiltreAggregatet er udstyret med indblæsnings- og udsugningsfilter i F7-klasse. Filtrene skiftes nemt uden brug af værktøj. Rotoraggregatet kræver jævnlig udskiftning af filter (1-2 gange om året) for at sikre ren og frisk luft og problemfri drift.

StyringFlexit S3 R er udstyret med elektronisk styring, der via et kredskort styrer aggregatet automatisk.Koblingspanelet er monteret på en skinne og trækkes ud for enkel service. Med leverancen følger et betjeningspanel SP 30 med 12 m signalkabel med ISDN-kontakt for enkel og fleksibel montering. Indblæsningstemperaturen opretholdes takket være den højeffektive varmegenvinding i rotoren. Rotoren reguleres efter den ønskede indblæsningstemperatur. Hvis ikke indblæsningstempera-turen kan opretholdes via rotoren alene, kobler eftervarmefladen automatisk til efter behov. I den varme årstid, når varmebehovet er minimalt, stopper rotoren, så man undgår opvarmning af indblæsningsluften. Med SP 30 kan ventilatorerne stilles i tre hastigheder, og rotor/eftervarme kan aktiveres. Betjeningspanelet har signallamper, der viser det valgte hastighedstrin, og når varmesekvensen er aktiveret. En lampe giver varsel om brand/overophedning og om tilstopning af filtre (pressostat er tilbehør).

VentilatorerAggregatet er udstyret med enkeltsugende F-hjuls radialventilatorer. Ventilatorerne har lavt lydniveau og stor kapacitet. Ventilatorerne er fastgjort i et hængselbeslag, der nemt kan demonteres. De elektriske tilkoblinger fjernes også nemt via klik-tilslutninger.

Page 6: Øland Online - Flexit S3 RFlexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig – TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE NYHED ! Vi arbejder for din succes Energivej

6

Flexit S3 R ekstern tilkobling af køkkenemhætte

Luftbehandlingsaggregatet S3 R kan tilkobles en ekstern køkkenemhætte. Ved ekstern tilkobling kan der vælges mellem køkkenemhætter af typen ventilationsskabsmodeller, slimline-modeller og indbygningsemhætter. Køkkenemhætterne har manuelt regulerede spjæld med nem indstilling for grundventilation. Ventilatorhastighed og spjæld betjenes nemt fra samme panel.

VentilatorhastighederDen ønskede hastighed vælges på aggregatets betjeningspanel, SP 30. Ved åbning af køkken-emhættens forceringsspjæld øges ventilatorhastigheden samtidig til forvalgt maks. hastighed. Når køkkenemhættens spjæld for grundventilation benyttes, går udsugningsluften fra køkkenudsugnin-gen uden om varmeveksleren, idet al luft fra køkkenemhætten går via bypass. Det anbefales, at man inddrager køkkenets grundventilation i varmegenvindingen, og at der monteres en separat udsug-ningsventil i køkkenet.

Brasserie - ventilationsskabsmodelBrasserie placeres under ventilationsskab/krydderihylde. Emhætten er udstyret med timer 0-60 min., der åbner spjældet og forcerer aggregatet. Køkkenemhætten er let at rengøre og er udstyret med fedtfilter, der kan vaskes i hånden eller i maskine. Belysningsdelen er udstyret med kompaktlys-rør 11W. Der kræves min. 40 cm monteringshøjde mellem el-ovn og underkanten af køkkenemhæt-ten. Ved gasovn skal afstanden øges til min. 65 cm. Leveres i hvid eller stål.

Bistro – indbygningsmodelBistro er en moderne og elegant udformet indbygningsemhætte. Emhætten er udstyret med timer 0-60 min., der åbner spjældet og forcerer aggregatet. Belysningsdelen er udstyret med kompaktlysrør 11 W. Emhætten er let at montere med fastgørelsesramme. Der kræves min. 45 cm monteringshøjde mellem el-ovn og underkanten på køkkenemhætten. Ved gasovn skal afstanden øges til min. 65 cm. Leveres i hvid udførelse.

Fondue - slimline-modelFondue er beregnet til indbygning i overskab. Emhætten er udstyret med timer 0-60 min., der åbner spjældet og forcerer aggregatet. Emhætten har skærm m/glasplade, der trækkes ud ved madlavning for effektiv opfangning af madosen. Køkkenemhætten er let at rengøre og er udstyret med fedtfil-ter, der kan vaskes i hånden eller i maskine. Ventilatorhastighed og spjæld betjenes nemt fra samme panel. Der kræves min. 45 cm monteringshøjde mellem el-ovn og underkanten af køkkenemhætten. Ved gasovn skal afstanden øges til min. 65 cm. OBS! Kræver min. 31,5 cm skabsdybde. Leveres i hvid udførelse.

Bistro

Fondue

Brasserie

SP 30 betjeningspanel

S3 R

Page 7: Øland Online - Flexit S3 RFlexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig – TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE NYHED ! Vi arbejder for din succes Energivej

7

Flexit S3 RK montering i køkkenmiljøLuftbehandlingsaggregatet fås i en selvstændig model S3 RK, der er beregnet til montering i køkkenmiljøer over komfuret. Køkkenmiljøets skabsdør kan monteres på aggregatets front.

Køkkenemhætten Køkkenemhætten Brasserie leveres i rustfri eller hvidlakeret udførelse. Emhætten har stor opfangning af mados, på grund af glasskærmen på frontsiden. Køkkenemhætten er udstyret med et stort filter, der nemt og uden værktøj kan demonteres for rengøring.

Når køkkenemhættens spjæld for grundventilation benyttes, går udsugningsluften fra køkkenudsugningen uden om varmeveksleren, idet al luft fra køkkenemhætten går via bypass forbi varmeveksleren. Det anbefales, at man inddrager køkkenets grundventilation i varmegenvindingen, og at der monteres en separat udsugningsventil i køkkenet.

VentilatorhastighederDen ønskede hastighed vælges på aggregatets betjeningspanel, SP 30. Ved åbning af køkkenemhættens forceringsspjæld øges ventilatorhastigheden samtidig til forvalgt maks. hastighed.

T

Brasserierustfri

Brasseriehvid

SP 30 betjeningspanel

Påmontering af skabslågeDen hvidlakerede låge på aggregatet kan dækkes af en skabslåge, som passer til køkkenet. Der medfølger 4 pladeskinner, som skrues fast, 2 stk. på aggregatlågen og 2 stk. på bagsiden af skabsdøren. Skabsdøren kan så let hægtes af og på efter behov.

Aggregat Skabslåge

S3 RK

Page 8: Øland Online - Flexit S3 RFlexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig – TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE NYHED ! Vi arbejder for din succes Energivej

8

Flexit S3 R / S3 RK Tekniske data

13750 Brasserie-E hvid

13751 Brasserie-E stål

13616 Fondue-E, slimline

13626 Bistro-E, indbygningsemhætte

Køkkenemhætter til ekstern montage, for S3 R

Art. nr. Type

14010 S3 REL

14011 S3 RER

Luftbehandlingsaggregat S3 R

S3 R/S3 RKMærkespænding 230V/50HzSikringsstørrelse 10 AMærkestrøm total 5,4 AMærkeeffekt total 1236 W

Mærkeeffekt el-eftervarmeflader 900 W

Mærkeeffekt ventilatorer 2 x 165W

Ventilatortype F-hjul

Ventilatormotorstyring TransformerVentilatorhastighed - rpm maks. 2230 omdr./min.Automatik standard SP 30Filtertype (INDB./UDS.) F7/F7, kassettefilterFiltermål INDB. (BxHxD) 285x130x50 mmFiltermål UDS. (BxHxD) 285x130x50 mmVægt 38,5 kg (uden køkkenemhætte)Kanaltilslutning Ø 125 mm (127 mm muffe)Højde 700 mm (uden køkkenemhætte)Bredde 598 mmDybde 320 mmServicelåge 1 stk i frontVarmeveksler Rotorvarmeveksler

13756 Brasserie-KL. hvid

13754 Brasserie-KR. hvid

13757 Brasserie-KL. stål

13755 Brasserie-KR. stål

Køkkenemhætter til aggregat monteret i køkkenmiljø, for S3 RK

14012 S3 RKEL

14013 S3 RKER

Luftbehandlingsaggregat S3 RK, montering i køkkenmiljø

Page 9: Øland Online - Flexit S3 RFlexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig – TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE NYHED ! Vi arbejder for din succes Energivej

9

DA4

K

FI2

M1 M2

EB1F10

F20

M4

HR-R

FI1

P1

��

Flexit S3 R / S3 RKSystemskitse

B1 Temperaturføler indblæsningEB1 El-eftervarmefladeF10 Overophedningstermostat, manuel resetF20 Overophedningstermostat, automatisk resetFI1 IndblæsningsfilterFI2 UdsugningsfilterM1 IndblæsningsventilatorM2 UdsugningsventilatorHR-R RotorvarmevekslerM4 RotormotorP1 Filtervagt tilbehør

Kun for modeller med køkkenemhætte:K KøkkenemhætteDA4 Spjæld - Køkkenemhætte

Funktionsbeskrivelse

S3 R / S3 RKVentilatorhastigheden for M1 og M2 indreguleres via det transformertilknyttede aggregats auto-matik. Ved normal hastighed kan den enkelte ventilator indreguleres separat, og ved maks. has-tighed er der fælles indregulering af begge ventilatorerne. På styrekontakten SP 30 vælges det ønskede hastighedstrin, min, normal eller maks.F10 og F20 er indbyggede overophedningstermostater. F20 afbryder spændingsforsyningen til el-varmefladen, når temperaturen overstiger 65°C, og resettes automatisk ved normal tempera-tur. F10 afbryder spændingsforsyningen til el-varmefladerne ved 85°C og giver varsel på betje-ningspanelet SP 30. F10 skal resettes manuelt. Ønsket indblæsningstemperatur indstilles for B1 som regulerer rotor via motor M4 og ved behov EB1 til valgt temperatur på indblæsningsluft. Ved åbning af køkkenemhættens spjæld DA4 øges ventilatorhastigheden til maks. i den valgte tidsperiode.

Page 10: Øland Online - Flexit S3 RFlexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig – TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE NYHED ! Vi arbejder for din succes Energivej

10

Flexit S3 RMålskitse (vist som højremodel)

Køkkenemhætte

�����������������

���

���

���

������

�����

��

���

��

���

���

S3 RK Montering i køkkenmiljøS3 R

S3 R / S3 RK Højremodel

mål imm

S3 R / RK Højremodel

Udsugningsluft Indblæsningsluft Udeluft Afkast

Afkast Udeluft Indblæsningsluft Udsugningsluft

S3 R / S3 RK Venstremodel

Page 11: Øland Online - Flexit S3 RFlexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig – TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE NYHED ! Vi arbejder for din succes Energivej

11

Tekniske data Flexit S3 R / S3 RKKapacitetsdiagram

Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method»Afgivet støj er målt i henhold til ISO 9614-2Måleudstyr Bruel & Kjær 2260 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapaci-

tetsindstilling i Volt.Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator

ved forskellig kapacitetsindstillingRøde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektions-

tabelLyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af

EU-5 filter

Indblæsningsside (med F7 filter)

Effe

ktfo

rbru

g W

att

Dis

poni

belt

tryk

i Pa

Luftmængde

Udsugningsside (med F7 filter)

Effe

ktfo

rbru

g i W

att

Dis

poni

belt

tryk

i Pa

Luftmængde

���

���

���

��

���� �� ����� ������

� �� ��

��

��

��

���

���

��� �������

�������

�������

�������

����

����

�������

����

��������

����������

��� ��� ���� ��������

��������

����

������������� �� �� �� ���

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA

Indblæsningsluft 3 2 -2 -5 -5 -6 -13 -29

Udsugningsluft 18 14 1 -12 -14 -28 -37 -43

Udstrålet -47 -42 -40 -43 -44 -45 -49 -57 -38,7

Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Aflæses direkte af indblæsningstabellen.

Korrektionsfaktor for Lw i db

Page 12: Øland Online - Flexit S3 RFlexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig – TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE NYHED ! Vi arbejder for din succes Energivej

12

Tekniske data S3 RK montering i køkkenmiljøKapacitetsdiagram

Effe

ktfo

rbru

g W

att

Dis

poni

belt

tryk

i Pa

Luftmængde

Udsugningsside med 10 l/s - 36 m3/h grundventilation over køkkenemhætte

TilbehørBeskrivelse: Art. nr.

Filtersæt, komplet for S3 R / S3 RK 12328

(2 stk. kassettefiltre F7)

SP405 Ugeur 09297

SP415 Forceringspanel 09299

SP420 Reguleringspanel 09294

Art

.nr.

929

20 4

00

0

06

/20

05

Vi arbejder for din succesEnergivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051www.oeland.dk