8
Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) Model: Land Cruiser URJ202 Platnosť od: 25.4.2017 Motor: 4,6L (234kW) 2UR-FE Výroba: 01/2012 - Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPH Práca Práca - údržba Land Cruiser V8 1,7 h 122,40 € Diely Filter olejový 1 Ks 13,80 € Prevádzkové kvapaliny a mazivá Olej motorový 7,5 l 171,00 € Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 € Iné Spotrebný materiál - malá prehliadka 1 Ks 3,50 € Ekologická likvidácia filtrov - malá prehliadka 1 Ks 6,00 € Celkom 327,20 € 15 000 km / 1 rok * Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPH Práca Práca - údržba Land Cruiser V8 3,78 h 272,16 € Diely Filter olejový 1 Ks 13,80 € Filter klimatizácie 1 Ks 18,12 € Prevádzkové kvapaliny a mazivá Olej motorový 7,5 l 171,00 € Olej prevodový - diferenciál 6,2 l 238,08 € Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 € Brzdová a spojková kvapalina 1 l 10,32 € Iné Spotrebný materiál - veľká prehliadka 1 Ks 10,00 € Ekologická likvidácia filtrov - veľká prehliadka 1 Ks 10,80 € Celkom 754,78 € 30 000 km / 2 roky * Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPH Práca Práca - údržba Land Cruiser V8 1,7 h 122,40 € Diely Filter olejový 1 Ks 13,80 € Prevádzkové kvapaliny a mazivá Olej motorový 7,5 l 171,00 € Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 € Iné Spotrebný materiál - malá prehliadka 1 Ks 3,50 € Ekologická likvidácia filtrov - malá prehliadka 1 Ks 6,00 € Celkom 327,20 € 45 000 km / 3 roky * Autorizovaný servis: AUTOTREND TRENČÍN * Podla toho, co nastane skôr. Cenník zahrna diely/operácie, ktorých výmenu/vykonanie predpisuje výrobca v stanovených intervaloch. V individuálnych prípadoch a v závislosti na spôsobe jazdy môže byt odporucená výmena dalších dielov alebo doplnenie prevádzkových kvapalín. Tieto diely a operácie nie sú zahrnuté v cenníku. Chladiaca kvapalina - výmena po 150 000km, dalej každých 90 000km. Modely s AHC-výmena kvapaliny AHC po 90 000 km. Autorizovaný servis si vyhradzuje právo na zmenu cien. 1/2 Cenník pravidelnej predpísanej údržby

Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i ~ vÌ v · Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) Model: Land Cruiser VDJ200 Wo v} } W 25.4.2017 Motor: 4,5L (195kW) 1VD-FTV sÉ } W 08/2007 - < P ] Polo

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i ~ vÌ v · Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) Model: Land Cruiser VDJ200 Wo v} } W 25.4.2017 Motor: 4,5L (195kW) 1VD-FTV sÉ } W 08/2007 - < P ] Polo

Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín)Model: Land Cruiser URJ202 Platnosť od: 25.4.2017Motor: 4,6L (234kW) 2UR-FEVýroba: 01/2012 -

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser V8 1,7 h 122,40 €Diely Filter olejový 1 Ks 13,80 €

Prevádzkové kvapaliny a maziváOlej motorový 7,5 l 171,00 €Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €

InéSpotrebný materiál - malá prehliadka 1 Ks 3,50 €Ekologická likvidácia filtrov - malá prehliadka 1 Ks 6,00 €

Celkom 327,20 €

15 000 km / 1 rok *

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser V8 3,78 h 272,16 €

DielyFilter olejový 1 Ks 13,80 €Filter klimatizácie 1 Ks 18,12 €

Prevádzkové kvapaliny a mazivá

Olej motorový 7,5 l 171,00 €Olej prevodový - diferenciál 6,2 l 238,08 €Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €Brzdová a spojková kvapalina 1 l 10,32 €

InéSpotrebný materiál - veľká prehliadka 1 Ks 10,00 €Ekologická likvidácia filtrov - veľká prehliadka 1 Ks 10,80 €

Celkom 754,78 €

30 000 km / 2 roky *

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser V8 1,7 h 122,40 €Diely Filter olejový 1 Ks 13,80 €

Prevádzkové kvapaliny a maziváOlej motorový 7,5 l 171,00 €Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €

InéSpotrebný materiál - malá prehliadka 1 Ks 3,50 €Ekologická likvidácia filtrov - malá prehliadka 1 Ks 6,00 €

Celkom 327,20 €

45 000 km / 3 roky *

Autorizovaný servis:AUTOTREND TRENČÍN

* Podla toho, co nastane skôr.Cenník zahrna diely/operácie, ktorých výmenu/vykonanie predpisuje výrobca v stanovených intervaloch. V individuálnych prípadoch a v závislosti na spôsobe jazdy môže byt odporucená výmena dalších dielov alebo doplnenie prevádzkových kvapalín. Tieto diely a operácie nie sú zahrnuté v cenníku.Chladiaca kvapalina - výmena po 150 000km, dalej každých 90 000km. Modely s AHC-výmena kvapaliny AHC po 90 000 km.Autorizovaný servis si vyhradzuje právo na zmenu cien.

1/2

Cenník pravidelnej predpísanej údržby

Page 2: Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i ~ vÌ v · Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) Model: Land Cruiser VDJ200 Wo v} } W 25.4.2017 Motor: 4,5L (195kW) 1VD-FTV sÉ } W 08/2007 - < P ] Polo

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser V8 3,8 h 273,60 €

DielyFilter olejový 1 Ks 13,80 €Filter vzduchový 1 Ks 54,36 €Filter klimatizácie 1 Ks 18,12 €

Prevádzkové kvapaliny a mazivá

Olej motorový 7,5 l 171,00 €Olej prevodový - diferenciál 6,2 l 238,08 €Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €Brzdová a spojková kvapalina 1 l 10,32 €

InéSpotrebný materiál - veľká prehliadka 1 Ks 10,00 €Ekologická likvidácia filtrov - veľká prehliadka 1 Ks 10,80 €

Celkom 810,58 €

60 000 km / 4 roky *

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser V8 1,7 h 122,40 €Diely Filter olejový 1 Ks 13,80 €

Prevádzkové kvapaliny a maziváOlej motorový 7,5 l 171,00 €Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €

InéSpotrebný materiál - malá prehliadka 1 Ks 3,50 €Ekologická likvidácia filtrov - malá prehliadka 1 Ks 6,00 €

Celkom 327,20 €

75 000 km / 5 rokov *

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser V8 3,9 h 280,80 €

DielyFilter olejový 1 Ks 13,80 €Sviečka zapaľovacia 8 Ks 143,04 €Filter klimatizácie 1 Ks 18,12 €

Prevádzkové kvapaliny a mazivá

Olej motorový 7,5 l 171,00 €Olej prevodový - diferenciál 6,2 l 238,08 €Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €Brzdová a spojková kvapalina 1 l 10,32 €

InéSpotrebný materiál - veľká prehliadka 1 Ks 10,00 €Ekologická likvidácia filtrov - veľká prehliadka 1 Ks 10,80 €

Celkom 906,46 €

90 000 km / 6 rokov *

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPH

Práca Vykonanie samostatnej kontroly karosérie v prípade, že se súčasne nevykonávajú všetky úkony pravidelnej predpísanej údržby pre daný interval 0,5 h 36,00 €

Kontrola karosérie v rámci záruky na prehrdzavenie

* Podla toho, co nastane skôr.Cenník zahrna diely/operácie, ktorých výmenu/vykonanie predpisuje výrobca v stanovených intervaloch. V individuálnych prípadoch a v závislosti na spôsobe jazdy môže byt odporucená výmena dalších dielov alebo doplnenie prevádzkových kvapalín. Tieto diely a operácie nie sú zahrnuté v cenníku.Chladiaca kvapalina - výmena po 150 000km, dalej každých 90 000km. Modely s AHC-výmena kvapaliny AHC po 90 000 km.Autorizovaný servis si vyhradzuje právo na zmenu cien.Vykonanie každej predpísanej servisnej údržby vám potvrdíme do Servisnej a zárucnej knižky vozidla. Nezabudnite ju prosím vždy predložit.

2/2

Cenník pravidelnej predpísanej údržby

Page 3: Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i ~ vÌ v · Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) Model: Land Cruiser VDJ200 Wo v} } W 25.4.2017 Motor: 4,5L (195kW) 1VD-FTV sÉ } W 08/2007 - < P ] Polo

Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel)Model: Land Cruiser VDJ200 Platnosť od: 25.4.2017Motor: 4,5L (195kW) 1VD-FTVVýroba: 08/2007 -

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser V8 1,6 h 115,20 €Prevádzkové kvapaliny a mazivá Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €Celkom 125,70 €

15 000 km / 1 rok *

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser V8 3,6 h 259,20 €

DielyFilter olejový 1 Ks 13,80 €Filter klimatizácie 1 Ks 18,12 €

Prevádzkové kvapaliny a mazivá

Olej motorový 9,2 l 209,76 €Olej prevodový - diferenciál 6,2 l 238,08 €Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €Brzdová kvapalina (brzdový a spojkový systém) 1 l 10,32 €

InéSpotrebný materiál - veľká prehliadka 1 Ks 10,00 €Ekologická likvidácia filtrov - veľká prehliadka 1 Ks 10,80 €

Celkom 780,58 €

30 000 km / 2 roky *

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser V8 1,9 h 136,80 €Prevádzkové kvapaliny a mazivá Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €Celkom 147,30 €

45 000 km / 3 roky *

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser V8 4,1 h 295,20 €

Diely

Filter olejový 1 Ks 13,80 €Filter vzduchový 1 Ks 54,36 €Filter palivový 1 Ks 21,24 €Filter klimatizácie 1 Ks 18,12 €

Prevádzkové kvapaliny a mazivá

Olej motorový 9,2 l 209,76 €Olej prevodový - diferenciál 6,2 l 238,08 €Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €Brzdová kvapalina (brzdový a spojkový systém) 1 l 10,32 €

InéSpotrebný materiál - veľká prehliadka 1 Ks 10,00 €Ekologická likvidácia filtrov - veľká prehliadka 1 Ks 10,80 €

Celkom 892,18 €

60 000 km / 4 roky *

Autorizovaný servis:AUTOTREND TRENČÍN

* Podla toho, co nastane skôr.Cenník zahrna diely/operácie, ktorých výmenu/vykonanie predpisuje výrobca v stanovených intervaloch. V individuálnych prípadoch a v závislosti na spôsobe jazdy môže byt odporucená výmena dalších dielov alebo doplnenie prevádzkových kvapalín. Tieto diely a operácie nie sú zahrnuté v cenníku.Chladiaca kvapalina - výmena po 150 000km, dalej každých 90 000km. Vozidlá bez "Systému riadenia údržby oleja" - výmena oleja každých 15 000km. Modely s AHC-výmena kvapaliny AHC po 90 000 km.Autorizovaný servis si vyhradzuje právo na zmenu cien.

1/2

Cenník pravidelnej predpísanej údržby

Page 4: Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i ~ vÌ v · Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) Model: Land Cruiser VDJ200 Wo v} } W 25.4.2017 Motor: 4,5L (195kW) 1VD-FTV sÉ } W 08/2007 - < P ] Polo

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser V8 1,7 h 122,40 €Prevádzkové kvapaliny a mazivá Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €Celkom 132,90 €

75 000 km / 5 rokov *

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser V8 4 h 288,00 €

DielyFilter olejový 1 Ks 13,80 €Filter klimatizácie 1 Ks 18,12 €

Prevádzkové kvapaliny a mazivá

Olej motorový 9,2 l 209,76 €Olej prevodový - diferenciál 6,2 l 238,08 €Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €Brzdová kvapalina (brzdový a spojkový systém) 1 l 10,32 €

InéSpotrebný materiál - veľká prehliadka 1 Ks 10,00 €Ekologická likvidácia filtrov - veľká prehliadka 1 Ks 10,80 €

Celkom 809,38 €

90 000 km / 6 rokov *

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPH

Práca Vykonanie samostatnej kontroly karosérie v prípade, že se súčasne nevykonávajú všetky úkony pravidelnej predpísanej údržby pre daný interval 0,5 h 36,00 €

Kontrola karosérie v rámci záruky na prehrdzavenie

* Podla toho, co nastane skôr.Cenník zahrna diely/operácie, ktorých výmenu/vykonanie predpisuje výrobca v stanovených intervaloch. V individuálnych prípadoch a v závislosti na spôsobe jazdy môže byt odporucená výmena dalších dielov alebo doplnenie prevádzkových kvapalín. Tieto diely a operácie nie sú zahrnuté v cenníku.Chladiaca kvapalina - výmena po 150 000km, dalej každých 90 000km. Vozidlá bez "Systému riadenia údržby oleja" - výmena oleja každých 15 000km. Modely s AHC-výmena kvapaliny AHC po 90 000 km.Autorizovaný servis si vyhradzuje právo na zmenu cien.Vykonanie každej predpísanej servisnej údržby vám potvrdíme do Servisnej a zárucnej knižky vozidla. Nezabudnite ju prosím vždy predložit.

2/2

Cenník pravidelnej predpísanej údržby

Page 5: Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i ~ vÌ v · Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) Model: Land Cruiser VDJ200 Wo v} } W 25.4.2017 Motor: 4,5L (195kW) 1VD-FTV sÉ } W 08/2007 - < P ] Polo

Land Cruiser 150 2,8 D-4D (diesel)Model: Land Cruiser GDJ150,155 Platnosť od: 25.4.2017Motor: 2,8L (130kW) 1GD-FTVVýroba: 06/2015 -

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser 150 1,5 h 108,00 €Diely Filter olejový 1 Ks 14,16 €

Prevádzkové kvapaliny a maziváOlej motorový 7,7 l 175,56 €Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €

InéSpotrebný materiál - malá prehliadka 1 Ks 3,50 €Ekologická likvidácia filtrov - veľká prehliadka 1 Ks 10,80 €

Celkom 322,52 €

15 000 km / 1 rok *

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser 150 2,5 h 180,00 €

DielyFilter olejový 1 Ks 14,16 €Filter klimatizácie 1 Ks 18,12 €

Prevádzkové kvapaliny a mazivá

Olej motorový 7,7 l 175,56 €Olej prevodový - diferenciál 4,2 l 161,28 €Brzdová a spojková kvapalina 1 l 10,32 €Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €

InéSpotrebný materiál - veľká prehliadka 1 Ks 10,00 €Ekologická likvidácia filtrov - veľká prehliadka 1 Ks 10,80 €

Celkom 590,74 €

30 000 km / 2 roky *

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser 150 1,7 h 122,40 €

DielyFilter olejový 1 Ks 14,16 €Hadička DPR 2 Ks 42,96 €

Prevádzkové kvapaliny a maziváOlej motorový 7,7 l 175,56 €Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €

InéSpotrebný materiál - malá prehliadka 1 Ks 3,50 €Ekologická likvidácia filtrov - veľká prehliadka 1 Ks 10,80 €

Celkom 379,88 €

45 000 km / 3 roky *

Autorizovaný servis:AUTOTREND TRENČÍN

* Podľa toho, čo nastane skôr. ** Deodorancní (uhlíkový) filter klimatizácia - vyššia cena ako uvedená + výmena po každých 15 000km. Cenník nezahŕňa cenu aditív "ad Blue" vrátane doplnenia.Cenník zahŕňa diely a operácie, ktorých výmenu predpisuje výrobca v stanovených intervaloch. V individuálnych prípadoch a v závislosti na spôsobe jazdy, môže byť doporučená výmena ďalších dielov alebo doplnenie prevádzkových kvapalín. Tieto diely a operácie nie sú zahrnuté v cenníku.Chladiaca kvapalina - výmena po 150 000 km, následne každých 90 000 km.Autorizovaný servis si vyhradzuje právo na zmenu cien.

1/2

Cenník pravidelnej predpísanej údržby

Page 6: Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i ~ vÌ v · Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) Model: Land Cruiser VDJ200 Wo v} } W 25.4.2017 Motor: 4,5L (195kW) 1VD-FTV sÉ } W 08/2007 - < P ] Polo

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser 150 2,5 h 180,00 €

Diely

Filter olejový 1 Ks 14,16 €Filter vzduchový 1 Ks 47,28 €Filter palivový 1 Ks 46,68 €Filter klimatizácie 1 Ks 18,12 €

Prevádzkové kvapaliny a mazivá

Olej motorový 7,7 l 175,56 €Olej prevodový - diferenciál 4,2 l 161,28 €Brzdová a spojková kvapalina 1 l 10,32 €Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €

InéSpotrebný materiál - veľká prehliadka 1 Ks 10,00 €Ekologická likvidácia filtrov - veľká prehliadka 1 Ks 10,80 €

Celkom 684,70 €

60 000 km / 4 roky *

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser 150 1,5 h 108,00 €Diely Filter olejový 1 Ks 14,16 €

Prevádzkové kvapaliny a maziváOlej motorový 7,7 l 175,56 €Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €

InéSpotrebný materiál - malá prehliadka 1 Ks 3,50 €Ekologická likvidácia filtrov - veľká prehliadka 1 Ks 10,80 €

Celkom 322,52 €

75 000 km / 5 rokov *

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser 150 2,6 h 187,20 €

DielyFilter olejový 1 Ks 14,16 €Filter klimatizácie 1 Ks 18,12 €Hadička DPR 2 Ks 42,96 €

Prevádzkové kvapaliny a mazivá

Olej motorový 7,7 l 175,56 €Olej prevodový - diferenciál 4,2 l 161,28 €Brzdová a spojková kvapalina 1 l 10,32 €Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €

InéSpotrebný materiál - veľká prehliadka 1 Ks 10,00 €Ekologická likvidácia filtrov - veľká prehliadka 1 Ks 10,80 €

Celkom 640,90 €

90 000 km / 6 rokov *

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPH

Práca Vykonanie samostatnej kontroly karosérie v prípade, že se súčasne nevykonávajú všetky úkony pravidelnej predpísanej údržby pre daný interval 0,5 h 36,00 €

Kontrola karosérie v rámci záruky na prehrdzavenie

* Podľa toho, čo nastane skôr. ** Deodorancní (uhlíkový) filter klimatizácia - vyššia cena ako uvedená + výmena po každých 15 000km. Cenník nezahŕňa cenu aditív "ad Blue" vrátane doplnenia.Cenník zahŕňa diely a operácie, ktorých výmenu predpisuje výrobca v stanovených intervaloch. V individuálnych prípadoch a v závislosti na spôsobe jazdy, môže byť doporučená výmena ďalších dielov alebo doplnenie prevádzkových kvapalín. Tieto diely a operácie nie sú zahrnuté v cenníku.Chladiaca kvapalina - výmena po 150 000 km, následne každých 90 000 km.Autorizovaný servis si vyhradzuje právo na zmenu cien.Vykonanie každej predpísanej servisnej údržby vám potvrdíme do Servisnej a záručnej knižky vozidla. Nezabudnite ju prosím vždy predložiť.

2/2

Cenník pravidelnej predpísanej údržby

Page 7: Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i ~ vÌ v · Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) Model: Land Cruiser VDJ200 Wo v} } W 25.4.2017 Motor: 4,5L (195kW) 1VD-FTV sÉ } W 08/2007 - < P ] Polo

Land Cruiser 150 3,0 D-4D (diesel)Model: Land Cruiser KDJ15# Platnosť od: 25.4.2017Motor: 3,0L (120kW,127kW, 140kW) 1KD-FTVVýroba: 08/2009 -

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser 150 1,4 h 100,80 €Diely Filter olejový 1 Ks 14,16 €

Prevádzkové kvapaliny a maziváOlej motorový 7 l 159,60 €Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €

InéSpotrebný materiál - malá prehliadka 1 Ks 3,50 €Ekologická likvidácia filtrov - veľká prehliadka 1 Ks 10,80 €

Celkom 299,36 €

15 000 km / 1 rok *

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser 150 3,4 h 244,80 €

DielyFilter olejový 1 Ks 14,16 €Filter klimatizácie 1 Ks 18,12 €

Prevádzkové kvapaliny a mazivá

Olej motorový 7 l 159,60 €Olej prevodový - diferenciál 4,2 l 161,28 €Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €Brzdová kvapalina (brzdový a spojkový systém) 1 l 10,32 €

InéSpotrebný materiál - veľká prehliadka 1 Ks 10,00 €Ekologická likvidácia filtrov - veľká prehliadka 1 Ks 10,80 €

Celkom 639,58 €

30 000 km / 2 roky *

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser 150 1,6 h 115,20 €Diely Filter olejový 1 Ks 14,16 €

Prevádzkové kvapaliny a maziváOlej motorový 7 l 159,60 €Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €

InéSpotrebný materiál - malá prehliadka 1 Ks 3,50 €Ekologická likvidácia filtrov - veľká prehliadka 1 Ks 10,80 €

Celkom 313,76 €

45 000 km / 3 roky *

Autorizovaný servis:AUTOTREND TRENČÍN

* Podla toho, co nastane skôr. Cenník zahrna diely/operácie, ktorých výmenu/vykonanie predpisuje výrobca v stanovených intervaloch. V individuálnych prípadoch a v závislosti na spôsobe jazdy môže byt odporucená výmena dalších dielov alebo doplnenie prevádzkových kvapalín. Tieto diely a operácie nie sú zahrnuté v cenníku.Chladiaca kvapalina - výmena po 150 000km, dalej každých 90 000km.Autorizovaný servis si vyhradzuje právo na zmenu cien.

1/2

Cenník pravidelnej predpísanej údržby

Page 8: Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i ~ vÌ v · Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) Model: Land Cruiser VDJ200 Wo v} } W 25.4.2017 Motor: 4,5L (195kW) 1VD-FTV sÉ } W 08/2007 - < P ] Polo

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser 150 3,8 h 273,60 €

Diely

Filter olejový 1 Ks 14,16 €Filter vzduchový 1 Ks 46,68 €Filter palivový 1 Ks 33,72 €Filter klimatizácie 1 Ks 18,12 €

Prevádzkové kvapaliny a mazivá

Olej motorový 7 l 159,60 €Olej prevodový - diferenciál 4,2 l 161,28 €Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €Brzdová kvapalina (brzdový a spojkový systém) 1 l 10,32 €

InéSpotrebný materiál - veľká prehliadka 1 Ks 10,00 €Ekologická likvidácia filtrov - veľká prehliadka 1 Ks 10,80 €

Celkom 748,78 €

60 000 km / 4 roky *

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser 150 1,4 h 100,80 €Diely Filter olejový 1 Ks 14,16 €

Prevádzkové kvapaliny a maziváOlej motorový 7 l 159,60 €Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €

InéSpotrebný materiál - malá prehliadka 1 Ks 3,50 €Ekologická likvidácia filtrov - veľká prehliadka 1 Ks 10,80 €

Celkom 299,36 €

75 000 km / 5 rokov *

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPHPráca Práca - údržba Land Cruiser 150 3,7 h 266,40 €

DielyFilter olejový 1 Ks 14,16 €Filter klimatizácie 1 Ks 18,12 €

Prevádzkové kvapaliny a mazivá

Olej motorový 7 l 159,60 €Olej prevodový - diferenciál 4,2 l 161,28 €Mazivo na mazanie podvozkových dielov 350 g 10,50 €Brzdová kvapalina (brzdový a spojkový systém) 1 l 10,32 €

InéSpotrebný materiál - veľká prehliadka 1 Ks 10,00 €Ekologická likvidácia filtrov - veľká prehliadka 1 Ks 10,80 €

Celkom 661,18 €

90 000 km / 6 rokov *

Kategória Položka Množstvo Ceny vrátane DPH

Práca Vykonanie samostatnej kontroly karosérie v prípade, že se súčasne nevykonávajú všetky úkony pravidelnej predpísanej údržby pre daný interval 0,5 h 36,00 €

Kontrola karosérie v rámci záruky na prehrdzavenie

* Podla toho, co nastane skôr. Cenník zahrna diely/operácie, ktorých výmenu/vykonanie predpisuje výrobca v stanovených intervaloch. V individuálnych prípadoch a v závislosti na spôsobe jazdy môže byt odporucená výmena dalších dielov alebo doplnenie prevádzkových kvapalín. Tieto diely a operácie nie sú zahrnuté v cenníku.Chladiaca kvapalina - výmena po 150 000km, dalej každých 90 000km.Autorizovaný servis si vyhradzuje právo na zmenu cien.Vykonanie každej predpísanej servisnej údržby vám potvrdíme do Servisnej a zárucnej knižky vozidla. Nezabudnite ju prosím vždy predložit.

2/2

Cenník pravidelnej predpísanej údržby